You are on page 1of 4

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM: PENDIDIKAN MORAL KSSR TAHUN 3

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Tahun 3
4. Berterima kasih Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
Perasaan dan perlakuan untuk 4.1.1 Menyatakan sumbangan warga
menunjukkan pengiktirafan dan sekolah.
penghargaan terhadap sesuatu jasa, 4.1.2 Menerangkan cara menghargai
sumbangan atau pemberian. sumbangan warga sekolah.
4.1.3 Menceritakan perasaan apabila
4.1. Menunjukkan penghargaan menghargai
terhadap sumbangan warga sekolah sumbangan warga sekolah.
4.1.4 Mengamalkan sikap berterima kasih
terhadap sumbangan warga sekolah.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR
TAHUN 3

1. Mata Pelajaran: : Pendidkan Moral

2. Tahun: : 3 Bestari

3. Tarikh/ Masa : 12 Mac 2014 (9.00-10.00pagi)

4. Bilangan Murid : 20 orang

5. Tema : Saya dan Sekolah

6. Tajuk : Hargai Sumbangan Warga Sekolah

7. Standard Kandungan : 4.1 Menunjukkan Penghargaan Terhadap Warga
Sekolah

8. Standard Pembelajaran : 4.1.1 Menyatakan sumbangan warga sekolah.
4.1.3 Menceritakan perasaan apabila
Menghargai sumbangan warga sekolah.
4.1.4 Mengamalkan sikap berterima kasih
terhadap sumbangan warga sekolah.

Guru Besar carian internet BBB: 2. Murid diminta EMK: TMK. Guru-guru `google image’ Peta Bulatan’ PenolongKanan . Buku Teks m. Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran murid dapat.com/image merumuskan jawapan. Guru-guru murid diminta 4.9. Aktiviti Pembelajaran Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pembelajaran Catatan Masa Set Induksi Warga Sekolah: . Soalan Temubual 13. TMK: menggunakan `google search’ untuk carian imej. EMK: i. Kad Arahan tugasan 4. Pembantu mencari imej yang Pejabat berkaitan dengan 5. menceritakan perasaan gembira apabila menghargai sumbangan warga sekolah. Guru memperkenalkan . iii. 7. 10. ii. Guru mencatat Teknik: Keselamatan jawapan murid Sumbangsaran 8. Jurujual di Kantin dalam Sekolah `Peta Bulatan’ .s 27-34 3. Beberapa orang 3. Guru membuat (5 minit) 1. Tindakan Sosial 11. Tukang Sapu menyebutnya. menyatakan tiga contoh sumbangan warga sekolah. Komputer + LCD + `Broadband/ wifi 2. Lembaran kerja. Kreativiti: menjana idea menggunakan `peta bulatan’ ii. Penjelasan Nilai iii. . melakonkan cara berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah. Analisis Nilai ii. i.google. Senarai semak 6. www. 5. Pengawal . 12. Pendekatan: i. Bahan Bantu Belajar: 1. Tukang Kebun warga sekolah dan 6.

Menjaga Pendidikan Moral keselamatan tahun 3 (m. Setiap kumpulan dan minuman diminta memilih warga sekolah dan Teknik: menyatakan Perbincangan sumbangan mereka menggunakan `Peta Pendekatan: Buih’ Analisis Nilai . . berpasangan. Murid diminta BBB: (10 minit) . Pembantu . Tindakan Sosial 7. Guru membuat . Setiap pasangan Lakonan Pejabat diminta 5. tajuk `Sumbangan Warga Sekolah’. Murid dibahagikan BBB: (15 minit) Sekolah: kepada 5 kumpulan Buku teks m. Melakonkan cara Pemerhatian 2.Menjual makanan .Gembira menyatakan Soalan temubual . Wakil kumpulan Penjelasan Nilai diminta membuat pembentangan KBAT: Menilai menggunakan kaedah `I stay 3 stray’ Langkah 2 Perasaan: .Menjaga . Kumpulan diminta kebersihan merujuk buku teks .Berpuas hati apabila menghargai Teknik: sumbangan warga Temubual sekolah Pendekatan: Analisis Nilai KBAT: Mengaplikasi Langkah 3 Terima kasih atas .Mengawal disiplin (4 orang setiap Peta Buih . . Tukang Kebun mempersembahkan Pendekatan: 6. Guru-guru menghargai PenolongKanan sumbangan warga 3. Pengawal .Mengajar kumpulan). Guru-guru sekolah.s 27- .s 27-33). Senarai Semak 1. Guru Besar . Tukang Sapu simulasi. Teknik: 4. Langkah 1 Sumbangan Warga . Murid diminta BBB: (20 minit) sumbangan Warga berbincang secara Skrip lakonan Sekolah.Seronok perasaan mereka .

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran: i. merumus . 18 orang murid telah mencapai standard yang ditetapkan. Peta Buih – sumbangan warga sekolah ii.s 34. Refleksi: i. Soalan temubual (lisan) – perasaan apabila menghargai sumbangan warga sekolah iii. Murid diminta BBB: (5 minit) merujuk buku teks Buku Teks m. Keselamatan penilaian KBAT: Mencipta 8. . 14. Pendekatan: Analisis Nilai KBAT: Menilai Penutup Sumbangan Warga .Simulasi tentang cara berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah 15. . ii. Guru mengarahkan murid membuat kerja rumah. Jurujual di Kantin menggunakan Sekolah Senarai Semak Pemerhatian Langkah 4 Latihan Pengukuhan . m. Murid diminta Kemahiran (5 minit) Sekolah membuat refleksi Generik: dan rumusan Kemahiran pembelajaran. 2 orang murid akan diberi latihan pemulihan sebelum waktu pelajaran akan datang. melengkapkan jadual tentang Teknik: sumbangan dan Temubual cara menghargai warga sekolah.s 34. Senarai semak pemerhatian .