You are on page 1of 3

CADENŢE PESTE TIMP

Revista cadrelor militare în rezervă şi a veteranilor de război


din judeţul Vaslui

ANUL VI, Nr. 1 (11) / 2018 * HUŞI

1
UN TABLOU AL EROILOR MORȚI ÎN RĂZBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA
NEAMULUI DIN COMUNA CHETREȘTI, JUDEȚUL VASLUI
-(SATELE CHETREȘTI, DELEȘTI, ALBEȘTI ȘI RĂDUEȘTI)-

Costin CLIT

Învățătorul Gheorghe Rotaru, dirigintele / directorul școlii din satul Delești transmite la 1
noiembrie 1923 Ministerului Cultelor și Instrucțiunii publice „listele cerute de eroii morți în campania
1916 / 1919” și tabloul posturilor din școlile și bisericile comunei: Delești (3 posturi), Albești (1 post),
Chetrești (2 posturi) și Răduești (un post)-școlile; Delești, Albești, Răduești și Chetrești (câte un post
pentru fiecare)-bisericile, cerând 12 tablouri așle eroilor1.
Ministrul Instrucțiunii informa pe al Războiului la 2 iunie 1923: „Cu adresa noastră N. 18586
din 26 Febr(uarie) 19232, am înaintat 25 tablouri trimise de revizoratele școlare din țară cuprinzând
numele învățătorilor morți pentru țară în războiul de întregirea neamului și ceream să ni se comunice
dacă cei vizați au săvârșit acte de patriotism care se îndreptățească o recunoștință bine meritată”3.
Din Huși, revizorul Ioan Dragomirescu a trimis Ministerului la 18 februarie 1922 „tabloul
învățătorilor decedați în campanie, restituit de D-voastră pentru a-l complecta cu regimentele din
care au făcut parte acești învățători și gradul pe care l-au avut”4.
Astăzi, comuna Delești este formată din satele Albești, Delești, Fundătura, Hârsova,
Mănăstirea și Răduiești5, iar satul Chetrești face parte din comuna Bălteni6.
O listă a eroilor din județul Vaslui a fost publicată recent, respectiv și din comunele Bălteni 7 și
Delești .
8

Publicăm tabloul întocmit de învățătorul Gheorghe Rotaru în 1923, ce poate fi subiectul unui
studiu comparativ cu listele publicate de colonelul Constantin Chiper. Tabloul din 1923 oferă
informații și despre unitățile militare în care au fost mobilizații eroii martiri.

ANEXĂ

Tablou
De eroii din comuna Chetrești, jud(ețul) Vaslui, morți în războiul pentru întregirea neamului 1916-
1919

Nr. Numele și prenumele eroului Gradul Unitatea din care făcea parte
1 Iancu Constantin Sublocotenent Regimentul 52 Infanterie / Învățător.
2 Păduraru G. Grigore Sergent Regimentul 65 Infanterie.
3 Spumă Vasile Sergent Regimentul 4 Infanterie.
4 Sălceanu V. Dumitru Caporal Regimentul 65 Infanterie.

1
Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fond Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice, dosar 109 / 1923, f. 11;
respectiv f.13.
2
Ibidem, f. 15.
3
Ibidem, f. 14.
4
Ibidem, f. 20.
5
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dele%C8%99ti,_Vaslui
6
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chetre%C8%99ti,_Vaslui
7
Colonel (rtg) Constantin Chiper, Magistrat pensionar Nicolaie Mihai, Maior (rtg) Mircea Fitcal, Omagiu
eroilor județului Vaslui, Bârlad, Editura Sfera, 2016, p. 100; lista este reluată de Constantin Chiper, Eroii
vasluieni în luptele pentru Marea Unire, în Constantin Chiper, Miluță Moga, Mihai-Cristian Șelaru, Patria
înainte de toate Contribuția vasluienilor la Marea Unire, Iași, Editura PIM, 2018, p. 124.
8
Colonel (rtg) Constantin Chiper, Magistrat pensionar Nicolaie Mihai, Maior (rtg) Mircea Fitcal, Omagiu
eroilor județului Vaslui, p.105-106; lista este reluată de Constantin Chiper, Eroii vasluieni în luptele pentru
Marea Unire, în Constantin Chiper, Miluță Moga, Mihai-Cristian Șelaru, Patria înainte de toate Contribuția
vasluienilor la Marea Unire, Iași, Editura PIM, 2018, p. 130-131.

69
5 Tudurache I. Ion Soldat Regimentul 65 Infanterie.
6 Fandarac Pantelimon Soldat Regimentul 65 Infanterie.
7 Fandarac Pintilie Soldat Regimentul 65 Infanterie.
8 Botezatu Gheorghe Soldat Regimentul 65 Infanterie.
9 Munteanu Dorob. I. Gh. Soldat Regimentul 65 Infanterie.
10 Grigoruță Gheorghe Soldat Regimentul 65 Infanterie.
11 Coisin Oprea Soldat Regimentul 65 Infanterie.
12 Zătângă Mard. Vasile Soldat Regimentul 25 Infanterie.
13 Cârcu Gheorghe Soldat Regimentul 65 Infanterie.
14 Andrieș Nicolai Soldat Regimentul 65 Infanterie.
15 Hriscu Nicolai Soldat Regimentul 85 Infanterie.
16 Hriscu Iord. Vasile Soldat Regimentul 65 Infanterie.
17 Andrei Pintilii Vasile Soldat Regimentul 65 Infanterie.
18 Codreanu Ilie Soldat Regimentul 25 Infanterie.
19 Onu Toader Soldat Regimentul 65 Infanterie.
20 Hriscu G. Vasile Soldat Regimentul 65 Infanterie.
21 Pânzaru N. Gheorghe Soldat Regimentul 65 Infanterie.
22 Țugui Gheorghe Soldat Regimentul 12 Infanterie.
23 Geantău T. Petru Soldat Regimentul 25 Infanterie.
24 Dibu Alexandru Soldat Regimentul 25 Infanterie.
25 Păduraru Ion Soldat Regimentul 65 Infanterie.
26 Cavalciuc Ion Soldat Regimentul 25 Infanterie.
27 Sahaidac N. Costache Soldat Regimentul 25 Infanterie.
28 Carare Costache Soldat Regimentul 65 Infanterie.
29 Diaconu Șt. Gheorghe Soldat Regimentul 25 Infanterie.
30 Stativă Ion Soldat Regimentul 85 Infanterie.
31 Spumă Gheorghe Soldat Regimentul 85 Infanterie.
32 Donisă Ștefan Soldat Regimentul 65 Infanterie.
33 Preda Ion Soldat Batalionul 2 Pioneri.
34 Dobranici V. Gheorghe Soldat Regimentul 25 Infanterie.
35 Chelaru Vasile Soldat Regimentul 25 Infanterie.
36 Axinte Ion Soldat Regimentul 65 Infanterie.
37 Popa D. Vasile Soldat Regimentul 85 Infanterie.
38 Preda V. Alexandru Soldat Regimentul 65 Infanterie.
39 Musteață G. Vasile Soldat Regimentul 65 Infanterie.
40 Goean Ștefan Soldat Batalionul Pioneri.
41 Andronache Ion Soldat Regimentul 65 Infanterie.
42 Mustereț Ion Soldat Regimentul 65 Infanterie.
43 Mustereț Gheorghe Soldat Regimentul 65 Infanterie.
44 Vlaga Dumitru Soldat Regimentul 65 Infanterie.
45 Olaru Boușor Toader Soldat Regimentul 65 Infanterie.
46 Olaru Boușor Toader Soldat Regimentul 65 Infanterie.
47 Dumitrașcu Nicolai Soldat Regimentul 65 Infanterie.
48 Bârlescu Toader Soldat Regimentul 65 Infanterie.
49 Bogheanu Ion Soldat Regimentul 65 Infanterie.
50 Bogheanu Tud. Gheorghe Soldat Regimentul 65 Infanterie.

Învățător –diriginte <ss> Gh. Rotaru.


Primar <ss> P. Hagiu.
Notar <ss> I. Irimia.

ANIC, Fond Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice, dosar 109 / 1923, f. 12.

70