You are on page 1of 1

GERAKAN PRAMUKA

SATUAN KARYA PRAMUKA PARIWISATA
KWARTIR CABANG KUDUS
Sekretariat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kudus
Jl. Gor Wergu Kudus 59318

Kepada
Yth. ....................................................
............................................................
Di-
KUDUS