ADAB, ZIKIR, DOA DAN AMALAN

RASULULLAH S.A.W.


Disediakan oleh:
Jabatan Pematuhan Syariah,
Takaful Ikhlas Sdn. Bhd.


Doa & Zikir Ketika Jaga / Bangkit Dari Tidur

Doa Bangkit Dari Tidur

· | ¬ | = « · - |· = . | ··· , - · · ·· -| · - = - · , - , |· ·|· , =
, -,·- _«·- .

Maksudnya: "Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah
mematikan kami, dan kepada-Nyalah tempat kembali"

· | = « - · - |· = . ·· ·· - ¸ · ¸ = . - . , · - . , ¸ - ¸ . |, | . ¸ · = , · ·
.=-,·|· ··, . )
Maksudnya: "Segala puji bagi Allah yang memberikan kesihatanZikir & Doa Berpakaian

Doa Ketika Memakai Pakaian


· = = « - |· = . . · ·· ¸ · = , · · | , - - , , - ¸ . , - ¸· - , v , | ·
··, .,·. _| . )

Maksudnya: "Segala pujian bagi Allah yang memberikan pakaian ini kepadaku dan
memberikanku rezeki yang tiada kuasa dan kekuatan bagiku ke atasnya."

Doa Memakai Pakaian Baru

c | . .·|· = « -· · ·, . · . · | , - | || = c - , - ¸ , · , - , , - · = · - , . - | , -| · . - c ¸ = ·`, , - , = · = · - | -
.=-,·|· ··, . )

Maksudnya: "Segala pujian bagiMu Ya Allah! Engkaulah yang menganugerahkan
pakaian ini kepadaku. Aku mohon padamu akan kebaikannya dan kebaikan apa yang
dianugerahkan terhadapnya, dan aku juga berlindung daripada keburukannya dan
keburukan apa yang ada padanya.

Doa Untuk Sahabat Yang Memakai Pakaian Baru

|· , = - ¸ · , ·= - ¸ - « , , ·= = . - . , ·=
··, --·- ¸·· . )
Maksudnya: Pakailah pakaian baru ini, dan hiduplah dengan kehidupan yang terpuji,
dan matilah kamu dalam keadaan mati syahid.

Doa Ketika Menanggalkan Pakaian

· . . =·
|· ··, .~= . )
Maksudnya: Dengan Nama Allah.

Zikir , Doa Makan dan Berbuka Puasa

Doa Makan

· . | · · ¸ | - = · . =|· - -· · · , « ¸ ' · · . . =· · . · . · . ¸ · ¸ | , | - · · , « ¸ · · . . =· · ¸ | , | - , -¹ , · .
, .=-,·|· ··, .

Maksudnya: Jika seseorang di antara kamu makan sesuatu makanan maka ucaplah:
= .. (Dengan Nama Allah), jika sekiranya dia lupa membacanya di awalnya
(sebelum makan) maka ucaplah: ·.-¯ ·.' · = . (Dengan Nama Allah pada
awalnya dan akhirnya).


' · ·| . . · · = | · · · , - , | | - « · - · , `- ·, · - .' , - ¸ = « · | - =· | , · ·· · , « ¸ · ' · ·| . . · · = | · · · , - , . · - · · - '
, .=-,·|· ··, .

Maksudnya: Sesiapa yang diberikan oleh Allah makanan maka hendaklah dia
mengucapkan: (Ya Allah! Berkatilah kami padanya dan kurniakanlah kepada kami
kebaikan akan makanan tersebut.) Dan sesiapa yang diberikan rezeki oleh Allah
minuman susu maka hendaklah dia mengucapkan: (Ya Allah! Berkatilah kami
padanya dan tambahkanlah kepada kami akannya.)

Doa Sesudah Makan

· = = « - |· = . | | - « · ¸ · = =|· · - -· , | · , - - ¸ - , , - , . `- `· ¸ , v | , ·
··, .,·. _| . )

Maksudnya: "Segala pujian bagi Allah yang memberikan makanan ini dan
menganugerahkannya (kepadaku) yang mana tiada kuasa bagiku dan kekuatan
terhadapnya."


Doa Tetamu Kepada Ahli Rumah Selepas Selesai Makan

· ·| · · . . . . | = · , « ·| · , . . . « -· , | . . , · . . « -
··, .·.- . )
Maksudnya: "Ya Allah berkatilah mereka terhadap apa yang Engkau anugerahkan
rezeki kepada mereka, dan Engkau ampunilah dan rahmatilah mereka."


· ·| - | | . . ¸ - . · « - || ¸ _ = |, | ¸ - ·· « = ¸
, ··, .·.- . )

Maksudnya: "Ya Allah! Engkaula berilah makanan kepada orang yang memberikan
aku makanan, dan Engkaulah berilah minuman kepada sesiapa yang memberiku
minum."


Doa Orang Yang Berpuasa Ketika Berbuka Bersama dengan orang ramai

| · , = - . · = · =|· ·· « , , . ·| ¸ | - v· . ´ -· , · · , . · · |, . - · , '· . ´ : · - ´
··, =>| . )

Maksudnya: "Berbukalah (puasa) kamu Hai Orang-orang Yang Berpuasa! Dan
makanlah makanan yang baik-baik, dan semoga kamu dituruni Malaikat."


Doa Orang Berpuasa Apabila Di Maki /Di Hamun

· `· ¸ = ·· ` . · . · ¸ = ·· ` .
, -,·- _«·- .

Maksudnya: Aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa.
Doa ke Tandas dan di Rumah

Di Tandas

Ketika Masuk Tandas

} · =· .. { · . ·| · . . ¸· | , - · . - c . , -· ¸ , -· , · · .
, -,·- _«·- .
Maksudnya: "(Dengan Nama Allah), Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung
kepada-Mu dari syaitan-syaitan jantan dan syaitan-syaitan betina."

· . . =·
, ··, _·~=|· .
Maksudnya: "Dengan Nama Allah."


Ketika Keluar Daripada Tandas

c ··, « -
, ··, .=-,·|· .
Maksudnya: Memohon ampun daripadaMu.


Di rumah

Ketika Masuk Rumah

· . . · - ¸ ,|· - ¸ · , · - · . = · , =· · - _· - · = . - , | - , - · = | - -· - | . .· =|· , = .· · v - , , . | ´ . , v - = ·· .
, · . . · - ¸ · · . · = · , =· - · = . - , | - | . .· =|· , = .· | . · · . '· , , . .'...
, ··, .·.- .
Maksudnya: Apabila seseorang di antara kamu memasuki rumahnya, dan dia
menyebut nama Allah ketika memasukinya (rumah) dan juga ketika memulakan
makanan, maka Syaitan akan berkata: Tiada rumahlah akan kamu, dan tiada makan
malam bagimu, dan jika sekiranya dia tidak membaca Bismillah ketika dia memasuki
rumahnya, maka Syaitan akan berkata: ………….."

-,·- =· ¸·= =· .,= ¸- .·| .·=, ' · .¸-, ,- =· ¸·- ` ¸ -· = .. · · -·:· '... ..·- ,·., ' ¸-
-·,· ¸-. ¸-, ,- =· ¸·- ¸-·= ,.· .-:.· .'
, .,·. _| ··, .

Maksudnya: Daripada Rasulullah s.a.w. dengan sabdanya: Tiga golongan yang setiap
satu daripadanya mendapat perlindungan daripada Allah s.w.t., … di antaranya:
Seseorang yang masuk ke rumahnya dengan memberi Salam, maka dia akan dijaga
oleh Allah s.w.t.

Ketika Keluar Daripada Rumah

· ·| . . · · ¸ , -| · . c .| = | | , | ¸ = | ,| ¸ | .. , | | ,| .. » · . | | , » . · ¸ . - | ,| . ¸ · - ¸ . ¬ · ,|
, ··, .,·. _| .

Maksudnya:
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu, jangan sampai aku sesat atau
disesatkan (syaitan atau orang-orang yang berperangai Syaitan), berbuat kesalahan
atau disalahi, menganiaya atau dianiaya (orang), dan bodoh atau dibodohi.

Doa Ketika Hendak Keluar Daripada Rumah

· . . =· · . , - . ·· ¸· =· v . , . , - , | v · · v · =·
, ··, .=-,·|· .

Maksudnya: "Dengan Nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah, Tiada kuasa dan
tiada kekuatan melainkan Allah."Doa Musafir dan Menaiki Kenderaan

Doa Menaiki Kenderaan

} · . . =· } { · | ¬ « = | · - }{ = , ¬ .· |· = . = ¬ , | · =· · , · - · · | ·· - - « , · , ¸ . , · · · · _ `· ·· ' · « · , , . { .
, =,-,|· · 13 - 14 .
Maksudnya: (Dengan Nama Allah), (Segala pujian bagi Allah), (Maha suci Allah
Maha Suci yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum
itu tidak terdaya menguasainya).

Doa Musafir

· = | · , , · . = | · , , . · = | · , , = . , ¬ .· |· = . = ,¬ | · =· · , · - | ·· · · - - « , · , ¸ , · · · · _ `· · | · « · « · , , . .
· ·| . . · · · · . · c || ¸ = « , ·· =· ,|· · , , ·|· « , , .. ¸- |· - « ¸ - · · , = .¸ · ·| . . · `, . - · , · = · « , · =· · , · |· ,
- · · · - = · · . ·| . . | · . =|· -· . J .|· « , , . |· ¬ · , « - · ·v· ¸ ¸ . · ·| . . · `· | ¸ - , . · c - ¸ , ·· - · .|· « , .
, ·\· - |· « · = , , = , · |· « · « · . · |· ¸ « .· , v· · ¸ ' , · . · - - ·| | . ¸ , .· ,· . ¸ ' ·¹ , , . · . ·· , , . - . ·· = ., .
| , `· · - · -· = , . .
, ··, .·.- .

Maksudnya: Allah Maha Besar! Allah Maha Besar! Allah Maha Besar! Maha suci
Allah yang menyediakan kenderaan ini untuk kemudahan kita dan kami tidak terdaya
menguasainya, dan sesunguhnya kepada Tuhan kitalah, kita akan kembali. Ya Allah!
Kami memohon kepada-Mu supaya Engkau jadikan perjalananku ini kebaikan dan
Taqwa, dan amalan yang Engkau redhai. Ya Allah! Engkau ringankan ke atas kami
akan perjalanan kami ini dan pendekkanlah jarak perjalanannya. Ya Allah! Engkaulau
yang menyertai aku dalam perjalanan, dan Engkau pulalah yang menjadi wakil pada
ahli keluargaku. Ya Allah! Lindungilah aku daripada kesukaran perjalanan ini,
kesulitan pemandangan dan keburukan yang bakal pada harta dan ahli keluarga.


., - | =· « · ´ · -·|· =·-··|· ¸ - `, = · - _ · -
, .· · .

Maksudnya: "Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah daripada kejahatan
makhluq.

Doa Musafir Setelah kembali Dari Bermusafir

·¹ , , . · . ·· , , . - . ·· = ., | . , `· · - · -· = , .

Maksudnya: "Kami yang kembali, yang bertaubat, yang beribadat dan untuk Tuhan
kami, kami memuji."Doa Ketika Tidur dan Mimpi

Doa Ketika Hendak Tidur

· ·| . . · r· | c - , , · · =· « c | - , =
, -,·- _«·- .

Maksudnya: "Dengan NamaMu Ya Allah, aku hidup dan dengan nama-Mu jua Ya
Allah, aku mati".


Adab Dan Doa Ketika Tidur

= ¸. = .. .¯ · . ·,· .. · ·- .- ¸, · ·. · .' ·' · ' · ·| . . | · ¸
- = ·· c · , - · , - . - , .· = ' .· .· .
, ··, .=-,·|· .

Maksudnya: Adapun Rasulullah s.a.w. apabila Baginda ingin berbaring, maka
Baginda akan meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya seraya berdoa: (Ya
Allah peliharalah aku daripada azabmu pada hari hamba-hamba dibangkitkan kelak."
iaitu sebanyak 3 tiga kali.


= ¸. = .. .¯ .,· '· .,· . · ·,¯ ·~ ·, ¸¯ ·· .' · . ·,· ' ¸|
=· ,· =-| ' , ' ,· .,-| ¸| _·«|· = ' , ' ¸··|· =,· .,-| ¸| ' ··- ¸· -= · · -· · '
.· .· :· ¸· .·- ¸· ¸·' · ·.- ·' ¸· · .
, -,·- _«·- .

Maksudnya: Adapun Rasulullah s.a.w. apabila berada di katilnya pada setiapa
malam, Baginda akan mengumpul kedua-dua belah tangannya, kemudian Baginda
meniup / menghembus kedua-dua (tapak tangan Baginda), maka Baginda membaca:
' ¸ . ·.·' ¸· ' dan ' , . ·.·' ¸· dan ' = .· ¸· -' '
Kemudian Baginda menyapu kedua-dua belah tangan Baginda ke seluruh badan
sekadar yang termampu; bermula daripada kepala, muka dan seterusnya ke jasad
Baginda. Baginda melakukannya 3 kali.

·,· = ¸. .. .¯ ' ¸- · . . , ·' . ·- ¸ , . ' c·'· ·=,· .=|· =·,· .'
, ··, ¸··.·|·, .=-,·|· .

Maksudnya: Adapun Rusulullah s.a.w. tidak akan tidur sehinggalah Baginda
membaca , ·' . ·- ¸ (Surah Sajdah) dan ' :.' ·., .. · ' (Surah al-
Mulk).

'·· :· .' · ¸´ ·¯ ' -,,«|· ¸-· ,· v· -|· v =· ... -·v· ' . ¸ ·,· ..- ¸-
·- = ¸· :,· -. ¸- .=, : . .'...
, ··, .·¬,|· .

Maksudnya: Jika sekiranya kamu berada di atas katil dan membaca Ayat al-Kursiy:
' ·., ¸- .· . · . = sehingga kamu menghabiskan bacaannya; maka kamu akan
dipelihara oleh Allah s.w.t. dan kamu tidak akan didekati oleh syaitan sehinggalah
tiba pada waktu pagi.

Doa Tatkala Beralih Tempat Tidur (Dari satu sudut ke satu sudut yang lain)

v · -| · v =· |· , -· = |· « . · . .|· = ,« =· , v· ¸ , - · · , · . « |· · - , · , |· - « ·
, ··, ¸··.·|· .

Maksudnya: Tiada Tuhan Selain Allah Yang Maha Esa Lagi Maha Perkasa, Tuhan
langit dan bumi dan apa yang berada di antara kedua-duanya, Diala Tuhan Yang
Maha Kuat Lagi Maha Pengampun"


Adab & Doa Mendapat Mimpi

,| ··,,|· .| ¸- ¸-«· ·.·- -· .· ' · ·- .·=-| .| ·.·· ;|·,=|· ¸- .·-·, =· ¸- --·=|· ··,,|·
==- :· .- ..- ¸- v· -· ... .·=-· .' ·- ¸-«,·· --··- J ·,´· ·- .| ·.· ·-| _|· ·
' ··.· ¸- .«·· ··:· .'
' .·=,=|· ¸- =·· =,-·.· =·,- =:· .| ·- ,= ¸-, .'
" ·· ==- v ·=-| .'
" ¸- .,¬·· .·· .=|· -,·- -,·- .'
, ··, .·.- .

Maksudnya: Apa yang patut dilakukan jika mendapat mimpi: "Mimpi yang baik itu
datangya daripada Allah dan mimpi yang buruk itu datangya daripada Syaitan. Maka,
apabila salah seorang di antara kamu melihat mimpi yang baik (yang disukainya),
maka dia janganlah memberitahunya (mimpi tersebut) melainkan kepada sesiapa yang
disukainya. Adapun jika sekiranya dia mendapat mimpi yang dibencinya, maka
hendaklah dilakukan amalan seperti ini:
- Hembus ke sebelah kiri sebanyak 3 kali.
- Mohon perlindungan dengan Allah daripada Syaitan dan daripada
kejahatan apa yang dimimpikannya sebanyak 3 kali.
- Jangan menceritakan mimpi tersebut kepada sesiapapun.
- Hendaklah dia menukar tempat tidur daripada tempat tidur tadi.

Doa dan Bacaan di waktu Pagi dan Petang

Zikir di hening pagi selepas Solat Subuh dan Selepas Solat Asar


¸´ ·¯ ' · -|· v =· -,,«|· ¸-· ,· v· ... -·v· .'
, ¸··.·|· ··, .
Maksudnya: Ayat al-Kursiyy


' =-| =· ,· ¸| ' . _·«|· =,· .,-| ¸| ' , . ' ¸··|· =,· .,-| ¸| ' .· .·
, ··, .=-,·|· .
Maksudnya: . ' ¸ . ·.·' ¸· ' ' , . ·.·' ¸· ' ' -' = .· ¸· ' sebanyak 3 kali
di waktu pagi dan petang.· . . =· |· = . v · = - , - =· « - = ¸ · · v· ¸ ¸ , v .|· J « ·· , · , |· . « , - |· - · , .
, ··, .=-,·|· .

Maksudnya: "Dengan Nama Allah yang tiada sesuatu di dunia dan di langit boleh
memudharatkan bersama-sama dengan NamaNya dan Dialah Yang Maha Mendengar
Lagi Maha Mengetahui."


· . .·| ¸ · ·· - ¸ · ¸ · = · . .·|· ¸ · ·· - ¸ · ¸ - « = . .·|· ¸ · ·· - ¸ · . , = · · | - | · . · | ·| · ..' . .·|· ¸`· ·
, « « |· , , « ´ |· ¸ - c · ., - | . .·|· · | , , « |· =· = - ¸ - c · ., - | ¸`· · - | · . · | ·| · .
, .,·. _| ··, .

Maksudnya: "Ya Allah! Kurniakanlah kesihatan kepada tubuh badanku, Ya Allah!
Kurniakanlah kesihatan kepada pendengaranku, Ya Allah! Kurniakanlah kesihatan
kepada penglihatanku, Tiada Tuhan Melainkan Engkau".. "Ya Allah! Aku berlindung
denganMu daripada kekufuran, dan kefakiran, Ya Allah! Aku berlindung denganMu
daripada Azab kubur, Tiada Tuhan Melainkan Engkau".

. .·|· . · | ¸`· · | - | · ·| · . · | ¸ · · « · - · · | , = = , - · · | , ¸ · - = = . - c | ·, · | . - = · =· · - = = - , ,
c · « - · · ¸ · - , « -· · ¸ , · = · c | ·, · | , -· · · ¸ | · | =, · =|· , « - · ·| · . · |
, ·, .·¬,|· · .
Maksudnya: Ya Allah! Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali Engkau,
Engkaulah yang menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada
perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan
yang ku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh
kerana itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali
Engkau."


. .·|· ¸`· · c | | = | - , ·· - |· ¸ · · , ·=|· · , -\ |· , . .·|· ¸`· · c | | = | , « - |· |· , - , ·· - ¸ · ¸ ·· . .· , · . ,
¸ · · | , ¸ |· - , . .·|· , · =· ¸ ·· , - ¸ -¹ , ¸ ·· - , . .·|· ¸ - , ¸ « · - ¸ - , . = · ¸ , · ¸ - ¸ · = « -·
¸ - , ¸ ·, « · . | c · « = - · ., - | , ¸ | , · ¸ - , ¸ |· «= .· · - | ¸ · ¬ · ¸ -
, ··, =>| .

Maksudnya: Ya Allah, Aku memohon keselamatan di dunia dan akhirat, Ya Allah,
Aku memohon keampunan dan keselamatan pada agamaku, duniaku, ahli keluargaku,
dan hartaku. Ya Allah, tutuplah aibku dan berikan keamanan akan segala ketakutan
terhadap diriku, Ya Allah, peliharalah diriku daripada apa-apa yang berada di
tanganku, dan apa-apa yang berada di belakangku, dan di dalam tangan kanan dan
kiriku dan juga yang di bawah. Dan Aku memohon perlindungan dengan
kebesaranMu terhadap dugaan-dugaan yang datang daripada bawahku."


. .·|· c · · · ¬ , = | c · , · · , . - | c · , · , ¬ · c · , =, « · ¸ « , · · ¸ . - | · . · , ~ = « |· c , | · , . .·|·
c · · · , . - | c · , · · ¬ , = | c · , · , ¬ · c · , =, « · c , | · , , =·|·
, ··, .=-,·|· .

Maksudnya: "Ya Allah dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu
petang. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup dan dengan kehendak-Mu
kami mati. Dan kepada-Mu jualah tempat kembali (bagi semua makhluq)." Adapun di
waktu petang Nabi s.a.w. bersabda: Ya Allah! Dengan pertolongan dan rahmat-Mu
kami masuk waktu petang, dan dengan pertolongan dan rahmat-Mu kami masuk
waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup dan dengan
kehendak_mu kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan (bagi semua makhluq)."


¸ · - · · ¬ , = | · , = · -· · = · |· ¸ · - , - « · · ¸· · - · |· ¸ · - , ¸· . · ·`, , · =« ¬ - ¸· = - , · - -·|· .· = ,
¸ · - , -· - · ·, · | ., ·· , · · · «, · - · « · . - , = « |· ¸ - .· · · - , ; ·
, =>| ··, .

Maksudnya: "Di waktu pagi kami memegang agama Islam, kalimat Ikhlas, agama Nabi
kita, Muhammad s.a.w. dan agama ayah kami, Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus,
muslim dan tidak tergolong dalam golongan Musyrikin."
· , . - | · ¸ . - | , c · « |· -· | = « ¬ |· , -· | · | - | · ·| · -·|· · = - , · | c· , = - | c · « |· - | , = « ¬ |· , · ,
· = · ¸ · · - , , - c | | = | `= ` ,· = | · ¸= ¸ · ¸ · - ¸ - c · ., - | , · · = - · · - , , - , - · ,·|· `, = ¸ · · -
- · ,·|· · = · `, = , · · = - · · - ·, = , ¸ . ´ |· ¸ - c · ., - | `= , , ´ |· c · ., - | `= ¸ · =· = - ¸ -
c | . .· | ¬ , = | · . · , , , « |· ¸ · =· = - , ··|· ¬ , = | , · · ¬ , = | · = · | c · « |· | -·
, .·.- ··, .

Maksudnya: Kami telah memasuki waktu petang, kerajaan milik Allah, segala puji bagi
Allah. Tidak ada Tuhan (yang layak disembah) melainkan Allah Yang Maha Esa, tiada
sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Maha Kuasa atas
segala sesuatu. Wahai Tuhan, aku mohon kepada-Mu kebaikan di malam ini dan kebaikan
sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan malam ini dan kejahatan
sesudahnya. Wahai Tuhan, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari
tua. Wahai Tuhan! Aku berlindung kepada-Mu dari seksaan di neraka dan di kubur". Dan
apabila tibanya waktu pagi, Baginda s.a.w. membaca: "Kami telah masuk waktu pagi dan
kerajaan hanyalah milik Allah."


' v - | · ·| · -·|· · = - , v c· , = - | - | c · « |· - | , = « ¬ |· , · , ¸ · ¸ · - · ¸ = ` ,· = | '
, ··, --·- ¸·· .

Maksudnya: Tiada Tuhan melainkan Allah, Tiada sekutu baginya, Dialah yang
memiliki pemerintahan dan Dialah jua Yang Maha Terpuji, Dan Dia Maha Berkuasa
ke atas sesuatu perkara."

Bacaan Ketika Pagi Sahaja

' .· ¬ , = -·|· · = « ¬ · , . = - - « · - · = , - . « · - · , - = , - .· = - , - ·· « · · '
, .·.- ··, .

Maksudnya: Maha Suci Allah, aku memuji-Nya sebanyak makhluq-Nya, sejauh
kerelaan-Nya, seberat timbangan arasy-Nya dan sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya.

Bacaan Ketika Petang Sahaja

' ., - | =· « · ´ · -·|· =·-··|· ¸ - `, = · - _ · - '
, ··, .·.- .

Maksudnya: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Yang Maha Sempurna
daripada keburukan makhluq".
Adab & Doa Ketika Mengambil Wudu' dan ketika Azan


Bacaan Sebelum Mengambil Wudu'

' =· ..· '
, ··, .=-,·|· .
Maksudnya: Dengan Nama Allah.


Selepas Mengambil Wudu'

| = . = | . v · -| · v =· , - = · v = , · c | - , . | = . = | . - ¬ « - ·= , = · , = , | - '
, ··, .·.- .

Maksudnya: Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan tiada sekutu
bagiNya. Dan Aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hamba dan pesuruhNya.


.=-,·|· .·, ;·.·.=|· ,·. =-· '· ·|· . . --· · · ¸ - ¸ ·|· , ·· , ¸ , -· - ·· ¸ - ¸ |· « · = `. , · ¸ '
, ··, .=-,·|· .

Maksudnya: Dan di dalam Sunan Tirmizi ditambah selepas Syahadah tersebut:: "Ya
Allah! Jadikanlah aku daripada golongan orang-orang yang bertaubat, dan Kau
jadikanlahku juga daripada golongan orang-orang yang bersih (suci)".

Adab & Doa Ketika Azan


Ucapan Ketika Mendengar Azan

v· ..,'· .,«· ·- ¸·- .,«· J ' -:«|· ¸·- ¸-, . ·:=|· ¸·- ¸- ' »=,,· .· · ' v ·,| v, .,-·
=·· v· ' .' .·| ¸- ..,'· -«.· ;- ' · =.=| , =.=| ··|, -··, J, . v ·=-, . =· v· -|· v .|
c·,= v,= ·=«¬s, . ·· =·· .,= . -|,=, ·=,- =«= .|, . -| -:=v··, ···. ' -,·. -| ,« - '
, ··, .·.- .
Maksudnya:
Ucapannya sama dengan apa yang diucapkan oleh Muazzin kecuali pada
' -· ¸· ¸- . ··. ¸· ¸- ' maka hendaklah digantikan dengan ucapan
' . = . ·.· . ..- ' . Barangsiapa yang mengucapkan ucapan ketika mendengar
suara Muazzin:
' =.=| , =.=| ··|, -··, J, . v .| c·,= v ·=-, . =· v· -|· . -|,=, ·=,- =«= .|, . -|
v,= ·=«¬s, . ·· =·· .,= -:=v··, ···. '
dosanya yang terdahulu akan diampunkan Allah.


Doa Selepas Azan


' . .·|· · = · = · , -=|· --··|· ·· ·=|· , - « ·· « |· =¹ · =« ¬ - · - ·, = , | - ·, = « |· , - · - ·· , · -· « - · ., « ¬ -
- · = - , . =|· '
, .·¬,|· ··, .

Maksudnya: "Ya Allah! Tuhan panggilan yang sempurna (azan) dan Solat (wajib)
yang didirikan. Berilah al-Wasilah (darjat di Syurga yang tidak akan diberikan selain
kepada Nabi s.a.w.) dan fadhilah (kelebihan) kepada Nabi Muhammad s.a.w. Dan
bangkitkan Baginda s.a.w. di tempat/maqam yang terpuji yang telah Engkau janjikan.


Adab & Doa Ketika Mendirikan Solat dan menuju
Masjid


Doa Ketika Menuju ke Masjid

. .·|· ¸ - -· ¸ · ¸ , · | · , · ¸ · , ¸ ·· . | · , · ¸ - -· , ¸ · ¸ - « = · , · ¸ - -· , ¸ · . , = · · , · ¸ - -· ,
¸ - ¸ « · - · , · ¸ - , ¸ -· - | · , · ¸ - -· , ¸ - ¸ | , · · , · ¸ · ¬ · ¸ - , · , · . .·|· ¸ · = - | · , ·
, ··, .·.- .

Maksudnya: Ya Allah! Engkau jadikanlah hatiku, lisan (percakapan)ku,
pendengaranku, penglihatanku, belakangku, depanku, di atasku, di bawahku
bercahaya. Ya Allah! Kurniakanlah cahaya ke dalam diriku."


Doa Ketika Masuk ke Masjid


. . · -·|· -· ·.|· , ] ·:=|·, [ ¸ · - ., = -·|· . .·|· , « -· ¸ | ¸ ·, · . c · « - =· , · | ¸ | ¬ · ·· ,
, ··, --·- ¸·· .

Maksudnya: Dengan Nama Allah (Dan Selawat) Dan Salam ke atas Rasulullah s.a.w., Ya
Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukalah kepadaku pintu rahmat-Mu.


' ., - | -·|· · ., = - |· - . - , · , < , ´ |· - ·· = · = , < = « |· ¸ - .· = ,=|· ., -,|· '
, ··, .,·. _| .

Maksudnya: "Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, pada wajah-Nya
Yang Mulia dan kekuasaan-Nya yang tiada permulaan-Nya daripada syaitan yang
terkutuk."


Doa Keluar Daripada Masjid


. . · -·|· ] ·:=|·, [ ¸ · - -· ·.|· , ., = -·|· . .·|· , « -· ¸ | ¸ ·, · .
, ··, --·- ¸·· .

Maksudnya: Dengan Nama Allah, semoga selawat dan salam dilimpahkan kepada
Rasulullah s.a.w.. Ya Allah! Ampunilah dosa-dosaku."


' _· ..·|· c||=| c·=· ¸- '
, ··, .·.- .

Maksudnya: Ya Allah! Aku memohon kepada-Mu akan kelebihan-Mu."


' . .·|· ¸ · « = -· ¸ - .· = ,=|· ., -,|· '
, ··, --·- ¸·· .

Maksudnya: Ya Allah! Peliharalah aku daripada Syaitan Yang Direjam.


Adab, Zikir & Doa Dalam Kehidupan Harian

Ketika Sayang Kepada Seseorang Kerana Allah

=· J c, - | ¸`·· .'
, ··, .,·. _| .

Maksudnya: Sesungguhnya aku cintakan kamu kerana Allah.


Sekiranya Seseorang Memberitahu Kepada Anda Bahawa Dia Sayang Kamu Kerana
Allah

|· =· c, - | = . - | _ · , , - | .'
, ··, .,·. _| .

Maksudnya: Semoga engkau disayangi Allah yang menyintaiku keranaNya.


Ucapan Ketika Seseorang Melakukan Kebaikan Kepada Anda


=· =· , - - , ·,
, ··, .=-,·|· .

Maksudnya: Semoga Allah membalas kebaikanmu ini,


Doa Ketika Seseorang Menghulurkan Kepada Anda Pemberiannya (Barangan
Berharga)

·· = =· | c J | · · c , - |· c .'
, ··, .·¬,|· .

Maksudnya: Semoga Allah memberkatimu, merangkumi keluarga dan hartamu.

Doa Bagi Sesiapa Yang Ingin Mengangkat Dirinya Daripada Bebanan Hutang Dan
Mengharapkan Hutang Itu Dilangsaikan


= « · ¸ · · - | , c -· , - ¸ - c |· · ¬ · ¸ · « ·· . .·|· ¸« - c · =· , =
, ··, .=-,·|· .

Maksudnya: Ya Allah! Cukupilah aku dengan rezeki-Mu yang halal (hingga aku
terhindar) dari yang haram. Perkayakanlah aku dengan kenikmatan-Mu (hingga aku
tidak minta) kepada selain-Mu."


. .·|· ¸`· · ., - | c · ¸ - `. . |· . , ¬ |· , , ¬ - |· , ¸ . ´ |· , ¸ ¬ , |· , ¸ , ¬ |· , - · = , ¸ ·=|· - , · - , .· -`,|·
, ··, .·¬,|· .

Maksudnya: Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari (hal yang)
menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, hutang yang
menyibukkan (fikiran dan mengacaukan hatiku) dan laki-laki yang menindas(ku)."

Doa Ketika Mengembalikan Hutang

= · · -·|· ¸ · c | c · · | c |· - , · «· · ·· , - . ·.|· ·· · , |· = « ¬ |· ,
, ··, --·- ¸·· .

Maksudnya: Semoga Allah memberikan keberkatan kepadamu dalam keluarga dan
hartamu. Sesungguhnya balasan meminjami adalah melangsaikannya dan mendapat
pujian.


Ketika Masuk Pasar

v · -| · v =· , - = · v = , · c | - | . - |· « · c , | - |· ¬ « = ¬ · . , ¸ , « · , . , . · , ¯¸- v · « , = . · , = ·
-· , , , · , - · ¸· ¸ = ¸ | = · , .'
, ··, .=-,·|· .

Maksudnya: "Tidak ada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya.
Bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya pujaan. Dialah Yang Menghidupkan dan Yang
Mematikan. Dialah Yang Hidup, tidak akan mati. Di tangan-Nya kebaikan. Dialah
Yang maha Kuasa atas segala sesuatu."


Doa Kepada Sesiapa Yang Ditimpa Musibah

·· · -· | - , | · ·· · , ., - -· . .·|· - | ¸ · , ¸ · ¸ · ,, = - ¸ · « · -· , · , , - · . · -
, ··, =>| .

Maksudnya: "Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami akan kembali
(di hari Kiamat). Ya Allah! Berilah pahala kepada-Ku dan gantilah aku dengan yang
lebih baik (dari musibahku)."

Doa Penawar Hati Yang Duka

. .·|· ¸`· · = = , - ¸ ·· , = = , - ¸ ·· , c · - | ¸ · , =· · = = , · ¸· - ¸ · c « ´ - . = - ¸ · = ,· = | c | | = |
¸ ´ · . =· c | , · . ,« = c . « · - · | c « · - ¸ - · = - | - · «· - , | , | c ·· · · ¸ · - · | , · | , ¸ · - · = , · | · =·
.¹ , « |· ¸ - ¬ · . | = = · - . , - |· . · - ¸`« · =· · . , ¸ · , - ·· · - , . = = , · , ¸ , · | -, ·
, ··, =>| .

Maksudnya: "Ya Allah! Sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu (Adam)
dan anak hamba perempuan-Mu (Hawa). Ubun-ubunku di tangan-Mu, hukuman-Ku jatuh
kepadaku, Qadha'-Mu kepadaku adalah adil. Aku mohon kepada-Mu dengan setiap nama
(baik) yang telah Engkau gunakan untuk diri-Mu, Engkau ajarkan kepada seseorang dari
makhluq-Mu, Yang Engkau turunkan dalam Kitab-Mu, atau yang Engkau khususkan untuk
diri-Mu dalam ilmu Ghaib di sisi-Mu sebagai penenteram hatiku, cahaya di dadaku,
pelenyap duka dan kesedihanku."


Doa Ketika Marah

| - , . · =· - ¸ =|· , = .· ,|· - , .
, ··, .·.- .
Maksudnya: "Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam."Doa Untuk Kesedihan Yang Mendalam


· | - | · ·| · -·|· ., = - |· ., · ¬ |· · | - | · ·| · -·|· = ¸ , - |· ., = - |· · | - | · ·| · ·|· - = =· , «.|· = ,
¸ , - |· < , ´ |·
, .·¬,|· ··, .
Maksudnya: "Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Agung dan Maha Pengampun.
Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang menguasai Arasy yang agung. Tiada Tuhan
selain Allah, Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Tuhan Yang Maha Mulia dan
menguasai Arasy."


. .·|· c · « - , - | · · · ¸ · · ´ · ¸ | · ¸ . « · - · , | ¸ , - ¬ · = | ¸ | ¸ · | = -· · · | - | · . · | ·| ·
, --·- ¸·· ··, .

Maksudnya: "Ya Allah! Aku mengharapkan (mendapat) rahmat-Mu, oleh kerana itu,
jangan Engkau biarkan diriku sekejap mata (tanpa pertolongan atau rahmat dari-Mu).
Perbaikilah seluruh urusanku, tiada Tuhan selain Engkau."


Ucapan Ketika Mengkagumi Sesuatu Perkara

= , ¬ .· =·
, -,·- _«·- .
Maksudnya: Maha Suci Allah

~·| =·
, .·¬,|· ··, .
Maksudnya:Allah Maha Besar

Apabila Takut Kepada Sesuatu Golongan Atau Penguasa

. .·|· ·· · c · - ¬ · ¸ · . · , ¬ · ., - · , c · ¸ - . · , , =
, .,·. _| ··, .

Maksudnya: "Ya Allah! Sesungguhnya aku menjadikan Engkau di leher mereka
(agar kekuatan mereka tidak berdaya dalam berhadapan dengan kami). Dan aku
berlindung kepada-Mu dari kejahatan mereka."

Doa Ketika Bertemu Dengan Musuh

. .·|· . · | . = = - . ~ = · , c · ., - | c · , ., = | c · , ¸ ·· | |
, .,·. _| ··, .

Maksudnya: "Ya Allah! Engkau adalah lenganku (pertolongan-Mu yang kuandaikan
dalam menghadapi lawanku). Engkau adalah Pembelaku. Dengan pertolongan-Mu
aku berputar-putar dengan pertolongan-Mu aku menyergap dan dengan pertolongan-
Mu aku berperang."

. .·|· . , · - =· · ´ |· . , ¬ - , =· ¬.|· - · · , =· , - | |· . . - , ·· · · , = ·· , . . , · -
, .·.- ··, .

Maksudnya: "Wahai Tuhan Yang Menurunkan al-Kitab, dan Yang Menggerakkan
Awan, dan Yang mengalahkan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan berikanlah
kemenangan kepada kami ke atas mereka."

Bacaan Ketika Mendengar Kokokan Ayam Atau Bunyi Keldai Atau Nyalakan Anjing

· . · . · - « = -· , = - ´ ·`=|· ·, | | =· · -·|· ¸ - - · = · · .· · · = | · ´ · - · . · , . · - « = _, . · · « ¬ |·
·, ., - · · -·|· · ¸ - · .· · · .· = ,=|· = | · ·· = , =
, .·.- ··, .

Maksudnya: Apabila kamu mendengar ayam jantan berkokok, mintalah anugerah
kepada Allah, sesungguhnya ia melihat malaikat. Tetapi apabila kamu mendengar
suara keldai, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan,
sesungguhnya ia melihat Syaitan. (Muttafaq 'Alaih).

· . · . · - « = -· , · =· · ´ |· _, . · , , « ¬ |· ¸ ,·|· · ·, ., - · · · -·|· ¸ .· · · ¸ · , · · | · - . , , ·
, .,·. _| ··, .

Maksudnya: Apabila kamu melihat anjing menggonggong dan suara keldai, mintalah
perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya mereka melihat apa yang tidak kamu
lihat."Doa Solat Istikharah

·|· . . ¸`· · = ~ ¬ · = | c « · - · = = « · = | , c · = « · c | | = | , ¸ - c · = · ., = - |· c· · · = « · · | , = | |
. · - · , · | , . · - | . · | , -·· - =, , - |· . .·|· . · · . · . · - · . | , - | |· · = · ` , , - ¸ · =, - - , ¸ ·· . ¸ · ¸ |
. , - | - , |· - , - · -¹ , . , - | ¸ -· - ¸ · .· | , | · ,`. , · . · · . · , -, · ¸ | = · · . · ¸ | . · - · . | · = ·
. , - | - , |· - , ¸ · =, - - , ¸ ·· . ¸ · ¸ | ¯, = , - | |· , | - ¸ · .· | - · -¹ , . , - | ¸ -· ¸`· - - · , =· ·
- · - ¸ · · , =· , ¸ | = |· , , , ¬ |· - · ¸ · = | . · .· · . , - - · -· - ¸`« . · , .· |
, .=-,·|· ··, .

Maksudnya:
Jabir bin Abdillah r.a. berkata: Adapun Rasulullah s.a.w. mengajar Solat Istikharah
untuk memutuskan segala sesuatu, sebagaimana mengajari Surah al-Quran. Beliau
bersabda: "Apabila seseorang di antara kamu mempunyai rencana untuk mengerjakan
sesuatu, hendaklah melakukan Salat Sunah (Istikharah) dua rakaat, kemudian bacalah
doa ini:

"Ya Allah! Sesungguhnya aku miemohon pilihan yang tepat kepada-Mu dengan ilmu
pengetahuan-Mu dan aku memohon kekuasaan-Mu (untuk mengatasi persoalanku)
dengan keMahakuasaan-Mu. Aku mohon kepada-Mu sesuatu dari anugerah-Mu Yang
Maha Agung, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa, sedang aku tidak kuasa. Engkau
Mengetahui, sedang aku tidak mengetahuinya dan Engkau adalah Maha Mengetahui
hal yang ghaib. Ya Allah! Apabila Engkau mengetahui bahawa urusan ini (orang yang
mempunyai hajat hendaklah menyebut hajatnya) lebih baik untuk agamaku, dan
akibatnya terhadap diriku – atau Nabi s.a.w. bersabda: … di dunia atau akhirat –
tetapkanlah ianya untukku, mudahkan jalannya, kemudian kau berkatilah ia. Tetapi
apabila Engkau mengetahui bahawa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam
agama, kehidupan dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkan persoalan tersebut
dan jauhkan aku daripadanya, takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu
berada, kemudian berilah kerelaan-Mu kepadaku."


) Selepas Majlis ( Doa Kaffarah Majlis

c ·· ¬ , = . .·|· = = « ¬ · , = . = | · | . | - | · . · | ·| · = , « - · = | =, · | , c , | ·
, .=-,·|· ··, .

Maksudnya: "Maha Suci Engkau, Ya Allah, aku memuji-Mu. Aku bersaksi bahawa
tiada tuhan melainkan Engkau, aku minta ampun dan bertaubat kepada-Mu."


Doa Qunut

. .·|· ¸ · = ·· ¸ «, · . · = · ¸ · ·· - , ¸ «, · . , ·· - ¸ ·| , · , ¸ «, · . ,| , · · «, · ¸ | = · · , ¸ · | , . , = - |
· | , ¸ = « · c· · · . , = | · - , = ¸ = « · - . = · · | -· · c , · - ¸ . , |· , . · · , · . , |· - · , · ··
, =>| ··, .
Maksudnya: "Ya Allah! Berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang Engkau beri
petunjuk, berilah aku perlindungan (dari penyakit dan apa yang tidak disukai)
sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi, uruslah aku sebagaimana orang yang
telah Engkau urus. Berilah keberkatan apa yang Engkau berikan kepadaku, jauhkan
aku dari kejahatan apa yang Engkau Qadho', sesungguhnya Engkau yang
menjatuhkan Qadha', dan tidak ada orang yang memberikan hukuman kepada-mu.
Sesungguhnya orang yang Engkau cintai tidak akan terhina, dan orang yang Engkau
musuhi tidak akan mulia. Maha Suci Engkau, Wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi
Engkau."

. .·|· ¸`· · ., - | =· = , · ¸ - c = ¬ = ., - | , c ·· ·· - « · ¸ - c · ·, « - ., - | , c · · | c · - ¸ = - | ·· · ·
· « · . · | c , · - . , · · | c . « · ¸ · -
, --·- ¸·· ··, .

Maksudnya: "Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung dengan kerelaan-Mu dari
kemarahan-Mu, dan dengan keselamatan-Mu dari seksaan-Mu. Aku berlindung
kepada-Mu dari ancaman-Mu. Aku tidak membatasi memuji kapada-Mu. Engkau
adalah sebagaimana yang Engkau sanjungkan kepada diri-Mu sendiri."

Doa Lailatul Qadar

. .·|· c· · ¯, « - . ¬ · , « - |· . -· · ¸`· -
, --·- ¸·· ··, .
Maksudnya:
"Ya Allah! Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, dan Engkau suka kepada
keampunan, maka ampunilah aku."


Ucapan Apabila Melakukan Penyembelihan Atau Korban


· . . =· , =· | · , , ] · ·| . . - · c , | c [ · ·| . . · « , ¸ - `· ¸
, ··, .·.- .

Maksudnya:
Dengan Nama Allah (aku meneyembelih), Allah Maha Besar. Ya Allah! (Binatang
ini) dari-Mu (nikmat yang Engkau berikan, dan kami sembelih) untuk-Mu. Ya Allah!
Terimalah korban ini dariku."

Doa Ketika Bersin Dan Ucapan Terhadap Orang Kafir Ketika Dia Bersin

· | ¬ « = | · -
, .·¬,|· ··, .

Maksudnya: Jika sekiranya salah seorang daripada kamu bersin hendaklah ucapkan:
Segala Puji Bagi Allah."


· | ¬ « = | · - - · ¸· ¸ - .·
, .,·. _| ¸·= .

Maksudnya: atau mengucapkan: "Segala Puji Bagi Allah bagi setiap hal."

Jawapan Orang Yang Mendengar Ucapan Alhamdulillah

=· c>,·
, .·¬,|· ··, .

Maksudnya: Semoga kamu dirahmati Allah


Jawapan Orang Yang Mendengar Ucapan 'Yarhamukallah'

=· .´·=.· .´|·· ¬·= ·,
, .·¬,|· ··, .

Maksudnya: Semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu dan memberikan
kebaikan ke atas urusan kamu

Apabila Mendengar Bukan Muslim (Zimmi) Bersin

. ´· = . · -·|· ¬ · = · , . ´ |· ·
, .,·. _| ··, .

Maksudnya: Dan jika sekiranya orang kafir bersin, maka katakanlah kepada mereka:
Semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu dan memberikan kebaikan di atas
urusan kamu."


Ucapan Kepada Pasangan Suami Isteri Apabila Selesai Aqad Nikah


·· = =· | c , . · · = - · , c , . - « - · , · ´ « · · ¸ - , ,
, , .,·. _| ·· ,

Maksudnya: "Semoga Allah memberi keberkatan kepadamu dan atasmu serta
mengumpulkan kamu berdua (pengantin lelaki dan perempuan) dalam kebaikan."


Ucapan Dan Amalan Kepada Suami Ketika Menemui Isterinya Di Malam
Pengantin

. .·|· `· · ¸ c | | = | · · , , - , , - , · - · . · · , - - , · - ., - | , c · ¸ - · ·`, = ¸ - , `, = · - - , · - · . · · , -
, .,·. _| ··, .

Maksudnya: "Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikan perempuan
atau pembantu ini dan apa yang telah Engkau ciptakan dalam wataknya. Dan aku
memohon perlindungan kepada-Mu dari kejelekan perempuan atau pembantu ini dan
apa yang telah Engkau ciptakan dalam wataknya."

Doa Sebelum Suami Isteri Bersetubuh


. =· · -·|· . .·|· · · ,`· - =|· .· = , .`· - , .· = ,=|· · - · · · |
, .·.- ··, .

Maksudnya: Dengan Nama Allah, Ya Allah jauhilah syaitan daripada kami, dan
jauhilah syaitan daripada rezeki yang Engkau berikan (anak).

Doa Perlindungan Terhadap Anak

·|· =· « · ´ · ., - | .· = , = ¸ · ¸ - --··|· - --· · , ¸ , - ¸ · ¸ - , --· |
, .·¬,|· ··, .

Maksudnya: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Yang Maha Sempurna,
daripada Syaitan dan kejahatannya, dan setiap mata yang tercela (jahat).


Ucapan Yang Dibaca Ketika Menziarahi Orang Sakit Dan Bacaan Yang Dibaca
Terhadapnya

. | = | -·|· ., = - |· = ¸ , - |· ., = - |· . | c , « = · ·| · ¸ ·, -
, .=-,·|· ··, .

Maksudnya: Tiadalah hamba yang muslim berkunjung kepada orang sakit yang
belum datang ajalnya, lalu membaca tujuh kali kalimat berikut: "Aku mohon kepada
Allah Yang Maha Agung, Tuhan yang menguasai arasy yang agung, agar
menyembuhkan penyakitmu", kecuali dia akan disembuhkan."

Doa Orang Sakit Yang Sudah Putus Asa Untuk Hidup

. .·|· , « -· ¸ | ¸ · « - · , ¸ · « ¬ | | , _, ·,|· · ¸ · - | |·
, .=-,·|· ··, .

Maksudnya: "Ya Allah! Ampunilah dosaku, berilah rahmat kepadaku dan temukan
aku dengan teman yang tinggi darjatnya (para Nabi dan orang Soleh dan orang yang
mati syahid).

Bencana / Doa Ketika Melihat Malapetaka


= « ¬ |· -· | . =|· ¸ ·· ·· - ·« - =· · · ·· - · · ·, = « · _ · - ¸« - ~ · · ¸ · - ¸ · ·= · ,
, .=-,·|· ··, .

Maksudnya: Segala pujian bagi Allah yang menyelamatkan aku dari apa yang Ia
memberi percubaan dengan sesuatu dan Ia mengutamakan aku dari banyak makhluq.

Doa ketika Menutup Mata Jenazah

. .·|· , « -· , .:«| . - · · , - · - . ¸ · ;`· = . « |· - « · -· , ¸ · - , « - ¸ · ¸· , ·· - |· , « -· , · | · - | , · ·
= ; « |· - |· ¬ . ·· , - | ¸ · `, · , · , , | - | · , -
, .·.- ··, ,
Maksudnya: Ya Allah! Ampunilah (hendaklah menyebut namanya), angkatlah
darjatnya besama orang-orang yang mendapat petunjuk. Hendaklah Engkau
menjadikan pengganti untuk anak turunnya (peliharalah mereka). Ampunilah kami
dan dia, wahai Tuhan, seru sekelian alam. Lebarkan kuburnya dan berilah penerangan
di dalamnya.
Adab Apabila Mendengar Kematian Atau Ditimpa Musibah·· · -· | - , | · ·· · , -· ., - . .·|· ¸ · , - | ¸ · ¸ · ,, = - ¸ · « · -· , · , , - · . · -
, =>| ··, .

Maksudnya: Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami akan kembali (di
hari Qiamat). Ya Allah! Berilah pahala kepadaku dan gantilah aku dengan yang lebih
baik (dari musibahku).

Doa Solat Jenazah
. .·|· , « -· - | - « - · , - ·· - , . -· , - · - - , · | , - | , · -`= , , - · - = - ¬ ··|· , ·· « |· · - · . -· ,
¸ - -« · , . , , |· , |· = ,·|· . ,« · · « · · ·· = ¬ |· ¸ - ¸ , · | ¸ ·=|· · · · | , · · . ¸ - · , , - · · . - | = · | ,
- · · | ¸ - · , , - =· = - ¸ - · = - | , -· ¬ |· - · - . | , - - , ¸ - · , , - · - , , , , « |· ··|· =· = - ¸ - , |
, .·.- ··, .

Maksudnya: Ya Allah!Ampunilah dia (mayat) berilah rahmat kepadanya, selamatkan
dia (dari beberapa hal yang tidak disukai), ampunilah dan tempatkanlah dia di tempat
yang mulia (Syurga), luaskan kuburnya, mandikan dia dengan dengan air salju dan air
ais. Bersihkan dia dari beberapa kesalaaha, sabagaimana Engkau membersihkan baju
yang putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik daripada rumahnya (di duina),
berilah keluarga (atau isteri di Syurga) yang lebih baik daripada keluarganya (di
duina), isteri (atau suami) yang lebih baik daripada isterinya (atau suaminya), dan
masukkan dia ke Syurga, jagalah dia dari seksaan kubur dan neraka."

. .·|· , « -· · ·`, ¬ | · · ·`, - , · · = ·· = , · · , ·· - , · · ~ - = , · · ~ , · , · · , · . , · ·· · · | , . .·|· ¸ - - | - · , , ·· -
- , - | · ¸ - , -· · = · |· ¸ · - .· s · |· ¸ · - -· , · · ·· - - · ,· , · . .·|· · = - · · ·· = · · | , · , - | · · - , ¬ · · |
, --·- ¸·· ··, .

Maksudnya: "Ya Allah! Ampunilah kepada orang yang hidup di antara kami dan
yang mati, orang yang hadir di antara kami dan orang yang tidak hadir, laki-laki
mahupun perempuan. Ya Allah! Orang yangEngkau hidupkan di antara kami,
hidupkan dengan memegang ajaran islam, dan orang yang Engkau matikan di antara
kami, maka matikan dengan memegang keimanan. Ya Allah! Jangan menghalangi
kami untuk tidak memperoleh pahalanya dan jangan sesatkan kami
sepeninggalannya."


Ketika Memasuki Mayat Ke Dalam Kubur


. . · -·|· -·|· · , ¸ · - , -· - ., = -·|· , ¸ · - , -· = , = . -·|· ¸· = -·|· - , · - .· = , .
, .=-,·|· ··, .

Maksudnya: Dengan Nama Allah dan demi Allah, dan demi agama Rasulullah (atau demi
Sunnah Rasulullah s.a.w.)


kebumikan Tindakan Yang Dilakukan Setelah Mayat Di

.· · ¸ ,·|· ¸· = · -·| - , · - .· = , · . · - , · ¸ - ¸ · . .`, « |· . | , - , · - .· « · · ·, , « - · =· . ´, - | | ·, · = ,
- | ., , ··|· · .\ |· -· · · . | . ·
, .,·. _| ··, .

Maksudnya: Adapun Nabi s.a.w. apabila selesai memakamkan mayat, beliau berdiri
di atasnya lalu bersabda: "Minta ampun kepada Allah untuk saudaramu, dan
mohonlah agar dia teguh dan tahan hati (ketika ditanya oleh dua Malaikat),
sesungguhnya dia sekarang ditanya."

Doa Menziarahi Kubur

· .| : - - · , ´ . | · ¸ `=|· · · - . ¸ |· « , - · , ¸ , |· « . · « , ¸ , · · · · . = ·· =· · ´ . v - « , . · . | . -·|· | · , · | ´ .
|· - ·· , -
, .·.- ··, .

Maksudnya: Smeoga kesejahteraan untukmu, wahai penduduk kampong dari orang-
orang Mukmin dan Muslimin. Sesungguhnya kami –insya Allah- akan menyusulmu,
kami mohon kepada Allah untuk kami dan kamu, agar diberi keselamatan (dari apa
yang tidak diinginkan).

Ucapan Takziah

· . | · - - · | - = , | - - | · - = ¸ . , · ¸ = ¸ - · = · · | - ¸ - . « ¸ ... · · · = , , , | · ¬ · . .
, -,·- _«·- .

Maksudnya: Sesungguhnya hak Allah adalah mengambil sesuatu dan memberikan
sesuatu. Segala sesuatu yang di sisi-Nya dibatasi dengan ajal yang ditentukan. Oleh
kerana itu, bersabarlah dan carilah redha (Allah).


Doa Ketika Turunnya Hujan


· ·| . . = ·-··· ·,,
, .·¬,|· ··, .

Maksudnya: "Ya Allah! Turunkanlah hujan yang bermanfaat (untuk manusia,
tanaman dan binatang).

Doa Setelah Turun Hujan

· · , = - ¸ = « · -·|· - · « - ,
, c|·- ||,- .

Maksudnya: "Kami diberi hujan dengan anugerah dan rahmat Allah."

Doa Ketika Mendengar Guruh


.· ¬ , = . =|· ¬`, . · = -,|· · · = « ¬ - ´ ·· · « |· , ¸ - - , · « -
, c|·- ||,- ,
Maksudnya: Maha Suci Tuhan yang guruh membaca tasbih dengan memuji-Nya,
begitu juga para Malaikat kerana takut kepada-Nya.

Doa Meminta Turun Hujan

. .·|· · · , - · · « =· · ·, - - · ·· , - · -· , - ¸ -¹ , , - · · -· - `· = , , - · - ·· ·
, .,·. _| ··, .

Maksudnya: "Ya Allah! Berilah kami hujan yang merata, menyegarkan tubuh dan
menyuburkan tanaman, bermanfaat, tidak membahayakan. Kami mohon hujan
secepatnya, tidak ditunda-tunda."


. .·|· _ =· = .· , - c « ·· . · , , = ·· , c · « - ¸ - | , = = · · .`, « |·
, .,·. _| ··, .

Maksudnya: "Ya Allah! Berilah hujan kepada hamba-hambaMu, binatang
ternakanMu, berikan rahmat-Mu dengan merata, dan suburkan tanah-Mu yang
tandus."


Doa Ketika Hujan Turun Dengan Lebat Sehingga Ditakuti Boleh Memudharatkan

. .·|· · · , · - · | , · · | , - ·|· . . ¸ · - -· ·\ |· =· ,=|· , ., = · , - · . , | |· . ·· · - , , ¬=|·
, .·.- ··, .

Maksudnya: "Ya Allah! Hujanilah di sekitar kami, jangan kepada kami. Ya Allah!
Berilah hujan ke dataran tinggi, beberapa anak bukit, lembah dan beberapa tanah yang
menumbuhkan pepohonan."

Doa Ketika Melihat Bulan Sabit


-·|· , , · | . .·|· -· · | · · , · - ¸ - | |· · .· s · |· , - -· ·.|· , -· · = · |· , _, · ,·|· , · « | . ¬ · · ·· ¸ = , · , · ··
c· , -·|·
, ¸-·=|· ··, .

Maksudnya: Allah Maha Besar! Ya Allah! Tampakkan anak bulan itu kepada kami
dnegan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam serta mendapat
taufiq untuk menjalankan apa yang Engkau senang dan rela. Tuhan kami dan
Tuhanmu (wahai bulan sabit) adalah Allah.
.·-| =·,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful