You are on page 1of 20

‫בית משפט השלו בתל אביב יפו‬

‫ת"א ‪ 36908 01 14‬ריוח נ' שאמה הכה‬

‫כבוד השופטת הבכירה ריבה ניב‬ ‫לפני‬

‫משה ריווח‬ ‫התובע‪:‬‬
‫ע"י ב"כ עו"ד דר' יוסי כה ו‪/‬או אוהד מחרז‬

‫נגד‬

‫כרמל שאמה הכה‬ ‫הנתבע‪:‬‬
‫ע"י ב"כ עו"ד גיא אביד‬

‫פסק די‬

‫התובע הינו נבחר ציבור המכה כחבר מועצת העיר רמת ג מטע מפלגת הליכוד‬ ‫‪.1‬‬
‫וכממלא מקו ראש העיר‪ .‬הנתבע הינו חבר כנסת לשעבר‪ ,‬חבר מועצת העיר רמת ג לשעבר‪,‬‬
‫אשר התמודד‪ ,‬בעת הרלבנטית‪ ,‬לתפקיד ראש העיר מטע רשימה עצמאית‪ .‬בי השניי הייתה‬
‫קיימת יריבות פוליטית באותה עת‪ .‬היו ‪ ,‬מכה הנתבע כשגריר ישראל ב‪.OECD‬‬

‫התביעה הוגשה בגי פרסומי שפרס הנתבע כנגד התובע‪ ,‬המהווי ‪ ,‬לשיטת האחרו‬ ‫‪.2‬‬
‫הוצאת לשו הרע במזיד ובכוונה לפגוע שאי מפניה הגנה עפ"י די ‪ ,‬בסכו של ‪" 500,000‬‬
‫ללא הוכחת נזק‪.‬‬

‫טענות התובע‬ ‫‪.3‬‬
‫לטענת התובע‪ ,‬פרס הנתבע חמישה פרסומי המהווי הוצאת לשו הרע כנגדו‪.‬‬
‫האחד‪ ,‬שהתובע נפסל ע"י השב"כ מלכה כעוזר שר ו‪/‬או נפסל מלהיכנס למשרד ראש הממשלה‬
‫על רקע פלילי‪ ,‬השני‪ ,‬כי ניסה לקבל במרמה הנחה בארנונה על ביתו ועל בית הוריו בהיותו חבר‬
‫מועצה‪ ,‬השלישי‪ ,‬כי התובע דרש מקבל טובות הנאה כדי לקד תיק בנייה‪ .‬הרביעי‪ ,‬כי התובע‬
‫הינו חלק מארגו פשיעה‪ ,‬והחמישי‪ ,‬כי התובע עזר בזיו‪ %‬קורות החיי של אמו על מנת לסייע‬
‫לה התקבל לעבודה בעירייה‪.‬‬

‫וביתר פירוט‪:‬‬ ‫‪.4‬‬
‫ביו ‪ 31.10.13‬כתב הנתבע בעמוד הפייסבוק שלו בתשובה לאחר‪" :‬שלמה‪ ,‬זה אותו משה‬
‫רווח שנפסל ע"י השב"כ בשל רקע פלילי מלהיכנס למשרד ראש הממשלה? זה אותו משה‬
‫רווח שהוביל את הליכוד לריסוק ושפל היסטורי של מנדטי ?"‬

‫‪ 1‬מתו ‪20‬‬
‫בית משפט השלו בתל אביב יפו‬

‫ת"א ‪ 36908 01 14‬ריוח נ' שאמה הכה‬

‫ביו ‪ ,12.11.13‬נערכה ישיבתה הראשונה של מועצת העיר לאחר הבחירות( בפורו‬ ‫‪.5‬‬
‫נרחב‪ .‬ש ‪ ,‬הוצע התובע כסג ראש העיר וממלא מקו בשכר‪ .‬הנתבע התנגד ונשא את דבריו‪:‬‬
‫"הסעי( המדובר הוא סעי( פרסונלי של מינוי בכיר‪ ,‬השני בעצ לראש העיר‪ ,‬וע כל אי‬
‫הנעימות שבדבר‪ ,‬אני רוצה לומר מספר עובדות שיונחו בפני חברי המועצה‪ ,‬יירשמו‬
‫בפרוטוקול‪ .‬אני בטוח שתהיה השתוללות בקהל ואני אבקש לשמור על הסדר‪ .‬אדוני ראש‬
‫העיר מבקש למנות לממלא מקו אד ‪ ,‬ואומר את העובדות הבאות‪ :‬נפסל ע"י שירות הבטחו‬
‫מלשרת כעוזר של שר‪ ,‬הוא צרי* להסביר מה הרקע‪ ,‬שיניח בפנינו מה הרקע ונטפל בזה‪ .‬הוא‬
‫ניסה לקבל במרמה הנחה בארנונה על ביתו ועל בית הוריו בהיותו חבר מועצה‪ ,‬נכנס לתו*‬
‫הישיבה‪) ".‬עמ' ‪ 42‬לפרוטוקול הישיבה(‪.‬‬
‫עוד הוסי‪ %‬הנתבע‪" :‬אני אומר את הדברי לפרוטוקול‪ .‬אני לא אומר‪ ,‬אני לא מדבר ברמזי‬
‫ולא בדברי ערטילאיי ‪ ,‬אדוני ראש העיר‪ .‬אני נחש( פה לסכנה של תביעת דיבה‪ ,‬אני מודע‬
‫לכ*‪".‬‬

‫בהמש אמר הנתבע‪" :‬לפני בער* שנתיי ישבנו בפגישה ע מספר אנשי ‪ ,‬כולל‬ ‫‪.6‬‬
‫חברי מועצה לשעבר‪ ,‬יחד ע הקבל סמי מנע קבל שחי ג היו ‪ ,‬מספר הטלפו שלו‪,...‬‬
‫פירט בפני כל יושבי השולח שמשה רווח כחבר מועצת עיר דורש ממנו טובות הנאה כדי‬
‫לקד תיק בנייה‪ .‬אני אומר דברי ברורי ‪".‬‬

‫לאחר ששככה הסערה שעורר‪ ,‬החל הנתבע לצטט מתו תיקו הפלילי של אביו של‬ ‫‪.7‬‬
‫התובע‪ .‬כאשר העיר אחד הנוכחי )עמ' ‪ 45‬לפרוטוקול הישיבה( כי אי קשר בי המעשי הללו‬
‫לתובע‪ ,‬השיבו הנתבע‪"": :‬הוא מופיע בתיק‪ .‬הוא מופיע במשפט‪...‬בבג"‪ +‬מדינת ישראל נגד‬
‫בוזגלו אמר השופט זמיר‪" :‬הפשע המאורג ‪ ,‬ככל שהוא מתבסס ומתפשט‪ ,‬מהווה סכנה‬
‫חמורה יותר ויותר‪ ,‬המתפשט כסרט לתחומי נוספי ‪ ,‬וקשה יותר ויותר להילח בו‪"..‬‬
‫בסו‪ %‬דבריו‪ ,‬טע כי התובע אמר ‪" :‬אבא שלי מייע‪ +‬לי‪ ,‬מדרי* אותי" ובכ קישר‪ ,‬לשיטתו‪,‬‬
‫בי עברו הפלילי של האב למועמדות בנו‪.‬‬
‫ועוד אמר‪" :‬זה אותו משה רווח שרוצי למנות‪...‬חברי ‪ ,‬בלדר של שלומי עוז עבד בקזינו לא‬
‫חוקי‪..‬עזר בזיו( קורות החיי של אמא שלו בקבלתה לעבודה בעירייה‪ .‬חברי ‪ ,‬גיסו שיושב‬
‫פה‪ ,‬שמוליק טח ‪ ,‬עבריי בבית הסוהר‬
‫‪....‬‬
‫חברי ‪ ,‬את זוכרי שפירקו את העצמות?‬
‫‪..‬תשאלו את משה רווח מי עשה את זה"‬

‫‪ 2‬מתו ‪20‬‬
‫בית משפט השלו בתל אביב יפו‬

‫ת"א ‪ 36908 01 14‬ריוח נ' שאמה הכה‬

‫ביו ‪ 10.1.14‬כתב הנתבע בעמוד הפייסבוק שלו‪ " :‬שמוליק טח חברי הוא עבריי‬ ‫‪.8‬‬
‫מסוכ שלא מזמ השתחרר מבית הסוהר וממתי שגיסו מ"מ ראש העיר ידאג לו לפרנסה על‬
‫חשבוננו‪ ,‬כמו שדאג לאשתו ואמו תו* זיו( מסמכי ‪".‬‬
‫לטענת התובע‪ ,‬מהווה כל אחת מהאמירות הוצאת לשו הרע במזיד שבגינ יש לחייב את‬
‫הנתבע בפיצוי האמור ובפרסו התנצלות‪.‬‬

‫כרקע ליריבות סיפר התובע כי בשנת ‪ 2008‬חבר אל הנתבע‪ ,‬לבקשתו‪ ,‬לרשימתו‬ ‫‪.9‬‬
‫בבחירות למועצת העיר רמת גו ושימש כמס‪ 2 .‬ברשימה זו‪ .‬בבחירות שהתקיימו בשנת ‪2013‬‬
‫לעיריית רמת ג ‪ ,‬התמודד הנתבע לתפקיד ראש העיר ועמד בראש רשימה עצמאית‪ ,‬ואילו הוא‪,‬‬
‫התובע‪ ,‬התמודד למועצת העיר ועמד בראש רשימת הליכוד למועצה‪ ,‬אשר העניקה את‬
‫תמיכתה למועמד עצמאי‪ ,‬מר ישראל זינגר‪ .‬באות בחירות( נחל הנתבע תבוסה‪.‬‬
‫לטענת התובע‪ ,‬בסמו ליו הבחירות שלח אליו הנתבע את שליחיו‪ ,‬בדרישה כי יסיר את‬
‫מועמדותו ותמיכתו בזינגר ויחבור לנתבע ובתמורה( ישמש כסגנו לכשיבחר‪ .‬עוד טע כי‬
‫באותה פניה "אוי " ע"י השליח כי מוטב לו לקבל את ההצעה‪ .‬לגרסתו‪ ,‬מאותה עת שסירב‬
‫להצעה‪ ,‬הפ הנתבע את המאבק הפוליטי‪ ,‬הלגיטימי‪ ,‬למלחמת חורמה אישית‪ ,‬צינית‬
‫ואובססיבית בתובע ובבני משפחתו‪.‬‬

‫טענות הנתבע‪:‬‬ ‫‪.10‬‬
‫הנתבע טוע כי במש חייו הציבוריי בתפקידיו השוני ‪ ,‬הינו מנהל מאבקי בשחיתות‬
‫הציבורית‪ .‬מאבקי אלו הביאו לגילוי שחיתויות וא‪ %‬זיכו אותו באות אביר איכות השלטו‬
‫מטע התנועה לאיכות השלטו בישראל‪ .‬לטענתו‪ ,‬הדברי שפורסמו הינ חלק מהשיח‬
‫הציבורי והלגיטימי וכי התביעה הוגשה בניסיו להל עליו אימי ‪ .‬לשיטתו‪ ,‬אי הדברי‬
‫האמורי בה מהווי הוצאת לשו הרע כהגדרתה בחוק‪ ,‬ולחילופי כי עומדות לו ההגנות‬
‫מפניה‪ ,‬לרבות הטענה כי היה הכרח לפרס דברי אלה במסגרת ביקורת נוקבת של‬
‫האופוזיציה העירונית שעמד בראשה( המוגנת מכוח היותה הבעת דעה‪.‬‬

‫לשיטתו‪ ,‬עומדי הפרסומי בקריטריוני של הזכות לחופש הביטוי לשקיפות‬ ‫‪.11‬‬
‫מירבית בפעולותיו של השלטו המקומי הסובל מנגע השחיתות( ושלילת פוגעת באינטרס‬
‫הציבורי‪ .‬בתצהירו‪ ,‬חזר הנתבע על עמדתו כי לדעתו‪ ,‬התובע הינו פוליטיקאי מושחת המציג‬
‫עצמו כשה תמי )ס' ‪ 9‬לתצהיר(‪.‬‬

‫‪ 3‬מתו ‪20‬‬
‫בית משפט השלו בתל אביב יפו‬

‫ת"א ‪ 36908 01 14‬ריוח נ' שאמה הכה‬

‫לגופ של דברי טע הנתבע כי לתובע יש 'הסטוריה' במינוי מקורבי לתפקידי‬ ‫‪.12‬‬
‫רגישי בניגוד לדי ‪ ,‬כי עבד בקזינו כדילר בלתי חוקי‪ ,‬כי משפחתו עבריינית‪ ,‬וכי כל יתר‬
‫הדברי המצוטטי הינ אמת לאמיתה‪.‬‬
‫כ למשל‪ " :‬לאחר הבחירות המוניציפליות בשנת ‪ 2003‬הפעיל התובע לח‪ +‬על פטרונו‬
‫הפוליטי‪ ,‬העבריי המפורס שלומי עוז ז"ל‪ ,‬שמימ את התובע מעת לעת‪ ,‬לדאוג לו למציאת‬
‫עבודה‪ .‬עוז הפעיל את השפעתו הרבה באותה עת בלשכת ראש הממשלה‪ "..‬משנכשל התובע‬
‫מקבלת סיווג בטחוני לעבודה למשרת היוע‪ 0‬הפוליטי של השר לענייני ירושלי במשרד ראש‬
‫הממשלה‪ ,‬מר נת שרנסקי‪ ,‬פנה אל הנתבע בבקשת עזרה‪ .‬הפגישה שער הנתבע ע קב"ט‬
‫המשרד‪ ,‬כמו ג פגישות שערכו אחרי ‪ ,‬עזרו‪ ,‬לשיטתו‪ ,‬להסרת ההתנגדות‪.‬‬

‫הנתבע הוסי‪ %‬כי גרושתו של התובע סיפרה לו שבעת הכנת קורות החיי של אמו‪,‬‬ ‫‪.13‬‬
‫היה התובע נוכח שעה שזוי‪ %‬סעי‪ %‬ההשכלה באותו טופס‪ .‬לגרסתו‪ ,‬באותה עת אמרה הא כי‬
‫אי לה את ההשכלה הנדרשת לקבלה לעבודה א בנה התובע אמר לה "תרשמי שיש ל " וכ‬
‫אחות של רווח החלה בהתקשרות עסקית‬ ‫מולא הטופס‪ .‬עוד ציי הנתבע כי "ג‬ ‫אמנ‬
‫ואספקת מוצרי לאותה חברה שלא במכרז פומבי‪ ,‬לדעתי בסיועו הפעיל של רווח משה‪) ".‬ס'‬
‫‪ 81‬לתצהיר הנתבע( וטוע בקשר לכ הנתבע‪" :‬כיצד אוכל למלא את תפקידי הציבורי נאמנה‬
‫ולא לומר את הדברי החמורי אשר אני יודע ובה אני מאמי אודות התובע?"‬

‫לעניי ההנחה בארנונה טע הנתבע כי במהל שנת ‪ 2010‬פנה אליו חבר מועצת העיר‬ ‫‪.14‬‬
‫עו"ד רמי גני ועדכ אותו כי התובע נתפס בניסיו לעקו‪ %‬את מער בקרת וסינו הבקשות‬
‫להנחה מארנונה‪ ,‬כאשר נכנס לישיבת הועדה שאינו חבר בה והתעקש שהועדה תדו בבקשה‬
‫שבידיו ללא המתנה בתור וללא בדיקה מוקדמת כנהוג‪ ,‬וכל זאת מבלי שדווח כי מדובר בדירת‬
‫הוריו שהוא עצמו מתגורר בה‪ .‬לגרסתו‪ ,‬דברי אלה אושרו ג ע"י אחרי ופורסמו ברבי ‪.‬‬

‫כ ג 'איזכר' ‪ ,‬בתצהירו מדברי הקבל סמי מנע‪" :‬רווח מעכב לי תיק תמ"א תו*‬ ‫‪.15‬‬
‫שמועבר לי מסר שאני צרי* לשל ‪...‬אני לא צדיק‪..‬אני מוכ לשל אבל מה שהוא מבקש זה‬
‫יותר מדי‪ "..‬לטענתו‪ ,‬חזר הקבל על דברי אלו פע נוספת בנוכחות אחרי ‪.‬‬

‫הנתבע הכחיש כי אמר שהתובע הינו חלק מארגו פשיעה או עבריי ‪ ,‬א אישר כי ציטט‬ ‫‪.16‬‬
‫מתו פסק הדי שנית כנגד אביו‪ .‬לטענתו‪ ,‬היה התובע מעורב במשפטו של אביו‪ ,‬ומטבע‬

‫‪ 4‬מתו ‪20‬‬
‫בית משפט השלו בתל אביב יפו‬

‫ת"א ‪ 36908 01 14‬ריוח נ' שאמה הכה‬

‫הדברי תמ באביו העבריי המורשע‪" .‬חבריו ומקורביו של משה רווח ה עברייני או‬
‫מקורבי לעברייני ‪ (".‬כתב‪ .‬לשיטתו‪ ,‬יש להביא פרט כזה לידיעת הציבור‪ .‬בסעי‪, 88 %‬‬
‫החות את תצהירו מסכ הנתבע כי "אנו לומדי כי התובע "אינו עומד בפר‪ "+‬והוא מופעל‬
‫על ידי מקורביו לביצוע עבירות פליליות תו* שימוש בכוחו‪ ,‬בסמכויותיו ובמעמדו‪ ".‬עוד‬
‫הזהיר כי בימי הקרובי תיחש‪ %‬פרשה חדשה אודות התובע‪.‬‬

‫לתמיכה בטענות הנתבע הוגשו ג תצהירי אחיו‪ ,‬שי שאמה‪ ,‬אד קניגסברגר‪ ,‬יו"ר‬ ‫‪.17‬‬
‫וועדת הביקורת בעיריית רמת ג ‪ ,‬אשר הלי על כ כי דרישותיו לקבל תשובות לטענות שהועלו‬
‫ע"י הנתבע( נדחו‪.‬‬

‫דיו‬ ‫‪.1 8‬‬
‫חוק איסור לשו הרע תשכ"ה( ‪) 1965‬להל "החוק"(‪ ,‬קובע את אחריותו האזרחית‪ ,‬או‬
‫הפלילית של מי שמפרס דברי שיש בה כדי להשפיל אד בעיני הבריות‪ ,‬לבזותו או לפגוע‬
‫במשרתו‪ .‬המבח לפרשנות הפרסו הוא מבח אוביקטיבי‪ ,‬הפרשנות שנות האד הסביר‬
‫לפרסו )ר' ע"א ‪ 740/86‬תומרקי נ' העצני‪ ,‬פד"י מג )‪" .(33 (2‬בהקשר זה נקבע בפסיקה כי‬
‫הפרסו יפורש על פי המשמעות המקובלת בציבור כולו ועל פי הבנתו של "האד ברחוב" או‬
‫"האד הרגיל" ש"איננו המשכיל ביותר או האיש הירוד ביותר מבחינת התפתחותו" )א'‬
‫שנהר‪ ,‬דיני לשו הרע‪ ,‬עמ' ‪) "(110‬תא‪ 14264(11(14 .‬כנפו נ' גינסבורקי‪ ,‬פורס בנבו(‪.‬‬

‫חופש הביטוי הוכר כזכות יסודית‪ .‬הזכות לחופש הביטוי משתרעת ג על ביטויי שיש‬ ‫‪.19‬‬
‫בה לשו הרע‪" :‬חופש הביטוי משתרע "על כל ביטוי יהא תוכנו אשר יהא‪ ,‬תהא השפעתו‬
‫אשר תהא‪"..‬לעניי היקפו של חופש הביטוי אי בודקי א הביטוי הוא אמת או שקר; אי‬
‫בודקי את תוכנו; אי בודקי את תוצאותיו‪) "..‬ע"א ‪ 751/10‬פלוני נ' ד"ר אילנה דיי‬
‫אורב*‪ ,‬פורס בנבו(‪.‬‬
‫"חופש הביטוי אינו חופש הביזוי ‪) ".‬רע"א ‪ 10520/03‬ב גביר נ' דנקנר‪ ,‬פורס בנבו(‪ .‬אל מול‬
‫חופש הביטוי‪ ,‬ניצבת זכותו של אד לשמירה על שמו הטוב )ע"א ‪ 4534/02‬רשת שוק נ'‬
‫הרציקובי‪ ,+‬פורס בנבו‪ ,‬ע"א ‪ 214/89‬אבנרי נ' שפירא ואח'‪ ,‬כנ"ל(‪ .‬במאבק בי השניי ‪ ,‬יש‬
‫לשקול את נושא הדיו ‪ ,‬חשיבותו ואופ הביטוי‪ .‬אמנ ‪ ,‬לחופש הביטוי יינת משקל יתר‪ ,‬כאשר‬
‫אי כפות המאזניי נוטות לצד זה או אחר‪ ,‬א אי הוא מוחלט‪" .‬הטע לכ* הוא‪ ,‬שחופש‬
‫הביטוי אינו הער* היחיד שחברה דמוקרטית מבקשת לקיי ‪ .‬קיימי ערכי נוספי ‪ ,‬אשר‬

‫‪ 5‬מתו ‪20‬‬
‫בית משפט השלו בתל אביב יפו‬

‫ת"א ‪ 36908 01 14‬ריוח נ' שאמה הכה‬

‫הכרה בה מצדיקה הטלת מגבלות והגבלות על חופש הביטוי‪)) ".‬ע"א ‪ 751/10‬פלוני נ' ד"ר‬
‫אילנה דיי אורב* הנ"ל‪ ,‬עמ' ‪.(43‬‬
‫ס' ‪ 1‬לחוק איסור לשו הרע קובע כי "לשו הרע היא בר שפרסומו עלול‬ ‫‪.20‬‬
‫)‪ (1‬להשפיל אד בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה‪ ,‬לבוז או ללעג מציד ;‬
‫)‪ (2‬לבזות אד בשל מעשי ‪ ,‬התנהגות או תכונות המיוחסי לו;‬
‫)‪ (3‬לפגוע באד במשרתו‪ ,‬א משרה ציבורית וא משרה אחרת‪ ,‬בעסקו או במשלח ידו או‬
‫במקצועו‬
‫)‪...(4‬‬

‫הדברי שנאמרו על ידי הנתבע על התובע‪ ,‬ואשר הוצגו באופ מפורש על ידו כעובדות‪,‬‬ ‫‪.21‬‬
‫בשונה מהבעת דעה‪ ,‬מייחסי לתובע באופ חד משמעי ועקבי שחיתות שלטונית‪ .‬כ בדרשו‬
‫שוחד‪ ,‬וכ בזיו‪ %‬מסמכי הקשורי למקו העבודה‪ .‬דברי אחרי ‪ ,‬כגו שהינו מתרועע ע‬
‫עברייני ‪ ,‬שהוא עצמו הועסק בקזינו לא חוקי וכיוצ"ב פוגעי ‪ ,‬רוב ככול בתדמיתו‬
‫האישית והציבורית של התובע‪ ,‬ומיועדי לשלול ממנו את התפקיד הציבורי לו היה מועמד‪.‬‬
‫לפיכ ‪ ,‬לא יכולה להיות מחלוקת כי כל הדברי שצוטטו ע"י התובע‪ ,‬אושרו ונישנו ע"י הנתבע‪,‬‬
‫יש בה משו הוצאת לשו הרע כדרישת ס' ‪ 1‬לחוק‪.‬‬

‫בניסיו שלא לסכור פיות ולא להגביל את חופש הביטוי‪ ,‬מעניק החוק הגנות רבות‪,‬‬ ‫‪.22‬‬
‫יחסיות ומוחלטות( למפרס ‪.‬‬
‫בהגנתו‪ ,‬טע הנתבע להגנת ס' ‪ (9) 13‬לחוק הקובע כי "לא ישמש עילה למשפט פלילי או‬
‫אזרחי‬
‫‪...‬‬
‫פרסו שהמפרס חייב לעשות עפ"י די או על פי הוראה של רשות המוסמכת לכ* כדי או‬
‫רשאי לעשות על פי היתר של רשות כאמור‪".‬‬
‫התובע לא התייחס בסיכומיו‪ ,‬לרבות סיכומי התשובה‪ ,‬לטענה זו‪.‬‬

‫ההגנה המוקנית בס' ‪ (9) 13‬לחוק הוגדרה כהגנה מוחלטת‪ ,‬דהיינו‪ ,‬פרסו החוסה תחת‬ ‫‪.23‬‬
‫הגנה זו הינו פרסו מותר‪ ,‬בי א האמור בו הינו אמת‪ ,‬ובי א לאו‪ .‬משכ ‪ ,‬בחרתי לעסוק‬
‫בטענה עוד קוד לבחינת יתר האמירות שנאמרו באותה ישיבה והמהוות את יתר עילות‬
‫התביעה‪.‬‬

‫‪ 6‬מתו ‪20‬‬
‫בית משפט השלו בתל אביב יפו‬

‫ת"א ‪ 36908 01 14‬ריוח נ' שאמה הכה‬

‫התובע הפנה לפסק די הקובע כי‪" :‬בחינת הפסיקה הנגישה לעיו מעלה שיש אינדיקציות‬
‫לכ* שעירייה יכולה להיחשב כרשות מוסמכת )ע"א ‪ 9462/04‬מורדוב נ' ידיעות אחרונות‬
‫בע"מ )פורס בנבו( וכי בנסיבות מסוימות יכול להיות מעמד רלוונטי ג לדברי שנאמרי‬
‫במסגרת ישיבת מועצת העיר )ע"א ‪ 241/60‬תיק נ' קריניצי‪ ,‬פ"ד יד ‪) .(1960) 2489‬ת‪.‬א‬
‫‪ 16440/08‬גרמ נ' פאר ותביעה שכנגד‪ ,‬פורס בנבו(‪.‬‬

‫בפסה"ד המאוזכר ש ‪) ,‬ע"א ‪ (241/60‬שנית קוד לחקיקתו של חוק איסור לשו הרע‬ ‫‪.24‬‬
‫תשכ"ה( ‪ ,1965‬כמו ג קוד לחקיקת פקודת הנזיקי )נוסח משולב( התשכ"ח( ‪ ,1968‬נכתב‬
‫כי "מכוח סעי( ‪ 54‬לפקודת העיריות‪ ,1934 ,‬חייב היה המשיב מס' ‪ ,1‬על פי סעי( ‪ 9‬לתוספת‬
‫התשיעית לפקודה הנ"ל‪ ,‬לשבת ראש בישיבת המועצה‪ .‬העניי שנדו בישיבת המועצה היה‬
‫עניי שהמועצה היתה חייבת לדו בו‪ ,‬וממילא היו המשיבי ‪ ,‬בתור חברי המועצה‪ ,‬חייבי‬
‫ליטול חלק בדיו ולשאת את דבר ‪ .‬משו כ* נהני ה מזכיה מוחלטת‪ .‬על פי ס' ‪) (1)19‬ט(‬
‫לפקודת הנזיקי האזרחיי ‪".1944‬‬

‫אינני סבורה כי הדברי שאמר הנתבע באותה ישיבה נכנסי לגדר הסעי‪ .%‬באשר להסתמכות‬
‫על פסק הדי ‪ 241/60‬הנ"ל‪ :‬ס' ‪ 27‬לחוק הוצאת לשו הרע ביטל את הוראת ס' ‪ 16(22‬לפקודת‬
‫הנזיקי האזרחיי ‪ ,1944‬וממילא לא נית להסתמ עליו עוד‪.‬‬
‫הטענה נדחית‪.‬‬

‫לחלופי ‪ ,‬הפנה הנתבע להגנות החלות מכוח ס' ‪ 14,15‬לחוק‪ .‬סעיפי אלה העוסקי‬ ‫‪.25‬‬
‫בהגנת אמת בפרסו )"אמת דיברתי"( והגנת תו הלב‪ ,‬אינ מוחלטי ‪ ,‬אלא שא יוכחו‬
‫הטענות הנטענות ש ‪ ,‬יהא הפרסו מוג ‪ ,‬חר‪ %‬היותו מוציא לשו הרע‪.‬‬

‫בסיכומיו‪ ,‬כתב הנתבע‪" :‬ראשית‪ ,‬יש לקחת בחשבו את הקונטקסט בו נאמרו‬ ‫‪.26‬‬
‫הדברי ג כשה אמת לאמיתה מבחינת האומר ותואמי את המציאות האוביקטיבי‪..‬‬
‫האד הסביר השומע את הדברי שומע אות באוז ביקורתית‪ ,‬ומניח בי היתר שהדברי‬
‫נאמרי ברקע של יריבות פוליטית מרה‪..‬‬
‫הדעת נותנת‪ ,‬כי בנסיבות אלה‪ ,‬כל שומע סביר של הדברי ‪ ,‬יטיל באופ בסיסי ספק בדברי‬
‫שנאמרו על ידי המועמד שהפסיד בבחירות‪ ,‬וישמע אות תו* שהוא משקלל את הרקע‬
‫הפוליטי והיריבות הקשה בי הצדדי ‪"..‬‬

‫‪ 7‬מתו ‪20‬‬
‫בית משפט השלו בתל אביב יפו‬

‫ת"א ‪ 36908 01 14‬ריוח נ' שאמה הכה‬

‫אינני מסכימה ע האמור לעיל‪ .‬חזקה על מי שנושא דברי בפני המליאה‪ ,‬נלח על‬ ‫‪.27‬‬
‫זכותו להמשי ולשאת את דבריו המשמיצי וא‪ %‬מודיע קבל ע ועדה כי הוא אומר 'עובדות'‬
‫שהוא עומד מאחוריה ומוכ א‪ %‬להיתבע בגי כ ‪ ,‬שהוא מתכוו ‪ ,‬לכל טענה המושמעת על ידו‪,‬‬
‫כדורבנות‪,‬‬ ‫דבריו‪ .‬אי מדובר בספק‪ ,‬אלא בדברי‬ ‫שאי לפקפק בה( וכ א‪ %‬מתקבלי‬
‫שהנתבע ממשי לטעו לגביה כי הינ "אמת אובייקטיבית‪".‬‬

‫הגנת האמת בפרסו‬ ‫‪.28‬‬
‫בפרסו הראשו נטע ‪" :‬זה אותו משה רווח שנפסל ע"י השב"כ בשל רקע פלילי מלהיכנס‬
‫למשרד ראש הממשלה? זה אותו משה רווח שהוביל את הליכוד לריסוק ושפל היסטורי של‬
‫מנדטי ?"‬
‫החשיפה של הדברי הייתה רחבה ועוררה הדי ( ה בפוסט של הנתבע‪ ,‬שלו עוקבי רבי ‪,‬‬
‫וה במליאה החגיגית של המועצה‪ ,‬שהועברה בשידור ישיר ביוטיוב )לעניי זה יש לציי כי‬
‫בפרסו השני לא הוזכרו המילי 'עבר פלילי'(‪.‬‬

‫בתצהירו פירט הנתבע‪.." :‬בחלו( הזמ ומשלא נית אישור השב"כ החל התובע‬ ‫‪.29‬‬
‫להתלונ בפני וכנראה ג בפני אחרי על הימשכות התהלי*‪ .‬בשיחה שהתקיימה בי השר‬
‫שרנסקי לביני באותה עת עדכ אותי שרנסקי כי השב"כ מסרב לאשר את הסיווג‬
‫לתובע‪...‬באמצעות ארז חלפו תואמה לתובע ולי פגישה אצל קב"ט משרד רוה"מ‪..‬לפגישה‬
‫ע קב"ט המשרד הגענו התובע ואני יחד ועיקרה היה שקב"ט המשרד טוע שקיי רקע‬
‫מאוד בעיתי מבלי שפירט )הדגשה שלי( ר‪.‬נ( בעוד רווח טוע שלא ידוע לו על דבר כזה וכי לא‬
‫עלה בראיו ‪..‬לאחר פרק זמ של שבועות לפחות למיטב זכרוני החל לעבוד בלשכת שרנסקי‪".‬‬
‫)ס' ‪ 54(57‬לתצהיר(‪.‬‬
‫ג בסיכומיו‪ ,‬התייחס הנתבע לעיכוב שחל בקבלת אישור השב"כ להעסקתו של התובע‬
‫ו'פסילתו' לתפקיד‪" :‬משסירב השב"כ לית אישור להעסיק את התובע נוכח עברו‪,‬‬
‫ומשהדברי היו ידועי באופ אישי לנתבע שהיה מעורב בה ‪ ,‬הרי שתוכ דבריו אלה הוא‬
‫אמת‪ ,‬ובוודאי שהנתבע האמי באמיתות ‪) ".‬ס' ‪ 38.7‬לסיכומי (‪.‬‬

‫העיד מר שרנסקי‪ ,‬כי חל עיכוב בקבלת האישורי הנדרשי ‪ ,‬ממשרד ראש הממשלה‪,‬‬ ‫‪.30‬‬
‫אשר נבע‪ ,‬ככל הנראה "ממשהו הקשור בצבא" )עמ' ‪ 66‬ש' ‪ ,(23‬ואכ היה צור בזירוז התהלי ‪.‬‬
‫מאיד ‪ ,‬העיד כי הדבר איננו יוצא דופ ‪ ,‬וכי אפשר לבקש מהשב"כ שיתו‪ %‬פעולה‪ ,‬א לא‬

‫‪ 8‬מתו ‪20‬‬
‫בית משפט השלו בתל אביב יפו‬

‫ת"א ‪ 36908 01 14‬ריוח נ' שאמה הכה‬

‫"לעשות אית קומבינות‪) ".‬עמ' ‪ 67‬ש' ‪ (2,3‬כלשונו‪ .‬עוד העיד כי הממלי‪ 0‬לקבלת התובע‬
‫למשרת אמו זו היה אכ הנתבע‪ ,‬וכי בדיעבד‪ ,‬היה שבע רצו מאוד מהתובע( במשרתו זו‪.‬‬

‫העד לא ייחס לתובע עבר פלילי‪.‬‬ ‫‪.31‬‬
‫יתרה מכ ( לא הוכח מעול כי לתובע יש רישו פלילי כלשהו‪ ,‬וסבורתני כי א‪ %‬הנתבע אינו‬
‫טוע זאת עתה‪ ,‬שכ העיד כי‪" :‬עד היו איני יודע מדוע השב"כ פסל אותו להיכנס לתפקיד זוטר‪,‬‬
‫במש* חודשי ‪".‬‬

‫העובדה כי אד איננו עובר מבדק בטחוני על מנת לשרת כעוזר של שר‪ ,‬איננה לשו‬ ‫‪.32‬‬
‫הרע‪ ,‬אול כשמוצמדת לכ האשמה כי הפסילה באה בעטיו של עבר פלילי‪ ,‬שוני ה פני‬
‫הדברי ‪.‬‬
‫משנטע ע"י הנתבע בפייסבוק כי התובע נפסל מלהתקבל למשרה‪ ,‬שעה שהתקבל אליה‪,‬‬
‫ומשנטע כי הפסילה באה עקב רקע פלילי‪ ,‬שאיננו‪ ,‬הנני קובעת כי אמירה זו מהווה הוצאת‬
‫לשו הרע כנגד התובע‪.‬‬

‫‪ 12.11.13‬הייתה ישיבה חגיגית‪ ,‬רבת‬ ‫ישיבת מועצת העיר מ המניי מס' ‪ 1‬מיו‬ ‫‪.33‬‬
‫משתתפי ‪ .‬בתחילתה‪ ,‬הוקראו תוצאות הבחירות‪ ,‬הושבע ראש העיר החדש‪ ,‬מר ישראל זינגר‬
‫והושבעו בהצהרה לשמירת אמוני כל חברי הישיבה‪ .‬מיד ע תו ההשבעה‪ ,‬לכשנתבקשה‬
‫בחירת יו"ר לניהול הישיבה‪ ,‬השתלט הנתבע על הישיבה וקרא‪" :‬האחרו שצעק זה שמוליק‬
‫טח ‪ ,‬עבריי שישב בבית הסוהר‪ .‬גיסו של מ"מ ראש העיר‪ .‬עבריי שישב בבית הסוהר‪....‬‬
‫רמת ג פספסה הזדמנות לשינוי‪ ,‬חברי‪ ,‬חברי המועצה‪ .‬רמת ג לא בררה ולא בחרה‪ ,‬אלא‬
‫הוסטה‪ ,‬הופחדה ופחדה‪ .‬המנצח הגדול של הבחירות הוא הפשע המאורג ‪"..‬‬

‫בדבריו כנגד הנתבע קשר האחרו את התובע ע משפטו הפלילי של אביו‪ .‬משנשאל‪,‬‬ ‫‪.34‬‬
‫מדוע אי הוא מפריד בי השניי ‪ ,‬השיב כי התובע בא להעיד לטובת אביו‪ .‬דבריו של הנתבע‬
‫טובלו בסיפורי עברינות ו"פירוק עצמות"‪ ,‬כששומעיו אינ יכולי להפריד בי התובע לבי‬
‫עול העבריינות‪ .‬סעי‪ 3 %‬לחוק קובע במפורש כי "איי נפקא מינה א לשו הרע הובעה‬
‫במישרי ובשלמות‪ ,‬או א היא והתייחסותה לאד שנפגע בה משתמעת מ הפרסו או‬
‫מנסיבות חיצוניות‪ ,‬או מקצת מזה ומקצת מזה‪ ".‬לעניי זה נקבע כי "ג העמדת של שני‬
‫קטעי זה לצד זה עשויה ללמד כי יש קשר בי האמור בה ‪ ,‬וזאת למרות שהדבר לא נאמר‬
‫בקטעי עצמ ‪ .‬כ*‪ ,‬למשל‪ ,‬פורסמה במקרה אחד כתבה בה נטע כי ראש עיר מסייע ליז‬

‫‪ 9‬מתו ‪20‬‬
‫בית משפט השלו בתל אביב יפו‬

‫ת"א ‪ 36908 01 14‬ריוח נ' שאמה הכה‬

‫מסויי ; באותה כתבה הופיע ג קטע שבו נאמר שאשתו של ראש העיר מטפלת כעורכת די‬
‫בהתקשרויות ע אותו יז ‪ ,‬בכתבה עצמה לא נאמר שיש קשר בי הדברי ‪ ,‬אול בית משפט‬
‫השלו קבע‪ ,‬כי הקורא אינו יכול להימנע מהמסקנה שקיי קשר בי פעילות ראש העיר‬
‫לבי העובדה שאשתו קיבלה לטיפולה ענייני מסוימי ‪) ".‬שנהר‪ ,‬ש ‪ ,‬עמ' ‪.(114‬‬

‫טע התובע כי הנתבע "לא עצר באדו "‪ .‬אכ כ ‪ ,‬חר‪ %‬העובדה שמנהל הישיבה קרא‬ ‫‪.35‬‬
‫לו לסדר פע ופעמיי ‪ ,‬המשי הנתבע‪:‬‬
‫"זוכרי שפירקו את העצמות של הנכד של קונבי‪ ?+‬תשאלו את רווח מי עשה את זה"‪.‬‬
‫צעקות רמות שנשמעו‪ ,‬ודרישה מהנתבע לסיי את דבריו השלימו את הנאו ‪:‬‬
‫"חברי ‪ ,‬יחד ע זאת וג אחרי שפירטתי בפניכ את תיק הפשיעה החמור אליו הוא נדו‬
‫למאסר בפועל ארו*‪..‬הרשעה בסמי והרשעה בניהול קזינו לא חוקי‪ ,‬ג כ ידוע שהיה בכיר‬
‫בארגו הפשע של האלפרוני ‪ .‬חברי ‪ ,‬הדברי האלה‪ ,‬כאשר המועמד אומר בבית‬
‫המשפט‪...,‬אומר ‪ ,‬והוא זה שהכניס לכללי המשחק בלבחו מי האבא והדוד של כל אחד‪..‬‬
‫‪..‬הוא אמר‪" :‬אבא שלי מייע‪ +‬לי‪ ,‬מדרי* אותי‪".‬‬

‫בעדותו‪ ,‬אישר הנתבע כי אי הוא טוע עתה כי התובע קשור לעול הפשע אלא כי יש‬ ‫‪.36‬‬
‫לו "ממשקי בעיתי ע עברייני ‪ ,‬ג פוליטיי ‪ ,‬ג משפחתיי וג חבריי לאור* שני‬
‫רבות‪) ".‬עמ' ‪ 82‬ש' ‪ .(6‬כ א‪ %‬בסיכומיו‪" :‬מעבר לכ*‪ ,‬האמירות שלפיה סביבתו הטבעית ה‬
‫הסביבה החברית וה הסביבה המשפחתית של התובע היא סביבה עבריינית היא עובדה‪".‬‬

‫התובע טע כי איננו מצוי בקשר ע אביו‪ .‬מאיד ‪ ,‬הזכיר כי כל אות דברי המוטחי‬ ‫‪.37‬‬
‫כנגדו היו ידועי לנתבע בשני עברו‪.‬‬
‫"ש‪ .‬יש ל* הוכחה פה‪ ,‬שהתובע היה בלדר של שלומי עוז?‬
‫אני ראיתי בעיניי שלי‪ ,‬בשני ‪.2002 2004‬‬ ‫ת‪.‬‬
‫א ידעת על זה בשנת ‪ ,2008‬מדוע לא סיפרת לציבור על זה שמספר ‪ 2‬של* הוא בלדר?‬ ‫ש‪.‬‬
‫אני חוזר על תשובתי‪ ,‬בשנת ‪ 2008‬לא הייתה נחיצות‪ .‬זה זוטי זוטות‪".‬‬ ‫ת‪.‬‬

‫מבלי להיזקק יתר על המידה לטענות התובע בסיכומיו כי "גיסו של הנתבע נחשד‬ ‫‪.38‬‬
‫בפרשה בינלאומית של הלבנת הו מכספי סמי ונשק‪ ,‬בה מעורב האינטרפול; כי בהיות‬
‫הנתבע חבר מועצה עשה הנ"ל עסקאות נדל" ע בת זוגו דאז אשר הועסקה במחלקת‬
‫ההנדסה; כי משפחתו של הנתבע הינה בעלת קשרי ע גורמי עברייניי " )ס' ‪ 16‬לסיכומי‬

‫‪ 10‬מתו ‪20‬‬
‫בית משפט השלו בתל אביב יפו‬

‫ת"א ‪ 36908 01 14‬ריוח נ' שאמה הכה‬

‫התשובה(‪ ,‬סבורתני כי הטלת הדופי והשחרת פניו של התובע באותה ישיבה‪ ,‬בהקשרי‬
‫רלבנטי ושאינ רלבנטי ‪ ,‬לא בכדי באה‪ .‬כזכור‪ ,‬שימש התובע כסגנו של הנתבע‪ ,‬עד שחלו‬
‫שינויי פוליטיי שבגינ נפרדו השניי ‪ .‬מתברר כי אות עובדות‪ ,‬הנטענות )ולא מוכחות(‬
‫כלפי התובע עתה‪ ,‬היו ידועות לנתבע עוד קוד לכ ‪ ,‬א נשכחו‪ ,‬בשעה שהיה נוח לשכח ‪,‬‬
‫כ"זוטי זוטות" ונמצאו ראויות לתהודה עצומה‪ ,‬בעת אחרת‪.‬‬
‫ג פרסו זה הינו הוצאת לשו הרע כנגד התובע‪.‬‬

‫באותה ישיבה‪ ,‬טע הנתבע‪:‬‬ ‫‪.39‬‬
‫"לפני בער* שנתיי ישבנו בפגישה מספר אנשי ‪ ,‬כולל חברי מועצה לשעבר‪ ,‬יחד ע הקבל‬
‫סמי מנע‪ .‬סמי מנע קבל ‪...‬פירט בפני כל יושבי השולח שמשה רווח כחבר מועצת עיר דורש‬
‫ממנו טובות הנאה כדי לקד תיק בנייה‪ .‬אני אומר דברי ברורי ‪".‬‬

‫הקבל ‪ ,‬מר מנע‪ ,‬בעדותו‪ ,‬שלל את הדברי מכל וכל‪ .‬בעדותו א‪ %‬סיפר כי יו לפני‬ ‫‪.40‬‬
‫עדותו התקשר אליו מר גולדשטיי השוכר נכס שלו ומוכר לו‪.‬‬
‫הנתבע אישר שפנה טלפונית אל מר גולדשטיי לפני הדיו ‪ .‬לאחר מכ שאל את העד )הקבל (‬
‫כ ‪:‬‬
‫דיברנו על המשפט‪ ,‬וסיפרתי לו )למר גולדשטיי ( ר‪.‬נ( על מה המחלוקת‪ ,‬וסיפרתי לו‬ ‫ש‪.‬‬
‫שאי לי תמיכה חו‪ +‬מעדותי ועדות אחי‪ ,‬בנושא הטענה בעניינ*‪ .‬כשהוא שמע שאמרתי‬
‫"וסמי היה מוכ לשל ‪ ,‬אבל רווח ביקש יותר מדי" הוא אמר שאמרת לו בדיוק את אותו דבר‪.‬‬
‫מהי תגובת*?‬
‫לא דיברתי ולא נפגשתי ולא היו דברי מעול ‪ .‬אני חמש שני לא מדבר איתו‪ .‬רק‬ ‫ת‪.‬‬
‫שאל אותי את אותה שאלה‪.‬‬ ‫אתמול התקשר גולדשטיי כדי למשו* אותי בלשוני וג‬
‫התפלאתי לשמוע אותו אתמול‪..‬‬
‫‪....‬‬
‫פגישה נוספת ביו שישי נערכה בבית הורי‪ ,‬כמה חודשי לאחר הפגישה בקפה‪,‬‬ ‫ש‪.‬‬
‫ש השתת( אחי‪ ,‬ולמיטב זכרוני השות( של* גבע‪ .‬ש אתה חוזר על הסיפור שרווח ביקש‬
‫יותר כס( ממה שהיית מוכ לשל ‪.‬‬
‫לא דיברנו על הדברי האלה‪ .‬שאול גבע יכול להעיד על כ*‪".‬‬ ‫ת‪.‬‬
‫עוד הוסי‪ %‬העד כנגד הנתבע‪" :‬אתה שלחת אותו‪ ,‬אתה קונה בכוח אנשי ‪ .‬אתה משתמש בש‬
‫שלי ומכתי אותו אחרי ‪ 80‬שנה?"‬

‫‪ 11‬מתו ‪20‬‬
‫בית משפט השלו בתל אביב יפו‬

‫ת"א ‪ 36908 01 14‬ריוח נ' שאמה הכה‬

‫הגב' דליה דויטש‪ ,‬בת דודתו של מר מנע‪ ,‬יצאה מאול המליאה כאשר העלה הנתבע‬ ‫‪.41‬‬
‫את טענותיו כנגד התובע בגי דרישת השוחד מב משפחתה‪" :‬יצאתי מהאול ‪ ,‬התקשרתי‬
‫ישירות לסמי‪ ,‬שאלתי אותו והקלטתי את השיחה ושאלתי אותו א פע משה רווח ביקש‬
‫ממ* איזשהו שוחד תמורת קידו הפרויקטי ‪ ,‬הוא ענה לי "לא היה מעול "‪ .‬הוא שאל מי‬
‫המציא את זה עלי ואני אמרתי שזה עתה הנתבע אמר בישיבה‪ ,‬ליד מאות אנשי שהיו‬
‫באול ‪ .‬הוא התקומ וכעס‪ .‬יש לי הקלטה‪ .‬הוא אמר שהוא מוכ לבוא וללכת למשטרה‬
‫להגיש תלונה‪ .‬אמרתי שלא צרי*‪ ,‬וחזרתי לאול נסערת‪ ,‬משו שהנתבע הכפיש את שמו‬
‫של סמי ושל התובע‪) ".‬עמ' ‪ 14‬ש' ‪.(10‬‬

‫אחיו של הנתבע הגיש תצהיר בו כתב‪" :‬זכור לי היטב כי בפגישה זו אמר סמי מנאע‬ ‫‪.42‬‬
‫כי משה רווח דרש ממנו טובות הנאה כדי לקד תיק בניה‪".‬‬
‫בעת חקירתו‪ ,‬לא נשאל העד על האמירה דלעיל‪ ,‬והאמור בתצהיר לא נסתר‪.‬‬

‫גרסת התובע לא אומתה‪ ,‬וא‪ %‬נשללה ע"י הקבל עצמו‪ .‬בסיכומיו‪ ,‬טוע הנתבע כי‬ ‫‪.43‬‬
‫אלמלא האמי בנכונות הדברי ‪ ,‬לא היה מוסר את שמו פרטיו המדויקי של הקבל והוסי‪:%‬‬
‫"מאחר והקבל הינו ג פעיל פוליטי שהתמודד למועצת העיר סביר היה להניח שהוא נמצא‬
‫בקהל וא מדובר בהמצאה יעמוד ישר ויסתור אותה קל וחומר שקיי ג הסיכו שיעשה כ‬
‫ג א מדובר באמת צרופה לאור אי הנעימות שבדבר והאינטרסי הנדלניי שיש לו וילדיו‬
‫בעיר‪".‬‬
‫על כ אשיב‪ ,‬ראשית‪ ,‬הוכח כי הקבל לא היה נוכח בישיבה‪ ,‬והשנית‪ ,‬שא בכל מקרה היה‬
‫הנתבע סבור כי אותו אד יעמוד ויכחיש את דבריו‪ ,‬על שו מה בחר להשמיע ?‬

‫מבי שתי הגרסאות‪ ,‬בחרתי להעדי‪ %‬את זו של התובע‪ .‬תצהירו הלקוני של האח לא‬ ‫‪.44‬‬
‫נסתר‪ ,‬אמנ ‪ ,‬אול למעט אותו משפט שצוטט‪ ,‬לא פורשה האמירה‪ ,‬ולא הוגשה תלונה‬
‫בעקבותיה‪ ,‬ע"י האח או ע"י הנתבע עצמו‪ ,‬למרות שאיננו מהסס מהגשת תלונות‪ .‬בניגוד‬
‫להרגלו של הנתבע להקליט שיחות‪ ,‬לא הוקלטה השיחה הראשונה‪ ,‬וא‪ %‬לא השיחה הנוספת‪.‬‬
‫ניסיונו של הנתבע להביא את אותו גולדשטיי לעדות‪ ,‬לא צלח‪ ,‬ואילו עדות הגב' דויטש‪,‬‬
‫תומכת א‪ %‬היא בגרסת התובע‪.‬‬

‫נטל הראיה להוכחת טענת "אמת דיברתי" מוטל על הנתבע‪ .‬עדויות שמועה לרוב‬ ‫‪.45‬‬
‫הובאו כא ‪ ,‬ואול זו של הנתבע הינה העומדת לדיו ‪ .‬אותה שמועה שהועברה מכלי לכלי( לא‬

‫‪ 12‬מתו ‪20‬‬
‫בית משפט השלו בתל אביב יפו‬

‫ת"א ‪ 36908 01 14‬ריוח נ' שאמה הכה‬

‫הוכחה‪ .‬משכ ‪ ,‬נית לקבוע כי האשמתו של התובע בדרישת שוחד מהקבל ‪ ,‬מהווה הוצאת‬
‫לשו הרע כנגדו‪.‬‬

‫התובע ניסה לקבל הנחה בארנונה על ביתו ועל בית הוריו במרמה‪ ,‬בהיותו חבר מועצה‪:‬‬ ‫‪.46‬‬
‫בתצהירו כתב הנתבע‪" :‬לכל תושב זכות להגיש בקשה להנחה‪...‬במהל* הקדנציה הקודמת‬
‫סביב שנת ‪ 201‬פנה אלי חבר מועצת העיר עו"ד רמי גני ועדכ אותי כי התובע נתפס מנסה‬
‫לעקו( את מער* בקרת וסינו הבקשות להנחה בארנונה תו* שהוא נכנס לישיבת הועדה‬
‫שהוא אינו חבר בה כשטופסי הבקשה בידיו‪ ,‬תו* שהוא מתעקש שהועדה תדו בבקשה ללא‬
‫המתנה בתור ומבלי שנבדקה ע"י הגביה‪ ,‬הרווחה‪ ,‬ומבלי שנבדקו תדפיסי חשבונות הבנק‬
‫ועוד בדיקות שנעשות בכל בקשה לרבות שליחת חוקר פרטי באופ אקראי או על בסיס‬
‫חשד‪...‬‬
‫לאחר שהתובע הגיש את התביעה הזו נשאלתי במהל* דיו בועדת הנחות בתחילת שנת ‪2014‬‬
‫על מה הוא בדיוק משה רווח תובע אותי‪ .‬כשהגעתי לטענתו בעניי הזה קפצה ממקומה‬
‫בפליאה ותדהמה נציגת המחלקה המשפטית בועדה עו"ד מרכוס ואמרה‪" :‬אני לא מאמינה‪.‬‬
‫אני הייתי בישיבה הזו ואני מוכנה להעיד על כ*‪) ".‬ס' ‪ 62,67‬לתצהיר(‪.‬‬

‫בעמ' ‪ 42‬לפרוטוקול ישיבת מועצת העיר‪ ,‬נאמר ע"י הנתבע‪" :‬הוא ניסה לקבל במרמה‬ ‫‪.47‬‬
‫הנחה בארנונה על ביתו ועל בית הוריו בהיותו חבר מועצה‪ ,‬נכנס לתו* הישיבה‪) "..‬סו‪%‬‬
‫הציטוט(‪ .‬אמירה זו היא המהווה את העילה הנוספת‪.‬‬
‫אי מחלוקת כי התובע הגיע לישיבת וועדת ההנחות בארנונה שדנה באותה ישיבה בבקשת‬
‫ההנחה של אמו‪ .‬העיד על כ התובע‪:‬‬
‫"הכל נעשה לפי חוק‪ ,‬ולא נפל שו פסול בהתנהגותי‪ ,‬וזו הייתה תגובתי‪ .‬אתה )הנתבע( ר‪.‬נ(‬
‫היית חבר וועדת ההנחות‪ ,‬ואתה יודע מה הקריטריוני לקבל הנחה‪ .‬לא כל אד יכול להגיש‬
‫בקשה ולא לקבל‪ .‬יש סינו ראשוני‪ .‬ניגשי לאחראית הוועדה בארנונה‪ ,‬היא נותנת ל*‬
‫טפסי ואומרת א אתה עומד או לא‪ .‬אחרי זה החומר עובר למנהל אג( הגבייה והוא בודק‬
‫א זה יכול לעלות לוועדה או לא‪ .‬הוא זה שממלי‪ +‬לוועדה‪ .‬הקריטריוני ברורי ; הכנסה‪,‬‬
‫חולי וכדומה‪ .‬אמי עמדה בל הקריטריוני ‪ .‬אני לא יכול לעקו( את כל הדברי האלה‪...‬אתה‬
‫היית חתו בשני ‪ 2006 7‬על ההנחה של אמי‪ .‬אתה ידעת מה היה המצב הכלכלי שלה‪ .‬זו‬
‫לא הייתה טעות‪ ,‬אלא נסיו פגיעה מהותי בי ובמשפחתי‪.‬‬
‫ראוי שיו"ר וועדת ביקורת של העירייה‪ ,‬יגיע לוועדת הנחות‪ ,‬ועוק( את כל‬ ‫ש‪ .‬הא‬
‫הקריטריוני ומקצר את התור‪ ,‬על מנת שהוועדה תדו בבקשתה של אמ*?‬

‫‪ 13‬מתו ‪20‬‬
‫בית משפט השלו בתל אביב יפו‬

‫ת"א ‪ 36908 01 14‬ריוח נ' שאמה הכה‬

‫ת‪ .‬לא תקי לקצר וזה לא מה שהיה‪".‬‬

‫התובע הסביר כי הגיע לישיבה כמשקי‪ ,%‬ונשאל ע"י ביהמ"ש‪:‬‬ ‫‪.48‬‬
‫"הא ראוי שמי שבקשת אמו אמורה להידו באותו )יו ( "יידח(" להיות משקי(?‬ ‫ש‪.‬‬
‫לא נדחפתי‪ .‬היה לי מינוי משקי( מטע יו"ר הוועדה‪.‬‬ ‫ת‪.‬‬
‫באת לכל ישיבה?‬ ‫ש‪.‬‬
‫באתי למספר ישיבות‪ .‬לא הגעתי לישיבה הזאת באופ ספציפי‪ ,‬הגעתי לרוב ‪.‬‬ ‫ת‪.‬‬
‫הא ידעת שבאותו יו אמורי לדו בבקשה של אמ*? שהרי הטענה של הנתבע היא‬ ‫ש‪.‬‬
‫שבאת על מנת לקד את הדיו בבקשה של אמא של*‪.‬‬
‫אי לי יכולת לקד ‪ ,‬אי לי יכולת השפעה או הצבעה‪.‬‬ ‫ת‪.‬‬
‫ידעת שבאותו יו אמורה להידו בקשתה של אמא של*‪.‬‬ ‫ש‪.‬‬
‫זה נודע לי ברגע האחרו ‪ ,‬והודעתי ליו"ר‪".‬‬ ‫ת‪.‬‬
‫עפ"י עדותו של התובע( עד שנת ‪ 2010‬התגורר בכתובת אחרת‪ ,‬ע אשתו הראשונה‪ .‬אחרי‬
‫שנפרדו‪ ,‬בשנת ‪ ,2011‬שכר דירה משל עצמו ולא גר בדירת ההורי ‪.‬‬

‫עורכת הדי דפנה מרכוס‪ ,‬היועצת המשפטית בוועדת הארנונה‪ ,‬הוזמנה לעדות ע"י‬ ‫‪.49‬‬
‫הנתבע‪:‬‬
‫"חברי הוועדה שהוזמנו יש לה תפקיד כמו כל חבר וועדה‪ ,‬לומר את דעת ‪ .‬א היא‬
‫מתקבלת או לא זה עניי אחר‪ .‬יש יו"ר והוא מכריע‪ ,‬לא תמיד עמדתי מתקבלת‪ .‬שמעתי את‬
‫המושג "משקי("‪ ,‬אני לא מכירה את המונח המשפטי‪ ,‬הוא לא קיי בחוק‪ .‬מבחינתי‪ ,‬א‬
‫מישהו בא לוועדה ושומע אותה‪ ,‬אני לא חושבת או יודעת א הדיוני בה סגורי ‪ ,‬אבל אני‬
‫מניחה שא מישהו רוצה להיות משקי( ולא להשתת(‪ ,‬אי מניעה מבחינת החוק‪" .‬‬

‫באשר לבקשת ההנחה של אותה וועדה העידה‪.." :‬המקרה הזה‪ ,‬היה ש די ודברי ‪,‬‬ ‫‪.50‬‬
‫הבקשה הגיעה ונאמר ש שעל פי מרש האוכלוסי מר רווח מתגורר במקו ולמעשה הוא‬
‫שות( לבקשה‪ .‬הוא היה חבר מועצה באותה תקופה‪ ,‬הבקשות הרבות שמגיעות לוועדה‬
‫מגיעות אחרי שמנהלת מח' הגביה בדקה אות ויש המלצה א לאשר וכמה‪ .‬יכול להיות‬
‫שנכתב ש שעל פי רישומי משרד הפני גר במקו ‪.‬‬
‫למה א הוא מתגורר במקו זו בעיה?‬ ‫ש‪.‬‬

‫‪ 14‬מתו ‪20‬‬
‫בית משפט השלו בתל אביב יפו‬

‫ת"א ‪ 36908 01 14‬ריוח נ' שאמה הכה‬

‫אי בעיה בעיני‪ ,‬שכל אד ‪ ,‬לרבות חבר מועצה‪ ,‬יגיש בקשה‪ .‬למיטב זכרוני‪ ,‬הבקשה‬ ‫ת‪.‬‬
‫עוררה תכונה משו שהיא לא הוגשה בשמו אלא בש הוריו‪ ,‬בבקשות עצמ צרי* לפרט מי‬
‫מתגורר בנכס כי יש משמעות מה ההכנסות באותו משק בית בגינו משלמי ארנונה‪".‬‬
‫בקשר לאותה ישיבה‪ ,‬העידה עוה"ד מרכוס כי אותה תכונה שהתעוררה בה‪ ,‬לא נראתה בעיניה‬
‫כ "מקרה קיצו " )עמ' ‪ 46‬לפר'(‬

‫מתו בקשות להנחה בארנונה הקודמות שהוצגו‪ ,‬התברר כי אמו של התובע קיבלה ב(‬ ‫‪.51‬‬
‫‪ 5‬השני הקודמות לאותה שנה הנחה‪ ,‬באישור הוועדה ובחתימת הנתבע‪.‬‬
‫להנחה‬ ‫בשנת ‪ 2006‬נתבקשה חברת א‪.‬י‪ .‬יואיר בע"מ לערו חקירה בקשר לבקשת הא‬
‫בארנונה‪ .‬בחוות הדעת‪ ,‬הממליצה על מת ההנחה‪ ,‬נכתב כי הא וכל ילדיה )למעט זה‬
‫המתגורר בחו"ל(‪ ,‬מתגוררי בביתה‪ ,‬וכי התובע‪ ,‬אשר התגורר בבית באותה עת‪ ,‬עפ"י הדיווח‬
‫הנ"ל‪ ,‬הינו סטודנט‪ ,‬המועסק כשכיר בחברה‪ .‬בקשה זו‪ ,‬אושרה ונחתמה‪ ,‬בי היתר ע"י הנתבע‪.‬‬
‫פירושו‪ ,‬כי ג בשעה שהתגורר התובע בבית אמו‪ ,‬והדבר היה ידוע לוועדה‪ ,‬לא נשללה מהא‬
‫הזכאות להנחה‪.‬‬

‫לסיכו פרק זה( התובע טע כי באותה שנה לא התגורר כלל בבית אמו‪ ,‬א כתובתו‬ ‫‪.52‬‬
‫לא עודכנה‪ .‬כבר הוזכר כי בבקשות קודמות‪ ,‬בה דווח כי הוא מתגורר בביתה ויש לו הכנסה‬
‫משלו‪ ,‬קיבלה הא הנחה‪ .‬באותה שנה‪ ,‬לא אושרה ההנחה כלל‪.‬‬
‫מתו האמור לעיל‪ ,‬לרבות עדות עו"ד דפנה מרכוס‪ ,‬לא הוכחה הטענה כי התובע ניסה במרמה‬
‫לקבל הנחה בארנונה‪ .‬אי מחלוקת כי יחוס מעשה שחיתות לנבחר ציבור‪ ,‬כמו ג לכל אד‬
‫אחר‪ ,‬מהווה הוצאת לשו הרע‪ .‬מכא ‪ ,‬שג עילה זו מתקבלת על ידי‪.‬‬

‫הפרסו לפיו סייע התובע לאמו לזיי‪ %‬פרטי לקבלה לעבודה‪:‬‬ ‫‪.53‬‬
‫הנתבע‪ ,‬בטענת ה"אמת דיברתי" שהעלה‪ ,‬מסתמ על גרושתו של התובע שסיפרה כי שמעה‪...‬‬
‫וכו'‪.‬‬
‫לאימות הדברי ‪ ,‬טע הנתבע כי הל לבית עמנואל‪ ,‬אלא שאותו טופס‪ ,‬עליו מתבסס הנתבע‪,‬‬
‫לא נמצא‪" :‬ביררתי את שני הדברי ‪ .‬לגבי קורות החיי ‪ ,‬ה לא נמצאו‪ .‬עדותה של הפקידה‬
‫לירז דה הייתה אמינה עלי‪ .‬בדקתי כמה דברי שהיא אמרה לי וה נמצאו אמיני ‪".‬‬

‫הנתבע התבסס על שיחה שנוהלה בינו לבי העדה‪ ,‬והוקלטה על ידו‪ .‬בתצהירו‪ ,‬כתב‬ ‫‪.54‬‬
‫הנתבע‪" :‬לירז )אשתו הראשונה של התובע( ר‪.‬נ( אמרה לי שעזרה למשה רווח להכי קורות‬

‫‪ 15‬מתו ‪20‬‬
‫בית משפט השלו בתל אביב יפו‬

‫ת"א ‪ 36908 01 14‬ריוח נ' שאמה הכה‬

‫חיי לצור* קבלה לעבודה לתפקיד מסויי בבית עמנואל חברה לתועלת הציבור בבעלות‬
‫העירייה‪.‬‬
‫לירז פירטה בפני כי כאשר ערכה את קורות החיי של אמו של התובע‪ ,‬אמרה אימו של רווח‬
‫שאי לה את דרישת ההשכלה הנדרשת ורווח אמר תרשמי שיש ל* וכ* נעשה‪) ".‬ס' ‪.(78,9‬‬

‫העדה לא התייצבה להעיד‪ ,‬ובעת חקירת הנתבע על תצהירו דויקו הדברי ‪:‬‬ ‫‪.55‬‬
‫לשיטתה של לירז‪ ,‬מי ישב בחדר ע אמו של מר רווח ועשה את קורות החיי ?‬ ‫ש‪.‬‬
‫היא ומר רווח‪ ,‬אני מסיק מזה שמר רווח היה בחדר‬ ‫ת‪.‬‬
‫ש‪.‬ב‪.‬מ אני קוראת ל* מתו* התמליל‪ :‬אני לא יודעת מה היה‪ .‬אני יודעת שהיא אמרה אבל‬
‫אי לי ‪ 12‬שנות לימוד אמרתי לה תרשמי‪ ,‬נו אז מה שטויות‪.‬‬
‫כרמל‪ :‬את אמרת לה תרשמי או הוא אמר לה תרשמי‬
‫לירז‪ :‬לא‪ ,‬זה אני עשיתי לה את הקורות חיי אבל היא אמרה אי לי ‪ 12‬שנות‬
‫לימוד‪ ,‬אמרתי לה לא נורא‪ ,‬אני ארשו ‪ 12‬שנות לימוד וג הוא באיזשהו מקו‬
‫ברקע צעק – "מה‪ ,‬מי בודק את זה? א( אחד לא בודק את זה" משהו כזה"‬
‫הא האמירה "מי בודק את זה‪ ,‬היא הסיוע לזיו( קורות חיי ?‬
‫בתוק( מעמדו כסג ראש עיר הוא נות את החיזוק ואת הביטחו לעשות את זה‬ ‫ת‪.‬‬
‫שאיש לא יבדוק את זה‪".‬‬

‫התובע לא נשאל כמה שנות לימוד למדה אמו‪ ,‬הטופס לא הוצג‪ ,‬העדה לא העידה‪.‬‬ ‫‪.56‬‬
‫נותרנו‪ ,‬א כ ‪ ,‬בטענת זיו‪ %‬מגומגמת וללא תימוכי ‪.‬‬
‫ג כא ‪ ,‬האשמת נבחר ציבור בזיו‪ %‬זוהי האשמה חמורה‪ .‬הנני קובעת כי יש בה משו הוצאת‬
‫לשו הרע כנגד התובע‪.‬‬

‫משנשללה הגנת ס' ‪ 14‬לחוק‪ ,‬הנני נדרשת בקיצור לס' ‪ 15(17‬הגנת תו הלב ושלילתה‪,‬‬ ‫‪.57‬‬
‫שהנתבע לא התייחס אליה בסיכומיו באופ מפורש‪.‬‬
‫"משמעות המונח "תו לב" שבסעי( ‪ 15‬לחוק איסור לשו הרע אינה זהה למשמעות מקובלת‬
‫של המונח‪ .‬במקרי מסוימי מותנה תו הלב בתנאי שאינ נוגעי בהכרח להגינות‬
‫וליושר‪ .‬לפיכ*‪ ,‬ייתכנו מקרי שבה ייקבע שהפרסו לא נעשה בתו לב למרוות שאיש לא‬
‫ייחס למפרס חוסר יושר או כוונה רעה‪ ,‬ומאיד* גיסא ייתכנו ג מקרי שבה לא יהיה‬
‫ספק שלמפרס יהיו מניעי זדוניי ולמרות זאת ייקבע שדרישת תו הלב שבסעי( ‪15‬‬
‫התקיימה בפרסו ‪) ".‬דיני לשו הרע‪ ,‬אורי שנהר‪ ,‬עמ' ‪.(260‬‬

‫‪ 16‬מתו ‪20‬‬
‫בית משפט השלו בתל אביב יפו‬

‫ת"א ‪ 36908 01 14‬ריוח נ' שאמה הכה‬

‫לב‪ .‬חלק מתתי הסעיפי‬ ‫דבר לשו הרע בתו‬ ‫ס' ‪ 15‬מעניק הגנה למי שפרס‬ ‫‪.58‬‬
‫מתייחסי למפרס שהביע דעתו‪ .‬הואיל והנתבע עצמו טע כי מדובר בעובדות מוצקות‪ ,‬אי‬
‫להיזקק לסעיפי אלו‪.‬‬
‫ס' ‪ (2) 15‬מעניק הגנה למי ש"היחסי שבינו לבי האד שאליו הופנה הפרסו הטילו עליו‬
‫חובה חוקית‪ ,‬מוסרית או חברתית לעשות אותו פרסו ‪".‬‬
‫ס' ‪) 16‬א( קובע כי "הוכיח הנאש או הנתבע שעשה את הפרסו באחת הנסיבות האמורות‬
‫בסעי( ‪ 15‬ושהפרסו לא חרג מתחו הסביר באות נסיבות‪ ,‬חזקה עליו שעשה את הפרסו‬
‫בתו לב‪".‬‬

‫אינני סבורה ‪ ,‬והנתבע א‪ %‬לא הצביע על כ כי הייתה מוטלת עליו חובה כלשהי‬ ‫‪.58‬‬
‫להכפיש‪ ,‬כפי שעשה‪ ,‬את התובע‪ ,‬לפגוע בשמו הטוב ולהטיל דופי באישיותו פע אחר פע ‪.‬‬
‫הפרוטוקול‪ ,‬קריאות הביניי והסערה שעוררו דברי הנתבע‪ ,‬ניסיונות הקריאה לסדר‬
‫וההשתקה שלא הועילו‪ ,‬מלמדי על פרסו שאיננו סביר באות נסיבות‪ .‬הנתבע לא התנצל‬
‫ואיננו חוזר בו מאות אמירות‪ ,‬שג כאשר הוכח כי אינ נשענות על אדני מוצקי אלא על‬
‫שמועות‪) ,‬שלא הוכחו(‪ ,‬מצא לנכו לחזור לטעו אות היו ‪.‬‬

‫ס' ‪ 17‬לחוק שולל הגנה זו ומציב חזקה שעשה את הפרסו שלא בתו לב א "הוא‬ ‫‪.59‬‬
‫נתכוו על ידי הפרסו לפגוע במידה גדולה משהייתה סבירה להגנת הערכי המוגני על‬
‫ידי סעי( ‪".15‬‬
‫בסיכומיו טע הנתבע כי מילא באמירתו את הדברי את תפקידו הציבורי נאמנה בעת שאמר‬
‫דברי חמורי אשר אות ידע אישית ובה האמי אודות הנתבע‪ .‬ג לו סברתי כי הנתבע‬
‫חייב היה לומר את דבריו‪ ,‬ואי הדבר כ ‪ ,‬הנתבע העצי את האשמותיו כלפי התובע באופ‬
‫בלתי פרופורציונלי‪ ,‬ואי הוא חוזר מה א‪ %‬היו ‪.‬‬
‫הנני קובעת כי לא עומדת לנתבע הגנת תו הלב‪.‬‬

‫‪ .60‬כתב התביעה מנה את הפרסו בפייסבוק‪ ,‬הפרסומי בישיבת המועצה‪ ,‬ופרסו נוס‪%‬‬
‫בד‪ %‬הפייסבוק של הנתבע‪ .‬בסיכומיו‪ ,‬טע התובע לראשוני והתעל מהפרסו האחרו ‪.‬‬
‫משנזנח פרסו זה( אינני מתייחסת אליו‪.‬‬

‫‪ 17‬מתו ‪20‬‬
‫בית משפט השלו בתל אביב יפו‬

‫ת"א ‪ 36908 01 14‬ריוח נ' שאמה הכה‬

‫גובה הפיצוי‬ ‫‪.61‬‬
‫התובע עתר לפיצוי בסכו של ‪ " 500,000‬בגי כל אחד מהפרסומי ‪ .‬בסיכומי הצדדי לא‬
‫מצאתי התייחסות לנושא היק‪ %‬הפרסומי ‪ .‬לעניי זה מצאתי לנכו לפסוק על פי החומר‬
‫המצוי לפני‪ ,‬מבלי לדרוש השלמות מהצדדי ‪.‬‬

‫כאמור‪ ,‬הדברי המובאי כא פורסמו בשני אירועי ומקומות שוני ‪ .‬האחד‪ ,‬הראשו בד‪%‬‬
‫הפייסבוק של הנתבע‪ ,‬והאחרי ‪ ,‬באותה מליאת המועצה ששודרה ביוטיוב‪ .‬חר‪ %‬העובדה‬
‫שהנתבע מתייחס למספר נושאי שהועלו באותה ישיבה ושלגביה קבעתי כי הינ מהווי‬
‫אחד הוא‪ .‬הישיבה‪,‬‬ ‫שוני ( לטעמי‪ ,‬הפרסו‬ ‫הוצאת לשו הרע‪ ,‬כאילו מדובר בפרסומי‬
‫שהאמור בה משתק‪ %‬בפרוטוקול שצור‪ %‬המכיל כל מילה שנאמרה‪.‬‬

‫"ס' ‪ 1‬לחוק‪ ,‬מגדיר כי לשו הרע היא דבר שפרסומו עלול לגרו לתוצאה מזיקה‬ ‫‪.62‬‬
‫מסוימת‪ ,‬משמע‪ ,‬לשו הרע איננו מושג העומד בפני עצמו‪ ,‬אלא תמיד נלווה אליו ג מרכיב‬
‫של פרסו ‪ .‬על כ ‪ ,‬יש לקרוא את הוראת ס' ‪7‬א )ד( לחוק כמתייחסת לאותו פרסו של לשו‬
‫הרע‪ ,‬יותר מפע אחת‪ .‬כ* למשל‪ ,‬א במסמ* מסוי שפורס ‪ ,‬מצוי יותר מביטוי אחד שיש‬
‫בו משו לשו הרע‪ ,‬אי לפסוק יותר מפע אחת פיצוי סטטוטורי בגי אותו פרסו ‪ ,‬שכ‬
‫מדובר רק בפרסו אחד‪ ,,‬חר( ריבוי הביטויי באותו מסמ*‪ ,‬שכל אחד מה כשלעצמו‬
‫מהווה לשו הרע‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬כאשר אד מסוי מבצע שורה של אקטי נפרדי זה מזה‪,‬‬
‫שבכל אחד מה הוא חוזר על אותה דיבה ממש‪ ,‬אי כל מניעה מלחייב אותו בפיצוי ללא‬
‫הוכחת נזק יותר מפע אחת‪ ,‬לפי מספר האקטי המעוולי שהוא מבצע‪)) ".‬עמ"ש )מחוזי‬
‫ת"א ‪ 47311(1013‬פלוני נ' פלמונית(‪.‬‬
‫הנני קובעת כי מדובר בשני פרסומי המהווי הוצאת לשו הרע‪.‬‬

‫התובע טע כי הפרסומי נעשו בכוונה לפגוע‪ ,‬כאמור בס' ‪7‬א )ג( לחוק‪ .‬הנני מקבלת‬ ‫‪.63‬‬
‫טענה זו‪ .‬היריבות בי השניי החלה בעת שנפרדו דרכיה ‪ .‬מעת שעבר התובע לרשימה אחרת‪,‬‬
‫אי הנתבע מהסס להשחיר פניו‪ ,‬וכ א‪ %‬עשה בשני המקרי ‪.‬‬
‫זאת ועוד‪ ,‬ג כאשר כבר חדלה משרתו הציבורית של הנתבע בעירייה‪ ,‬והחל לשרת בתפקיד‬
‫מכובד בחו"ל‪ ,‬לא פסקו הדברי ‪.‬‬

‫לכ* נקבע‪ ,‬כי אי די‬ ‫הכוונה לפגוע‪ ,‬נקבעה בפסיקה ככוונה של ממש‪" :‬בהתא‬ ‫‪.64‬‬
‫בהוכחת צפיות ברמה קרובה לוודאות לאפשרות התרחשות הפגיעה‪ ,‬לש הוכחת "כוונה‬

‫‪ 18‬מתו ‪20‬‬
‫בית משפט השלו בתל אביב יפו‬

‫ת"א ‪ 36908 01 14‬ריוח נ' שאמה הכה‬

‫לפגוע"‪ ,‬אלא על המאשימה להוכיח כי מי שפרס את לשו הרע‪ ,‬התכוו לפגוע באופ ממשי‬
‫באמצעות הפרסו ‪....‬‬
‫נוכח מהות של הערכי המתנגשי שיש לאזנ נקבע בפסיקה כי הדברי שנאמרו ביחס‬
‫לדרישת ה"כוונה לפגוע" בהקשר לאחריות פלילית המוטלת בהתא לסעי( ‪ 6‬לחוק איסור‬
‫לשו הרע‪ ,‬ישימי ג בהקשר לסמכותו של בית המשפט לחייב בכפל פיצוי סטטוטורי‬
‫בהתא לסעי( ‪7‬א )ג( לאותו חוק‪) ".‬ע"א מחוזי ת"א ‪ 9712(12(13‬קר שירותי רפואה בע"מ נ'‬
‫א‪.‬מ‪.‬ל אמריק לייזר בע"מ‪ ,‬פורס בנבו(‪.‬‬
‫עוד נקבע כי "נזק זה נשקל לא רק בהקשר לפרסו עצמו‪ ,‬אלא ג בהתחשב בהתנהגות‬
‫לאחריו‪ ,‬וא( במהל* הדיו המשפטי‪ ,‬התנהגות העשויה להגדיל את הנזק או‬ ‫הצדדי‬
‫להקטינו‪ ,‬לפי העניי ‪) ".‬ע"א ‪ 89/04‬ד"ר יולי נודלמ נ' נת שרנסקי ואח'‪ ,‬פורס בנבו(‪.‬‬

‫מושבו‬ ‫לסיכומי התשובה ציר‪ %‬התובע את "פניניו"‪ ,‬כלשונו‪ ,‬של הנתבע‪ ,‬ממקו‬ ‫‪.65‬‬
‫בצרפת‪ ,‬כלפי התובע "וכל מי שהנתבע מזהה כקרוב אליו‪".‬‬
‫ואכ ‪ ,‬במאי ‪ ,2017‬לאחר שמיעת הראיות ובטר נית פסק הדי ‪ ,‬כתב הנתבע בפוסט רב תפוצה‬
‫לאחר‪ " :‬איפה היה הכאב של* שזינגר ורווח כבר כמעט ארבע שני מחרבי את העיר בבניה‬
‫פרועה ללא תכנו ומענה תשתיתי?‬
‫היכ היה הכאב של* שאשתו של רווח פתחה חברה לתמ"א ע חבר טוב אחר של רווח וע‬
‫ב דודתו‪...‬אותו ב דודה שלדברי גרושתו של רווח פתח ע רווח אצל* בסני( חשבו משות(‪...‬‬
‫אני לא שאלתי מתי אמא של* נכנסה לעבודה בעירייה אלא מתי זכתה בתפקיד הנוכחי? ומה‬
‫היה תפקידה הקוד ?‬
‫ואל תיתמ א לומר על אד שהוא גרוע מאד שמומל‪ +‬לכתב אישו בעבירות שחיתות‬
‫חמורות זו לא השמצה אז כנראה אתה באמת‪ .‬מתאי לעולמות של רווח‪..‬‬
‫לגבי זמני עדי( שתדאג לזמנ* ולבנק הפועלי ‪...‬אני אמנ לא מוכשר בעיני* אבל עדיי יודע‬
‫לכתוב בזמ הליכה לאור* הסיי ‪".‬‬
‫כא ‪ ,‬בלשונו המשתלחת )הפע בנפגע אחר(‪ ,‬מגלה הנתבע כי לדעתו לכתוב מילי חמורות‬
‫כנגד אחר מהווה השמצה‪ ,‬וחר‪ %‬זאת הינו ממשי בהשמצותיו אלו‪.‬‬

‫כאמור‪ ,‬הנתבע מעוני בחיסולו הפוליטי של התובע ואי הוא מסתיר זאת‪ .‬הואיל‬ ‫‪.66‬‬
‫וקבעתי כי הדברי שנאמרו על ידו מהווי הוצאת דיבה‪ ,‬הכוונה המתלווה לה מצדיקה‬
‫ומחייבת כפל הפיצוי‪.‬‬
‫הנני קובעת כי הנתבע ישל לתובע סכו של ‪ " 280,000‬בגי שני הפרסומי ‪.‬‬

‫‪ 19‬מתו ‪20‬‬
‫בית משפט השלו בתל אביב יפו‬

‫ת"א ‪ 36908 01 14‬ריוח נ' שאמה הכה‬

‫הוצאות‬ ‫‪.67‬‬
‫בבוא בית המשפט לפסוק הוצאות‪ ,‬הינו רשאי להביא בחשבו את התנהגות הצדדי ‪.‬‬
‫התנהגותו של הנתבע לאור כל ההלי כמו ג לאחריו‪ ,‬כפי שצוטט לעיל‪ ,‬מביאה אותי לפסוק‬
‫הוצאות לחובתו ולטובת התובע בסכו של ‪." 46,000‬‬

‫נית היו ‪ ,‬ח' כסלו תשע"ח‪ 26 ,‬נובמבר ‪ ,2017‬בהעדר הצדדי ‪.‬‬

‫‪ 20‬מתו ‪20‬‬