You are on page 1of 1

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť Ružencovej Panny Márie
Radová 75, 922 21 Moravany n./V., tel.: 033/ 774 7117

PORIADOK BOHOSLUŽIEB
od 9. júla do 15. júla 2018

Hodin
Deň Liturgická oslava Úmysel
a

Pondelok 1800
09.07.
FÉRIA Morav. Svätá omša nebude

Utorok 1730 za dary viery a Ducha Svätého
FÉRIA
10.07. Hubina
pre deti

Streda SV. BENEDIKT, 1800 za zdravie a Božiu pomoc
OPÁT A PATRÓN EURÓPY
11.07. SVIATOK
Morav.
pre sestru Evu

Štvrtok 1730 + Margita Krajčechová
FÉRIA
12.07. Hubina
a + sestra Žofia

Piatok 1800
13.07.
FÉRIA Morav. + Tibor Melicher a rodičia

Sobota 0800
14.07.
FÉRIA Morav. na úmysel Ordinára

0730
Morav. za farníkov a celú farnosť

Nedeľa PÄTNÁSTA NEDEĽA 0930 za chorých, trpiacich
15.07. CEZ ROK „B“ Morav.
a nevládnych seniorov vo farnosti
1100 + Pavol Drlička, manželka
Hubina
Pavlína, ich + rodičia, dcéry, syn a zať