You are on page 1of 1

Documente necesare pentru admiterea la

studii universitare de LICENŢĂ 2018 ‐ BUGET
(Români de pretutindeni, cu domiciliul stabil in Republica Moldova, Ungaria,
Bulgaria, Grecia, Croația, Israel şi Diaspora)

 Cererea de înscriere (se completează în momentul depunerii dosarului);
 Original şi copie după diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia);
 Original şi copie după foaia matricolă;
 Copie după certificatul de naştere;
 Copie după certificatul de căsătorie ‐ dacă este cazul;
 Adeverinţă medicală;
 Copie după buletinul de identitate / cartea de identitate;
 Copie după anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil;
 Copie după paşaport;
 3 fotografii ¾;

 1 dosar plic, de carton;

Media de admitere este formată din media generală a examenului de bacalaureat.
Excepție: la Facultatea de Automatică și Calculatoare și la Facultatea de Arhitectură se
vor susține probe.

NOTĂ:

1. Actele originale vor fi depuse la dosar la confirmare, în perioada 22‐27 iulie 2018, la
Rectoratul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, corp T, etaj 1, camera
B102.
2. Prezentarea de date false atrage după sine anularea concursului pentru candidaţii
respective;
3. Dosarele de înscriere incomplete nu se vor lua în considerare.

1