You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN LASAH

31110 SUNGAI SIPUT (U)


PERAK
KOD SEKOLAH : ABA4034 TEL / FAX : 05-5912 619

“1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Ruj.Kami :
Tarikh : 10 Julai 2018
Kepada,

Tuan,

MOHON KHIDMATAN BANTU MENYELENGGARAAN RANGKAIAN INTERNET

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan Sekolah Kebangsaan Lasah akan mengadakan Kejohanan Sukan


Olahraga kali ke – 42 seperti ketetapan berikut :

Tarikh : 7 Mac 2018


Masa : 8.00 pagi
Tempat : Padang Sekolah Kebangsaan Lasah

3. Sehubungan itu, Pengerusi dan Jawatankuasa Kejohanan amat berbesar hati kiranya
Dato’ dapat memberikan sumbangan kewangan untuk kami menyelaras dan menguruskan
Kejohanan Sukan Olahraga Sekolah Kebangsaan Lasah.

4. Sebarang bentuk sumbangan daripada pihak Dato’ bolehlah disalurkan ke akaun \

5. Kerjasama dan keprihatinan YB Dato’ amatlah kami hargai dan didahului dengan jutaan
terima kasih.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

………………………………...
( )
Yang Dipertua,

s.k. Fail