You are on page 1of 1

KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

– JESENSKI ROK

VRIJEME
DATUM ISPIT POČETKA
ISPITA
Test
ČEŠKI MATERINSKI JEZIK 9.00
MAĐARSKI MATERINSKI JEZIK 9.00

21. kolovoza SRPSKI MATERINSKI JEZIK 9.00


TALIJANSKI MATERINSKI JEZIK – osnovna i viša razina 9.00

GRČKI JEZIK 14.00


LATINSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00
Esej
ČEŠKI MATERINSKI JEZIK 9.00
MAĐARSKI MATERINSKI JEZIK 9.00
22. kolovoza
SRPSKI MATERINSKI JEZIK 9.00
TALIJANSKI MATERINSKI JEZIK – osnovna i viša razina 9.00

ŠPANJOLSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00


GEOGRAFIJA 9.00
23. kolovoza
TALIJANSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00
ENGLESKI JEZIK – osnovna i viša razina 9.00
26. kolovoza
POVIJEST 14.00
HRVATSKI JEZIK (Test) – osnovna i viša razina 9.00
27. kolovoza
GLAZBENA UMJETNOST 14.00
HRVATSKI JEZIK (Esej) – osnovna i viša razina 9.00
28. kolovoza
LOGIKA 14.00
FIZIKA 9.00
29. kolovoza
POLITIKA I GOSPODARSTVO 14.00
MATEMATIKA – osnovna i viša razina 9.00
30. kolovoza
ETIKA 14.00
BIOLOGIJA 9.00
2. rujna
PSIHOLOGIJA 14.00
KEMIJA 9.00
3. rujna
NJEMAČKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00
SOCIOLOGIJA 9.00
4. rujna
LIKOVNA UMJETNOST 14.00
INFORMATIKA 9.00
5. rujna
FILOZOFIJA 14.00
FRANCUSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00
6. rujna
VJERONAUK 14.00

OBJAVA REZULTATA: 11. 9. 2019.


ROK ZA PRIGOVORE: 13. 9. 2019.
KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 17. 9. 2019.
PODJELA SVJEDODŽBI: 19. 9. 2019.