You are on page 1of 42

TINGKATAN EMPAT

 Perubahan fizikal ialah perubahan yang
tidak menghasilkan bahan baru dan
tindak balasnya adalah berbalik.

 Perubahan kimia merupakan tindak
balas kimia yang menghasilkan bahan
baru.
 Bahan baru mempunyai sifat dan
komposisi kimia yang berlainan
daripada bahan asal.

.

.

.

Ini bergantung kepada sama ada tindak balas itu menyerap haba dari persekitaran atau membebaskan haba ke persekitaran. Tindak balas kimia melibatkan perubahan haba. .  Tindak balas kimia boleh dibahagikan kepada tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik.

.

Proses Haber: Proses penghasilan ammonia secara besar-besaran .

.

Proses Sentuh : Proses penghasilan asid sulfurik secara besar-besaran .

.

.

air dan asid. kadar kereaktifan pun berbeza. Kereaktifan logam ialah kecergasan sesuatu logam bertindak balas secara kimia dengan bahan lain.  Kereaktifan logam boleh diukur melalui tindak balas logam dengan oksigen. .  Logam yang berbeza.

.

.

.

 Fungsi kalium manganat (VII) : membekalkan oksigen  Fungsikapas kaca : mengelakkan kalium permanganat (VII) daripada bercampur dengan logam  Persamaan kimia : logam + oksigen  logam oxida .

 Berdasarkan kadar kereaktifan logam dengan oksigen. logam boleh disusun mengikut siri kereaktifian logam seperti berikut: .

 Eksperimen untuk menentukan kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam .

.

 Kepentingan : .

a)Pengekstrakan logam daripada bijih  Logam yang terletak lebih bawah dari karbon dalam Siri Kereaktifan Logam boleh diekstrak dari bijihnya melalui tindak balas logam oksida dengan karbon. .

.

.  Leburan timah mengalir keluar dari bahagian bawah relau  bagas dan gas karbon dioksida dibebaskan pada bahagian atas.  Bijih timah dipanaskan dengan arang kok (karbon) dalam relau bagas pada suhu1300oC -1400oC.  Timah (IV) oxida diturunkan oleh karbon ke timah. Bendasing seperti sulfur dan arsenik dipanaskan dengan oksigen.

 Elektrolisisialah proses penguraian elektrolit melalui elektrik  Perubahan tenaga: tenaga elektrik  tenaga kimia .

penulenan dan pengekstrakan logam . Kegunaan eletrolisis dalam industri: penyaduran.

.

 Contoh:  pengekstrakan aluminium dari biji bauksit .

 Anod : karbon  Katod : karbon  Elektrolit : aluminium oxida  kepentingan : mengekstrak aluminium dari bauksit Produk  Anod : gas oksigen  Katod : logam aluminium .

.

 Perubahan tenaga: tenaga kimia  tenaga elektrik  Contoh: zink dan kuprum .

.

.

.

a) Fotosintesis .

argentum klorida. . hidrogen peroksida  Penjelasan: Bahan kimia fotosensitif terurai apabila terdedah kepada cahaya. Bahankimia fotosensitif ialah bahan kimia yang sensitif kepada cahaya Contoh: Argentum bromida.

Persamaan : Argentum bromida  argentum + bromida  Kepentingan a) untuk membuat filem fotografi b) Sebahagian bahan kimia disimpan dalam botol hitam untuk mengelakkan bahan kimia terurai apabila terdedah kepada cahaya .

.

 Bahan kimia disimpan di dalam botol hitam untuk elakkan terdedah kepada cahaya. .

NUR HAMIMAH ZAKARIA SMK KABONG GURU SAINS TERAS .