You are on page 1of 8

Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 20.06.

2018
Uruchomiony przez Kaczmarski (10-07-2018 20:53:14)
Uruchomiony z C:\Users\Kaczmarski\Desktop\FRST
Tryb startu: Normal

==================== Skróty =============================

(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)

Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\01 - File Explorer.lnk


-> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\03 - Documents.lnk ->
C:\Users\Kaczmarski\Documents ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\04 - Downloads.lnk ->
C:\Users\Kaczmarski\Downloads ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\05 - Music.lnk ->
C:\Users\Kaczmarski\Music ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\06 - Pictures.lnk ->
C:\Users\Kaczmarski\Pictures ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\07 - Videos.lnk ->
C:\Users\Kaczmarski\Videos ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\08 - Homegroup.lnk ->
Microsoft.Windows.Homegroup
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\09 - Network.lnk ->
Microsoft.Windows.Network
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\10 - UserProfile.lnk
-> C:\Users\Kaczmarski ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\WinRAR.lnk -> C:\Program
Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Epic Games
Launcher.lnk -> D:\Fortnite\Epic
Games\Launcher\Portal\Binaries\Win32\EpicGamesLauncher.exe (Epic Games, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FACEIT AC.lnk ->
C:\Program Files\FACEIT AC\faceitclient.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Immersive Control
Panel.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamSpeak 3
Client.lnk -> C:\Program Files\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win64.exe (TeamSpeak
Systems GmbH)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w
ostatniej wersji.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik
RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc
WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk ->
C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\VideoLAN\Documentation.lnk -> C:\Program
Files\VideoLAN\VLC\Documentation.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Release
Notes.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\NEWS.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VideoLAN
Website.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\VideoLAN Website.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media
player.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk ->
D:\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\League of
Legends\League of Legends.lnk -> D:\LOL\LeagueClient.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\League of
Legends\Uninstall League of Legends.lnk -> D:\LOL\Uninstall League of Legends.exe
(Riot Games, Inc)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Games\GameExplorer.lnk -> C:\Windows\System32\gameux.dll (Microsoft
Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative
Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative
Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative
Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative
Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft
Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative
Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft
Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative
Tools\ODBC Data Sources (32-bit).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe (Microsoft
Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative
Tools\ODBC Data Sources (64-bit).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft
Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative
Tools\Print Management.lnk -> C:\Windows\System32\printmanagement.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative
Tools\RecoveryDrive.lnk -> C:\Windows\System32\RecoveryDrive.exe (Microsoft
Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative
Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative
Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft
Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative
Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft
Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative
Tools\Windows Defender Firewall with Advanced Security.lnk ->
C:\Windows\System32\WF.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math
Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe
(Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft
Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote
Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping
Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Steps
Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\psr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows
Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows
NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System
Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\OneDrive.lnk ->
C:\Users\Kaczmarski\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk ->
C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk ->
C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft
Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk ->
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft
Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk ->
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe
(Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll
(Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft
Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft
Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft
Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe
(Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe
(Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe
(Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick
Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft
Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick
Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command
Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a -
Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
(Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command
Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a -
Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
(Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 -
Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk
Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event
Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 -
Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control
Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft
Corporation)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\Kaczmarski\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\Kaczmarski\Downloads
()
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\Desktop\csgo — skrót .lnk ->
D:\Steam\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo.exe ()
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\Desktop\Google Chrome.lnk ->
C:\Users\Kaczmarski\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google
Inc.)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\Desktop\Kierki.lnk -> C:\Program Files\Microsoft
Games\Hearts\Hearts.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\Desktop\Mahjong.lnk -> C:\Program Files\Microsoft
Games\Mahjong\Mahjong.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\Desktop\Pająk.lnk -> C:\Program Files\Microsoft
Games\SpiderSolitaire\SpiderSolitaire.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\Desktop\Pobrane.lnk -> C:\Users\Kaczmarski\Downloads
()
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\Desktop\Szachy.lnk -> C:\Program Files\Microsoft
Games\Chess\chess.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\Desktop\Ten komputer.lnk -> System Folder
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\Desktop\Warcaby.lnk -> C:\Program Files\Microsoft
Games\Multiplayer\Checkers\chkrzm.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Google Chrome.lnk ->
C:\Users\Kaczmarski\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google
Inc.)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:\Program
Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program
Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander
Roshal)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk ->
C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk ->
C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft
Corporation)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk ->
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft
Corporation)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk ->
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe
(Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll
(Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft
Corporation)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft
Corporation)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Steam\Steam.lnk -> D:\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\IrfanView\About IrfanView.lnk -> C:\Program
Files\IrfanView\i_about.txt ()
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\IrfanView\Available Languages.lnk -> C:\Program
Files\IrfanView\i_languages.txt ()
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\IrfanView\Available PlugIns.lnk -> C:\Program
Files\IrfanView\i_plugins.txt ()
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\IrfanView\Command line Options.lnk -> C:\Program
Files\IrfanView\i_options.txt ()
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\IrfanView\IrfanView 64 4.51.lnk -> C:\Program
Files\IrfanView\i_view64.exe (Irfan Skiljan)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\IrfanView\IrfanView Help.lnk -> C:\Program
Files\IrfanView\i_view32.chm ()
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\IrfanView\What's New.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_changes.txt
()
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft
Corporation)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe
(Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe
(Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe
(Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer
plików Bluetooth.LNK -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick
Launch\Google Chrome.lnk ->
C:\Users\Kaczmarski\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google
Inc.)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick
Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft
Corporation)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick
Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick
Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk ->
C:\Users\Kaczmarski\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google
Inc.)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 -
Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a -
Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
(Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 -
Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a -
Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
(Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 -
Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk
Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 -
Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 -
Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 -
Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft
Corporation)

ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player - reset preferences and cache files.lnk ->
C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN) -> --reset-config --reset-plugins-
cache vlc://quit
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player skinned.lnk -> C:\Program
Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN) -> -Iskins
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System
Tools\Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation)
-> /7
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk ->
C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk ->
C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk ->
C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Administrative Tools\Resource Monitor.lnk ->
C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Administrative Tools\Security Configuration Management.lnk ->
C:\Windows\System32\secpol.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk ->
C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Accessibility\Speech Recognition.lnk ->
C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax
Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument:
C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 -
NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft
Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument:
C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device
Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name
Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument:
C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk
-> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) ->
page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument:
C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk
-> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) ->
page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument:
C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 -
AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe
(Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument:
C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk ->
C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-
bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument:
C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk ->
C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-
bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument:
C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows
Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::
{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument:
C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk
-> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument:
C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk ->
C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-
BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\IrfanView\IrfanView - Thumbnails.lnk -> C:\Program
Files\IrfanView\i_view64.exe (Irfan Skiljan) -> /thumbs
ShortcutWithArgument:
C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk ->
C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument:
C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Odbiorca faksu.lnk ->
C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument:
C:\Users\Kaczmarski\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 -
NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft
Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument:
C:\Users\Kaczmarski\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device
Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name
Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument:
C:\Users\Kaczmarski\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 -
SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft
Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument:
C:\Users\Kaczmarski\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 -
PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft
Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument:
C:\Users\Kaczmarski\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 -
AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe
(Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument:
C:\Users\Kaczmarski\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk ->
C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-
bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument:
C:\Users\Kaczmarski\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk ->
C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-
bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument:
C:\Users\Kaczmarski\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows
Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::
{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument:
C:\Users\Kaczmarski\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task
Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument:
C:\Users\Kaczmarski\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk ->
C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-
BD98-0000947B0257}

InternetURL: C:\Users\Kaczmarski\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Steam\Counter-Strike Global Offensive.url -> URL:
steam://rungameid/730

==================== Koniec Shortcut.txt =============================