You are on page 1of 3

FORMULAR CU INFORMAŢII DESPRE COPIL

LA INTRAREA ÎN GRĂDINIŢĂ

FOTOGRAFIA MEA
Numele meu este ________________________________

M-am născut la data de ______________________

Acum am ____ ani şi ___ luni.

CNP __________________________

Naţionalitate: ________________ Religie _____________________

Noi locuim la adresa :


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

În caz de urgenţă, sunaţi la:


o Mama: ___________________________________________
o Tata: _____________________________________________
o Bunici ____________________________________________
Membrii familiei mele sunt :

Nr. Numele şi prenumele Data naşterii Studii Profesia şi locul de muncă


crt. fiecărui membru al
familiei
1.
2.
3.
4.
5.
Antecedente personale:
 Boli ale copilăriei: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 Alte tulburări organice şi funcţionale semnificative:_____________________________________
______________________________________________________________________________
 Starea generală a sănătaţii: - satisfăcătoare - bună -foarte bună
 ALIMENTE SAU MEDICAMENTE INTERZISE: __________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

1
În următorul tabel subliniaţi ceea ce vi se potriveşte familiei dumneavoastră (se subliniază doar ce corespunde)

ATMOSFERA ÎN FAMILIE CONFORTUL ASIGURAT COPILULUI ÎN Climat afectiv şi educativ


FAMILIE

Relaţii în familie: o Are camera lui * iubire * autoritate


o înţelegere o Are condiţii de igienă personală * dăruire * disciplină
o conflicte o Desfăşoară activităţi împreună cu * interes * pedeapsă
o dezacorduri părinţi * responsabilitate
o divorţ o Are responsabilităţi în familie * libertate * bătaie
o părinți despărțiți * răsfăţ * agresivitate

CUM MĂNÂNCĂ ACASĂ? CUM DOARME COPILUL? CUM SE MANIFESTĂ ÎN PREZENŢA


UNOR PERSOANE STRĂINE?
* continuu - somnul de la amiază decurge fără
* refuză mâncarea probleme acasă * sociabil
* se murdăreşte - adoarme la ora 21, 22, 23. * plânge
* nu stă la masă - plânge în fiecare seară * se ascunde
* mănâncă singur - îi este teamă să meargă la culcar * este obraznic
* preferă alimente: - are un prieten-jucărie cu care doarme * timid, tace
+ dulci - preferă să i se citească o poveste
+ sărate - în timpul somnului este agitat,
+ acre neliniştit, tensionat, relaxat
+ carne - doarme singur în camera lui
+ legume - doarme cu părinţii
+ fructe
+ lactate

CE METODĂ ABORDAŢI CÂND PLÂNGE COPILUL ARE LIBERTATEA DE A ÎNVĂŢA DIN EXPERIENŢA
COPILUL? PERSONALĂ?
* Explicaţii * Da
* Îl lăsaţi să plângă iar când se potoleşte îi * Nu
explicaţi de ce aţi apelat la o anumită metodă * Copilul este dirijat pas cu pas de părinţi pentru a nu trăi
* Îi promiteţi ceva pentru a se potoli experienţa neplăcute
* Îl încurajaţi tot timpul * Părinţii devin autoritari, aplică interdicţii, fac promisiuni
pentru a împiedica realizarea unei experienţe negative

Ce ştiu despre copilul meu?

V cuno şte i copilul? foarte bine bine suficient puţin deloc


Cine se ocup m i mult de educ i copilului? tata mama bunicii fraţii
Cât timp st i cu copilul dvs. pe zi? ___________ f mult mult suficient puţin f puţin.
Şti i ce p siuni re? Da/ care? ..................................................... Nu le ştiu pe toate. Nu..
Şti i ce-l întriste z cel m i mult? Da ________________________ Nu ştiu bine _______ Deloc

2
Dar ce-l bucur ? _________________________________________________________________________
Cât timp loc : T.V.-ului _________ Calculatorului ___________ jocurilor / jucăriilor ______________?
V der nje z d c ? întreabă se agită tace strigă plânge se alintă
Cum v comport i când greşeşte? Îl cert îl lovesc nu-i vorbesc îl obstrucţionez de la ce-i place
discut cu el/ea altceva: ____________________________________
Îl cert i: mereu rar deloc când consider că e necesar
Îl pedepsesi i? Nu Da / cum? _________________________________________________________
Copilul dv. v minte? totdeauna des foarte des câteodată rar deloc
Juc riile prefer te ale copilului sunt:______________________________________________________________
Este fericit/a atunci când: _______________________________________________________________________
Îi este fric d c /de: ___________________________________________________________________________
Mânc re lui prefer t este _____________________________________________________________________
Ce nu îi place copilului s m nânce _______________________________________________________________

Ce ştept i de l do mn educ to re? să nu-mi spună nimic să nu mă deranjeze mereu să-mi spuna tot
timpul cum evoluează copilul altele _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Ce deprinderi şi bilit i dori i s fie exers te în gr dini ?______________________________________________


______________________________________________________________________________________________

Alte inform ii despre copilul D-vo str c re crede i c -i va ajuta educatoarei în ctivit te pe c re o v desf şur ?
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Data Părinte,