You are on page 1of 3

AMPA ESCOLA DE LLERS

Benvolgudes famílies,

Us informem dels acords que es van establir amb l’empresa SERHS que gestiona el
menjador de l’escola i amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà com a responsable de
la concessió del menjador.

Com bé sabeu es va realitzar un escrit adreçat al Consell comarcal amb els diferents
suggeriments/queixes/incidents que les famílies havíem detectat amb el Servei de
Menjador. Ho van signar trenta quatre famílies. Aquest escrit el vam presentar
membres de la Comissió de Menjador (representant l’AMPA i el Consell Escolar) el dia
17/04/2018 al Consell Comarcal en què es va fer una reunió amb la Sra. Montse
Mindan, Consellera delegada d’ensenyament del Consell Comarcal i la M. Teresa Genís,
la tècnica del Consell Comarcal. En aquesta reunió es van exposar i desenvolupar tots
els punts de la carta que presentàvem.

El dia 11/05/2018 es va realitzar una reunió de Comissió de Menjador a l’Escola on hi


participaven la direcció de l’Escola, un representant dels Mestres, representants del
Consell comarcal de l’Alt Empordà, l’empresa SERHS, un membre de l’AMPA i un
membre de Consell Escolar. A continuació detallem els aspectes que es van tractar:

- Es permet l’entrada a la zona de menjador a membres de la Comissió de


Menjador sempre (AMPA i Consell Escolar) que avisin al matí per anar a veure
el servei aquell mateix dia ja que els ha d’acompanyar la Coordinadora de zona.
Fins a aquest dia s’havia prohibit l’entrada a aquests membres de la Comissió
de Menjador.
- En referència a fer menjar molt ràpid s’acorda que el primer torn és de 12:20h
a 13:00h i el segon torn de 13:00h a 13:45h podent-se quedar a l’espai del
menjador aquells alumnes que no hagin acabat de qualsevol dels torns.
- Pel que fa referència als espais de jocs dirigits la coordinadora de SERHS deixa
clar que seran sempre optatius, mai obligatoris i que així ho traspassarà com ha
fet sempre als monitors/es.

AMPA ESCOLA DE LLERS


AMPA ESCOLA DE LLERS

- Igual que es fa ara es realitzaran dos torns de menjador però en el primer torn
s’inclouran els nens i nenes de cicle inicial (1er i 2on de primària) amb l’objectiu
de tenir els dos grups més repartits i així disminueixi el nivell de soroll que hi
havia en el segon grup.
- Es planteja que cada taula tingui un nen/a responsable que anirà canviant. El
responsable de taula s’encarregarà d’omplir gerres d’aigua, recollir els plats….
L’objectiu fer-los més partícips d'aquest espai educatiu i afavorir el
desenvolupament de les seves competències ( autonomia, responsabilitat, ...) i
com a conseqüència afavorir el clima dins el menjador.
- S’acorda que si el primer plat es sucós (cremes o altres plats com mongetes
amb salses…) es canviarà el plat per menjar el segon.
- S’acorda que el segon plat es posarà en una safata al centre de la taula de
manera que cada nen mengi al seu ritme. Això també farà que els monitors no
facin només de “cambrers” sinó que puguin estar més pendents dels nens i
nenes.
- S’exposa que hi ha queixes de que no sempre poden repetir. L’empresa SERHS
exposa que es pot repetir sempre i quan s’hagin fet tots els plats. De manera
que, per exemple, no es pot repetir de primer si no s’han menjat el segon. Es
reclama que s’ha de complir el menú tenint en compte els gramatges (de peix i
carn que estan establerts). L’empresa es compromet ha complir-ho.
- S’exposa que s’han produït situacions desmesurades amb la retirada de
joguines (pilotes, legos, jocs de taula.....) davant d’incidents que s’hagin produït
i que això es considera desmesurat. La coordinadora de zona es compromet a
trobar altres estratègies d’intervenció no tant generalitzades sinó de manera
més individual i més adequades a l’entorn educatiu.
- Finalment, i en relació al preu, es recorda que ja hi ha hagut una millora en
relació a les condicions inicials ja que l’alumna fix de menjador, per absència,
només se’ls cobra els tres primers dies consecutius, la part corresponent al
monitoratge, els demés dies no es cobra res.

AMPA ESCOLA DE LLERS


AMPA ESCOLA DE LLERS

- En relació a la composició dels menús, Consell Comarcal informa que han estat
revisats per l’Agència Catalana de la Salut i que els ha trobat correctes.

AMPA ESCOLA DE LLERS

You might also like