You are on page 1of 2

SETEMBRE 2018

EXÀMENS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT

HORA 3 DE SETEMBRE 4 DE SETEMBRE
8’00-9’30
FILOSOFIA (A 202) EDUCACIÓ FÍSICA (GIMNÀS)

9’45-11’15
MATEMÀTIQUES (A 202) BIOLOGIA (A 202)
MATEMÀTIQUES C. SOCIALS(A 204) TECNOLOGIA INDUSTRIAL (TALLER TECNO)
LLATÍ (A BIBLIOTECA) ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESA I (A 204)
LITERATURA CASTELLANA (BIBLIOTECA)

11’30-13’00
CIÈNCIES DE LA TERRA I EL MEDI AMBIENT DIBUIX TÈCNIC (AULA DIBUIX)
(LAB) QUÍMICA (LAB FIQUI)
FÍSICA (LAB FIQUI) ECONOMIA (A 202)
HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI (A 202) LITERATURA UNIVERSAL (A 204)
GREC (BIBLIOTECA) LITERATURA ANGLESA (BIBLIOTECA)
FRANCÈS COM A SEGONA LLENGUA (AULA FRANCÈS)

13’15-14’45
CASTELLÀ (A 202, 204) CATALÀ (A 202, 204)

15’00-16’30
ANGLÈS (A 202, 204) CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI (A 202, 204)
SETEMBRE 2018

EXÀMENS EXTRAORDINARIS D’ESO (DE 1rESO A 4tESO) i PENDENTS D’ALTRES CURSOS
HORA 3 DE SETEMBRE 4 DE SETEMBRE
8’00-9’30
EDUCACIÓ FÍSICA (GIMNÀS) ANGLÈS (A 101, 102, 104)
9’30-11’00
MATEMÀTIQUES (A 101, 102 104) CIÈNCIES DE LA NATURALESA + BIOLOGIA 4tESO (A 101,
102, 104)

11’00-12’30
CIÈNCIES SOCIALS (A 101, 102, 104) TECNOLOGIA I MATÈRIA D’ITINERARI DE 4t
(TECNOLOGIA, TIC, INFORMÀTICA I
ESCENOGRAFIA)(A101, 102)
LLATÍ 4TESO (A 104)

12’30-14’00
FÍSICA I QUÍMICA 4tESO (A 101) CATALÀ (A 101, 102, 104)
VISUAL I PLÀSTICA DE 1r A 4t d’ESO (AULA
DIB)
MÚSICA (1r, 2n I 4t d’ESO)(AULA MÚSICA)

14’00-15’30
CASTELLÀ (A 101, 102, 104) FRANCÈS (AULA DE FRANCÈS)