You are on page 1of 1

Thứ 3, Ngày 16.12.

2014

Ngưng sử dụng ga lạnh R22

19/02/2014 17:01 GMT+7

TTO ­ UBND TP.HCM mới có chỉ đạo ngừng xem xét, cấp phép đầu tư, thành lập mới các doanh
nghiệp (bao gồm doanh nghiệp trong nước, liên doanh và 100% vốn nước ngoài) sản xuất, lắp ráp
máy điều hòa không khí gia dụng (điều hòa không khí có công suất từ 48.000 BTU trở xuống) sử
dụng ga lạnh R22.

Không cấp phép mở rộng sản xuất, nâng công suất cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp điều hòa không khí gia dụng
hiện đang sử dụng ga lạnh R22.

Ngoài ra, không cấp phép đầu tư, thành lập mới các doanh nghiệp sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b. Hạn chế và
tiến tới chấm dứt lắp đặt mới các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước)
sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản.

Được biết ga R22 là ga lạnh truyền thống đã được sử dụng trên 80 năm, chủ yếu cho điều hòa không khí. Tuy nhiên R22
có khả năng làm suy giảm, phá hủy tầng ozone.

Theo hiệp định thư KYOTO tháng 12­1997, các nước phải dần giảm thiểu hiệu ứng phá hủy tầng ozone để bảo vệ môi
trường. Để đáp ứng yêu cầu này, ga lạnh R410a đã được phát minh ra để thay thế ga lạnh R22 trong các hệ thống điều
hòa không khí.

MAI HƯƠNG