You are on page 1of 1

Zorginnovaties gaan soms sneller dan mensen aankunnen Van onze redactie

Auteur: Joeri de Vries

T
oenemende vergrijzing, stijgende zorgkosten en een inrichting van diens praktijk. Zo denkt hij dat huisartsen in
groeiend personeelstekort; de zorg is er anno 2018 de toekomst wellicht vaker op bezoek gaan bij patiënten,
veel aan gelegen oplossingen te zoeken voor enkele zoals sinds kort bij de Erasmus Universiteit het geval is. Een
problematische trends. Niets doen is geen optie, want de andere mogelijkheid is dat videobellen meer toegepast zal
toekomstverwachtingen schetsen een somber vooruitzicht. worden dan nu het geval is. Op de lange termijn zouden ook
Ter illustratie: de komende vijfentwintig jaar zal het aantal drones en zelfrijdende voertuigen een rol kunnen spelen
mensen met dementie in Nederland verdubbelen tot meer bij eerstelijnszorg. Joosten schetst een scenario waarin zelfs
dan een half miljoen. Veel van hen vereisen een intensieve alledaagse producten als auto’s en toiletten van waarde
vorm van verzorging. Mede daardoor geldt eenzelfde trend kunnen zijn. Want, zo stelt hij, in de toekomst is alles
voor de zorgkosten, die zonder ingrijpen zouden stijgen meetbaar. “Gewicht door middel van een stoel, bloedsuiker
van 92,5 miljard euro (2018) naar 173,3 miljard euro (2040). op basis van je ogen, zelfs een toiletbezoek zou een hele
Bovendien blijft ook het personeelstekort de komende jaren stroom aan biologische data over je lichaam kunnen
in stand, becijferde de Universiteit van Maastricht onlangs. opleveren. De vraag is alleen: wil je deze data wel delen en
zo ja, met wie?”
Hoe kunnen deze problemen worden opgelost?
Innovatie kan uitkomst bieden, denkt Eveline Wouters, En dat is de vinger op de zere plek, want in het huidige
hoogleraar bij het wetenschappelijke centrum Tranzo informatietijdperk is privacy al jaren een heet hangijzer. En
(onderdeel van Tilburg University) en gespecialiseerd in met de nieuwe privacywetgeving zullen zorginstellingen
technologieacceptatie en -implementatie in de zorg. “Het hier nog nadrukkelijker rekening mee moeten houden. Ook
kan zorgverleners enorm veel werk uit handen nemen. Wouters beschouwt dit als een risico. Vanuit haar ervaring
En gelukkig raken steeds meer instellingen daarvan als implementatiedeskundige, weet zij dat het introduceren
overtuigd.” Toch ziet Wouters nog enkele beren op de van innovaties op gefronste wenkbrauwen kan rekenen
weg, want de ontwikkelingen gaan razendsnel. “Wat waar het om privacy gaat. “Je kunt dit soort technologie
vandaag wordt uitgevonden is morgen alweer verouderd. niet zomaar invoeren. Privacy in de zorg ligt natuurlijk erg
Het probleem is dat mensen niet zo snel veranderen en gevoelig. Je moet de patiënt en diens omgeving zorgvuldig
organisaties vaak al helemaal niet.” bij de ontwikkelingen betrekken.”

Big data, virtual reality en robots “Uiteindelijk zal innovatie het werk van zorgverleners een Ook over robotica is Wouters optimistisch, al denkt ze “Op dit moment wordt sensortechnologie al steeds Niet alleen worden zij hierdoor zelfredzamer, ook de Hoewel privacy een groot obstakel is, zijn technologische
Wouters ziet dat vooral grote, top-down-ingerichte stuk makkelijker maken”, denkt Peter Joosten, TEDx-spreker dat die in eerste instantie vooral ondersteunend van meer gebruikt door het grote publiek. Bijvoorbeeld in zorgkwaliteit neemt toe. Metingen die thuis worden ontwikkelingen essentieel om de uitdagingen voor de
organisaties moeite hebben met de implementatie van en als gastdocent onder meer verbonden aan de TU in waarde kunnen zijn. Het is immers lastig een robot mobiele telefoons of in wearables, die continu je hartslag verricht, zijn namelijk veel representatiever dan bij de komende jaren te overwinnen. Voor zorgspecialisten, maar
nieuwe technologie. “Platte organisaties zijn op dat vlak Eindhoven en de Bildung Academie in Leiden. “Voor veel empathisch vermogen bij te brengen, een vaardigheid kunnen meten.” Joosten ziet voor dit soort innovaties in dokter. Als voorbeeld noemt Joosten het meten van de daarmee uiteindelijk ook voor de patiënt, zegt Joosten.
duidelijk in het voordeel, want zij betrekken het personeel personeel zal de technologische vooruitgang een verlichting waar een doorsnee mens van nature wel over beschikt de toekomst dan ook een belangrijke functie weggelegd. bloeddruk, dat doorgaans door de huisarts wordt gedaan. Want als een zorgverlener geholpen wordt diens werk
vaker bij nieuwe ontwikkelingen en zijn bovendien van de werkdruk betekenen. Op de lange termijn kunnen en waar juist diens meerwaarde ligt. “Voor de verzorging van ouderen is deze techniek heel Een momentopname, vindt hij. “Misschien is de persoon in makkelijker te kunnen uitvoeren, dan heeft een patiënt
flexibeler.” En dat is belangrijk, want het personeel moet namelijk veel taken worden geautomatiseerd.” interessant. Zo kun je op afstand metingen verrichten of kwestie wel een beetje zenuwachtig. Als de bloeddruk thuis daar ook baat bij. Joosten: “Bovendien kun je ook data over
zich bewust zijn van het feit dat zaken zullen veranderen. Lifestyle monitoring en sensoren signaleren of iemand uit bed is gevallen. Dan heb je niet op verschillende momenten kan worden gemeten, geeft dat jezelf verzamelen en heb je daarmee zelf de regie in handen.
Die betrokkenheid kan bovendien een hoop onterechte Wouters beaamt dit. “Neem diagnostiek: big data Een andere innovatie die experts veel waarde meer overal ogen en oren nodig.” een veel beter beeld.” Uiteindelijk wordt iedereen beter van deze technologische
zorgen wegnemen, denkt Wouters. Zo vreesden veel kunnen artsen helpen associaties te leggen die zij zelf toedichten, is de ontwikkeling van sensortechnologie. ontwikkelingen. Mits we er slim mee omgaan.”
zorgverleners dat nieuwe technologie hen hun baan zou niet hadden kunnen bedenken. Of virtual reality, die als Joosten verwacht dat sensoren en lifestyle monitoring Lifestyle monitoring en de sensortechnologie die daarbij Privacy ligt gevoelig
kosten, terwijl het huidige personeelstekort het tegendeel interventiemethode uitkomst kan bieden, bijvoorbeeld bij een grote rol gaan spelen bij het verlichten van de gebruikt wordt, stelt mensen in staat langer thuis te Joosten denkt dat technologische ontwikkelingen vooral
bewijst. een angststoornis.” zorgdruk. wonen. invloed zullen hebben op het werk van de huisarts en de