You are on page 1of 5

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG MELAYU

JALAN PENGHULU KASSIM


86000 KLUANG
JOHOR

JADUAL AKTIVITI PASCA UPSR (17-21 SEPTEMBER 2017) MINGGU : 1


HARI 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35
MASA 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 1.05
10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35
AHAD PERHIMPUNAN PdPc R PdPc
ISNIN PERMAINAN TRADISI E PdPc
SELASA PERMAINAN TRADISI H PdPc
RABU PdPc A PdPc
KHAMIS BUDAYA AL PdPc T PdPc
OURAN

JADUAL AKTIVITI PASCA UPSR (24-28 SEPTEMBER 2017) MINGGU : 2


HARI 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35
MASA 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 1.05
10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35
AHAD PERHIMPUNAN PdPc R PdPc
ISNIN PERTANDINGAN BOLA BALING DAN FUTSAL E PdPc
SELASA PERTANDINGAN BOLA BALING DAN FUTSAL H PdPc
RABU PdPc A PdPc
KHAMIS BUDAYA AL PdPc T PdPc
OURAN
SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG MELAYU
JALAN PENGHULU KASSIM
86000 KLUANG
JOHOR

JADUAL AKTIVITI PASCA UPSR (1-5 OKTOBER 2017) MINGGU : 3


HARI 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35
MASA 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 1.05
10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35
AHAD PERHIMPUNAN PdPc R PdPc
ISNIN E PdPc
SELASA H PdPc
RABU A PdPc
KHAMIS BUDAYA AL T PdPc
OURAN

JADUAL AKTIVITI PASCA UPSR (8-12 OKTOBER 2017) MINGGU : 4


HARI 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35
MASA 7.45 9.45 1.05
8.15 8.45 9.15 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35
AHAD PERHIMPUNAN PdPc R PdPc
ISNIN PdPc E PdPc
SELASA PdPc H PdPc
RABU PENGURUSAN JENAZAH A PdPc
KHAMIS BUDAYA AL SEMBELIHAN T PdPc
OURAN
SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG MELAYU
JALAN PENGHULU KASSIM
86000 KLUANG
JOHOR

JADUAL AKTIVITI PASCA UPSR (22-26 OKTOBER 2017) MINGGU : 5


HARI 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35
MASA 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 1.05
10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35
AHAD PERHIMPUNAN PdPc R PdPc
ISNIN PERSIAPAN DIRI KE SEKOLAH MENENGAH E PdPc
SELASA PERSIAPAN KRUSUS JATI DIRI H PdPc
RABU KRUSUS JATI DIRI TAHUN 6 A KRUSUS JATI DIRI TAHUN 6
KHAMIS CUTI HARI HOL T CUTI HARI HOL

JADUAL AKTIVITI PASCA UPSR (29 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2017) MINGGU : 6


HARI 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35
MASA 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 1.05
10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35
AHAD PERHIMPUNAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN R PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
ISNIN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN E PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
SELASA PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN H PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
RABU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN A PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
KHAMIS BUDAYA AL PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN T PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
OURAN
SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG MELAYU
JALAN PENGHULU KASSIM
86000 KLUANG
JOHOR

JADUAL AKTIVITI PASCA UPSR (5 - 9 NOVEMBER 2017) MINGGU : 7


HARI 7.15 7.45 8.15 8.459.15 9.45 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35
MASA 7.45 9.45 1.05
8.15 8.45 9.15 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35
AHAD PERHIMPUNAN PdPc R PdPc
ISNIN CERAMAH KESIHATAN E PdPc
SELASA PROGRAM PANITIA SAINS H PdPc
RABU PdPc A PdPc
KHAMIS BUDAYA AL PdPc T PdPc
OURAN

JADUAL AKTIVITI PASCA UPSR (12 - 16 NOVEMBER 2017) MINGGU : 8


HARI 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35
MASA 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 1.05
10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35
AHAD PERHIMPUNAN PENGURUSAN KELAS/FAIL R PENGURUSAN KELAS/FAIL
ISNIN CERAMAH CEGAH JENAYAH E PENGURUSAN KELAS/FAIL
SELASA PENGURUSAN KELAS/FAIL H PENGURUSAN KELAS/FAIL
RABU PENGURUSAN KELAS/FAIL A PENGURUSAN KELAS/FAIL
KHAMIS BUDAYA AL PENGURUSAN KELAS/FAIL T PENGURUSAN KELAS/FAIL
OURAN
SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG MELAYU
JALAN PENGHULU KASSIM
86000 KLUANG
JOHOR

JADUAL AKTIVITI PASCA UPSR (19 - 23 NOVEMBER 2017) MINGGU : 9


HARI 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35
MASA 7.45 9.45 1.05
8.15 8.45 9.15 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35
AHAD PERHIMPUNAN PENGURUSAN KELAS/FAIL R PENGURUSAN KELAS/FAIL
ISNIN MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG/GRADUASI E MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG/GRADUASI
SELASA MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG/GRADUASI H MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG/GRADUASI
RABU PENGURUSAN KEPUTUSAN UPSR A PENGURUSAN KEPUTUSAN UPSR
BUDAYA
KHAMIS OURAN AL PENGURUSAN KEPUTUSAN UPSR T PENGURUSAN KEPUTUSAN UPSR