You are on page 1of 2

NOTES DE TALL UdG (2013-2018) (Primera assignació

)
Estudis 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Administració i direcció d'empreses 5,806 6,538 6,812 6,726 7,070 7,154
Adm i direcció d’empreses + Dret 7,712 8,442 7,843 9,232
Adm. i direcció d’empreses + Economia 6,200 6,408 8,124 7,146 8,140 8,544
Adm. i direc. d’empreses / Eng. Tecn. Industrials 6,400 8,236 8,852 7,312 7,365 8,652
Arquitectura 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Arq. Tècnica / Ciències i tecn. de l’edificació 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Arts escèniques (Salt) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,790 5,928
Audiovisual i multimèdia 5,000 5,430 5,978 7,022 7,370 7,874
Biologia 9,024 9,160 9,588 9,696 9,370 9,644
Biologia / Biotecnologia 10,790 11,217 11,408 11,610 11,750 11,452
Biologia / Ciències Ambientals 9,886 10,236 11,322 9,912 10,084
Biotecnologia 9,972 9,234 10,161 10,164 10,010 10,286
Ciències ambientals 6,344 6,786 6,944 7,246 5,000 5,240
Ciències de l'activitat física i de l'esport (Salt) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,428 5,512
Cc de l’activitat física i de l’esport + Fisioteràpia 6,741
Ciències polítiques i de l'Administració 5,000 5,000 5,000 5,086 5,000 5,088
Ciències polítiques i de l’Administració + Dret 7,022 8,300 9,100 9,355
Comptabilitat i finances 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Comunicació cultural 5,000 5,000 6,452 5,000 5,000 5,276
Criminologia 7,030 7,120 7,686 6,958 7,464 7,367
Criminologia + Dret 9,171 9,107 9,848 9,900
Disseny i desenvolupament de videojocs 7,717 8,084 8,373
Dret 6,368 5,578 6,560 6,148 6,400 6,500
Economia 5,252 5,408 5,592 5,602 5,000 6,248
Economia + Filosofia 5,362 6,375 8,118 6,204
Educació infantil 8,275 5,008 7,531 7,648 7,710 7,571
Educació primària 8,082 5,000 7,718 7,622 8,200 8,388
Educació infantil / Educació primària (5 anys) 9,630 8,700 8,842 8,924 9,560 9,645
Educació social 7,408 7,460 7,730 7,980 8,388 8,469
Enginyeria agroalimentària 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Enginyeria Biomèdica 6,190
Enginyeria elèctrica 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Eng. elèctrica / Eng. electrònica ind. i automàtica 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Enginyeria electrònica industrial i automàtica 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Enginyeria en tecnologies industrials 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Enginyeria informàtica 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,436
Enginyeria mecànica 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Enginyeria química 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Filosofia 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Fisioteràpia (Salt) 5,890 5,794 7,525 7,225 6,057 7,067
Fisioteràpia (Docència en anglès) (Hospitalet de Llobregat) 7,350 5,000
Geografia, orden. del territ.i gestió del medi ambient 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Gestió hotelera i turística (St. Pol de Mar) 5,000 5,000 5,000
Història 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Història de l'art 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Infermeria 8,130 8,476 8,896 8,978 9,096 9,380
Llengua i literatura catalanes 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Llengua i literatura espanyoles 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Màrqueting “Mediterrani” (Barcelona) 5,000 5,000 5,000
Màrqueting / Turisme “Mediterrani” (Barcelona) 6,976 7,210 6,584
Medicina 11,990 12,058 12,266 12,303 12,310 12,258
Pedagogia 6,802 6,488 7,061 7,296 7,490 7,510
Psicologia 7,565 7,562 7,862 8,082 8,008 8,189
Publicitat i relacions públiques 7,900 7,568 7,858 8,078 8,642 8,812
Química 5,038 6,302 7,450 5,848 5,000 6,667
Treball social 5,762 6,566 7,018 7,220 7,265 7,628
Turisme "CETA" (Barcelona) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Turisme "Euroaula" (Barcelona) 5,000 5,751 5,000 5,000 5,000 5,000
Turisme "Formàtic Barna" (Barcelona) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Turisme "Mediterrani" (Barcelona) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Turisme (Girona) 5,112 5,672 5,532 5,556 5,000 5,000