You are on page 1of 2

INFORMATIE VOOR DE VOORSCHRIJVERS VAN

PROTELOS®(strontiumranelaat)

Strontiumranelaat is een strontiumzout van ranelinezuur. Het is een relatief


nieuw geneesmiddel (toegelaten door de EMEA in 2004) voor de behandeling van
osteoporose.

--------------------------------

Strontium ranelate

• Reduces bone resorption and increases bone-formation

• Caution: predisposition to thromboembolism,-renal impairment.

• Side-effect: diarrhoea especially with initial-treatment, venous


thromboembolism, headache,-dermatitis, eczema. Very rarely severe
allergic-reactions presenting with drug rash, eosinophilia

and systemic symptoms (DRESS) which can be-fatal have been reported

• Available: granules in sachets and is relatively-well tolerated by patients

• Counselling: take daily in water at bedtime.

========================================================================
Strontium ranelate---Therapeutische indicaties -De behandeling van ernstige
osteoporose: -bij postmenopauzale vrouwen, -bij volwassen mannen, -met een hoog risico
op fracturen, bij wie is gebleken dat een behandeling met andere geneesmiddelen

============================================================

Strontium ranelate is contraindicated in hypersensitivity to the active


substance or to any of the excipients. It is not recommended in patients with
severe renal disease, i.e. creatinine clearance below 30 mL/min due to lack
of data.

Protelos®--Strontium ranelate- mag niet worden voorgeschreven bij de volgende


cardiovasculaire contra-indicaties: de aanwezigheid van ischemische hartziekte, perifere
arteriële ziekte, cerebrovasculaire aandoening en/of ongecontroleerde hypertensie,
veneuze trombo-embolie of een voorgeschiedenis van één van deze aandoeningen,
tijdelijke of permanente immobilisatie.