Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu

. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.Totusi, sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale

Imobilizari necorporale Structura imobilizarilor necorporale
Începând cu 01 01 2006 in cadrul imobilizarilor

necorporale se cuprind concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturile si activele similare achizitionate sau dobandite pe alte cai, cu exceptia celor create intern de entitate. ELEMENT DE NOUTATE
În contul 205 vor fi reflectate şi concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare realizate cu forţe proprii, existente în sold la data transpunerii, până la scoaterea lor din evidenţă. Conform pct. 72 (2) din reglementările cf cu DIV a CEE, În situaţia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nici o distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate. Conform pct. 75 (3) din reglementările cf cu DIV a CEE În situaţia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nici o distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.

Evaluarea initiala a imobilizarilor necorporale cost de achizitie cost de productie Recunoasterea ulterioara cheltuieli ulterioare evaluarea la data bilantului (cost - ajustari de valoare)
1

Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.Totusi, sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale

-

cedarea si casarea – castiguri sau pierderi

Exemplu: Pentru constituirea unei societăţi comerciale s-au efectuat plăţi, in suma de 28.000 lei 201 = 5311 28.000 „Cheltuieli de constituire“ „Casa în lei“ Societatea comercială a stabilit o durată de amortizare de 2 ani pentru cheltuielile de constituire. Amortizarea calculată pentru primul an este în sumă de 14.000 lei (28.000 lei /2 ani). 6811 = 2801 14.000 „Cheltuieli de exploatare „Amortizarea cheltuielilor de privind amortizarea imobilizărilor“ constituire“ În situaţia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nici o distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate. Presupunem ca la sfârşitul primului an de la înfiinţare, entitatea prezintă în bilanţ cheltuieli de constituire neamortizate în sumă de 14.000 lei, iar capitalul propriu este în sumă de 25.000 lei format din: - capital social 5.000 lei, - profitul net al exerciţiului curent 20.000 lei (inclusiv cel destinat rezervei legale) - rezerva legală constituită potrivit 3.000 lei În această situaţie, din profitul net al exerciţiului de 20.000 lei se poate distribui o sumă maxim de 3.000 lei

2

Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.Totusi, sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale

3.000 = 20.000 profit net al exerciţiului – 3.000 rezerva legală – 14.000 cheltuieli de constituire neamortizate. Capital social – ct. 1012 Profit – ct. 121 Rezerva legala – ct .1061 5,000 20,000 3,000

Recunoaşterea drepturilor din contractele de concesiuni Potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, concesiunile primite se reflectă ca

imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabileşte  durată şi

o valoare determinate pentru concesiune.

Amortizarea concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia, stabilită potrivit contractului.

în cazul în care contractul prevede plata unei chirii, şi nu o valoare amortizabilă, în contabilitatea entităţii care primeşte concesiunea se reflectă cheltuiala reprezentând chiria, fără recunoaşterea unei imobilizări necorporale.

3

înregistrarea sumelor reprezentând redevenţele datorate pe toată perioada concesionării în valoare totală de (100.01.000 lei. Situaţia în care concesiunea nu se poate recunoaşte ca activ O entitate primeşte în concesiune un imobil.000.16.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. 4 . Data: 01.000 În contractul încheiat între cele două părţi a) nu se stabileşte valoarea totală a concesiunii b) ci doar valoarea redevenţei trimestriale datorate. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Exemplu A. Durata concesiunii este de 40 de ani începând de la data de 01. aparţinând domeniului public al statului. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.2006 Conform contractului.000. Debit cont 8036 “Redevenţe.000 “Furnizori” şi concomitent. 2006. locaţiile de gestiune şi chiriile” = 401 100.Totusi. împreună cu terenul aferent.01.000 Înregistrarea redevenţei aferente trimestrului I – anul 2006: 612 “Cheltuieli cu redevenţele.000 x 4 trimestre x 40 ani) = 16. locaţii de gestiune. chirii şi alte datorii asimilate” . care este în sumă de 100.

Data: 31. locaţii de gestiune.600.000 lei „Redevenţe.2006 este de 15.000 Notă: Înregistrările prezentate mai sus se repetă pentru fiecare dată scadentă stabilită în contract.12. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. chirii şi alte datorii asimilate” c) Achitarea datoriei faţă de furnizori 401 = 5121 100.12.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. locaţii de gestiune. 5 .000 x 4 trimestre x 39 ani) şi reprezintă contravaloarea redevenţelor pe care entitatea le are de achitat până la încheierea contractului de concesiune. locaţii de gestiune. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Înregistrarea sumelor respective în creditul contului 8036 “Redevenţe.000 lei (100.Totusi.2006 Soldul contului 8036 “Redevenţe. chirii şi alte datorii asimilate” la data de 31. chirii şi alte datorii asimilate” Credit cont 8036 100.

Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. prevăzută în contractul concesionare. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale B. împreună cu terenul aferent.000/12 = 33. Prin contractul de concesiune s-a stabilit  ca valoarea totală a concesiuni primite este 16. brevete. Situaţia în care concesiunea se poate recunoaşte ca activ O entitate primeşte în concesiune un imobil.  Amortizarea concesiunii se efectuează pe durata folosire a acesteia. de de de de de Amortizarea anuală este 16.000 lei.01.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. Durata concesiunii este de 40 ani începând de la data de 01. la data 15 a primei luni a fiecărui trimestru. mărci comerciale.000 lei /40 ani = 400.000 “Concesiuni.000.000 lei Amortizarea lunară este 400.33 lei / lună Anul 2006: Concesiunea este recunoscută ca activ. datorii asimilate” 6 . 2006.  iar valoarea redevenţei trimestriale datorate este 100.  Plata redevenţelor se va face trimestrial. Se înregistrează în contabilitate valoarea totală a concesiunii primite: 205 = 167 16.000 lei. aparţinând domeniului public al statului.000. prin utilizarea metodei liniare.Totusi.000.333. “Alte împrumuturi şi lei licenţe.

333.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. (cont 2Xx) 7 . pe durata concesionării. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.Totusi. cât şi la imobilizările luate cu chirie. 6811 = 2805 33. ceea ce permite fie obţinerea de venituri suplimentare. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale drepturi şi active similare” Inregistrarea amortizării lunare a concesiunii. aceste lucrări fiind încadrate în categoria modernizărilor. cheltuieli ale exerciţiului şi afectează contul de profit şi pierdere al perioadei. Imobilizari corporale          Definire Criterii de recunoastere Evaluarea initiala a imobilizarilor corporale – la cost Cheltuieli ulterioare cheltuieli ale exercitiului (regula) componenta a valorii activului (modernizarea)1 Evaluarea la data bilantului: valoarea de intrare . Modernizările pot fi efectuate atât la imobilizările corporale care aparţin societăţii. de regulă.ajustari Amortizarea – durata de utilizare economica Cedarea si casarea Reevaluarea – regula de evaluare alternativa reevaluarea imobilizarilor corporale existente la sfarsitul exerciţiului 1 Cheltuielile efectuate pentru întreţinerea şi funcţionarea imobilizărilor corporale reprezintă. fie reduceri de costuri sau îmbunătăţirea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii.33 Această înregistrare contabilă se repetă în fiecare lună. (cont 611) Sunt unele situaţii în care cheltuielile efectuate au ca efect îmbunătăţirea parametrilor tehnici funcţionali.

fiscale ramase neamortizate in vor fi luate în calcul şi cazul mijloacelor fixe reevaluările contabile Amortizarea contabila poate fi Pentru mijloacele fixe diferita de amortizarea fiscala amortizabile. fiecare entitate în parte.G. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale reevaluare la valoare justa (profesionisti calificati in evaluare) 2XX =105  tratamentul amortizarii  evaluarea simultanta grupelor de imobilizari  tratamentul surplusului din reevaluare. Reevaluare contabila poate fi Determinarea valorii fiscale diferita de cea recunoscuta rămase neamortizate în cazul pentru determinarea valorii mijloacelor fixe amortizabile.Definiţia imobilizarii corporale Diferită faţa de definiţia dată de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal Duratelor de viaţă economică Duratele normale de În contabilitate amortizarea se funcţionare.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. (H. 2139/2004 si Lg. „castig efectiv realizat” ct 105 = 1065  metodologia de reevaluare  Element de noutate fata de OMFP 306/2002 si OMF 94-/2001 Atentie! Pentru a prezenta o imagine fidela a situatiilor financiare trebuie sa facem distinctie intre tratamentele contabile si cele fiscale Reg D IV OMFP 1752/2005 1. deducerile de 8 . prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare la calcul amortizării fiscale. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. prevăzute de calculează conform duratelor de legislaţia fiscală în vigoare la utilizare economică stabilite de calcul amortizării fiscale.Totusi. Aceste durate pot fi diferite de 571/2003 pv Codul fiscal) duratele normale de funcţionare.

Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. OMFP 1752/2005 amortizare se determină fără a lua în calcul amortizarea contabilă. c) amortizarea accelerată. b) amortizarea degresivă. pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative.Totusi. . b) detinute pe o perioada mai mare de un an. Adica amortizarea recunoscuta fiscal la determinarea profitului impozabil este cea determinata pe baza duratelor normale de functionare stabilite protrivit legislatiei fiscale in vigoare. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. OMFP 306/2002 4.25 Un activ corporal trebuie recunoscut în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru persoana juridică şi costul activului poate fi evaluat în mod credibil. pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative. b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de 9 Entităţile amortizează imobilizările corporale utilizând unul din următoarele regimuri de amortizare: a) amortizarea liniară. Imobilizările corporale sunt active care: a) sunt deţinute de o persoană juridică pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau prestarea de servicii. Reg D IV Activele imobilizate sunt a) active generatoare de beneficii si O94 cf IAS 16 Un activ corporal trebuie recunoscut în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru persoana juridică şi costul activului poate fi evaluat în mod credibil. Imobilizările corporale sunt active care: a) sunt deţinute de o persoană juridică pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau prestarea de servicii. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Cf.

Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.Totusi, sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale

b) sunt utilizate pe parcursul a mai multe perioade

un an; şi c) au valoare mai mare decât limita prevăzută de reglementările legale

Este obligatorie respectarea în contabilitate a duratelor de viaţă ale imobilizărilor corporale prevăzute de H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe?

Stabilirea duratelor de viaţă economică ale imobilizărilor corporale în funcţie de care se calculează amortizarea contabilă este o problemă de politică contabilă a firmei. Hotărârea Guvernului 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe prevede la Capitolul I. ,,Dispoziţii Generale’’ pct. 2 că ,,Durata normală de funcţionare reprezintă durata de utilizare in care se recuperează, din punct de vedere fiscal valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizării.’’ Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe cuprinde o limită minimă si o limită maximă a duratelor normale de funcţionare, în ani. In acest sens, societăţile comerciale pot stabili o durată economică de viaţă a imobilizărilor corporale
10

Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.Totusi, sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale

care să se încadreze în intervalul minim şi maxim al duratei de viaţă prevăzut în Hotărârea de Guvern. În asemenea situaţie, nu există diferenţe între amortizarea contabilă şi amortizarea fiscală, aceeaşi durată de viaţă a imobilizării corporale fiind utilizată atât în scopuri contabile cât şi în scopuri fiscale. Directiva a IV-a nu mai da posibilitatea reestimarii duratei si amortizarii. Din acest punct de vedere cei care au aplicat IAS, conform IAS 16 la data bilantulu persoanele juridice puteau reestima durata de viata si amortizarea Conform H.G. nr. 2139/2004, duratele normale de funcţionare ale mijloacelor fixe corespund cu duratele de amortizare în ani, aferente amortizării liniare. Durata normală de funcţionare reprezintă durata de utilizare, în care se recuperează din punct de vedere fiscal, valoarea de intrare pe calea amortizării.
Durata de viata economic (DVE) Durata normala de functionare (DNF) DVE fata de DNF Tratament fiscal al amortizari 6811 (prevederile codului fiscal)

4 ani

4 ani

DVE=DNF

11

Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.Totusi, sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale

2 ani

4 ani

DVE<DNF

4 ani

2 ani

DVE>DNF

Exemplul 1 - Durata de utilizare economică este mai mare decât durata normală de funcţionare În ianuarie 2006 o entitate a achiziţionat un echipament cu valoarea de 15.000 lei amortizabil pe o perioada de utilizare economica estimată de 4 ani folosind metoda de amortizare liniară. Din punct de vedere contabil, durata utilizare economica estimată de 4 ani. Din punct de vedere fiscal, durata normală de funcţionare este de 5 ani. Potrivit datelor de mai sus, amortizarea contabilă anuală este de 3.750 lei (15.000 lei/ 4 ani) Amortizarea contabilă lunară este de 312,5 lei (3,750 lei/12 luni) Cea fiscală este de 3.000 lei (15.000 lei/ 5 ani). Amortizarea fiscala lunară este de 250 lei (3.000 lei/12 luni) Pe parcursul duratei de utilizare economică, lunar, în contabilitate se înregistrează această amortizare în valoare de 312,5 lei 681 = 281 312,5 lei
12

durata normala de utilizare rămasă).750 lei/12 luni) Amortizarea fiscala lunară este de 250 lei (3. III..în cazul mijloacelor fixe achiziţionate cu durata normala de utilizare neconsumată. . pentru care se cunosc datele de identificare (data punerii in funcţiune.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.000 lei/12 luni) Diferenta 62.Alte prevederi’’ din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe aprobat prin H.5 lei Aceasta diferenta va influenta profitul impozabil. In cazul mijloacelor fixe achizitionate cu durata normala de functionare expirata sau pentru care nu se cunosc datele de identificare..5 lei (3. În cazul imobilizărilor corporale second – hand cumpărate pe bază de factură cum se procedează cu amortizarea? Care sunt prevederile legale în acest sens? Conform prevederilor pct. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Amortizarea contabilă lunară este de 312. 2139/2004 .Totusi.G. recuperarea valorii de intrare se face pe durata normala de funcţionare rămasă. durata normala de functionare se 13 .

Totusi. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing republicata. cu modificarile si completarile ulterioare. La clasificarea contractelor de leasing se au in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr..’’ Care sunt înregistrările care se efectuează în cazul contractului de leasing financiar în contabilitatea utilizatorului si a societăţii de leasing? Conform prevederilor OMFP 2001/2006 de modificare a OMFP 1752/2005 . Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale stabileste de catre o comisie tehnica sau expert tehnic independent.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. 14 .La recunoasterea in contabilitate a contractelor de leasing vor fi avute in vedere prevederile contractelor incheiate intre parti. precum si legislatia in vigoare.

Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. d) perioada de leasing depaseste 15 . astfel incat. exprimata in procente. la inceputul contractului de leasing. a) leasingul transfera locatarului titlul de proprietate asupra bunului pana la sfarsitul duratei contractului de leasing. contract de leasing financiar orice contract de leasing care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii: a) riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte. raportata la durata normala de functionare maxima. in cea mai mare parte. c) utilizatorul are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii contractului. exista in mod rezonabil certitudinea ca optiunea va fi exercitata. iar valoarea reziduala exprimata in procente este mai mica sau egala cu diferenta dintre durata normala de functionare maxima si durata contractului de leasing. leasing financiar este operatiunea de leasing care transfera cea mai mare parte din riscurile si avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului. b) locatarul are optiunea de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de mic in comparatie cu valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. c) durata contractului de leasing acopera.Totusi. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Definitie OMFP 1752/2005 (4 Un contract de leasing poate fi recunoscut ca leasing financiar daca indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii: Definitie Legea 571/2003 7. b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului.

le poate utiliza fara modificari majore. este mai mare sau egala cu speciala.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. mai putin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala. proprietate. e) valoarea totala a ratelor de e) bunurile ce constituie obiectul leasing. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. mai putin cheltuielile contractul de leasing poate fi accesorii. respectiv costul de achizitie.Totusi. mai putin cheltuielile contractului de leasing sunt de natura accesorii. b) . perioada de leasing d) valoarea totala a ratelor de include orice perioada pentru care leasing. in intelesul acestei definitii. reprezentata de valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre finantator. este mai mare sau egala prelungit. contract de leasing leasing operational este operational .orice contract de operatiunea de leasing ce nu leasing incheiat intre locator si intra in categoria leasingului locatar. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale durata de viata economica a bunului. si care nu indeplineste niciuna dintre conditiile prevazute la pct." 8. face obiectul leasingului. riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala exista atunci cand optiunea de cumparare nu este exercitata la inceputul contractului sau cand contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirarii contractului. 7 lit. 80% din durata normala de chiar daca titlul de proprietate nu functionare maxima a bunului care este transferat. care transfera locatarului riscurile si beneficiile dreptului de financiar. cu valoarea de intrare a bunului. 16 .e). astfel incat numai locatarul valoarea de intrare a bunului.

Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.Totusi, sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale

O94 SI 306 2133 = 167 471=1687 D 8036 -Rata+dobanda 6811=2813 –amort cf duratei de viata % = 404 167 - rata 1687 -dobanda 4426 -tva si concomitent 666=471

O1752 2XX=167 D8036 -Rata D8051-dobanda % = 404 167 -rata 666 -dobanda 4426 -tva

O94 si O306 2XX =404 2673=213 2674=472 D8038- Rata+dobanda

O1752 2XX = 404 2675=213 D 8038-rata D 8052 -dobanda 4111 = % 2675-rata 766 – dobanda 4427- tva

4111=% 706 - rata 2674 - dobanda 4427 - tva si concomitent 472=766 6588 = 2673 – rata

C 8036 –rata+dobanda 404=5121 La sf contractului - se ineg fact pt val reziduala si are loc trans drept de propriet % = 404 167 4426 -sau locatarul renunta la optiunea de achizitia a bunului si il restituie locatorului

C8036- rata C 8051-dobanda 404=5121 La sf contractului - se ineg fact pt val reziduala si are loc trans drept de propriet % = 404 167 4426 -sau locatarul renunta la optiunea de achizitia a bunului si il restituie

C8038 – rata+dobanda 5121=4111 La sf contractului -are loc trans drept de propr la val rezidual 4111=% 7583 4427 si 6588 = 2673 sau, daca locatarul renunta la optiu de cump a bunului, are loc primirea acestuia la valoarea initiala, mai putin amortiz cumul si

C 8038 - rata C 8052 - dobanda 5121 =4111 La sf contractului -are loc trans drept de propr la val rezidual 4111=% 2673 4427 si sau, daca locatarul renunta la optiu de cump a bunului, are loc primirea acestuia la valoarea initiala, mai putin 17

Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.Totusi, sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale

% =2133 locatorului valoarea creantei din 167 % =2133 leasing ramasa. 2813 167 6583 2813 2133 = % amort calc pe per contr 6583 2673 amort pe per contr 2813 7588

amortiz cumul si valoarea creantei din leasing ramasa. 2133 = % 2673 2813 7588

O94 SI 306

O1752

Leasing operational O94 si O306 % = 404 2131 4426 4111=% 706 4427 6811=2813

O1752 % = 404 2131 4426 4111=% 706 4427 6811=2813 La sf contr inreg transf drept de propriet la nivelul valorii reziduale la expirarea contract de leasing, in baza facturii de vanzare

% = 401 612 4426

% = 401 612 4426

La sf contractului Transf drept de propriet

La sf contractului La sf contr inreg Transf drept de transf drept de propriet propriet la nivelul valorii reziduale la expirarea contract de leasing, in baza facturii de vanzare %=404 2131 4426

%=404 2131 4426 inregistr diferentei de amortiza afer celor trei ani de leasing operational (inchiriere) inregis initial la locator 2131=2813

461=% 7583 4427

461=% 7583 4427 % = 2131 2813 6853

inregistr diferentei de amortiza fer celor % = 2131 trei ani de leasing 2813 operational 6853 (inchiriere) inregis initial la locator 2131=2813

18

Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.Totusi, sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale

REEVALUAREA Dacă rezultatul reevaluării este o creştere faţă de

valoarea contabilă netă, atunci aceasta se tratează astfel:

 ca o creştere a rezervei din reevaluare prezentată în
cadrul elementului „Capital şi rezerve”, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ (2XX = 105) sau

 ca

un venit care să compenseze cheltuiala cu sau 2XX = 7813, 105

descreşterea recunoscută anterior la acel activ. 2XX = 7813

Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează

 ca

o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii,

atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) 6813=2XX sau

19

Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. atunci când acest surplus reprezinta un castig realizat. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale  ca o scădere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului „Capital şi rezerve”.6813 = 2XX Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare (ct 105) este capitalizat prin transferul direct în rezerve (ct 1065).Totusi. cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii. iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială.  OMFP 94/2001 212=1058 212 =105 212 = 105 1058=1175 105 = 1068 105=1065 castigul se  OMFP 306/2002  Directiva IV • In sensul prezentelor reglementari considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. 105. 20 .

Totusi. cu Direc IV CEE. Cu toate acestea. In acest caz. In sensul reglementarilor contabile castigul se considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. • Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare (ct105) este capitalizat prin transferul direct în rezerve (ct1065). Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.111(3) din Reglementările contabile cf. o parte din castig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de entitate. atunci când acest surplus reprezinta un castig realizat. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale 105 Rezerve din reevaluare 105 Rezerve din reevaluare 106 1065 Rezerve Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare 1058 Rezerve din reevaluări dispuse prin acte normative (Omfp 94/2001) 105 Omfp 306/2002 106 Rezerve 1175/ 1068 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare/Alte rezerve/analitic distinct Conform pct. valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza 21 • • .

000 213=105 2.  Conform art.000 1. 31/1990 privind societatile comerciale .000 22 . fără a majora capitalul social.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.000 1.000 213=7813 213=105 105=213 2.Diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve.000 6813=213 1.000 6813=213 2.’’(articol contabil 105=1065) VARIANTA CRESTERE .000 Reevaluarea 213 =404 3. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului.000 105=213 213=7813 2.Totusi.000 1. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici..DESCRESTERE Reevaluarea 213 =404 3. 210 (3) din Legea nr.

12.2006) 6811=2811 -1000 (in anul 2007) Tratament fiscal Prevederile codului fiscal 2004 Reevaluare contabila 2005 Reevaluare contabila 6811=281 -1.2006) 6811=2811 -1000 (in anul 2007) 6811=281 -1. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Anul (31.XXX) Efectuarii reevaluarii 2003 cf HG 1553/2004 Amortizarea inregistrata in plus in contul 6811 ca rezultat al reevaluarii imobilizarii corporale 6811=281 -1.Totusi.2005.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.000 (in anul 2004.000 (in anul 2005.2006.2007) 6811=2811 -1000 23 . Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.000 (in anul.

000 2005 681 = 281 2. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale (in anul 2007) 2006 Reevaluare contabila 6811=2811 -1000 (in anul 2007) Anul Reevaluare contabila Durata utila viata 4 ani Durata normala de funct.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.000 2XX=105 3.Totusi.000 24 .000 681 =281 1.000 2004 681 = 281 2. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.000 681 = 281 1. 4 ani 2004 Reevaluarea efectuata incepand cu exercitiul financiar 2004 2003 2XX =404 8.000 2006 681 =281 2.

valoarea stabilită de un evaluator autorizat fiind de 220. societatea procedează la reevaluarea echipamentului.000.000 Exemplu de reevaluare bazată pe valori nete O societate comercială achiziţionează in ianuarie 2004 un echipament în valoare de 250.000 25 . Durata de viata utila estimata este de 10 ani.000 lei fara TVA .000 b) Înregistrarea amortizării în primii doi ani de folosinţă (250. După doi ani de la punerea în funcţiune.000. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.000. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale 2007 681 = 281 2.000 lei/an) Anul I (2004) 6811 = 2813 25.000 681 = 281 1.000.000 / 10 ani = 25.000 lei.000.000 lei.Totusi. Dupa 3 ani de utilizare a echipamentului.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.000.000. respectiv la 31 decembrie 2008 societatea vinde echipamentul la valoarea de vanzare fara TVA de 210. a) Înregistrarea achiziţiei echipamentului 2131 = 404 250.

000.000 – 200.000 lei -valoarea justă stabilită de evaluatorul independent 220.000 e) Inregistrarea vânzării echipamentului 461 = 7583 210.000.000.000.calculul valorii contabile nete 250.500.000 / 8 6811 = 2813 27.000.000 – 50.000  recalcularea amortizării pentru perioada de amortizare rămasă: 220.000 Reevaluarea echipamentului la sfârşitul anului II (2005) .000 lei .Totusi.000 (amortizarea inregistrata in plus pentru partea reevaluata este 2.000 / 8 ani = 27.000 lei .500. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.000.000.000.eliminarea amortizării din valoarea contabilă a activului 2813 = 2131 50.500. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Anul II (2005) 6811 c) = 2813 25.500.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.000.000 (27.000.000 = 20.25.000.000.000.000 = 200.000) sau Amortizarea aferenta reevaluarii 2.diferenţa favorabilă din reevaluare 220.500.000 26 .500.000.000.000 = 20.000  înregistrarea diferenţei din reevaluare 2131 = 105 20.000 Anul III (2006) d) Înregistrarea amortizării 27.

Totusi. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale înregistrarea scăderii echipamentului vândut % = 2131 2813 6583 şi.500.000. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. e) Înregistrarea achiziţiei echipamentului (2004) 2131 = 404 250.000.000 25.000.00 a 20. concomitent.000 192.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.000.000.000 VARIANTA II •O parte din castig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de entitate. In acest caz.000.000.000 Înregistrarea amortizării în primii doi ani de folosinţă (250.000 / 10 ani = 25.000 27. valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului.000 lei/an) Anul I (2004) Anul II (2005) 6811 6811 = = 2813 2813 25.000 f) g) Reevaluarea echipamentului la sfârşitul anului II (2005) 27 .500. 105 = 1065 din evidenţă 220.

000 lei – valoarea justă stabilită de evaluatorul independent 220.000  înregistrarea diferenţei din reevaluare 2131 = 105 20.500.000 înregistrarea scăderii din evidenţă a echipamentului 28 .000 lei – eliminarea amortizării din valoarea contabilă a activului 2813 = 2131 50.000.000.500.500. concomitent.000  recalcularea amortizării pentru perioada de amortizare rămasă: 220.000.500.000 – 200.000 / 8 ani = 27.000. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale – calculul valorii contabile nete 250.000 = 20.000.000 (27.000.000 / 8 6811 = 2813 şi.500.000 e) Inregistrarea vânzării echipamentului 461 = 7583 210.000.500.25.000 = 20.000.000 2.000.000 – 50.000.500.000.000 Anul III (2006) h) Înregistrarea amortizării 27.000 lei – diferenţa favorabilă din reevaluare 220.000.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.Totusi.000 = 200.000 (amortizarea inregistrata in plus pentru partea reevaluata este 2. 105 = 1065 27.000.000) sau Amortizarea aferenta reevaluarii 2.000.

500.000 192.I inregis.000 2.000 27.Totusi.000 25.000 III.000 V.500.000 25.000 50.000 II.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. 6811 = 2813 27.000.000 = 2131 220.000.000 2.surplus in 1065 pe ocazia casarii sau vanzarii) masura amortizarii) 2131 = 404 250.500.000 29 I.000.500.500. 6811 = 2813 27. 6811 = 2813 105 = 1065 (2008) VI.500.000.000.000 20. surplus in 1065 cu (var.000 2.500.000 I.000 27.500.000 2813 = 2131 2131 = 105 20.I inregis. concomitent. 6811 = 2813 (2004) II.000 IV. 6811 = 2813 25.500.000 27.500.500.000 27. 6811 = 2813 105 = 1065 (2006) IV. 105 = 1065 17.000 2131 = 404 250.000.000 VI. 6811 = 2813 25. 6811 = 2813 27.500.000 2.500. 6811 = 2813 105 = 1065 (2007) V.000.000 27.000 2131 = 105 (2005) III.000. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Vândut % 2813 6583 şi.000. 6811 = 2813 105 = 1065 .500.500. 6811 = 2813 27.00 Din punct de vedere contabil Din punct de vedere contabil (var.000.000. 6811 = 2813 2813 = 2131 50. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.

000.000.000 27.500.000 % = 2131 220.500.000.500.000.000 X.000 VII.Totusi.000 2813 192. 461 = 7583 210. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.000 105 = 1065 2.500.500.500.000 2.000 Atentie! Pentru a prezenta o imagine fidela a situatiilor financiare trebuie sa facem distinctie intre tratamentele contabile si cele fiscale ACELASI EXEMPLU REFERITOR LA REEVALUAREA EFECTUATA DE O SOCIETATE IN ANUL 2005 PENTRU UN MIJLOC FIX ACHIZITIONAT IN ANUL 2004 Consideram ca Durata normala de funcţionare a echipamentului conform HG 2139/2004 este tot 10 ani. 6811 = 2813 27. 6811 = 2813 105 = 1065 27.500. 6811 = 2813 105 = 1065 VIII. 6811 = 2813 27.000.000 2.000 50.000.000.500.000 27.500.000 IX. anul 2004 2004 2005 Din punct contabil de vedere 2131 = 404 250.000 30 .000 (2012) % = 2131 220.500.000 6583 27. 6811 = 2813 (2011) 27.000.500.000 6811 = 2813 6811 = 2813 2813 = 2131 2131 = 105 25.500. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale (2009) VII.000 105 = 1065 20.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.000 2814 192.000 2.000 20.000 X.000 (2010) VIII.000 6584 27. 6811 = 2813 105 = 1065 IX. 461 = 7583 210.500.500.000 25.000.000.

000 (2004) I.000 2813 27.000 31 .000 6811 = 2813 2.000.Totusi.000. Din punct de vedere contabil 2131= 404 250.000 % = 2131 220. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale 2006 2007 6811 = 2813 25.000.000.000.000.000 25.500.000 105= 1065 20.000 20.000 Atentie! Pentru a prezenta o imagine fidela a situatiilor financiare trebuie sa facem distinctie intre tratamentele contabile si cele fiscale ACELASI EXEMPLU REFERITOR LA REEVALUAREA EFECTUATA DE O SOCIETATE IN ANUL 2005 PENTRU UN MIJLOC FIX ACHIZITIONAT IN ANUL 2004 Consideram ca Durata normala de funcţionare a echipamentului conform HG 2139/2004 este 20 ani. 6811 = 2813 2813 = 2131 2131 = 105 25.000.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.000.000 461 = 7583 210.000 6583 192.000 50.500.000.500. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. 6811 = 2813 (2004) II.

cu excepţia rezervelor legale.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.(1) Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură..Art.Diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve.Rezerve din reevaluare 205 (2) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuata numai in limita soldului creditor existent. (3) Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil. 205 din reglemeentarile cf cu DIV – Omfp 1752/2005 . sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale (2005) III 6811 = 2813 (2006) 27. acţiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor. . 31/1990 privind societatile comerciale . fără a majora capitalul social.000 Conform pct.’’(articol contabil 105=1065) Prevederi Legea nr. 210 (3) din Legea nr. 210. 31/1990 privind societatile comerciale . Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.500. (2) De asemenea.Totusi. precum şi a beneficiilor 32 ..

inclusiv a diferentei favorabile din reevaluarea patrimoniului social ori in alte modalitati permise de lege. trebuie recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este suportat. suplimentare faţă de cele estimate iniţial. sub forma cheltuielilor ulterioare. cu exceptia rezervelor legale. ori prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. Legea aduce urmatoarea completare: Cheltuieli ulterioare Costul reparaţiilor efectuate la imobilizările corporale. (21) Majorarea capitalului social se va putea face pana la data de 31 ianuarie 2007 si prin utilizarea rezervelor. în scopul asigurării utilizării continue a acestora. fie  indirect prin reducerea cheltuielilor întreţinere şi funcţionare. de 33 . Acestea trebuie să aibă ca efect: • îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora şi • să conducă la obţinerea de beneficii economice viitoare.Totusi. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. Obţinerea de beneficii se poate realiza fie:  direct prin creşterea veniturilor. precum si a beneficiilor si a primelor legate de capital. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale sau a primelor de emisiune."!” Nota ! Legea 516/2006 din 29 decemrie 2006 a completate legea privind societatile comerciale. Sunt recunoscute ca o componentă a activului investiţiile efectuate la imobilizările corporale.

Efectuarea unor lucrări de modernizare la clădiri şi construcţii existente care au ca scop sporirea gradului de confort şi ambient.000 lei.000 lei reprezentând: • montarea unui sistem de aer condiţionat şi de ventilaţie specifică în caz de incendii.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.000 lei lucrările de modernizare în valoare de 2. reprezentând: • reparaţii • tencuieli. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Exemple de cheltuieli ulterioare efectuate la imobilizări corporale existente. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. care duc la creşterea de beneficii economice viitoare: • efectuarea unor lucrări la imobilizările corporale care au ca scop sporirea capacităţii de exploatare/utilizare. • efectuarea unor lucrări la imobilizările corporale care au ca scop reducerea pierderilor tehnologice şi a consumurilor specifice. cu scopul obţinerii de creşteri substanţiale ale calităţii producţiei sau activităţii.Totusi. 34 . • modernizarea unor componente ale imobilizărilor corporale. efectueaza lucrări de: a) lucrările de reparaţii în valoare de 350. • înlocuit tapet 611 “Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile” b) = 401 “Furnizori” 350.activitatea hotelieră. • zugrăveli. O entitate are ca obiect de activitate . prestând în general servicii de cazare şi masă conform planului de investiţii cât şi bugetului de venituri şi cheltuieli.100.

• tavane false. • La încadrarea acestor lucrări în valoarea activului sau în cheltuieli curente entitatea va avea în vedere şi respectarea principiului prudenţei. Plusurile de inventar se inregistreaza ca intrari in patrimoniul societatii Plusuri de natura imobilizarilor necorporale si corporale: 2xx Conturi de imobilizari = 134 „Plusuri de inventar de natura imoblizarilor” 2. 1. Donatiile de natura imobilizarilor necorporale si corporale se inregistreaza astfel: 2xx Conturi de imobilizari = 133 „Donatii pentru investitii” 35 . corespunzător căruia valoarea activului nu trebuie să fie mai mare decât valoarea sa recuperabilă. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale lucrările de extindere clădire.Totusi. • alte instalaţii şi lucrări care au determinat un plus de performanţă. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.

după natura lor. inclusiv in cazul furturilor cu autori necunoscuţi. Val.000 In situaţia bunurilor de natura imobilizărilor corporale constatate lipsa sau distruse din vina unor persoane. respectiv 6.000 X 70%=14. se evidenţiază pe seama cheltuielilor.000.Totusi. se 36 . Exemplu Societatea X constata in anul 2006 ca urmare a unui furt cu autori necunoscuţi.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.ramasa neamortizata = 20. Furtul prin efracţie a unor imobilizări corporale? Bunurile constatate lipsa la inventariere.000 lei care a fost amortizat in proportie de 30%. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Lipsa la inventariere 3. lipsa unui mijloc fix in valoare de 20. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.

. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale efectuează următoarele înregistrări contabile:  Scăderea din evidenţă a imobilizărilor corporale constatate lipsa sau distruse din vina unor persoane: % = 2XX .Totusi..cu valoarea de înregistrare 6583 .Imobilizări corporale’’ în contabilitate (20. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. imputarea valorii activelor constatate lipsă persoanelor vinovate se face astfel:  Bunurilor de natura imobilizărilor corporale constatate lipsă şi imputate persoanelor vinovate 461 = % .000) „Cheltuieli privind activele cedate şi alte operatii de capital“ cu valoarea neamortizată (14.V.A.000) Atentie indiferent de tratamentul fiscal al cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate.total valoare imputată. In acest sens. pentru a oferi o imagine fidela. „Debitori diverşi“ sau 4282 . aferentă „TVA colectată“ 37 .sumele imputate terţilor „Alte venituri din exploatare“ 4427 .T. reala a situatiilor financiare trebuie sa respectam principiul contabilitatii de angajamente –independenta exercitiului. 281 Ulterior.A. Alte creanţe în legătură cu personalul”’ 7588 .cu valoarea amortizării „Amortizări privind imobilizările corporale’’ calculate (6. in anul 2007 conform instiintarii primite de la politie s-au gasit persoanele vinovate.V.000) . inclusiv T.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.

111 (3) din Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1752/2005. 105 = 1065 2. partial amortizate % = Grupa 21 (Grupa 20) 6583 281 (280) • Se stabilesc in sarcina celor vinovati prin recuperare directa 461 = % 7588 4427 Atentie indiferent de tratamentul fiscal al cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate. In concluzie. reala a situatiilor financiare trebuie sa respectam principiul contabilitatii de angajamente –independenta exercitiului. dupa natura lor imobilizarile corporale si necorporale constatate minus. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr..Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.Totusi. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare’’. cont 1065 . surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezerve.. pentru a oferi o imagine fidela. minusurile de inventar se inregistreaza astfel: • Se inregistreaza pe seama cheltuielilor. 38 . sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Conform prevederilor pct.Rezerva din reevaluare” . Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. în cazul în care imobilizarea corporală a fost reevaluată şi are evidenţiată în contabilitate o rezervă din reevaluare în contul 105 . parte componentă a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

39 . denumite în continuare ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare.  33 (2) Ajustările de valoare pot fi:  ajustări permanente. indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale In acest sens.Totusi. trebuie sa facem distinctie intre tratamentul contabil al acestor cheltuieli si tratamentul fiscal prevazut deLegea 571/2003 cu modificarile si comepletarile ulterioare. minusuri la inventar. în funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustarii activelor.(1) Ajustările de valoare cuprind toate corecţiile destinate să ţină seama de reducerile valorilor activelor individuale. Din punct de vedere contabil Tratament fiscal Codul fiscal Atentie intotdeauna trebuie sa urmarim modificarile si completarile aduse Legii 571/2003 Operaţiunile de inventariere pot identifica. de asemenea.  şi/sau ajustările provizorii. care trebuie reflectate cu ajutorul conturilor de cheltuieli 6XX Nu in contul 471 sau contul 473 33. denumite în continuare amortizări. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. stabilite la data bilanţului.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.

 34.Totusi. indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit si de tratamentul fiscal al ajustarilor din depreciere. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Trebuie să se ţină cont de toate deprecierile. dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apărea.  GRUPA 29 – AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR 290 291 293 Ajustari pentru deprecierea imobilizărilor necorporale Ajustari pentru deprecierea imobilizărilor corporale 290 291 293 Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor necorporale Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale 296 Ajustari pentru deprecierea imobilizărilor în curs de executie Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE 296 Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în curs Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor financiare GRUPA 39 – 391 Ajustari pentru deprecierea materiilor prime 391 Provizioane pentru deprecierea materiilor prime 40 .  35. sau este cert că vor exista. Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care la data bilanţului este probabil să existe.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.

decontări in cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii 491 495 Provizioane pentru deprecierea creanţelor .decontări in cadrul grupului şi cu asociaţii 4951 Provizioane pentru deprecierea creantelor asupra societatilor din cadrul grupului Provizioane pentru deprecierea creantelor referitoare la interesele de participare Provizioane pentru deprecierea creantelor asupra asociatilor Provizioane pentru deprecierea creanţelor . sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale 392 Ajustari pentru deprecierea materialelor Ajustari pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie Ajustari pentru deprecierea produselor Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi Ajustari pentru deprecierea animalelor Ajustari pentru deprecierea mărfurilor Ajustari pentru deprecierea ambalajelor 392 Provizioane deprecierea materialelor pentru 393 393 Provizioane pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie Provizioane deprecierea produselor pentru 394 394 395 395 Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi Provizioane deprecierea animalelor pentru 396 396 397 398 397 398 Provizioane pentru deprecierea mărfurilor Provizioane deprecierea ambalajelor pentru GRUPA 49 –AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR 491 495 Ajustari pentru deprecierea creanţelor .debitori diverşi 496 GRUPA 59 – AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE 41 . Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.clienţi Provizioane pentru deprecierea creanţelor .Totusi.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.debitori diverşi 4952 4953 496 Ajustari pentru deprecierea creanţelor .clienţi Ajustari pentru deprecierea creanţelor .

plusul rezultat nu se inregistreaza. aceste provizioane nu se mai pot constitui în baza prezentelor reglementări.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. 42 .PROVIZIOANE 151 1511 1512 151323 Provizioane Provizioane pentru litigii Provizioane pentru garantii acordate clientilor Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea Provizioane pentru restructurare Provizioane pentru pensii si obligatii similare Provizioane pentru impozite Alte provizioane 151 1511 1512 1513 Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli Provizioane pentru litigii Provizioane pentru garantii acordate clientilor Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea Provizioane pentru restructurare Cont nou Impozitul pe profit amânat/sold creditor Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli 1514 1515 1516 1518 1514 4412 1518  Rezultatele inventarierii sunt prezentate conducerii societatii in vederea aprobarii inregistrarii deprecierilor in contabilitate.  Daca valoarea de inventar este mai mare decat valoarea contabila.  Pierderile din depreciere se inregistreaza individual la activele imobilizate la care valoarea contabila neta depaseste valoarea de inventar. 94/2001 şi până la scoaterea din evidenţă a imobilizărilor corporale în valoarea cărora au fost incluse aceste provizioane. deprecierile ireversibile (permanenta) se inregistreaza in contabilitate pe seama amortizarii. iar deprecierile reversibile (temporale) pe seama ajustarilor pentru depreciere. Ca urmare. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale 591 Ajustari pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate Ajustari pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate Ajustari pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor 591 Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului Provizioane pentru deprecierea obligaţiunilor emise şi răscumpărate Provizioane pentru deprecierea obligaţiunilor 595 596 595 596 GRUPA 15 .  Ca tehnica de inregistrare.Totusi. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. 23 Acest cont apare doar la agenţii economici care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr.

Specificatie Valoare Valoare Diferenta Observatii 43 . pentru elementele de imobilizari corporale la care se constata deprecieri.Totusi.A’’ efectueaza inventarierea tuturor elementelor de activ si de pasiv. cu ocazia inventarierii imobilizarilor corporale se constata urmatoarele: Nr. se va tine seama de toate ajustarile datorate deprecierilor. DEPRECIERE La data de 31 decembrie o societate .. indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este profit sau pierdere.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. astfel: EXEMPLU AJUSTARE PT. comisia de inventariere face propuneri in vederea constituirii ajustarilor pentru depreciere sau pentru inregistrarea unor amortizari suplimentare.  Astfel. în exerciţiul financiar curent societatea trebuie sa se evidenţiază constituirea ajustarilor permanente si temporare. In exemplul mai sus mentionat. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale  Pentru respectarea principiului prudentei. pe baza listelor de inventariere intocmite. Conform reglementarilor contabile in vigoare. dupa caz.

000 1.000 220. normala de functionare 2.900 53. Înregistrarea ajustari permanente denumite amortizare pentru cladirea din Berceni.100 5.000 Nu se inregistreaza 3 4 5 6 Sistem IBM Echipament de tiparire Instalatie tehnologica A Instalatie tehnologica B Autoturism 20. 681 = 2812/analitic cladirea Berceni 30.200 54.000 3.000 (5) =(4)-(3) -30.sistem IBM 44 .Totusi. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.000 7 25.000 27. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale crt (1) 1 2 activ (2) Cladire sediu Berceni Cladire Pantelimon contabil a neta (3) 170.000 Depreciere reversibila (neutilizata la cap. Inregistrarea deprecierilor reversibile pentru: . normala de functionare) -2.000 205.000 Depreciere ireversibila (avarii partiale) -15.000 3.000 lei “Cheltuieli de exploatare “Amortizarea construcţiilor” privind amortizările.cladirea din Pantelimon 291/ analitic cladire Pantelimon 15.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” 2.000 18.100 5.000 Depreciere morala (tehnica depasita) 0 700 Nu se inregistreaza -1.000 Depreciere reversibila (neutilizata la cap. provizioanele si ajustarile pentru depreciere .000 lei Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale/ 681 = Cheltuieli de exploatare privind amortizările.000 de inventar (4) 140.

provizioanele si ajustarile pentru depreciere Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale  Imobilizari financiare La intrarea în entitate. investiţiile pe termen scurt se evaluează la costul de achiziţie. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale 681 = 291/ analitic sistem 2. 58 din reglementările contabile cf DIV La închiderea exerciţiului 45 . prin care se înţelege preţul de cumpărare.  Conform pct.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. sau la valoarea stabilită potrivit contractelor.Totusi. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.instalatie tehnologica B 681 = 291/ analitic instalatie 1.000 lei Cheltuieli de exploatare privind amortizările. provizioanele si ajustarile pentru depreciere Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale .000 lei Cheltuieli de exploatare privind amortizările.

 Valorile mobiliare pe termen scurt  admise la tranzactionare pe o piata reglementata se evalueaza la cursul din ultima zi de tranzacţionare. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementata se evaluează la valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare (eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile.000 sau 668 =5XX 100.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. 5XX =5121 3. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. Valorile mobiliare pe termen lung se evaluează la costul istoric mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare.Totusi.000. 107 din OMFP 1752/2005 Imobilizările financiare se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.000.000.000 5XX = 768 100. iar cele netranzacţionate la costul istoric mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare. Conform prevederilor art.000 46 .000. contul 768 sau 668. după caz). care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare.

263 ..000.000 100. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. Interese de participare’’ 47 .000.000 cu pretul de vanzare „Debitori diverşi“ „Venituri din imobilizări financiare cedate“  Scăderea din evidenţă a titlurilor vândute: 6641 = 261.Actiuni detinute la entităţile afiliate’’ imobilizările financiare cedate“ . 5XX = 5121 3.000.3. 261= 5121 686=296 3.000.1.000.000.000.000  Valorile mobiliare pe termen lung  se evalueaza la costul istoric mai putin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare..Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.000 cu pretul de achizitie „Cheltuieli privind .000 Particularitati pv înregistrarea vz valorilor mobiliare A. Valori mobiliare pe termen lung  Înregistrarea vânzării titlurilor de participare 461 = 7641 . sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale  iar cele netranzactionate la costul istoric mai putin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare.Totusi.000.000 686 = 596 100.

000. 105 (2) Entitatile care au evidentiate in contul de creante imobilizate (cont 267) creantele aferente contractelor de leasing financiar. la imobilizari financiare. precum si alte creante imobilizate cu scadenta mai mare de un an.Totusi.000.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale B.000 7642 – 2.000. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.vânzarea investiţiilor financiare pe termen scurt a) când preţul de cesiune este mai mare decât preţul de achiziţie 512(461) = % 3.000 pretul de vanzare 508 1.000.000 in timp ce costul de achizitie pentru investiţiile pe termen scurt este 3.000 costul de achizitie 512 1.pierderea din vanzare „Pierderi privind investiţiile financiare pe termen scurt cedate“ b)  Pct. .000 – pretul de vanzare 6642 2. diferenta urmand a fi reflectata la create (ATENTIE TOT CONT 267 *).000 % = 508 3. Valori mobiliare pe termen scurt Titlurile de stat în valută din contul 508 „Alte investiţii financiare pe termen scurt şi creanţe asimilate“.000 castigul (profitul) din vanzare „Câştiguri din investiţii financiare pe termen scurt cedate“ când preţul de cesiune este mai mic decât preţul de achiziţie daca presupunem ca pretul de vanzare este 1.000. vor prezenta in bilant.000.000.000 . numai partea cu scadenta mai mare de 12 luni.000. 48 .

800.000 mii lei.200. societatea vinde 50% din titlurile de participare astfel obţinute.000 mii lei.000 mii lei. 49 .Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale EXEMPLU Societatea comercială participă la capitalul social al unei alte societăţi comerciale cu un utilaj care are valoarea contabilă de 1. Valoarea de aport stabilită de expertul tehnic angajat în acest scop este de 2.Totusi. În anul următor.600. la o valoare negociată de 1. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.

000.000.000 „Alte rezerve“/ analitic distinct  Înregistrarea vânzării titlurilor de participare (50% din valoarea celor obţinute) 461 = 7641 1.000 b) cele obţinute peste valoarea contabilă a terenului cedat 1068 = 262 200.000 „Debitori diverşi“ „Venituri din imobilizări financiare cedate“  Scăderea din evidenţă a titlurilor vândute: a) cele obţinute în limita valorii contabile a terenului adus ca aport la capitalul social 6641 = 262 900. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale  Înregistrarea titlurilor primite în urma participării la capitalul social al altei societăţi comerciale. creante aferente ciclului de exploatare c) este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a căror utilizare nu este restricţionată.800.Totusi.000.000.000  Active circulante a) b) c)  Calificare active circulante pentru consum propriu sau vanzare. realizate in 12 luni.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.  Componente 50 . Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. în limita valorii contabile a terenurilor 262 = 2131 1.600.000.000 „Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului“  Înregistrarea titlurilor primite corespunzător sumei care excede valoarea contabilă până la valoarea de aport 262 = 1068 400.

Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.  Evaluarea la data intrării în entitate 54. • taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autorităţile fiscale). (1) Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde • preţul de cumpărare. valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă.Totusi.(1) Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. În acest scop. (2) Prin valoare realizabilă netă se înţelege preţul de vânzare estimat care ar putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale     Stocuri creante investitii pe termen scurt casa si conturi la banci  Evaluare  cost de achizitie  cost de productie  ajustari pentru prezentarea la valoarea de piata  Active fungibile – evaluarea la iesirea din gestiune – metode: FIFO CMP LIFO  Prezentarea in bilant a stocurilor – 134. 51 . minus costurile estimate pentru finalizarea bunului. atunci cand este cazul. şi costurile estimate necesare vânzării.

Totusi. doar valoarea neta corectată cu reducerile acordate/primate. manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective. 52 . • remiza – acordat in cazul unui volum mare de vanzari catre un client. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale • cheltuielile de transport.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. respectiv in valoarea stocurilor. • reduceri de natură financiară. care poartă denumirea de sconturi şi se acordă procentual asupra unei creanţe decontate înainte de scadenţa normală.  Reducerile de preţ pot fi încadrate în două categorii: • reduceri de natură comercială. • risturn – se acorda in legatura cu importanta clientului.  Reduceri comerciale (cele acordate în legatură cu cantitatea sau calitatea bunurilor vândute): rabat – acordat in situatia unei calitati inferioare celei convenite prin contract. Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziţie. care au o influenţă directă asupra mărimii nete a unei facturi. recunoscându-se la venituri. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. • Reflectarea in contabilitate a reducerilor acordate • Reducerilor comerciale nu se înregistrează distinct în contabilitate.

urmând ca în momentul primirii facturii pentru reducerile de preţ. (in acelasi exercitiu).Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. acestea să corecteze 1.Totusi. atunci când acestea se regăsesc în gestiune: 53 . pe factura este evidentiata si o reducere de prêt in suma de 1000  FACTURA FISCALA Marfuri Reducere de prêt TOTAL FACTURA % = 401 371 4426 3000 Ron * 1000 Ron 2000*19% = 380------------------------2380 2380 Ron 2000 380 In contabilitate se evidentiaza astfel:  Daca beneficiarul reducerea de prêt se acorda ulterior reducerii (cumparatorul). cele două operaţiuni. Exemplu O societate A achizitioneaza marfuri in valoare de 3000 RON fara TVA. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale • In cazul reducerilor financiare. valoarea stocurilor. respectiv cumpărarea şi primirea reducerii de preţ se evidenţiază distinct. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. facturate ulterior achizitiei. întreaga valoare a facturii primite se evidenţiaza pe seama stocurilor.

in rosu 707 4427 • daca reducerile acordate sunt aferente livrarilor efectuate intrun exercitiu anterior. 4426 sau % 3XX 4426 2.cu sumele în roşu In cazul furnizorului (care acorda reducerea). precum şi al TVA este cel prevăzut de legislaţia fiscală în vigoare.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.cu sumele în roşu cheltuielile cu stocurile (in acelasi exercitiu) . sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale 401 = % 3xx. tratamentul fiscal al veniturilor. acestea se recunosc pe seama rezultatului reportat: 4111 = % . 54 .in rosu 1171 4427 Respectarea principiului independentei exercitiului Suma rezultată din vânzare reprezintă venit indiferent dacă mărfurile sunt vândute cu încasare imediată sau în rate. = 401 . intreaga valoare a facturii emise se inregistreaza la venituri. se ajusteaza veniturile recunoscute initial: 4111 = % . când acestea au fost scăzute din gestiune. În schimb. respectiv al cheltuielilor din operaţiile de vânzare cu plata în rate. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. articol contabil % 6XX 4426 = 401 . acestea sa se reflecte astfel: • daca reducerile acordate sunt aferente livrarilor efectuate in acelasi exercitiu. urmând ca în momentul emiterii facturii pentru reducerile de preţ.Totusi.

Totusi.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. 55 . sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Operaţiunile care se efectuează în acest caz sunt următoarele: Exemplu Vânzare cu plata în rate  înregistrarea facturii emise pentru mărfurile vândute cu plata în rate 4111 = % – valoarea mărfurilor vândute la preţ de vânzare 707 – valoarea avansului şi a ratelor 4427 – TVA aferentă avansului 4428 – TVA neexigibilă aferentă ratelor scadente în perioadele următoare  înregistrarea avansului încasat – valoarea avansului încasat 5311 = 4111 (5121 „Conturi la bănci în lei“)  înregistrarea scoaterii din evidenţă a mărfurilor vândute cu plata în rate % = 371 – valoarea mărfurilor vândute 607 – costul mărfurilor vândute 378 – valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor vândute 4428 – TVA neexigibilă 5311 = 4111 – valoarea ratei încasate. inclusiv dobânda (5121 „Conturi la bănci în lei“) 4428 = 4427 – TVA colectată aferentă ratei PRINCIPIUL PRUDENTEI SI INDEPENDENTEI Pentru evidenţa ajustarilor pentru deprecierea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie se folosesc conturile din grupa 39 „Ajustari pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie“. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.

sumele se înregistrează ajustari. minus angajamente. ceea ce impune constituirea unei ajustari în sumă de 70. 56 . atunci când deprecierea este definitivă.Totusi.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. fără a se mai constitui ajustari pentru depreciere.000 RON „Cheltuieli de exploatare „Ajustarile pentru deprecierea privind ajustarile pentru mărfurilor“ deprecierea activelor circulante“  Indiferent de tratamentul fiscal al cheltuielilor din la inventar . Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.000 RON. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Exemplu 5 : cu ocazia inventarierii se constată că anumite mărfuri au devenit greu vandabile. aceasta antrenează scoaterea din evidenţă a bunurilor pe seama cheltuielii. conform principiului prudentei si a contabilitatii de CHELTUIELI EXCEPTIONALE -CALAMITATE De menţionat că. efectuându-se înregistrarea contabilă: 6814 = 397 70.

Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. în sumă de 80.000 RON (nu s-a stabilit caracterul imputabil).000 RON fapt pentru care sunt trecute pe cheltuieli (pe baza de inventar) articol contabil: 671 = „Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare“ 371 10.000. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Exemplu 6: o inundaţie care a avut loc la finele lunii decembrie a distrus marfuri în sumă de 10. reala a situatiilor financiare trebuie sa respectam principiul contabilitatii de angajamente – independenta exercitiului. care trebuie reflectate. pentru a oferi o imagine fidela. 57 .000 RON „Cheltuieli privind combustibilul“ NU !!!! 471. Acesta trebuie evidenţiat în contabilitate: 6022 = 302 80. Exemplu 7 : rezultatele inventarierii indică un minus de inventar la depozitul de combustibil. 473=302 „Combustibili“ Evantualele imputatii 461(428) = 758 Atentie indiferent de tratamentul fiscal al cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate.RON „Marfuri“ Operaţiunile de inventariere pot identifica.Totusi. de asemenea. minusuri la inventar.

1784/ 2002 MO NR. 21/ianuarie 2003 . Din punct de vedere contabil Tratament fiscal Codul fiscal # Atentie intotdeauna trebuie sa urmarim modificarile si completarile aduse Legii 571/2003 Operaţiunile de inventariere pot identifica.ABROGAT 58 .Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. minusuri la inventar. de asemenea.Totusi. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. care trebuie reflectate cu ajutorul conturilor de cheltuieli 6XX Nu in contul 471 sau contul 473 ATENTIE 303 !!! conform OMFP Nr. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale In acest sens trebuie sa facem distinctie intre tratamentul contabil al acestor cheltuieli si tratamentul fiscal prevazut deLegea 571/2003 cu modificarile si comepletarile ulterioare.

privind activitatea financiară şi contabilă. transferul soldului conturilor 321 "Obiecte de inventar".Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.soldul debitor al contului 321 Urmărirea existenţei obiectelor de inventar date în folosinţă se realizează cu ajutorul Fişei de evidenţă a obiectelor de inventar în folosinţă cod 14-3-9. 322 "Uzura obiectelor de inventar". 425/1998. se efectuează astfel: . cuprinsă în Normele metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate comune pe economie. evidenţiindu-se în conturi în afara bilanţului.Totusi. care nu au regim special. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Cu ocazia trecerii la 1 ianuarie 2003 la aplicarea Reglementărilor contabile simplificate. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 328 "Diferenţe de preţ la obiecte de inventar". 323 "Baracamente şi amenajări provizorii". la deschiderea exerciţiului financiar al anului 2003.închiderea contului 322 "Uzura obiectelor de inventar": 322 = 321 valoarea uzurii calculate .preluarea obiectelor de inventar pentru suma reprezentând valoarea obiectelor de inventar neincluse pe cheltuieli: 303 = 321 . aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/2002. precum şi a modelelor acestora. Terti - creante datorii avansuri (primite/acordate) 59 . Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.

Prime reprezentând participarea personalului la profit13 (P) Referitor la contul 4418 cu ajutorul acestui cont se va tine evidenta impozitului pe venitul microintreprinderilor 698 = 4418 13 Impozitul pe venit 60 Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora. Conturi noi 4418 Impozitul pe venit 4451 Subventii guvernamentale (A) 4452 Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A) 4458 Alte sume primite cu caracter de subventii (A) 424. a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale - operatiuni in valuta Impozite si taxe . Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. exprimate în lei. Pentru creanţele şi datoriile. .Totusi.fonduri speciale Dividende Contul 473 „Decontari din operatii in curs de clarificare” – clarificare 3 luni Diferente de curs valutar la decontarea operatiunilor in valuta Respectarea principiului independenţei exerciţiului. care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile.accize .

Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. Evaluarea creanţelor şi a datoriilor se face la valoarea lor probabilă de încasare sau de plată. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale 441 Impozitul pe profit/venit 441 4411 Impozitul pe profit 4418 Impozitul pe venit Impozitul pe profit/Impozitul pe profit/venit 4411 Impozitul pe profit curent Cont nou Diferente de curs valutar la decontarea operatiunilor in valuta (Contul 473– clarificare 3 luni) Referitor la impozitul pe profit amanat cu ocazia transpunerii soldul final creditor al contului 4412 se va prelua in contul 1516 Provizioane pentru impozite iar soldul final debitor al contului 4412 se va prelua in contul 1176 1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene 1516 Provizioane pentru impozite 4412 Impozitul pe profit amânat/Sold debitor 4412 Impozitul pe profit amânat/sold creditor Conform pct. exprimate în lei. eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. 61 . a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. 59 (1) lit. (b) Pentru creanţele şi datoriile.Totusi. care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare (cont 768 respectiv 668).

Totusi. (b) Pentru creanţele şi datoriile. aferentă: 411 = % .V. eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile. aferentă diferenţelor de preţ facturate Evidenţierea în contabilitate a diferenţelor de curs valutar între cursul de la data subscrierii capitalului social şi cursul de la data vărsării efective a capitalului social 62 .V.A.valoarea diferenţelor de preţ. aferentă: % = 401 .primirea facturii la scadenţă pentru diferenţele de preţ şi T.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. plus T. 418 . Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.V.V. a) În contabilitatea persoanei juridice care are evidenţiată creanţa: . sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Conform pct.A. exprimate în lei. plus T.T.A. aferentă diferenţelor de pret facturate b) În contabilitatea persoanei juridice care are evidenţiată datoria: . 408 .A.actualizarea creanţei la data de 31 decembrie: 418 = 768 .diferenţa de preţ între data de 31 decembrie şi data scadenţei 4426 .diferenţa de preţ până la data de 31 decembrie 768 . a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute.valoarea diferenţelor de preţ.V.diferenţa de preţ între data de 31 decembrie şi data scadenţei 4427 -T. care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare (cont 768 respectiv 668).emiterea facturii la scadenţă pentru diferenţele de preţ şi T.actualizarea datoriei la data de 31 decembrie: 668 = 408 .V.A.A.diferenţa de preţ până la data de 31 decembrie 668 . 59 (1) lit.

diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanţelor sau datoriilor în valută la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele la care au fost raportate în situaţiile financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar. au la bază regula prevăzută la punctul 173 (1) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 456 =1011 5121=% 456 765 sau %= 456 5121 665 1011=1012 Principiul prudentei 63 . sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Evidenţierea în contabilitate a subscrierii capitalului social se efectuează la cursul prevăzut în actul constitutiv.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.Totusi. Înregistrările contabile care se efectuează în acest caz in scopul reflectarii in contabilitate a diferenţelor de curs favorabile. Pentru diferentele favorabile/nefavorabile de curs valutar se utilizeaza conturile 765 „Venituri din diferente de curs valutar”/665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. Potrivit acestei reguli. determinate între cursul de schimb de la data subscrierii şi cursul de schimb de la data vărsării capitalului social.

Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. diminuare sau anulare pe seama veniturilor. Diferită este constituirea ajustarilor pentru deprecierea clientilor si a debitorilor 6814 = % „Cheltuieli de exploatare privind 491 ajustarile pentru deprecierea „Ajustari pentru activelor circulante“ deprecierea creanţelor – clienţi“ 496 „Ajustari pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi“ reluarea ajustarilor pentru depreciere % = 7814 491 „Venituri din ajustari pentru „Ajustari pentru deprecierea deprecierea activelor creanţelor – clienţi“ circulante“  496 „Ajustari pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi“ Momentul recunoasterii în contabilitatea unei societăţi comerciale veniturile din dividende cuvenite.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.Totusi. ca 64 . sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Principiul funcţionării conturilor de ajustari din grupa 49 „Ajustari pentru deprecierea creanţelor“ este similar oricărui provizion pentru depreciere: - constituire şi suplimentare pe seama cheltuielilor.

in anul 2007. 216). rezultă că şi dreptul de a încasa dividendele se naşte la aceeaşi dată şi. întrucât repartizarea profitului trebuie aprobată de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor. prin urmare. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale rezultat al deţinerii unei părţi din capitalul social al altei societăţi comerciale Conform prevederilor din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE (pct. Conturi la banci 65 . în cazul regiilor autonome. datoria către acţionari reprezentând dividendele cuvenite acestora nu se recunoaste în bilanţ. veniturile din dividende se înregistrează ulterior adunării generale a acţionarilor sau asociatilor. veniturile din dividende se recunosc atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a le încasa. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. societăţile comerciale cărora li se cuvin dividendele vor înregistra la venituri sumele cuvenite in anul 2007. 31/1990 privind societăţile comerciale. cu modificările şi completările ulterioare. În condiţiile în care dreptul acţionarilor la dividende este stabilit în anul următor celui pentru care s-au întocmit situaţiile financiare anuale. republicată. Daca adunarea generală a acţionarilor a aprobat repartizarea profitului exerciţiului la dividende. Aşa cum rezultă din înregistrarea de repartizare a profitului contabil. aprobarea având loc în exerciţiul financiar următor celui pentru care se intocmesc situatiile financiare.Totusi. după aprobarea situaţiilor financiare anuale ale anului 2007. respectiv 5 luni de la incheierea exercitiului financiar. adunarea generală a acţionarilor se întruneşte în termenul prevăzut de Legea nr.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. sau de către consiliul de administraţie. Pentru aprobarea situaţiilor financiare anuale ale anului 2006. Veniturile astfel înregistrate se regăsesc în contul de profit şi pierdere al anului 2007 şi intră în repartizarea profitului acestui an care se efectuează în anul 2008.

000 = 49. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.000$x32.000 lei/$ = 17. reprezentând 16.400. cum sunt acreditivele şi depozitele bancare.000 30. EXEMPLU 4 31.000 = 33.000 – 16. Ca urmare.000 31.500.000$x33.500 $ 82.000 31.000 Sold debitor: 500 $.500.000$ 98.12.03 1.500.000 2.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. fiind înregistrată la venituri: 5124 = 765 1.400. – (1) LA FIECARE DATĂ A BILANŢULUI: Elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate.000 3.000 = 1.400.05 2.000 lei.05 1500$x33.000 lei/$ Actualizare sold: 500 $ x 35.500.900.500. diferenţa de curs favorabilă este de 17.100.07 1.000.100.2005 D 5124 C 30.Totusi. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale - operatiuni privind incasarile si platile in valuta operatiuni de cumparare si vanzare de valuta evaluarea conturilor de disponibil 59.000 66 .000 lei.000$x33. creanţe şi datorii în valută trebuie evaluate şi raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data încheierii exerciţiului financiar.000 lei Presupunem ca la 31 12 2005 cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României 35.200 = 66.500 = 32.

2 din Reglementările conforme cu D IV Operaţiunile privind cumpărarea. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Conform pct.participarea la licitaţie cu valută în vederea cumpărării de lei: 581 (5125) 5121 = 5124 . 141 alin.suma în lei înscrisă în (5125) extrasul de cont 5124 = 581 . respectiv vânzarea de valută (licitatie).echivalentul în lei al valutei (5125) înscrise în extrasul de cont . Aceste operaţiuni se înregistrează în contabilitate pe baza extraselor de cont emise de societăţile bancare. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. la cursul de licitaţie 581 .suma în lei înscrisă în (5125) extrasul de cont = 67 .Totusi. nu generează cheltuieli sau venituri din diferenţe de curs valutar. astfel: -participarea la licitaţie cu lei în vederea cumpărării de valută: 581 = 5121 .echivalentul în lei al valutei înscrise în extrasul de cont.

Subventii – venituri amanate .alte rezerve) .reluarea la venituri curente .rezultat reportat . 681=281 1.prime de capital .000 401=5121 3.000/ 4451=472 3.000 472 = 741 3.subventii guvernamentale .restituirea subventiilor subventii pentru active Subventii pentru venituri 4451 =131 3.pentru active .recunoasterea subventiilor . 681=281 1.000 2.Totusi.000 5121=4451 3. 681=281 1.imprumuturi nerambursabile .000 5121=4451 3. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale  CAPITALURI PROPRII Capital propriu .Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.000 6XX = 421 1.000 1.000 68 . Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.pentru venituri .000 131=7584 1.000 131=7584 1.Capital social .000 404=5121 3.000 131=7584 1.000 presupunem ca durata este 3 ani 605 = 401 2.000 2XX=404 3.alte sume cu caracter de subventii  Subventii .rezerve  Rezerve din reevaluare  Rezerve (Legale. statutare.rezultatul exercitiului Actiunile proprii (cont 109) – se prezinta in bilant ca o corectie a capitalului propriu.donatii .

contul 121 „Profit şi pierdere“ prezintă sold debitor sau creditor. Reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind elementele de capitaluri proprii Pentru recuperarea pierderii contabile nu există un termenlimită prevăzut în acte normative. 69 .  Pierderea contabilă înregistrată în debitul contului 121 „Cont de profit şi pierdere“ la 31 decembrie se preia. după aprobarea situaţiilor financiare anuale. fără a fi influenţate de eventualele pierderi contabile ale anilor anteriori. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.  În balanţa de verificare întocmită pentru 31 decembrie.Totusi. în contul 1171 „Rezultatul reportat“. care se închide după aprobarea situaţiilor financiare de către adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Aplicarea principiului independenţei exerciţiului  Aplicarea principiului independenţei exerciţiului presupune delimitarea în timp a veniturilor şi a cheltuielilor astfel încât rezultatul exerciţiului să reflecte profitul sau pierderea aferentă.

(1) Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat (cont 1174. datorii sau creanţe din impozite rezultate în urma corectării erorilor. 6. Reglementari conforme cu D IV CEE societatile vor corecta erorile contabile cu ajutorul contului 1174 Omfp 94/2001 Conform Omfp 94/2001 + IAS 8 societatile puteau corecta erorile contabile cu ajutorul contului 1174 Omfp 306/2002 Conform prevederilor pct.9 societatile puteau corecta erorile contabile cu ajutorul contului 117 63.  Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice. aceasta TREBUIE ACOPERITĂ ÎNAINTE de efectuarea oricărei repartizări de profit. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale În rezultatul reportat 117 (respectiv 1174) pot fi reflectate şi unele operaţiuni care vizează corectarea unor erori contabile constatate în exerciţiul curent şi care vizează exerciţiile anterioare.Prin rezultatul reportat se înregistrează. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.Totusi.  În cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată (Debit 1174). în această situaţie. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile’’.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.  greşelilor de aplicare a politicilor contabile. şi eventualele impozite. 70 . EXEMPLU 7Corectarea erorilor se face pe seama rezultatului reportat.  ignorării sau interpretării greşite a  evenimentelor şi fraudelor.

Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale FISCAL Conform HG 44/2004 Norme la codul fiscal 13.. contribuabilul este obligat să depună declaraţia rectificativă pentru anul fiscal respectiv.majorări de întârziere pentru anul 2005 – 4. 500. cu bugetul statului“ amenzi şi penalităţi“ 1174 4.000 6581 „Alte datorii şi creanţe 2.000 lei .000 lei % = 4481 6. Veniturile sau cheltuielile înregistrate eronat sau omise se corectează prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale căreia îi aparţin.000 Notă: Majorările pentru achitarea cu întârziere a datoriilor la bugetul statului nu ar fi fost deductibile fiscal. în urma controlului de fond efectuat de organele Ministerului Finanţelor Publice s-au stabilit majorări de întârziere pentru achitarea cu întârziere a impozitelor.Totusi. astfel: . atunci pentru această sumă se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform legislaţiei în vigoare. 71 . Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. Dacă în urma efectuării acestei corecţii rezultă o sumă suplimentară de plată a impozitului pe profit.500.000 „Despăgubiri.000. 500.majorări de întârziere pentru anul 2006 – 2. 2.000. În cazul în care contribuabilul constată că după depunerea declaraţiei anuale un element de venit sau de cheltuială a fost omis ori a fost înregistrat eronat. profitul fiscal nefiind influentat. prin urmare nu se înregistrează majorari. În luna mai 2006.

înregistrarea datoriilor sau creanţelor din impozit pe profit se efectuează în funcţie de rezultatul regularizărilor privind impozitul pe profit efectuate prin declaraţia de impozit rectificativă.000. rezultate dintrun contract de prestări de servicii în sumă de 500. În luna iunie 2006 societatea a constatat că a omis sa inregistreze în cheltuielile anului 2004 factura primita de la un furnizor de prestari de servicii. 72 .000.000 500.Totusi. .000.000 Înregistrarea impozitului pe profit plătit în plus ca urmare a necuprinderii în cheltuieli a valorii mărfurilor vândute. Înregistrarea facturilor omise 4111 = % „Clienţi“ 1174 4427 595. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.000 lei.000 Notă: În cazul corectării erorilor.000. calculat în baza declaraţiei rectificative privind impozitul pe profit 1174 = 4411 125. în baza declaraţiei rectificative privind impozitul pe profit 4411 = 1174 175.000 1174 700.000. Cota de impozit pentru anul 2004 a fost de 25%.000.000 lei Cota de impozit pentru 2004 a fost de 25%.000 4427 133.000.000. În luna aprilie 2006 societatea constată că a omis să înregistreze în contabilitatea anului 2004 veniturile facturate.000 95.000 Înregistrarea impozitului pe profit datorat. Costul prestarii fara TVA fiind de 700.000 3.000. Înregistrarea in anul 2006 a erorii contabile constatate % = 401 833.000. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale 3.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.

Totusi. favorabile sau nefavorabile.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. 73 . nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilanţului. care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. 62 (1) Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente. Evenimente ulterioare datei bilanţului  Conform pct. Evenimente ulterioare datei bilanţului Conform pct. propuse sau declarate după data bilanţului. precum şi celelalte repartizări similare efectuate din profit. respectiv. În acest sens. 169. din reglementările conforme cu Directiva a IV a CEE – Dividendele repartizate deţinătorilor de acţiuni. sumele reprezentând dividende. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Exemple În cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată. vărsăminte la buget vor fi reflectate in conformitate cu prevederile pct. 222 din aceste reglementari. aceasta trebuie acoperită înainte de efectuarea oricărei repartizări de profit.

profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. după aprobarea situaţiilor financiare anuale. potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor. 74 . din rezerve şi capital social.(1) În contabilitate. in baza unor prevederi legale.Totusi. (4) Sumele reprezentand rezerve constituite din profitul exercitiului financiar curent. (5) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale  Conform pct. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. Profitul contabil ramas dupa aceasta repartizare se preia in ontul 117. se inregistreaza prin articolul contabil 129 = 106.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii legale. (3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii. din reglementările conforme cu Directiva a IV a CEE . Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. cu respectarea prevederilor legale. 222. (2) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere.

. raspandeste stiri false sau intrebuinteaza alte mijloace frauduloase care au ca efect marirea ori scaderea valorii actiunilor sau a obligatiunilor societatii ori a altor titluri ce ii apartin.. din care mentionam: Prevederile din Legea nr. din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite. care: 1..... a unui folos in paguba societatii.. 67 din Legea 31/1990 modificata prin legea 441/2006 (1) Cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend.. (3) Nu se vor putea distribui dividende decat din profituri determinate potrivit legii... 31/1990 privind societăţile comerciale. in imprejurarile existente.. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Restrictii privind repartizarea profitului sunt prevazute in mai multe acte normative.. sub orice forma. (2) si (3) se restituie. trebuiau sa o cunoasca.. in scopul obtinerii..Totusi..... republicată.. (4) Dividendele platite contrar dispozitiilor alin. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici............. incaseaza sau plateste dividende. ... 2. 272^1 din legea 31/1990 modificata de legea 441/2006 . ...... referitoare la faptul că se pot face distribuiri numai din profituri reale..2 75 .Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.. administratorul.... Conform ART. cu modificările şi completările ulterioare. in lipsa de situatie financiara sau contrarii celor rezultate din aceasta..... pentru el sau pentru alte persoane........ART... daca societatea dovedeste ca asociatii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau...Se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani fondatorul. directorul sau reprezentantul legal al societatii...

ulterior înregistrării într-o perioadă anterioară a unor reduceri ale valorii acestora. Astfel. b) Pot fi unele limitări la repartizarea profitului net. în această situaţie. . pot fi unele venituri înregistrate în conturi de Clasa a 7 „Conturi de venituri”. 72 (2) că. pe seama conturilor de cheltuieli. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. . Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. la pct. urmare a lipsei de disponibilităţi. 1.creşterea valorii activelor imobilizate reevaluate.Totusi. determinate de raţionamente şi analize care se efectuează în legătură cu structura veniturilor realizate în anul respectiv. Există o prevedere similară şi cu privire la cheltuielile de dezvoltare.existenţa unor creanţe cu valoare semnificativă. cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate. nu se face nici o distribuire din profituri. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale a) În Reglementările contabile conforme cu Directiva a IVa a CEE.752/2005. repartizarea profitului contabil în totalitate la dividende ar putea conduce la incapacitatea entităţii de a efectua plăţi. determinate de operaţiuni care nu generează intrări de trezorerie şi. se precizează la pct.reluarea la venituri a ajustărilor pentru deprecieri sau piederi de valoare a activelor. 75 (3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 76 . în situaţia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. Exemple de astfel de venituri care nu generează fluxuri de trezorerie sunt: . care prezintă incertitudine la încasare şi pentru care nu s-au constituit ajustări corespunzătoare pentru deprecieri sau pierderi de valoare.

greşelilor de aplicare a politicilor contabile. 63. efectele greşelilor matematice.9 societatile puteau corecta erorile contabile cu ajutorul 77 . 6. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Corectarea erorilor contabile   În rezultatul reportat ct. 63 (2) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse în situatiile financiare ale entitãtii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greseala de a utiliza. ignorării sau 4. (3) În cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată. (cont 1174) Pct. 2. Omfp 752/2005 societatile vor corecta erorile contabile cu ajutorul contului 1174 Omfp 94/2001 Conform Omfp 94/2001 + IAS 8 societatile puteau corecta erorile contabile cu Omfp 306/2002 Conform prevederilor pct. sau de a nu utiliza. 1174 sunt reflectate operaţiunile care vizează corectarea unor erori ontabile constatate în exerciţiul curent şi care vizează exerciţiile anterioare. interpretării greşite a evenimentelor şi 5.Totusi.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. informatii credibile Astfel de erori includ: 1. fraudelor. 63 (1) Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat . 3. In notele la situatiile financiare trebuie prezentate informatii suplimentare cu privire la erorile constate. aceasta trebuie acoperită înainte de efectuarea oricărei repartizări de profit.   Pct. Conform pct. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. din reglementările conforme cu D IV a CEE Pct.

societatea cunoaşte că valoarea cheltuielilor cu remedierea în perioada de garanţie reprezintă 10% din vânzările realizate din aceste bunuri.Totusi. cheltuieli ocazionate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind garanţia acordată clienţilor.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.000 mii lei. Valoarea provizioanelor ce se constituie = 30.000. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale ajutorul ct.000. amenzi şi penalităţi. Din informaţiile statistice. alte provizioane. despăgubiri. Exemplu O societate comercială care comercializează bunuri de folosinţă îndelungată acordă garanţii clienţilor săi.   În situaţiile financiare întocmite pentru data de 31 decembrie se cuprind numai elemente care vizează evenimente petrecute în anul respectiv sau în anii anteriori şi care pot fi evaluate în mod credibil. În anul curent s-au efectuat vânzări de asemenea bunuri în valoare de 30.000 mii lei „Cheltuieli de exploatare privind „Provizioane pentru garanţii provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli“ acordate clienţilor“ 78 .000.000 lei: 6812 = 1512 3. 1174 contului 117 Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli se constituie pentru obligaţii curente la data situaţiilor financiare rezultate din tranzacţii şi evenimente cum sunt:  litigii. pentru eventuale defecte constatate într-o perioadă de 2 ani de la data vânzării.000. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.000 mii lei x 10% = 150. daune şi alte datorii incerte.

000 mii lei. amortizată pentru suma de 50. pe care fostul proprietar sa angajat că le va achita societăţii comerciale la data restituirii clădirii. în urma unui proces pronunţat înainte de 31 decembrie.000 mii lei.000 „Provizioane pentru litigii“ b) în anul următor au loc cedarea clădirii la valoarea de înregistrare de 200.000.000 mii lei.000. În anul următor. % = 212 200.000 „Provizioane pentru litigii“ „Venituri din proviz.000 mii lei.000. În acest caz.000  se reia provizionul constituit 1511 = 7812 150. şi înregistrarea creanţei pentru suma de 250.000.000 6583 150. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale De exemplu.000.000. Societatea comercială a efectuat în anii anteriori unele lucrări de reparaţii în valoare de 250. pentru riscuri „  se înregistrează creanţa pentru sumele cuvenite ca urmare a cedării clădirii 79 .Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.000 mii lei. la o valoare de 200.000 mii lei reprezentând valoarea neamortizată a clădirii care urmează a fi restituită proprietarului. societatea comercială restituie clădirea fostului proprietar. Clădirea este evidenţiată la cost.Totusi. în situaţiile financiare întocmite pentru data de 31 decembrie se recunoaşte un provizion pentru suma de 150.000 lei. o societate comercială trebuie să restituie fostului proprietar o clădire care este în evidenţa societăţii.000 2812 „Construcţii“ 50. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. amortizată pentru suma de 50. În contabilitate se efectuează următoarele operaţiuni: a) înregistrarea provizionului în situaţiile financiare ale exerciţiului curent 6812 = 1511 150.

000 O societate comercială are încheiat un contract de închiriere pentru o clădire administrativă pe o perioadă de 3 ani.000. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale 461 Exemplu. În contractul încheiat se prevede că.000 „Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli“ 80 . va achita celeilalte părţi o penalizare la nivelul chiriei datorate până la expirarea contractului. înainte cu 6 luni de expirarea contractului de închiriere. = 7583 250.000 mii lei. societatea comercială se mută într-un sediu propriu şi reziliază contractul de închiriere.000. chiria anuală fiind de 600. În această situaţie se înregistrează un provizion la nivelul sumelor datorate conform contractului de închiriere: 6812 = 1518 300.Totusi.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. dacă societatea comercială reziliază contractul de închiriere înainte de termenul final. În luna decembrie.

000 de acţiuni.UNITRAV’’ S.000. la valoarea nominală a acestora 1012 = % 25.000 RON.000.000. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.000 RON/acţiune.000. la un preţ de răscumpărare unitar de 23.  Principalele operaţiuni legate de răscumpărarea acţiuni se înregistrează astfel: propriilor a) Inregistrarea răscumpărării propriilor acţiuni: 1091 = 5121 23. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale  EXEMPLU ACŢIUNI PROPRII 502..000 7642 (7641) 2.000. are un capital social în sumă de 75.000 RON/acţiune.000 „Capital subscris vărsat“ 1091(1092) 23.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.  Societatea procedează la răscumpărarea în vederea anulării a unui număr de 1. Cu valoarea acţiunilor răscumpărate se reduc capitalul social.A. reprezentând 3. 1092 Acţiunile proprii trebuie prezentate ca o corectie a capitalurilor proprii ( cont 1091 SAU 1092) su nu ca active bilantiere (cont 502sau 2677) Exemplu 1: Societatea comercială .000 „Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt “„Conturi la bănci în lei“ 1092 „Acţiuni proprii deţinute pe termen lung “ b) Anularea acţiunilor răscumpărate.000 81 .2677= 1091.Totusi.000 de acţiuni cu o valoare nominală de 25.

in conturile prevazute in noul plan de conturi general cuprins in prezentele reglementari. soldul acestui cont nu se preia în noul plan de conturi. din balantele de verificare la 31 decembrie 2005. prin urmare.Totusi.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. De asemenea. 21 Referitor la contul 1051 “Rezerve din reevaluare aferente bilanţului de deschidere al primului an de aplicare a ajustării la inflaţie”. se va urmari ca transpunerea din vechile conturi sintetice in noile conturi sintetice de gradul unu si doi. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. 82 . 306/2002) 101 10521 Capital Rezerve din reevaluare 1058 Rezerve din reevaluări dispuse prin acte normative (Omfp 94/2001) Omfp 306/2002 10 5 106 Rezerve 1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare 106 Rezerve 1175/ Rezultatul reportat reprezentând 1068 surplusul realizat din rezerve din reevaluare/Alte rezerve/analitic distinct 109 Acţiuni proprii Cont nou 1091 Acţiuni proprii deţinute pe 502 Acţiuni proprii termen scurt 1092 Acţiuni proprii deţinute pe 2677 Acţiuni proprii – active imobilizate termen lung GRUPA 11 – REZULTATUL REPORTAT 117 Rezultatul reportat 117 Rezultatul reportat 1171 Rezultatul reportat reprezentând 1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea profitul nerepartizat.12. daca este cazul. respectiv neacoperită pierderea neacoperită Rezultatul reportat Omfp 117 306/2002 20 Administratorii entitatilor raspund pentru transpunerea corecta a soldurilor conturilor. sa se efectueze in functie de natura sumelor reflectate in soldul fiecarui cont. 94/2001 sau Omfp nr. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale TRANSPUNEREA20 SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANTA DE VERIFICARE LA 31. în acest cont au fost reflectate ajustările efectuate extracontabil şi.2005 IN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL CONTURI NOI CLASA 1 – CONTURI DE CAPITALURI GRUPA 10 – CAPITAL SI REZERVE 101 Capital 105 Rezerve din reevaluare CONTURI VECHI conform Omfp nr.

Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.PROVIZIOANE 151 Provizioane 151 Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli Acest cont apare doar la agenţii economici care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 şi până la inchiderea soldului acestui cont. 2 2 83 .Totusi.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale 1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 2922 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene 1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale Omfp 306 117 1062 Rezerve pentru acţiuni proprii Rezerve din conversie 107 1173 Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile 2075 Fond comercial negativ 2968 Provizioane pentru deprecierea acţiunilor proprii – active imobilizate 4412 Impozitul pe profit amânat/Sold debitor 592 Provizioane pentru deprecierea acţiunilor proprii 131 132 133 134 138 GRUPA 13 – SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII Subvenţii guvernamentale pentru 131 Subvenţii pentru investiţii investiţii Împrumuturi nerambursabile cu Cont nou caracter de subvenţii pentru investiţii Donaţii pentru investiţii Cont nou Plusuri de inventar de natura Cont nou imobilizărilor Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii Cont nou GRUPA 15 .

aceste provizioane nu se mai pot constitui în baza prezentelor reglementări. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale 1511 Provizioane pentru litigii 1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor 23 1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea 1515 Provizioane pentru pensii si obligatii similare 1516 Provizioane pentru impozite 1518 Alte provizioane 23 1511 Provizioane pentru litigii 1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor 1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea Cont nou 4412 Impozitul pe profit amânat/sold creditor 1518 Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli Acest cont apare doar la agenţii economici care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. aceste provizioane nu se mai pot constitui în baza prezentelor reglementări. 94/2001 şi până la scoaterea din evidenţă a imobilizărilor corporale în valoarea cărora au fost incluse aceste provizioane. 84 . CONCLUZII PRIVIND NOILE REGLEMENTARI CONTABILE CONFORME CU D IV A CEE STABILESC 23 Acest cont apare doar la agenţii economici care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.Totusi. 94/2001 şi până la scoaterea din evidenţă a imobilizărilor corporale în valoarea cărora au fost incluse aceste provizioane. Ca urmare. Ca urmare.

situatia modificarilor capitalului propriu 4. situatia fluxurilor de numerar  Incadrarea in criteriile de marime pentru anul 2006  Asumarea raspunderii 85 . bilant prescurtat 2. cont de profit si pierdere 3. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.65 mil euro)  cifra de afaceri neta (7.Totusi.3 mil euro)  numar mediu de salariati in cursul exercitiului (50) Seturi de situatii financiare anuale Componente: 1. note explicative la situatiile financiare anuale simplificate optional: situatia modificarilor capitalului propriu. bilant 2.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Aria de aplicabilitate  Moneda  Componentele situatiilor financiare in functie de urmatoarele criterii de marime:  total active (3. cont de profit si pierdere 3. note explicative exceptie: situatii financiare anuale simplificate Componente: 1. situatia fluxurilor de numerar 5.

ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective. 10 alin. 1 revine administratorului. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.Totusi.30 din Legea contabilitatii nr. 907/2005)   Verificarea situatiilor financiare anuale simplificate 86 . sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale declaratie scrisa de conformitate . (1) prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale ART. republicata si a art. 82/1991. 3 din OMFP 1752/2005 ART.  entitati de interes public (definite in O nr.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. 30 din Legea 82/1991 Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art.  Conditii pentru trecerea de la intocmirea de situatii financiare simplificate la setul complet de situatii financiare si invers  Auditarea situatiilor financiare anuale  criterii de marime.prevederile art.3 alin.

Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. de valoare cuprind toate corecţiile destinate să ţină seama de reducerile valorilor activelor individuale.  Reguli de: • intocmire • aprobare anuale • auditare • publicare a situatiilor financiare  Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care la data bilanţului este probabil să existe. stabilite la data bilanţului.  Reguli de evaluare (de baza. 87 . sau este cert că vor exista. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale  Principiile contabile generale. dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apărea.Totusi. alternative). indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă.  Provizioanele  Ajustările nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.

OMFP 306/2002 4. Imobilizările corporale sunt active care: a) sunt deţinute de o persoană juridică pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau prestarea de servicii. şi c) au valoare mai mare decât limita prevăzută de reglementările legale b) detinute pe o perioada mai mare de un an.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative. b) sunt utilizate pe parcursul a mai multe perioade 88 . pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale PRINCIPALELE ELEMENTE DE NOUTATE -SINTEZA ACTIVELE IMOBILIZATE Element de noutate fata de OMFP 306/2002 Reg D IV Activele imobilizate sunt a) active generatoare de beneficii si O94 cf IAS 16 Un activ corporal trebuie recunoscut în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru persoana juridică şi costul activului poate fi evaluat în mod credibil.Totusi. Imobilizările corporale sunt active care: a) sunt deţinute de o persoană juridică pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau prestarea de servicii. b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.25 Un activ corporal trebuie recunoscut în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru persoana juridică şi costul activului poate fi evaluat în mod credibil.

Din acest punct de vedere cei care au aplicat IAS. aferente amortizării liniare. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. Diferenţele din reevaluare favorabile se vor inregistra cu ajutorul conturilor 105 Rezerve din reevaluare si 1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare. Conform Omfp 1752 Conform Omfp 94 2XX = 105 2XX= 1058 105=1065 1058=1175 Conform Omfp 306 2XX= 105 105=1068 89 .Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. duratele normale de funcţionare ale mijloacelor fixe corespund cu duratele de amortizare în ani.G. în care se recuperează din punct de vedere fiscal. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Directiva a IV-a nu mai da posibilitatea reestimarii duratei si amortizarii. conform IAS 16 la data bilantulu persoanele juridice puteau reestima durata de viata si amortizarea Conform H. Durata normală de funcţionare reprezintă durata de utilizare. nr.Totusi. 2139/2004. valoarea de intrare pe calea amortizării.

210 (3) din legea 31/1990 pv societ comerciale Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve. 205 (3) din reglementările contabile aplicabile.Totusi. Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil. Potrivit pct. 94/2001 sau Omfp nr.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. Conform pct. prin urmare. în acest cont au fost reflectate ajustările efectuate extracontabil şi. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. 111 (8) din reglementările contabile cf ci DIV a CEE Nici o parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuită. situatie in care surplusul din reevaluare reprezintă câştig efectiv realizat. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Transpunerea pentru diferenţele din reevaluare CONTURI NOI 105 Rezerve din reevaluare CONTURI VECHI conform Omfp nr. 90 .. cu excepţia cazului în care activul reevaluat a fost valorificat. soldul acestui cont nu se preia în noul plan de conturi.Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare’’ – 106 Rezerve 1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare 106 Rezerve 1175/ Rezultatul reportat reprezentând 1068 surplusul realizat din rezerve din reevaluare/Alte rezerve/analitic distinct 21 Referitor la contul 1051 “Rezerve din reevaluare aferente bilanţului de deschidere al primului an de aplicare a ajustării la inflaţie”. Utilizarea începând cu 01 01 2006 a contului 1065 . 306/2002) 105 Rezerve din reevaluare 1058 Rezerve din reevaluări dispuse prin acte normative (Omfp 94/2001) 105 Omfp 306/2002 106 Rezerve 1175/ Rezultatul reportat reprezentând 1068 surplusul realizat din rezerve din reevaluare/Alte rezerve/analitic distinct 10521 Rezerve din reevaluare 1058 (Omfp 94/2001) 105 Omfp 306/2002 106 Rezerve 1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare Rezerve din reevaluare 105 Potrivit art. fara a majora capitalul social. direct sau indirect.

Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. 91 . licente.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. Începând cu 01 01 2006 in cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind concesiuni. drepturile si activele similareachizitionate sau dobandite pe alte cai. marcile comerciale. existente în sold la data transpunerii. licentele. marci comerciale. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale IMOBILIZARI NECORPORALE În contul 205 vor fi reflectate şi concesiunile. cu exceptia celor create intern de entitate.Totusi. până la scoaterea lor din evidenţă. brevete. brevetele. drepturile si activele similare realizate cu forţe proprii.

000. interesele de participare. acţiunile deţinute la entităţile afiliate.Totusi. 107.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.000. cost istoric mai putin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare. din reglementările contabile conforme cu D IV a CEE – Imobilizările financiare se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.000 92 . 5.  Evaluarea la data bilanţului Conform pct.  Respectiv. din reglementările contabile conforme cu D IV a CEE – Imobilizările financiare cuprind: 1. din reglementările contabile conforme cu D IV a CEE – Imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la costul de achiziţie sau valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.000 100. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale Imobilizările financiare Conform pct.000. împrumuturile acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare. 3. alte împrumuturi. 2. alte investiţii deţinute ca imobilizări. 103.  Evaluarea iniţială Conform pct. 4. împrumuturile acordate entităţilor afiliate. 261= 5121 686=296 3. 106.

 Valorile mobiliare pe termen scurt 1.  Evaluarea la încheierea exerciţiului financiar Conform pct. iar cele netranzactionate la costul istoric mai putin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare. admise la tranzactionare pe o piata reglementata se evalueaza la valoarea de cotatie din ultima zi de tranzacţionare. 58 din reglementările contabile conforme cu D IV a 58.  Valorile mobiliare pe termen lung se evalueaza la costul istoric mai putin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare. 137 (1) La intrarea în entitate. 93 .Totusi. sau la valoarea stabilită potrivit contractelor. elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evaluează şi se reflectă în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare. 2. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. pusă de acord cu rezultatele inventarierii. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale  Investiţii pe termen scurt Pct. – La încheierea exerciţiului financiar. investiţiile pe termen scurt se evaluează la costul de achiziţie. prin care se înţelege preţul de cumpărare.

Totusi.000.000 5XX = 768 100.000 Evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare Conform prevederilor pct.000.000 100. entităţile pot evalua în situaţiile financiare CONSOLIDATE instrumentele 94 .000  iar cele netranzactionate la costul istoric mai putin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare.000  Valorile mobiliare pe termen lung se evalueaza la costul istoric mai putin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare.000 sau 668 =5XX 100. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.000.000.000.000. 5XX = 5121 3.000.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale  Valorile mobiliare pe termen scurt  admise la tranzactionare pe o piata reglementata se evalueaza la cursul din ultima zi de tranzacţionare. 261= 5121 686=296 3.000.000. din reglementările contabile conforme cu directiva a IV a CEE – (1) Prin derogare de la regulile generale de evaluare prevăzute de prezentele reglementări şi sub rezerva condiţiilor prevăzute la alin.000 686  = 596 100. (3) – (5) din acest punct. 114. 5XX =5121 3.000.

din reglementările contabile conforme cu directiva a IV a CEE – (1) Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale financiare. (2) Operaţiunile de vânzare – cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitaţia cu valută. cum sunt titluri de stat în valută. la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României. acreditive şi depozite pe termen scurt în valută. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. valabil la data incheierii 95 .Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. 59 (1) si 142. diferenţele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie. 141.Totusi. la valoarea justă. 5124 =581 si 581=5124 sau invers 5121 =581 si 581=5124 Conform prevederilor pct. din reglementările contabile conforme cu directiva a IV a CEE – La încheierea exerciţiului financiar. fără ca acestea să genereze în contabilitate diferente de curs valutar. comunicat de Banca Naţională a României. inclusiv instrumentele financiare derivate.   CONTURILE DE TREZORERIE Conform prevederilor pct.

eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile. Prime reprezentând participarea personalului la profit13 (P) Referitor la contul 4418 cu ajutorul acestui cont se va tine evidenta impozitului pe venitul microintreprinderilor 698 = 4418 Impozitul pe venit 441 Impozitul pe 441 profit/venit 4411 Impozitul pe profit 4418 Impozitul pe venit Impozitul pe profit/Impozitul pe profit/venit 4411 Impozitul pe profit curent Cont nou Diferente de curs valutar la decontarea operatiunilor in valuta Conform pct. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale exercitiului financiar. 59 (1) lit. după caz. care rezultă din evaluarea acestora se 13 Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora. 96 .Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. exprimate în lei. (b) Pentru creanţele şi datoriile.Totusi. se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar. TERTI Conturi noi 4418 Impozitul pe venit 4451 Subventii guvernamentale (A) 4452 Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A) 4458 Alte sume primite cu caracter de subventii (A) 424. a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute.

Impozitul pe profit amanat a fost recunoscut in contul de profit si pierdere. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare (cont 768 respectiv 668). provizoriu. astfel: 97 . pentru care sunt necesare clarificări ulterioare.Existau diferente intre valoarea contabila si baza fiscala a unei creante sau datorii. se înregistrează.Aceste diferente sunt reversibile [temporare]. 172.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. din reglementările contabile conforme cu D IV a CEE – Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare. într-un cont distinct.Totusi. . Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. referitor la impozitul pe profit amanat cu ocazia transpunerii soldul final creditor al contului 4412 se va prelua in contul 1516 Provizioane pentru impozite iar soldul final debitor al contului 4412 se va prelua in contul 1176 Impozitul amanat [creanta sau datorie] inregistrat conform prevederilor Omfp 94/2001 atunci cand: . Referitor la impozitul pe profit amanat cu ocazia transpunerii soldul final creditor al contului 4412 se va prelua in contul 1516 Provizioane pentru impozite iar soldul final debitor al contului 4412 se va prelua in contul 4412 1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV 1516 Provizioane pentru impozite 412 Impozitul pe profit amânat/Sold debitor 4412 Impozitul pe profit amânat/sold creditor Astfel. (Contul 473– clarificare 3 luni) Conform pct.

Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.Totusi. in cazul datoriei privind impozitul amanat 6912 4412 sau b) venit. in cazul creantei privind impozitul amanat 4412 791 1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea 1062 la aplicarea Reglementărilor 1173 contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene 2075 Rezerve pentru acţiuni proprii Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile Fond comercial negativ Provizioane pentru 2968 deprecierea acţiunilor proprii – active imobilizate 4412 Impozitul pe profit amânat/Sold debitor 592 Provizioane pentru deprecierea acţiunilor proprii 4412 Impozitul pe profit amânat/sold creditor 1516 Provizioane pentru impozite 98 . sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale a) cheltuiala.

Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii 2XX= 133 – reprezentand donatiile pentru investiţii 2XX= 134 – cu plusurile de inventar de natura imobilizarilor  Subventii subventii pentru active 4451 =131 3.Totusi.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.000/ Subventii pentru venituri 4451=472 3. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.000 99 . sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale 1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene 4412 Impozitul pe profit amânat/sold debitor GRUPA 13 – SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII Subvenţii pentru investiţii 131 Subvenţii guvernamentale 131 pentru investiţii 132 Împrumuturi nerambursabile Cont nou cu caracter de subvenţii pentru investiţii 133 Donaţii pentru investiţii Cont nou 134 Plusuri de inventar de natura Cont nou imobilizărilor 138 Alte sume primite cu Cont nou caracter de subvenţii pentru investiţii 4451 =131–cu subvenţiile guvernamentale pentru investiţii 4452 = 132 .

000 2XX=404 3.000 presupunem ca durata este 3 ani 404=5121 3. 681=281 1. 1092 Acţiunile proprii trebuie prezentate ca o corectie a capitalurilor proprii ( cont 1091 SAU 1092) su nu ca active bilantiere (cont 502sau 2677) 100 .000 1.000 131=7584 1.000 131=7584 1.000 Contul 109 Acţiuni proprii 109 Acţiuni proprii 1091 Acţiuni proprii 502 deţinute pe termen scurt Cont nou Acţiuni proprii 1092 Acţiuni proprii 2677 Acţiuni proprii – deţinute pe termen active lung imobilizate ACŢIUNI PROPRII 502.000 5121=4451 6XX = 421 605 = 401 472 = 741 401=5121 3. 681=281 1.000 1. 681=281 1.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.000 3.000 2. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale 5121=4451 3. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.Totusi.000 3.2677= 1091.000 131=7584 1.000 2.

profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar.(1) În contabilitate. respectiv. sumele reprezentând dividende. din reglementările conforme cu Directiva a IV a CEE . Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. (3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii. din reglementările conforme cu Directiva a IV a CEE – Dividendele repartizate deţinătorilor de acţiuni. vărsăminte la buget vor fi reflectate in conformitate cu prevederile pct. 222 din aceste reglementari. propuse sau declarate după data bilanţului. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale OMFP 1752/2005 Evenimente ulterioare datei bilanţului  Conform pct. 222. după aprobarea situaţiilor 101  Conform . 169.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilanţului.Totusi. În acest sens. (2) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere. precum şi celelalte repartizări similare efectuate din profit. pct.

de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii legale. se inregistreaza prin articolul contabil 129 = 106. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Conform pct. din reglementările conforme cu D IV a CEE Pct. ignorării sau 9. efectele greşelilor matematice. Corectarea erorilor contabile   În rezultatul reportat ct. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. Profitul contabil ramas dupa aceasta repartizare se preia in ontul 117. 63. 63 (2) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse în situatiile financiare ale entitãtii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greseala de a utiliza. din rezerve şi capital social. informatii credibile Astfel de erori includ: 6. (4) Sumele reprezentand rezerve constituite din profitul exercitiului financiar curent. 1174 sunt reflectate operaţiunile care vizează corectarea unor erori ontabile constatate în exerciţiul curent şi care vizează exerciţiile anterioare. 63 (1) Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat .Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. 8. (cont 1174) Pct. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale financiare anuale. potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor. sau de a nu utiliza.Totusi. (5) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat. cu respectarea prevederilor legale. in baza unor prevederi legale. interpretării greşite a evenimentelor şi 102  . greşelilor de aplicare a politicilor contabile. 7.

(2) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuata numai in limita soldului creditor existent. In notele la situatiile financiare trebuie prezentate informatii suplimentare cu privire la erorile constate.Totusi. aceasta trebuie acoperită înainte de efectuarea oricărei repartizări de profit. Omfp 1752/2005 Omfp 94/2001 Omfp 306/2002 societatile vor Conform Omfp Conform corecta erorile 94/2001 + IAS 8 prevederilor pct.  Pct.9 contabile cu societatile puteau societatile puteau ajutorul contului corecta erorile corecta erorile 1174 contabile cu ajutorul contabile cu ajutorul contului 1174 contului 117    Conform prevederilor ART. din reglementările contabile conforme cu D IV a CEE – (1) Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale. 69 din Legea nr. 205.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.  Conform 103 . sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale 10. pct. (3) În cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată. în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări. trebuie reflectat în debitul sau creditul contului "Rezerve din reevaluare". cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizărilor corporale din prezentele reglementări. fraudelor. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. după caz. 6. capitalul social va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit. 31 / 1990 privind societatile comerciale Dacă se constată o pierdere a activului net.

Diminuarea rezervelor din reevaluare se poate efectua numai cu respectarea prevederilor subsectiunii 7. din Balanţele de verificare la 31 decembrie 2005.  Conform art.5.1. licente.’’(articol contabil 105=1065) REFERITOR LA PLANUL DE CONTURI GENERAL Transpunerea corecta a soldurilor conturilor.2. 31/1990 privind societatile comerciale .Diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve.Totusi. Conturi cu functie tranzitorie: 1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS..Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. drepturi si active similare (A) 104 . fără a majora capitalul social. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale (3) Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil. brevete. 210 (3) din Legea nr. în conturile prevăzute în noul plan de conturi general cuprins in prezentele reglementări. mai putin IAS 29 (A/P) 1513 205 Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (P Concesiuni. “Reevaluarea imobilizarilor corporale” din prezentele reglementari. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. marci comerciale.

Ca urmare.Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. Conturi noi: 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P) 109 1091 1092 1176 Actiuni proprii Actiuni proprii detinute pe termen scurt (A) Actiuni proprii detinute pe termen lung (A) Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene (A/P) 132 Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii (P) 133 134 138 Donatii pentru investitii Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (P) Alte sume primite cu caracter de subventii pentru 105 . mai putin IAS 29 (A/P) ‘’ VA apare doar la agenţii economici care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale CONTUL 1172 . aceste provizioane nu se mai pot constitui în baza prezentelor reglementări. 94/2001 şi până la inchiderea soldului acestui cont. CONTUL 1513 va apare doar la agenţii economici care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu.. 94/2001 şi până la scoaterea din evidenţă a imobilizărilor corporale în valoarea cărora au fost incluse aceste provizioane.Totusi.

Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. daca este cazul.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. 306/2002) 101 Capital 20 Administratorii entitatilor raspund pentru transpunerea corecta a soldurilor conturilor.2005 IN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL CONTURI NOI CLASA 1 – CONTURI DE CAPITALURI GRUPA 10 – CAPITAL SI REZERVE 101 Capital CONTURI VECHI conform Omfp nr.12. din balantele de verificare la 31 decembrie 2005. sa se efectueze in functie de natura sumelor reflectate in soldul fiecarui cont. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale investitii (P) 1515 Provizioane pentru pensii si obligatii similare (P) 1516 Provizioane pentru impozite (P) 4418 4451 4452 4458 642 805 Impozitul pe venit Subventii guvernamentale (A) Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A) Alte sume primite cu caracter de subventii (A) Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor Dobanzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate.Totusi. neajunse la scadenta 8051 Dobanzi de platit 8052 Dobanzi de incasat TRANSPUNEREA20 SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANTA DE VERIFICARE LA 31. 94/2001 sau Omfp nr. De asemenea. in conturile prevazute in noul plan de conturi general cuprins in prezentele reglementari. 106 . se va urmari ca transpunerea din vechile conturi sintetice in noile conturi sintetice de gradul unu si doi.

2 2 107 . Acest cont apare doar la agenţii economici care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. soldul acestui cont nu se preia în noul plan de conturi. prin urmare. sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale 105 Rezerve din reevaluare 10521 Rezerve din reevaluare 1058 Rezerve din reevaluări dispuse prin acte normative (Omfp 94/2001) Omfp 306/2002 10 5 106 Rezerve 1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare 106 Rezerve 1175/ Rezultatul reportat reprezentând 1068 surplusul realizat din rezerve din reevaluare/Alte rezerve/analitic distinct 109 Acţiuni proprii 1091 Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt 1092 Acţiuni proprii deţinute pe termen lung 502 2677 Cont nou Acţiuni proprii Acţiuni proprii – active imobilizate GRUPA 11 – REZULTATUL REPORTAT 117 Rezultatul reportat 117 Rezultatul reportat 1171 Rezultatul reportat reprezentând 1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea profitul nerepartizat. 94/2001 şi până la inchiderea soldului acestui cont. în acest cont au fost reflectate ajustările efectuate extracontabil şi. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.Totusi.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. respectiv neacoperită pierderea neacoperită Rezultatul reportat Omfp 117 306/2002 1172 Rezultatul reportat provenit din 1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS adoptarea pentru prima data a IAS 22 mai putin IAS 29 mai putin IAS 29 1174 Rezultatul reportat provenit din 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile corectarea erorilor fundamentale 117 Omfp 306 21 Referitor la contul 1051 “Rezerve din reevaluare aferente bilanţului de deschidere al primului an de aplicare a ajustării la inflaţie”.

94/2001 şi până la scoaterea din evidenţă a imobilizărilor corporale în valoarea cărora au fost incluse aceste provizioane.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. 108 . sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale 1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene 1062 107 Rezerve pentru acţiuni proprii Rezerve din conversie Rezultatul reportat provenit din 1173 modificările politicilor contabile Fond comercial negativ 2075 Provizioane pentru deprecierea acţiunilor proprii – active 2968 imobilizate Impozitul pe profit amânat/Sold debitor 4412 Provizioane pentru deprecierea acţiunilor proprii 131 132 133 134 138 592 GRUPA 13 – SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII Subvenţii guvernamentale pentru 131 Subvenţii pentru investiţii investiţii Împrumuturi nerambursabile cu Cont nou caracter de subvenţii pentru investiţii Donaţii pentru investiţii Cont nou Plusuri de inventar de natura Cont nou imobilizărilor Alte sume primite cu caracter de Cont nou subvenţii pentru investiţii GRUPA 15 – PROVIZIOANE 151 Provizioane 1511 Provizioane pentru litigii 1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor 23 1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea 1515 Provizioane pentru pensii si obligatii similare 23 151 Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 1511 Provizioane pentru litigii 1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor 1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea Cont nou Acest cont apare doar la agenţii economici care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. Ca urmare. aceste provizioane nu se mai pot constitui în baza prezentelor reglementări.Totusi.

94/2001 şi până la scoaterea din evidenţă a imobilizărilor corporale în valoarea cărora au fost incluse aceste provizioane. aceste provizioane nu se mai pot constitui în baza prezentelor reglementări Conturile de capitaluri GRUPA 13 – SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII 131 Subvenţii guvernamentale pentru 131 investiţii 132 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii 133 Donaţii pentru investiţii 134 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor 138 Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii Subvenţii pentru investiţii Cont nou Cont nou Cont nou Cont nou 109 . sunt cuprinse unele note care fac trimitere la legislatia fiscala pentru a face distinctie intre tratamentele contabile si fiscale 1516 Provizioane pentru impozite 1518 Alte provizioane 23 4412 Impozitul pe profit amânat/sold creditor 1518 Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli Acest cont apare doar la agenţii economici care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. Nu constituie obiectul cursului prevederile referitoare la tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici.Nota:Prezentul suport de curs cuprinde o sinteza a prevederilor legale referitoare la unele tratamente contabile conforme cu reglementarile in domeniu. Ca urmare.Totusi.