You are on page 1of 3

Archdiocese of Zamboanga

Immaculate Conception Archdiocesan School de Calarian


Upper Calarian, Zamboanga City

UNANG MID-QUARTER NA PAGSUSULIT


TALAHANAYAN NG ISPESIPIKASYON
Araling Panlipunan 7

LAYUNIN PAKSA BILANG NG BILANG PORSYENT LOTS HOTS TEST


ARAW NA NG O NG ITEM PLACEMENT
TINALAKAY AYTEM
a. naipahayag ang
kahulugan at mga
pangyayari noong Test I Test I
luma at bagong Ang Batayang 3 araw Items Items No.
Heograpiya ng asia Heograpiko at mga (180 minuto) 12 15.4% No. (1-12)
Katangian sa Asia (1-12)
b. nailahad ang mga
kahalagahan ng
katangiang pisikal
ng Asia.
a. naipahayag ang Mga Rehiyonal na
mga ibat’-ibang Debisyon ng Asia Test I Test II
rehiyonal na (Kanlurang Asia, 15 30.7% or Items Items No.
debisyon sa Asia Gitnang Asia, Timog 4 araw 31% No. (13-14)
Asia, Timog- (240 minuto) (13-
Silangang Asia, 20)
Silangang Asia at
Hilagang Asia)4
a. nailalarawan ang Test
klima at topograpiya III. Test III.
ng Asia Items Items No.
Klima at No. 1, 2, 3, 4,
b. mailalarawan ang Topograpiya ng Asia 2 araw 1, 2,
mga Anyong Lupa at (Klima sa Asia, Mga (120 minuto) 8 15.4% 3, 4,
Tubig sa Asia Anyong Lupa,
Anyong Tubig at
c. natutukoy ang Vegetation covers)
mga iba’t-ibang
vegetation covers
a. natutukoy ang Test
mga natatanging III. Test III.
likas na yaman na Mga Likas na 2 araw Items Items No.
matatagpuan sa Yaman sa Asia (120 8 15.4% No. 5, 6, 7, 8
ibat’-ibang rehiyon ( Matatagpuan minuto ) 5, 6,
sa Asia batay limang 7, 8
rehiyon sa Asia)
a. Nailalarawan ang
mga iba’t-ibang Items Items Test IV.
suliraning Mga Suliraning No. No. 4, Items No.
pangkapaligiran Pangkapaligiran sa 1,2,3, 7 1 to 10
Asia 3 araw 5,6,8,
b. natutukoy ang (Polusyon sa Tubig, (180 minuto) 12 23.1% 9,10
mga halimbawa at Polusyon sa Lupa,
epekto nito sa Polution sa Hangin
kalikasan at ib pa)
TOTAL 13 araw
(780 51 100%
minuto) Items

Inihanda ni:

Ms. Marinel A. Tinay


Guro sa
Araling Panlipunan 7