You are on page 1of 28

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE

GİRİŞ DERSİ

PROF. DR. İLKER ÖZDEMİR

YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKİN


İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

AMAÇ
Birer inşaat mühendisi olarak hayata atılacak ve
topluma hizmet verecek olan sizlere, inşaat
mühendisliğini çeşitli yönleri ile tanıtmak,
önünüzdeki yıllarda mühendislik eğitiminiz
kapsamında göreceğiniz derslerle mühendislik
uygulamaları arasındaki ilişkiyi kurmanıza yardımcı
olmaktır.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

KAPSAM
Bu ders kapsamı içinde ;
• İnşaat mühendisliğinin geçmişi,
• Dünyada ve ülkemizde inşaat mühendisliği eğitiminin
dünü ve bugünü,
• İnşaat mühendisliği eğitimi içerisinde yer alan teorik ve
uygulamalı mekanik, yapı mühendisliği, ulaştırma
mühendisliği, geoteknik mühendisliği, hidrolik mühendisliği,
yapı işletmesi gibi alanlarda göreceğiniz belli başlı dersler ve
bunların önemi sizlere açıklanacaktır.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

İnşaat Mühendisliği Nedir?


İnşaat Mühendisi Kimdir?
Malzemeyi ve uygulama tekniğini en iyi şekilde bir araya getiren,
yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel
mühendislik dalıdır.

İnşaat Mühendisleri her türlü bina, havaalanı, spor tesisleri, köprü,


karayolu, demiryolu, baraj, liman, kanalizasyon, içme suyu
şebekesi, tünel, sulama kanalları, hızlı tren projeleri, metro vb.
hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi,
yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

İnşaat mühendisliği alanında çalışmak isteyen bir kimsenin


sayısal akıl yürütme gücüne sahip; matematiğe, fiziğe,
ekonomiye ilgili ve bu alanda iyi yetişmiş bir kimse olması
gereklidir. Her bilim dalında olduğu gibi, inşaat
mühendisliğinde de, kişinin bilgilerini anlamlı bir düzen
içinde bir araya getirerek sentez yapabilme ve bundan
yararlanarak problem çözebilme yeteneğini geliştirmiş olması
gereklidir. Ayrıca iş sahipleri ve işçilerle iyi ilişkiler kurabilen,
sabırlı, hoşgörülü ve düşüncelerini başkalarına iletebilen bir
kimse olmak da inşaat mühendisliğinde aranan kişilik
özellikleridir.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

Mühendisliğin anası olarak da kabul edilen inşaat


mühendisliği askeri mühendislikten sonra gelen en eski temel
mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisliği kurucu mühendislik
alanlarının başında gelir.

İnşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından çeşitli


dallarda uzmanlaşma gereği duyulmaktadır. Bu alanların
başlıcaları, yapı mühendisliği, geoteknik mühendisliği, kıyı
mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme
bilimi, ulaştırma mühendisliği gibi alanlardır.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHÇESİ

İnşaat mühendisliği, insan varlığının başlangıcından beri


hayatın bir unsuru olmuştur. İnşaat mühendislik biliminin ilk
örnekleri, M.Ö.4000 ve M.Ö.2000 yılları arasında Antik
Mısır ve Mezopotamya (Eski Irak) bölgelerinde, insanların
göçebe hayatı terk ederek, barınak yapımı ihtiyacı doğduğu
sıralarda başlamış olabilir. Bu süre zarfında, tekerlek ve
yelken gelişimiyle birlikte ulaşım, önemi gitgide artan bir
ihtiyaç haline gelmiştir.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİNİN
TARİHÇESİ
Modern zamanlara kadar inşaat
mühendisliği ve mimarlık arasında net
bir ayrım yoktu. Dönemin inşaat
mühendisleri ve mimarları için
genellikle aynı kişiye atıfta bulunularak
birbirinin yerlerine kullanıldı.
Mısır'daki piramitlerin yapımı
(yaklaşık M. Ö.2700-2500) büyük yapı
inşaatlarının ilk örneklerindendir.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHÇESİ

Diğer antik tarihi inşaat mühendisliği yapıları Antik Yunanistan'da


yapılan Athena tapınağı Parthenon (M.Ö.447-438), Roma
mühendisleri tarafından yapılan Appian Yolu (M.Ö.312), Çin
İmparatoru Shih Huang Ti'nin emriyle General Meng t'ien tarafından
yapılan Çin Seddi (M.Ö.220) ve Sri Lanka'nın Anuradhapura şehrinde
bulunan Jetavanaramaya Buddha anıtı (3.YY) olarak sayılır.
Gizliliğinizi korumaya yardımcı olmak için PowerPoint bu resmin otomatik olarak indirilmesini engelledi.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHÇESİ

Parthenon (Antik Yunanca: Παρθενώνας,


Partenonas), Athena'nın tapınağıdır, M.Ö. 5.
yüzyıla Atina Akropol'ünde inşa edilmiştir.
Antik Yunan'dan günümüze kalan yapılar
arasında en iyi bilinenidir ve Yunan
mimarisininen büyük eseri olarak kabul edilir.
Dış cephesinde
kullanılan heykeltıraşlığın Yunan sanatının en
yüksek noktası olduğu düşünülür. Dünyanın en
büyük kültürel abidelerinden biri olarak
Partenon, Antik Yunan`ın ve Atina
demokrasisinin de sembolüdür. Tapınak Dor
üslubu ile inşaa edilmiştir.

Athena tapınağı Parthenon


Gizliliğinizi korumaya yardımcı olmak için PowerPoint bu resmin otomatik olarak indirilmesini engelledi.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHÇESİ

Appian Yolu (Latince: Via


Appia) M.Ö. 312 yılında Romalı
yüksek bir memur ("censor") olan
Appius Claudius’un yapımına
önderlik ettiği 660 km
uzunluğundaki Romalıların
yapmış olduğu yol.
Yol Roma'dan İtalya'nın batı kıyısı
boyunca güneye uzanmakta
sonra doğu'ya
dönerek Adriyatik denizi
kıyısındaki Brindisi'ye oradan
da Otranto'ya gitmekte idi.
Appian Yolu (M.Ö.312)
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHÇESİ

Çin Seddi (M.Ö.220)


İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHÇESİ

Buddha anıtı (3.YY) : Gautama Buddha, M.Ö. 563-483 arasında Hindistan'da


yaşadığı tahmin edilen ruhani öğretmen ve Budizm'in kurucusu. Doğduğunda
adı Siddhārtha Gautama'dır.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHÇESİ

İnşaat mühendislik biliminin dünya üzerinde öncü okulu olarak Fransa'da Köprü
ve Otoyol Kolordu'sundan ayrılarak 1747 yılında büyüyüp Köprü ve Karayolları
Ulusal Okulu ismini alan okulu örnek verebiliriz. Bu okulun öğretmenleri hidrolik,
makine mekaniği ve malzeme biliminde ana standartlar haline gelen kitaplar
yayınladılar. İhtiyaçtan dolayı tasarım, hesaplama, amprik formüller gibi
kavramları kendi kendini yetiştirerek kullanan sivil halkın içerisinden asker
olmasalar da mühendislik yapan kişiler oluştu. İngiltere'de James Brindley bir
değirmenci olarak başladı ve yüzyılın önde gelen kanal üreticisi haline geldi, John
Rennie değirmenci çırağı iken Yeni Londra Köprüsünü inşa etti. Bir taş ustası olan
Thomas Telford, İngiltere'nin önde gelen karayolu üreticisi oldu.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHÇESİ

İnşaat mühendisliği terimi ise dünyada ilk olarak civil engineering şeklinde 18.
yüzyılda, askerî mühendislik eylemlerinden farklı olarak sivil halkın mühendislik
hareketlerini betimleyebilmek için kullanıldı. Eddystone Fenerini inşa eden John
Smeaton, kendi kendine inşaat mühendisi diyen ilk kişi olarak tarihe geçti.1771
yılında Smeaton ve birkaç arkadaşı, mesleğin önde gelenlerinin akşam
yemeklerinde buluşarak biraraya geldiği, İnşaat Mühendisleri Smeatonian
Derneğini kurdular. Bazı teknik buluşmalar oluştuysa da bu grup küçük bir sosyal
grup olmaktan öteye gidemedi.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHÇESİ


1818 yılında inşaat mühendisleri kurumu Londra'da kuruldu ve 1820 yılında ünlü
mühendis Thomas Telford ilk başkanı oldu. Kurum 1828 yılında, inşaat
mühendisliğinin resmen bir meslek olarak tanınması ile kraliyet imtiyaz namesini
kazandı. İnşaat mühendisliği ise aşağıdaki şekilde tanımlandı;
(İnşaat mühendisliği) hem iç hem dış ticaret için; dahili etkileşim ve alışveriş için
yol, köprü, kanal, ırmak taşıması ve iskelelerin inşasının uygulamasında; liman,
rıhtım, dalgakıran, deniz fenerlerinin inşasında; ticaret amacıyla yapay güç ile
dolaşım sanatında; ve makinaların uygulama ve inşasında; ve şehir ve
kasabaların drenajında (boşaltımında); ülkelerde üretim ve ulaşımın araçları
olarak, doğanın büyük güç kaynaklarını insanın kullanımı ve faydasına
yönlendirme sanatıdır.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHÇESİ

Tarihte incelendiğinde İnşaat mühendisliğinin fizik, matematik vb. konulara ait


kavramların uygulaması olduğu görülmektedir. Bu yüzden geçmişi de matematik
ve fizik ile birlikte değerlendirilir. Fiziksel ve matematiksel problemlere, inşaat
mühendisliği için uygulanabilir olan bilimsel yaklaşımın ilk örneklerinden biri,
M.Ö.3. yüzyılda Arşimetin yüzdürme anlayışımızın temelini oluşturan Arşimet
Prensibi, ve Arşimet Vidası gibi pratik çözüm eserleridir.Bir Hint matematikçisi
olan Brahmagupta ise M.S. 7. yüzyılda kazı hesaplamaları için Hindu-Arap
rakamlarına dayalı aritmatiği kullanmıştır.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHÇESİ

İnşaat mühendisliğinin ülkemizdeki tarihine bakıldığında Selçuklular Devrine


kadar gidilmektedir. Selçuklular Devri’nde ordular için kışlalar, ulaşım için yol ve
köprüler, hastahane, camii, medrese gibi yapıların yapıldığı görülmektedir. Bir
kısmı askeri amaçlarla yapılan bu yapılarda mühendislik hizmeti de mimarlar
tarafından karşılanmıştır. İnşaat mühendisi kavramı Türkiye’ye 19. Yüzyılda
Batılılaşma hareketiyle birlikte gelmiştir.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHÇESİ

Tıp Bilimin Sembolü (Kadehe sarılan


iki yılan motifi
(Taşmescit’teki kapı kitabesindedir.)
Taşmescit (Çankırı)

(Anadolu’da inşa
edilmiş ilk hastane
binasıdır.)
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ
TÜRKİYE’DE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHÇESİ

Ülkemizde ise ilk mühendislik eğitimi I Mahmud devrinde başlamıştır. O devirde


mühendis denildiğinde sadece askeri mühendis anlaşılmakta olup o nedenle ilk
mühendislik eğitimi de askeri mühendislerin yetiştirilmesi amacıyla başlamıştır.
Fransız asilzadelerinden Claude Alexandre , Comte de Bonne-Val (1675-1747) ,
Avusturya ve İspanya’da gezmiş, III Ahmet devrinde İstanbul’a yerleşmiş ve
müslümanlığı kabul ederek Ahmet adını almıştır. Ahmet Paşa I Mahmut devrinde
topçu birliklerinin yetiştirilmesiyle görevlendirilmiş ve kendisine Humbaracıbaşı*
ünvanı verilmiştir(1729). Ahmet Paşa Üsküdar’da Hendesehane (Hesap Okulu)
denilen ilk mühendis okulunda matematik dersleri vermiştir ( Üsküdar Toptaşı’ndaki
bu okul binası sonra tımarhane {=Ruh ve Sinir hastahanesi} olarak daha sonra da
cezaevi olarak kullanılmıştır). Ahmet Paşa’nın ölümünden sonra, evlat edindiği
Süleyman Ağa Humbaracıbaşı olmuş ve babasının görevini sürdürmüştür. Bu
çalışmalar bir yarar sağlamadığından okul bir süre sonra kapatılmıştır.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

TÜRKİYE’DE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHÇESİ

Bir süre sonra III Mustafa devrinde teknik konularda uzman subay yetiştirmek
amacıyla İstanbul’da Haliç Kasımpaşa Tersanesi yakınında Karaağaç semtinde
Mühendishane (Mühendislik Okulu) adıyla yeni bir mühendislik okulu açılmıştır
(1773). 1847 de okulda bazı değişiklikler yapılmıştır. Üst sınıflar tersane yakınındaki
kışlalara taşınarak Topçu ve Mimar Mektebi oluşturulmuştur. Alt sınıflar ise
bulundukları yerde kalmışlardır ve bu okula Mühendislik İdadisi (Mühendislik
Lisesi) adı verilmiştir. 1871 de bu alt sınıflar da tekrar bölünerek hazırlık sınıfları
Harbiye Okuluna ve lise sınıfları Maçka’daki Askeri Okula taşınmıştır.
1876 da kolera salgını sırasında eski mühendishane binası hastahane olarak
kullanılmıştır. Bina 1878 de II Abdulhamid devrinde yeniden onarılarak Topçu ve
İstihkam Mektebi adıyla açılmış ve hazırlık öğrencileri ile askeri öğrenciler buraya
taşınmıştır. Okulun başına zamanın meşhur matematikçisi Vidinli Tevfik Paşa
getirilmiştir.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

TÜRKİYE’DE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHÇESİ

Zamanla inşaat mühendisliğine duyulan gereksinme çok artmış ve bu askeri


mühendislik okulları ihtiyaca cevap veremez olmuştur. 1883 de Gümüşsuyu’nda bir
sivil mühendislik okulu Hendeseyi Mülkiye Mektebi adıyla açılmıştır. Okulun adı
1908 de Mühendis Mektebi, 1926 da Mühendis Mektebi Alîsi, 1934 de Yüksek
Mühendis Mektebi ve son olarak 1944 de İstanbul Teknik Üniversitesi olarak
değiştirilmiştir. Ancak İTÜ nün Mühendishanei Berrîi Hümayun ile başladığı ve o
nedenle kuruluş tarihinin 1773 olduğu kabul edilmiştir.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

TÜRKİYE’DE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHÇESİ

1912 de ikinci bir sivil mühendislik okulu olarak Robert Kolej Mühendislik Okulu
açılmıştır. Bu okul daha sonra 1971 yılında çıkarılan bir kanunla Boğaziçi
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olmuştur.

Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde açılmış olan ve Bakanlık hizmetinde çalıştırılmak


üzere mühendis ve teknik eleman yetiştiren okullar 1944 yılında Yıldız Teknik
Okulu’na dönüşmüştür.

Bu okul günümüzde önce İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi sonra


Yıldız Teknik Üniversitesi olarak bilinmektedir.

1959 yılında çıkarılan bir kanunla Orta Doğu Teknik Üniversitesi kurulmuştur.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

TÜRKİYE’DE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHÇESİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin kuruluşuyla ilgili kanun 20 Mayıs 1955 tarihinde


kabul edilmiştir. Ancak çeşitli nedenlerden ötürü eğitim 8 sene sonra 1963 yılında
fiilen başlamıştır. Üniversitenin eğitime başlayan ilk bölümleri Mimarlık Bölümü ve
İnşaat Mühendisliği Bölümleri olmuştur. İnşaat Mühendisliği Bölümü 1973-1974
yılında 4 yıllık eğitime geçmiş ve ilk 10 yıl içerisinde 549 mezun vermiştir. Bugün
mezunlarımızın sayısı on binlerle ifade edilmektedir. Karadeniz Teknik
Üniversitesi’nin başlangıç yıllarında öğretim özellikle İstanbul Teknik
Üniversitesinden ve İstanbul Üniversitesinden görevli seçkin bir öğretim üyesi
kadrosunca yürütülmüştür. Ayrıca oldukça fazla sayıda akademik eleman da bu
kadro tarafından yetiştirilmiştir.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

TÜRKİYE’DE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHÇESİ

Günümüzde ise hem devlet hem vakıf üniversitelerinde inşaat mühendisliği eğitimi
veren (ikili öğretim dahil) 100’ün üzerinde inşaat mühendisliği bölümü vardır.
Bunlardan başlıcaları aşağıda verilmiştir.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ
ÜNİVERSİTE ADI TABAN PUAN BAŞARI SIRASI

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI 523,993 7,144

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI 506,032 13,950

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İNG) 505,091 14,365

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI 496,049 18,292

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI 486,169 22,928

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (TAM BR) 475,405 28,269

EGE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI 473,171 29,418

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İ.Ö) 471,463 30,320

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI 467,342 32,423

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI 465,008 33,630

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI 459,951 36,401

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İNG) 458,367 37,233

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İNG)(TAM


BR) 454,374 39,429
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI 451,476 41,019
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (UOLP-
445,922 44,294
SUNY Buffalo)
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (TÜRKÇE) (TAM
444,064 45,342
BR)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI 443,000 45,979
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI 442,535 46,296
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İ.Ö) 441,315 47,035
GAZİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI 441,213 47,105
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (TAM BR) 438,470 48,842
OKAN ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İNG) (TAM BR) 435,154 50,912
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI 433,931 51,662
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (TAM BR) 433,806 51,745
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI 428,240 55,308
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İ.Ö) 426,164 56,651
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İNG) 425,463 57,101
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI 424,612 57,680
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI
423,045 58,698
(İ.Ö)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI 421,187 59,906
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI 414,810 64,233

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI 413,787 64,946

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İNG) 413,389 65,216

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (%50 BR) 412,941 65,542

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İ.Ö) 411,088 66.863

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI 410,757 67,105


PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI 407,452 69,487

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (%50 BR) 405,734 70,731

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI 404,291 71,759


CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI 403,045 72,671
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI 401,011 74,224
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İ.Ö) 400,083 74,875
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI 399,246 75,486