You are on page 1of 1

Taishi Bodhidharma Daruma un Calugar Indian (470-543AD)

Fondatorul al Shaolin Chuan Fa si Budimul Zen

Wong Chung-Yoh
Master of Hsing-I si Chi-Kung (1630?)

Chatan Yara (1668 - 1756)

Peichin Takahara Shang Kushanku (1700's)


Tatal Katate-ului in Okinawa (1683 - 1762)

"Tode" (Bushi) Satunuku Sakugawa


Primul profesor al Okinawa Karate (1733 – 1815)

Sokon (Bushi) Matsumura (1796-1893)

Seisho Arakakin(1840-1918) Yasutsune (Anko) Azato (1828-1906) Yasutsune (Anko) Itosu (1830-1916)

Choshin Chibana (1885 - 1969)


Higashionna Kanryo Fondatorul Shorin Ryu
(1853 - 1915)
Funakoshi Gichin (1868 – 1957)
Fondatorul si tatal Karate-ului Modern (Shotokan)

Ohtsuka Hironori (1892 - 1982)


10 Dan Fondatorul Wado Ryu

Mabuni Kenwa
(1889 - 1952)
Fondatorul Yoshitaka Funakoshi (1906 – 1945) Egami Shigeru
stilului Shito-ryu (Shotokan Innovator) Succesor al Gichin
(1912 – 1981)
Hironishi Genshin (1913-1999)
Succesor al Egami Shigeru

Miyagi Chojun (1888 - 1953)


Fondatorul stilului Goju ryu Masatoshi Nakayama (1913 – 1987)
Infiinteaza Japan Karate Association 10 Dan

Enoeda Keinosuke 9th Dan


(b.1935 – d.2003)
Hirokazu Kanazawa (b. 1931) Instructor sef in Mariea Nishiyama Hidetaka (b.
10 Dan Britanie 1928 ) 10 Dan