You are on page 1of 1

Anoman obong

Ceritane... wayang jawi


Ing praja ngalengka diraja
Rahwana raja arane
Gawe geger nyolong Shinta

Anoman cancut tumandhang


Ngalengka wis dadi awu
Kobong... Kobong...
Kobong gedhe.. jeroning praja..

Ceritane wayang Ramayana


Ing negara ngalengka diraja
Ratu buta Rahwana raja
Gawe geger nyolong dewi shinta

Anoman Si Kethek putih


Sowan taman Shinta dijak mulih
Konangan Indrajit lan patih
Anoman ora wedi getih

Eh lhadalah, Ngalengka diobong (diobong diobong)


Togog Bilung wa a o padha pating domblong
Omah gedhe padha dadi areng
Dasamuka dadi gereng-gereng

Iyo wae.. yaiya iyo wae..


Iyo wae.. yaiya iyo wae..
Iyo wae.. yaiya iyo wae..
Iyo wae.. yaiya iyo wae..