You are on page 1of 2

Minggu : 9 Hari : Selasa

Tema: DIRI SAYA (KAWAN SAYA) Tarikh : 27/2/2018


Masa Aktiviti BBM Impak
PERBUALAN  Murid dan guru mengucapkan salam dan ucapan selamat pagi
AWAL  Memeriksa kehadiran murid, menentukan rutin harian yang perlu dijalankan
(7.20-7.40)  Mengira hari, haribulan, bulan dan menyanyi lagu untuk memudahkan hafalan
FIZIKAL Jom Mengimbang Objektif : Murid dapat melakukan pergerakan mengimbang di atas bangku -badan Penguasaan :
(7.40-8.10) (FK 2.3.4) -Sesi pemanasan badan -tali /2
-Berjalan di atas tali (mengimbang badan-tangan didepakan) -kon
-Berjalan di atas bangku dengan mengimbang badan
-Sesi penyejukan badan
AP URUS DIRI Kekemasan Diri Objektif : Murid dapat menunjuk cara memakai dan menanggalkan seluar dan baju dengan betul -video Penguasaan :
(8.10- 8.30) (PD 3.3.1) -Menonton video pengurusan diri -seluar /2
-Menyebut jenis dan nama pakaian yang ditunjukkan -baju
-Murid ditunjukkan langkah-langkah memakai dan menanggalkan pakaian
-Melakukan amali cara memakai dan menanggalkan seluar dan baju dengan betul
-Memadankan pakaian yang sesuai
AP BI Storybook Objective : Pupils can handle reading material correctly -story book Achievement :
(8.30-9.00) (BI 2.1.1) -Name the picture of story book /2
-Pupils hold the storybook and turn pages to see the pictures
-Colour the pictures
AP MUZIK Alat Perkusi Objektif : Murid dapat membunyikan alat perkusi (kerincing) -alat perkusi Penguasaan :
(9.00-9.30) (KE 1.2.2) -Mengenal dan menyebut alat perkusi /2
-Membunyikan alat perkusi secara bebas
REHAT  Murid makan di dalam kelas.
(9.30-10.00)  Basuh tangan sebelum makan dan gosok gigi selepas makan.
MAIN BEBAS Murid bebas -Guru memantau aktiviti dan pergerakan murid supaya dapat bersosial dengan rakan -lego
(10.00-10.10) bermain permainan -permainan puzzle
yang dipilih
PENDIDIKAN Ciptaan Tuhan Objektif : Murid dapat mengenal ciptaan Tuhan -bunga Penguasaan :
MORAL (PM 1.1.1) -Berjalan mengelilingi luar kelas /1
(10.10-11.10) -Melihat dan mengenal ciptaan Tuhan (bunga, daun, awan)
-Menyebut ciptaan Tuhan
PE –PENUTUP  Refleksi dan respons murid
(11.10-11.20)  Pesanan
 Bersalaman
 Bersurai
REFLEKSI