You are on page 1of 59

KAD INVENTORI BAHAN LANGSUNG

NAMA ITEM : KULIT LEMBU
Tarikh Dokumen Masuk Keluar Baki RM/ Kilogram
2018
MAC 1 Memo 221 7
2 Memo 50 171 7
2 Invois 250 421 7
7 Memo 30 391 7
8 Invois 80 471 7
14 Memo 18 453 7
17 Invois 100 553 7
19 Nota Kredit 5 548 7
26 Memo 35 513 7
30 Memo 40 473 7

NAMA ITEM : GETAH TAPAK
Tarikh Dokumen Masuk Keluar Baki RM/ Kilogram
2018
MAC 1 Memo 59 8
2 Invois 260 319 8
2 Memo 60 259 8
7 Memo 20 239 8
8 Invois 75 314 8
17 Invois 170 484 8
19 Nota Kredit 10 474 8
26 Memo 20 454 8
30 Memo 15 439 8

NAMA ITEM : FABRIK
Tarikh Dokumen Masuk Keluar Baki RM/ Meter
2018
MAC 1 Memo 213 17
2 Memo 45 168 17
2 Invois 240 408 17
7 Nota Kredit 20 388 17
7 Memo 20 368 17

17 Invois 110 478 17
20 Memo 25 453 17
26 Memo 30 428 17
30 Memo 15 408 17

NAMA ITEM : TALI KASUT
Tarikh Dokumen Masuk Keluar Baki RM / Kilogram
2018
MAC 1 Memo 95 28
2 Memo 8 87 28
2 Invois 30 117 28
7 Memo 5 112 28
15 Nota Kredit 10 122 28
17 Invois 20 142 28
26 Memo 6 136 28
30 Memo 8 128 28

Baki Akhir Inventori Barang Lansung Bilangan Harga Seunit
Kulit Lembu 473 7
Getah Tapak 439 8
Fabrik 408 17
Tali Kasut 128 28
JUMLAH

UNG

Jumlah
RM
1547
1197
2947
2737
3297
3171
3871
3836
3591
3311

Jumlah
RM
472
2552
2072
1912
2512
3872
3792
2632
3512

Jumlah
RM
3621
2856
6936
6596
6256

8126
7701
7276
6936

Jumlah
RM
2660
2436
3276
3136
3416
3976
3808
3584

Jumlah
RM 3,311.00
RM 3,512.00
RM 6,936.00
RM 3,584.00
RM 17,343.00

KAD INVENTORI BARANG SIAP

NAMA ITEM : KASUT FABRIK BERTUMIT
Tarikh Dokumen Masuk Keluar Baki RM/ Pasang Jumlah
2018 RM
Mac 1 Memo 40 70 2800
2 Memo 50 40 70 6300
5 Bil Tunai 15 75 70 5250
8 Invois 35 40 70 2800
9 Memo 58 98 70 6860
12 Bil Tunai 20 78 70 5460
16 Invois 35 43 70 3010
17 Memo 45 88 70 6160
25 Memo 32 140 70 9800
26 Bil Tunai 10 130 70 9100
28 Invois 26 104 70 7280

NAMA ITEM : KASUT FABRIK RATA
Tarikh Dokumen Masuk Keluar Baki RM/ Pasang Jumlah
2018 RM
Mac 1 Memo 30 100 3000
2 Memo 30 60 100 6000
8 Invois 44 16 100 1600
9 Memo 47 63 100 6300
12 Bil Tunai 30 33 100 3300
17 Memo 34 72 100 7200
23 Memo 10 62 100 6200
23 Invois 45 17 100 1700
25 Memo 45 62 100 6200

NAMA ITEM : KASUT KULIT
Tarikh Dokumen Masuk Keluar Baki RM/ Pasang Jumlah
2018 RM
Mac 1 Memo 75 90 6750
2 Memo 60 135 90 12150

5 Bil Tunai 27 108 90 9720 8 Invois 30 78 90 7020 9 Memo 52 130 90 11700 10 Nota Kredit 2 132 90 11880 12 Bil Tunai 15 117 90 10530 16 Invois 25 92 90 8280 17 Memo 54 146 90 13140 20 Memo 1 145 90 13050 23 Invois 50 95 90 8550 25 Memo 57 162 90 14580 26 Bil Tunai 13 147 90 13230 28 Invois 37 110 90 9900 30 Memo 120 230 90 20700 30 Memo 120 110 90 9900 PADA 30 MAC KESEMUA KASUT YANG DITEMPAH TELAH SIAP DAN DIHANTAR KE SMK TASIK Baki Akhir Inventori Barang Lansung Bilangan Harga Seunit Jumlah Kasut Fabrik Bertumit 104 70 RM 7.280.380.200.900.00 Kasut Fabrik Rata 62 100 RM 6.00 JUMLAH RM 23.00 .00 Kasut Kulit 110 90 RM 9.

SALINAN NO: INVOIS Perniagaan Kasut KZ 45/4 JALAN PERINDUSTRIAN BERANANG SELANGOR DARUL EHSAN Tel : 016-7664812 Tarikh : Kepada : Bil Butir Harga Kuantiti Jumlah Seunit (Unit) (RM) (RM) Jumlah kasar 12000 (Ringgit Malaysia: Dua Belas Ribu sahaja) Serahan: Angkutan dibayar K&K di K Kedai Kasut KZ Syarikat Penerima Pengurus Dokumen 1 .

3.0 Buku Catatan Pertama JURNAL AM TARIKH BUTIR FOLIO 2018 Mac 1 Mesin Susut Nilai Terkumpul Mesin Lengkapan Susut Nilai Terkumpul Lengkapan Alatan Pejabat Inventori Bahan Langsung Inventori Alat-Alat Kecil Inventori Barang Siap Kerja Dalam Proses Akaun Belum Terima Xedo Bank Tunai Deposit Kadar Bayaran Insurans Prabayar Akaun Belum Terima Yusri Modal Pinjaman 4% Pembekal Abu Pembekal Bakar Mac 20 Ambilan Inventori Barang siap (Ambilan barang niaga untuk tujuan peribadi) 23 Derma Inventori Barang siap (Ambilan barang niaga untuk tujuan derma) 28 Alatan Pejabat Modal (Membawa masuk alatan pejabat untuk kegunaan perniagaan) .

350 113.000 10.260 12.330 12.000 3.350 90 90.00 .600 8.300 1.00 1000 1.300 113.200 16.350 2.240 20.550 1.00 4750 4.400 980 240 500 500 76.DEBIT KREDIT (RM) (RM) 54.200 2.000.000 1.750.750 2.

Jurnal Belian Tarikh Butir Folio No Dokumen 2018 Mac 2 Pembekal Abu 18/223 8 Pembekal Bakar 873 17 Pembekal Abu 18/230 31 Akaun Belian (Dt) Jurnal Pulangan Belian Tarikh Butir Folio No Dokumen 2018 Mac 7 Pembekal Abu 18/095 19 Pembekal Abu 18/101 31 Akaun Pulangan Belian (Kt) Jurnal Jualan Tarikh Butir Folio No Dokumen 2018 Mac 8 Perniagaan Zaheed 16 Perniagan Yusri 23 Perniagan Yusri 28 Perniagaan Zaheed 30 SMK Seri Bintang Selatan 31 Akaun Jualan (Kt) Jurnal Pulangan Jualan Tarikh Butir Folio No Dokumen 2018 Mac 10 Pernigaan Zaheed 31 Akaun Pulangan Jualan (Dt) .

200 58.400 Jumlah(RM) 340 115 455 Jumlah(RM) 14.500 7.490 14.325 7.050 13.800 Jumlah(RM) 270 270 .725 16.160 4.Jumlah(RM) 8750 1.

055 21 Bank 3.0 LEJAR Buku Tunai Tarikh Butir F Dis Tunai Bank Tarikh Butir F Dis Tunai Bank 2018 RM RM RM 2018 RM RM RM Mac 1 Baki b/b 980 16.075 25 ABB Pembekal Abu 6.520 31 Baki h/b 2.155 Apr 1 Baki b/b 2.200 68. 4.200 68.625 15 Belian 280 17 ABT Perniagaan Zaheed 14.435 6.500 30 Gaji 9.220 14 Gaji 2.800 4 ABT Perniagaan Yusri 2.040 44.000 29 Perniagaan Yusri 20.040 44. 6.000 24 Inventori Alat Kecil 400 26 Jualan 3.000 5 Jualan 5.900 12 Jualan 8.000 10 ABB Pembekal Abu 2.400 Mac 3 Sewa 1.750 27 Kadar Bayaran 480 29 Komisen Diterima 250 27 Ambilan 1.435 .000 21 Tunai 3.155 .

LEJAR AM Inventori Bahan Lansung Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 1 Baki b/b 8.750 Apr 1 Baki b/b 1.300 Apr 1 Baki b/b 8.460 Kerja Dalam Proses Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 1 Baki b/b 1.750 Mac 31 Baki h/b 1.750 Deposit Kadar Bayaran Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 23 Baki b/b 240 Mac 31 Baki h/b 240 Apr 1 Baki b/b 240 Insuran Prabayar Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 1 Baki b/b 500 Mac 31 Baki h/b .330 Mac 31 Baki h/b 24 Tunai 400 1.730 Inventori Barang Siap Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 1 Baki b/b 12.550 Mac 20 Ambilan 23 Derma 31 Baki 12.300 Inventori Alat-Alat Kecil Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac1 Baki b/b 1.730 Apr 1 Baki b/b 1.300 Mac 31 Baki h/b 8.550 Apr 1 Baki b/b 11.

000 . 500 Apr 1 Baki b/b 500 Akaun Mesin Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 1 Baki b/b 54.000 Mac 31 Baki h/b 54.000 Apr 1 Baki b/b 54.

500 1.350 Apr 1 Baki b/b 7.000 Akaun Susut Nilai Terkumpul Lengkapan Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 1 Baki h/b 1.350 Akaun Modal Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 31 Baki h/b 80.000 Mac 31 Baki h/b 12.000 Apr 1 Baki b/b 12. Akaun Susut Nilai Terkumpul Mesin Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 31 Baki h/b 10.200 Mac 1 Baki b/b 1.260 Apr 1 Baki b/b Akaun Lengkapan Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 1 Baki b/b 12.600 Mac 31 Baki h/b 28 Modal 4.260 Mac 1 Baki b/b 10.990 Mac 1 Baki b/b 28 Alatan Pejabat 80.200 Apr 1 Baki b/b Akaun Alatan Pejabat Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 1 Baki b/b 2.750 7.590 .590 Apr 1 Baki b/b 1.990 Mac 31 Baki b/b Akaun Ambilan Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 20 Inventori Barang Siap 90 Mac 31 Baki h/b 27 Bank 1.

Akaun Pinjaman Bank Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 1 Baki h/b 20.000 Apr 1 Baki b/b Akaun Sewa Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 3 Bank 1.800 Apr 1 Baki b/b 1.000 Mac 1 Baki b/b 20.800 Mac 31 Baki h/b 1.800 Akaun Gaji Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2018 2018 .

000 Apr 1 Baki b/b 1.750 Mac 31 Baki h/b 8 ABB Pembekal Bakar 1.000 Mac 31 Baki h/b 1.520 12.Mac 14 Bank 2.000 Akaun Belian Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 2 ABB Pembekal Abu 8.490 15 Tunai 280 14.160 17 ABB Pembekal Abu 4.680 April 1 Baki b/b 14.420 Akaun Komisen Diterima Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 31 Baki h/b 250 Mac 29 Bank 250 Apr 1 Baki b/b Akaun Kadar Bayaran Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 27 Tunai 480 Mac 31 Baki h/b 480 Apr 1 Baki b/b 480 Akaun Derma Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 23 Inventori Barang Siap 1.900 Mac 31 Baki h/b 30 Bank 9.680 Akaun Pulangan Belian Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2018 2018 .420 Apr 1 Baki b/b 12.

720 Apr 1 Baki b/b Akaun Pulangan Jualan Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 10 ABT Perniagaan Zaheed 270 Mac 31 Baki h/b 270 Apr 1 Baki b/b 270 .Mac 31 Baki h/b 455 Mac 7 ABB Abu 19 ABB Abu 455 19 Apr 1 Baki b/b Akaun Jualan Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2016 2016 Mac 31 Baki h/b 75720 Mac 5 Tunai 8 ABT Perniagaan Zaheed 12 Bank 16 ABT Perniagaan Yusri 23 ABT Perniagaan Yusri 26 Bank 28 ABT Perniagaan Zaheed 30 ABB SMK Seri Bintang Selatan 75.

000 11.730 LA 12 Jumlah 90 1.300 LA 11 Jumlah 1.750 LA 17 Jumlah 240 240 Jumlah 500 .550 LA 13 Jumlah 1.730 1.460 12. LA 10 Jumlah 8.300 8.750 1.

000 . 500 LA 1 Jumlah 54.000 54.

750 80.260 LA 2 Jumlah 12.990 LA 94 Jumlah 1.000 LA 92 Jumlah 1.590 .200 1.260 10.350 LA 50 Jumlah 76.990 80.350 7.240 4.260 10.000 12.200 1. LA 90 Jumlah 10.200 LA 3 Jumlah 7.590 1.

000 20.800 Jumlah . LA 30 Jumlah 20.000 20.000 Jumlah 1.800 1.

000 1.420 12.000 Jumlah 14.680 Jumlah . 12.680 14.420 Jumlah 250 250 250 Jumlah 480 480 Jumlah 1.

720 Jumlah 270 270 .00 13.00 8625.00 14325.500 3.200 75.725 16. 340 115 455 455 Jumlah 5220.00 7050.720 75.075 7.

050 22050 Apr 1 Baki b/b 7.500 31 Baki h/b 0 22.050 29 Bank 20.325 Mac 10 Pulangan Jualan 270 28 Jualan 7.200 Mac 4 Bank 2.750 Apr 1 Baki b/b 0 ABT Perniagaan Zaheed LJ 3 Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah 2018 2018 Mac 8 Jualan 14.725 .000 16 Jualan 7.750 22.725 17 Bank 14055 31 Baki h/b 7725 22. LEJAR JUALAN ABT Perniagaan Xedo LJ 1 Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah 2018 2018 Mac 1 Baki b/b 500 Mac 31 Baki h/b 500 500 500 Apr 1 Baki b/b 500 ABT Perniagaan Yusri LJ 2 Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah 2018 2018 Mac 1 Baki b/b 2.750 23 Jualan 13.

750 10 Bank 2. LEJAR BELIAN Akaun Pembekal Abu (ABB) LB 1 Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah 2018 2018 Mac Bank 340 Mac 1 Baki b/b 3.160 3.125 31 Baki h/b 8.350 17 Pulangan Belian 115 2 Belian 8.490 25 Bank 6.460 Mac 1 Baki b/b 2.010 16.590 Apr 1 Baki b/b 8.460 Apr 1 Baki b/b 3.010 Akaun Pembekal Bakar (ABB) LB 2 Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah 2018 2018 Mac 31 Baki h/b 3.300 8 Belian 1.460 .590 16.460 3.000 17 Belian 4.

720 Belian 14.200 ABT Perniagaan Zaheed 7.590 Kerja Dalam Proses 1.680 ABB Pembekal Abu 8.000 Susut Nilai Terkumpul Mesin 10.800 Komisen Diterima 250 Bank 44.000 Derma 1.135 ABB Pembekal Bakar 3.420 Kadar Bayaran 480 Sewa 1.460 ABT Perniagaan Xedo 500 ABT Perniagaan Yusri 0 ABT SMK Seri Bintang Selatan 16.040 200470 200470 .460 Ambilan 1.package 270 455 Mesin 54.750 Deposit Kadar Bayaran 240 Insurans Prabayar 500 Modal 80.200 Alatan Pejabat 7.350 Inventori Bahan Langsung 8.730 Inventori Barang Siap 11.990 Pinjaman 4% 20. IMBANGAN DUGA PADA 31 MAC 2018 Folio Debit Kredit Jualan 75.260 Susut Nilai Terkumpul Lengkapan 1.725 Pulangan .300 Inventori Alat-Alat Kecil 1.000 Gaji 12.435 Tunai 2.000 Lengkapan 12.

RM 200 Kt : Akaun Susut N = RM 2400 ÷ 5 .0 Senarai Pelarasan Pada Tarikh Imbangan Maklumat Bil Pelarasan Pengiraan a Inventori akhir Baki awal .Nilai Skrap / 5 Dt : Akaun Susut N = RM 2600 .Inventori Akhir = Akaun Pengeluaran Penggunaan inven alat-alat kecil ialah sebanyak RM b Kerja dalam proses RM 2010 akhir c Insuran Prabayar Insuran untuk 2 Bulan = RM500 Dt = Insurans RM25 Insuran untuk 1 bulan = RM500 ÷ 2 = RM 250 Kt = Insurans RM Insuran Bulan Mac = RM 250 Insuran Prabayar = RM250 d Pembahagian belanja kilang dan Kilang : 60% pejabat Pejabat : 30% e Polisi Susut Nilai Mesin = Kos .SNT x 10% Dt : Akaun Susut N Aset Bukan Semasa (nilai 1/12) = RM (54000-10260) × 10% Kt : Akaun Susut N = RM 43740 × 10% = RM 4364 × 1/12 = RM 365 Lengkapan = Susut Nilai Terkumpul / 2 Dt : Susut Nilai Ter = RM 12000 ÷ 2 Kt : Susut Nilai Ter = RM 6000 × 1/12 = RM 500 Alatan Pejabat = Kos .6.

= RM 480 × 1/12 = RM 40 f Hutang Lapuk Perniagaan Xedo = RM 500 Dt : Hutang Lapuk Kt : ABT Perniaga g Peruntukan Hutang Perutukan hutang ragu 2% = 7 % × RM (42010 .500) Dt Peruntukan Hu Ragu = RM 2906 × 1/12 Kt Peruntukan Hu = RM 242 h Belanja Belum Faedah Pinjaman Bank Belum Bayar = 4% × RM 20000 Dt : Faedah Pinjam Bayar = RM 800 × 1/12 Kt : RM 67 = RM 67 i Belanja Prabayar Promosi Prabayar RM 200 Dt : Promosi RM 2 Kt : Promosi Prab j Hasil Belum Komisen Belum Terima = RM 250 Dt : Komisen Belu Terima Kt : Komisen RM k Pembetulan Alat tulis RM200 belum di catat di mana mana akaun Dt : Alat Tulis RM 20 kesilapan Kt : Tunai RM 200 .

Catatan Penggunaan inventori alat-alat kecil untuk pengeluaran ialah sebanyak RM 1300 Dt = Insurans RM250 Kt = Insurans RM 250 Prabayar Dt : Akaun Susut Nilai Mesin RM 365 Kt : Akaun Susut Nilai Terkumpul Mesin RM 365 Dt : Susut Nilai Terkumpul lengkapan RM 500 Kt : Susut Nilai Terkumpul lengkapan RM 500 Dt : Akaun Susut Nilai Terkumpul Alatan Pejabat RM 40 Kt : Akaun Susut Nilai Terkumpul Alatan Pejabat RM 40 .

Dt : Hutang Lapuk RM 500 Kt : ABT Perniagaan RM 500 Dt Peruntukan Hutang Ragu = RM242 Kt Peruntukan Hutang Ragu = RM 242 Dt : Faedah Pinjaman = RM 67 Kt : RM 67 Dt : Promosi RM 200 Kt : Promosi Prabayar RM 200 Dt : Komisen Belum Terima Kt : Komisen RM 250 Dt : Alat Tulis RM 200 Kt : Tunai RM 200 .

215 .0 JURNAL PELARASAN TARIKH BUTIR FOLIO DEBIT 2018 (RM) Mac 31 Insuran 250 Insuran Prabayar (Pelarasan Insuran Prabayar) Susut Nilai Mesin 365 Susut Nilai Terkumpul Mesin (Pelarasan Susut Nilai Mesin) Susut Nilai Lengkapan 100 Susut Nilai Terkumpul Lengkapan (Pelarasan Susut Nilai Lengkapan) Susut Alatan Pejabat Susut Nilai Terkumpul Alatan Pejabat (Pelarasan Susut Nilai Alatan Pejabat) Hutang Lapuk 500 ABT Perniagaan Xedo Hutang Ragu Peruntukan Hutang Ragu 3% Faedah Atas Pinjaman Faedah Atas Pinjaman 4% Belum Bayar Gaji Gaji Belum Bayar Sewa Prabayar Sewa JUMLAH 1. 7.

215 . JA8 KREDIT (RM) 250 365 100 500 1.

LEJAR PELARASAN Akaun Insuran Tarikh Butir Folio RM Tarikh Butir Folio Mac 31 Insuran Prabayar 250 250 Mei 1 Baki b/b 250 Akaun Insuran Prabayar Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 1 Baki b/b 500 Mac 31 Insurans Baki h/b 500 April 1 Baki b/b 250 Akaun Susut Nilai Terkumpul Mesin Tarikh Butir Folio RM Tarikh Butir Folio 2018 2018 April 1 Baki h/b 10625 Mac 31 Baki b/b 31 Susut Nilai Mesin 10625 April 2 Baki b/b Akaun Susut Nilai Mesin Tarikh Butir Folio RM Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 31 Susut Nilai Terkumpul 365 Mac 31 Baki h/b 365 April 1 Baki b/b 365 Akaun Susut Nilai Terkumpul Alatan Pejabat Tarikh Butir Folio RM Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 31 Baki h/b 120 Mac 31 Susut Nilai Alatan Pejabat 120 .

April 1 Baki b/b Akaun Susut Nilai Alatan Pejabat Tarikh Butir Folio RM Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 31 Baki h/b 120 Mac 31 Susut Nilai Alatan Pejabat 120 April 1 Baki b/b Akaun Susut Nilai Terkumpul Lengkapan Tarikh Butir Folio RM Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 31 Baki h/b 1300 Mac 31 Baki b/b 31 Susut Nilai Lengkapan 1300 April 1 baki b/b Akaun Susut Nilai Lengkapan Tarikh Butir Folio RM Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 31 Baki h/b 100 Mac 31 Untung Rugi 100 Akaun Hutang lapuk LA29 Tarikh Butir Folio RM Tarikh Butir Folio 2018 Mac 31 ABT Perniagaan Xedo 500 Mac 31 Untung Rugi 500 ABT Perniagaan Xedo Tarikh Butir Folio RM Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 1 Baki b/b 500 Mac 31 Baki h/b 500 April 1 Baki b/b 500 .

Akaun Hutang Ragu LA30 Tarikh Butir Folio RM Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 31 Peruntukan Hutang Ragu 3% 718 Mac 31 Untung Ragu 718 Akaun Peruntukan Hutang Ragu 3% LA9 Tarikh Butir Folio RM Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 31 Baki h/b 718 Mac 31 Hutang Ragu 718 April 1 Baki b/b Akaun Komisen Belum Terima Tarikh Butir Folio RM Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 31 Komisen Diterima 250 Mac 31 Baki h/b 250 April 1 Baki b/b 250 ……………………………………. Tarikh Butir Folio RM Tarikh Butir Folio ………………………… Tarikh Butir Folio RM Tarikh Butir Folio .

Tarikh Butir Folio RM Tarikh Butir Folio . …………………………………….

AKAUN KAWALAN BELUM BAYAR DAN AKAUN KAWALAN BELUM TERIMA Akaun Kawalan Belum Terima Tarikh Butir Folio RM Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 31 Baki b/b 2700 Mac 10 Pulangan jualan 31 Jualan 58800 31 Bank 31 Hutang lapuk 31 Baki h/b 61500 Apr 1 Baki b/b 23925 Akaun Kawalan Belum Bayar Tarikh Butir Folio RM Tarikh Butir Folio 2018 2018 Mac 31 Pulangan belian 455 Mac 31 Baki b/b Bank 8000 31 Belian Baki h/b 11595 20050 Mei 1 Baki b/b .

RM 250 250 Jumlah 250 250 500 RM 10260 365 10625 10625 RM 365 365 RM 120 120 .

120 RM 120 120 120 RM 1200 100 1300 1300 RM 100 100 LA29 RM 500 500 RM 500 0 .

LA30 RM 718 718 LA9 RM 718 718 718 RM 250 250 RM RM .

RM .

TERIMA RM 270 36805 500 23925 61500 RM 5650 14400 20050 11595 .

IMBANGAN DUGA PADA 31 MAC 2018 Folio Debit Kredit 0 0 .

PEMBAHAGIAN BELANJA HARGA ASAL 70% KILANG 30% PENGURUSAN 1 Sewa Kilang 6860 4802 2058 2 Susut Nilai Mesin 365 365 0 3 Kadar Bayaran 480 336 144 4 Belanja Alat-Alat Kecil 1300 1300 0 5 Insuran 250 175 75 6 Gaji Penyelia Kilang 2000 2000 0 7 Susut Nilai Lengkapan .

Akaun Inventori Alat-Alat Kecil Tarikh Butir Folio RM Tarikh Butir Folio Mac 1 Baki b/b 1730 Mac 31 Belanja Alat-Alat Kecil Baki h/b 1730 Apr 1 Baki b/b 430 Akaun Belanja Alat-alat Kecil Tarikh Butir Folio RM Tarikh Butir Folio Mac 31 Alat2 Kecil 1300 Mac 31 Baki h/b 1300 Apr 1 Baki b/b 1300 .

RM 1300 430 1730 RM 1300 1300 .

Inventori Akhir 17343 5182 BURUH LANSUNG Operator Kilang 6220 6220 KOS PRIMA 11402 KOS OVERHEAD Sewa Kilang 4800 Susut Nilai Mesin 365 Kadar Bayaran 344 Belanja Alat-Alat Kecil 1300 Insuran 175 Gaji Penyelia Kilang 2000 8984 20386 + Kerja Dalam Proses Awal 1750 22136 .AKAUN PENGELUARAN RM RM BAHAN LANSUNG Inventori Awal 8300 Belian 14680 (-) Pulangan Belian 455 14225 22525 .Kerja Dalam Proses Akhir 2010 KOS PENGELUARAN 20126 .

AKAUN PENAMAT PENYATA PENDAPATAN KILANG KASUT KZ Penyata Pendapatan Bagi Bulan Berakhir 31 Mac 2018 RM RM RM RM Jualan 0 Tolak : Pulangan Jualan 0 Diskaun Diberi 0 0 Jualan Bersih 0 Tolak :Kos Jualan Inventori Awal Barang Siap 12120 Kos Pengeluaran 1230 Kos Barang siap untuk dijual 13350 Tolak: Inventori Akhir Barang Siap 9190 Kos Jualan 4160 Untung Kasar -4160 Tambah:Hasil Sewa diterima Tolak : Belanja Insurans Promosi Belanja am Angkutan keluar Alat tulis Gaji Kadar bayaran Belanja susut nilai kendeaan Belanja susut nilai perabot Hutang lapuk Hutang ragu UNTUNG BERSIH .

KILANG KASUT KZ Penyata Kedudukan Kewangan Pada 31 Mac 2018 RM RM RM Aset Bukan Semasa Premis Kenderaan Tolak:Susut Nilai Terkumpul kenderaan Perabot Tolak:Susut Nilai Terkumpul Perabot Alatan pejabat Aset Semasa Stok Akhir Penghutang Tolak: Peruntukan Hutang Ragu Tunai Bank Sewa diterima terakru Deposit kadar bayaran Insurans terdahulu Tolak : Liabiliti Semasa Pemiutang Kadar bayaran terakru Angkutan keluar terakru Promosi terakru Modal Kerja Ekuiti Pemilik Modal Awal Untung bersih Modal akhir .

kos berubah seunit = 900 .kos berubah seunit = = Titik pulang modal = Kos tetap Margin caruman seunit = 0 375 = 0 unit Kasut Fabrik Rata Margin caruman seunit = Harga jualan seunit .kos berubah seunit = = Titik pulang modal = Kos tetap Margin caruman seunit = 0 460 = 0 unit Kasut Kulit Margin caruman seunit = Harga jualan seunit .645 = Rm 255 Titik pulang modal = Kos tetap Margin caruman seunit = 0 255 = 0 unit .PENGIRAAN TITIK PULANG MODAL Kos tetap = Insurans + Belanja susut nilai kenderaan + Belanja susut nilai perabot + promosi belanja am + angkutan keluar + alat tulis + kadar bayaran + gaji Kos tetap = = Kasut Fabrik Bertumit Margin caruman seunit = Harga jualan seunit .

atas jualan = (4.160) x 100 untung kasar yang diperoleh ialah . #DIV/0! sen = #DIV/0! % = Untung bersih Pulangan atas modal Modal awal Bagi setiap RM1 yang dilaburkan.(k) PENGIRAAN NISBAH/ (l) TAFSIRAN NISBAH Analisis Nisbah Pengiraan Tafsiran (i) Nisbah keberuntungan Peratus = Untung kasar untung kasar Kos jualan Harga barang niaga diperoleh atas kos jualan = (4.x 100 untung bersih sebanyak .00) % = Untung kasar Peratus untung kasar Jualan bersih Bagi setiap RM1 jualan bersih.x 100 untung bersih yang diperoleh ialah . #DIV/0! sen diperoleh = #DIV/0! % . = (100. = .00) % pada kosnya. #DIV/0! sen = #DIV/0! % = Untung bersih Peratus untung bersih Jualan bersih Bagi setiap RM1 jualan bersih atas jualan = .160 (100.160) x 100 dengan menambahkan (tokokan) 4.

X 31 #DIV/0! hari untuk membayar hutang . RM #DIV/0! = #DIV/0! :1 menjelaskannya. (ii) Nisbah Kecekapan Kadar pusing ganti = Kos Jualan Inventori Stok Purata Perniagaan telah menggantikan = 4160 atau membeli stok baru sebanyak Err:509 Err:509 Kali = Err:509 Kali sebulan = Penghutang X 31 hari Tempoh kutipan hutang Jualan kredit Perniagaan mengambil masa = .0 perniagaan mempunyai aset 0 semasa (tidak termasuk stok) = #DIV/0! :1 RM #DIV/0! menjelaskannya. Nisbah ujian = Aset Semasa . perniagaan mempunyai aset semasa . = #DIV/0! hari .Stok Akhir asid Liabiliti Semasa Bagi setiap RM1 liabiliti semasa. kepada pemiutangnya. Analisis Nisbah Pengiraan Tafsiran (ii) Nisbah Kecairan = Aset Semasa Nisbah semasa Liabiliti Semasa Bagi setiap RM1 liabiliti semasa. = .X 31 #DIV/0! hari untuk mengutip hutang . pelanggannya. = 0. = #DIV/0! hari Tempoh pembayaran = Pemiutang X 31 hari hutang Belian kredit Perniagaan mengambil masa = .

ar yang diperoleh ialah p RM1 jualan bersih sih yang diperoleh ialah p RM1 yang dilaburkan. p RM1 jualan bersih. Tafsiran ng niaga diperoleh nambahkan % pada kosnya. sih sebanyak sen diperoleh .

mempunyai aset dak termasuk stok) untuk n telah menggantikan beli stok baru sebanyak dalam tempoh n mengambil masa hari untuk mengutip hutang n mengambil masa hari untuk membayar hutang miutangnya. . mempunyai aset semasa untuk p RM1 liabiliti semasa. Tafsiran p RM1 liabiliti semasa.

BELANJAWAN TUNAI UNTUK TIGA BULAN a Baki tunai dan bank pada bulan 1 April adalah dianggarkan sebanyak ______________ b Jualan bagi bulan April. 60% daripada jualan adalah secara kredit c d e f Penerimaan dan pembayaran berikut dianggarkan sama pada setiap bulan : RM PENERIMAAN Sewa diterima - PEMBAYARAN Insurans - Promosi - Belanja am - Angkutan keluar - Gaji - Alat tulis - Kadar bayaran - Belanja susut nilai kendeaan - Belanja susut nilai perabot - Hutang lapuk - Hutang ragu - Penyata Belanjawan Tunai Bagi Tiga Bulan Berakhir 31 Jun 2018 .Mei dan Jun masing-masing meningkat 5% 8% dan 10% dari bulan sebelumnya.

BUTIR-BUTIR APRIL MEI RM RM Baki b/b PENERIMAAN Jualan Penghutang Sewa diterima JUMLAH PENERIMAAN PEMBAYARAN Belian Pemiutang Insurans Promosi Belanja am Angkutan keluar Gaji Alat tulis Kadar bayaran Caruman KWSP Caruman Perkeso Faedah Atas Pinjaman JUMLAH PEMBAYARAN LEBIHAN / (KURANGAN) .

ak ______________ % dari bulan sebelumnya. 31 Jun 2018 .

JUN RM .