You are on page 1of 17

Jumalan nimi Jesajan kirjassa

Missä on todisteet muodolle Jahve? Entä missä on todisteet, että masoreetit
lisäsivät sanan adonay vokaalit ’a’, ’o’ ja ’a’ Tetragrammiin ® Jahova?

Se, että he lausuivat Tetragrammia luettaessa adonay (Herra) ei todista, että he
olisivat lisänneet sen vokaalit siihen. Tätä vastaan puhuu faktat, että
ensimmäinen vokaali, jonka he lisäsivät, on ’e’ eikä ’a’. Tätä on yritetty selittää
jollain heprean kielioppisäännöllä, ettei muka ensimmäisen konsonantin j – yod
jälkeen voisi olla vokaalia ’a’, vaan että se olisi pitänyt tästä syystä muuttaa
vokaaliksi ’e’. Mikään ei kuitenkaan viittaa tällaisen ”säännön” olemassaoloon,
vaan yod-konsonantin jälkeen voidaan käyttää ihan normaalisti vokaalia ’a’.
Sitä paitsi jos tällainen sääntö olisi olemassa, se olisi ristiriidassa muodon Jahve
kanssa, koska juuri siinähän on ensimmäisen konsonantin J – Yod jälkeen heti
vokaali ’a’.

Toiseksi seuraava vokaali ’o’ puuttuu Jesajassa 100% Tetragrammeista. Miksi?
Tätä ei voida kutsua ainakaan lisäämiseksi. Karkeasti ottaen voidaan todeta
siinä tapauksessa masoreettien ”lisänneen” vain 1/3 sanan adonay vokaaleista –
vain viimeisen ’a’-vokaalin systemaattisesti. Näin päädytäänkin
seuraavanlaiseen, loogiseen päätelmään: Tetragrammiin ei ole lisätty vokaaleja
sanasta adonay, vaan ne ovat tulleet jostain muualta. Entä voisivatko siinä jo
olevat vokaalit ’e’ ja ’a’ kuuluneet siihen alun perinkin?

Jesajasta löytyy myös 24 kohtaa, joissa on ilmaus ’adonay JHVH’, eli ’Herra
Jehova’. Koska masoreetit lausuivat ääneen ilmauksen, olisi voinut kuulostaa
hölmöltä toistaa ’adonay adonay’ (JHVH:n kohdalla lausuivat siis yleensä
’adonay’). Mutta tällaisessa tilanteessa he saattoivatkin lausua
poikkeuksellisesti ’adonay elohim’, eli ’Herra Jumala’. Tähän viittaisi se, että
poikkeuksetta ja ainoastaan tämän ilmauksen kohdalla Tetragrammin viimeinen
vokaali on ’i’ (elohim). Silti tässäkään tilanteessa he eivät merkinneet
keskimmäistä vokaalia ’o’. Ensimmäiseksi vokaaliksi on merkitty ’e’, kuten
lähes kaikissa muissakin kohdissa. Ainoa epävarma tapaus on Jesajan 50:4:ssä,
josta joku viisaampi saa tulkita, onko kyse keskimmäisestä vokaalista ’o’ vai
kantillaatiomerkistä:

Olemassa olevat vokaalimerkinnät Tetragrammin yhteydessä eivät puolla
minkäänlaista todisteita sen puolesta, että vokaaleita olisi ollut kolmen sijasta
vain kaksi, ja että ensimmäinen olisi ollut ’a’ ja toinen ’e’, kuten muodossa
Jahve. Kaiken tämän lisäksi hepreassa on kieliopillisestikin lähes mahdotonta,
että keskellä sanaa olevan ’h’-konsonantin jälkeen tulisi konsonantti. Siihen
olisi tultava konsonantin sijasta vokaali. Vain silloin kun ’h’ on sanan lopussa
viimeisenä, se voi jäädä ilman vokaalia. Joten suuri kysymys siis kuuluukin,
mikä vokaali tulee sanan Jeh[?]vah väliin? Onko se ’a’, ’e’, ’i’, ’o’ vai ’u’?
Jesajan kirjassa Jumalan nimi esiintyy yhteensä 453 kertaa. Näistä 4 on
lyhennetyssä muodossa Jah. Seuraavassa on esitetty lista jokaisesta näistä
kohdasta selvennyksineen:

Westminster Leningrad Codex

1:2 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
1:4 ‫י ְהָ֗וה‬ Jeh[-]vah
1:9 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
1:11 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
1:18 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
1:20 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
1:24 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
1:28 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
2:2 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
2:3 ‫י ְהָ֗וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
2:5 ‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
2:10 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
2:11 ‫י ְה ָ֛וה‬ Jeh[-]vah
2:12 ‫ַליה ָ֧וה‬ J[-]h[-]vah ‘Jehovan’
2:17 ‫י ְה ָ֛וה‬ Jeh[-]vah
2:19 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
2:21 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
3:1 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
3:8 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
3:13 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
3:14 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
3:15 ‫י ְה ִ֖וה‬ Jeh[-]vih ’adonay Jehovah’
3:16 ‫י ְהָ֗וה‬ Jeh[-]vah
3:17 ‫ַויה ָ֖וה‬ J[-]h[-]vah
4:2 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
4:5 ‫י ְהָ֡וה‬ Jeh[-]vah
5:7 ‫י ְה ָ֤וה‬ Jeh[-]vah
5:9 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
5:12 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
5:16 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
5:24 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
5:25 ‫י ְהָ֨וה‬ Jeh[-]vah
6:3 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
6:5 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
6:12 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
7:3 ‫י ְהָו֮ה‬ Jeh[-]vah
7:7 ‫י ְה ִ֑וה‬ Jeh[-]vih ’adonay Jehovah’
7:10 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
7:11 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
7:12 ‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
7:17 ‫י ְהָ֜וה‬ Jeh[-]vah
7:18 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
8:1 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
8:3 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
8:5 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
8:11 ‫י ְה ָ֛וה‬ Jeh[-]vah
8:13 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
8:17 ‫ַליהָ֔וה‬ J[-]h[-]vah ‘Jehovaa’
8:18 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
9:7 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
9:11 ‫י ְה ָ֛וה‬ Jeh[-]vah
9:13 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
9:14 ‫י ְהָ֜וה‬ Jeh[-]vah
9:19 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
10:16 ‫י ְה ָ֧וה‬ Jeh[-]vah
10:20 ‫י ְה ָ֛וה‬ Jeh[-]vah
10:23 ‫י ְהִו֙ה‬ Jeh[-]vih ’adonay Jehovah’
10:24 ‫י ְהִו֙ה‬ Jeh[-]vih ’adonay Jehovah’
10:26 ‫י ְה ָ֤וה‬ Jeh[-]vah
10:33 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
11:2 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
11:3 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
11:9 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
11:15 ‫י ְהָ֗וה‬ Jeh[-]vah
12:1 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
12:2 ‫ָי֣הּ‬ Jah yhdistetty muoto ‘Jah Jehova’
‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
12:4 ‫ַֽליהָו֙ה‬ J[-]h[-]vah ‘Jehovaa’
12:5 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
13:4 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
13:5 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
13:6 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
13:9 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
13:13 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
14:1 ‫י ְהָ֜וה‬ Jeh[-]vah
14:2 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
14:3 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
14:5 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
14:22 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
14:23 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
14:24 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
14:27 ‫י ְה ָ֧וה‬ Jeh[-]vah
14:32 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
16:13 ‫י ְה ָ֛וה‬ Jeh[-]vah
16:14 ‫י ְהָו֮ה‬ Jeh[-]vah
17:3 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
17:6 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
18:4 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
18:7 ‫ַליה ָ֣וה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovalle’
‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
19:1 ‫י ְהָ֜וה‬ Jeh[-]vah
19:4 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
19:12 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
19:14 ‫י ְה ָ֛וה‬ Jeh[-]vah
19:16 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
19:17 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
19:18 ‫ַליה ָ֣וה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovalle’
19:19 ‫ַֽליהָ֔וה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovalle’
‫ַֽליה ָֽוה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovalle’
19:20 ‫ַֽליה ָ֥וה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovalle’
‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
19:21 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
‫ַֽליה ָ֖וה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovalle’
19:22 ‫י ְה ָ֛וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
19:25 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
20:2 ‫י ְהָו֮ה‬ Jeh[-]vah
20:3 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
21:10 ‫י ְה ָ֧וה‬ Jeh[-]vah
21:17 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
22:5 ‫י ְה ִ֛וה‬ Jeh[-]vih ’adonay Jehovah’
22:12 ‫י ְה ִ֛וה‬ Jeh[-]vih ’adonay Jehovah’
22:14 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ִ֖וה‬ Jeh[-]vih ’adonay Jehovah’
22:15 ‫י ְה ִ֖וה‬ Jeh[-]vih ’adonay Jehovah’
22:17 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
22:25 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
23:9 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
23:11 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
23:17 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
23:18 ‫ַֽליהָ֔וה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovalle’
‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
24:1 ‫י ְה ָ֛וה‬ Jeh[-]vah
24:3 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
24:14 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
24:15 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
24:21 ‫י ְה ָ֛וה‬ Jeh[-]vah
24:23 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
25:1 ‫י ְה ָ֤וה‬ Jeh[-]vah
25:6 ‫י ְהָ֨וה‬ Jeh[-]vah
25:8 ‫י ְה ִ֛וה‬ Jeh[-]vih ’adonay Jehovah’
‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
25:9 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
25:10 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
26:4 ‫ַבֽיה ָ֖וה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovassa’
‫ְבָּי֣הּ‬ Jah yhdistetty muoto ’Jah Jehova’
‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
26:8 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
26:10 ‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
26:11 ‫י ְה ָ֛וה‬ Jeh[-]vah
26:12 ‫י ְהָ֕וה‬ Jeh[-]vah
26:13 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
26:15 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
26:16 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
26:17 ‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
26:21 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
27:1 ‫י ְהָו֩ה‬ Jeh[-]vah
27:3 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
27:12 ‫י ְה ָ֛וה‬ Jeh[-]vah
27:13 ‫ַליה ָ֛וה‬ J[-]h[-]vah ’palvoa Jehovaa’
28:5 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
28:13 ‫י ְהָ֗וה‬ Jeh[-]vah
28:14 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
28:16 ‫י ְהִ֔וה‬ Jeh[-]vih ’adonay Jehovah’
28:21 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
28:22 ‫י ְה ִ֛וה‬ Jeh[-]vih ’adonay Jehovah’
28:29 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
29:6 ‫י ְה ָ֤וה‬ Jeh[-]vah
29:10 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
29:15 ‫ֵמֽיה ָ֖וה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovalta’
29:19 ‫ַבּֽיה ָ֖וה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovasta’
29:22 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
30:1 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
30:9 ‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
30:15 ‫י ְהִ֜וה‬ Jeh[-]vih ’adonay Jehovah’
30:18 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
30:26 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
30:27 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
30:29 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
30:30 ‫י ְהָ֜וה‬ Jeh[-]vah
30:31 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
30:32 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
30:33 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
31:1 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
31:3 ‫ַֽויהָ֞וה‬ J[-]h[-]vah ’kun Jehova’
31:4 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
31:5 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
31:9 ‫י ְהָ֗וה‬ Jeh[-]vah
32:6 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
33:2 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
33:5 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
33:6 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
33:10 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
33:21 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
33:22 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
34:2 ‫ַֽליהָו֙ה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovan’
34:6 ‫ַליהָ֞וה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovalla’
‫ַֽליהָו֙ה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovalle’
34:8 ‫ַֽליה ָ֑וה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovalla’
34:16 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
35:2 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
35:10 ‫י ְהָ֜וה‬ Jeh[-]vah
36:7 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
36:10 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
36:15 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
36:18 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
36:20 ‫י ְה ָ֛וה‬ Jeh[-]vah
37:1 ‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
37:4 ‫י ְהָ֨וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
37:6 ‫י ְהָ֗וה‬ Jeh[-]vah
37:14 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
37:15 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
37:16 ‫י ְהָ֨וה‬ Jeh[-]vah
37:17 ‫י ְה ָ֤וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָ֛וה‬ Jeh[-]vah
37:18 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
37:20 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
37:21 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
37:22 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
37:32 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
37:33 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
37:34 ‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
37:36 ‫י ְהָ֗וה‬ Jeh[-]vah
38:1 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
38:2 ‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
38:3 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
38:4 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
38:5 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
38:7 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
38:11 ‫֔י ָהּ‬ Jah ’Jahia’
‫ָי֖הּ‬ Jah ’Jahia’
38:20 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
38:22 ‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
39:5 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
39:6 ‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
39:8 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
40:2 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
40:3 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
40:5 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
40:7 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
40:10 ‫י ְהִו֙ה‬ Jeh[-]vih ’adonay Jehovah’
40:13 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
40:27 ‫ֵמי ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah ’Jehovalta’
40:28 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
40:31 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
41:4 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
41:13 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
41:14 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
41:16 ‫ַבּֽיהָ֔וה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovassa’
41:17 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
41:20 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
41:21 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
42:5 ‫י ְהָ֗וה‬ Jeh[-]vah
42:6 ‫י ְה ָ֛וה‬ Jeh[-]vah
42:8 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
42:10 ‫ַֽליהָו֙ה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovalle’
42:12 ‫ַֽליה ָ֖וה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovalle’
42:13 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
42:19 ‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
42:21 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
42:24 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
43:1 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
43:3 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
43:10 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
43:11 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
43:12 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
43:14 ‫י ְה ָ֛וה‬ Jeh[-]vah
43:15 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
43:16 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
44:2 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
44:5 ‫ַֽליה ָ֣וה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovalle’
‫ַֽליהָ֔וה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovalle’
44:6 ‫י ְה ָ֧וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
44:23 ‫י ְהָ֗וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
44:24 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
45:1 ‫י ְהָו֮ה‬ Jeh[-]vah
45:3 ‫י ְה ָ֛וה‬ Jeh[-]vah
45:5 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
45:6 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
45:7 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
45:8 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
45:11 ‫י ְה ָ֛וה‬ Jeh[-]vah
45:13 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
45:14 ‫י ְהָ֗וה‬ Jeh[-]vah
45:17 ‫ַבּיהָ֔וה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovan’
45:18 ‫֠י ְהָוה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
45:19 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
45:21 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
45:24 ‫ַבּיה ָ֛וה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovassa’
45:25 ‫ַבּיה ָ֛וה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovassa’
47:4 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
48:1 ‫י ְהָ֗וה‬ Jeh[-]vah
48:2 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
48:14 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
48:16 ‫י ְה ִ֛וה‬ Jeh[-]vih ’adonay Jehovah’
48:17 ‫י ְה ָ֛וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָ֤וה‬ Jeh[-]vah
48:20 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
48:22 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
49:1 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
49:4 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
49:5 ‫י ְהָ֗וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
49:7 ‫י ְהָו֩ה‬ Jeh[-]vah
‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
49:8 ‫י ְהָ֗וה‬ Jeh[-]vah
49:13 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
49:14 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
49:18 ‫י ְהָ֗וה‬ Jeh[-]vah
49:22 ‫י ְהִ֗וה‬ Jeh[-]vah
49:23 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
49:25 ‫י ְהָ֗וה‬ Jeh[-]vah
49:26 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
50:1 ‫י ְהָ֗וה‬ Jeh[-]vah
50:4 ‫י ְהוֹ֗ ִה‬ Jeh[?]vih ’adonay Jehovah’
50:5 ‫י ְהִו֙ה‬ Jeh[-]vih ’adonay Jehovah’
50:7 ‫י ְהִו֙ה‬ Jeh[-]vih ’adonay Jehovah’
50:9 ‫י ְהִו֙ה‬ Jeh[-]vih ’adonay Jehovah’
50:10 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
51:1 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
51:3 ‫י ְהָ֜וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
51:9 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
51:11 ‫י ְהָ֜וה‬ Jeh[-]vah
51:13 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
51:15 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
51:17 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
51:20 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
51:22 ‫י ְהָ֗וה‬ Jeh[-]vah
52:3 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
52:4 ‫י ְהִ֔וה‬ Jeh[-]vih ’adonay Jehovah’
52:5 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
52:8 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
52:9 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
52:10 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
52:11 ‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
52:12 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
53:1 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
53:6 ‫ַֽויהָו֙ה‬ J[-]h[-]vah
53:10 ‫ַויהָ֞וה‬ J[-]h[-]vah
‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
54:1 ‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
54:5 ‫י ְה ָ֥וה‬ Jeh[-]vah
54:6 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
54:8 ‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
54:10 ‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
54:13 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
54:17 ‫י ְה ָ֧וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
55:5 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
55:6 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
55:7 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
55:8 ‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
55:13 ‫ַֽליהָו֙ה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovalle’
56:1 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
56:3 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
56:4 ‫י ְהָ֗וה‬ Jeh[-]vah
56:6 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
56:8 ‫י ְהִ֔וה‬ Jeh[-]vih ’adonay Jehovah’
57:19 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
58:5 ‫ַליה ָֽוה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovalle’
58:8 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
58:9 ‫ַויה ָ֣וה‬ J[-]h[-]vah
58:11 ‫י ְהָו֮ה‬ Jeh[-]vah
58:13 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
58:14 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
59:1 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
59:13 ‫ַבּֽיהָ֔וה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovaa vastaan’
59:15 ‫י ְה ָ֛וה‬ Jeh[-]vah
59:19 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
59:20 ‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
59:21 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
60:1 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
60:2 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
60:6 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
60:9 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
60:14 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
60:16 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
60:19 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
60:20 ‫י ְהָ֗וה‬ Jeh[-]vah
60:22 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
61:1 ‫י ְה ִ֖וה‬ Jeh[-]vih ’adonay Jehovah’
‫י ְהָ֨וה‬ Jeh[-]vah
61:2 ‫ַֽליהָ֔וה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovan’
61:3 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
61:6 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
61:8 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
61:9 ‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
61:10 ‫ַבּֽיהָ֗וה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovassa’
61:11 ‫י ְהִ֗וה‬ Jeh[-]vih ’adonay Jehovah’
62:2 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
62:3 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
62:4 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
62:6 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
62:8 ‫י ְה ָ֛וה‬ Jeh[-]vah
62:9 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
62:11 ‫י ְהָ֗וה‬ Jeh[-]vah
62:12 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
63:7 ‫י ְה ָ֤וה ׀‬ Jeh[-]vah
‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
63:14 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
63:16 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
63:17 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
64:8 ‫י ְה ָ֖וה‬ Jeh[-]vah
64:9 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
64:12 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
65:7 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
65:8 ‫י ְהָ֗וה‬ Jeh[-]vah
65:11 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
65:13 ‫י ְהִ֗וה‬ Jeh[-]vih ’adonay Jehovah’
65:15 ‫י ְה ִ֑וה‬ Jeh[-]vih ’adonay Jehovah’
65:23 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
65:25 ‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
66:1 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
66:2 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
66:5 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
66:6 ‫י ְהָ֔וה‬ Jeh[-]vah
66:9 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
66:12 ‫י ְהָ֗וה‬ Jeh[-]vah
66:14 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
66:15 ‫י ְהָו֙ה‬ Jeh[-]vah
66:16 ‫י ְה ָ֣וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
66:17 ‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
66:20 ‫ַֽליהָ֡וה‬ J[-]h[-]vah ’Jehovalle’
‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
66:21 ‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah
66:22 ‫י ְה ָ֑וה‬ Jeh[-]vah
66:23 ‫י ְה ָֽוה‬ Jeh[-]vah

Jehovan nimi sisältyy lyhennettynä muihin nimiin Raamatussa joko muodossa
Jeho tai Jah. Muodossa Jeho se esiintyy aina etuliitteenä. Jah esiintyy joko
sanan etu- tai takaliitteenä, sekä myös yksinään. Jah-lyhenteen ei välttämättä
tarvitse olla lyhennys nimen alkuosasta, kuten Jahve-muodon kannattajan
ajattelevat, vaan se voi myös muodostua nimestä Jehovah.

Alla olevasta listasta näkee joitakin tilanteita nimen lyhenteiden käyttöstä.
Jeho-lyhenteeseen vokaalit on merkitty ilman minkäänlaisia ongelmia. Tämä
antaa myös vinkin mahdollisesti nimen keskimmäisestä puuttuvasta vokaalista,
joka voisi olla ’o’.

Jehojada (yehowyada) ‫ י ְהוֹי ָ ָ ֧דע‬merk. ’tietäköön Jehova’ (2Sa 23:20)
Jehoaddan (yehowaddin) ‫ י ְ ֽה ֹוַע ָ ֖דּן‬merk. ’Jehova on mielihyvä’ (2Ku 14:2)
Jehojarib (lihowyarib) ‫ ִלי֣הוֹי ִָ֔ריב‬merk. ’kiistelköön Jehova’ (1Ai 24:7)
Jehohanan (yehowhanan) ‫ י ְהוָֹח ָ֣נן‬merk. ’Jehova on suosiollinen’ (1Ai 26:3)
Jehosabad (yehowzabad) ‫ י ְהוֹזָ ָ ֣בד‬merk. ’Jehova on lahjoittanut’ (1Ai 26:4)
Jehoram (yehowram) ‫ י ְהוָֹ֗רם‬merk. ’Jehova on korkea’ (2Ai 21:16)
Jehoahas (yehowahaz) ‫ י ְהוֹאָ ָ ֖חז‬merk. ’Jehova on tarttunut’ (2Ai 21:17)
Jehosabat (yehowosabat) ‫שְׁבַ֨עת‬ ַ ‫ י ְהוֹ‬merk. ’Jehova on yltäkylläisyys’ (2Ai 22:11)
Jojakin (yehowyakin) ‫ י ְהוֹי ָ ִ ֥כין‬merk. ’Jehova on vahvistanut’ (2Ku 24:6)
Jojakim (yehowyaqim) ‫ י ְהוֹי ָ ִ֑קים‬merk. ’Jehova nostaa’ (1Ai 3:15)
Joosua (yehowosua) ‫שַׁע‬ֽ ֻ ‫ י ְהוֹ‬merk. ’Jehova on pelastus’ (4Mo 13:16)

Jahseja (weyahzeyah) ‫ ְוי ְַחזְָי ֥ה‬merk. ’Jah on nähnyt’ (Esr 10:15)
Jah (yah) ‫( ֔י ָהּ‬2Mo 15:2)
hallelu-Jah (halluyah) ‫ ַהְֽללוּ־ָי ֽהּ‬merk. ’ylistäkää Jahia’ (Ps 104:35)
Jehia (wihiyah) ‫ ִֽויִח ֔יּ ָה‬merk. ’Eläköön hän, oi Jah!’ (1Ai 15:24)
Nehemia (nehemyah) ‫ נְֶחְמָי֣ה‬merk. ’Jah lohduttaa’ (Ne 3:16)
Jesaja (yesayahu) ‫שְׁעָי֣הוּ‬ ֽ ַ ְ ‫ י‬merk. ’Jehovan pelastus’ (Jes 1:1)
Kantillaatiomerkit eivät ole vokaalimerkkejä. Ne liittyvät tekstin lukutapaan.
Alla olevaan taulukkoon on kerätty yleisimmät merkit ja niiden nimet.
Varsinkin zaqef qatan ja revia sekoitetaan helposti vokaalien kanssa.
Tuntuu käsittämättömältä, kuinka Raamatun tärkeimmän nimen lausuminen
voisi unohtua. Suurelta osin saamme kiittää masoreetteja, joiden ansiosta
vokaalit voidaan merkitä heprean konsonanttien väliin ja kyetä lausumaan ja
ymmärtämään heprean tekstiä ylipäätään. Muutenhan olisi käynyt niin, että
koko heprealainen Raamattu olisi ollut ”lukossa”, kun ei kukaan olisi tiennyt,
kuinka mikäkin sana pitäisi lukea. Tästä syystä tuntuukin vaikealta ymmärtää,
miten voidaan saada häivytettyä tai painettua unholaan nimi, joka esiintyy siellä
ylivoimaisesti eniten – nimi, jonka jokainen Raamatun lukija ja jäljentäjä osasi
lausua.

Mitä voidaan päätellä edellä esiteltyjen todisteiden pohjalta? 100 % varmuutta
ei voida sanoa Tetragrammin lausumis- ja kirjoitusasusta. Lisäksi on hetkeksi
unohdettava ihmisten mielipiteet, sanakirjat ja selitysteokset (jotka yhteen
ääneen julistavat Jahven olevan ainoa oikea muoto), ja keskityttävä Raamatun
masoreettiseen tekstiin. Kun itse tutkii todisteita, mitä ne osoittavat? Todisteet
näyttävät yksiselitteisesti viittaavan siihen, että muoto Jehova on ainakin
oikeampi kuin muoto Jahve.