You are on page 1of 13

SMK DATO’ PANGLIMA PERANG KIRI, 35400 TAPAH ROAD, PERAK DARUL RIDZUAN

BORANG PENDAFTARAN
PERTANDINGAN PIDATO BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS SEKOLAH MENENGAH DAN SEKOLAH RENDAH SEMPENA PROGRAM TAHUNAN
MENYEMAI SEMANGAT KESETIAAN KEPADA RAJA PERINGKAT ZON SELATAN NEGERI PERAK TAHUN 2018

KATEGORI : MENENGAH RENDAH (BAHASA MELAYU)

BIL NAMA SEKOLAH NAMA PESERTA NAMA GURU PENGIRING/ T.TANGAN


NO HP GURU PENGIRING

6
SMK DATO’ PANGLIMA PERANG KIRI, 35400 TAPAH ROAD, PERAK DARUL RIDZUAN

BORANG PENDAFTARAN
PERTANDINGAN PIDATO BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS SEKOLAH MENENGAH DAN SEKOLAH RENDAH SEMPENA PROGRAM TAHUNAN
MENYEMAI SEMANGAT KESETIAAN KEPADA RAJA PERINGKAT ZON SELATAN NEGERI PERAK TAHUN 2018

KATEGORI : MENENGAH RENDAH (BAHASA INGGERIS)

BIL NAMA SEKOLAH NAMA PESERTA NAMA GURU PENGIRING/ T.TANGAN


NO HP GURU PENGIRING

5
6

SMK DATO’ PANGLIMA PERANG KIRI, 35400 TAPAH ROAD, PERAK DARUL RIDZUAN

BORANG PENDAFTARAN
PERTANDINGAN PIDATO BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS SEKOLAH MENENGAH DAN SEKOLAH RENDAH SEMPENA PROGRAM TAHUNAN
MENYEMAI SEMANGAT KESETIAAN KEPADA RAJA PERINGKAT ZON SELATAN NEGERI PERAK TAHUN 2018

KATEGORI : MENENGAH ATAS (BAHASA MELAYU)

BIL NAMA SEKOLAH NAMA PESERTA NAMA GURU PENGIRING/ T.TANGAN


NO HP GURU PENGIRING

4
5

SMK DATO’ PANGLIMA PERANG KIRI, 35400 TAPAH ROAD, PERAK DARUL RIDZUAN

BORANG PENDAFTARAN
PERTANDINGAN PIDATO BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS SEKOLAH MENENGAH DAN SEKOLAH RENDAH SEMPENA PROGRAM TAHUNAN
MENYEMAI SEMANGAT KESETIAAN KEPADA RAJA PERINGKAT ZON SELATAN NEGERI PERAK TAHUN 2018

KATEGORI : MENENGAH ATAS (BAHASA INGGERIS)

BIL NAMA SEKOLAH NAMA PESERTA NAMA GURU PENGIRING/ T.TANGAN


NO HP GURU PENGIRING

3
4

SMK DATO’ PANGLIMA PERANG KIRI, 35400 TAPAH ROAD, PERAK DARUL RIDZUAN

BORANG PENDAFTARAN
PERTANDINGAN PIDATO BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS SEKOLAH MENENGAH DAN SEKOLAH RENDAH SEMPENA PROGRAM TAHUNAN
MENYEMAI SEMANGAT KESETIAAN KEPADA RAJA PERINGKAT ZON SELATAN NEGERI PERAK TAHUN 2018

KATEGORI : SEKOLAH RENDAH (BAHASA MELAYU)

BIL NAMA SEKOLAH NAMA PESERTA NAMA GURU PENGIRING/ T.TANGAN


NO HP GURU PENGIRING

2
3

SMK DATO’ PANGLIMA PERANG KIRI, 35400 TAPAH ROAD, PERAK DARUL RIDZUAN

BORANG PENDAFTARAN
PERTANDINGAN PIDATO BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS SEKOLAH MENENGAH DAN SEKOLAH RENDAH SEMPENA PROGRAM TAHUNAN
MENYEMAI SEMANGAT KESETIAAN KEPADA RAJA PERINGKAT ZON SELATAN NEGERI PERAK TAHUN 2018

KATEGORI : SEKOLAH RENDAH (BAHASA INGGERIS)

BIL NAMA SEKOLAH NAMA PESERTA NAMA GURU PENGIRING/ T.TANGAN


NO HP GURU PENGIRING

1
2