You are on page 1of 2

RECURSOS WEB DE ORIENTACIÓN

ACADÉMICA CURSO 2018/2019

1.- GUÍA DA FORMACIÓN PROFESIONAL BASICA

----------------------------------------------------------------------------

2.- ESTUDOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA (GALICIA)

Oferta de estudos de FP http://www.edu.xunta.es/fp/oferta-fp
2018/2019

Folletos informativos http://www.edu.xunta.es/fp/folletos-informativos-fp

Vídeos FP Galicia Vídeos FP Asturias

Estudar Formación Profesional fóra de Galicia

Para saber máis sobre a Formación Profesional

3.- ENSINANZAS ESPECIAIS (GALICIA)

Artes Plásticas Ensinanzas Conservación e Ensinanzas
e Deseño Superiores de Restauración de Deportivas
Deseño Bens Culturais

Música Danza Arte Dramática

4.- PROBAS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE (ABAU)

http://ciug.gal/index.html Titulacións e parámetros de ponderacion

Estrutura da ABAU NERTA (Xestión do acceso ao sistema universitario galego)

5.- TITULACIÓNS UNIVERSITARIAS (GALICIA)

Saídas profesionais Os 100 graos de Galicia

Opinións dos universitarios Todos os graos de Galicia

Titulacións universitarias fóra de Galicia
6.- OUTRAS OPCIÓNS ACADÉMICAS OU PROFESIONAIS

Ocupacións e profesións

Corpos e forzas de seguridade

7.- Programa Orienta 2018
- Versión do programa Orienta en liña.

- Programa orienta para descargar.

- Correo electrónico do Departamento de Orientación:

titoriabarbon@gmail.com
Cuestionarios de orientación académica e profesional

8.- RECURSOS WEB DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN ACADÉMICA

Blog de Orientación http://orientacion.blogia.com/

Facebook de Orientación https://www.facebook.com/barbonblog.verin

Recursos e actividades de Orientación Académica