II

',.",;

- -----

G~UST,ERS FANS

Congratulations.

'irOliI 1la'o'E! j,ll~: pUlFC~SGd ~!!Ir ~fiY {)Wnl GllIosth!Js.tefS 'Frnndh lsel NOW' yow too am !BllIrfI M~ 0000 ;[JInd beeome ~ lI"f!edi~, $'U(I~taT b$~m Ii! :!!i~ ~pl!l'.d~ and !iO"U1-~!jJi::kiA:g d'~mgn!!i, 'ff!'OriiI b!!y(!iild :~he Ira'IIe.

To be (!j IQhQ~Libu5"~!;. ~ ~~ ~ l,I:ninn~$'illl!!lble Ihorm~ = hoI .. rors whidh thli',at·en ii~ san ity,. h.appfn!C§s; U1'€' V@'f)' i!hb,i'le (# ihl! ~1'Ji;~e - anti E!'I.h 'ylKlIr iProfrt llil1~1I1;.ill'l_

"k~ ~ ~11!:!~ ~ ~~ ~ ~ I{j,In[ EltiI GIi'iitI" 1cL"'. ~BUST~,:;o1'iiU!1. Io!W:i iiiI!!II ~.:Ioni'ifI E!! :m;,s. ~ Pi{~ ~ In..: .!III! Ii,~ ~

GtraTBUST,ERS FANS

G~UST,ERS FANS

Bee om .... ".'·'0' "g"','

.",. ,".. .. '". ,,'. I," "

I ' ., , ' ,

, ' .. ,' .:, " . , I " ','

.•. ", "l ,"' . " :.....____;, ..•

A Ghosttiuster

VEiNKMAN:; M~_iYi( '~~I~' .a:~' .. '_u'." ... ~T i!l@ D'lliiy ~ beca!u~lI!' Ithef' lM!'!k ~Bey 'C;;Ulr~: d~" ilU~t!!I::.e ~!l)! 1!'!1i,'f .f.IIMUties. as (iih0SI" [~Ii' ,!}nd [,"!jill1fs,~, If 'aMI,ls tmt': '(m you.., I 8iJ.jj~t 1fOO !!l~!1: ' . ,11 less, ~Wip!'e:.'i: ~~i',11cCer: ~Im ;l! cl!!;Ul, :icCtlj" ,of tOOl' ~ll - Or pl~r- It~ Sliifittt.,

Siarlwf'ig IUp' Real 'Quic-k'

~f' ~!Jtre lin! ,j'] reallhunry tD-lpl'av., and ''YOU l,\WlrU ito p~ay '~he cheracters f'l'CmI ~e mooe~ aU you Ih'.3'lle '~O' rea..d ~s. ~11!e t~p,agc' uThe' tR.yI',~·'r in IrereR'llR f-l'k AI and '~he I~ ·"TypiCill~ T@n Min ures ,off r'1av." ~Iil ~re--1illfi!! lile B.

If ~!J ~Iill: to -C~f1;t'@ YOUIi ~TI ~hiO':;l'=2<t:pp~li'i.~ Slu:peMl0lJitn (or vo~ ]USl \¥fiTit t@ b~ ~I ~~r I~d '·"Flrn-1l'1'O f1lwi" and ~ki's, ~II IfatnJlJig ~\I'1,u,a',

Fiil['st iOt i!!ill~ .. dedde who YOUI ~nl yQtlr ,o'haJfi1Cter !Ji) be,

)by C-.1n pl~ ~11e' lifI{W\ioe' door-ac!:er5.; y'QlJ can rn~ke' up orlisini;d (;~a~ct'eIi1~ you C<1Jl pl'ay '}'lJur -rhu r1h-,;~!1 sd!NJiOO' mach!N; YO!lll can ~ pl'ay jrourself (OO~' reoornffiiI(!:Fi.cl~ im pOtgFi~h;d s.ekit~Qphlre-t!li,sl If yOi,!i W"a'fit :tQ ilJil',ay th~ cfi2lracre.rs. lrom ~~~ i'iii~i~ dfig up' ~h.e' [pre-te[i~~~ (i;h;oisl_bi,.is;tefS [I 0 ca~1 ~vi th ~,e' cnaracl@iI )~tJ '..v;alilt 'tt'ii [play; yQUI can skijp 'ro "HO\v iJ) Play''' i~ ,it-ef~Ji~' 1ii~ A", if yOili lMiInL Onllerwi·se.. gllib ,a b.laliik I,D cardl and wriilte 'ytiill.llr ,cEiara.cl'ett-s ii'iIi;lFf!€! ;OiiI iit.

------------------------------------------

- -

rhoo~~'~ Ijj' ''!i; I!ttc:t-." ~ '!i;.;-~;i!iln!lj! @ .. 11 .. IU~

'The :5~~; 'famOlilS Gh051l0U5leF5 have the~~ Ipic~ure5. em l"eii~ [i D i{;~[rds.. ilf)'QUi I il~e. yem can pun: a photo OJ' d~ili!S I!Jt YOI,_~r <Cli!ostit'Jtl5ter ,['ijlil yQYIF Gird. Th-e irer1-,Mo$~'~nted II lsr at '!(CIl!.Jr liocal po5t mflice iiS, a g,o~d p,lla.ce '00 fl n.d 'i:nterES!tilllrg pho-tos..

Gh05.h1J:S~el;5, i'tave rour Tr-aiits; Br.lIil1lS!,. MJtJsd~f M~ afild Cool. Eadj'i Trait is a-ss1gn@d a numerieal \.ia:liUe", il'lrnf:!! kri,8.heii filUim~F ~ iir~it it ~e' b~'l' a character d:oos. wh!2.i1 iLiS1ftg i~'.

You n~ 't\i'i.~~, POdiltS'~ i!!i111!lJt ~!lIl!tililg }Uu,r wooslbust.eyiS irnirts, ~IJ ni!~5t asStgJ1l art least O;ilii!!' pO hil !: to each Trai~', .alild 'yQllJI m~ not ,a~i.gr! mere IIri(!Jn hwe fliO~!i'~, to afl'!/ Oilill2 nait

N(l!~e~ :SO~~ faFa'iritlS G !'t'ytSloosrers h~' !iIlOIfe' '~~aJIl five pci~lrU5 in a. Tl'iiJiit. Th-'E:' ~~ra lPOifl~~ '~' ~i!iled thFOU,gil ~r5 of h!'Mrl·~vod. (or; in IEgonfs, case:, alieF ea~rn;g ~t quaI1l1J1~ie5, (if "j'h~" 'Your Ghos'~Ulsler wi'U be iiI:ligi b~~ ro i ft.Ci"€:Elill' h~s TraHt5 a~r Ih€' has a (ew ,1!I.d~miJjros. lU'ldl1!f' ~is. ~I~'.

,

Ho.w 'Ir~its ~re Used

'W!!"be.nl '~l;,Irr (:inQ.$tWster MnH 1:0' 00 oo:rne~hing ~h;ilJ: ~e mig,'ht ~ail_ .a~;. .I i 00 dfi'livilq IEctCFl ~~~ll'OOglii ~@ li Fioolfil 11.1irl!I'tel a~' 90 ,!'!lIIPOz Oq" $Ilkilil,g .and ,fn~ii"l; ,gu f'fIi at the S-a:Jl'L;fJ' time. 'thie Goos~m~!f wm a$si~f'II a dU(f,cblity r..ii!J!mD!'N ro lnat itask, Then yell! w~ II h~: to, roll diCE' :i!l'!d atteffi'ilp~ to ~liIal o:r b~t ~he' difficulty If!lum'i)er., if YQl!I do), your ,chiilract~r iiS, !Skillh,dlly20il)mifll~ limlliiOl.h ~he IJnGoin TIl,mne!, I~ing il:OOl 'skidl nM~ a;111 Ql.!et lh~ ~Uill~ ilf you ian~ YOUIi" eharaeter has &willl~d M~ gum and s.a\!lf!.te~ hl't~ 'the- I~SI: Ri,~ft

Wilen 'l1i~t~p;;n!, to ~,!JI~I ~I' W~: ~iJ d Ifmicully !lumber (wlli:en will !JtSlI~lIy be be~!l S .jn'(l 30.. 'tli.·oujh ia: esn be :I!l~~N~. "IOU get to 0011 as Fnt!!'r!y dk-e as '~i!.I na,~, ~iill$ ln ~h@i Itai t wh~dh pertains, iL'O the ~~~OIT! YOIlD a!'e attl;!fillp.ijli~. FO'f fl'.i:ilii'tilpl~: I~tm 'OOfills, ro, iill OIJ.U hi's ull'come i!:~ form W llil!';l! ~(fnfille-nt \-vi U I~Ulnd him $6~iOOO,91.5 un Jta~5. The- ChO$t~$~r cl~i\d~ :~h'.at f'~n i!:: ~fiiii'il~ to 'use Ia~~ Br-.ains, lrau~. and a5sigf1i5 a d'ifIDi OUI I tty' l[iJiJlrlil'OOf (JS-41l 'saflltC Egu'nl bas IBa"~fiin'-' of 'S~. M' I!IO II s ~n (HeEl'" It M' Ir.ljiUS, <10 'Of mQ~ Ui'iIdifl' Saim eoughs up me :5alll1loleons; if nat.. iEg,OIl'l get> a lla~' fi nE! iJri.dllilas his- ta~ alicl imd 1-0 ' d'le p€L:~~: :S~I!I ~F5.

Alwa-y:i' llniSlb me Ghost D~e On.e' of iJl~ d i« }(!lUi ro~~. {E~ 'wolJ~d roll 'six fI![i\f\o rn~1 dh~e plus thil;!' 'GIiJQG-.t 'Di,ej n~;aI lililJrnrb@f llomQ-S 1!J,1l OJI tine Gnost Die;" j'!.Jst add u~ 'bOi ,~II !1iIte! ~efi!;~ if :~~ g3l00t COFn!I5 I!JP. ~~' counts a'S zero, (11!e ,ilip~ratlce of Mr. Spook 'h:a!l other !JIFlfm1!JfI~te- :side e'l1fects as '!Neltl. bl!lt ~n :gel' to 'U1al: I'.a~.)

Talen:ts,

Tal'en~~ are a_n;:~~ -o-f ~iaH ~bm~ mlhiill ell.et. Trnu~. IE-ach CooslblJ.!!:!i'er has Q~' Tij]jllell'll fOF eadh ''I'i;;:JIt When );Our <:hi;!lraC~lIllr atM:illp.1:$ to perform aJ laSK, tha~ he' ~jji~ a i[dent f'OL YQ1I1 ~_e,t lQ rQ~~ d~ree' ,@;)1Jr-a, dice.

Examp.1e: Ego:n hac'S grea~: E!iraill'l5r whitn !11li?al!'i$ he doos. ,~~ iill ,jlJ]! BT.liii1l~ r;elat~d tasb - but i1Ie Is. lD~millientl"l lIi,ifty wE'li(!-fJ U: oom~ 1:0. 1Phys;i~, It Egan 'Mll'Ited ;t'iJI cile:si'.8Jl! a 5-o:l;a",pClWe~ 'fI~sh~ig:iltt. ,iii, ~~k relati'tlg Ito his, PI'\:~1C!.l la1lel1t.r- be! 'W01J.!!1d ge~' 'to' I'di i i!;En dD(~t. ii1oa: S@V!'lnl,

IRemE:~bef:, '~lle' !Il'!.!mbet ('Oltww~liIg a Pi--Tti'(ilJllar Tlla:it O'l' lalleillt t~~a rOO h-p,;v many deee tto Foil ''i'!.'ihell'! ,~ue.riilpti'nrg. a l~k wjhri(;h 1J5e:5i 'tM~; i[lflai~: '~,~ Talent.

P'~~ ro\lr'la!letlts fti!l' '~IJJ!I' Ghoo1JbustEr. oae '~iJIl' ,ea-cn lra~t. The TaJ@Fits aii'@ 11~$,t€t1 heltNi il'il'i - - _ - r;(' . - - ...... L.~·b - - - - -r; ~ . . 1- .~.II 1b,~1 'L; .. ;'l! __ ~. - -e- .._\!! can ~!ve 1{O!.!!r YII'V$Lusre!',~ ,8_~el1t lI'i(kt IS--Wiui 1I:.!'.ti&O'!Nj :;UCn a'S ;';'Ii'~~

Oiiool~8Y or Ili k.e ~~tli~g. i~ yo!u Gho51masrer agrees,)

,81r (iJ i lIlIiS

IBfliiiIlllS, :s'~ tiO'W SJ'Il~l1: YOUii' !GhosmbLKM!~ ig. ~n'y !!iiii~ ~l!';!! {i!l1(ll'i:n15' :5 or more} can dQ calculus ~fil Ithei~ heads, w~ioo, oomp!J..Irlir 'p.fOg~m~ _ W'3til:n ~k" '~Q~ fil'$"t, lliime tl'te'{ r'!JIn,., ami :spea'k 'fiolrei'g,n hriIliSUq;eS lli-ke a n:rutiv@, ~g, lik~ 11:0 ~h !05;[' in Sp.;i~e Ir-eJU!i'5, Oil! 'W;

lin ,GHomvmR$~ Y !ilili ke Irwl I ire. i!!111 smert 'fb[ks, kl1'O'N lets aboillt loiS ot ~n~i'I.g$- If fOilll! Gllo,s~b~5ter h;nt$ a high E!iraiin5 lrai~~ he k~ ~ ~Cit ,!lOOtU liIi$!iory. brQI~ <clilelfiilisl_1)'~ phfs!c-s, ~i[!tS\!~5!iD!l;5,. trivi01l,., and '~h~' ooc~,.d[. A d1Ja:f3c!eirt$I8:~iji!5, ThJj;er'ti't :sip!!ply d'e~e-.r1filii!fles what h~5 [pantiiQlJllar spe(~i1Ilty ls,

IFllero' ir~ a !ilt{l;it. li!ll: lD'f IBlfailli.$ Thlenlt$. ~~ }'QUI W~m )'Our (;ihOSbh~~~ to ha\!e' ,;:I,

Braiil1s, TMil rm I: IllIOI: IOn Ihi$ Ili!t_. talk lit ~r with yolJ.!~ GIoo.S~I!ID~~ 1m rsl'.

Aec6:u ntilfl(g: 'E~&ClIii'iOnic~ Mi1!diici!'lie'

Aflithropo~om' Ceolosy Ottunt,

Arctia.-eology GU€55 Rna,pSIr-t:oolQ,gy

A!i'tFOflIOmy iHair :Slyl ilng lPttysks.

1B:i'o~og'!f Hr~~OIy Ps.¥Cho'aIl8JIy;si's

i8012l1llY ~oo mal~s.m So!;!P' Opel"a Rorrl'(!ll1oe5

BIl,m::aucf~ui(:.5 U,ibn-ary SClience Sports Fai;;~

Chemij5illry Ling!.J'is'ti!1;;5, Zoo~{!I,gy

DeJtlll,J~' Matihe!fliati~

Elect~c~d ~~i If Mecliianicall ~.esJa;i r

G~UST,ERS FANS

~Il}CiN:

.--,.-.- .. "Th.'tt is ~l!ie! !S.'Qt1 'Or -) , ,ErnJlib!.!!:;irble ~IIIF p~ thai! ~ LthHi!C'iI, - Arb, maj;OIr moo ~rnlkr:rn;jj1l1i ''iii-uuldl ,[I'(!-I~ii3C'" I:~ ~ 1m ~rg:iooUy ~f~ ror!i'f'!ei!ll il'ldi:vidu;(11 um~Elil'lm 'ihili!: iii so~.nf"'i~red filiIIsti1n~!f!t i~ ,iI'fu&!i)lu~!lly ~!lJj'tL.

Ih - ..-/1;, d a, ~ .. m

!!!11'6'''' ~!~~ --

Ihb'rn~ a_b~ ~t .. !ifhnlt,. ~Ft'~ my ~id'~ r.t1Ill!1

Vi:N~N~

m M...e ,Eli CiOO~ 6,. which ~!!j, ~ I'}',)' ~1i'Y [In" 'iiJfl!!l5:1w. l~n 6 ,diliJifl' ~f' m!:'i '~nH'i1 I~~lef!. m;n:1ng wmielh~ 011' DI;!I': -1"1'IiI1 C:~I.

. Bw.t if 'lhI!!

I d'\t~· _ t. -JI~ ;f~_

. - ~11~1DllI u)' C:oiI n. I!I'-r,

M~ffin.g ... wcll" lfu~wif.llmg, 3 11ii~ ~mm. ~- ~rn:1 iBhf6r~ f-ul19 ,mIlD!!! ~r.' me, $~r~ f,I~Jf':~ ,!;l-nroi'iiC:l'

$[ANn~

If 'l<ilI i.! 'R, !'>e.lll)' sm.'lit" '!ro'U ean 'h U 1[j9li ~n IEl~ r1fliriiliJ!

G~UST.ERS FANS

Muscle

Ml!!scl.e' nelliS, nO\ .... ,gJroffi.~ 'lfUlir GhOSlbuooer j"ii, Sirollg (;,hoostUI,I!t'be!rS tMiJj~dI@~ 5 or J1!lQ:re) cat! ,rip ptlOfi'ii;! 'boob in hali~, intimiida!}e plJlny ,d1'a~te.rs. <W~' a. giaftce:. bi;~ the (:aPcS- ~fIi' ~et oottn~ m ~ImWN bm;e\i!}!Jit:~at5 'jl[lJW Ijhe g.arltJagJ~_ ~i&ili'l:Bs. get itJei~ roFl8!ues. c:a~i~rt i(lIffi ~@$tlg@ Slllmps.,

Bents ;l]J 1 is~' ,off 'some Muscles Tal:el7!ti If yc~ \Ni;I,n't YOUir GhO~liltJ:§loef to Il~re

ill M uscles T3H@f'lt not Olll I"~S 1 i's~'. ILO!I k it QVeil" 'with }'QUF G~~O$1.li'r'h!:UI'@r ~i rsJ~

Bra\V~ 1f11~imid(!i~e' ~!J F1I

~r'€ak Things Jl!Jrnp S'J.'!lilm

(limb Ki d;:: Tnifllg'S Over Wr'@~II~

"Jobbl~ f:ood Lift

(~ta~p~@! Rip, 1I11~i,g$ qp;BftI

:' iJO.fl;t', get· ,m_lIJC11 h_elp; !mln

,jlL;i!ijjot".o j'i;i!ijj:r~.tlltJ,D' Lf\I[!'I" 1.,..,",1 'm:L.o'1,1! It'!l.iI}"~I~· iIl.ru'r-~b~ Utl'J'l~' Ul-tf. wlll~< l_'

there~'s ,&'Ol",e cgeriou's ,Rt$$,Un;J'

,~N' Q\IJ" I dQ jPS,t' fine;.

Moves

M~ d\f!t~Fi1I'nlFl,eS. hOW' dBlerotJs and pl'lysicaJl'I¥ ad~pI: you~' Clhqs~bi[lSi}i~r ls, GlfIosUbi,fiS~~~ wilt. d-~~D11I: M~s. sc'OJi@S ,ilIre hE:~~er an: &h;oa~jl!lg S'!.Jif1~, (;;il'Ohi ri{g ba5i5!ba~ll~ ~oogn!i'iS Or Uni'Q'l.--ti'hi'W,g ltior.~~ Qb:sMi'l[nl~ pickiing .Iocll:5. ,jlJl~ing" dlrhl'-' il!1lg. ;;1_1':10 oFeepilfilS ~I\o"@. I~il!s. Th,ey iliili/rg: itO ilIit!t 't~~ Iliik_.g, di~!JJises~, and they ~ike [0 dress up. MaladrQi:t:s ,ge~' Uflingg ;taught i FIi th~llr zi pp~rs..

A C,005Ioo~ber OOUl~d Ih~ 'Otll!!;!! of ~h.e' 'roi iOVlti'i'lig MfIII.--'I2S T~~@'fI:ts, If 'Y(IU 'W'anl "r-'Q'I.! r Ght¢~bY51· f ~'O '~ a M~S 'Tal\en~: ~16t ,on ~his 1 i':S!! why net mlk il: ~~ "'I<vidi your 'Gh05!trni':i5JI_:e~ f rstir Hit's, yQl,Jr Iri~fld.

Anracl .AJremi Olli! IBmllal10e 'Bre!!lb;llalllc:e C~toh

[)i5guise

Dodge

Dlive 'Vehio1e

~ire' ~diPOfil GOS-$ip - H5de·

!l.i~~r~

.M,aKiI.! MU!;!j~L Pick Pocltiflt ~(hIiCEl

Se.e

;:'1 -"'/h- . ..._.t' ~I ~ n_"~ J' ent)'! lit V! _, ~ijJ_1 _II.!I

5ineak Miiff' Sttrt!~ 'li h rOW'

D:ANA~ p:j~,.:!'i!1,S, '11\;e (-~'o ~ !J\_ij)'~ seem veli'Y ij'mpi]r~fi'it [~I) GlllmrJDu~1:1~, but sofliitlirmts nl!l!sic Itmlh cl1!ilfirms 'Mi; sooth ~ OO~~~ i;!!1(ji];!.!! ~~'I&,

'Co 0:1

Cool pooph~ ~'fe bold, br~ .[md b~;[Ij55¥. Cool pe.ople hii!,~' ,~paomb ~ tl1ey dOrlflt SICaF@ ~11@mse~ws into 1IJ5e{1eSs. aGtivity, oiIil'Lrl tRey kFliO\!l ~hieir own CGlpad~r.es.. 'Wi~h a Cool'; you mah'lllai'lfi YOUlr p~ even rF '!fOtI1 s,h1JMi' up ,1111 a bkuJk"Ue halill iilnl <Ii ,t:hk:~t!f! Sy~t- Ol'll ~he' '4Ilher hand, ~ GhQs.lhu~t.N 'Wi'~h cooa 1 C2JUSO 1~lte fBI wnl!!'.11 ~i5 tol lei' ba;cl\;s, II,! p,

Here :r!iFe ~!'!i;.t;!, C'itloil-qop!!!i Tall2'fHLtg. If ''f'OU ~nl your G,005~bl!!51t'E!f itO liave. a Cool llalt.el'!t IiIOt 'Oll'il l&llis ~iI!'t,. talk ~t O:~r wUh :rour IGh05ilrna5~er 1"i1S~'. ~fFe! $i.!Irl\! lit!;!, w,i II be ~~r,;u~abl@, about iit.

i3~IfSf:!iJi!

Eli I !.Iff Bo~li'iO'!Ai' iBf:TI1.lVbea~:

Play roker

PhIY St·ock Mo1rkel Raise Clflikirelfi 'Tell _ ihis

Cl'liIlifm Co]w'iifloo fast T~J!' Oml:e

bam~Iif:':i: JamliJ!lil:! has o;!! '("004 af 5, stU:l: ha'S me Q:mli~nGf::' Talent 'W!l.LNl Jt,lliliue Rl],ue5, "Widl S!l)tneuiili!!,. Ilar?:F pl~iI' ~ts. ~:o roll, 8 diee, Af) you rnism' g)!.a~$", Jani ne '(.~n be qy~te oon.vitrt(:~iil.g - Ib!J~: 'she"'s 'nm at ;ID d isadva_lfl~ wnen lryti!FIg, iL'O persuadE!' Eson to ~'l.QP ''NOi'ikiftl8 lOifI a pml~1mI in lPih,)"5i!Q5 ~EStl'f!r5 Braim TiilIliefilti liD :&0' en a piOl"l'ic., (S;ill'l.o~ :Ego'n has Braiins, 'i; he ro!Ilh,j; 10 dice i'!p~" HIlS l[al;end IHliigh lFOIl wi hS,)

Janililg'{s, ether Tallel'll~s are lihJ!re1lnj]ora~ic~ (for B~i n,s) .. Giia(~plli3" (for Musdl11'S ~, used 1:0' keeiP Eg<HlI in lill!e)~ .r&l!lid 'Dliive veIl id~' «'01 ~:;},

New.w (iho5iOOScte~ (am1 II'!~ ~rlf.iii'l~1 G ~tbi!JSl~ wli~n ift)i;I !'ilr$t p~w '~h~l"l~' ~h ~lirF1l: wirth 20 B~In!~e ~~I'i!t$, (ti!l-th~ilr i D Ct.Imrls:.. AI~r 'liliii!ilt, nliley earn lB~ni)e' Peiints a'S ~!id5 when they 51!Jtceed at 'tneir mii~'Sk)!ll O'l. ,;;iohieve' th~v~ Gtocab.

II '$' nie;e tOI g.et, NCfgnition /0,'" tl ,jab 'we,ll' tkfltf!, you .kNOW 1;

When th-.e· (~hO$tb!lm:ers aM: ,dCi~ng, hadl~ Ihl2Y 16s~ Ri'f.!'WiIli!2 lRt1!if~!~ ,and i1E!Oi!ire pa~imJ~ tioC~~, .ab!J.Ishl@ calls from Ihc~r c~i~Oi$,. ~FLd h.iili1~ $'@J$ iii ,tltte hQSDr;~~t B·rtOw!i1ie Po!,fl'ts are ii!iOre lli;ffi!il tii!MS\JremeFli~ ,C!~ ~Qi;'i{ '~IIl{Ql!!'" (:M~aCrer ~~ dein:g., h~~. T'O 59:m;e' eJ!lterrt.r IBIf9'Ml:ie' Point) let you lfe'i.'triit~ ,th~ '5c:.ripl = 1:0 1i"I!1I~' 'YO u tr· dh:.alj,xte:rs ~ttemlPt anc\f>gcJ;ible real'S. or bfllil th~lmIsc~ws QIjJ~: m '~iNTi'ilbl)Q- jams,

"'tblill spend your I]:ll"(MIfliie If'o~n~ ro increase your ohametiN':s chances m $'U(-' C'€!2di11'i'i al: dilffic:ullt tasks, Fbr '!2:.[i:&b BIi'iO'iHFI~~ POi nt 'ij(t1IJ s,~mJd; yo!!.l carl roll iO'J"I@ ad:dlitton2lJ dii@ Wh@iil 'Your cha~(jl:@r ls ,au~mpniftlg to use a 1I~]t or lal~11It '¥t!~1 h~' Ito dl1':CidG- W SjJI200 dlill! 8f'!::iWfiliGl' ~;1iils b!2foro YOUI' roll~; you C2Iffiloo!: u~ ~D;;l!!riI'ii

10' ~i\Cii~~ i!!lil~ d~~ -

Uii&'!Nlili!!'!; .Rnilili~ Cr!l1il i!l11$~ be llrwd to !GIJ"~ dawn '~he bad etle:e~:s. Whe'll yoUif' maliacte-,r ~5 nll.Mrt" for ;~mlpl~ if he or ~he has to go itO i3I :nmpi~a,l. eadh B~ ie f.oi m: YOIJ spend at the ome 'o~ th~ accldem tJMl!lr.~ ~llJIst).it-a11 tiilitii~ by iI!i week.

~[- yo<U,r ,dUj_r:aJCklm' does :sQmi'lth~n.g !Ilat is; i;lIiflili~ii'lgJy srupid - ~h'3~' snmdd, by [l~IIl'li~h~ m@llTIi his. iifillff.-~0rlJam dii'tdl pernno;JflE!ll't e::ti nction - ittle GOO$,;rT)~5ter can, imtwd' of (ruslliiiflg hiiUi lib 111, g,ra,pe;, ,alf.(k!\.v YIJIur (Illa~ter to ~pe!1d iB!iO'J#ni'e' P'oi"n:ts 10' :!Lvoi'd 'Ine ;faM:: he SO ,riohly ~d~:;~

I f you ffi.-~f' flimi iha:t you hEriiE! :m H!l~!1~e PQitnit-S y!l')!.! don't ImO'W wnfill '~!J do 'W'ii~~, }ULii ,calfll Itl.uy an a(j(Jlitiona~ In!!nrt 'to' add to one of yotlll' lrr:-ajll:S., ITili's aption i's, a'oiallable' (im'liy ir~ 'your, Gh~5tm~ster ay"€e..:s.)

GM0S"T'eUSTER5 FANS

G~UST,ERS FANS

''IoIiIBNkMAlN:

I ~ '!{11IU 'Waint 'to ~Mt-, it:A11:: mme '1jMli!II'I' m2lr~, illliio doi~ ilhIO~, '1""oJ;lf" i,v,J~, f!!M.II lnrtd tu overCtili!f!le' lhi~ or OOJi' BmTns wi~1!! ~r Cilld. ~i~' YG"IJ Im~'k-e ie', Itlite <l~!UaC!~~ IEK!S mlO-rig 'YiIl.U!i it , ~ !5i~J6 ,!It:11 tlit'" ,!lIIi:n· !ted Ilmoo,. II~ ':p'O!J into '~h~ w:i'J[FtM~, I~i!ls

'!(Oil Imls 1[:...11' 'fOf' n~ ~M-J' etc, Timi!; WIlImt1' ,~I;~ WClt'~. i!I1~(l'~ ~e

,-II, -'l!i!: , .. ~ ·--'I\"'. 'II''''' ,._ .. , liicl""R ill. !Wi1:r~ ""' •• "" IlmM , ..,.~..-, ...... , ~~"'"' __

to Irna!iOO,. 00' li'n.:dh::r ImOW (tj;Q! YM ilfiE! iillldiltaw :!itwpid l~ ,~ii'C'.

~GO~:

(ha:l1IiliUI'II!:; iifu;e· p;ut is 's!l:b'll:;lfIliIi!tallliy nmpo£'iifu.1~, ~ !I;-ClDl'5e.

V1l~~t~N~

Q~I )'taM' t\!\aiw .aJli1OO.!!1; ~e.!'!1 yo!.!! fl:lle:cll , 1ilI11i~ '~h'M ~rnp-!,i!te'· ;d~l~'ns tEorr.rn,; ~i , ·dlarirK'd Umt Tn ~illlIl S(;~ool ¥OIl MIlI-

E~ON;

1lti1nt '!iI~l!lm~ '\lelilmmo, ow tt'h~f jjp'~

SlANTZ:

G~g~f;.-J' ~ ,l-\iifiN' i! ~!J!,!. d~Ii'i&e!l@I,!I~ ... I!'m!;~"t , ~h' p~': 'Of OilII]ttr;"Ur'IiJ,~ :

on tf,,_iI!' Ae(ideli'tlii!!.1 D-ea1lh, ,.,.' F ' mal DJ;,;;rnemte~t d1i1w~' ii'n fOI.!I' ill1&1ll'af!!;Ce' ~niibi' sivt' )'Olill .iii limi~,. JJJ~i!l~

G

G~UST,ERS FANS

No, c'hara,d'@r ~r has ~ maliiij tB~n ie ~'b.ilii~s as lie' ifi't ~h@ '_lilts, _, and 5!!Jme~f!Ff!e-ij." lOOt even as 1IlfIm1JY ,!IS he ll'leed's..lr~1i OhiD~IDIJfiII:er'd[ierm(1t h~ !!l!IilOIJ~ 1~r(Mlnie F'QiM$ '00 ~id t..ata.t'!lfOS;l~ 'the Ch~1J!'i!a5te~ can 'i'JII~ ~UI 'to Demt]a..Qellftliy wbtm<:r.!IIi poiHi, 'ffF!JIfiJ1 iaI TJai!: {you piltl!:. wlilicill one) ilfll 'Bli£nanp for 10, m;rowlili~ ~n~ You can lben use' lhe 1E!!~j'if: Ptiirktli 'to ~ )OOr 'G~!.lster lromobilreratiOJl!, '~be draft Of' wh[!j~~~,

Note Inal: i~: :"051'5. 3li! ,B~n~e' PO:iIill'5 1:0 gain !1Ii poil!I~: lin a Tmit oot ¥iJ1J g.et omly 2U1 ~rowliiie: lI"Qi nit5 lb.a-d, '...men ljIlJllI '~rade-i'rli oil Tr.:Iiit pt.JJIiii'.

~~Je~ E'gotl' 'trips, and is bUiliedl U rider ,5, fue~: ,uf :5Em'i~-~nltie_nt IfIfnnt.ant M.aulfld$ bars, TIiI@ Ghtlisrmaglflii' [rll,d~~ tl\at, wi~ hls plil~ M!Jl9C11Z 2;., IEgOfli can diiBl ~[II!J!J!gn 'OFII~' :2 '~ of the eeeenut IIJ'B~U befure he 5l!.Jiffucftte&, The (~hCi51rniS!5ter dheeJifuJ Ily linrorf1l)5 iE..goris player l~iii' jj f!lio.r;e B~lilr:1? ~i,n:i:$ ,arE! needed! to pa: E~, free.

Si"floe' Eg_t.ltI! lh'~ nt:! IBfO'iNnie fOi rus I~l' (irs, ~I'li a IOPig ~1" jijeti ii h~ to ~os~ d! IOOini iilQfiI, qJl@ (lif':h i~ Tir.liit$. IFI ls pi'~ ,elilooslM 'OOi f'Ni IJ~' Egon'$ ~s' From 4 10 3. IEgofil :0W 20 IBro'INFMle IroUfIlt'S, t-tI Is ~~II' spend5: l ,O'f '~ho5e to perrniit his <e5t;atpe.. 1~1!!l8 E8,-'D1TI Wlidl 17 eIfO'O-'!,!Vl~e ,~~!frts.. ;ai M~ !Df 3:,. antll h~i'ri fun ,uf :s~i'clly. m!IJmtI~rQ!lI5 <thee,alal.@.

The OMo:S~liflm1.W',aJ~ dgc&i~ '~Mt Egofll has '~!J spend 3 days ~fIj the ~i!lall re<:oOYeflrlig, from [hi5- ordeal. :I~ he ,or she dmlil~ht iI' more ,appropriat-e:,. me oChoslm[;lu:er might Cd!.J5e Egol!'! to lose ,eqwip!!nem "i/i'nich ta~es; ,a lOng, ~Ulii'!~ to rebuild, ID '~Ii~ a long 'Hme fur if,e5.0Ue.. 'Olf w !take 'Some: IQt~i ~n\illliYl' e'gQf1J o;IilM th.il;!ll'I spend wrne of Ili S t7' ~t(h'illili~ ~iliii$ lo avoltl iltJe piliii1rLslllffll'i::1;!n~',

WI!teJi! l-'!lJ.tl"re, !.J51 ng, IBrt;I'i,!,1' I'I! Ie' ~~!1ts w hail out '~ulr Gn(!is~bi!lstl'i!'-J;, ~i!,I'llIl ha ... -'(! to de~g,ibe whaloMJiJ'!:ilUy 11¥~5,. De colorll!.ll~ ~ i m~~iliialj~ !~, '!.Weky ~ IbFiiFWj!l a Inl1lle: i~~m: ii1tQ 'f'J~i' trra-Ul)i.- ... · p!~rs' !!)r~rwi~' dlab'by ~g_~QfilOO:, If ml2' Qho·S'~TIJI'a.s1:eJ· l!.l aiffilJ!!iG!al rou rn igk't ~nl 00 rn1iui1ld~ ;gjl poinl, m t'lNO' as a beaus •.

EllJt keep it: short .. It 'I~ abll;o~Llt-.ely foribldden lID !refuoo BrQWl!iie IPoI flit'S 'for iD".I'eF'" el~~ dulil. OF SWf,iI'tl ~~ocm;iles - i1 '~he Gliietmlm~stef has, w' [~,rutE your' Wi pi:,. 'iOO !5ihOtillld be. o'har:g_e;rl mil'iil'E! ~l'(I!'.;Vlilie IP'oi,nj,!; riM' th~' ,iM'iDit.

1E:~mpl!e1 Coos~lIl.g a lJ~aqrrl1J1 ghmt aeross the !r~ of an ,!}p[mmem house, Wiri!iton 5~id5.;to ,a ~ {(IHed bt':iJj gap betvreen the b~iil:d~Ii(SS '~hli!.t '~h-e 8'hl!)5t simply ~i;ia~ ao;ross, VViI!i5lJr.iO d'edde'5 lo jump' it dies:pitte ttQ,!l;l! Ghos;tm~telf'S, walFli'liiing ~~-;~i: ~~ie gaf,l' i~ l'(diffiCil,iUy ,20 .. line j:'iil~ dhn~nr~ !;~n.dl i:lJiI'if ,B~fi'ilf£ POUfi'il~ to lilirlp'~ ~1i'!!I, dilal1l~l;~ atId so has 11.0 1'011 20, {)[ Ib@tl.'@fi' 011 fi~ aie@'. lH)e 'I%JI ls, and ''l,NinstoiJI QI lis !O'iffaufis Ihe ~trret "~ storie) ~~, The Ch~'iit!~s!'ber decldes it wi II 'Ilai'ke; ,5, ~rtM'!lli:-i;!' iPQilll1i'$ fQJ' '!.riIi1'li~tO!i 'to ~d ~tieakt;,i-$vi i I~ (MUliti[pie 'fraduires_, oonfusitui$, ,~).

'\MIJIIS~:ofJts, p1a-~i1 FIfI'.a~ o(~'11 '~~12' ,B~Fii'f::' l~inms and describes !he amazling, :S'e1Des of e¥en~ ~iC(h ~ YWnSitoIil iJQm destn..!Q'tiiofli. '"\NiI!i5to1ll hia!!. a dO'Lhejlil'l€' whkH. 5J~ liii5 talli. 'rihelllihe manjige5'C'i.1l ~ ooro ;it fire '~pe - blll~ ihe ~iil in~ bl1l;!i;i~~ lin tti:.;; ~nd! 1Fi'ct:5 ~i;l'WE!d dlmvln even f1J~h~r,. '!~u~h. N!ID{t he Iilfrts IhlZ aw11~n; of thfr lfI!aSIi'ill-Robbi~u. swre 00 '~1,e s-1lreeil:.,Jl~ m tt'he b!JIi Iding. ,it'he !'-iNlflilll.B: :s~~. QO'Wf!J !::!I~t '00. t~ irJfQunIL;t~!l '5 JII !!i!!liS bi;i~~~ lh,i,i~li~g Wl!i~tg!rl i$rQ:I,j~h d;~ \viliid~' Q.f '~ITIi~ ml'!tel i3t;:if(I$$ Ilfit;!: !Uru(!;1i. Wlil!2.fiG.' h~ i;run.ti!; in a n,eilli'L~~pcd I~IJ~ ~pl i'iilnS 'w'2L~,'@r.;. bubb~es~ and a [h;iJ:.neyFfiDOrim I n,S, ,co!JJpn~ an~ CNer Ih~ baduoom ikiOIl',··

"The Ghi!Jstimo16rer appi3iIJds pol lrely and rredll,!Qes \iVjirts'to:n's E!irowni'e' ,PO'illl~ expe-llidi~IJ,!lre ro ,3 ~ec.a!.!~· '~h-e. f,iktyer':s ex~n~l!la!io", ~ ,W eliWbert.aiini,n~ - 'bh~n ~$9W:I;!$ WiIi!~1iI '~ ~Ibii' in '~nE!' nt':t~lf!~ta!'_ l"ltbU: ~u Nii'ii'!N:I lJli@' {ai~ a~~ [Fi~~ btlt iIJ'hii! rn'IaJl' On 'tl'tig OOi'l~fIIlO;i}j'll '!Ws, Ihe mwre, 1i'f1;eb~ckeF Jor 1ih~ (~i::':!JU5.",,"

G~UST,ERS FANS

Gh!J;S"~b~5!tErs :ge~' nl!iOl$'~ oi '~h@i;rr BrOMni~ Pciirnl:5 [by 'WOrlkiliitg tos:~mer to .c91fli,pllele 'Ihe j)iJh 1'01' \v\hitiil dley' ,a ~ hi ~_ Each ~;j}:b n~~ rthree ~iikely mJI:ITKITI§:

,~ l1~iIll'Y faul itO g€t 'the ~h.{!l5t 'rJi~ ultlerw.,li!te, [bo~dJ dh~ iOOi 'lihe Gh!Jslman~r 1j"~t!J.u\flfS lID< e-3ch Gh'(li~lhu!itiN h~nF dle 1B~I1'ie' lI\1ilii1:5 he IO~ she !5\piE!c1Jt dUi'lilft(g ~Ih;e, g.,allf!~', ,~ The' GI;O$tbi!,i~:1.'e~ ~t Ibh;@, ,SJ'hm~: 0If o~l1efivl1se 5.ati~ff~ctQ:rily O()ilitiip~ebe die j,(!!'b:

The GlT!osA_m..ast~ii ~n!lrflls. to each GhosIDu'Ster all the e;r;Ctwnie PiOi 11(5, l1e ([ill" 51he' SlpeIi!l (j'YMii!'!J1, the e;am~1 and perha:p:s a rew' more,

,~ :If die' GhQStbl;i~f;'!;. d:o an i®:i(ell~llt Uob {Saw the ,a;3y and eX(i5i~ly' amySE' iVhe' (~hQZtma_!i'i:er): Tilie GnoslfD";!li~~er a~rds each (~hostblJ.l~rer up m Ih.aU a~in as man:v Bl\Ii!W'n~e ~inl[S ,as; [h.e' !l)a" she' S-;p;€1ft1l diu ~n:!!l, !he ga'Fne.

P@;f,sonall G03lIS

EaGh Gho5ib;Ul$ter haSi ~ Goal: $@}t" SOlilli@SS Sd~n;o~~ F-ame" Sewin:s !HullfianuDy; or Mortey. )Qu lP'icik yo~r dh~li'a'C~f¢F's, Goal wh~1iI you Oi'ilMt>iE:: hi 11ll= i1J'he' (';1molJ.l~ Gho51iJ!Jlsn.eF5" (;;001'5, all'E!' Wl"ii~t,eu!1 (]III '~h!l!i r 10 C'iI!rds. i~~ G1'Q!i!Dilas~@1I' mvalrls '~lral Brmvni'e Il\)in15 wflel!1l ~ >chaJta~r .aohi~$ [hl:~ or &h~r G;oi!ll.

The, Goals are ,aesoribed ~lrnw," Y@1,Ji caffi lPi(k a I~ G~11 nQt '0111 tnis ~fist for JOLlir dmrac-t{:l[i if j.IO!:U Ghootmiiis,ter a8~$"

- - .-

-- -----

Like Ven~1f!i\[!i~~. 1(O!;J[" df't.aracl~r ~nts. to 1im~i1i~e ill'll Ibriiet, 'sordiid" meaningless ' rnomel1r~s, M bU55~

To, ~et IB~lli1ve PoinitS l.flf ~hi'$i' ),'{i!1!I need to ~ on a $3tislyrn,g .~~~dare' durhilg title oeurse of a!ll! adf"-~lIiIh'!iIPP.. Ifflu Se't {(!iil~ Gh!)$t ,

();ie (l; 18~'i@' Pb~IllIS. 11lBf' success, fabu[lm~l~mJa~il~' \." _.,....r.""""\.

~- ...

dates ere ~m!!h !i'!1iOfe' lB~n i~' Po~IilI~ at the Gh051iFfl!a5-JteF50

discretion. ,If tile Shi!)~t ls fO~~ed~, you SIWaJ I~ Vol!llii ti)~ whil~ you '~fie sh.lflPin~ up 'YOUII' 5-p(k~e~j, spi ~Ied wine ,Oil! ~wr :slIIwe paffi~S:r ,a~~d' ro :g€:I: m!:1irriedt. or' pe:rfurrnedl some (Ilhe~ sham.eil!ll an.dl ,d~piOlllbl!2 deed, and lhe dI.a~5, !ill 'filop _, )I'gy :[§et InQ Bir7U!.l'i'!l!ie f?oiilr'!:ts.,

B!Ut ~~raj"u:l~ is r~rdoo! lEach ti me yay roll a SOO5t before 'suo.

C'.e.SQU II~y d.M~lilg a sP8di~( pg:rs.aFi~ add allll ~t~fII Br~nie Iro~nl wnen 'VOIlll finQ~n~f iI'flake i!: III FOliIiHln '~fu!e ~Ii!~!ig wi,tho!.!it eiiTiIbaiT.a~rn.g ymJ.FS@I~_

O~~iCe' VOl! h~ :sLlooll"Ssf!lllUV dared 5i!J'm&i1le;,_ ~IJ no ~o:n~r I!'leoehiE:!

a~ ie, ft~~Iil~S. fb-:r $1u!bSeqUi~l~ mles wirth himl or [her IJJ!!des5. y.D~1 stop d'~~~!Ilg that peFS-o:f!J for $ii);, m{IIifi~hs. or :loi1i1'elt

'U~_ rill 'rlf~_t __

Your' ,chilllraC[,e;r 'WdIIlrts biS blll~, Expensi¥e cars, Th_):; sh!!II~M.

D~~Jltll~Fi,~ Olfi wm.at k,'ilfirl of hiJ;dkkeepiins: )'Om Cial1llerrioa5.ter i~5., willing, to PIJ.II: up wn~ll1, YOY oould earn BJO'iNni12 Ifo'hmt!l, tor ~ tlwusa:ndl do II ars you e@r1!il ~m ~0JIl€' other fi;gure;)~ 'f'ijJ~ ,every {ailey g.ee~ YOiJ1 ~t€ U!Pr or ;foFlI~ry il'!side ;~ipl 't'!JU eet on 'Ih::: Stock ~~k,et.. F'm'Sib~y" ~Wi ooiJl~ e~rlil 1B~1iI~e PQ~Iil~$ wI' every' IillIOfllh ~!JI1f f'rfi.!Ficnise 5!ro:Y.5 in '~e b~t:id.

01 CO!ll~~ itO be "~ji-:;, ror every' wl'!.1il!u1Ie piece ot (~iiiOGl'tib1J5rer tf:!tirUilpi!'l!letlt 'you ru~nJ or ,every 11IIFilJe ~1J.I1i' ~Niln~hii5.e is sued Jor tpFOpemty dama.ge or 'Hl!!ied fur v,Siflm·' iffil.1i ~rflif'fil€lnl, ~!Jdi!lljolllls.r ilIhe GI1!Js~m~1I may penalize yuu 'fUll f]J re.v Bl'IO'!Nniie Pfiin~s.

JAlNI~E:

,I\kiney cadi: buy 'rIM! ki~ lbul iI, ean I~:t.' ~M~ d!l!~!!'iS ,d~"dl '~r~r~ ~l ~s.:rw 31 TIl~Ial!'i~!1i. 'Ihe olhe.ii' ~,

GwaTBUST,ERS FANS

[Fame

G~UST,ERS FANS

l'O:!Jr dhar-acitel' wariUs. llIoohil'illilJ. i1Ilillf'"{!' iIlhmn lQ bOCii)ffii!: ,a, mooial,d:ilJrrllhl\g - ItO appea on Johl'illllJ'if CaI'!!Oi1l" M@f'V,; ,and] LeHj1!iifti'!iii~ - 'to b!;! i.".,uted to tlile White HO'!JlSe E;aster,

If;'",... 1~IILIfi'!li, _ .......'J., '. -, ~!. . ," - - 'I~' , - __ . ,- .' - I

~ . _. _, !W 'l.!i)) ;[I!1l1I nrneH'1IC;;IJI1 !I;;':;Pre'.);5 oormm:::('C18i "

[~ry iiilnie you r cn-::tjf-ii.cters {~m ,a:pp~al'S iin 'mf1i@ ~o('all'ill!!'!N.!l lil1Iooia ~~,paper.s ,or tiifJ~si(m'~ yo(!U GnQ$~bti$ter ,get;; ;iiJ GnOG't Die Qf 8~nie Points, If the (~lOO5tb~~:e:r ,ii1I1J\~rs in lime mr!iO'J'lal tri1looi!a, 'IJII@'W.S m2lgaz~Iil~$.r Qj Fia~iQna I iill!:ejj'vii@'W' :sh""':~'·i~ 'iKiiUl :QI""" """", di-- of [3:¥"'"'"J:"" ,~illll'" ~_. ~""""",",i-hi I:fi! 1'fi'>'"III~ . :-., - "i' I '~I

_ !;;f!i'r~ ,- ~);'" ~ .• ~"" _ .,,_..,; _ _ !''If!J~~!.'iIi'!''1;) . '-"" . ""F ;JV>II ~U!. Ii! 0' !'VOl!l Y 5e1ll5-[;!U!OIil"".,

like· aJ lime Mapi1ne ~~ S!tQryj. or ooing, mmal'ill~I!C~jllly Imnked with fOI\U1 eonins illi! The Elilq;!dli'Ii"e~1 you mli:s,ht ge!: six 011' FIilOi'€ dli)c~ ,or lBiI-o'Wni~ P(J;i rU~

But ~~ YOUI ro'lll a !!lfuJoo'~ 'wn~l!';l! d~@Ciking, '~f I]:fI'QW"i'iIl~ Pol nts - ~he Iphoto "....a~ ~banassl Fi.8 flr ~l1e stil.j'f]rtj p~t Irldts Ifa~ too 11ofilg, alil~ yo~ got b!JmpOO alT l.eneli- 1I'IlI81lI ~ yoU! g,et ,zlip 11rowni:e ,Po'iIFiitS"

SoUI~e5!i' Sciienme

'1m; - -dL~lii- --""IIii~,,-.i.- -i"'n"'- ~- wiir-.;l.t", I .- -- "~"" e.", wh--t if"" ,1lA.", .t:.._1'k- "', .......... 1ifI;-

~ i;_I'l.-!I~ .. _lin.. ,Ii.!,! ij't_Iii'. I;o"e ~ ... I.m ;;;0 • mpo! _Fh • .;I'I.!! . ' .. _-i:!! . 'i'!! !'I;;'fI/ ~V.'. <5 'i!i!'" !/Ii;_

porari~'Y.' iill1iOon~ i'encedt. '0'[ ~rue ~te~ illl the: H !.HI50.n River dries UPt or ~(eI11ilndl lriO\tll"S a iOO!1Jplfl' of ~'liui'1ldl~~d miles Ii't(llli:l:h'~ ~~ il: ;ji:d\tr]J't()@i!l s,cil2f11C@;. in Ihe ktJtiE, Irl"In.

Maft'kif!dl Wii III Ui!iil:nit l'OY 101' UJ -

_.. -------- ---- ---- -----_._--

iT&!ti5 is £g.an'-s 111 i n.g. II~ iitr-s you r ithilltg_j too, e'W\IY 1lt@'W' di's-CiD'!lel!'!f tn-ail: ,adiYanc.es ~~'m~ seilf:l!(ie Qi G~lO.Sl-oIQ,gy' @et$ 'yg\)' One 'GI;¢.~t L.)i~ ©I a~~ie Poi !l~$. An ,~'~!l"emety rmportilln~: dUSCDWry is. vrorth more uf 1tiJ8' Gha5trnai5.t~r ~ 00..

I r 0:fOW' roll ,~, g~lO$t. YQl;iW '~p~rnU1'te'fJ:l'S ilI~n't ~t OOiTI(; 'rf!.!lit, SO ~I pt ,~'Ip. !(:e_,ep b'adk 01 It!e' number of ti met you' h~ roHed a Gh-ost: wtU:l1'II YO!.!1 f~Illa:11' roll 'SlI!ooe5§ru'lly, 'you can a.dell tOmte 'i;1'K~If-a Brmvrlli'i2: Pdilll't tor' each failed roll. Aftel" [that.. you start, 'Q¥Qf' ,~,i n Iwiil'il SCf.l;1ll'On"

:Seil'vhl~ H~lmailiity

BC¥ Soo~~ lYpeS~ Aliidy GrHfii[jij, M,Q~lrr!er i~eresa,., lh:e' IBatman, 'Vo~lre inrereiilted ln do,i!lllg 8000 deeds, ln hel~~IFl:g ~I't@' OPPI'!5l§M1 in 'Sa;vi'n,g l~@ \Nbr~.d_

,~wry '!IIri@ 't"O![lI S'llc.oo~[I!JUy r.~lsll1 ,a, GiniO$~bU$tiffil~ ~il_i~!TI!lure.. ~Ij :get B~'iI1t! ie 19:1ifl~ Eachl IJ)amti(J~atIlt da1 ia1eO 'Wi, '~he sErvice of hU!!TI';}nity g,e;t'S ollie Ghost Oi'e' 'WOrth ,of Brownie PDrrl1s 1m ,each IEl1efI1l¥ ,of Manl!::i I'Ld ¥OWl '!t8fIquish. Fioll' real h~' d"!Jde£!, '.he' Ghos~I'i11Ii1:'Se~r may m.va.'rd 'l'WO, or mii)rtJ! d lee ''NOIntt -0.' i[:llOiflts. AlI"y vile'"-

roN ~r ~ ~ffilm"'n~' '::iffiil!f:'iN i~' ,"" '~.I""""'i'"'l o;!I;t,tl, "n.'J I !~ I'"'~~'" "" .• - "1-' a;.: IiiI .. ,- ia '-rl

. "1' - _ o;:;r"'""'_ .. - .. ""'. ~,"_~~ ...... .l' _;,,; '"" "1"""""-;;!_' <W __ ~ IJ ~1J!:L~y !;11~aj 50 !(,IO .. l!.!iJo a1!.~P"!$.

rEadh ti me tiih'S dEdded by '~he Clillos'tmas~~r), ~tt3t ~I)e- '~e:.am bjll~~ you ,gc;ifuelhing,. but, add OHi} BfmII~r;e ~ifl~ ~;Q dle !J1~H[J'il!~W. l~t.a~ ~ved when tl1naUy 'yOllli rT4J lhe iNO!i'ld '0' yOOT !f-oool!!b1:a~~e o-p;!)Oneni~

IPersonaiii'ty

'Okay, NO'W' ~u"w ~[' ~11ie' basi'e ellfHflll!l!!i1~, .or a GhO$'~ILI!iI~Ii'_ lb~nt:~, just; 'Ofl~ ~tt i n(!mi~i~g" ..

Pem;ollt~n~.

W~Q; ,i$ til is 'GloosmiJ~rerr What <ilOO5 he or ;si1Ie ladk m .. iS Alii: mre?

~,a~: your Tr.ill~ T~Jelt1:$~ and I?ersoftlaJI (~ool" What ~s' your stjIQlil~ ~i~~? IBFitjl1l~

M!JscI'eij' M~9? Onil}.1 ~ -

'"'\NeU, iM$ Gho~tbu-~tt;\\r Hnas 'n~ dice' 'II-VOrth of M\!$!cle,. b!.!!t oridy ~ dii,Ge \,..'0'$ of "'raJ ~S. A ~igJlilHiftteri.' A biS. plle.ac'S-ant Qatl A pro~es5io;n;al w~tl)erl"

What do, M$ 'TM~nt!i, teU '!(O'u about ~I~ cm.a.racter? Whait kind ,of piIlBOfl 'W6u!d haw a P@ifS(lll'la I GO'il~ li~ Sef"l,lillig, I-I.ll~n~"Uy~

Once you ~a're 'Some ideas. based 011'1 your lrnjitSl Iol~e:ni~i!' and Goals~, '~rk up, a ~iil.tLfr il;:n~raA:!blN dii;!~~i p~.iOfl' and :sh~f;'IS! it with YOl!,Jlf Cilho.SIJmSlt'E!f.,

IE~mpl~:, llro.~ilIald Q, \r;t,nifieki m is, .;I, c:i'a~s:'fl wcli~~!U'cated guy (8irai'!1"5 ,$'1-, Cool 4!1 bun he's ,[;I hiit wi mpy afled hlljJm·hRllildecl ~1J'Sde 2 af\d M~ 2L I, m~ T:ai~M>g _ .A.inliqlte, Merclh~nitlisifilg and C'harrnins SPi!1t5te!5 - fIIlilikE· Ilim ~ poplI~ar 'flig,ure i n hisn ;oo(i;eUY, but Ihis Goo II _, :5eNii!!l;S ~~IJ~nu~ - is. 'b1-w:' lesaGY of his, 1iI;]!Ci.;l!·~fO:FiMI~f 'iila~hc~. 'whl!) dPed when hE:!! '~s. but ii:iJ ~a.dl lbut whQ al~~ oeIilOOU~ Ro.~ie to he~p ,othea:s 1E!5S, iUii1i!.!n~at@ thill, h]m~F,

G~UST,ERS FANS

NI(fW 1b1.!llii'lffi a 'G'hos~b!JI~Ii';- •• ;

fel,l !hats tWout' till you 1l)eed ,to know;. ¥o,ur rJ/w,sfWlltlJr knows' all tl~e othe.r s,tulf,. like' how' tI,e ,ghosts: 'WQrk, what ,YO,UF eqll~ut doesJ, ,hOW.!ilSt'yo'U CQn m(Jrve~ ete: So gMb ao,me IJ,qui'p,f1u:n:t, tAnlw a; ~oup~e (ff ctild' o,nes in tn, ice' tJlest~, IlltJ}re srlreJ~OU jre 'Wea~g e,leau

m,zde'IW,far l{ieC1Jrl8e' JON neve', bow)" bop'into-tlu! r'~'ctamm''it£'' '" ,and get fhos,; g1l(J,s,fs!

G(J'Od ,lucK" tTt)'{}~r!

G~UST,ERS fANS

-

DANA: MY ~rluJ' m'l)NS ,S"a~ :iDtl!, whM M Olro i@ke ,eooor:~ ,,pj\l\1d'in !ib(i' proce$S itht',f si'ved ,Me IYwd ,{lQm' ;jtJ'l! ,~n.-' ~bb!:e ;~ldi. H.(JM< ~tiJd' J eve., ~lrank tk~?

VENIKli.MN: t\I'rn rnrn",. II Ih<M! a fl!W ·~"Slioo~ ~::.;.;,

T .-. ,e

IG·.·· ••. ·····h .. '0' st. ,.··b·.· .•• ··U-··' .. ster •. · .. 1 R. ·•• •• u , .••. les

. . _' -" - - . - . ~. . -. . . - '. ,. ,- .

I ~ ..

lie jrillfN,ing ,junk i'S all ,rami!

,nde;s'., Sn;oR,. R;,u ,don'l ne'ed ,to

retul,tM' sm/f ~ Itnless "VI" wattt'

, ,. . ...,11 r-..... ~ , . -'Iit.:d J'S, (} ~. .. 00

to' ,rfCHiY I"t~OW w. __ . ,_, g:'Sug ", ~

(Jf' lMybe WtI.tit to! be ,a ,Gho,~\tmas\ter' ,yo,'Unje,ff,.

'WI ,,5TON:

Sili~" lJID~hulh" Ri,gh;;.,

f'mrOim '~i(fil!i;l! itO ~il!lf!.;E!' th.!i!i"i!iiltl: all .aCh.!iY!~U~ VQ(:Ilr qhi06'~'b!JJste~ will 'WaIIlt iL-o d'o some'~hin~, Whi~e Ghostb1J:s!Ie;rs, !l1K')Stt {'Ifte!'!l dig. Ihilni!S ,at. w-'hich t~G.'if eannot 'f:ail mke op.!l!'.FlM1j beer cans, 'w.atchilii~, 'W~ s.iWiiilll~, 8J!J~Cigraph~ or :sef1d~lil@i OMt f'(JoJ"_lPi~~j ~i!I~ chara(:'~ may >Ot:~~~f'I;a~ty 'i,!W1il~ to do, 9!Jme~'hi 11,g a litttle' more diffiQUIrt ,_ :$nme~~iJi!g .at wlilad; Ihe- ool"l~d iaU. lil'iQ-ro' ae!iol1lSl are· C:03i~f,eCl "'tasks"';

Wlhoefi! 'yoYr Gh~bl!Js~rr ~ln,t:s, t-o' (or ha~ ~Ij}l' ~filb:iTl1I a UiI,'S~, your 'Gho;s~mi.~r as.s:igJJWs, ,i:;! duffiCl!!Uy numbe~ iiiT!:di tE!~Il$ you whrch irra~~:;o:r lFah~liil!: appliii"5 to '~lmat '~as.k. 'Vall)! then m~~ ~5 rn~1TI"f d ice as, 'YOY ~ poiiill$ iIr'li dfl@ .ap~j'iOp'Ei;!Il'@ lil'ait m T::1IJe.nt. Ii you lr:oll 'iNIlu<a1 'to or hi~he!j" 'th:U1 ~he d Hfb:u~ly lri!umber. 'fC\!i!I :SIUOO~; iif ,Fion', YOLII

'MI.t ~['IIK!m~r t'hiiit 11lI@ GI'IQ-SI: D~il!: mlils.t bfr Ol'1iZ of '~he dire l(see belg..v); feJi'tErtnbef ,;;!_IISQ h~' f-,(m (i.jn :~f,lenel elrQi,vilBIi!! Poiif1'~$ !O' iffll~~..:Jig~ lti@ number ,of dice l'OUI roll.

lD$tOO belOOi' 8..fe '5ome' tisk$ w~io'h YQylf GrnMLb[j~i~r ifi'lI~ 'rili'lld hirns.elr an:eFillp'~irtl~ 'ro. lpert'iJ~1fIil dUfing an ,ad~n~.ure al!lld th~ QliiiE"ieu I~y 1i'i.Uii'D'ibf1:fS which lti£:

GhOs.~ma5t€f· mi~I1~' '~:i'Siign ttthem. Note '~niiiJt ~Ii~~' ,~11f!- ml.ly g[ji)d~1 I FiiG.'Si - (he CihiO;-s~moot~'l' C211i1 change ltif:' ~rlTli]cl!Jlty FIil,;,llmlber {(iff (il1Wy i@~Pi.. if 1:Ie- d~iMls; II: ~~;Pf'OP:i a~~.

AI~fU.\, lilI@ G hootmaS'~@j" If'Iilirf cl~id~ dh~ ~dli:s.5 ,off ih'!JM!' illJiij:lJe5.5i¥"e ')!Our "t~ilS· or ialen,lt,s, ,a task is ~a~joyila~l,'y (/Ii'IiiilC\J'lt "Q~ - vo~r' dlaracJer~ ln l.ti is easel he :ma1,{ decrease '~he: m,,]:rmJ~ off dlifjiil: YOu' [(;lll. (Thi$ li$ li.!tsui;).lly' ,iii p~n~h.y If ~ur ,ctJ'I)IIEt~r is piIDrl1f1p:lle,pltrOO. G)1re~ess~, d1i'simcted.. 0'[ ,oiil!!r'!."!'i5!!;!' Iilot up :to 'tltil!: 1I,J~!!J![Ll ~'igh standards of oormp.et€ftmJ

IE~ .. ,"""" .... 'I'Ii·I~ 11;·0 .... '" ,,, ... _ ... fi~lf ""~n,,, ,~-""'". dice r"'r'", ~"'i' .... j.·, ........... ~ .... 1 iI"IJ\O\V!i!S~ but

i'L!1J .1:_~JIII,P I-~ I:!Z!~I~I 1I1::UI.lIIUU~J! l'I,.iJll~ ::lIi • .lJIIi'l"'-:II!!. ~ _v_ I!.,o!; ~!;;I.~., m ~ !,il!ii!-!l! '-9.!_ ~ _ . __ '~ '_ '_

whl!!f'I ;;LttempQiril~ -ItO Pflflifhnm 'thumltii'Oi'de:r man'illJ!.!lla~r'OIll5' ;i;"]~ ~d~' vaii~bnS'$ \-"i~n~ stlndiii!g lynd~r ~n al f' ra~d :!lirefil; 1:Ii1@ ChostrnaS''OC:r s,~ that iEgon ~~ !"OI:II OMiRy :3 dice,

Of' OO!iJi':§@',r the Ghostrn-aSl'er will be :!!ibso1~tely l~rr aoo l!Jfilbia~ed nll1l hios ,[,;!Me5S~' ,ment of dilfflcli.dlY Inlul'1llb~rs. Hiis iBlljC¥lIiiEiilt ot me g:3Ii'lfiQ" OOfiil~ fmm 'iMlitdlling, the Cihosd~I~$t@1"$ 'gliie.tt'ed in 'fihe' lFillj''S'~ion. not 'ffr.om miikinl.g '!IfiI~lr III~ a ~lviIFttB, hell.

'SAM~LE: D~IFJI(IJ:t.TI~$

AUiTOMATIC 'S!UCOESiSES ~J1I0 need 10' roll d~o:.')~ 1~ bl~ti ng ;} \WU wi~h a IP~,tQ:n p:aok

,2) sil~e11)ilrvg: soundly i!1 '~1I.!r ~n bed 3,) d~ivi!1!S,'~ car,

4} ,ea~il1lg a hotdO{'!,

5,) 8.eu~irtl!l!l nn~D an .art!,liIm€Hil~: ~N~ l6i'k Cil~y')

,5} 1l.!5.i!!lg, a [pay phone .

7,) PEI1Ii ng sa ~e5 rta:_:(

,8] picki'llig, up a toy poodle

Em' ,~OBS '[mil 0;1, .!:! m' ffI'oIoff@}.::

'1~ pi:{:~ill!!l: IlI\P '§OlfneOI1lC i FIi a 'singles bar 'tMow~)

2) sleep~n.g w!.!!fId.ly ~Ii! ,a_ s,.\\l'aQI!;; liote~ I(CQOib

3) Iblt!J.5ling {II :ghitiGt with a t;;!~!ilill ~'k ,at pOlil1t-bbJ.lik FcI.I1I~ ~M~'iIlsJ 4J par.il~ patf~ijllig a big QIi (r~~

5~ 'EN!.1i n.g '~hn!e' (3:ig, Mz.cg, ~MUi!;d~)

6,) ,gettiln,g. ilil!O' ,~ull a:illJjl1l"l~nt (.a~hN-.e but Nif:'iN "'I:b~ Ci~ (Cool), }']I rofM'i;!mb@_FiI1l~ a friend"So p.h~,e n!JIflilber (Bmi'M)

6) fi~ i11il~ eut Ta~: forIIT'! 1040EZ ~B~1ns)

'9,. pickfn.g: up ,;;j, YorkliMre' ~e-;rf'iert (MgjSiOliI!~1

NO!!it~L mOBS ~~u ]0 ,or moFE!'j~

l~ p~~~il!1~, !liD ,alii aUII"~eli\te: p!;j!~ll (IM~) :r~ ~~p-itilg $Qur'ltIIl.y IOn '161~ ,~oo (eM1)

3) '~I~.sJii'lg a ,gtJ~st wllt~ a p~j'j ijl.ilek ~,~)

41,] ,cSrlf!;oln.g IIii'll Mml':ll'ia1taiFi! wi~holiU: ,getti i'ii,g lost (El:rahu) 5,~ ~.aJHFIi-il, a woof.e' pizza by r--'{!.1J,fself (!~u5d1es)

6,) wilfi rdlfig, an :5N~ment (Cool)

n d'ieiiUFl& me tRS (Bir:;;lili!:;:jl

ill) ~jiJde;rs~:;i"fll;ilil'il~ ~ifIi .ali'ild~nlt (;'iCeuU: buuk (i8:rajjl"ls:.) 9:) ~i~i ng liE";! '~;II~ ~rj'!lh ~@lWlil' {Mliiselillls~

HARI~ jOr6$ ~roll 20 (if !lTi(li~;

]J p~C~iUlg, up ,tj~ o~Et!,Qa-d1i!..ar actorhictress (iM~ .

2j s.l1~pi~@; wl"llr;dl,y 'Oilil ,;3, ~liihaH'a.fl S'bf'eE:t COiilllelf (Cool)

3) I:j.laSl!in~ a ,~iO$1 wntlli ,a Proto'J'l1 tpJi£K at loog IJfIJf'I:BC ~~

4(~ ~rivLnt;l!l,-:tiInong 'tf1g, f~'I dUr>illlS rush nO!JIr w~thoot losing your 1:emlJrer (,Cool) :5~ 'Wlitnlrdns ~n a~.umi;N'l[ a1xmt pol iti{';S (Cool)

6} ,g_eIJiing: a m!ITI'!YlJii I~JS{m to ta~k ''0' 'VOIleI ,on 'tne b:l\epho~e (Cool) n Pll'Iing !IlO taL:.;e5, llhaiJll5j'

o~,~ 'd- . . . .L._ ... _ .. II II - - . 'inn Lr i3J r h ·"b·· ~er· ,ff'- n....JL. i -, ~B:l1lil'il )1 UJ ~m In,S: ill {;H\,""-P Ire III la:. .ilXat _. _ !,y _ Y. Mt iJ$.~. !Ii!i".!I!.$E ~ _ ' __ .5:.

9, ~~ckilns, u~ ,a $.t, ;B:e'm~R'l1 (.M~5(:lesi

!MP,OSS~IB[nJE' ~\O:8S ~!'OII 30 or fi!l~~:

'1~ 'b~~51i11l~ a ghost with y(i'l,Ir eyE!.~ ~h ut (J"P'IlO\i'l!!s) ~I :sleepa!il8i tJr(ti~ ~, vo~can,i, E!fl~p'tioni {Goo~

3) wi!i!li!i!il@i ~he l~di!1ina¢H$ ,500 in a II--fonda, Civic (~i~ 4~~ le--ati:F1;g, a, l.@l'epnClffiit;!; (iMi!Jm1~

~~ ''o'rintlitlg an ,arg!bllfti~l~ abi)'Ut IfiG'Hgiaf'll (C-oor~ 6) p!u~kilfig, !lip a bllllial@ ~Ul!H.::I~}

It.!@ G hOiil: D~ie

The (:lh05lt Ole mu5Jt ~I~ be one of 'tne dDl;;g 'fOU [[(:ill wn-eli! }OI,II arie; au.:empthns, '~ pert"o~f1l) a 1:a:;;k If ;!Ii IiiWim~ w,m.eS-li,J:p., sl mply addl ii. and ,a!1 t~ qbhe~ Iill!,mlfl'iib~ l~th;g~ and OO'-m~re. yt'lUIi' kJta'l bi) '!h~ ,diAic:tl~lY I'lumber. rrr 1b11@ ghos~ 'e0fil1~ U[p,. hl)\-~(., :~Oli'Rl21tJlliIg Bad Has, Ha;p~fil!2d.

!If Sottnethii:ng Da(l-Has 1H,ail!~~1~ !C(Ilit'Ipa:r~ ~~~ ctlfi'G!f numbers t!ll ~he dnmou IW Iilurllbef .!.Ii~W If 'yg.iLII rail a, ehO$'t aM e~lIIaJ ~~, or g.reate1' 't~i;'!IM !1liIe: dU/iiOl,llW f1Lirmbei, 1j(l<U ~ijC'C-@'.ed ,~t yout '!ask_, t~oU£h YQU ean nook (Oi'¥lcartl ~'C!, SOJilAll iIIiggfri'ns, ;[fJ11I~j;)!Jg', 1r~!J! roll less thf.!!n rLIle dillifku~ty number;. no~: ooly ~ Smlil~hrn8 Bad il-t~ppen, blJt VOl!! laj~ at your' 't~~k, :B~g li! me '"j;f'C!lJbIJe',

ILet'~ ~ YQ"1,J 0Iir>$ atttelmpm~n:g !;Q ea~' ~, tel.ephoFt~,",

~, frf)iVLi $Qlliil oijr b~t :tll.e, diHtiieiJIU:y fuJf-o"l~r ,ai~~ U!f]ii1~~ f(ii~~ ;a :sn!llSl~ y'Oll,a lcal;) i!lJ 'f~e~' t!~t 'the' pllaOlfl1!!- a:iid ~rylhl n,gr! 'ffi'n.f!'.

• fir }VUI 1I11511~' r,{!$Sl ihi!tnl ~h@' dm'ffr:(!l.iliy i'II,llmbi2F al'ld ~il1Il~t [fiOll ,iii ,8/h0$t", )i(I:j"lIr' ~'I;!~th 2i~rft $tFOlilig ~ii'iI4!u.gI'I :to oot :hh~ plas.1lie,. Ibuit rtothii'ng p.;lirmkul;31rly batll h:;ip~~

O'tf\G!miS-Q. ~' ~~, __ ~, '1!!:~~-iJI'!ii!!;~~

Ii! rf ':fOu 'ei:li1J1tII1 or 'be'at ltie d irffihQul'ty' number' and roUll! shoo~ yotil ,oot itlh.e: prt6:M;. but;. Ii f1i YOI!U hi!lS!le:. fu~got 'to IJ npl u~J it ~ilf5~~ fit IrinS''S.. givj'11,g YOIJ ;1i ll'iasty ,~@ctiiile snack and $tHm~ ali!te~ti lirg pS':fCn~lo,giigll dalfnage.

G~UST,ERS FANS

~ <.

\,._

. ...._-

V~N~N:

A sl~Us:~ko!!,1h! iiif!!o' p~aIj)1'!E:! ~11i11 II ii!!S51,]r.:e ~"

G~UST,ERS FANS

ij; I~ YOlll,roill less thrnrl the d ifficulDy !ilumber ,~mid 111011 a g.ho~m~ VO!iJ g,gi: :bh{!: .~I@{pt!ooe re(eive~ 'Caug'hrt i n )'Ql!IF mQ;'Uirlh oiII!l'd h~ '~O ~ ~ the' ho~iilla~ 'oo.~ SOFlJ1l@ a i(lh:l!.J1i't", 'e;io!lj)eH5ive. and e!fnbar~~lfiig Q:rai s.Lii~gery.,

bam;p!i2~ Frt~ :S~I!l[z' .climDs .a ttr·ee to ,get Pt(E, ~I,n~s. fFDfiliI a Ihaunted m.a"", s.ioo, lillie GttostFlll::llsrer describes, tfue '~~ ,ill 'a~11 aiil~ rumarkl!lb:ly iIJlfLde~!J.p~ fjaiOOl wllh 'OOfI\~l1Iie:m Ibrandh€5!: he ~ate5, me climb, a~ m. :Sin~ .5lillf11Z'S Mmdl@ ns. 3~ 'Ilile P~~f ro II hi, fhree di)j;;e indh,l¢l<ing, itihe, G~ost Die', He gets a ~ a 5;. and a IGocm ~ ,tnilllJ:s n, a su:or.'J!g$. S-taf'litz aiiiri~ in the tree top safe and 5oor!d~ itlho1.!;Sh Sqme~hilifig Ba~ ~s ceth~ifil to roU~.

After StallI~: has tilJken hi"~ tiead Irlg~ liIIl';!! (JjhOSUifh;lr~~eiF p,1ea5i!_lntly i!i!~or'!"ri$ Stal!l'~ES pl.r th~i S'tiiriltZ oCrtadf!d ai I Ihe i~~ braaehes 'Oil! hn~ 'ilWlt up!: he MS, to !ron 15; or lbellte·'l' if St,af'HZ' ar~WlIfill~IS ro cl i'Flilib down.

Stamz decides t'hat' d~5CretilQ!i is _hi!;!! ~ttei 1~f1: ,of iOO'oWro lee and be~~ow.~ lor \lVilllitOl'I itO ~l nodi a ladder and get hi rn d-ow't!'I.I

Tn!! 'Cnost DB~ WO\fks lo;)i' spook!; instead 'o~ asaimlltlem. T~e ~111J'1i!' (If i"(li~~~n,g a Gl1os~: i(~ ~tiilill :ze~ ibut aecldents, ,co~nGid)enGes., ;i!I1Q Im!h;m,~p"~ '~l,IJid 1Ji;j' tlrwe$~ool\;/$ be-neRit.

11;~1'e~ ~JI~iI'ilS a~' 'WIIlU:! t;~$ IPFOi@fiI pa.dk. 5t~fIItz cl1\i1lse5 a spook d~m a Iha~~~ lfll"!e '5g;Jitiok 5.ydd~n~ tU1iI1!; all"ld ,aUt?iil;p'i!l to slime ~ The 'Gh05t-master rolls ~e at~d< (\l;It ~he' :sP'Ook: 1.1112 a:btack succeeds and '~he GhOSl_m~be, ,1Slso r,gHs, a. g&~sU

~ is 5Iin!!~~ bi!.l~' ~t's.l~le lear'!!t of his '!h1:!rrdCS, Tbe Ghostma~.t€r iliffQI1TlI~ :SlarriZ'S IP'layer '~~~t '~he ShOts!t-s $Iiilflil~ iCOa~ Ih~ @ml'lJe Hoor of ~he hi1lll~~ and ~hm' Stant:; i:i, F!;(rW s!liidilng, al!Qng ~r.J" headil~g r iigh I: lor '!nl2 big w'ilncl;ow a~ 'Ihe end 'o~ '~he !h;alli~ bit :S~~.!iIilli.

Beatiing Somoon!! IEISie

~@tiiFlll5 Ghostbusters, come into '(]Jfll'aiCit with otihe!l" peofllr~ ~ W<e wnri!'f11 \iVi1ll~1)i}Ji aIFIfi1I'Wil@~ll~ wi~.h Egofl~, o:r wtJen 'Venkm:an ~Fgi!J:e5, ''Nii~h an iEP..-t ,official. JtJ, '!/,vlfiI ifnt!' ooftiA hC~'r ta'I@ G'l'1agt'b!!..m:@'r IFl1l1!5~: OVCIfOOFft!2' h is O~~Hl}~: ~ wiUri W\lJ-'lds.. 'ri§ls". 8IFi!liillS:,. ,i!lh~ l~tYI cash, or wha~EM:r,

tn thi'~, ~. lfui!!. Gnoslmasto!J:' dooid'es, whr.ch lra~t or T~lemt e~oh anla@lJi~i~t iis usifil~ th@ .qPPOI1E:filtf;. each roll; itlhe' appro;pliat-e m!rnbeir i{;!if d1br;;e tr!ll1durli'n.g liII~ (;;,ho6't Die;. 'o~ OOIl,!IfS€J. and ~he Ihigfil ,]i01l Willl$-. Ilf '~Hi!E!! '~al'alls ~Li1e" ,g"q,uaJi; Ih~ (~h&.)1mas~:er can I~~'e ii' a. ~!e.. Q:r hi,~' ihe Q.P"port'1;!liIl~ Inrnll a,gain.

&amplc,t '\-~km2l1"ll ii~ ~ mil1l!!llltJr'Ough u.s. 'C'~5it01ir1~ He (l,iC"Hi, !lg;~cna,l~n't so '~I'Il3l the narrlll'os.eC ,clII5tt!m5 ,o~cialI5 won't li!li5pect hrs, ~~ ~,wlltich is. ,I~ with dlJ~~~Me itEJmi5j.

Tile, Customs a§eI1r~' :st!.rd~es ~~J'!i~!\, tl'lf~n:g. tQ ~f'tlQmoor ~F@' he's seen him - hiis sl,!~pi(;i}oI"tS, of ,alio/'Ofli;! hi;! Iiliiilks. h!2's ~. Thee G~onm!1!5:ter '5~ th~ a:gerit wm mii!!~ch lTIiis. 8,tains a:g.i:iIifilst '\ot¥.n~m;1IfiIrS Cool to see if ,a 11l!8Sa:se ~ns;:lJ!ecliofTI is made,

'\lenkmallfs, f1i1!~F :smirksr ~i;nt thill~: Velf~kiit'lan, wilml u~, hfrs Bluff talem: itO get throoSh" 8!!.Jt tile! nllS~O!fns o:f1~(:iall$ iT'~I:eilil~ ~$ ~ IB, - not lhat IFflJUch [I~r, The dh:;e da~e:r ,;;IiOrif.!i5~ mil:! tijllhlf.:!'. Wlfi~, lti{!: :grmOh d~m. '\kfll~m'41n arid ~he ~nt have' eq\!iO;t'I s.ooF~ of 2:3, each, SanCf:' \Jf:nman"$, pll~r rolled iai Ghif!~1~ 'too;. and ~1fi!r1: C!JS~'Ornls. 3.i'@i1t didfilrt,., the Ghoslm~ter' ,d~rdf;!:;' th~m' ~lne' ,~gefill wi flt-g, LFLC~i blly. 'VenkFliUrii I05-es a 1Il~1J1Tr"

It !2' GlhtoWTf1a5~e:r rules ~ha! IJ,e o/fieial me~modi~IIDy :9e.-an,,'i'I;!!!;. an 6f \(enkFi!l!aws, h.llgage.. finding a'l'l kind:!! oi' booty. Sii!ll'Oe' Venlmlliillil ro~l)Qd .a 01'L"651" a'S ''NeIll. 'the (jhos'tmIII5ite~ decides, 'til!!! I, ttl.€! eustoms afifi'CiaIIliQ!:ds himl for nO!JJm'S ,oi qU:6Sl100- ins. i rtd!JJrJilli~ a dei.:aillled booclly search,

Mo.¥ememrt

The m!l)'~ ~>QS. poil1ll:s. youlhirlte,. the fa5~Jlllr you Ciaii'l mmi@, :liM ll'Ie more qlililGk~ I,(1l:ilU read Iii) Ihins. . lust hew fur)Q.1J can go, and 1Ti;J)'W r..as., il1l :!if'lY spec-ric penod ot th!i"lie (lependls 0111 100 01 ~I i'll.g5. Ym! r GnC1iStm~t~ ;, .... m ~lJdg~ '!nJch tl'lnlllg5 ao oomins to ,dtClimsrni'tC'~

S~llIelmce of P'hl"

• ~I~ I'

Dl4.ui n,gllhe most ,ail:liIOJ1;-p.acked p.i!llU Q~' all! ach~llIi]jK!"~ w1'l>G1m th@re"s. lots. or rnl1i" flid and pdIf1ic and SllIi3sniJll8 Ihlrn~ and rllii'lliling around, Itt€: Ghmlmaster o~nnzr!!! '!2VIID:ts iin a oe:r'IE]n order w :~!!e'" Ihinls, (rorn genimlilll ,o(m(usOO rule! to ~n.ake :!;!JJre '~oo¥ ~~s, a e;l1Iiillllil):!! 'it} de s;oJtl'Glhing" rt :~s like lhis:

1. llul: GbO,S1Jmasler tell~5 'wh.jJ~' his ch'ii~a;c~~ il)1 sjJiilli)ks ,!U'C' goifl(i 00' do. ••

2. TI\e, GITiO!5tflll.as~,er asks eaeh pl~' lin '~IJ,IIftI. s!<alltiflg wilih ~.M pl~f to, hi'S I'ip~

what 1hA!!' or ,!dili2 i:· goiinrs, 1:01 do.". -

j, Theiii '~ITi!'l Gh.o.~~rn~er ~ig'Jne5, ~l[Il 'Who does ''iivhat to whoml 21Jl1d in wham, (:Hi'!l':le~ • .addi"i,~ pI2l,~rs to 1"0'11 dice willool n~ry;. OF JUSI, jludge!!l wl1i!U happem acconmil"l:!!: '~O common :5'OO5'e iimd d1!'~I1Iiiia'tit::, iU!5.'IlI()~.

DllItill1.g lih I!O '!ilI!ltj)U@Iilc:E: of plrut~ a Qha~er' may b~1lh1 m~ and pm.or1fll nne, Q~Ilie:r a,<=ti:(i!Fi. J\ii'il" erial'll" IFi'll3Y be firing, wilmh a - rotoi'!1 P~tdt~ nyJI1I81o InlFidl31liolher ChQ$tblo,l~~r mn lhiil darjl; III'eadin8 :[!j PKE mete!', and se {Oft]-li.

Some .tt!~!l)f!$ InIB"j im'd@Ff!2':1'i!2' w~~h movinG :s.Ui;,;:ces.sftl:llly; SiiIJFllt2 m~gl1t, ~ a'b~~ ~:o {jind a i;;:ert'illi.nl ref~~I\O~ '11FiI lrobdn's SPIRIT {:;u.~ DE wnile- ~r.ti!~Jil'ilg <IIlull, bu:t tf!2' runs ti1:e' ri~ of 'hni ppi nr.g 011 m'iU Fiiniing ~nt0 a wall. Other aCtlJi01'!iS ~Iaoo mOV@rlOOf'l.~ OW:h11e }.'J'!.l'.-e d!liV:i~g ,i;! eaij. 'liVlnS mo nmer the samoe time. is naJner !ljlfiiJSu.a~ (~al~~ pl(llUlSible 'if yau IRlEALLY h1f:'iN yom Cool iilJter vr~if!g ,ill SfJ(Idkl

1!I1 an ,ca~' h"4o'! G1hil)$,t.l~aS!~ judges what us rea5Qn~le and lib;!iy., ihal,·s his job. D!.Jlrirng, Il"!i!iQst 'rn~ t~ ~1'II'iIQ-i i.t isn't IliOOI1l'S'S!1iJ)l' tal Uls-e tn-e· S@tliJ.efl~' It'li~ [p1,a'IJ ~ iU9!: be to~eraJily po1ire. glOritl iiill,@f'irup.: ~,.elr$ ''NidlOut good· ~~Ii'i, ai'!~J let U'1@ Gfloslma5t-ef Q~!!'IZ~ ,the' t~IIkEng!6 ~1i)'~::II;)dV g,ets.a chance 00, say some.diI~ng,. ask qUiBstiiOOiS, or do wbiJ!~ Ji!~~$ Ito 100 dOlle.

C'·'mJIk.-· (Dt __ ~!ib,

The ~ . re ~, ki nds ,c.r~ '~;Illn'iOOIt:: k:and·l'CFI~and and ranged '!Nieapotl:s. Ne.:«I~~ to say~ knives. pistdls. blaokia'cks~ and mhe. ~ike' pn-obaJbRy don't ~11!;; ~f! ghos~. Bul, ~IH~r1tll"e Iplenf,y of'tM!1g5 til). battlle l1!.Jdes. gfiioS/ts i;n .afl!r" GHOSlB'VSTlRS cam[pal(gllL

HANI).~N~, M1-i~le ls fhie!, a;ppn:vptIi'are Tr.aj~, f~r hand-to-hiil_lI!d fl8hlin~ BraiNl and Crap.~~e are atpptieahl~ ialiNiB, ~[!:!ifll . ·m:as.(mi~1 h~ iiil Iilalild-to-ihiilind ;'''f@.CllPOiITll '5U h;!!!$ oil dob) {hen 1J1.fl' number of' dice 1.15 . lO rewlve his or her roll is: increased !by a '!ili~hit or considerable mmou!!l't. J,u:dg.ed I:w tt'ie Gno,smmastlQr .

. !leo iIFL(l'ea$E! is. the same 'I'iI'Ihether a T;r;ajl or <II "lrale;nt IrS, ru:sedl 'to dlet@rmine- the number of diCE! \'!,;'h[ch 'r~, aiit~iiI.g,j}.fI!j"s:~: lroll5 .. Ilf OO~~ iflg.hl~rs, h~ ~P'Ofls.. bam !!!.dId die~r ~POIII~ ill!titie-ar~~ = ~1'I.€l IJellgwlfu: M!.J'S(Ie. I:h~ylr- o.r (i rawle :ntlns,J,t not be eG,uall.

IE~_m,1,e~ Jlijil1lirni! is a~~rPti ng to 't'rlfild ,off ,[II possessed 100ki na:dy (II!'IlI1ed '!tViIlt] an um blE'l la, Jai'!~n,e h~ MllJsc'les .2' ,~nd the la:le.rn of Crapp.11e: she' gef!i to fioll S. dkre. l'S'u':!: old Vi'O.IiI<liFil ne maJly has Muscles 1.ibut ihe ~ pos;s~ inr,g her has margicalliy rar5001 ~t 1:0]. lli-1~"Ghos"Dma5ter decides ~hauhe!!.lm;. brella 'loVii II gi~ tiel' OM' (!)ttr.IJ d ie' llil her o1ittack~ 'she g,ets 10 mil II 4, dli(le.

,UST.ERS -~S

"iff. Kr!;\A, :

Al!k!f ,all 1.h!.1i ~oo~!"!il,v - i!i1:t~, ElYfIlIilfli;l~mn - ~11r[!' ~~ hitd 'U.e 1!'!rE:~' l:o ,a. f..oll' my a 1l1tm:8.1~ I'i~'

Goostbtllsters IrolVnilil.8 Manual 13

US'TERS FANS

S~le IH~"d'b-Hafidl ~PO:fJlS

Diee ~poo

+.~ iBrass KnlU:dde5o,. Bl,ad:;jac'k, I!nn;g IF i!i!®efi'iSI lis

+2, SwikJlb!lad~. 8ullwhnp.I fIY11 ng ~~n

+3 CIUJ~ Qaill~ S'NCW

44 B~tIB'~,j' Otain Saw. PO\ver IDrili

Add 'mhe ilfldh:ated n\lli!'!beii ,off d 103' ~ !tie dice wh~i;;h ~he' OW(J Ing dnaii'aCter roliis.

R~ANCE:D' WIE:APOiN'~;.a lI'iIIn,gea 'lNei!;p.iOlfI is ona 'w,n[d~ ,c:an be used m dami'!!~esomeone ~iI!r ~~:r nI!.U~f1Fi.S: 01i 1lI"i lssile or 001'1 of elfli~rg)l' ~J: .3. mo~r-!Ie!!ii dlstan . 'tafgC!t,

;~il~ed ~apll:lns. ilJire ~i redl at "poi n~ IbUaiilk:~' ~'nIi}Jffnal" er "lon.S .dista~CE!,~1 TkeGhootmiilite.i· dBOOrMiirles. ~h@ Itnrelll' 1I'3JT1Se:i for It!e· ~atli""Uillar ~POI!'I .ac<iomi f\g 'f'o .cj1f(;1Jm'S~rul~ Sil!iice 'GhQ!ifbll~'(1fS dis.dlail7l p:rissY' cafcyllatilon 0-1 adds,., take as ·21. IUk.- ,o·r 't~uJmb tha~ .r;pQiJJltJ)lin'QI.;;.P· ii:s ]0 ~ C!1' ~es'S~ aoo that j1on,g di$i'l)iUiC~'.!' is. 50 '~!Zt er mOIie: fOT a pistoL· $ootgUr'ii., ,or pr-olD'J"II piCk.. and SOil) Iee~: Q.If I'i!'IO~ ~o.D' .a rin!!.

PointJllan'k; (it [[:)cu!n~lank ~ng~1 '~he dirffiCti If![ !lO111 ,. LJ~tJIaJl~ 5. The defen~eli' 'cafll au:ernpt to use his or her ~nl 'llWapi}n~ 'or re CRIpple lil;e ,aln~d:>i1!f' '1:0.' defl\oct till@ 'shOlt - aad IJJrO.ssiibly sei~ dle ... ~~ as, a later action.

Normal Riing,e.: the d!iffi(!JIlty i'aiing art II'lICIID8J1 ral!l.ge ls !.!!:iL!any 10\ At normal '0 IOrl:!!:, dli 51ILMef '~he de'ff:J.!jde!f !Uii1it1 GFa,PP[{!' ~is. op.;ponent{. h.e' l'iiii.!lst eD~&al!r ffiro bac .

. 0. l'Uil fOf"~ .

blIn; DitaftiGe~ ,at t!o!ilg d"$tlUilot the atta.C1k·er's pl~~ m!JI~t normally beat a diif[jcun~ 20 to h~t hls ta_

Death, !Damage" Hospita~s" ill . d Sick Iii me

CinO$'tbllJlst'e.j$ d.o Iflo.~ (l!~i nadly. d ie' ~ nnr does.. arty O'Ilher' character irii Ihis ~me. (Al'1dllt1e ghosns. are ;i!!lready d~adl.) Chaifi.'ider.; do, ,get hl!.lrt ... tno.lJ~h.i' ~q,ulpm€ .. ~l$ ~~d; aFtEi g~!):1lJ:s; ge~' gu'bble&.r:.!I)' by ~h~ gh05.1 tm;p.

fQr i nSlaf\~ li:f ~mFili.21rn rer'll'o:ris~ 'wi Fe ECIIQ-l to' l!i!:plode,. '~he 'GhQStbl"ls·~ awe leA; sHlin@. ilr'ii '~1ti12 whicl@.'s hare 'fframe-. 5M'udg.ed .allld eI'othe.dl iin If~ {lrOrTi t ~ _ b~a~~ The EdOif!iI)bll~~ trJas it>ne to eqlJ1lipmEP1!t Im~ii'ir and ane Cho&1blJs~ers d up ~Ifii tile hQ5p.tall •. lifi ;1Id~ti~'ioirll ~'he, GhDstma5te~ will l}J:'tIbablry fine dlem s.everral 1Bra.vn ie Jl:oill1tJ. - to. '~~i 1f'I00t.hil1lS ,O'r-lne fine 'GS~ ·~V~ 1,11 ~ay' Q:i'il them 'Foll' destqin val.uabae p '010111 l)a.d.5r.e<;~g,.vi$(liii'$;. @I:e. (Gett~nl hura: isn't only Iim:e-oofl!5.l!Imilii and pai nriJt irs· aliso, @Npellsive!)i

If .a G hO$rbuglm ~!3ig be:~ i@:!U3ond~lFIarii loy eareless m {~lnr-i!igEl'{!"JiSl¥ I1edkJes5.r a GIfIOs.{JlI'Hli~rlN' ma:v rl.e Cii de' wa:t he OF Silla' has p,1I:l:hed his er her luck too lat, ,and '~hal: '!hig, clmifiinlHl ~~le m IJISr end. A '~iJlIJ.!i:::h~ns, diyi!'i!!C SCEne lis :aJJipFltlpri1ii!te _, the flfiortaUy injl!lred Gnostbustef plnef5, (iolle.a:gues awy rtd~, 'WaIns, tham against ~stif:!~ tllclr ~ir~:;. ~ ~I? il),i" she !\as,.. wi~hiiI:s. .heFnl h.lck.r luners a r~ brnYe nasI: ~m~ ;;I_.,d $hi.J!ffil~ dW l~hiiS rm01'ita1 c'O<i L

Thhs win iilii;lt na~ifl 'OR~l~ and! the, reasoTls fhr '~he ch:ml;cter"s demise 'snm.llid ~ ,cilWifi' to aJll~ Ih@ p1a~. 'When ,3, CltmstlitJsooll".aoes die., 'lhe pl~r maJke5 _,:;j ~

f._. ;><I'" ~;..k """",.' .:',-, , ~ ,·d.' - . '. ,,' a.._ " . "ilijtl .", I ~" n+\ 0·' .~." - I,

(:namlW""-;fi' ilO'! ute n~ ....... Se5lS1 iJn ~aFI 'lnes~:o ~ is! ~ 1'~l.E! more p:Ml;.!e .. '!of •.. !J!lf1:QLtS y.

,Ik. -:!I '.' .--!I ,l!ill,.....-(I,. -p,"';', 1);,""""""" .......... ' ",-:n -; -l-' r- n 110.;" Ih"" ""'lli"'~im'~;i"""f' a""..-II 1o. .... I!IIi1.~

~ue ue!Je'Jr'Sey ,,",~·II!J'i'~~i!!1JI5 ...... r ~~! ~ro;-"" <I!l ~ __ 1;]5 ~ U1 __ '1,,1')' __ .. I;",!i __ ""'~ ~~,.; r _.!!-\!! !!l!l! iii!'

~Olflfl1ef fruertdls.

~mpll~ BIiii)Woiie Poi'mt: llosse.s ~r Dam3ip

.. l-iI'it by lf3atUe A);e~ 1 81'(M1f1~iill PaJ~~t if your"jj;@' ]lIJiBt. n~crrod ro !.hl2' bene, Up iil'i' 10' 1S:fTJ!,1oifii~ ~ii1lls if a part 'rflU 0" 8Jr1d is bm,mcilllg aw-umrllthe' il'OO'J-:fI "

(fkafilks to '~1'OO, miracle m modem moo hci'fl.'e. rr you 'SaYe' l.he Ipallil: i F1I a r'€fnU~fato~ iIlh@'i[ 'C'aifll '5~J1jp'e H back iiJn you ,til me. lam;pita!..)

'Ii' f:'aIl:i1: 1 iB~VI1li~ A):ilf'lt ;0011' :!l~Oi)" 10 a ~-iha:dmUilfll of ,$ po LnftS. There is,{t, 'too !'Pilleh dliftf~~n:Of!' be~e_f'Ii ,t'a~mifi.g 5 Sl.\aIiriIGS, or falliiilg ,$01 !.1.'Onec:;,.

,an~r a:ll~ -

'I' h~. Rad i~t:li'iii'l)': 1 IB@J.nil2 ~ii1lt 1'01' "euelr" bUlm~ pLtill'l~, 1M 0 re' s-;eruQ-'l,i$ iJlntull JUu rread'i sc~,i:ufni[fAe: [pflOportbotlS, 01 air>O!JJli\'d 20 BImlWFI!iiG,' POiif'll~

lil:adiQaetivlly i s "~L)'~ beeause YOUI iIf-oi11 r~al~ZIe' you'w Melli ~pos..-, ,~I ij'n/tilll rJ!i:e~-s, Inf vo~r b-OOy bqji1l (B l'I'IIfI~, ,offf., In simLIIlla~e i1ihi!\. dle ehm~-$ler 'j,vi I ~ :!i:~~tl:y' Imark fif~ B:WM-i~i! Po:ii'l~ 'fffClil'l YOUi" tOMI~ wli:DOOUI[ telliiilfi YOUl" il'heiTJ wh:efll VOU IT)' kIi II,JOO i1IWJ'i~ IBff~i!l!! Pointsdii;a:n yo'!.! 1f'~l'Iy h~z }OLllr boory bt!!!i~i~' 10 lalll :ap.i!lrt._ 'You {:'i!I~1 iflUft ~Vi'i ,Ol'f! lne BI'OW'(!lie' POi n't l\ciss if f!i)~ ~igiLIfi'e our, 'whm ~g, goilflg ,Oli'll ,arid

Ohed: yQlJws~lf i Il'~ .a tlii)${pJrJ::jL

ij!; IDlIO'Wll'dlllg,. A.s,pllyxiaJ1ll'!J'l1: 1 etrowniie PQ:illit ~t i'II1iiniLit!!. $l)elilil: Ul'lIdli'!F w~ler 01' 'wa,oiIl~e¥!er; After ']ill OF so ~rQ\-vl!liie' fbi ntts lost ~f! ~h is '¥-vay. goi!ilg i'is!hlng, ifil 'y:D!lI1l' I u I'II:S5 becomes iii. real 1IJ!OO5ibility.

' .. lPOi:$(fi!i1= 11 Ilr{.¥Wflr~ l~ilfill, ., Ihc :poi'SOIl1l wi II onlly SM' 'you a s't{l;I'iil,3Irn a,on:e." Mjfii~' ~ii1iOLItS i,)-oiSiil:llS tOOi: IlJJIr,n ~Uli' f,killl yell,O'N 0300 oshrirwl up ft'!~r ~$ m~ cause as mlU.iCn ,rII:;' 111)1 to 1.5 [BIl'Cj!Jlffi~e PCi,int5 to be ~Cl5t

~n ,arilCiiliQi'I ID IBWM"I~c Poilnt Iloss~ the Cll'jjJs~m~s..1e1l' m;ay cliten dump yo~ illl Ihrz: f"togpil~.1 :f.rH' a ooupl1e- ot ~~!j. [if the damage '!r\'a1f~rIlt5 ~~.

C3.'r,t~v~n,g lit A:mlWnd

Thefe":5' a Hlifl i~ ~o· ~fI)'nlllng, 'Yolllr' GflOSIl:iUstelf can call1ry IJnee itetliliS ar e.q~i pmenr 'wiiitl101Jt $err~CiY5~Y ,!l!!ff-ectilfig, &illS or her Olibi'llr.~ ro acr, It you {@!I;!I lib p!a!ting i:II piLi:k.mlill~ 'VOIl"u (j,ooseUU5<tel!' call calrli'i/ .fi!~, !iil!Slny il~m:s as ni~ Or ~~fI' M!,!I$(I)~~ but iif ~'h>a[ adds. tllP ill!} OCv!JF Of I1I!O~ Hem$,. he or :sl!.e Ciiljil'~t take iI~ ,il!di(ltl$ whi~e ('_~rlfYtilflg, ,~n lI1~t J!Jnk ~ ~pt lo, !m01ie ,alilO ~r\.Jln~ 11,1 !ilinitemi!;!:iJbliy_

5~i'lre YOUI can c2Irry onliy '~nree i~:em:s and :S~iII be ,eflec~u¥es ycitl m~ w:isn i()Q! set Il!Ip an ElQu~pme;n~ cump (ofaen the i5ctom!lJ.bi l;ej 'some'WMffi' n;elalF the scene or ghootly' aC!ivi'ljr. :50, '~Il!iat if 'yQlJ n-.eedl $Qmeth~ni!, yo!.!! aliim"~' caJ~ing. you can n,un Ib.a!ck and :get lit. Ilf5, p:robably wRser, '~ho!.!!gh\r to divide II,!,P th;e sear amons; !he GhClitOO:lii:ers inte\llli~n.Jy; maf;:jini!!l ~!J're no, OM' 'CID'r~es, more '~han three iiiteFlils.

G~UST,ERS FANS

._,--=. Vi8NKMAN:

Go to h%~.gjl. GD ,dheoEJtliy '~D 1hI~:itaJ. I!)o !'I.om: [paS's em-. llilo mIl: mll'crt '$lO(!~

G~UST,ERS FANS

IEqui~priH;@nt (~'~r<h

Exami ri.e' '~he' £,qllli~linr;;!r!it CiilrQ15; 1lh;ffi·oorn~ wj~!i'! ,t~, ~e. :kiTt tn!"Ough .he ml\ds ~d pl'!::~, eut 'roo, 6fr@~ ~li~~: YO'Uii' (;hil)$tbj~1Er ~'t$ '~Q' !tQ;i1!! ;3rriQi,J'ri(i ,;;md I~ '~~Im ila"id (Il!'!¥ o:ther :ilIJ.!f,f' ~!JI '~'illik ')U1J'lIllieMl in .h~ ~CIO-i1 ~ill~.~ stack the ,eaffJ~ ~lifMI !Ill!! IECTO-:l cartlt This pe;r1!n~~S yoy !l"eady access iL9 :!In '~Jit.e, ,eqll!ipmen!: YOU!!" il'e8IM is. 4IJlfyiin;g, i ril Im.e n~ciI. trr YOIll d'gr(t ha7-~ eMI,!~h caiids for,all the eq~~i'pmen:t you Wilrfir!: ro ea;F1t'Ij (I!L'!f iHSi'arr«,. im ~ri:E! '!N3'n~.$ '~O' tiik~ ,i3lon,g ,ill set of,A~rri!ile- Ge'i!~)z

make YiP ~e ii'ft6:r!} usin.g :3'''' by 5'" eards, ~ -

_ \lVhen your CIh~5iter is. 1f€21dy to, 2.:J;P same :ghos~~, pick up any ~h lIel!1' ,1ll'efl1~ rf(ro'JIfr ti'te' ,8C1O-"!I'J;; 'S~_;;r& ,o;Il!!d iPut 'tn-em by' your (ih05lbU5~.e:r Colrrd. lJ'sual Ly ~t'-s, ~ ~ idOOi for eaeh Giilloglh!lJg~iW' 'w :takQ. a pro:I:MI pad as llInf:!' ,of hls or hIM' 'th~ i(oems .... o~i;re i1he '5p!OC1k cal'll sllrne ~_~ lUiUifmled ChoS'!tiliIste~ ,tlI w.ml. ~fle 'Ol!lgtll I:Ci h~ :.li ghmt t~p, and ,is! FtJE meter handiy as '~II.

The (.(rJrds,.!!ire '5elt.~~iiLli!;awzy. The picwre :sh~ ~e er;liu~pm~t ,~rad itlhe ~iJll~ off It&t i!!11, ~i,il iW"iIia1; Ih~ ,ga¢I'~~' does. 'This, or;:~pter' ~Iain~ llire ~!ge~' funclioffi~ ~ii'i .a Ii nre 1iftO.rfE" d~iL

Alpin~' GiiNii"

Ut";illl® proper mlplne ,gear lets you 1'1011 ::; ~lFil. dice 'ivheFl! 1LJ5ins MIJ.!~cle or cl ill1l1b to :Kale '~fu.e' MiJtte~om~ OF (I! '5ky5cra.per;, O~'!i_11! el~~Q~ :5laaft. A.llp;ine sear lindl!.lldes pfrbCin$,; d1imbu~ n;;!lRiirfllr:!i$, ~ dalfr(r~ .and ~nl ~ lpai r' !f!f >C!Jj~e' l@diNMosM,

A1Jr~~ \i'ii:d~Il!iI~J'

fk[~ kaOOy' lab-p@?!!,'!; IPii fpOS~ i~ t\~'fo:lth flot amrly ~\i:r~ it ,tell !~@' ef'flifltionaJ '5~ilrl:e of t'l'lEl !;lJhJ~ct '!h~aFiilrS Ih!'1: h~lrnl2t (it tEilIs. wh~her 'Ofi' nOD, a sub~el is, lying.. 'Or is in I'~ or is in pain.. e[>c.Ji~, but ut' .:.Dso ~aJ5.0 Ihe W'ei3re(s. 'e55EI'ili:e 'o~ ar·, (ne~pe On !Ili)nr1echnic;!!JI '~JIIfr!1i. itt1e sYbject's se'IH~- ile!fQI emp~ m(r!Jte' 'sMr~ pni us, 'wild bElas.1. (8fti!'i1ly g,Cidi1e5Sr El~cJ. If itrii! !/wIbrJii!'Ct 'i~ IIXlSOOSSOO', lor iftr·, 's~rmce, i~: 'shOW'S, ~liiI@' oumnl1'@ or 'the' '@-fiImit)" ~iII po5S~rai'l or ~h~ S-t1hjoct.

lJeach Kil:

A gre.1lt p€I~~ rlea~ ut\dil'dl n~, a huge nnilalah!e Doo-onb.1J111 a wll.1111 nett and "--'Qdll~1 L '!'unrgJ~~~ a 5-1J!..l!rrly boocn umbrella, '~mlMoo'k ~ A.!\\.!V!i=,M, rndio, lbla~b~~ 1©;;i6l~ >or $u:rl""i1"4111 IQ~t~!l'-J" dwb~~i~ lbe~i;h '~~I~ Frli~~ ari.dl QlhBf' {issei'rti~I' pirtapool\fr~1 ia.,

'WM~"5 ~al~ '~!JI o1skl ~at dees ~ls. trQ.~ 't.o do with Ghii€>1htis.tirr;E~ giiats. us.

~ullhlD!~n

There'-s nodi!ln,s like a bllliinom fo~ makiilng youl5elr h_~~ 'O"!.I'eF '~be I!mbb:!Jb o~ <II oooktail ~r1¥ 0'1 for 'temJllg 4!i ghost ro su rrenderr beSore }"'OO move lill1 I!:iJli it

Gelhdar IJiIhof!e~

Thi~ r~ a 'i.\QI~nti!li'I~ you can il!lis~~lIlin 'lilie [(1'0;1. ~t is, somew-hat ,~tt~~Ii~ (onE! hundred or more. dlDlllalfS ~lt @'_ach rtfliOJ'I1jhh bUI: 'whflt a s.m'lJjj~ !;¥t"rfi'ooll

115CFO-t

Tliis :sMish 'oEhidle· S4i!alS ,th~ ChQ~b!J!5tM, ,i!!'! 11jJ_~JJ)riQU~ ,comro:rt'. Q:r !U\p '00 5iiIli; ~n ra1lhc:r dG1~.at~ ·r;:ii'(li,ims1ai'r~~ .. lii$ ~FK;!c'<;H,J$ ~r,~' ~;;r~$rd'Y aoog.rifrimQCI;;i~ ill 'fulJlluFt{: 01 ~mnafl'lil\aill i~igation aJrId eHmli11aJion ~~~I=!Ii'I1(ln~. lrla~,_rh illrg mghts i50igoo~ lesser vehicles. '~o elear lfIc WiJifI afu:llihe Mg ~Iasblc {jj~w ~@' on the' roa[ [p'ro· \,iiQ',e~, IIQ'@,~~ of'l1ree ~d~~~~Il,s, One :~!ighl ~1:jJ,W' is LirJ~l irs aoo!Jlt as ~!r!;QiJ!!Upr'OIJ:.Q!Ji5 iii!i a Ii'r'iOO~ 'h i~aiir~ in, WiLlii' lI"IE!~rtii~rr.r.Ii;qi',

&;:iDJiI1i~

iJh~ ~pi,'li~kr'f! nder Sllas5e5 a~~ :til ChD51lhu5'rer itO ~ ill! lhe ~'art. They alw !2llm~iirat~ alii lp;eriilllir~~ visiiOlli ,r.rnd roOk dUr'!f!tb Of! elevai{rrs,

G~Ug~ ~lfrtel"

Radiuadiw !nt}~ns~ WIny' 1Ir~!i Illesi~es." '~netE ,;;ire ocn!?'t !.IiS~ 'for' :g.ei~F o:Jtli1r~~, 1bli i'ri'i1igkt IF!i.lffi iii'rID rad iM.oI:i~ m~"~i~ OF 1Tii~ M, 1~!)IOiil;! Tihi'OO' M.i Iii! i~lan:d to, see wl1.at fflalJy weill.: Wmfll~ the-fie. (Th~',i'C' also nanldy ~Oi" de:te.eti'fI\B, fflol'f,y!I'lOo iiOIl1~n,g UlillDoensedl nlll~~r atteleiiWtol1i,)

Gei',B@f eOLlifl~:ei':5 m~b: ,21 IFteat ~I illr3 ooi~ wan~lI '~~~/I~M:e~, r.:ti:fiat'ioii'i!. WhCJ11 !he. (;Ia;Ckling ~ louder" lhe radli.atioo is, 's'IOOs~r. ~r it sets !tOO 1000.. you shQulldl \ti!IcalJi!! ~lh(! 'p-l\E!jiiriS~ bef'(rfE ,;;!III yQ1,J r ~~ir, ~nd i~~1il fa I'll out

QI1!-o~ T~a:~

,A, ~;;:r;11 ~ wn ion $tQ§ ~nd t~n5po~ one '$lIiMyed @hMt 1l!e lid n$, ~~E!id by prossing .ijr ftt~4~~all ~~~ae:I;r!!!itl 't{;i !itrl! uOj.( bf a l~h.mN'OM' Il@r'riglliw of tuhing.

AS ~~' ,i,'jipe:n~ lhe ;ghoot trap produces a [Ium ilFi;Q!JCS 'wlhiite ,cone ('JF p!iljlChokilfliG:~~c f'O:rlQi'!! '\Nhi~i; (lrni;1I11i1~I$lhi:;l! '~lJet ;g.hon i mo ihe '~roap. Whenl '~f\e' fOl!J4:.pedlilil is, releaseg; 'U~e ~talii' doses" ~t t3_kes a s.ec:OIi!~ Or ,t'li~'9 roll" the Jieltll to ll'ielJ.l~r-aIJ.~e Ihe :I!l~ost,l;s, (tM,ir'!i ectClpl;(irsmic ~nErgies.. 50 :a spliitiik {:QIJld ~OOImi ~ fllOm lhe. iIlraP, ~r\O(i'if!' vt is. 'Sutlked ~ll'Si.de' _, 'unless, i!Jhe ~Jtaiinmen:t besm of a pro~On p~ hakh :I~ t~~.

Afbet ~pn~re., Mr<e ibe ghost w,ittihilrll frIe IPro~,ecHiJn :grirl at a G 1'iiiJ(~!h!IJ~~~ fir:ancli i~\,

lif'ifr,~rod Olf'ltj;~I'.:iI

.suc:h cameras can ~~ke piCUJlfii3 af' gtmuSlls i n '!n~ ¢I~rk..r ~ti! wheT! iLlhe HhoolS ,are' lnormally iillrvJ5!ih1e. A camE~ cal'll be nl!f'IfIO'~I~r.a~_oo ~~F!ii(;l!Jlty 1m ItO 5~'e ~r andtear 10111 (;IIDS~IJ'§ters". or i~: La"')1 be Sie~: up lin talk!=!' pidl,n~ on ,a_ pre-programmoo scOOdu~, ,[diMClIhy ·lm. 'lbi!.l row'id S$t UP';!jj l!ti~ (aiffi'culty· 5) to Cil1'Ch a POS! lilnl Ih@ aC!'1 ,iII~d SIl) ~O!II1~h., IBlli<lli (liS 1'5, '~lne IlE!leval1!t frait to operate ti'te' 'caTIfI~fiaJ pR:ipr!r-·

,IYI alllld PhQ!'Og~JKh;y i$ tn~ r.eh!i,i'ailt Thlen~,. .

[~ali'a!l:hiJjil\B!<

What ,~I!.e' l!!:l :bh£!n! !tOo ~t1 ~~nut§ allw.ay5' "NOrk un less, ~IJI rili~~ Oli CliMt <lind Ihe GhOSUh'i~r!'1!\r '~Ilg ffia~~y riii~n"

fiKE M~~~il'

P~Ii1D~ifl~Hlc ene-.r;gy !iIIIete~ i:i!~' '''B'h.o:s[...fi 11rl-e1'S~" mHwil'ilfl~ IIoc-al PKII! '~len:0e5 ill ~Ih~' viiCilfmity ~n diis-t;O\i'E!r P1.'lf.lu"lormal @c~i'i.~ilty" 'Wh~n ,:!I ~ro~t i~, in Lilli!! arei~. pretmt lig,'t;'i:$ Has;h allld '~~e PKE meters arms rise up,lhi':Jllh. Thiel' dos@1" alfiiU mo:r;e ~rnlil ~tJl(!: _g:ho.stlly ~~Se,nO~r ~hE hitgher ~hle arms Ij"S~ .~TId' Il'Ic Ilrto.~ iillSiistemly the ,I igtius ollls,h.

P~~~tl'Ol'iI Cr\id

A pr'Cite<JtiQriI ~!I",id[ ;50 lac~ and lm nTlidb~~e', It Laffi safclv sl,'O~ i!1.nJ ~trell'!."ely ll:argf: 1i1!.!~1ibe~ {~~ ~h05tJ.. Afre:r many ,[;jd'!lelnw~J iJ~ can 8~t full oiIifi(j[ l§iJreal-en to clDml!il;p:se~ blll ~~ ad.ll!'all oo~liIJ,pse c!!In ;jJinJl~ OCC!l~ ,211: 'tii1@ ifl~~Ig,aHrtilfii of ~he OhnS"tmaster (wtw 5ihO:!Jldl :give the GilOSIDUSiOOf"S p~~tY. 'o~ 'Warffiilfii~~ If ')~u b'"€~: wor~~ed.. build .. S@w,ndlone"

Pmlqn P.a;ck

Sm.ilill un lutOO~sed nlld~r ,ac(l~@ra.toFS:r l~h.e· if!r:\l)1_Q:I1I packs aiFe drie C ho:s~hllJs.tc:i:'S·' basic 'W$J(pDFIi, 'Ihe wigry oo2lm lG!ili'liittOO by ~Ite' proton 1Pr1ck seorches 'Wailisl knociks. ho~ !hFOlJlgh ,~ j¥il'l@1 i~lg. d~I~, (~amle-Ji~ al1-di uphols.['E!I!( - ~i'ld Occa~h:lii'\all'it !::ub-d!!ll~ pu<!t$,

.Pro~:on packs 'h:ave l'WCi' baslc seuin;ss, The "'~ttack'"" S€l~~aifi.~ ~s. Ih~ lii$JQF one, A $U:(cess.~~" h it by a WilfO.wn pi:ia's, beam se~: on Attack ~5SGllISi ,ill ghlo~lJ:S 15(::.. ;bOpJl!feSe-tlcc, [by 1. I(lf YOl[!'re i niteresJ:eiI1, '!(Ol:Ir- G lID:s~mastmi' wi I[~ :!!:II~' )iQ:~ :;I! line cl I-tl)o~e ~lJ!lliIlilllil1l~ Ed:olp:~rile~; just noo ~('.a:blly atFldi [ki~rJ! :ShOOliJilg.)

The "C(Ifljta'ilFlmemn scnHn,g I~ used ll{l; (omn ,a Plm{rJDil.ueiMi'li !Case around a glimsl: and m~' 'it to wlae:I'i~1' lhlll! G~~o:!i~bus~g-r:; :p~t!a,se, a, ,Ai: ~eiii$it 'Ii'i""-O '(ih!JSbbu5~eF5, fIilus.l. 00 0 per.ale '~O' use the C'Drrtaii1lmeFlit ~nling p~r:ly" aiid ~h~ ghmt'5 Eao:preseno::· IIi!l ust h~' been reduoed 10 zere befme '~n@ Cc!i1IltlRl1Im~nt ~~ti n,g ;f,;':;il:! \'vork {mirier· w~s!!: the ~hos~' j~5t l.:iipS (!!~\IiiY). U5!Jally! GlnrtailiUm~nit rg, used ~o! 1iri(M;!' aJ trap;pe<i gliltJiSt ,diiredJly ;~r ill gJ!mm Hap), wbiIGh is ~hiE:'i' ;jl;c~iw.I:OO.

GH'aTBUST,ERS FANS

G~UST,ERS FANS

invisi:bl!e, {[iii" 'i!iIlm:j!,t~!lY(!:I, s~ooks, 'Of SP~Il"~1I.5 !l;;}n onliy be alTel;t'OO by ~~1;IJi! bNrli]I a.ttacb ilf lney t;;iifti be a~ra1eI,Y' latgE~ted ~tF;}.r ..vh~ 'b'hey ~ a m.ail'i~fe$ted bFlltl)" ~11I some eases tochnDtOglC1liI ;jJji~ c2In ~I; a :s.hos~JY ;aJbI ra, nemerilns, tl'fe' ee'rop~!t!!iliffi!G Iprie5lE!l1oe 'l,i'lJllnerraible 'to prororil beam a1it;lCil;5..

(;~i'1lg twO' PfQ19r!1 ~;;I__m5 $i;:~ QJ1J Ai!J!:~k !§'U IIt$ ~!TI (Ii <i;i3l~1lI7@W'Iam::' ~pl.mi!l)ril', 1ihi~ expl05~1j1il i~ :50 ca~5tTQP'h i~, ~rl raQi'. ,tM~ orQ,s$ilii~ '~Iile ll)ealii'ilg, ~ii'i 111 aoo eni only W:Mn (:julie 00 PII.!~~ or wh~1l! 'r:v.-v CtJ!lJ~b1.!~te~ fire IPrzyftlllil ~Ks, i f'IIlh!2 ~m.e JQYI[iQI ,;'~' ~fT!!i: '5;;Lme ll'Jrg~t = :.lin.di ~O'th r~il Iit!~i r rfOlI, i:nd bgitlli 1i'Oi1~ G~\a'!jr!l,., and li§;i! GI1i~~ifII1.ii~M!.\r ,~¥ '50\,

S;cuba: iGeitl('

A ~Yiit i$ h'e~pfl),li when, .i~I"!~stipi n18 rn;;u,!IITI~1 ~1fS:.. 'stories, !fir ~ea ffitflil'il!iMl~~ and $i mi'!;aJr afj,;Ua:bic :si~tUI~BI'J![fi~., A ~jeall liIfll;Hal1lk li~l;g!Jji~: hoMs, en.augh ~ 1m )0 m ini;il~ Qf Hif@_ fit l~~s..a IIWh~ ~kill eo s,Wilm in i3J lrogsuril'l if yell.! d\Qn't kfl'OOV h!l)W" III '~LIi 'WarU, '1.'0 do, MOl'll!: d~all'l ,just pi)dd~@ ,naund ''!!el].' '5~O'Wliyr YCiUl'lIlrteed I~' roll against '!tOm Mllnd!!!'S Tffiit fir Swlifflfi l'ilneAL

Sa:~I: ifumltS i:fId1l00!i;ldr lo:~,

[very :s,ood ,oocuhist sn,l[ilJ~d h~' ,1Jj~Sc5 to one or more Q ecn II: book~ li1e' migG;~~ eve'lil h~ a who~e' lib(j'~ry rul~ 'o~ them, Some ly,p-iul'l)~ iiil!l,l'h:l!riI~!, ~Iaiil~ GUIDE 1'0 SEORfriI' S()L'JiFliIES AiNlD S£OS:; 'lbbin, ~Pi Rill CiUIIDE~ S,pa.~ SR-\1&:S CAJAJLOQUE Or t-4AMI: U:SS IkIORROFlS ,AN D WHAT TO DO A60Ul '"!itt! EM~ fr!2dd('t 1119 ~ B!IG BOOK OF' OCCUI!J lOf...~; ~J1Idt or cm..rr.se:. Stail'oro, Perel11e'fi!, and' '!A!Ii:1 Lis:. G~OSll'\BtJ\STJ:R'5 IH~NIDIitOOK,

T~' GnOOilmfr-s'b€lr can ,21l1ov.! the (Jho5-tOO5-1:em to find clues ilf!! '~li'!~ boo~s; {!iii look IJ,jJI ,;;Jpprropfi',~~e fadeS !iLlfjd ~.5~ofil~Jlly mlzy W!.!ite ~he G~~~bl),l$b:~ ItiI~~ :!in ;l,dve-.ni\l,foe' by fm!;;JIl!50 rn: '5tImetih'illlg, 'roy ngl ij~, ~ ~"

Vide~1 C~~o!';der

~f yltilive go~' e[iOygJr. mO!!ley. ttih is is, d'ef! rliitety :~h.e' iWill !i;Q :g_~\, ~t ii~' ifOlLi~ vidoo and lfie-iOO:!'d 't1T.J? gh;osW a~~ad 'ijliS;:itJandL SC!lfDJ't ghost!! rdon"tt fi'Jjn~llN' on video,. so make :Sliili'@! ~i,!Il're' ~iiilg after U'l~ lFi~~t kind tio@:f'O'-Kl' 'I;.W!!iling y!pu~ morley. Your can !],lSlO tU~' ,rJI, V:idoo QiI'iiI~,i;lJ to [j'@;ooFd a.dWf~is(b]fl@Fliffi for iOC'ali TV~

'W'ilIi.:11~1)H[ki{'$

An abgohn~ i'ioo!3Si'ly if ¥(Iuli' ~fiO!iJp is. 'l'iid';'{lOO '1.'6 gpll~: up wn!H.i hU!Fiiti,n~, dawlil 81 ~hmt \i\ihlki&~liil~ies h~ a range of a ~ew' hundred yard~ pick !J(P ~ts ,or '5!aliC i!!!!"!d ,i;o~!'Sii'ilicms, from lpassin£!; Irll,[c~e~s.. !i__liia lm..ay 'fail ito 'l'l{ljrk ~Ii! 't~ IP~noe of ~~I p,sycltokilflelic fames.

Illiivii'fImt'iilii- ,N.D'ioiir. Il:.iyilllh m-nf'

11;_ _ _ __ g 'I!O'~ ~ ---[BiII- --.@--~

"f!fle, sd.eoQe of ptlJa:nrnl!fM)logy sees d~!ili~ ~nces, every d'~ ,~5; G_~tWSlM' are CQrtiir'Oh'taa wi~11ii lri~ an.d! l,iiilall1l1iidlJ)'.a!bed clTiiail~t;!liIgE!:L ~~~n a;nd rie-l!!il·I~ti nlg, O'~ IFiC'!o!.i' ~arohl and ~lilm~natia1'l devlrns. Is, eOIilUlfU.lHlilly liiLik:ing plaee, ootn al the (:lh05~bu5te:!1i ~llIlern8liol1la~ Roe-se<Ji!l"d1, Il.a'b:s and ij!!l, each 91 ilihe Gh05~b~5t:ef' 'ff!fa_f!dhise-s.

rliOliD (lime l~ ~_il'li!e}V\l~ II r,eurn.-~ i n~ piece- of 'eqillip;Hifi.'E!Ii1~: fro.;rn, G01 ~~rt;hl 'fi"r !~t:ilri~ ""'f tfo.t a J<;rI;,Ct"':aJI :, - ":"""D'. y:-.. T rl!in""llfiii - ~j""r m~~ """""!Ia'ilfi Ihe ni!j--iVM!~'

v " __ .~ ¥ __ ..... 1""'"'''''. __ PWJ""""- ~yy_ 'YI iJ i:I~",", __ ' ... ",~,r,, I"_~,,",,""'"

. ,iiJiild 'iJ!.ilfiicliofi'li of the 'e~liii~Ulilent \¥h.em. ';ri)i,iI r~il\E' n~'.

You rom[ also ~rk on speoi;lll r~~ pr7Yii~~IS of 1j(Ii,lII' '~FI~ 'I;,liF yoo ma)" ~ call~ ~poii'ii to ili'll'iifjiiT§l.i'i9iIl' ,~uipFl1le~~, in sbort and d~f;<'Jre ~i ilCum-sOOF!iOeS\, 'WlneM~ ~-lJ Mol' 'to db this:. j'Uiit tte~~ :vhe Glirne!inastet' wlilii!l yQu WilIIII'~' y(lyr pmjea to a(;(Q:nnpl~~ and! .g~rilh!e: ~roo !j)e' fm.!lr' tlli'ffefiiJ!fIIl: d~'jii~ wlili}cn f'IftIigil't ,g~t ibh;e job d'QftJ~- lD~rriib~ iIlhe 1000!lJ:s pr~fildple5 01 seienee '~IJ are OOsilrHIll ymJr OOii:ms ,on." .aw:ll OON much ~~ch-J' desi:gn,., I~f,. and mo~ ')'Xi! wI5Il lOCi, spend, '\bur OhOO1lJ1nrulorer will ~,k '~he' cil~lce he 'ijlild$ mOS~' iiiil~~iilig OF alili u~ilf!~ of. lne' lh~ andl tell ~!II h~ 9iJ~ul '~r' ~allCh ~ •. or how iIfj'o!l.'ir:r' c11y b!cidks ~re 'i eve I ed wruen }'m;!r devl'Ce' 1i1lii!IFilIn:Cti'O:nedl dl,ilriing. 'beSting;.

E~mpl~~ 'WhC!'Fli ra'!.'Qni~ sl'at!t!t"fing: bue.~ mOfi'il~t~ ii!n'tefJ'ed1 OUr fOl!Jifspaoe uan s..dllmen.-si'ooiIJllly rL'Q; ~se sh}oppio!!l: malls aeros.s, ~~ land ... Eg(llil ~ 'ortecl 'to deii:gn a 'tr:all'5FllQTll' dev~ce lha~: WOI!J~ peNfl~l tile Ghos.~h!ll8'ic[fs, to ~_iLII""l.!ii! the O~i'-- -~ Ii1EM~' 1~":DFIr~ -Io:n~r ~~FI, 1;'I ....... ""n=.-II In - -'--1111, .-i'. . ' -- !P-'~- - . - ,,",,",-~, . ~ lb,$'-- - (1.,.1 .... ~,!-.- t_"<;;''''';;:-)~ e !V.~O'W_ng,..,

id-~as, 10 t~, GhOS~iffil)!s~i';'

.' 1. ~t-dhe; and! ''MlF!O;Xb, S'!Jppo.sed~y Q)l!!!:d cre.-lte If!l:agicrd pent-.a-Oles. w~idll .aLi' as ~iiit,~ to lIdil!?r d imlNIsiolil$.. ~I)$~: illI~OIll~~, ~i!tes, and ~ibberi!l\g 's~e(leto'l1Is. '~h;Jjt '~lle' witdn_es conjure. ,~re ,acwailly j'Fllt~iXliFlfioCiilsional kidlilap.... k;tirni!5l, E;iro~ht ll) lni~ fl)l,Ir~~ l-O 'iM)r~ iilhe wioche(' Ib:lddunS,J \1\liiLh :s:rudy of ,aillr::i~t" 'to:l'b1dctefi'il oom!3 rli:mC!fM to bGl- hid'd~T'l1 in the ~linent of ,a oelitai n N~ IEifl~if)l1ldi !J.miversi~ lE,eon will be abllg, to, dupli~m thi:s ,eJf~~~: iIIrtdI use !It to send dle C h~lOO~.:eF5' a~l\ef ilihe d i:ij!ll..l!sti ns, al~eli!S"

!Ii 1_ Whet'ii ~nder' tn-e, ~IiiIl11U:en.-ce' of ~~i;iun ille.pl drUi~ m~' i:it!!bpe.cl5, C:lrnm ro :tr.we:J to bizfllft': j_,lllMifis :m:iliedl wHh dii!l_gI!lii.!fFlig. rn'humaftl ~a!ili~ ~;-h~r 'iihill! slll!"!(I~e' IhiIII!lCi~ion>s 'C'aillsed by ~~ry O'i.I'eflood (TOOlI dh;ruPled br-a:ln ~!iY.\naij)~ I~nl s~r;iiil\a. II~~~ '~lX!fiii!l'lo:!$ at¥ ~I~ the .g~~ inl (i1iC~' 5$i!d '~hei r users' (Jon9C~O!.k-~FLf:SS, 1:0 'O~~B~ pl;anes m iI!'X'iS1.'C.n'Cil'., ,Fiosg~bi~ :~~IiIi;E!' Iys.etgit ,~cid 'wri::mt willi ,il!II~ users to OOJ']UClllbe tpfOOeii&. 'billow the .a~idns,. and ,anad ~e el~$, e!Jhe-.reaII'!(. '~bnall! ent'tm5i~5tlC'.a!lly '~l!.mteelfS, to te-sl:

Eg;uffi'''s, n~ df:\i~J

!Ii l. iEg-o-nl ~Flum ,t'Mt Wh~Fi preton bif:.3JiYi8 ;3iN! ~ rn.,anifolrJ c~rip'5 ,I !'II Ihe ll!DM~1 5--1WI,Jt:~IJ!Fe re;YI1, Whe.1li proton pa-cks are wief.ded by cllUlm· ~ IhrumaillS:,. :~iiA;! ~u II: ,!tan ~ ,~'dtaortli~.-mIIV d'a:FI~r:(l!!,lS" ,Bl;lt ~ OO!1!'lp.tJle!r' ooiJ'ld eemeel ~'I,',i'O' lj:ii.i'iOt6J'I1 p-ac~ recusing ,i;!Iffid O):j''IIj'Q:i~ii'ilg !~lI;!ir b~alTl$ ~t!i :setec-tltJe 1n:lJmber ,of diiFl1~ll1isj"iJF16 ,[}nd power o.f I~~e dj'rfl~Mr)Oj'lo3li croSS-fi,p.. $1It-t:h ~ d~I:W-J" mOll!'nlL-edj ,00 lhe ho;xI of Ecro..~. woulldl .allOW' the l.:ilhMlJlIi$l~I'S, to ~_e. in~1) tihi!! ~iil;l_

TI\;G' C:h(Js.lmIa.s~r d.ee0Ci8S, ~hlW1: I&-I~ ~_.asl d~ice ~$ 'tM' most rn;te~tilns o~ tie ilt'Hree and '"!is 0e5( intQ ~e OOvenrur~. Hie, also Rl~es llihat :!iiIJ\Dh ;1i dev.;lm eau~:;;, i;I! ~rmaliielilt \'!i$Ik~p.fIi: illl In!? ifabriil; of ~11!1~ lJ,!!!1il~, so the G:h0S4hlli~l~ ~nl .onl¥ ~S@ it a ,~ lifi"i'i8loo~ ll~r;!y ii'iId: fd~'ilrQyIiii@ lir~ Th~ Ulfij'\'ef~, And E;wrylhifiig, {lfI'ie' Ghoslmasteff b~ Ihr~ l~iMilt 1.0 koop ~e Gtio5linJ5t.elS fl'Om s-pe;nd~!"ijg !he reS'~' m Ineir ~~\1'e5 z:oomin,g areund [the m~hi~M ;;illl'd rOr.'Qili1@i hiillil1, to >t;r.ea:~' Ii!~ dli nnili!l'!t5i'o:r1!5< ~~ry '5.5100. Se~f. li~ll~$I_: i~ li-'mE!< ITtlO!Ii1~t 0.1 ilfli.iefltiOffLJ

G~UST,ERS FANS

'~

~

'~--::--

. ",". .~",

,", ","

.. :: '",

.. :>.'. I -.., -

G~UST,ERS FANS

Pa- 1-

ranormoogy

VENIKMAN~ fson, wt!!( doftir,~: you te~~ us aJ liUJ1i~ ~~t Ith;~ '~cterl~' Q:f p.lIJll'an.olfmo lo.lSyl

[EGON: Gerta~n~y, ~rt., To beg~n wi~~" p)i,!1 Ilf!U~t reglli~ ~~t ~,~ 'r~~-di'rjft1Bfilsiooal ~1'ii_"':C - ,c, 1(' .... _"' ... ,"'-;-:--- i,,--, j- - -,I -, f -,...,;.i ..... n ..... f tk ... 1;fo,t ... D tlffii\iei_",_'" QuafilliJIlinl

""I"'§:!~ {!ill.!! ~~!""' ...... p-e!I"~e_VIEl _5 011 Y a. _~.Ji.'~_"" __ '" 1~1~'t;!!i.I!)I;IJ _ !~ _ _ _ _

(;'hFO'.fJtOdYf1l[P!mi~ and llIlIocler,;n supersymrnletry '~heory slf!OV'o" '~~at 1t!1 (act H,~ .;i,~ e~~1 diimemiolTl5. M.' 'l'We~.

S-TA~TZ~; ~j EI~FlI~'

eGON;~ V!le~~, or perhaps, ~I'¢e. Mos<t lVan~ Unl! ftca,ti(llFi Ui!eo~i~M ooli@il@ '~hat tnlfl' majority ef IlTiese dilll1lemiollll5 ,(ol~:3_psed[ into. 'Pi;ltckE~: dli ffieJ!siot!l:S lIi-ao-osooonds afit!f I~@ !Big 8an.g. FI~~, !i'h@ dirfiicllll~ of ~uark-51lf:.l'!tt:er el(pe~illnet'1ibs makie wi"Ii:fficatlon oi dif~ii!!Fls1iil)~1 ,~illflel'tl~ions, p;~b~@fi'DaAlieal~ ;!IimL.

s:rANTZ~: II '~hi~k ~IJ.I lost me. [~~r5 go hack to ene¥e'il.,

IEGO~:: AJ~~ rn~r lftiIil'ldl ~ 11 Ii ill!' iili'ii'il~i'lailll: ffill.c1.or ~ere ~fi ltia!: Qe\l1a11fi! (if ,these d iI~i'iI~iO:i'i8 ::lI~ II oo~i~ iiilliaibr.tOO bv OC~DrnaWlli'ial Min.~ whese ,CNjSCimJhi<l1eS5 iirnpiilfi~$ 00 r ~Ji! ill! ~ oorti~h:.:dy i'il!!iii'lf'Q:fCing,~. fh~!i!1' beili1lg8 'cri1il,., IlJrtder c~r· tta~n 'C'O'Jldlilocm$-. rnalfl if~5t th~I!lii~I~ i!'w (1M!" 4-S~ ~fQi,igh !i1J@ ,f'il'iali1I~lPull'aliafi of q,umr!!I.iI1ri in$tabili~I€s, illl f1l1Iic~]e space which '!r-'9'!J must ~oclii~e" i's, ~Oii)my..".

ST\I\Nrrl:: You mean, I il~.e :sh~ng, 'oream'~

G~UST.ERS FANS

EGONl: I rnean lhiiL~ S\paCi~ ,alSQ,. is qualll~i~i1!.'d,.,"" but ~~ ,s~tilng off tit-£!' Ma.r:k here. The lp6illl~ is. lh~t thiis abi I ity 'to [manli j)'i,ill'ate- ~!lJalillUlm uifi~!.abilili~ i~. iill be .• i ,1'1 flMl fa,rlll (If eftle~t ili'l .addrtio:nl W I~~ (}Of'IfIFlil'O:FJily aIT(:jptOO Iouii' ~ inwll~kt €!k~C'-' '~fCIfIi!a$netiiC,; '~I:: .?iliiid ~iiO:n!, li'lii:lLI~~r_

WINISWO~~~ LE~: me set ~'his '$~raislil'~'- 'Yoill~ '!i:31iilTi@: ~1itIi~1'iis.., 1~,8ie [Fr'I;en.,arni;ll a'ii lni';i! other \ffl;!!i rti ~Udf we' ~lIa'o~' !O d!2-a1 wiith aro p~ by 'ttl@ same 'thi'Fli.S,~

IEGON.: P\fieci!oel~ A lli:!tm af' ;j;lFi!l'il1¥ ~ call ~oki n'61~k ltiftCfIW:r.'. '!ll~ I~KE, V1EN~AN: So Wil1' can 'S~ ghOSG because th,W IJJIse P'KIE?

EGlON: ~llght, antoouP i~: is Imp0l'itillnt to r.e::al'ire Ihat mol ITIIIIP'iKE manil5taH!OFI[l ,[[!re vis'iMe. ~sq, '[be, !J~ or P'KE '0Cl; creare a ail11!1eW'5iional ap-eJ1\!1"e tper!'11li"1IDin~ visual .obseM~jon ~5, rene}i;('!!e'.

VElNIKNtAN i; IHindl?

EGlON: leI' i'ti~ P iii I: II: in tnG!' S.1H1'1~~t 1pt};"9c~ibl@' mrm:;,. ~~fi'. ~f '':tOY C:!I1rI see iL. nt, can goo j,'Ou. And ~r U, isn't 1lr1!fi1'1dlv,. iltiliiit Iffl\il:Y not be: .I) geed milllg,

P$f(liDokiilileti>G: E'mef'l¥

liSGON.; AhhQllI~ pre"itiolJl!i researchers ITl~de~ their oo1i!ilr~blJtio[1J' I thili'llk II earn say., 'Ic ... i~11ii all .d!li~ rni6dQSJ¥,. '~hilll IU A~ill I deve:l~ me PKE va_lerw~ ~~lefd mod~1 I~f ~f.!lIMFfflill dis.w~iOO,. paFilp~hO[loSY and ~ii!.l"ed :ScdeJi!o~ '~~!Ie at.a $'tafid~iIL

VENIKM.A~., E~1~ p~l,iI,y !5!IifI\Ei!l1j hut thhl new '~hemy is '5Irai'gJu: oot of lh!i11in~ ~d:er Si:Q1.res. All :i kmilO'lN is, !Ilh;at ~1y ~!JniS, ~5 affL\-e1li d'iS;p'la.y ama.ziing I~f$, 'lih~i r oanlN ~ijnds. of enerS'l malT!ipubtiQ'J] ;!!:r;ejfj~t bad ei~he<l:

I&;GO),!;: VVUhlt I~.er is. ~yitng, ~Ill hi!i 1IJ1!'!5denrtiflc; ""'~ is OOrY>eO!~ No i sai:tlz PKlE ""-'(Irks, ithfD'!J;gh mic~are' d is'~!.!~b.~IJ}I;:)~ in lh~ t:Q,amy ,g~i\JiClitiru' (!of qi,i~;l1zed $p~.L@ .;Jj~ a~ 'Ihis, ~~e tie ;Q!bS~J O'iii$, a (Iii f!~(II: i,nrt;~c~ on 'l.hl} systerD,;. ,:11, l-ad ll;an:!J !B5lm:li~hoo i fli ''It!:[I'1l:!J!.!1Ii!11 physics,. Th~$ ~i n,g. ,~O~ l.h!!;i! hililfl~n mind; as a conS;CiDLI.s dbselV!Blf of '~he whole ¥~etitI. (.;:'111 lin 'faic~: m;~Ln~ipUlla1,'@ IPKE!: (J~ diiFffjtl~. Schrod inger's ®ed:at!'ke1f(l~ev-#n~': wi,thi ,thi!' ,cat I!! i II'u!!;t~H'Ii!! •••

W1if7ro:lSlON, I'm ,~n!iM;gii(: ii;Q uts ..

G~USTERS FANS

ECiON~ Ahh" •. fhe polinl is. thot!SiTit, (io:u,ph~d W1~~·m~Sw dil'ijl'!Ses i~ UU~ physical worfd. The ~~:eru: of '~hese changes is Ilimirea lilflil¥ bt Ill!!::, amount 0'[ ,e'ka·diimens10J1I2il @nl~n;y th!2 ~iild~v~dua~ ffrI~nd C>an rap~,."

'WlIN:s'ifOfN~ "¥tiil,li m~-atIl ~ ct!!" '~rl1l s:omeo"~s hair ;gr:ay, wiliil :aft '~h~ rilCES:. 'Oif m~ 8J :sil( 'tOn sa~e jlllst by thinJ{jIllE i1Jbout ii~i

EGON:: Vile II , it~5, :3J I itHe more' ,oomplex than 'tm.a't, Winston. htdeed die meotY 1iI1I~'C@~_s.aUif to. IIX!rl'l1li~ ~lJch d~!'Ifiaruie rnalfil!G'S i's- $1:i II~ 'ffar' 'FroFlil 'OO'Ffil~ile~:12: wOm1!Jla" ii@z ibl;.!l U1E' la_tj' liS, tha~' :5t1en phenO'fr1ie'(!-a do exis.-t i'n lil~tlJ!TE!. or 'OOiJ~, :sinoe ,everyorue h3i5, '~Iilis. abiilily (to a grlH't1lteF or lesser e;i{~e;nft) lpeG'J1i~e 8ih;o haw de(e\!l,ses. 1iJilffiii'tlI8 '~orrL{!c!fL;j} @loo"S' hajlf g~ ~f th~ dO'n't 'iHaiilt you ID iCaJfII DE!: ''!M'ry difificlllIIt.

STAN'fl:. Li ke 'Ihe tirne we Ibat!i:led Gozer true Cooari~l'!~ A~d' she asl\;,~ us to ,ehooS-@ a fQii'Flll fOil' our d@SIin;JCti;oi1l~ And! II chose the S~ay"ft.lti1t mim~ t\ndl 'We' ,alill ,a ilm~st diedi l~nd ''''W., .. ~hhh ...

.

'whal~s ,a ,nroe ,-giN hh ~',doing i~ d! piai[i@ file mid'

EGON:: Co!'JlKi" 'Ibt, y{!l1J (;n05e the Iotm" i~~hiOVr,gh '~he r,I:()E Fi:~Sa.ry ~'Q eQnnp~ete the ma:nlitfiesiatioJ1l 'W.\B '5u(gpll~ed by Go.ze~.

VfN:KMAN~: H~iI11 ~1her ~opie lbooii1l ~sBi1S 'thi~ !bind 6.1 @fl~_rgy fer aJ ~Oln(g '~~me11' EGON~ GiNliElinly. Pr~fini!~ magiC' - sucrn as 'Ine 1IJ\Se of 5acrumtiiitl 'viilJ!in5,. ~; ~fall!ce' !ift!ag,!c _: ~s. ,a., ,~ttelir\Pt by Ihe' uii1lwp&iJi~n\catl:ed ~o !iJ<1Inll5!l IPKE~ ''llllith the '~:ooJs affomedl us ~ mooern P8ir.a;psychfiliogiQII It!:eo;ry. '~W (;af! a.n'ed ~ra;[L.'O[flflfla~ IlheiilQ-moo;a iin mu(n Maro. wphiS!tiica~ ~ .. $tUII il: is. impor!lmit'to remember !i:!at' there is; ,a ,~l!f1i oi tll'iJ~~ i:!il ~ty :>'iJp~rs.tlt~oi!il- Mr ~iil1iPI,~1 siiiilC@' iit is. doclJlme~u:ed ~hal: ollilly' sil~~r can h(!Jrm a we~nr:, II ,rj~~ii!:li'irW ;!Ii piiO~QfII pw:;k ,eflll~o¥iiIFlig sulwri~edI materials '~O defMt allie.

Of >OO!.!l~ I dofl't '~~Irn rri.@$t of :this heeus-pceus ,~rtOlJJdy,.lbU!l: ma~nilllg h!5!s '~Q!!ght I1f!El' ~ot l'O ignore a;,.~rl!ue:;, ~ ~~r.eh '~~a;t i'Iill8h~ ,:;!i~ l\i rs.t apPf10iF ··'u'I1sC:ientifie:Z

VIENK~ .. ; Atu this ps;el!ld~~ci'~f'iti'fic. gabb~ooty.-gook d!oesn~t ~11'iMJi($ do, it SC,ime'[iliTIf:5 you c-an '5moo~n-taiit die, :Spooik:, ~i8-Ylre ~'U:t lits, pi'Q'b~~f1iI. and p~, Flidl of it '~~a't W'aY=

WU~i$1liON:: Just H~e 'you ~1,__1).!5, '~aUrecll' lJ.'J' 'Ullatt $~look ~iI'!l lti;e N~"I Yolk Library, ri~ht? Didn'~: do, allY ~ did iti' 11f' t.1lll::i ng d~rf't budge: it. ke~p .).'Cii~1i' pwt'Oi1l pack h!mdy.,

la_iii( G hMtology

EGON; ~yOI'l'Oki.i'l~tic manii~'a.tion5 taike s,pecirflc IDI'm"S, w~i(h poss@S$ ~ry1iWli& ~~ aIli I iltPes, atf!dl appear;a.,oe" PK~ aril;e11l 'm~bs Ii'le rom off a ghost. The '~P4d~~ ,tlhiat Pe~:e:r talks ,about 5Q mu<:h is ,rlIc[1l1a'lly iii! ClaS-$ s: full I IfOOIil1i~fl~ Vii1por;

VEfr;I,IlKh'lAJN:; w~ s.tiill a :~pudi.

G~UST,ERS FANS

IiE .... O. N~' .... ., ...... ; . h· .' . L""""n ...It...liin,;-A 1'":"Am-,;I 11..J1;.,"'ln ... ,.:I ,a ... ..JI. ,I-~ rn .' '1,"1 ~_ .•. I;,J_.~.5 __ a;ve 1}'l;."Io: __ ..... ,..: .. <;'1.1,. !i,,!i.I'Q __ ~, .1!;!!1J!Io: ~~, _.!!-1.!! ill!1i:.y~ .. _ my sem,J!i!:!l

oo~. AI .fla;l'(t!i!lormlM Ta~,~ .5Jrmet Spuds a'nd Other M~~[.fu, 'This lext ,~ p'l.i!iiin5 the dl~rf!'Ca~iol!!! st:nem:i!i l!!sedi by GhoslbQl!Sl-e:!'S, to describe the pniMlMil.em.!i. ~ey encounter. ,[See R:f!Je---relil'U' .fik' C fm exeerpts 'WIfO'filJ ~hi:s f;l_SC~lfia~~Iil!l book.] Ofooi'b~ h~~ ,git'OSI:s. 3rre 't~~ I'~st: ,of 8J C~OS.tbU<51@'r"!s, 'W'Qrii'ies<-

Xenostu~ies~ IFoll!tl:ore and llime: l~aNell

ECON= Despi~E;l! my oorrtrt:i[b-Lmti't;lilll 'to, '~Irn~ d~IDplng sdl!!!r\c_e! of li:I!i'aflQI'rtiQIQ,gy" ,a, lar~ po:~1[~[IiJ of p,ai'aftoiTflal phi;!OOffiilOfila femaiinliJilll0llplaiffioo •.. lf~d!i!OO.be:e..aiLI~!!! 'o~ 'the c~ s,'i,ib~t ~t~~r. dark@i" foro~ 6.fil,'eii1l ,au~mpl: to, Ob!!:~jjF@ la(~s. ,~l!l'Idl m~'k~ iilNE!Sli~~iiOli lilrtOOiild:[jsi~

'VENKMAN: ~;iLt Egpn means is that he nruilfl'l had '~v.me- deve~op ~lTIto' ihi'slhoories lh~@' a~pects, 01 G~u!-s1ibLll5Iirili!l:.

roON: Ahem" For ~mpl~ XertO;St~i'e5 iiS, aoofher ~. of Gfrio-stbus6ng ''!vhidh we ~re Q!,!!~ begi~l1ii!!'!g. ro umjtel'$~ali!d'" 'The oone(j~ve Y~w-.!1KiClUS often affects '~he PIKE ma~_!'L'!; ~r!1 1J~ex,pe~te~ ~ iNl!J!mi!!!TOOS repor~s, of -n~!!1;g, !KHIC'e!!S,. dla~in~ l!fQ'JT1l an!di!l;!~t ~im-e5--""

'STAJN!1i,Z': (!j~ '~hat studt IS. 'ilMI ptmty of S-'Ei~!OC' (~Lth:lIill imloviC:l:!;. TIft~!!: 'Wa~ IEliSi

g~![ !Mi[lVil2 on la$t night.... ~ii'l' 9 ,~1i'Offl O-u~r Spa'(i~ _

,EGlON:!: 'Yes. Ra;y,. ~' iklllll!J!N, AliSO;. hi5tory reoora5 many acamnts, of cOTpor-ea.'l creaw II€S ~i'rom ,alliteIfFl!!IIte: d imensiens or dliffoerelill planes ,off g:d&t~I1Iif€'" The Lo·dJ Nle.sS. mOJliS~eiIJ. by COflrtr:~'t, is ~n ,~ml pllOb'dbi IliJ~1 ne more ~1'kI)ii1I a si'i'igl@, p.1@i ~OS3iI,M~

'SIiJlNliviin.~ i Il'W Ine ffnOd@1iil'I1 @,a... -

:S,1ID!i.NIf.Z<:: Oli 'tITre-: .J~l'$'ey [ii@'!.;'illi, M.an ... what ~ (:ree-=,py (~aWlfle ~hoa~' was; ..

IEG,ON: ~ tl1'e'.Jf:ffieY IDeviL '!'~hD ,entered '~h~5 d lmensten as a re8!Jlt of@.llYSI:erica!1 child's PIWE blast <open~nBi a 'iih-e£:li1I.-told ,crms.-:rip~ is iJll'llllly tpail'illlM)I]Iiflii1:al c~aHJr"@'"

MallY tnilrl,g$ ')fO~ will be, canedl O!i1 til) i ~~igate are, ~tmidly '5p!eiiJ~i!'llB.- 1101: ghmt:5, B'l.fit dodl ~et '~ha~ deter yoo ~fTOm the relemlle5'S pUJ:s!J!it m kIiO"WIe;dge." ,

'V,fNWAf';I,l:' .,' lor '~he cal~ecnion 0;1 Iha~dmfii1;~ ~~ !EGON.; ~f'! 't~~ nn~'~I~ o-f :sc:i~f'!OO Wi,ii may be caUw liiPO!i! ~o· conlront en ilgma;[n,c! terri iy i ng CIFe101i()!JIres,, 13 ut PB~r;3nce in m@ S.1iu:d)y 01 m,@, IIIl11knD'iNriJ may ~al in~I uable kmi~ledge;., PQfni!liJ'!' ~ltl} ~ry l~~ ro ~~, ~f1~~rQI rid(n~ cf, Ume,. s~aee" ~erg-y---

VI~rN KMAN': ,,,,,.orr nO¥r to ifiindl a paJk~ng place in N~ lbrk City.

~Go.N: '*5ig.l1·

VIEN KMAN: I, l.hiinlk wh!i!it lEgem is liryiin,g to, simi' is i1ih_a~~ as, G I'lOOtbU5~~r.s.., our- job is!flt ahwys. iBilSY" II: isrit al~ wfla~: you ~pect" Aftd iit i:S!Ii!l ~I~ !tmttlSlS, BY~' '~e!il '~heFe':5' 1"10 (line en!1e >OiiJt ."'ere U(! hel'p i~!i\ooet!~ people Vil despel(!,ite lll'Ql!,lbl~. ir~ I!!!P- '~ I!,!~"", 'ili!~ I'! 001 e-,. 5-'!i!trles!j, Gh051IDIJl51:eF5 .... tlf.I, S~ ~he \i\torlld,

G~USTERS FANS

If WI;! ~ ffiQJ!!":! Cho:stbu~r 1[1, card'~ o!.llpmiGloo ttiJiili ~~ C(i; ah~i1d, 'Eby I!>~ ;Qi,lii' peiTifi~IQn .

G~UST,ERS FANS

GH'D,'STBU','S.'·,"'.TEI,'-,R' m C,",_IAD'D-",',

, ,. 1 _ ,. . _. . , .. ,II.. _ ~.

.. "'~--,-.-,-,-- ... -,~ =~~= .. , ... ,..= ... = .... , .... ' ........ -'-.-~= .......... .,'----'-'----'.,-'----'- -,-,---,-'- ----~ ... "',,.."'''' ....... =,=,~ .. --,-- ............ , ......... ---,---

It'!!HD""'S__.,:TB-'1 ",'U-''-S'':~R-'·' I-D," CAR,"",_', -·'··D"',

u _ _:_ '.' ' ,'_ _' ',' I, lI::!iJ _ _ _ ',~ -' , ,

~,JES

I ~

~: M~

III

Iii ~M III

::: COOl,

III

IU III I~ Iii I~ III Iii In I~ I~ III 'II

III ~~ ~ __ ~~ _

I!! -------

~I

•• 1~ 1_1_, __ 1 1 1~1I!!!l_~~'~'~~~!!II!!o!!I!!'ii!!1!!;~~!!!!!!!!!!!!~;!!!!!'!!! iiiI,;a,;!!Iii __ '!!II!!! _'_I __ ~'iiii'_I_._' __ r..[ __ ' I __ 1_1 1 __ -.-.-._'iEi'ii!il1ir.~~'~ ~3~~'!I!!!!!'-''''''''"'"''''';-'- _,~_l __ [.

III II, n,

~ i

~

---------~----

'I'ID,,~'I1J!I!' ~1!YIil:~L~'

~~ ~ ~ 41 AI 4ll' J~ ~ 1?' l6 ~ ~, 3J :~ 11, 30 19 28 n ~, ~s ~ :~ n ~ ~ '~ JJ l~' ~~, u '~ ~ !J U ~ ~ ~ 'j! ,~ ~ 4,

3, s r 01

CtWI~~~~~ ~ _

~t =_--- ~=- _

GHOSTB'USTER ID CAR'D

~-----------

~Wf:fS

'~-

MM,

'~fio',~

,~

111110» ,fgi'lIIis~ 6D s~ ,~ ,51 ,&~ ss ,SlI ,Sj if! ,51 50 4,g, 4~: 4j ,,u; ~~~~~®~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ n ~ M lJ) :Wi l8: Ii ~ J.t; 141 m ,~ :!ill P ~ S 7 ~ s ,II 3 :LI 0

,~ AtliIki'

--------------~ ---------==~

Pl!i;Hit: "~:

--------

"W""'" 'U<'!Io ~""''''''n~ il'"ie. II?" -,lj~1 I,u 'UUlII,llIIld:.iII, ,",!Ii!! ~,/

~,

---~----------------

~1 :r.o in~: ifJ 9 :!i! :S1 Y ,s,s ~ ~ $~ $! SO ~,g, iij, .;rr iki 4S: oW ,e 42: 4i ,-- ~ :is ,31 lli 3$., 341 n II ,31 31 W ,~ 17 ~

~ 2;4, 13 11, n 1DI !19 !~ " :~ :~ :Ni :[j, lit n :DlI ~ :5: 1 ~ :5 ,~ ~ l ] iD

Gt!iI~ - Ri:ii'Wt . ~_

GHOSTB' 'U' STE'R '10 C- AR'D

:. " " . : "1 . . : ~ . :. '. . . '. ". ' . I .:.... •. • . • . I:'. . : ..

,',', ' , " "', ", ", ." H " ' " " _: -'-" _c__::: ,

j'lMit.

---------------------

'Ull(m

,g.

J,I~

~~

iCmI

B.f:~~ :Polw; 100 S~ ,gs ,S-P $6 SS ,S'II S'l 5~ ~1 $ill 49' ,q 4,1 ~6 (5; ~, ,~ ,~ 41 ,~ ~ 38: 3~ l' ~; :;,i, S $.2: 3i, 30 29< 2.8 ~~ 2~ :2l5 :M ~ 22 2'1 2\1i iI9' iiS " f.6 :15 :14 lUi :llLUli :1 , is j i6 5 ,~

II I~ III III ill ~I (I

$ 2 :1 ~

GOI!! ~_~\l'ela' __ ~~~~

Pltoo-t: ~, _

I

I~ I!I III III III III Iii ~I

~ II ~ ~ ,

~ I

i I iI! ill Iii

Iii

.---- .. ==---=---====-g==-------------------------~----------------------------------~~~~~---------

GHO;STBUSTER, ID CARD

"~Wlirol Va 'GonDa, Cal~?~'

MiI5I;i'ts Mi;lft!l CM

1l1'OQj~ Ifum!s: 60 S~I :5c~' 5,~' ~; ss ~, 53, $1, ~, ~ @ !.1;1 i.Ir;l' 4!5, ,45 ~ ~ ,~~ ", 4ll' ,3~ jj ~7 ,36 3S ~ ]c) ,~ 31 30' ,~ l8: ~1 ~

,2$ i4 ,~ ,n lU ,N1 :~ :[3 i'7 ~1J. i5 iLB u ,jj ~D ~ ,9 '~ ~; s: 4 ,~, ! I, ~

Gmil ~

--------------- -------------

~e 'Mc1 _

G'H' OS"':-TBI'US"'·"':-TE- ,"R""ID" 'C·,IA·1:)D-:1

_ I _", __ ', ',,",' I' ,I'il, ' , ,,'11.11_:::_

'Wffilo Ya, Goo.na Cali,'?"

~

----~~---------------

~;

lfI:rilits,

M~, C»1

~nic ~~i A :W $.1 ~' ~ ss ~ 9 ~ ~ ,~ ~9 ,U ~:r ,Iki 40 ,~ tU 42 ~~ ~ - ]9, lS !1 lei, 3.5 ,~ l:!, 3~ J~ :' • 2~' ?!: ~~ ~

~ '~~

--------------- ---------~--

filla' tel:o: _

G~UST,ERS FANS

Ghostbusters Headquarters

tst floor

8

.

,

.

o

_ -

- -

I I

[ Eritolll.Obil!: ~ 'i;,~i'l:l!: Dr.II!i~

t !

~,.,., •• ,.,.,.,.,., •• u ~~~~:

G~I1i_s:!iOO'·irn OffiE(!

c

.

AutomobilE!! h.r~~ .'!.,d 'w~~

IR~' :!:ili!ilii~.l~ Office

~cloBi:i []

Qj.me50 G~

(]]I~'~~~~

Ihth ;ilr1!il1 $1lifii'i\:Bri OIJ)

cO frot~~iiorn C'Fim ,PlillrJru!flE'

D~sIol

Sbi!JFi~'\. ,i!\1'(' ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful