You are on page 1of 38

Mobilitatea forței de muncă

într-o lume globalizată
Tendințe, provocări, aspecte practice

27 octombrie 2016

Agenda

1 Sesiunea I 9:30 – 11:30
Pauză de cafea 11:30 – 11:45
2 Sesiunea II 11:45 – 13:00
Prânz 13:00 – 13:45
3 Sesiunea III 13:45 – 14:45
Închiderea dezbaterilor 14:45 – 15:00

Pagina 2

Sesiunea I

1/3 Cadrul general privind obligațiile impuse angajatorilor
care detașează angajați în afara României și celor care
detașează angajați în România

Pagina 3

Acest studiu a fost elaborat doar în scop informativ general și nu se intenționează sau nu se dorește a fi invocat pentru a fi folosit în recomandările fiscale sau contabile. pentru nerespectarea legislației în domeniul mobilității forței de muncă dintre companii se confruntă cu riscuri de 58% neconformitate în privința mobilității propriilor angajați dintre companii au mărit numărul de angajați 47% pentru a răspunde cerințelor pieței dintre companii observă o creștere a globalizării 30% datorată apariției de noi piețe de afaceri Sursa: EY's Global Mobility Effectiveness Survey.Tendințele mobilității forței de muncă Creșterea afacerilor companiilor în contextul flexibilității forței de muncă dintre companii nu au o perspectivă corectă asupra 75% riscurilor la care se expun ca urmare a lipsei de conformare cu legislația fiscală. în contextul mobilității forței de muncă dintre companii nu au un sistem intern de urmărire 70% a mobilității propriilor angajați dintre companii au acumulat penalități ce ar fi putut 64% fi evitate. Pagina 4 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată . imigraționistă și de securitate socială.

este evident că acest subiect nu este relevant doar pentru specialiștii de Mobilitate Globală. ci și pentru celelalte departamente implicate Conformare fiscală pentru Risc de sediu persoana fizică/ Angajați Inspecții fiscale permanent nemulțumiți Imigrare Afectarea Operațiuni legate de activității salarizare (payroll) companiei sau Risc a termenelor reputațional și Legislația contractuale costuri muncii Impozit pe venit și evitarea dublei Asigurări sociale și impuneri Respectarea prestații politicilor Cum afectează mobilitatea compania? Pagina 5 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată . Astfel.Mobilitatea forței de muncă Provocări și potențiale zone de risc Care sunt riscurile inerente pentru companie? Deplasările de afaceri și cazurile de mobilitate pe termen lung creează provocări și probleme pentru multe organizații din toată lumea.

conform formularelor A1 eliberate de către autoritățile competente (Sursa: EU Commission 2016 .Impact Assessment) ► 2015 – 50. nr.4% vs.Evoluția detașărilor UE în perioada 2010 .2014.000 lucrători români detașați în UE (Sursa: Hotărârea Camerei Deputaților. 39/2016) Pagina 6 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată . perioada anterioară. numărul angajaților detașați a crescut cu 44.2015 ► Detașările în cadrul statelor membre EU au stagnat în perioada 2009 – 2010 ► În perioada 2011 .

200 Detașări EU Sursa: EU Commission 2016 .700 Franța (inbound) 190.700 159.750 119.Detașări UE în anul 2014 86% din totalul detașărilor în cadrul UE au avut loc în 15 țari Germania (outbound) 232.850 Germania (inbound) 414.800 Polonia (outbound) Franța (outbound) Belgia (inbound) 266.Impact Assessment Pagina 7 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată .

de imigrare. impozitarea persoanelor fizice și asigurărilor sociale Pagina 8 .Sesiunea I 2/3 Discuții privind mobilitatea globală prin prisma legislației muncii.

Cadrul legislativ general aplicabil Detașări UE 01 02 03 04 Legea nr. 227/2015 Legea nr. 987/2009/CE Codului Fiscal privind detașarea cetățenilor statelor membre de stabilire a procedurii de salariaților în cadrul ale Uniunii Europene. 344/2006 Legea nr. 102/2005 Regulamentul pentru reglementarea Normele de aplicare a privind libera circulație pe procedurii specifice teritoriul României a nr. 104/2007 HG nr. 883/2004/CE în cadrul prestării de servicii transnaționale privind coordonarea sistemelor de securitate socială 05 06 07 08 HG nr. 1/2016 OUG nr. 53/2003 Regulamentul privind detașarea salariaților Codul Fiscal Codul Muncii nr. punere în aplicare a prestării de servicii Spațiului Economic Regulamentului CE transnaționale pe European și a cetățenilor 883/2004 teritoriul României Confederației Elvețiene Pagina 9 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată .

Detașarea UE – o formă a mobilității forței de muncă ► Raportul de muncă cu angajatorul din țara de origine să fie unul real/autentic ► Caracter temporar și determinat în timp ► Contractul individual de muncă rămâne activ pe durata detașării ► Principiul egalității de tratament – aplicabilitate parțială Pagina 10 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată .

Mobilitatea globală: legislația muncii. Detașare Asigurări sociale: Legislația muncii: ► Determinarea ► Determinarea legislației legislației aplicabile aplicabile . impozitare persoane fizice și asigurări sociale Imigrare: Fiscal: ► Lucrător ICT vs. ► Indemnizația de delegare lucrător detașat acordată administratorilor: ► Proceduri neimpozabilă simplificate de ► Mașina de serviciu folosită stabilire a dreptului exclusiv în scop personal de muncă și ședere ► Raportarea și plata impozitului ► Rezidența fiscală . de imigrare.componentă ► Obținerea transnațională documentelor ► Respectarea normelor justificative imperative de protecție minimă ► Înregistrarea în scop .“nucleul dur” de asigurări sociale ► Principiul aplicării condițiilor de ► Beneficii și prestații muncă mai favorabile salariatului ► Noțiunea de salariu minim Pagina 11 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată .

Angajați transferați pentru perioade scurte de timp (așa numiții „STBTs . Cât de eficient este servicii? De stat. Cum se pot refacturări de înregistrare.short term business travelers”) ? Etapa 5 Implementează Etapa 4 Etapa 3 Conformitate Implementare Livrabile Etapa 2 Consultare legislație Funcționalități Informația Înainte: Documente țara de origine Etapa 1 Politici și portabile (A1)? (home country) Identifică transformări în cadrul Care sunt Certificat de rezidență departamentelor obligațiile: imigrare? fiscală? Scrisoare de Cine sunt angajații informare? Consultare legislație implicate fiscale? asigurări transferați pe termen sociale? țara gazdă (host Monitorizare (Data scurt ‘STBTs’? country) analytics) Responsabili În timpul: Calendar de Există astfel de (compania română/ deplasare? Rapoarte cazuri în cadrul subcontractori): către departamentele Planificare activități companiei? sinergia dintre implicate și informare Cine și cum business și HR. de asigurări (salariu și beneficii) informație devine informare? Politici? disponibilă? Contracte de sociale sau sediu Îndeplinire obligații permanent în celălalt legale de notificare. responsabili monitorizează acești juridic și financiar După: Evaluarea Colectare informații angajați? Dacă da. fiscale. Documente cazurilor care atrag de remunerare când această existente: Scrisori de riscuri de imigrare. procesul actual? prioritiza rezultatele? declarare și plată costuri? ”Health Check” – intern sau extern Pagina 12 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată .

inclusiv cele legate de mobilitatea angajaților 3 Expunerea sediului permanent Pagina 13 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată . O mai bună aliniere a activităților comerciale și a preocupărilor operaționale din perspectivă fiscală și juridică 2 Planificarea. stabilirea prețurilor și implementarea tranzacțiilor intra-grup.Prețuri de transfer și BEPS 1 Analiza sustenabilității modelelor operaționale în contextul rapoartelor BEPS – plan de afaceri pentru a transforma aceste modele.

Sesiunea I 3/3 Legislația de imigrare – prevederi legale aplicabile detașărilor resortisanților țărilor terțe în cadrul grupului de companii – “lucrătorul ICT” Pagina 14 .

1/2016 Acorduri bilaterale Convenții în domeniul bilaterale pentru Normele de aplicare a Codului securității sociale evitarea dublei impuneri Fiscal Pagina 15 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată . 194/2002 Legea nr. 227/2015 privind încadrarea în privind regimul Codul Fiscal muncă și detașarea străinilor în România străinilor pe teritoriul României 04 05 06 HG nr.Cadrul legislativ general aplicabil Detașări non-UE 01 02 03 OG nr. 25/2014 OUG nr.

ca urmare a modificărilor din 2016 Detașarea cetățenilor străini dintr-o țară UE. similar cetățenilor UE – nelimitată. în anumite condiții Pagina 16 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată .Detașarea .legislația imigraționistă.

Legislația privind detașările resortisanților țărilor terțe în cadrul grupului de companii – lucrătorul ICT Angajatorul din țara terță Locuiește într-un Detașare temporară reprimește în muncă stat terț < 3 ani specialist/cadru de conducere lucrătorul ICT la < 1 an stagiar încheierea detașării Procedura simplificată. Detașare – exclusiv sau lucrătorul ICT din alt în mare parte în stat membru UE Specialist – experiență 3 ani Angajare anterior detașării în Romania cu relevanță în domeniul de compania din statul terț: activitate al > 6 luni (specialist & cadru de beneficiarului român conducere) > 3 luni (stagiar) 2017 – aprobare contingent aviz de muncă lucrător ICT Pagina 17 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată .

Sesiunea II 1/2 Propunerile Ministerului Muncii de modificare a legislației privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale Pagina 18 .

Modificarea legislației naționale aplicabilă în contextul detașărilor UE (1/2) Obiectiv 01 02 Efect ► Transpune prevederile Directivei ► Abrogă Legea 344/2006 privind 67/2014 privind asigurarea detașarea salariaților în cadrul respectării aplicării Directivei 71/1996 prestării de servicii transnaționale privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale Proiectul de lege privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale ► Îmbunătățirea monitorizării și ► Stabilirea standardelor de informare cooperării între autoritățile naționale ► Reglementarea de măsuri ► Combaterea falsei detașări și eludării administrative și de control legislației aplicabile Scop 01 02 Scop Pagina 19 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată .

Modificarea legislației naționale aplicabilă în contextul detașărilor UE (2/2) Sistem de evaluare 01 02 Control ► Introducerea unui sistem de evaluare a ► Inspecția Muncii organism de control și de elementelor faptice caracteristice unei legătură detașări transnaționale Principalele noutăți aduse de proiectul de lege ► Determinarea locului desfășurării ► Stabilirea calității de salariat conform activităților semnificative legislației naționale ► Evaluarea veridicității operațiunii de ► Identificarea cazurilor false de activitate detașare în România independentă – eludarea prevederilor legale Rolul sistemului de evaluare 01 02 Rolul sistemului de evaluare Pagina 20 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată .

Obligațiile societăților care detașează pe teritoriul României Acordarea tuturor drepturilor prevăzute în CIM și/sau CCM aplicabil Dosarul Detașatului Subcontractare ► Conținut minim prevăzut de ► Răspunderea în lanțurile lege de subcontractare – ► Desemnarea unei răspunderea solidară a persoane de legătură contractantului față de salariatul detașat ► Punerea la dispoziția autorităților a dosarului de detașare – 3 ani după terminarea perioadei de detașare Pagina 21 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată .

Posibile implicații la nivel practic și administrativ Pagina 22 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată .Sesiunea II 2/2 Tendințe în legislația europeană privind detașările transnaționale.

Modificarea legislației europene aplicabilă în contextul detașărilor Aplicabilitatea principiului plății egale pentru muncă egală 1 2 Regulamentul Roma I – Legea aplicabilă locului indiferent de forma de prestare a desfășurării muncii în cazul muncii – incompatibilitate cu piața detașărilor mai mari de 24 luni unică? Propunerea de revizuire a Directivei 71/1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii Competitivitate pe piața Întreprinderi situate în internă – costul redus al forței state terțe – lipsa unui de muncă vs. calitatea produselor și serviciilor) 4 3 Pagina 23 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată . eficiență. inovare. alți factori tratament mai favorabil contributivi (ex.

Regula de remunerare aplicabilă în prezent Toate elementele Salariul minim Salariat Salariat cu contract detașat de muncă local Pagina 24 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată .

Regulile de remunerare propuse prin proiectul de directivă Toate elementele = Salariul minim Salariat Salariat cu contract detașat de muncă local Pagina 25 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată .

Reguli aplicabile în prezent detașărilor pe termen lung Detașări mai lungi de 24 luni Norme imperative Toate celelalte de protecție norme de dreptul minimă (de ex. repaus concedierilor săptămânal) nelegale) Țara gazdă Țara de origine Pagina 26 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată . securitatea și protecție sănătatea în împotriva muncă. muncii (de ex.

Regulile propuse prin proiectul de directivă în cazul detașărilor pe termen lung Detașări mai lungi de 24 luni Aplicarea integrală a tuturor normelor de dreptul muncii Țara gazdă Pagina 27 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată .

construcții) ► Noi bariere la intrarea pe piața internă a operatorilor economici din noile state membre și serioase pierderi de locuri de muncă ► Conceptul de “remunerație” – incertitudine juridică – dificultăți în determinarea elementelor constitutive ale remunerației la nivelul fiecărui stat membru Pagina 28 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată .Posibile implicații la nivel practic și administrativ ► Creșterea costului serviciilor prestate transnațional ► Costul redus al forței de muncă nu va mai constitui un factor determinant al competitivității în anumite sectoare (de ex.

Sesiunea III – Seminar interactiv 1/2 Detașarea de la A la Z. de dreptul muncii. Pagina 29 . Corelarea documentației necesare detașării pentru asigurarea conformității cu reglementările fiscale. asigurări sociale precum și cele de imigrare.

Documentația aferentă procesului de detașare Scrisoare de detașare / act adițional la contractul de muncă Documente imigraționiste pentru Contract de prestări desfășurarea servicii între companii activității în România Notificare Formular asigurări ITM/Notificare sociale/certificat de autorități fiscale rezidență fiscală Pagina 30 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată .

2/2 Provocări și aspecte practice ale politicilor de mobilitate aplicabile la nivelul companiilor – Studii de caz Pagina 31 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată .

de calcul cu veniturile din statul gazdă.short term business travelers (STBT)? Implicații imigraționiste: principiul liberei circulații Impozit pe venit: veniturile obținute pe perioada detașării sunt subiect de impozit pe venit în România.Cum putem beneficia în România de experiența altor țări UE în cazul detașărilor pe termen scurt . Cumulare bază proiect. Asigurarea de Detașare < 183 concedii SOKA-BAU în domeniul construcțiilor de zile Legislația muncii: urmărirea condițiilor transpuse din Directiva CE 71/96 Pagina 32 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată . în anumite condiții Compania A detașează angajați în Germania în cadrul unui Asigurări sociale: A1 și S1 (sau CES) din Ro.

angajat al societății ABC cu sediul în SUA. lucrător ICT – specialist Domnul A. Studiu de caz (1): Cetățean american. detașat în România. detașat la o companie din România care aparține companiei ABC. cetățean american. în calitate de lucrător ICT – specialist – pentru o perioadă de 2 ani și 6 luni Start Înregistrare în Obținere aviz de Obținere Înregistrare Pregătirea muncă lucrător permis de fiscală scop de documentelor ICT ședere asigurări necesare detașării sociale Finish de către angajatorul Notificarea Păstrarea străin și de către detașării documentației detașat legate de detașare de către beneficiarul român Pagina 33 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată .

și-au stabilit șederea legală în țară în scopul reîntregirii familiei Start Pregătirea documentelor Anularea AM&PS Obținere viză Obținere PS. de asemenea.de lucrător înalt de lungă lucrător ICT fiscală necesare detașării de către angajatorul calificat ședere. Cetățeanul turc se află în România împreuna cu membrii de familie care. Înregistrare . Studiu de caz (2): Domnul B. cetățean turc angajat al CoRO . Inițiere Înregistrare în detașare Finish străin și de către Anularea PS proceduri scop de detașat pentru membrii Notificarea pentru membrii asigurări Păstrarea de familie detașării de familie sociale documentației Încetare CIM local legate de Obținere aviz de detașare de către muncă lucrător beneficiarul ICT român Pagina 34 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată .lucrător înalt calificat (Blue Card) Domnul B îndeplinește condițiile pentru obținerea avizului de muncă (AM) și permisului de ședere (PS) pentru lucrător ICT.

este detașat temporar la sucursala CoGmbH din România.Studiu de caz (3): Cetățean UE. Pe perioada detașării. angajat al societății CoGmbH cu sediul în Germania. cetățean UE. detașat la CoRo Domnul A. pentru o perioadă de 3 – 6 luni pentru a ocupa funcția de Manager de Proiect. domnul A va beneficia de: ► Cazare ► Transport ► Diurnă în cuantum de 100 euro/zi Ce va trebui sa aibă în vedere sucursala din România? Pagina 35 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată .

lucrător în domeniul construcțiilor în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu CoGmbH. Domnul C. pentru o perioadă de 3 – 6 luni.Studiu de caz (4): Cetățean român. ambii vor beneficia de: ► Cazare ► Transport ► Diurnă în cuantum de 100 euro/zi Ce va trebui sa aibă în vedere angajatorul român pentru domnul B? Dar pentru Domnul C? Pagina 36 Mobilitatea forței de muncă într-o lume globalizată . angajat al CoRo. detașat în Germania. dar pe o perioadă de 10 luni. aceleași condiții. Pe perioada detașării. cetățean român. detașat în UE Domnul B.

Întrebări? Pagina 37 .

EY Nicoleta Gheorghe Avocat. Vă mulţumim! Claudia Sofianu Partener.ey. EY Inga Țîgai Senior Manager.com 38 | Proposal for Professional Services for [company] . EY Law Phone: +40 21 402 4000 Fax: +40 21 310 7193 Email: office@ro.