You are on page 1of 7

PAGBEBENTA NG PURIFIED WATER

Submitted By: Wilson Del Mundo Grade & Section: Grade 9 Loyalty

LOKASYON NG PAG-TATAYUAN NG WATER REFFILING STATION Water refilling station .

Mga mag bubuhat ng tubig na Idedeliver. .Mag lalagay ng tubig sa container. MGA TRABAHADOR 50. 5.Mga tubero sakaling may masira sa gripo o tanke na pinag kukunan ng tubig 10.Driver ng tricykle Idedeliver na tubig. 20.

15 – Box ng tiplon na gagamitin . 10 – Tanke na pag lalagyan ng tubig. 500 – Container na gagamitin sa pagsisimula. MGA BAGAY NA KAKAILANGANIN SA PAGNENEGOSYO 100 – Metro ng bakal na gagamitin.

000 . 25.000 – Para sa sweldo ng Assistant Manager para sa isang buwan.000 – Para sa sweldo ng Assistant Manager para sa isang buwan. 10.Para sa sweldo ng Assistant Secretary para sa isang buwan. 10.000 – Para sa sweldo ng Secretary para sa isang buwan.HALAGA NA GAGAMITIN SA PAMBAYAD SA MGA NAMAMAHALA 30.000 – Para sa sweldo ng Manager para sa isang buwan. 15. .

000 – Para sa mga mag lalagay ng tubig sa container para sa isang buwan.000 – Para sa mag bubuhat ng container ng tubig para sa isang buwan. 100.HALAGA NA GAGAMITIN SA PAMBAYAD SA MGA TRABAHADOR 200. . 30.000 – Para sa mga tuberong gagawa ng masisira sa isang buwan.000 – Para sa mga mag dadrive ng tricykle para sa isang buwan. 50.

S.W.T Strength – Ang kalakasan Purified water kapag sunod sunod ang pag kawala ng sapat na imbak na tubig ng waterdistrict.O. Opportunities – Kailangang maihatid ng mas mabilis ang tubig at dapat panatilihing malinis ang container na pinag lalagyan ng tubig. . Weaknesses – Ang kahinaan naman ng Purified water ay maaring magkaroon ng mga kompitensya na malapit sa akin. Threats – Maaring may mag ka mikrobyo ang pinag lalagyan ng mineral kapag hindi ito nilinis ng maayos at sigurado dapat ang pag lilinis nito.