You are on page 1of 3

VARREL BRAMASIA

&
NATASHA WILONA

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kanthi nyodong sihberkahing Gusti Allah SWT ingkang Maha Asih.ing pangangkah kawula sagotrah badhe anglaksanakaken dhaup syukuran anak kula: VARREL BRAMASTA Putri Bapak Mulyono & Ibu Sulistia Ningsih Kaliyan NATASHA WILONA Putra Bapak Imam &Ibu Heni Suliswati .

Imam Ibu.2 Kebayoran Baru.bilih sarana dhanging panggalih lan sepen ing sambekala. Menggah titi wacanipun: Dinten:Selasa Surya Keping: 6 Februari 2018 Wanci Tabuh:19. Kaluwarga Kaluwarga Bpk.saha nyuwun paringin pangaksami bilih wonten kekirangan lan kalepatan kula nuwun pangapunten.Heni Suliswati . Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Patimura No.00 Manggen Wonten: Aula/Masjid PU(Pakerjaan Umum) Jl.Mulyono Bpk.Bapak/Ibu/Sedherek kesdu rawuh angestreni saha paring donga pangestu datheng sang pengantin kekalih. Wusana kawula sagotrah ngaturaken agunging panuwun.Sulistia Ningsih Ibu.Jakarta Selatan Satuhu damel bombing lan bagahing manah kula sagotrah.00-22.