You are on page 1of 1

Lyrics for Aagoli Bahore by Zubeen Garg

oho.ho... o... ooo... oho... o.o o.o o. hei agoli bahore gogona bojao
maate lahori lahori koi dekhibore pora tumake sao soku najai aan kaloi logori bulune kuana
ghumotir belate sikuni hopune tumak ani bukute thoi hei agoli bahore gogona bojao maate
lahori lahori koi dekhibore pora tumake sao soku najai aan kaloi logori bulune kuana
ghumotir belate sikuni hopune tumak ani bukute thoi hei agoli bahore gogona bojao maate
lahori lahori koi. nan nan nan nan nan na ra nan nan nan nan nan na ra nan nan nan na ra
na ra na ra na ra. phutukiya hei forock sulatire tumake paisilu loralit pholi kitab loi bohisila
hun path-halare bakorit phutukiya hei forock sulatire tumak paisilu loralit pholi kitab loi
bohisila hun path-halare bakorit hesuki thoi jai otite haate bauli huworone maate mon tu jai
nite gaonoloi hei agoli bahore gogona bojao maate lahori lahori koi. sotiyona jupa ekei
asene tumar nongola mukhote duiure hoihob logote rakhi thoi kuk-bha etiau khelane
sotiyona jupa ekei asene tumar nongola mukhote duiure hoihob logote rakhi thoi kuk-bha
etiau khelane noi poriya baa runjun ubhoti ahisu apun gaonloi asa hobola baate sai hei
agoli bahore gogona bojao maate lahori lahori koi dekhibore pora tumake sao soku najai
aan kaloi logori bulune kuana ghumotir belate sikuni hopune tumak ani bukute thoi hei
agoli bahore gogona bojao maate lahori lahori koi dekhibore pora tumake sao soku najai
aan kaloi logori bulune kuana