You are on page 1of 4

Дел.бр.

: 1228 -1/18
Датум: 06.07.2018.
Распоред полагања испита за ванредне ученике у августовском испитном року школске 2017/2018 године
Степе Дан Датум Време Учио
Предмет Ученик Разр Комисија
н полагања полагања полаг. ница
1. Станковски Милан (4) Писмени
2. Јеђини Дејан (матурски) уторак 28.08.2018. 10.00 библ 1. Капата Радмила (деж)
Српски језик и
3. Варга Милош (2) сви 4 2. Глумац Фазловски Оливера
књижевност Усмени
4. Аваши Даријус (3) среда 29.08.2018. 10.00 библ 3. Јаношевић Љубица
5. Кукуљ Никола (3)
Писмени
1. Варга Милош (2) 20.08.2018. 12.00 22
понедељак 1. Стојков Сања (деж)
2. Црнковић Марко (2)
Енглески језик сви 4 2. Перић Ксенија
3. Аваши Даријус (3) Усмени
21.08.2018. 10.00 22 3. Стевић Весна
4. Кукуљ Никола (3) уторак
1. Стоиљковић Димитрије (2) Писмени
2. Божић Милан (4) петак 24.08.2018. 10.00 22
3. Јеђини Дејан (4)
1. Бојанић Марина (деж)
4. Варга Милош (2)
Математика сви 4 Усмени 2. Јеленковић Марина
5. Црнковић Марко (2)
27.08.2018. 8.30 22 3. Лукић Оноди Пирошка
6. Аваши Даријус (3) понедељак
7. Кукуљ Никола (3)
8. Мијачевић Лазар (4)
1. Стоиљковић Димитрије (2) 1. Марковић Јелена
Физика 2. Варга Милош (2) 4 среда 22.08.2018. 9.00 22 2. Симин Драган
3. Црнковић Марко 3. Ђорђевић Немања
1. Стевић Весна
1. Аваши Даријус
Социологија 3 4 уторак 21.08.2018. 10.30 22 2. Стојков Сања
2. Кукуљ Никола
3. Перић Ксенија
1. Марјановић Славица
1. Аваши Даријус
Физичко васпитање 3 4 уторак 21.08.2018. 11.00 сала 2. Перић Ксенија
2. Кукуљ Никола
3. Стевић Весна
1. Савановић Љубомир
1. Аваши Даријус
Грађанско васпитање 3 4 понедељак 20.08.2018. 10.00 23а 2. Стокић Славко
2. Кукуљ Никола
3. Радојичић Невенка

1. Стокић Славко
Верска настава 1. Црнковић Марко 2 4 понедељак 20.08.2018. 10.15 23а 2. Савановић Љубомир
3. Радојичић Невенка

Економика и 1. Перић Александра


организација 1. Малиџан Стефан 4 4 уторак 21.08.2018. 11.00 24 2. Шурбатовић Бојана
предузећа 3. Бончић Думитру Ика

1. Бончић Думитру Ика


Историја 1. Варга Милош 2 4 уторак 21.08.2018. 11.00 24 2. Шурбатовић Бојана
3. Перић Александра

1. Станковски Милан 1. Шурбатовић Бојана


Филозофија 2. Јеђини Дејан 4 4 уторак 21.08.2018. 11.00 24 2. Бончић Думитру Ика
3. Мијачевић Лазар 3. Перић Александра

1. Лазаров Наташа
Диф
Ликовна култура 1. Гена Остојин Огњен 4 понедељак 27.08.2018. 10.00 2 2. Сибиновић Зоран
1
3. Серафимовић Ђурица (од.ст.)

1. Божић Милан (4)


1. Вртикапа Гојко
2. Малиџан Стефан (4)
Електричне машине сви 4 среда 29.08.2018. 11.30 6 2. Јованчевић Снежана
3. Аваши Даријус (3)
3. Антић Бранко
4. Кукуљ Никола (3)
1. Жалац Срђан 1. Грбовић Никола
Електроника 2. Варга Милош 2 сви понедељак 20.08.2018. 9.30 23а 2. Радојичић Невенка
3. Црнковић Марко 3. Савановић Љубомир
1. Грбовић Никола
Електроника у 1. Аваши Даријус
3 4 понедељак 20.08.2018. 9.30 23а 2. Радојичић Невенка
енергетици 2. Кукуљ Никола
3. Савановић Љубомир
1. Стоиљковић Димитрије (2)
1. Ђорђевић Немања (деж)
Основе 2. Варга Милош (2) Писмени
4 уторак 28.08.2018. 11.30 22 2. Переги Мартинов Марјана
електротехнике 3. Црнковић Марко (2)
3. Чомлава Душица (од.ст.)
4. Вренчов Хелена (диф 2-2)
Усмени
среда 29.08.2018. 11.30 22

1. Миљић Јелена
1. Стоиљковић Димитрије
Програмирање 2 4 уторак 21.08.2018. 12.00 35 2. Бељин Милица
2. Црнковић Марко
3. Стевић Весна
Пројектовање
1. Переги Мартинов Марјана
електричних
1. Божић Милан (4) 4 4 понедељак 20.08.2018. 9.30 14а 2. Вучуревић Пајо
инсталација и
3. Лукић Миодраг
осветљења
1. Ђорђевић Немања
Оперативни системи 1. Црнковић Марко 2 4 четвртак 30.08.2018. 10.00 14а 2. Грбовић Никола
3. Антић Бранко
1. Јованчевић Снежана
1. Аваши Даријус
Електричне мреже 3 4 четвртак 23.08.2018. 9.00 14а 2. Переги Мартинов Марјана
2. Кукуљ Никола
3. Радојичић Невенка
1.​​
Влајин Ђурица
Рачунарска графика и 1. Огњен Гена Остојин
диф 4 понедељак 20.08.2018. 11.30 32 2. Чомлава Душица (од.ст.)
мултимедија 2. Вренчов Хелена
3. Серафимовић Ђурица (од.ст.)
1. Милановић Небојша
Примена рачунара у
1. Варга Милош 2 4 четвртак 23.08.2018. 11.00 27 2. Бошковић Јасна
електротехници
3.Јовандић Маријана
Електричне 1. Варга Милош (2) 1. Переги Мартинов Марјана
инсталације и 2. Аваши Даријус (3) сви 4 четвртак 23.08.2018. 9.30 14а 2. Јованчевић Снежана
осветљење 3. Кукуљ Никола (3) 3. Радојичић Невенка
1. Грбовић Никола
Електричне
1. Дајевић Дејан 2 3 понедељак 27.08.2018. 10.00 2 2. Сибиновић Зоран
инсталације
3. Серафимовић Ђурица
1.Јовандић Маријана
Апликативни софтвер 1. Црнковић Марко 2 4 четвртак 23.08.2018. 11.00 27 2. Бошковић Јасна
3. Милановић Небојша
1. Станковски Милан (3)
1. Милановић Небојша
Електрична 2. Малиџан Стефан (4)
4 четвртак 23.08.2018. 11.00 27 2. Бошковић Јасна
постројења 3. Аваши Даријус (3)
3. Јовандић Маријана
4. Кукуљ Никола (3)
1. Грбовић Никола
Електромоторни
1. Калаба Зоран 4 4 понедељак 27.08.2018. 10.00 2 2. Сибиновић Зоран
погон
3. Серафимовић Ђурица
1. Милановић Небојша
Електрично
1. Петровић Дарко 4 4 четвртак 23.08.2018. 11.00 27 2.. Бошковић Јасна
покретање
3. Јовандић Маријана
1. Грбовић Никола
Електрична мерења 1. Варга Милош 2 4 четвртак 30.08.2018. 10.00 14а 2. Ђорђевић Немања
3. Антић Бранко
1. Грбовић Никола
Мерења у 1. Аваши Даријус
четвртак 30.08.2018. 10.00 14а 2. Ђорђевић Немања
електроенергетици 2. Кукуљ Никола
3. Антић Бранко
1. Симин Драган
Електротермички
1. Дајевић Дејан 2 3 петак 24.08.2018. 10.00 30 2. Јанкулов Надица
уређаји
3. Јовандић Маријана
Производња 1. Божовић Срђан
1. Јеђини Дејан – матурски-
мултимедијалног 4 4 среда 29.08.2018. 10.00 27 2. Гугуљан Маријана
теорија и пракса
садржаја 3. Бончић Думитру Ика
1. Жалац Срђан (3)
1. Сибиновић Зоран
2. Варга Милош (2)
Практична настава сви сви понедељак 27.08.2018. 10.00 2 2. Серафимовић Ђурица
3. Аваши Даријус (3)
3. Грбовић Никола
4. Кукуљ Никола (3)
1.​​
Радојичић Невенка
Основе аутоматског
1. Божић Милан 4 4 четвртак 23.08.2018. 9.00 14а 2.​​
Јованчевић Снежана
управљања
3.​​
Переги Мартинов Марјана

1. Переги Мартинов Марјана


Обновљиви извори
1. Малиџан Стефан 4 4 понедељак 20.08.2018. 9.30 14а 2. Вучуревић Пајо
енергије
3. Лукић Миодраг

Директор школе:
Никола Ћурчин , дипл.инг.електротехнике