You are on page 1of 28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Α.Π.
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΑΞΗ 14/18-4-2018

Στην Τρίπολη και στο Κατάστημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σήμερα στις 18
Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή
Παρακολούθησης για τη Διαχείριση και Υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος
του Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης Νομού Αρκαδίας, ύστερα από την αριθμ. 59749/320/12-4-
2018 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εστάλη σε καθένα από τα μέλη της, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 Ένταξη έργων στο 4ο ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης,
 Αύξηση προϋπολογισμού , συμμετοχής και πίστωσης έργου 4 ου Ε.Α.Π.
 Αλλαγή φορέα υλοποίησης έργου 4ου Ε.Α.Π.
 Διάφορα θέματα.
Στην συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής παρέστησαν οι:
1. Γιαννακούρας Ευάγγελος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας,
ως πρόεδρος της Επιτροπής
2. Γκανάς Παναγιώτης, τακτικός εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
3. Τσιριγώτης Σπυρίδων, τακτικός εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ
4. Φουσέκης Ιωάννης, τακτικός εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ
5. Αντωνόπουλος Μιχάλης, τακτικός εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου –
Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος.
6. Χρονόπουλος Χαράλαμπος, τακτικός εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
7. Λυτρίβης Γεώργιος, τακτικός εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος – Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου.
8. Μπόκολας Δημήτριος, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος – Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου
9. Γίδης Κωνσταντίνος, τακτικός εκπρόσωπος της Δημόσιας Επιχείρησης
Ηλεκτρισμού.
10. Κουρουνίωτης Βασίλειος, τακτικός εκπρόσωπος του Εργατοϋπαλληλικού
Κέντρου Αρκαδίας.
11. Λέπουρας Γεώργιος, τακτικός εκπρόσωπος του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου

Από την συνεδρίαση αυτή απουσίαζαν τα μέλη,
 Τατούλης Πέτρος, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.
 Παπαδογιάννη Αικατερίνη, τακτικός εκπρόσωπος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.
 Γιαννόπουλος Γιάννης , τακτικός εκπρόσωπος της Π.Ε.
αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επίσης στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι Αρμούτη Σταυρούλα και Τσαρπάλας
Νικόλαος ως μέλη της Γραμματειακής Υποστήριξης της Επιτροπής Παρακολούθησης για την
τήρηση των πρακτικών, ο κ. Μπιλίσης Ιωάννης από την Αρκαδία ΑΕ και ο κ.Πανουκλιάς
Κωνσταντίνος, προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

Ο κ. Γιαννακούρας: Άρα υπάρχει απαρτία τώρα. Έτσι; Ξεκινάμε. Καλωσορίζουμε και τον φίλο
μας τον Χρονόπουλο τον Χάρη, του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Νέο μέλος. Άλλο δεν έχουμε νέο
μέλος τώρα, έτσι; Λοιπόν. Σε μια ακόμα συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΑΠ,
αν και τα χρήματα πλέον έχουν εξαντληθεί, υπάρχουν κάποιες ανάγκες και από κάποιος
εκπτώσεις που προκύπτουν από τη δημοπρασία κάποιων έργων, μπορούμε να εντάξουμε
κάποια άλλα μικρά έργα. Όπως πάντα λέω, δεν μπορούμε να εντάξουμε ένα μεγάλο έργο, γιατί
η ΔΕΗ έχει να δώσει χρήματα από την παραγωγή του 2013. Χρωστάει 2013, 2014, 2015, 2016
και 2017. Χαρτιά έχουμε, λεφτά δεν έχουμε. Απλώς από τα χρήματα που έχουμε πάρει, μέχρι
και το ‘12, όπως είπα προκύπτουν κάποιες εκπτώσεις και γι΄αυτό βάζουμε κάποια έργα, τα
οποία τα θεωρούμε αναγκαία και επείγοντα. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια σειρά...

Ο κ. Γίδης: ********* αυτό που λέτε για τα χρήματα. Αλλάζουν λίγο τα δεδομένα. Μια
γρήγορη ενημέρωση, χωρίς ******.
Ο κ. Αντωνόπουλος: Ναι. Ο κύριος Γίδης και εντελώς επίσημα.
Ο κ. Γιαννακούρας: Ωραία. Εντάξει. Να βάλουμε εκτός ημερησίας το θέμα αυτό. Ενημέρωση
πάνω στα χρήματα της ΔΕΗ. Ο κύριος Γίδης.
Ο κ. Γίδης: Τα χρήματα αυτά που χρωστάει η ΔΕΗ, σίγουρα θα τα δώσει κάποια στιγμή και θα
αρχίσει σιγά – σιγά να εκταμιεύονται. Όμως εντός των ημερών κατατίθεται στη Βουλή ένα
νομοσχέδιο για την πώληση των μονάδων της ΔΕΗ της Μεγαλόπολης. Άρα από πρώτη...
σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που έχει κυκλοφορήσει, από 1η Ιουνίου θα είναι μια θυγατρική η
Μεγαλόπολη και πλέον δεν θα υπολογίζεται ο πόρος στο λιγνιτόσημο σύμφωνα με τα
προηγούμενα δεδομένα που είχαμε. Θα είναι 1,2 Ευρώ η Μεγαβατώρα, επί της παραγόμενης
λιγνιτικής παραγωγής στην περιοχή. Τα χρήματα λοιπόν αυτά θα τα δίνει στο μεσοδιάστημα η
θυγατρική της ΔΕΗ και αν βρεθεί αγοραστής, πλειοδότης στον διαγωνισμό, από 1-1-2019, θα
τα παίρνουμε από τον ιδιώτη.
Ο κ. Γιαννακούρας: Ναι, αλλά θα είναι σίγουρα λιγότερα από αυτά τα οποία δίνει τώρα, το
ποσοστό που δίνει τώρα η ΔΕΗ.
Ο κ. Γίδης: Θα είναι σίγουρα πολύ λιγότερα. Η μέγιστη... μάλλον η μέση προς υψηλή
παραγωγή είναι περίπου 3.000 Γιγαβατώρες, επί 1,2 είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια ετησίως.
Ο κ. Γιαννακούρας: Ναι. Τώρα είμαστε περίπου στα 4. Χάνουμε κάπου 500.000 το χρόνο.
Από εδώ και πέρα. Με την αλλαγή. Ο κύριος Τσιριγώτης.
Ο κ. Τσιριγώτης: Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, να πω κι εγώ Χρόνια Πολλά στους συναδέλφους.
Ήθελα να το θέσω κι εγώ προ ημερησίας διάταξης. Το σχέδιο νόμου που έχει έρθει στα χέρια
μας, για την πώληση των μονάδων της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη και στην Μελίτη. Μια
παράμετρο έβαλε ο Διευθυντής, που αφορά το ανταποδοτικό τέλος. Εγώ κύριε Πρόεδρε, μια
και προεδρεύετε την... θα ήθελα να βάλω και άλλο ζήτημα. Το Δημοτικό Συμβούλιο της
Μεγαλόπολης, με αλλεπάλληλες ομόφωνες αποφάσεις του, είναι αντίθετο με την πώληση των
μονάδων της ΔΕΗ και ζητώ το ίδιο να πάρει απόφαση η Επιτροπή Παρακολούθησης του
λιγνιτόσημου σήμερα. Ότι είναι αντίθετο προς την πώληση. Αλλά και επί της ουσίας και με το
1,20 που είπε ο κύριος Διευθυντής, που είναι πολύ λιγότερα από αυτά. Γιατί πριν ήταν το 0,5
% του κύκλου εργασιών της ΔΕΗ και έβγαινε ένα ποσό. Τώρα βέβαια, όταν πουληθεί και εάν
πουληθεί, δεν θα μπορείτε να μιλάτε για τον κύκλο εργασιών της ΔΕΗ. Θα πρέπει να βρεθεί
τουλάχιστον ένα ισόποσο με αυτά που εισέπραττε κατά μέσο όρο από την παραγωγή της
ηλεκτρικής ενέργειας όλων των ετών στην Μεγαλόπολη. Όπως επίσης εγώ θέλω να θέσω θέμα,
πάλι, στο σχέδιο νόμου, να επικαλεστεί το σχέδιο νόμου ότι μπαίνει σε εφαρμογή η
προηγούμενη απόφαση που αναφέρει την διαχείριση όλου του λιγνιτόσημου. Να επικαλείται
λοιπόν το σχέδιο νόμου το νόμο τον συγκεκριμένο, που ήταν του 2013, που αναφέρετε στα
πάντα. Για την κατανομή και για όλα. Για όλα. Και για τις επιτροπές. Γιατί πλέον καταργούνται
και οι επιτροπές, με την πώληση. Δεν θα υπάρχουμε αύριο εμείς εδώ.
Ο κ. Γιαννακούρας: Πως θα γίνεται;
Ο κ. Τσιριγώτης: Δεν θα υπάρχουμε. Δεν επικαλείται. Λέει μόνο το ποσό και τίποτα άλλο.
Εμείς...
Ο κ. Γιαννακούρας: Μήπως παραμένει κανονικά η Επιτροπή...
Ο κ. Τσιριγώτης: Τίποτα δεν παραμένει. Να σας διαβάσω λοιπόν τι λέει. Επιβάλλεται υπέρ
των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου και σε βάρος των παραγωγών
ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη, που κατέχουν ή τους έχουν παραχωρηθεί. Ειδικό τέλος
ύψους 1,20 παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Τα κονδύλια που θα προκύψουν
από την επιβολή του παραπάνω τέλους, θα χρησιμοποιηθούν, ιδίως για την χρηματοδότηση
έργων υποδομών, ανάπτυξης, προστασία περιβάλλοντος και έργων μετεγκατάστασης οικισμών
των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Κοζάνης και Φλώρινας. Αυτό λέει και τίποτα άλλο.
Δηλαδή λέει με λίγα λόγια ότι το 1,20 και εμείς σαν Μεγαλόπολη δεν πρόκειται να το δεχθούμε,
και σας το λέω ειλικρινά είναι ένα ζήτημα που έχει αγωνιστεί από το 1996 η Μεγαλόπολη για να
θεσπιστεί, εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε και να ανεχθούμε να καταργηθούν αυτές οι
Επιτροπές εδώ. Να έρχονται απευθείας τα λεφτά στην Περιφέρεια για να τα πληρώνει το
λιγνιτόσημο, ακόμα και τις μετεγκαταστάσεις οικισμών, που είναι αρμοδιότητα της κεντρικής
κυβέρνησης, του κράτους, να πληρώνει. Θέτω λοιπόν θέμα αγαπητοί συνάδελφοι, ότι θα
πρέπει, εάν καταρχήν εμείς είμαστε αντίθετοι με την πώληση της ΔΕΗ, αλλά δεν μπορεί στο
άρθρο 7, ειδικό τέλος έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη, να μην επικαλείται η απόφαση, ο
νόμος του 2013, που αναφέρει και τα ποσοστά και τις επιτροπές και τα πάντα. Αυτό θέτω
λοιπόν...
Ο κ. Γιαννακούρας: Μήπως Σπύρο, επειδή το αναφέρει σε άλλο σημείο, μήπως ισχύει του
‘13.
Ο κ. Τσιριγώτης: Δεν κατάλαβες καλά. Τίποτα δεν ισχύει
Ο κ. Γίδης: Όχι, γιατί λέει ότι καταργεί το νόμο του ‘13.
Ο κ. Τσιριγώτης: Αφού πλέον θα πάει σε ιδιώτη. Αφού πλέον θα πάει σε ιδιώτη δεν έχει ισχύ
αυτό, τίποτα. Το είπε και ο διευθυντής ότι θα πληρώνει ο ιδιώτης. Και θα πληρώνει απευθείας
στην Περιφέρεια και θα τα διαχειρίζεται απευθείας ο κάθε Περιφερειάρχης, το κάθε
Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως θέλει, σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ε, εμείς είμαστε
αντίθετοι.
Ο κ. Γιαννακούρας: Και εμείς είμαστε αντίθετοι. Και μάλιστα έχουμε πάρει και απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου, ομόφωνα...
Ο κ. Τσιριγώτης: Δεν ισχύει τίποτα.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Γιαννακούρας: Κανονικά...
Ο κ. Τσιριγώτης: Στην Περιφέρεια. Μετεγκαταστάσεις οικισμών Περιφερειακών Ενοτήτων.
Μετεγκατάσταση οικισμών. Μόνο και επειδή είναι μόνο ο Τριπόταμος. Γιατί αν ήταν για
Περιφερειακές Ενότητες θα έλεγε και από πάνω επιβάλλεται υπέρ των Περιφερειακών
Ενοτήτων. Δεν θα έλεγε επιβάλλεται υπέρ των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και
Πελοποννήσου. Το τέλος. Θα το έλεγε και εκεί. Αλλά επειδή γνωρίζουν ότι υπάρχουν
μετεγκαταστάσεις οικισμών σε Φλώρινα, στην Μεγαλόπολη, ο Τριπόταμος, γι’ αυτό και βάζουν
μόνο για τις μετεγκαταστάσεις. Έτσι λοιπόν εγώ το θέμα προς ψηφοφορία και να παρθεί
απόφαση και να σταλεί παντού σε όλους, ενόψει της ψήφισης του νόμου, ότι δεν δέχεται η
Επιτροπή Παρακολούθησης της επιτροπής του λιγνιτόσημου της Αρκαδίας, καμία αλλαγή από
την Υπουργική απόφαση και μόνο όμως η αλλαγή, γιατί υποχρεωτικά επειδή έλεγε 0,5% του
συνολικού τζίρου εργασιών, κύκλου εργασιών της ΔΕΗ, τώρα εντοπίζεται μόνο στην
Μεγαλόπολη. Να είναι ισόποσο ποσό, να καταβάλλεται όπως καταβαλλόταν και πριν. Δηλαδή
δίνει προίκα σε ιδιώτη, του χαρίζει και λεφτά. Όχι μόνο του δίνει κοψοχρονιά τις
εγκαταστάσεις, αλλά με το 1,5 Ευρώ ανά Μεγαβατώρα του δίνει και προίκα 500 με 600
χιλιάδες, όπως είπε και ο...
Ο κ. Φουσέκης: Όχι 1,5. 1,2.
Ο κ. Τσιριγώτης: 1,2. Του δίνει και προίκα. Όπως επίσης με αυτό που ακούστηκε
προηγουμένως. Το είχα θέσει και την προηγούμενη, πριν ακόμα προκύψει σχέδιο νόμου. Τι
γίνεται με τα λεφτά; Τι έχουμε κάνει; Έχουμε ζητήσει τίποτα; Έχουμε στείλει εξώδικα; Πως
δεσμεύεται η ΔΕΗ ότι αυτά θα μας τα δώσει; Αν ιδιωτικοποιηθεί η Μεγαλόπολη και φύγει, από
που δεσμεύεται; Ότι αυτά που μας χρωστάει θα μας τα δώσει; Στο σχέδιο νόμου δεν φαίνεται
τίποτα να δεσμεύεται για τα προηγούμενα, όσον αφορά χρήματα δηλαδή; Εμείς τι θα κάνουμε;
Πριν μπει στη Βουλή. Πριν γίνει οτιδήποτε. Θα πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον νομικό και να
πούμε θεμελιώνουμε δικαίωμα από τώρα, πριν πουληθεί, ότι πρέπει να θεμελιώσουμε ένα
δικαίωμα να πάρουμε τα λεφτά που μας χρωστάει η ΔΕΗ; Δεν μας ενδιαφέρει εμάς...
Ο κ. Γιαννακούρας: Μα προφορικά μου απαντάει η ΔΕΗ εμένα ότι δεν τα χάνετε τα λεφτά.
Θα τα πάρετε.
Ο κ. Τσιριγώτης: Δεν ξέρω εγώ προφορικά. Εγώ δεν θέλω προφορικά.
Ο κ. Γιαννακούρας: Απλώς ας πάρουμε σήμερα μια απόφαση σαν Επιτροπή...
Ο κ. Λυτρίβης: Νομίζω απ’ το προηγούμενο δεν είχε παρθεί απόφαση;
Ο κ. Γιαννακούρας: Ναι.
Ο κ. Τσιριγώτης: Ναι, αλλά δεν έγινε τίποτα. Αυτό ρωτάω. Εγώ το είχα θέσει πάλι. Τώρα
όμως τρέχουν τα γεγονότα. Το Μάιο θα γίνει ο διαγωνισμός για την πώληση. Να μη σας πω και
τι άλλα λέει εδώ πέρα και γίνει...
Ο κ. Γιαννακούρας: Σπύρο, να τρέξουμε λιγάκι τα θέματα.
Ο κ. Τσιριγώτης: Εδώ λέει θα δώσει σε εκτιμητές χωρίς να τους πει την τιμή. Και θα έχει γίνει
ο διαγωνισμός χωρίς να έχει εκτιμηθεί τα περιουσιακά στοιχεία της Μεγαλόπολης. Τέλος
πάντων, τα αφήνω αυτά.
Ο κ. Γιαννακούρας: Ένας – ένας.
Ο κ. Λυτρίβης: Επειδή είχε τεθεί και στην προηγούμενη συνεδρίαση αυτό, είναι σημαντικό
αυτό. Πριν περάσει σε χέρια ιδιωτών, γιατί μετά δεν θα υπάρχει κάτι... να τρέξουμε νομικά
τώρα τις διαδικασίες.
Ο κ. Γιαννακούρας: Άρα λοιπόν παίρνουμε απόφαση σήμερα...
Ο κ. Λυτρίβης: Νομίζω είχε παρθεί και από την προηγούμενη φορά, αλλά …
Ο κ. Γιαννακούρας: Νομίζω ναι και είχε μειοψηφήσει ο κύριος Γίδης, νομίζω την
προηγούμενη φορά. Οπότε κάνουμε το ίδιο σήμερα, οπότε ξεκινάμε άμεσα, άμεσα, άμεσα
όμως.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Γίδης: Όχι, θεωρώ ότι τα χρήματα αυτά τα οφείλει η ΔΕΗ. Ανεξάρτητα αν θα πουληθεί ή
όχι, τα οφείλει η ΔΕΗ και όπως έχει δεσμευτεί ότι θα τα δώσει, θα τα δώσει. Δεν είναι... δεν
έχει φάει λεφτά από κάποιον η ΔΕΗ.

Ο κ. Γιαννακούρας: Εμείς όμως για να είμαστε κατοχυρωμένοι και καλυμμένοι, πρέπει να
κάνουμε μια κίνηση. Δεν προσβάλουμε τη ΔΕΗ με αυτό. Να είμαστε κι εμείς κατοχυρωμένοι
ότι...
Ο κ. Τσιριγώτης: Αν πουληθεί δεν έχουμε να κάνουμε με ΔΕΗ. Τελείωσε η ΔΕΗ τώρα για την
Αρκαδία.
Ο κ. Γιαννακούρας: Ναι.
Ο κ. Τσιριγώτης: Τώρα θα έχεις να κάνεις με κανέναν Κοπελούζο και δεν ξέρω με ποιόν.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Γιαννακούρας: Το μικροφωνάκι σας. Έτσι; Γιατί καταγράφονται τα πρακτικά. Όταν
μιλάει καθένας να πατάει το μικρόφωνο. Παίρνουμε λοιπόν απόφαση...

Ο κ. Φουσέκης: Κύριε Γιαννακούρα, μισό λεπτό. Θέλω να επισημάνω σε αυτό το θέμα ότι
κινδυνεύει η Επιτροπή να πάει για απιστία εάν δεν διασφαλίσει έγκαιρα την διεκδίκηση μέχρι
τώρα του τέλους. Για απιστία και παράβαση καθήκοντος. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και έτσι
πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε ελάχιστο χρόνο, γι΄αυτό λοιπόν πρέπει σήμερα να
συνεννοηθούμε και να αποφασίσουμε για το συγκεκριμένο. Το δε δεύτερο το ανέλυσε ο κύριος
Τσιριγώτης. Θεωρώ ότι είναι το επιβαλλόμενο καθήκον για την αρμονική συνύπαρξη των
κοινωνιών και των φορέων της αυτοδιοίκησης, τόσο του Δήμου όσο και της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.

Ο κ. Γιαννακούρας: Συζητάμε τώρα για την πώληση της ΔΕΗ και τι επιπτώσεις θα έχει στο
λιγνιτόσημο. Και είπαμε, κάνουμε μια ενημέρωση ότι δεν έχουμε πάρει καθόλου χρήματα
πλέον. Η ΔΕΗ δεν μας βάζει χρήματα. Η ΔΕΗ προφορικά λέει “Δεν τα χάνετε”. Έχετε χρήματα
ακόμα να χρησιμοποιήσετε, μου λέει κάθε φορά που μιλάω. Και εμείς είπαμε σήμερα ότι
πρέπει, πρώτον, να διεκδικήσουμε άμεσα τα χρήματα που μας χρωστάει, γιατί δεν ξέρουμε
μεθαύριο κάθε ιδιώτης τι γίνεται. Αν και νομίζω ότι είναι υποχρέωση της ΔΕΗ, όπως είπε ο
κύριος Γίδης και τα χρήματα αυτά δεν θα χαθούνε, αλλά πρέπει να είμαστε κατοχυρωμένοι και
νομικά εμείς και πρέπει άμεσα λοιπόν να κάνουμε κάτι. Δηλαδή να βάλουμε ένα
χρονοδιάγραμμα ότι πρέπει να έχουμε απάντηση εντός του Απριλίου.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Γιαννακούρας: Ναι. Απλώς μιλήσαμε προφορικά, είπαμε...
Ο κ. *************: Είχαμε συμφωνήσει. Απλώς ******
Ο κ. Αντωνόπουλος: Που είχαμε καταλήξει; Είχαμε καταλήξει να κάνουμε κάποια παρέμβαση
νομίζω;
Ο κ. Γιαννακούρας: Είχαμε πει να κάνουμε μια νομική. Μια νομική παρέμβαση.
Ο κ. Αντωνόπουλος: ************
Ο κ. Γιαννακούρας: Όχι, αλλά τώρα πλέον θα το κάνουμε άμεσα, γιατί έφτασε ο κόμπος στο
χτένι. Η ΔΕΗ πωλείται από την 1η Ιουνίου, οπότε να ξέρουμε τουλάχιστον τι γίνεται.
Ο κ. Τσιριγώτης: Όχι μόνο. Το είπα και στην προηγούμενη.
Ο κ. Γίδης: Το είχαμε... είχε παρθεί απόφαση να ζητηθεί να γίνει εξώδικη κατάσχεση
λογαριασμών.
Ο κ. Γιαννακούρας: Ναι.
Ο κ. Τσιριγώτης: Αυτό είχαμε πει. Αυτό.
Ο κ. Γίδης: Αυτό είχαμε πει. Και εκεί είχα διαφωνήσει.
Ο κ. Γιαννακούρας: Άρα λοιπόν εφαρμόζουμε αυτό το οποίο είχαμε πάρει απόφαση την
προηγούμενη φορά. Έτσι;
Ο κ. Φουσέκης: Ακριβώς.
Ο κ. Τσιριγώτης: Και κάτι... Το είπα και στην πρωτολογία μου. Ο ρόλος ο δικός μας, της
Επιτροπής, μετά την πώληση της Μεγαλόπολης τον Μάιο, ποιος θα είναι; Δεν θα υπάρχουμε.
Ο κ. Γιαννακούρας: Και το δεύτερο, να ζητήσουμε... Να ζητήσουμε...
Ο κ. Τσιριγώτης: Δεν πρέπει να γίνουν διευκρινήσεις; Γι’ αυτό είπα να μπει στο σχέδιο
Νόμου, να διεκδικηθεί, να μπει ο Νόμος του 2013, δεν θυμάμαι το νούμερο, τον αριθμό, που
έχει τα πάντα μέσα.
Ο κ. Γιαννακούρας: Άρα εκεί μιλάμε με το Υπουργείο.
Ο κ. Τσιριγώτης: Ε βέβαια στο Υπουργείο.
Ο κ. Φουσέκης: Να μην καταργηθεί ο προηγούμενος Νόμος.
Ο κ. Γιαννακούρας: Να ισχύσει ο νόμος του ‘13 και μετά την πώληση.
Ο κ. Φουσέκης: Προβλέπεται στο σχέδιο νόμου να καταργηθεί.
Ο κ. Τσιριγώτης: Δεν υπάρχουμε από τον Μάιο. Εάν δοθούν προσφορές τον Μάιο από
ιδιώτες και πωληθούν οι μονάδες της ΔΕΗ, δεν υπάρχει επιτροπή πλέον. Πάνε.
Ο κ. Γιαννακούρας: Και θα κάνει ο κάθε Περιφερειάρχης ή Αντιπεριφερειάρχης, αυτό που
θέλει.
Ο κ. Τσιριγώτης: Και τα χρήματα τα προηγούμενα ποιος θα τα διαχειρίζεται; Όταν δεν θα
υπάρχει αυτή η Επιτροπή;
Ο κ. Αντωνόπουλος: Τα προηγούμενα ή...
Ο κ. Τσιριγώτης: Αυτά που μας οφείλουν.
Ο κ. Αντωνόπουλος: Μέχρι σήμερα.
Ο κ. Γιαννακούρας: Και αυτά τα οποία θα προκύψουν.
Ο κ. Τσιριγώτης: Είναι δηλαδή ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν με το νόμο.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Γιαννακούρας: Άρα λοιπόν έχει κάποιος...; Κώστα, μην χρονοτριβούμε.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Γιαννακούρας: Έχει κάποιος αντίρρηση για τις κινήσεις αυτές; Γιατί πρέπει να
προχωρήσουμε. Όχι, έτσι; Άρα προχωράμε άμεσα. Πρώτον, νομικά με την ΔΕΗ και δεύτερον, η
επαφή με το Υπουργείο για να ισχύσει ο νόμος του ‘13.
Ο κ. Μπιλίσης: Νομικά, θα κάνουμε ένα εξώδικο στη ΔΕΗ, έτσι;
Ο κ. Γιαννακούρας: Ναι, εξώδικο.
Ο κ. Μπιλίσης: Ωραία.
Ο κ. Γιαννακούρας: Και να έχουμε και μια νομική ενημέρωση, από έναν νομικό, έτσι;

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Αντωνόπουλος: Κατά την άποψή μου, το εξώδικο δεν φτάνει. Και μια κοινοποίηση μιας
διαμαρτυρίας για το ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ΔΕΗ; Αυτό δεν φτάνει. Εγώ πιστεύω ότι θα
πρέπει... δεν ξέρω αν υπάρχει νομικός σύμβουλος εδώ που μπορεί να μας βοηθήσει. Υπάρχει;
Ο κ. Γιαννακούρας: Ναι.
Ο κ. Αντωνόπουλος: Λοιπόν. Να ζητήσουμε εμείς να γίνει μια μορφή, ας το πούμε έτσι,
απαίτησης των οφειλών μας.
Ο κ. Γιαννακούρας: Αυτό.
Ο κ. Αντωνόπουλος: Όπως ισχύει με όλες τις απαιτήσεις. Τι προβλέπεται αυτό. Το δεύτερο
είναι αν το θεσμικό πλαίσιο, αυτό που υπάρχει, να ισχύσει και μετά την πώληση. Δηλαδή να
ανεξαρτητοποιηθεί ο φορέας αυτός, με την διαχείριση του τέλους και να μην συνδέεται με το
ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της ΔΕΗ. Αν είναι δηλαδή χτες το Ελληνικό δημόσιο, ή αύριο ας πούμε
ένας ιδιώτης. Γιατί, να σας πω κάτι. Ούτως ή άλλως τα προβλήματα για τα οποία ιδρύθηκε ή
συστάθηκε αυτή η Επιτροπή, δεν σταματάνε αν αλλάξει χέρια η ΔΕΗ. Έτσι δεν είναι; Οι
επιπτώσεις δηλαδή που έρχεται να καλύψει αυτός ο πόρος δεν αναστέλλονται. Άρα λοιπόν γιατί
να ανασταλεί η λειτουργία της Επιτροπής που λέτε, ή ας πούμε της χρηματοδότησης. Καλά, για
την χρηματοδότηση ίσως δεν κουβεντιάζουμε, αλλά για όλα τα υπόλοιπα.
Ο κ. Τσιριγώτης: Γιατί δεν είναι δημόσια **********
Ο κ. Αντωνόπουλος: Μπράβο. Σ’ αυτήν... κοιτάξτε. Σ΄ αυτήν την λογική...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Αντωνόπουλος: Δήμαρχε, σ’ αυτή τη λογική πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό αυτό
και να το διεκδικήσουμε νομικά. Δηλαδή ένα είναι οι απαιτήσεις μέχρι σήμερα. Θα πρέπει να τις
διασφαλίσουμε νομικά με κάποια... δεν ξέρω πως θα γίνει αυτό... Δεν ξέρω πως γίνεται αυτό το
πράγμα νομικά, πάντως υπάρχει τρόπος, τέλος πάντων. Θα το δούμε, όπως όλες οι απαιτήσεις.
Και το δεύτερο είναι να ισχύσει, στο μεταβατικό αυτό στάδιο, το ίδιο καθεστώς,
θεσμοθετημένα, με ανεξάρτητο φορέα, ο οποίος προφανώς δεν θα εμπλέκεται το κράτος όπως
την προηγούμενη φορά. Θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό πρέπει να διασφαλιστεί
όμως.
Ο κ. Γιαννακούρας: Άρα είπαμε λοιπόν, πρώτον προχωράμε νομικά με την ΔΕΗ και
δεύτερον...
Ο κ. Αντωνόπουλος: Όχι όμως με εξώδικα. Εξώδικα …
Ο κ. Γιαννακούρας: Όχι, όχι. Θα ορίσουμε δικηγόρο...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Αντωνόπουλος: Αυτό, αυτό.
Ο κ. Γιαννακούρας: Απλώς και βάζουμε ένα χρονοδιάγραμμα, εντός του Απριλίου να έχει
γίνει αυτό.
Ο κ. Αντωνόπουλος: Εμείς σήμερα ψηφίζουμε γι’ αυτό. Και λέμε ναι σε αυτό.
Ο κ. Γιαννακούρας: Και εντός του Απριλίου. Έτσι; Δεσμευόμαστε εντός του Απριλίου να
έχουμε προχωρήσει στα δύο αυτά. Πάμε λοιπόν στα θεματάκια μας τώρα, γιατί είμαστε και
λίγο βιαστικοί. Λοιπόν. Όπως είπα και προηγουμένως, για τους καινούριους που ήρθαν, ότι δεν
έχουμε χρήματα. Βάζουμε από εκπτώσεις άλλων χρημάτων κάποια τελείως απαραίτητα έργα
που έχουν προκύψει. Κάποιες ανάγκες στην περιοχή. Το πρώτο το οποίο το θεωρώ πολύ
απαραίτητο είναι ο δρόμος Δυρράχι – Πολιανή – Θουρία. Είναι χάλια. Έτσι; Πρέπει άμεσα να
βάλουμε κάποια χρήματα εκεί, γιατί είναι σε πολύ κακή κατάσταση ο δρόμος και εμείς
προτείνουμε 300.000 €, μετά από έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Αρκαδίας για το δρόμο
αυτό. Έχει κάποιος αντίρρηση;
Ο κ. Κουρουνιώτης: Κύριε Γιαννακούρα;
Ο κ. Γιαννακούρας: Ναι. Ο Βασίλης.
Ο κ. Κουρουνιώτης: Θα ήθελα το εξής. Δεν έπρεπε να υπάρχει, πίσω από κάθε έργο, το τι θα
γίνει; Δηλαδή λέμε τώρα μια αοριστία, 300.000 €. Στα όρια του Δήμου, του Νομού. Που θα
πάει;
Ο κ. Γιαννακούρας: Είναι από το Δυρράχι προς την Μεσσηνία.
Ο κ. Κουρουνιώτης: Ναι, αλλά όμως δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια εισήγηση του κυρίου
Πανουκλιά; Έχουμε έναν πίνακα εδώ της Περιφέρειας που λέει αυτά τα έργα. Πως; Γιατί;
Δηλαδή βλέπω εδώ, ΤΚ Βάγγου. Γιατί στου Βάγγου; Στην Τοπική Κοινότητα του Βάγγου; Είναι
ο επαρχιακός δρόμος Βάγγου – Καράτουλα; Γιατί;
Ο κ. Γιαννακούρας: Όχι. Είναι ο επαρχιακός δρόμος που πάει για του Βάγγου.
Ο κ. Κουρουνιώτης: Μόνο; Αποκλειστικά για του Βάγγου; Πως δηλαδή; Υπάρχει θέμα σε
αυτό τον δρόμο;
Ο κ. Γιαννακούρας: Υπάρχει θέμα. Για να το βάλουμε υπάρχει θέμα.
Ο κ. Κουρουνιώτης: Ναι, αλλά δεν έπρεπε να υπάρχει εδώ πέρα μια εισήγηση;
Ο κ. Γιαννακούρας: Ε πως; Δεν υπάρχει εισήγηση Κώστα; Δεν έχεις εισήγηση για τα... Ο
κύριος Πανουκλιάς.
Ο κ. Πανουκλιάς: Όχι. Αυτές είναι... Καταρχάς οι περισσότερες είναι απαιτήσεις, δηλαδή,
Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη. Η υπηρεσία μας δηλαδή έχει πάει και έχει κάνει μια μικρή
εκτίμηση του κόστους, πρώτα και κύρια. Χωρίς δηλαδή κάποια τεχνική περιγραφή, κάποια
τεχνική έκθεση.
Ο κ. Γιαννακούρας: Η οποία θα γίνει μετά, όταν θα γίνει η μελέτη, βεβαίως.
Ο κ. Πανουκλιάς: Έτσι. Όταν εγκριθούν δηλαδή οι πιστώσεις, θα δούμε δηλαδή τι μπορούμε
να κάνουμε. Ένα αυτό. Και το δεύτερο δηλαδή ζήτημα είναι το ότι, σίγουρα όταν θα
ξεκινήσουμε να το κατασκευάζουμε θα υπάρχει μια τεχνική και μια μελέτη του δρόμου που
θέλουμε να κατασκευάσουμε. Αυτά είναι αιτήματα. Τα οποία έχουν δοθεί στην υπηρεσία μας,
από την πολιτική ηγεσία και εμείς δηλαδή ως είμαστε υποχρεωμένοι ερχόμαστε και κάνουμε
δηλαδή μια...
Ο κ. Γιαννακούρας: Και εμείς δεχόμαστε αιτήματα από κάποιους τοπικούς παράγοντες, είτε
Δήμαρχος είναι αυτός, είτε τοπικός Πρόεδρος…
Ο κ. Πανουκλιάς: Έτσι. Μην με βάζετε όμως *************
Ο κ. Γιαννακούρας: ...και από ιδία αντίληψη που έχουμε από μόνοι μας. Γιατί γυρίζουμε στο
νομό συνέχεια. Δεν καθόμαστε. Ειδικά αυτό το κομμάτι Δυρράχι – Πολιανή, το έχω δει και εγώ
ο ίδιος. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν ξέρω αν έχεις περάσει ποτέ από εκεί, γιατί...
είναι πολύ χάλια.
Ο κ. Φουσέκης: Εγώ περνώ κάθε εβδομάδα, δυο φορές.
Ο κ. Γιαννακούρας: Γιάννη μου, τον ξέρεις τον δρόμο. Λοιπόν. 300.000 € λοιπόν. Έχει
κάποιος αντίρρηση;
ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Γιαννακούρας: Έχει κάποιος αντίρρηση; Όχι. Προχωράμε παρακάτω. Το δεύτερο τώρα,
είναι 1.500 €. Είναι συμμετοχή και πίστωση του έργου για το... για πληρωμή εξόδων
δημοσίευσης διακηρύξεων έργων σε εφημερίδες. Άλλαξε ο νόμος. Δεν μπορούν να
καλυφθούνε. Ο κύριος Πανουκλιάς, εδώ, γιατί κάποια στιγμή ήταν υποχρεωτικό αυτό. Δεν
προέκυψε ανάδοχος να πληρώσει. Πρέπει να τα καλύψουμε αυτά τα λεφτά. Είναι 1.500 €, έτσι;
Κύριε Πανουκλιά; Μπορείτε να το εξηγήσετε λιγάκι; Με δυο κουβέντες;
Ο κ. Πανουκλιάς: Δεν είναι. Είναι...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Γιαννακούρας: Επειδή δεν προέκυψε ανάδοχος μετά, έχουν προκύψει τα έξοδα αυτά και
τα χρωστάμε στην εφημερίδα των δημοπρασιών. Τελείωσε. Το τρίτο είναι “Επισκευή στέγης
κτιρίου Συλλόγου Καρυτινών, κτίριο καθηγητή Δημητρακόπουλου, στην ΤΚ Καρύταινας Δήμου
Μεγαλόπολης”. Εκεί είναι ένα κτίριο του μεγάλου νομικού του Δημητρακόπουλου, το οποίο το
έχει παραχωρήσει στην Καρύταινα. Ένα πολύ ωραίο κτίριο, το οποίο θα καταρρεύσει, εάν δεν
κάνουμε κάτι. Το έχω δει κι εγώ από κοντά. Σπύρο; Το θέμα αφορά εσάς, για την Μεγαλόπολη.
Είναι για το κτίριο στην Καρύταινα. Του Δημητρακόπουλου.
Ο κ. Τσιριγώτης: Το έχουμε. Το γνωρίζουμε.
Ο κ. Γιαννακούρας: Το γνωρίζετε. Εμείς δεσμευτήκαμε να φτιάξουμε την στέγη τουλάχιστον.
Να μην πέσει σε πρώτη φάση, γιατί εκεί θέλουν να κάνουν διάφορα. Να γίνουν συνέδρια. Είναι
ένα ιστορικό κτίριο του μεγάλου καθηγητή
Ο κ. Φουσέκης: Είναι παραδοσιακό.
Ο κ. Γιαννακούρας: Και παραδοσιακό όπως λέει και ο Γιάννης. Και βάλαμε 24.800 € για να
φτιάξουμε άμεσα την σκεπή να μην πέσει. Υπάρχει μελέτη. Έχει μελέτη ο Δήμος Καρυτινών.
Έχει φτιάξει μελέτη. Ναι;

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Γιαννακούρας: Έχουμε κάνει ήδη προγραμματική σύμβαση. Λοιπόν.
Ο κ. Κουρουνιώτης: Κύριε Γιαννακούρα; Πάνω σε αυτό το θέμα.
Ο κ. Γιαννακούρας: Οτιδήποτε είναι δημοτικό θέλει προγραμματική σύμβαση, γιατί τα ξέρεις.
Τα ξέρεις.
Ο κ. Κουρουνιώτης: Το συγκεκριμένο είναι δημοτικό; Είναι δημοτικό το κτίριο;
Ο κ. Γιαννακούρας: Είναι του Δήμου τώρα Σπύρο, ή είναι του Συλλόγου εκεί. Γιατί... Του
συλλόγου;
Ο κ. Τσιριγώτης: Όχι. Δεν είναι του Συλλόγου. Η χρήση έχει παραχωρηθεί στο Σύλλογο. Είναι
του Δήμου. Το ακίνητο ανήκει στον Δήμο. Πρώην Δήμος Γόρτυνος, νυν Δήμος Μεγαλόπολης
σήμερα. Και έχει παραχωρηθεί από τον πρώην Δήμο Γόρτυνος η χρήση του στον Σύλλογο, για
Χ χρόνια. Δεν θυμάμαι πόσα.
Ο κ. Γιαννακούρας: Άρα η προγραμματική θα γίνει μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου.
Ο κ. Κουρουνιώτης: Άρα πρέπει να αλλάξει ο τίτλος τότε. Κύριε Πρόεδρε; Πρέπει να αλλάξει
ο τίτλος τότε.
Ο κ. Γιαννακούρας: Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι εδώ πέρα...
Ο κ. Τσιριγώτης: Δεν είναι με τον Σύλλογο.
Ο κ. Γιαννακούρας: Δεν είναι “Επισκευή στέγης κτιρίου Συλλόγου Καρυτινών, κτίριο
καθηγητή Δημητρακόπουλου”.
Ο κ. Τσιριγώτης: Η χρήση είναι στο Σύλλογο.
Ο κ. Γιαννακούρας: Άρα βάζουμε “κτιρίου καθηγητή Δημητρακόπουλου”. Δεν βάζουμε τον
Σύλλογο καθόλου. Σβήνει η λέξη Σύλλογος Καρυτινών.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Γιαννακούρας: Όχι. Εμείς θα φτιάξουμε. Θα τη φτιάξει η Περιφέρεια τη σκεπή. Ο κύριος
Τσαρπάλας θα ασχοληθεί εδώ πέρα, που είναι και ειδικός.
Ο κ. Τσιριγώτης: ****************
Ο κ. Γιαννακούρας: Τη στέγη φτιάχνουμε εδώ σε πρώτη φάση...
Ο κ. Πανουκλιάς: Το μεγάλο πρόβλημα είναι οι οικοδομικές άδειες.
Ο κ. Γιαννακούρας: Το μικροφωνάκι σου Σπύρο.
Ο κ. Πανουκλιάς: Το ξέρω.
Ο κ. Γιαννακούρας: Το μικρόφωνό σου πάτα.
Ο κ. Τσιριγώτης: Ο Σύλλογος έχει κάνει ολόκληρη μελέτη και μέσα στη μελέτη είναι και η
κεραμοσκεπή. Τώρα πως θα γίνει να βγει από τη μελέτη μόνο η κεραμοσκεπή, είναι δική σας
δουλειά.
Ο κ. Γιαννακούρας: Μα τα έχει φέρει. Τα έχει φέρει αυτά.
Ο κ. Πανουκλιάς: Όχι. Βάση της μελέτης θα εκδοθεί η οικοδομική άδεια για την επισκευή
στέγης και μόνο.
Ο κ. Τσιριγώτης: Ωραία. Εντάξει.
Ο κ. Πανουκλιάς: Εκεί λοιπόν δηλαδή θα τοποθετηθεί και η εργολαβία.
Ο κ. Γιαννακούρας: Εμείς θα φτιάξουμε τη στέγη, να μην πέσει σε πρώτη φάση το κτίριο και
από εκεί και πέρα βλέπουμε. Λοιπόν.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Γιαννακούρας: Είχανε φτιάξει το κτίριο πάλι τώρα; Εσύ θα είχες πάει σε κανένα άλλο
Τάκη.
Ο κ. Γκανάς: *************
Ο κ. Γιαννακούρας: Στο Δημαρχείο; Όχι. Είναι δεξιά αυτό. Δηλαδή στο Δημαρχείο θα είχες
πάει εσύ. Αυτό είναι μεγάλο κτίριο. Μπροστά, έτσι. Πολύ μεγάλο. Πέτρινο. Δεν είναι δεξιά.
Λοιπόν. Λάθος κάνεις. Ψηφίζουμε λοιπόν θετικοί όλοι. Ομόφωνα. Το επόμενο έργο...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Τσιριγώτης: Το γνωρίζει ότι έγινε και διατηρητέο το κτίριο. Από το Υπουργείο
Πολιτισμού. Θα το δεις.
Ο κ. Γιαννακούρας: Άρα είναι και Υπουργείο Πολιτισμού μέσα στην προγραμματική.
Ο κ. Τσιριγώτης: Ναι. Για τον Κώστα το λέω, για να το έχει υπόψη του.
Ο κ. Πανουκλιάς: Γίνανε εργασίες. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια προγραμματική σύμβαση. Εάν
παρεμβαίνει λοιπόν το Υπουργείο Πολιτισμού, πρέπει να μπει και το Υπουργείο Πολιτισμού.
Ο κ. Γιαννακούρας: Ναι, ναι, ναι.
Ο κ. Τσιριγώτης: Γι’ αυτό σας το λέω.
Ο κ. Πανουκλιάς: Που σημαίνει δηλαδή χρονοβόρες διαδικασίες τεράστιες. Δεν υπάρχει
περίπτωση να παρέμβεις αν δεν σε αφήσουνε.
Ο κ. Τσιριγώτης: Και μας είχαν ζητήσει... μας είχε ζητήσει ο Σύλλογος για διατηρητέο να το
πάμε στο Υπουργείο Πολιτισμού για να μπει σε πρόγραμμα. Για να χρηματοδοτηθεί.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Γιαννακούρας: Για να καταλάβεις, για την Μονή Καλτεζών, που λέω την ιστορία τώρα,
έχουμε στείλει την προγραμματική εδώ και ένα χρόνο στο Υπουργείο Πολιτισμού και ακόμα δεν
έχουμε πάρει απάντηση. Λοιπόν. Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν. Είναι ένταξη
ολοκλήρωσης αποκατάστασης βατότητας του δρόμου προς ΤΚ Βάστα. Εκεί κάναμε έναν
περιφερειακό δρόμο, διότι το πέρα μέρος του χωριού δεν περνάει μεγάλο όχημα και πιο πολύ
είναι σε μια πυρκαγιά, σε κάτι τέτοιο, χρειάστηκε να γίνει μια περιμετρική του Βάστα. Τα λεφτά
δεν φτάσανε και έχουνε μείνει 200 – 300 μέτρα για να ολοκληρώσουμε το έργο αυτό, να
μπορούν λοιπόν να πηγαίνουν μεγάλα οχήματα, ένα ασθενοφόρο, μια πυροσβεστική, στα πέρα
σημεία του χωριού. Στα δυτικά σπίτια του χωριού. Γι’ αυτό βάλαμε ακόμα 50.000 € για να
ολοκληρωθεί αυτή η περιμετρική στο Βάστα. Έχει κάποιος αντίρρηση; Ωραία. Προχωράμε
λοιπόν στο επόμενο έργο. Είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο Βασίλης. Ότι... 100.000 € για
το χωριό Βάγγου. Εκεί είχαμε φτιάξει πιο παλιά το δρόμο, αλλά το πάνω μέρος έχει τρίψει η
άσφαλτος και έχει γυαλίσει απ’ ότι μου είπανε και είναι επικίνδυνο. Γλυστράει. Και συγχρόνως
θέλουν να το ολοκληρώσουνε που περνάει στο πάνω μέρος του χωριού. Είναι ο δρόμος που
πάει για του Βάγγου. Εκεί βάλαμε 100.000 €. Εντάξει; Άλλες 100.000 € είναι ο δρόμος για τη
Βελιγοστή. Που έχει αρκετά προβλήματα και βάλαμε άλλες 100.000 €. Προχωράμε και σε αυτό;
Επίσης τώρα είναι ένας οικισμός Παλάτου και συνδέει... το Παλάτου είναι συνοικισμός του
Κωτυλίου. Και θέλουμε να συνδέσουμε το Κωτύλιο – Παλάτου προς την Ανδρίτσαινα. Γι’ αυτό
λοιπόν ζητούμε την ένταξη με 150.000 €. Δυτική έξοδος προς Τσουράκι – Ανδρίτσαινα λέγεται
αυτό. Εντάξει;
Ο κ. Κουρουνιώτης: Όχι. Εγώ δεν το ψηφίζω αυτό.
Ο κ. Γιαννακούρας: Ο Βασίλης...
Ο κ. Κουρουνιώτης: Είναι όρια Δήμου Ηλείας. Με την επιφύλαξη ότι είναι όρια Δήμου Ηλείας.
Ο κ. Γιαννακούρας: Όχι. Δεν είναι Ηλείας. Αυτό που φτιάχνουμε εμείς είναι...
Ο κ. Κουρουνιώτης: Είναι όρια Δήμου Ηλείας. Γι’ αυτό δεν το ψηφίζω.
Ο κ. Γιαννακούρας: Ωραία. Και πάμε στο τελευταίο...
Ο κ. Τσιριγώτης: Μισό λεπτό. Γιατί άμα είναι όρια Ηλείας...
Ο κ. Γιαννακούρας: Εμείς θα φτιάξουμε το δικό μας όριο.
Ο κ. Τσιριγώτης: Ε, αυτό θέλω. Να υπάρξει μια δέσμευση από εσάς.
Ο κ. Πανουκλιάς: Δεν μπορούμε να πάμε σε άλλο νομό.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Τσιριγώτης: Γι’ αυτό το λέω.
Ο κ. Γιαννακούρας: Όπως και προηγουμένως που λέγαμε για την Πολιανή, Δυρράχι –
Πολιανή, είπαμε μέχρι τα δικά μας όρια.
Ο κ. Κουρουνιώτης: από την Αγία Ελένη, επειδή ξέρω πολύ καλά την τοποθεσία, από την
Αγία Ελένη και πάνω, και δεξιά κάτω, προς Τσουράκι, είναι Νομός Ηλείας. Άρα δεν μπορείς...
εγώ τουλάχιστον προσωπικά...
Ο κ. Γιαννακούρας: Κατεύθυνση μάλλον δείχνει, έτσι, ο δρόμος που λέει Τσουράκι.
Ο κ. Πανουκλιάς: Δεν νομιμοποιείται να πάμε σε άλλο Νομό.
Ο κ. Κουρουνιώτης: Ναι. Αλλά πως το βάλατε όμως;
Ο κ. Πανουκλιάς: Όχι. Δεν νομιμοποιείτε να πάμε στον Δήμο Γορτυνίας.
Ο κ. Γιαννακούρας: Ωραία Κώστα. Αντιληπτό.
Ο κ. Πανουκλιάς: Λοιπόν, υπάρχει ένα κομμάτι, δεν το έχω δει, υπάρχει ένα κομμάτι λοιπόν,
που είναι μέσα στα όριά μας. Αυτό μπορούμε να πάμε να το φτιάξουμε.
Ο κ. Γιαννακούρας: Και το όγδοο έργο λοιπόν, που το έχει βάλει ο κύριος Πανουκλιάς, είναι
“Συντήρηση, αποκατάσταση βατότητας οδού Μεγαλόπολης – Λυκαίου μέσω Θωκνίας”. Δεν
ξέρω Κώστα για που το λες αυτό. 500.000 € είναι αυτό.
Ο κ. Πανουκλιάς: Αυτό το ξέρετε. Έχουν γίνει επερωτήσεις χιλιάδες δηλαδή στη Βουλή. Ο
δρόμος αυτός είναι αυτό ο οποίος περνάει μέσω γέφυρας Θωκνίας και πηγαίνει...
Ο κ. Γιαννακούρας: Είναι ο δρόμος δηλαδή που φεύγει από δω από τον Αγιώργη εδώ, τον
δρόμο της Καρύταινας...
Ο κ. Πανουκλιάς: Έτσι. Εκεί βέβαια... εκεί υπάρχει το γεφύρι.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Γιαννακούρας: Ναι, αλλά ο κύριος Γίδης μου λέει εδώ ότι ο δρόμος αυτός κλείνει το
βράδυ. Είναι της ΔΕΗ. Η μπάρα.
Ο κ. Πανουκλιάς: Δεν ξέρω αν είναι της ΔΕΗ. Είναι ένα κομμάτι της ΔΕΗ. Δεν είναι όλος της
ΔΕΗ. Αυτό είναι ένας επαρχιακός...
Ο κ. Τσιριγώτης: Ποιός δρόμος κλείνει;
ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Φουσέκης: Ο κύριος Πανουκλιάς την έχει κατά νου.
Ο κ. Γιαννακούρας: Ποιά Αγίου Γεωργίου Γιάννη;
Ο κ. Φουσέκης: Η Αγίου Γεωργίου είναι όταν φεύγεις από την Μεγαλόπολη *************
για το Ψαθί. Για το ορυχείο.
Ο κ. Γιαννακούρας: Γι’ αυτόν μιλάτε; Γιατί εγώ ξέρω ότι οι επερωτήσεις που γίνανε και στο
Περιφερειακό Συμβούλιο, έγιναν για το δρόμο που ξεκινάει από τον Αγιώργη, το εκκλησάκι
πριν την Πλάκα.
Ο κ. Τσιριγώτης: Όχι.
Ο κ. Γιαννακούρας: Γι΄αυτό έγιναν οι επερωτήσεις. Δεν έγιναν για τον δρόμο...
Ο κ. Τσιριγώτης: Εκεί δεν έχει καμία δουλειά η Θωκνία.
Ο κ. Γιαννακούρας: Κώστα. Δεν νομίζω να έχει...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Γιαννακούρας: Οι επερωτήσεις που γίναν όμως Σπύρο έγιναν για τον δρόμο από τον
Αγιώργη της Πλάκας.
Ο κ. Πανουκλιάς: Εμείς πάμε στον επαρχιακό μας δρόμο.
Ο κ. Γιαννακούρας: Εκεί έχει πρόβλημα ο δρόμος αυτός;
Ο κ. Πανουκλιάς: Έχει πρόβλημα ο δρόμος αυτός. Και μάλιστα δηλαδή, επειδή υπάρχει και το
γεφύρι της Θωκνίας, ήδη δηλαδή γίνεται και πρόταση, που θα έρθει και στο Περιφερειακό,
όπου θα γίνει μια μελέτη για να αντικατασταθεί αυτό το γεφύρι, γιατί είναι σε παμπάλαια
κατάσταση...
Ο κ. Τσιριγώτης: Κάθε χρόνο πλημμυρίζει.
Ο κ. Πανουκλιάς: Κάθε χρόνο πλημμυρίζει, έχουμε...
Ο κ. Γίδης: Όχι, κάτσε. Ποιο γεφύρι; Αυτό που είναι πριν τη Θωκνία; Την Μπαρμπουτσάνα
που λέμε;
Ο κ. Πανουκλιάς: Ναι.
Ο κ. Γίδης: Αυτό είχε καταστραφεί με τις πλημμύρες και το φτιάξαμε εμείς εξ ολοκλήρου. Και
το καθαρίσαμε…
Ο κ. Πανουκλιάς: Άλλο το καθαρίσαμε. Δεν υπάρχει παροχέτευση εκεί πέρα. Δεν υπάρχει
παροχέτευση. Εκείνο το γεφύρι το παλιό έχουμε ακόμα. Το γεφύρι το παλιό λοιπόν δηλαδή,
είναι ένα το οποίο έχει... είναι εξάδυμο; Έξι σωληνωτά έχει από κάτω;
Ο κ. Γιαννακούρας: Έξι σωληνωτά. Ναι.
Ο κ. Φουσέκης: Έξι σωληνωτά αποκάτω.
Ο κ. Πανουκλιάς: Έτσι. Αυτό δεν μπορεί να πάρει την παροχέτευση του νερού. Γιατί δηλαδή
ο δρόμος που έρχεται ... δηλαδή το ποτάμι που έρχεται από τον Ελισσώνα, είναι τόσο πολύ
μεγάλο, που αν κάποια κλαριά ή οτιδήποτε, φράξουν ένα – δύο, τότε δηλαδή σταματάει. Και
πάντα έχουμε δηλαδή την πλημμύρα εκεί. Γι’ αυτό και λέμε δηλαδή να βάλουμε ένα κονδύλι,
να δούμε, να το μελετήσουμε. Ίσως το φτιάξουμε λίγο πιο κάτω. Βέβαια υπάρχει το κτίριο της
ΔΕΗ εκεί. Λίγο πιο κάτω δηλαδή. Ανάντι δηλαδή αυτού. Ή κατάντι, θα το δούμε δηλαδή. Για να
μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την παροχή νερού που υπάρχει πάντα εκεί.
Ο κ. Γιαννακούρας: Λοιπόν. Προχωράμε τώρα στο... Αυτά, ψηφίζουμε λοιπόν. Ψηφίζει
κάποιος αρνητικά γι’ αυτό; Όχι, έτσι; Θετικά όλοι. Τελειώσαμε... Με επιφύλαξη ο κ.Μπόκολας.
Λοιπόν. Πάμε τώρα. Για ποιο λόγο η επιφύλαξη;

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Γιαννακούρας: Τώρα. Βάζω τώρα και δυο εκτός ημερησίας. Μόνο να τελειώσουμε. Μην
συζητάτε. Τι είναι; Υπάρχει κάποιο; Λοιπόν. Είναι δυο εκτός ημερησίας. Το πρώτο είναι, επειδή
έχουμε κάποιους κόμβους σκοτεινούς, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Ο ένας κόμβος είναι,
μεγάλος κόμβος, έξω από το αρχαίο θέατρο, που φεύγει για τα δέκα, δεκαπέντε χωριά, τα
βόρεια της Μεγαλόπολης. Για Καράτουλα. Για Βάγγου, για Εκκλησούλα, για Τρίλοφο, για Ζώνη,
όχι Ζώνη, το άλλο.
Ο κ. Τσιριγώτης: Παλαμάρι.
Ο κ. Γιαννακούρας: Όλα, όλα αυτά. Είναι ένας κόμβος κεντρικός και είναι σκοτεινός. Πρέπει
να μπούνε κάποια φώτα εκεί.
Ο κ. Τσιριγώτης: ************
Ο κ. Γιαννακούρας: Εντάξει. Και από εκεί πάει. Και από εκεί πάει Σπύρο. Τρίλοφος, όλα αυτά.
Ο κ. Τσιριγώτης: Πάει, πάει. Εξυπηρετούνται πολλά χωριά από εκεί.
Ο κ. Γιαννακούρας: Ένας κόμβος είναι αυτός.
Ο κ. Τσιριγώτης: Έχουν γίνει και ατυχήματα εκεί.
Ο κ. Γιαννακούρας: Γιατί είναι και η στροφή της Μπαρμπουτσάνας εκεί και έχει πρόβλημα.
Το δεύτερο είναι μέσα στο χωριό Δερβένι, που είναι και οικισμός, δεν υπάρχουν
φώτα.
Ο κ. Τσιριγώτης: Μισό λεπτό. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, Κώστα, σε αυτό το έργο του
ηλεκτροφωτισμού, βάλτε εκεί να φτιάξουμε τις μπάρες επάνω στο γεφύρι.
Ο κ. Γιαννακούρας: Φτιάχνονται σήμερα οι μπάρες.
Ο κ. Τσιριγώτης: Α, εντάξει, εντάξει.
Ο κ. Πανουκλιάς: Καταρχάς εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την διαδικασία. Το έχω δηλώσει
πολλές φορές. Για να γίνει ηλεκτροφωτισμός και μάλιστα σε εθνικό δρόμο πρέπει να γίνει
μελέτη.
Ο κ. Γιαννακούρας: Να κάνουμε μελέτη.
Ο κ. Πανουκλιάς: Δεν είναι λοιπόν δηλαδή, να πάω εγώ επειδή εκτιμώ ότι θέλει τέσσερις
ιστούς, να πάω να ρίξω τέσσερις ιστούς εκεί πέρα και αυτή είναι όλη η ιστορία.
Ο κ. Γιαννακούρας: Μα έγινε μελέτη Κώστα, σε όλους του κόμβους, όπως ξέρεις. Και αυτά
που βάζουμε τώρα, που ξεκινήσαμε...
Ο κ. Πανουκλιάς: Την μελέτη... ποιος θα την αναλάβει την μελέτη; Αφού ξέρετε ότι οι
υπηρεσίες δεν έχουν καν δηλαδή προσωπικό. Ποιος θα την αναλάβει;
Ο κ. Γιαννακούρας: Δεν πήγαμε στην υπηρεσία του Κωστόγιαννη επειδή υπάρχει εκεί
ηλεκτρολόγος;
Ο κ. Πανουκλιάς: Και έχει κάνει μελέτη δηλαδή οδοτεχνική δηλαδή και ηλεκτροφωτισμού;
Ο κ. Γιαννακούρας: Ναι. Ναι. Μελέτη για Βλαχέρνα έχουμε έτοιμη...
Ο κ. Πανουκλιάς: Ας την αναλάβει ο κύριος Κωστόγιαννης.
Ο κ. ********: Είναι εθνικό δίκτυο ή επαρχιακό;
Ο κ. Γιαννακούρας: Άλλα... εθνικό είναι η Καρύταινα. Εθνικό, όλα. Αυτά όλα είναι εθνικό,
που λέμε τώρα, Έτσι; Και όλα αυτά που θα πω είναι εθνικό. Πρώτο λοιπόν είναι στον κόμβο...
Ο κ. Τσιριγώτης: ************
Ο κ. Γιαννακούρας: Είναι Μεγαλόπολη. Εθνικό δίκτυο αυτό. Και είναι ο κόμβος για τα χωριά
αυτά όλα. Δεύτερο και έχει δίκιο ο κύριος Τσιριγώτης, είπε να βάλουμε και να κάνουμε και τον
κόμβο που πάει για τα χωριά Ζώνη... Εκεί είναι μικρός κόμβος αυτός. Δεν θα πάρει πολλά
φώτα. Τρίτον είναι μέσα στο χωριό Δερβένι. Και τέταρτο είναι ανισόπεδη διάβαση που πάει
δεξιά για Ίσαρη – Βάστα και αριστερά Βελιγοστή... όλα τα χωριά αυτά, Ποταμιά. Είναι ο
ανισόπεδος... η γέφυρα.
Ηλεκτροφωτισμούς μιλάμε. Έτσι; Είναι αυτά. Και βάζουμε ένα ποσό 74.000 € μαζί με το ΦΠΑ,
για να το κάνουμε γρήγορα. Είναι ηλεκτροφωτισμός των κόμβων και του δρόμου. Επί εθνικού
δικτύου πάντα μιλάω. Έχει κάποιος αντίρρηση; Να προχωρήσουμε λοιπόν και σε αυτό. Και το
τελευταίο λοιπόν. Βάζουμε δύο εργάκια μικρά...
Ο κ. Τσιριγώτης: Βέβαια ο λογαριασμός θα επιβαρύνει την Περιφέρεια.
Ο κ. Γιαννακούρας: Αφού εθνικό δίκτυο είναι. Που θα πάει; Δεν μπορεί να πάει στο Δήμο
αυτό. Δεν μπορεί να πάει στο Δήμο.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Γιαννακούρας: Όχι, όχι. Κανονικά μέσα στο χωριό είναι του Δήμου. Θα τα δούμε τώρα
ποιος θα πληρώσει, θα δούμε. Ας γίνουν τα έργα, να καίει το φως και βλέπουμε ποιος θα
πληρώσει. Δεν χάνετε. Λοιπόν. Και το τελευταίο είναι δυο μικρά έργα, τα βάζω μαζί αυτά.
Ο κ. Τσιριγώτης: Είναι από ταμπέλα σε ταμπέλα.
Ο κ. Γιαννακούρας: Από 150 μέτρα πριν την ταμπέλα. Και 180 μέτρα μετά την ταμπέλα.
Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Δεν το δέχομαι εγώ αυτό. Γιατί αν πάτε στη Γορτυνία, έχει
εφαρμοστεί αυτό ακριβώς και πας σε έναν ωραίο δρόμο και όταν μπαίνεις μέσα στο χωριό πας
όλο λακκούβα. Πρέπει κάποια στιγμή να τα... να είναι ενιαία αυτά τα πράγματα. Τι θα πει τώρα
του Δήμου τώρα και...
Ο κ. Τσιριγώτης: Εντάξει.
Ο κ. Γιαννακούρας: Λοιπόν. Και πάμε τώρα στο τελευταίο εργάκι, τα οποία είναι δύο μαζί...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Γιαννακούρας: γι’ αυτό βιάζομαι. Για να πάω στο συνέδριο. Θα πάμε και στην κηδεία, θα
πάμε και στο... Προλαβαίνω να πάω. Λοιπόν. Προχωράμε τώρα στο επόμενο. Είναι ένας... ο
προς Πετρίνα ο δρόμος. Είναι βελτίωση βατότητας το δρόμου Βουτσαρά – Σκορτσινού προς
Πετρίνα.
Ο κ. Μπιλίσης: Προς Πετρίνα – Γραικού.
Ο κ. Γιαννακούρας: Όχι. Και του Γραικού δύο. 70 και 30, εκατό χιλιάδες μαζί, το βάζουμε ένα
έργο. Προς Πετρίνα και προς Γραικού. Εγώ τελείωσα. Όλα μαζί 100.000 € προς Γραικού και
προς Πετρίνα. Πρέπει και τους μικρούς οικισμούς να τους προσέχουμε και να μην τους
ξεχνάμε.
Ο κ. Κουρουνιώτης: Και ένα επιπλέον προ ημερησίας, για τον εξηλεκτρισμό που είπαμε. Αυτό
πρέπει...
Ο κ. Γιαννακούρας: Κάτσε. Αυτό είναι του Δήμου... Προχωράμε με του Δήμου τα έργα.
Ο κ. Φουσέκης: Όχι κάτσε. Μισό λεπτό. Για τα προ ημερησίας θέματα λέω. Τον εξηλεκτρισμό
να...
Ο κ. Γιαννακούρας: Τον είπα.
Ο κ. Φουσέκης: Παρακαλώ Γιάννη...
Ο κ. Γιαννακούρας: Ο Γιάννης ο Φουσέκης …

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Μπιλίσης: Λοιπόν. Για το θέμα αυτό θα βάλουμε: Βελτίωση βατότητας από επαρχιακή
οδό Βουτσαρά – Σκορτσινού, προς Πετρίνα...
Ο κ. Γιαννακούρας: Και προς Γραικού.
Ο κ. Μπιλίσης: Πετρίνα – Γραικού.
Ο κ. Γιαννακούρας: Όχι παύλα. Και προς Γραικού.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Μπιλίσης: Πετρίνα – Γραικού. Γιατί;
Ο κ. Γιαννακούρας: Και προς Πετρίνα και προς Γραικού. Δεν είναι ένας δρόμος αυτός.
Ο κ. Μπιλίσης: Δεν είναι τίτλος αυτός …
Ο κ. Γιαννακούρας: Θα το μπερδέψουμε. Είναι διπλό. Πάει μια μεριά προς Πετρίνα, η άλλη
προς Γραικού. Γιατί;
Ο κ. Μπιλίσης: Προς Πετρίνα και προς Γραικού;
Ο κ. Γιαννακούρας: Εντάξει. Τελείωσε.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Μπιλίσης: Πετρίνα – Γραικού. Ναι. 100.000 €.
Ο κ. Γιαννακούρας: Λοιπόν. Ναι. Πάμε τώρα. Κάτι να πει ο Γιάννης ο Φουσέκης και να
τελειώσουμε. Έλα Γιάννη, πες το.
Ο κ. Φουσέκης: Εγώ, επειδή υπάρχει ένα υπόλοιπο στο 3ο ΕΑΠ, 21.000 € για τον
εξηλεκτρισμό...
Ο κ. Γιαννακούρας: Ποιόν εξηλεκτρισμό;
Ο κ. Φουσέκης: Ποιμνιοστασίων κλπ. Προτείνουμε σήμερα, να ληφθεί απόφαση από το 4ο
ΕΑΠ, γιατί ήδη αυτό το έχουμε κλείσει του 3ου, λέει ο κύριος Μπιλίσης, να βάλουμε 50.000 €
στον κωδικό αυτόν του εξηλεκτρισμού, γιατί ήδη προχωράει ένα δύο θέματα...
Ο κ. Γιαννακούρας: Για κάποιους κτηνοτρόφους δηλαδή; Μπράβο.
Ο κ. Φουσέκης: Ακριβώς. Να βάλουμε, να εντάξουμε δηλαδή 50.000 € στον ίδιο κωδικό...
Να πούμε 100.000 €;
Ο κ. Μπιλίσης: Όχι στον ίδιο.
Η κ. Αρμούτη: Όχι στον ίδιο κωδικό.
Ο κ. Φουσέκης: Όχι στον ίδιο κωδικό, συγνώμη. Με τον ίδιο τίτλο.
Ο κ. Μπιλίσης: Ζητάμε ένταξη νέου έργου στο 4ο ΕΑΠ.
Ο κ. Φουσέκης: Στο 4ο.
Ο κ. Γιαννακούρας: Η Περιφέρεια τα πληρώνει.
Ο κ. Φουσέκης: Η Περιφέρεια. Ωραία. Όπως το διατυπώσετε Βούλα μου εσύ, με την
επιφύλαξη, με τον κύριο Μπιλίση. Τεχνοκρατικά να δείτε τον τίτλο.
Ο κ. Μπιλίσης: Ένταξη νέου έργου στο 4ο ΕΑΠ με τον ίδιο τίτλο και με 50.000€ πίστωση
Ο κ. Γιαννακούρας: Γιατί ήδη έχουν ηλεκτροδοτηθεί πολλά ποιμνιοστάσια στην περιοχή της
Μεγαλόπολης και όπως ξέρετε...
Ο κ. Φουσέκης: Όπως το λες.
Ο κ. Γιαννακούρας: Να κάνω και μια ενημέρωση. Όπως ξέρετε έχουμε κατορθώσει πλέον και
τα ποιμνιοστάσια στην περιοχή της Μεγαλόπολης και ευρύτερα, που είναι στην περιοχή του
ΕΑΠ, δεν πληρώνουν τίποτα οι κτηνοτρόφοι. Διότι το καλύπτουμε 70% από τα λεφτά της
Περιφέρειας και 30% βάζει ο Δήμος, οπότε είναι δωρεάν.
Ο κ. Φουσέκης: Να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα.
Ο κ. Γιαννακούρας: Είναι πολύ σημαντική κίνηση αυτή και έχουνε βάλει πάρα πολλά
ποιμνιοστάσια ηλεκτρικό ρεύμα...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Γιαννακούρας: Τι έξι; Όχι. Πιο πολλά. Πιο πολλά σίγουρα. Δεν είναι μόνο έξι. Είναι και
άλλα, πιο πολλά, σε φάση χρηματοδότησης. Πιστεύω ότι ο αριθμός είναι γύρω στα 15.
Ο κ. Κουρουνιώτης: Η αύξηση αυτή τώρα για ποιόν θα γίνει;
Ο κ. Γιαννακούρας: Για τους επόμενους που έρχονται.
Ο κ. Κουρουνιώτης: Ναι. Ποιοι είναι;
Ο κ. Γιαννακούρας: Αν δεν τα χρησιμοποιήσουμε δεν χάνονται.
Η κ. Αρμούτη: Κάθε χρόνο κύριε...
Ο κ. Γιαννακούρας: Να υπάρχει στον κουμπαρά, Βασίλη μου, να υπάρχει στον κουμπαρά το
χρήμα. Δεν τα χάνουμε τα λεφτά. Τα ξαναπέρνουμε αν δεν χρησιμοποιηθούν.
Η κ. Αρμούτη: Κύριε Κουρουνιώτη αυτό γίνεται με ένα πρόγραμμα που έχει η Περιφέρεια, η
Διεύθυνση Γεωργίας. Εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό της Διεύθυνσης Γεωργίας και μετά
έρχεται...
Ο κ. Γιαννακούρας: Προχωράμε λοιπόν στα... έλα παιδιά, στα αιτήματα του Δήμου. Πρώτο
έργο του Δήμου είναι “Σύνταξη μελέτης για αναστήλωση της γέφυρας της Καρύταινας”. Ο
προϋπολογισμός και η συμμετοχή και η πίστωση του έργου είναι 195.000 €... κάτσε. Είναι κατά
75.000 για να φτάσουμε στις 195.000 €.
Ο κ. Μπιλίσης: Το είχαμε εντάξει με 120...
Ο κ. Γιαννακούρας: Το είχαμε εντάξει με 120.000 € και απαιτούνται άλλα 75 χιλιάρικα μας
λέει ο Δήμος.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Γιαννακούρας: Σας παρακαλώ λιγάκι, να τελειώσουμε. Λοιπόν. Ο Βασίλης.
Ο κ. Κουρουνιώτης: Υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου γι’ αυτό; Και όπως για όλα
τα θέματα, δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα χαρτί μόνο, το είπα και προηγουμένως, από τον Δήμαρχο,
χωρίς αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ καταψηφίζω και τα έξι που υπάρχουν στην
συνέχεια, εφόσον δεν υπάρχουν αποφάσεις. Αν υπάρχουν αποφάσεις...
Ο κ. Γιαννακούρας: Ωραία. Ο κύριος Φουσέκης κάτι θέλει να πει. Έλα Γιάννη.
Ο κ. Κουρουνιώτης: Και... μισό λεπτό. Τα καταψηφίζω γιατί αν θυμόσαστε την προηγούμενη
φορά, ο κύριος Φουσέκης με τον κύριο Τσιριγώτη, για το θέμα του Ακόβου, μας κάνανε
επίπληξη. Ότι χρειαζόταν να πάει για την άσφαλτο, τον αντιολισθητικό τάπητα, ήταν εδώ και
τώρα βλέπουμε ότι αλλάζει αυτό, δεν χρειάζεται πλέον και γίνεται ασφαλτόστρωση των
δημοτικών οδών. Δηλαδή τι ισχύει; Με ένα απλό χαρτί αλλάζουμε την απόφαση; Υπάρχει
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου; Και τι μεσολάβησε για να μην γίνει ο τάπητας αυτός και να
γίνει μέσα στο χωριό; Εάν είναι να περνάμε τέτοια θέματα...
Ο κ. Γιαννακούρας: Να το απαντήσουν. Ποιος, ο Σπύρος; Ο Σπύρος ο Τσιριγώτης. Ναι.
Ο κ. Τσιριγώτης: Κοιτάξτε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εδώ δεν ερχόμαστε για να κάνουμε την
αντιπολίτευση στο Δήμο Μεγαλόπολης. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια υποκρισία. Γιατί πριν,
στα έργα της Περιφέρειας δεν ρωτήθηκε αν υπάρχει απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου.
Ο κ. Κουρουνιώτης: Ήσασταν έξω κύριε Τσιριγώτη. Ήσασταν έξω. Ρωτήθηκε.
Ο κ. Τσιριγώτης: Δεν ρωτήθηκε αν υπάρχει απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου.
Ο κ. Κουρουνιώτης: Ρωτήθηκε. Το είπα πριν ξεκινήσουμε.
Ο κ. Τσιριγώτης: Εάν εδώ θεωρούμε ότι ακόμα είμαστε σε προεκλογική περίοδο του Δήμου
Μεγαλόπολης, που είμαστε υποψήφιοι με αντίπαλο συνδυασμό από αυτόν που διοικεί σήμερα
την Μεγαλόπολη και όχι εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου. Να το καταθέσουμε. Να το
ξέρουμε. Γιατί δεν μπορεί να είναι τα δυο πόδια στην ίδια βάρκα. Δεν μπορεί στην Περιφέρεια
να μην ζητάμε αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου και να αμφισβητούμε τον Δήμαρχο της
Μεγαλόπολης. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να αμφισβητείται ο Δήμαρχος, που εισηγείται. Ο
Δήμαρχος, δεν το έχουμε ξαναπεί και την προηγούμενη φορά ότι αντιπροσωπεύει όλο το
Δημοτικό Συμβούλιο;

Ο κ. ***********: Εκπροσωπεί. Είναι εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο κ. Τσιριγώτης: Δεν είναι; Δεν αντιπροσωπεύει και τον Δήμο γενικότερα και το Δημοτικό
Συμβούλιο;
Ο κ. Γιαννακούρας: Λοιπόν. Βασίλη... Λοιπόν...
Ο κ. Κουρουνιώτης: Και προηγουμένως κύριε Τσιριγώτη είπα για την νομιμότητα στην
Περιφέρεια. Ρώτησα τον κύριο...
Ο κ. Τσιριγώτης: Ποια νομιμότητα;
Ο κ. Κουρουνιώτης: Αν υπάρχουν στα έργα, αν υπάρχουν εισηγήσεις. Εισηγήσεις υπάρχουν
για αυτά τα έργα; Έρχεστε εδώ... Ακούστε. Εγώ είμαι από το Εργατικό Κέντρο. Έρχεστε εδώ
κάθε φορά με ένα θέμα και ένα καινούργιο έργο. Αυτό είναι ολόκληρου του Δημοτικού
Συμβουλίου ή είναι μόνο για εσάς; Και αυτό σας λέω με ποιο έργο. Την προηγούμενη φορά
κύριε Τσιριγώτη σηκώσατε τον τόνο της φωνής σας για κάποια έργα. Και ένα από αυτά τα έργα
λοιπόν, σήμερα, το λέτε δεν είναι απαραίτητο και το αλλάζετε. Τι σημαίνει; Εγώ κάνω
αντιπολίτευση;
Ο κ. Τσιριγώτης: Αυτό απασχολεί το Εργατικό Κέντρο;
Ο κ. Κουρουνιώτης: Όλα. Η νομιμότητα απασχολεί το Εργατικό Κέντρο.
Ο κ. Γιαννακούρας: Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Είναι μέλος του Συμβουλίου. Απλώς δεν είναι
υποχρεωτικό να υπάρχει απόφαση οργάνου, για να έχει...
Ο κ. Κουρουνιώτης: Και είμαι μέλος. Είμαι μέλος κύριε Τσιριγώτη. Είτε το θέλετε είτε δεν το
θέλετε αυτό είμαι. Υπάρχει νομιμότητα; Εάν υπάρχει νομιμότητα κύριε Γιαννακούρα ας
συνεχίσουν, να ψηφίσουν οι υπόλοιποι.
Ο κ. Γιαννακούρας: Όχι. Δεν είναι υποχρεωτικό, απ’ ότι ξέρω εγώ, να υπάρχει απόφαση
οργάνου για να έρθει εδώ. Τουλάχιστον σε εμάς, στην Περιφέρεια.
Ο κ. Κουρουνιώτης: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει.
Ο κ. Γιαννακούρας: Δεν υπάρχει.
Ο κ. Κουρουνιώτης: Πρέπει να υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν δεν υπάρχει
εγώ δεν ψηφίζω.
Ο κ. Τσιριγώτης: Α, εντάξει. Καλύτερα.
Ο κ. Φουσέκης: Έχω το λόγο;
Ο κ. Γιαννακούρας: Ναι. Ο κύριος Φουσέκης. Μισό λεπτό.
Ο κ. Λυτρίβης: Σε συνέχεια αυτό. Είναι καλό να έχουμε αυτή την διευκρίνηση. Αν χρειάζεται.
Γιατί εδώ λέει ότι ο Δήμος Μεγαλόπολης εισηγείται κάποια έργα. Αυτή η εισήγηση να ξέρουμε,
γίνεται από κάποιο όργανο, δηλαδή από...
Ο κ. Τσιριγώτης: Ο Δήμαρχος στέλνει τα χαρτιά.
Ο κ. Λυτρίβης: Ο Δήμαρχος. Αυτό έχει περάσει πρώτα από Δημοτικό Συμβούλιο ή ο
Δήμαρχος έχει... Πως εντάσσονται... Η εισήγηση πως έρχεται; Αυτό να...
Ο κ. Φουσέκης: Θα σας εξηγήσω. Όλα... όλα με τη σειρά. Όλα με την σειρά.
Ο κ. Γιαννακούρας: Ο κύριος Φουσέκης. Έλα Γιάννη.
Ο κ. Φουσέκης: Όλα με τη σειρά.
Ο κ. Τσιριγώτης: Απλώς ήθελα... μια πολιτική παρέμβαση έκανα εγώ και όχι...
Ο κ. Φουσέκης: Έτσι. Λοιπόν. Εγώ φεύγω και από την πολιτική παρέμβαση, γιατί
γνωριζόμαστε όλοι εδώ. Και μάλιστα εμείς και πολλά χρόνια. Και πάω στην ουσία. Ρώτησε
προηγούμενα ο κύριος Κουρουνιώτης, το μέλος της Επιτροπής μας και ορθώς, ρώτησε και τον
κύριος Γιαννακούρα και τον κύριο Πανουκλιά, εάν υπάρχουν εισηγήσεις για λογαριασμό της
Περιφέρειας για τα έργα που προτείνει στην σημερινή μας Επιτροπή. Και πήρε μια απάντηση.
Ότι, ο κύριος Πανουκλιάς είπε και κατεγράφη και μπορεί να το επιβεβαιώσει, ότι εγώ εδέχθην
πολιτική απόφαση να πάω να δω αυτά τα πράγματα. Έγινε μια επίσκεψη από τους μηχανικούς
της Περιφέρειας και αξιολογήθηκε περίπου το τίμημα είναι αυτό και θα ακολουθήσουν οι
μελέτες μετά την έγκριση του Συμβουλίου μας σήμερα. Ο Δήμος Μεγαλόπολης δεν κάνει
ακριβώς το ίδιο; Ακριβώς το ίδιο δεν κάνει; Γιατί εδώ αναζητείτε απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου, που κατ’ αναλογία θα έπρεπε ο κύριος Κουρουνιώτης να ζητήσει και απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου στην αρχή της συνεδρίασης. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει ο καθένας
μας ότι υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις. Δεν θέλω να πω σκοπιμότητες, ούτε
αντιπολιτευτικές αντιπαραθέσεις. Λέω κάποιες δεύτερες σκέψεις. Και ο νοών νοείτω.
Ο κ. Γιαννακούρας: Εντάξει Γιάννη.
Ο κ. Φουσέκης: Δεύτερον. Επί της ουσίας. Γιατί αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα έργα και
επειδή...
Ο κ. Γιαννακούρας: Όχι να πάμε... Δεν πήγαμε *********. Είμαστε στο πρώτο ακόμα.
Ο κ. Φουσέκης: Στο πρώτο. Εντάξει.
Ο κ. Τσιριγώτης: Όχι. Τοποθετήθηκε στο σύνολο.
Ο κ. Γιαννακούρας: Θα πάμε στο δεύτερο μετά. Είπε... Λοιπόν, στο πρώτο ζητάει...
Ο κ. Φουσέκης: Ωραία. Ένα – ένα. Για το πρώτο... Για το πρώτο. Η προηγούμενη Επιτροπή
μας είχε ψηφίσει το κονδύλι των 120.000 € για την μελέτη της αναστήλωσης του μεγάλου,
ιστορικού, παραδοσιακού γεφυριού της Καρύταινας, που έχει και το πεντοχίλιαρο δηλαδή...
Ο κ. Τσιριγώτης: Βυζαντινό.
Ο κ. Φουσέκης: Ναι. Και δεν είχε συνυπολογίσει τις γεωλογικές μελέτες. Γι’ αυτό
αναγκαζόμαστε σήμερα να φέρουμε έναν αυξημένο προϋπολογισμό κατά 75.000 € για να
καλυφθεί το σύνολο των μελετών, μετά από την προκούφιση που έχουν γίνει από τους
μελετητές. Γι’ αυτό ζητείται η αύξηση της συμμετοχής κατά 75.000 €. Και το 120 ζητάμε να
γίνει 195.
Ο κ. Γιαννακούρας: Ωραία. Εντάξει.
Ο κ. Φουσέκης: Αυτό είναι για το πρώτο θέμα.
Ο κ. Γιαννακούρας: Ψηφίζουμε, πλην του κυρίου Κουρουνιώτη. Μην το κουβεντιάσουμε
άλλο.
Ο κ. Κουρουνιώτης: Ο κύριος Πανουκλιάς ήταν παρών. Ο κύριος Δήμαρχος δεν είναι παρών.
Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, εγώ δεν διαφωνώ με τα έργα του Δήμου Μεγαλόπολης, εγώ
διαφωνώ με την νομιμότητα.
Ο κ. Γιαννακούρας: Ο κύριος Πανουκλιάς δεν ***********
Ο κ. Κουρουνιώτης: Το ξαναλέω. Νομιμότητα υπάρχει; Αν υπάρχει... τι να κάνουμε;
Πλειοψηφία είναι. Εγώ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Γιαννακούρας: Λοιπόν. Περνάμε τώρα στο δεύτερο... Αφού είπα. Μόνο ο κύριος
Κουρουνιώτης είπε όχι. Πάμε στο δεύτερο. Στο δεύτερο απλώς αλλάζουμε φορέα υλοποίησης.
Είχαμε...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Γιαννακούρας: Με επιφύλαξη ο κ.Μπόκολας.
Ο κ. Μπόκολας: Με επιφύλαξη γιατί δεν προκύπτουν...
Ο κ. Γιαννακούρας: Ναι. Ωραία. Το δεύτερο λοιπόν... Έλα ρε Τάκη πια.
Ο κ. Φουσέκης: Κύριε Πρόεδρε; Να πω για το δεύτερο;
Ο κ. Γιαννακούρας: Ε πες το.
Ο κ. Φουσέκης: Να πω για το δεύτερο, ότι είναι ένα ποσό συγκεκριμένο, ψηφισμένο από
προγενέστερη επιτροπή...
Ο κ. Γιαννακούρας: Πολύ παλιά. Ενταγμένο έργο τρία χρόνια.
Ο κ. Φουσέκης: ...και αλλάζει, αλλάζει τώρα, γιατί αλλάζει; Ο Φορέας υλοποίησης να είναι η
6η Υγειονομική Περιφέρεια, όπως και εδώ πρόσφατα η επιτροπή είχε εγκρίνει 100.000 για το
Νοσοκομείο Τρίπολης, γιατί είναι πιο ευέλικτη να γίνει η διαδικασία της προμήθειας των
συγκεκριμένων, από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Και περνάει...
Ο κ. Γιαννακούρας: Και περνάει στο Δήμο Μεγαλόπολης, για να το υλοποιήσει ο Δήμος
Μεγαλόπολης. Είναι ενταγμένο έργο αυτό. Έτσι;
Ο κ. Φουσέκης: Αλλάζει ο Φορέας.
Ο κ. Γιαννακούρας: Έχει κάποιος αντίρρηση; Δεν πιστεύω να έχει κανείς αντίρρηση γι’ αυτό.
Είναι απλό το θέμα. Πάμε στο τρίτο, που ακούστηκαν τώρα για τον Άκοβο.
Ο κ. Φουσέκης: Συνεχίζω στο τρίτο.
Ο κ. Γιαννακούρας: Κάτσε να το πω εγώ. Να καταγραφεί ο τίτλος.
Ο κ. Φουσέκης: Παρακαλώ.
Ο κ. Γιαννακούρας: Λοιπόν. Είναι ασφαλτόστρωση με αντιολισθητικό τάπητα στην ΤΚ
Ακόβου. Από αυτό, σε ασφαλτόστρωση των δημοτικών οδών στην ΤΚ Ακόβου.
Ο κ. Μπιλίσης: Αλλαγή τίτλου.
Ο κ. Γιαννακούρας: Αλλαγή τίτλου. Σε ενταγμένο έργο. Έτσι; Γιάννη.
Ο κ. Φουσέκης: Όχι. Εδώ να δώσω μια απάντηση, γιατί είπε ο κύριος Κουρουνιώτης γιατί
αλλάζουμε και τι γίνεται και τι παίζεται; Εδώ ήρθαν οι μηχανικοί και είδαν αντιολισθητικό
τάπητα γιατί το χωριό αυτό έχει διαβρωτικά προβλήματα, τα οποία τα έχουμε αναλύσει πολλές
φορές εδώ και έρχονται και άλλα έργα υποστήριξής του και επειδή είναι πολύ κοστοβόρο το
μείγμα του αντιολισθητικού τάπητα, γι΄ αυτό αλλάζει ο τίτλος. Δεν υπάρχει καμιά άλλη
σκοπιμότητα. Το ίδιο έργο θα γίνει, στους ίδιους δρόμους, στο ίδιο χωριό. Απλώς αλλάζει...
Ο κ. Γιαννακούρας: Στο οποίο τώρα ξεκινάν οι εργασίες για την αντιμετώπιση των
κατολισθητικών φαινομένων που έχουμε εκεί. Έτσι;
Ο κ. Φουσέκης: Ακριβώς. Για να γίνουν περισσότερα μέτρα, γιατί είναι πολύ ακριβό... Κύριε
Πρόεδρε; Και μέλη της Επιτροπής. Επειδή είναι ακριβό το μείγμα. Γι’ αυτό ζητείται η αλλαγή.
Ο κ. Γιαννακούρας: Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν, το θέμα αυτό. Έχει κάποιος; Βασίλη όχι είπες;
Όχι ο Βασίλης. Κάποιος άλλος; Όχι. Με επιφύλαξη πάντα. Πάμε στο πέμπτο έργο του Δήμου
Μεγαλόπολης. Είναι η ένταξη του... Όχι. Στο τέταρτο έργο. Συγνώμη. Ένταξη του έργου
αποκατάσταση βατότητας Δημοτικής οδού στη θέση Γαρδίκι ΤΚ Χειράδων, με 40.000. Να μας
ενημερώσει ο Δήμος.
Ο κ. Φουσέκης: Ένας δρόμος, ο οποίος υποστηρίχτηκε από το 3ο ΕΑΠ και έγινε τα τελευταία
πέντε χρόνια και παρεδόθει. Διαπιστώνεται παράπλευρα στον ίδιο δρόμο ότι υπάρχουν
προβλήματα απορροής ομβρίων υδάτων και θέλει μια οχύρωση το έργο αυτό, προκειμένου να
λειτουργήσει με ασφάλεια και γι’ αυτό ζητείται αυτός ο προϋπολογισμός, ο οποίος έχει δοθεί
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Μια προκούφιση δηλαδή της δαπάνης και έτσι έγινε και
η εισήγηση.
Ο κ. Γιαννακούρας: Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Φουσέκης: Και οδηγεί και στο αντλιοστάσιο. Ναι, ναι.
Ο κ. Αντωνόπουλος: Εμείς λέμε ότι το έργο αυτό ήθελε και μια υδραυλική αντιμετώπιση,
γιατί τα προβλήματα, απ’ ότι αντιλαμβάνομαι υπήρχαν, είπατε και τα βρήκαμε μπροστά μας.
Άμα δεν κάνετε μια υδραυλική αντιμετώπιση δηλαδή, τι; Υδραυλική μελέτη, τι θα φτιάξετε εκεί
και το που θα παν τα νερά, πως έτσι θα το φτιάξουμε;
Ο κ. Φουσέκης: Όχι, θα υπάρξει αυτό. Υπάρχουν δύο οχετοί από την Τεχνική Υπηρεσία.
Ο κ. Αντωνόπουλος: Την δικιά σας;
Ο κ. Φουσέκης: Όχι. Από την Τρίπολη. Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων.
Εμείς δεν έχουμε Τεχνική Υπηρεσία.
Ο κ. Αντωνόπουλος: Θα το κάνει δηλαδή η υπηρεσία εδώ, στην Τρίπολη θα το κάνει;
Ο κ. Φουσέκης: Όχι ο κύριος Πανουκλιάς. Ο κύριος Σάσσαλος.
Ο κ. Γιαννακούρας: Λοιπόν, ψηφίζουμε το έργο αυτό. Με επιφύλαξη ο κύριος Μπόκολας. Όχι
ο κύριος Κουρουνιώτης. Με επιφύλαξη; Ναι; Ναι. Λοιπόν. Πάμε στο πέμπτο έργο του Δήμου
Μεγαλόπολης. Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος ΓριαΚώσταινα, εντός ορίων οικισμού ΤΚ
Καμάρας, με 60.000 €.
Ο κ. Φουσέκης: Εδώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα πάγιο αίτημα
του χωριού, γιατί αυτός ο χείμαρρος, αυτό το ρέμα, διασχίζει κάθετα το χωριό και δημιουργεί
προβλήματα στους παρόχθιους ιδιοκτήτες και αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα. Υπάρχει μια
προμελέτη από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου μας, με τον προϋπολογισμό αυτό, το έργο μπορεί
να γίνει με ασφάλεια και να θωρακίσει αντιπλημμυρικά την προστασία των 5 – 6 σπιτιών που
είναι δεξιά και αριστερά.
Ο κ. Γιαννακούρας: Ωραία.
Ο κ. Αντωνόπουλος: Τι θα φτιάξετε;
Ο κ. Φουσέκης: Μια κοιτόστρωση και δύο **********

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Μπιλίσης: Μικρόφωνο. Μικρόφωνο.
Ο κ. Φουσέκης: Θα υπάρξει μια ευρύτερη κοιτόστρωση, γιατί η κοίτη του ρέματος είναι
περίπου 4 μέτρα και θα υπάρξουν και τοιχία στα...
Ο κ. Αντωνόπουλος: Εγώ θα σας πω το εξής, για να σας διευκολύνω.
Ο κ. Φουσέκης: Παρακαλώ.
Ο κ. Αντωνόπουλος: Αυτά τα έργα μπορεί να είναι καλά και να τα σκεφτόμαστε ωραία. Αλλά
απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Ο κ. Γιαννακούρας: Και οριοθέτηση.
Ο κ. Αντωνόπουλος: Ναι. Και οριοθέτηση υδραυλική. Που σημαίνει δηλαδή τι επάρκεια έχει
και τα λοιπά. Αν τα κάνετε και σας καταγγείλει κάποιος, ή οτιδήποτε, θα έχετε προβλήματα.
Και εμείς δεν μπορούμε εδώ πέρα σαν επιτροπή, να τα αποδεχθούμε αυτά. Γι’ αυτό εγώ θα
ψηφίσω Λευκό. Να μην πω κατά.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Ο κ. Αντωνόπουλος: Ναι, γιατί το λέω; Δεν είναι ας πούμε... Λέμε όταν επεμβαίνεις μέσα σε
ένα χείμαρρο, σε ένα υδατόρεμα γενικά, είτε είναι μικρό, είτε είναι μεγάλο, υπάρχουν
ιδιαιτερότητες. Γιατί αύριο το πρωί αν γίνει κάτι και δεν ********* ή πλημμυρίσει κάτι, θα
σου πούνε ότι εσύ έκανε κάτι χωρίς μελέτη. Άρα έλα εδώ. Άρα... Να τους προσέχετε τους
χειμάρρους. Τα άλλα, οι βατότητες, δεν τα συζητάμε. Αλλά αυτά, ότι έχει σχέση με υδραυλικά,
με χείμαρρο και τα λοιπά, να τα αποφεύγετε.
Ο κ. Φουσέκης: Συμφωνούμε απόλυτα αλλά θέλω να...
Ο κ. Αντωνόπουλος: Εσείς δεν έχετε ΔΕΥΑ. Έχετε ΔΕΥΑ;
Ο κ. Φουσέκης: Άλλο λέω. Ορίστε;
Ο κ. Αντωνόπουλος: Έχετε ΔΕΥΑ; ΔΕΥΑ έχετε;
Ο κ. Φουσέκης: Όχι, όχι. Θέλω να διαβεβαιώσω όμως την επιτροπή ότι το εν λόγω έργο θα
γίνει με τις απαιτούμενες εγκρίσεις της μελέτης του. Έτσι;
Ο κ. Γιαννακούρας: Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν. Λευκό... Ο Βασίλης ο Κουρουνιώτης λέει όχι.
Ναι.
Ο κ. Γκανάς: Λευκό κι εγώ.
Ο κ. Γιαννακούρας: Λευκό κι εσύ. Λοιπόν, ωραία. Και πάμε στο τελευταίο έργο...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
Ο κ. Γιαννακούρας: Ο Τάκης ο Γκανάς.
Η κ. Αρμούτη: Ο κύριος Γκανάς, ο κύριος Αντωνόπουλος και ο κύριος Μπόκολας λευκό.
Ο κ. Φουσέκης: Περνάει;
Ο κ. Γιαννακούρας: Τρία. Πως δεν περνάει.
Ο κ. ***********: Περνάει, περνάει.
Ο κ. Γιαννακούρας: Τέσσερα. Πόσοι είμαστε; Εννιά δεν είμαστε; Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις,
πέντε, έξι...
Ο κ. Μπιλίσης: Τι απαρτία έχουμε κυρία Αρμούτη;
Ο κ. Γιαννακούρας: ... εφτά, οχτώ, εννιά, δέκα. Ναι, ναι. Εντάξει. Εντάξει. Ένταξη του έργου
με κωδικό Α81, αναβάθμιση υποδομών κλειστού Δημοτικού Σταδίου ΔΚ Μεγαλόπολης. Ο
προϋπολογισμός και η συμμετοχή είναι 60.000 και φορέας υλοποίησης εδώ είναι η Περιφέρεια
Πελοποννήσου, με χρήματα της Περιφέρειας. Απλώς το ζητάει ο Δήμος και εντάσσουμε 60.000
για αποκατάσταση του κλειστού...
Ο κ. Μπιλίσης: Αναβάθμιση.
Ο κ. Γιαννακούρας: ... και αναβάθμιση του κλειστού Δημοτικού Σταδίου Μεγαλόπολης.
Ο κ. Κουρουνιώτης: Να ρωτήσω κάτι σε αυτό το έργο. Υπήρχε πίστωση προηγουμένως;
Άλλη από το ΕΑΠ;
Ο κ. Γιαννακούρας: Παλιά είχαμε το σκέπαστρο. Αυτό είναι για κάτω. Είναι για αναβάθμιση
εσωτερικά. Όχι το σκέπαστρο. Εντάξει; Έχουμε κάτι άλλο; Το ψηφίζουμε ομόφωνα το
τελευταίο; Ομόφωνα. Λοιπόν ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ενημερώσουμε για το θέμα το
νομικό με τη ΔΕΗ, τηλεφωνικά. Τηλεφωνικά τουλάχιστον.

Μετά τη συζήτηση η Επιτροπή Παρακολούθησης
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
ομόφωνα και εισηγείται:
 Να γίνουν οι απαραίτητες νομικές ενέργειες για την διασφάλιση και εκταμίευση των
χρημάτων από την ΔΕΗ των οφειλόμενων παραγωγών 2013-2017.
 Να σταλεί επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταθάκη, στην
οποία να ζητείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης η αλλαγή του σχεδίου νόμου
που προωθείται για ψήφιση στη Βουλή και αφορά την πώληση των λιγνιτικών
μονάδων και του λιγνιτικού κέντρου Μεγαλόπολης στην οποία η επιτροπή είναι
αντίθετη καθώς επίσης να ζητείται η μη κατάργηση της αριθμ. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/22-2-2013 υπουργικής απόφασης, η οποία καθορίζει τον
τρόπο λειτουργίας του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος.
Οι παραπάνω ενέργειες να γίνουν εντός του μηνός Απριλίου.

και προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για τα προ ημερησίας διάταξης θέματα, ομόφωνα:
 Την ένταξη του έργου στο 4ο ΕΑΠ με κωδικό Α.82 και τίτλο «Βελτίωση βατότητας του
δρόμου από Επαρχιακή οδό Βουτσαρά – Σκορτσινού προς Πετρίνα – Γραικού»,
προϋπολογισμού, συμμετοχής και πίστωσης 100.000,00€ .Φορέας υλοποίησης :
Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 Την ένταξη του έργου στο 4ο ΕΑΠ με κωδικό Α.83 και τίτλο «Ηλεκτροδότηση κόμβων
και οδών Εθνικού δικτύου Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης», προϋπολογισμού,
συμμετοχής και πίστωσης 74.000,00€ .Φορέας υλοποίησης : Περιφέρεια
Πελοποννήσου.
 Την ένταξη του έργου στο 4ο ΕΑΠ με κωδικό Β.23 και τίτλο «Αγροτικός εξηλεκτρισμός
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στις Τ.Κ. του δήμου με σκοπό την αγροτική
ανάπτυξη», προϋπολογισμού, συμμετοχής και πίστωσης 100.000,00€ .Φορέας
υλοποίησης : Δήμος Μεγαλόπολης.

Μετά από συζήτηση η Επιτροπή Παρακολούθησης για τη Διαχείριση και Υλοποίηση του
Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης,
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
ομόφωνα και εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για τα παρακάτω:
 Την ένταξη του έργου στο 4ο ΕΑΠ με κωδικό Α.73 και τίτλο «Αποκατάσταση
βατότητας επαρχιακής οδού Δυρράχι-Όρια Νομού (προς Πολιανή)» Ο
προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η πίστωση του έργου ανέρχεται στο ποσό
των 300.000,00 €. Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 Την ένταξη του έργου στο 4ο ΕΑΠ με κωδικό Α.74 και τίτλο «Πληρωμή εξόδων
δημοσίευσης διακηρύξεων έργων σε εφημερίδες , που βαρύνουν την αναθέτουσα
αρχή » Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η πίστωση του έργου ανέρχεται
στο ποσό των 1.500,00 €. Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 Την ένταξη του έργου στο 4ο ΕΑΠ με κωδικό Α.75 και τίτλο «Επισκευή στέγης
κτιρίου καθηγητή Δημητρακόπουλου στην Τ.Κ. Καρύταινας Δήμου
Μεγαλόπολης» Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η πίστωση του έργου
ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 €. Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια
Πελοποννήσου.
 Την ένταξη του έργου στο 4ο ΕΑΠ με κωδικό Α.76 και τίτλο «Ολοκλήρωση
αποκατάστασης βατότητας δρόμου στην Τ.Κ. Βάστα». Ο προϋπολογισμός, η
συμμετοχή και η πίστωση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 €.
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 Την ένταξη του έργου στο 4ο ΕΑΠ με κωδικό Α.77 και τίτλο «Αποκατάσταση
βατότητας δρόμων στην Τ.Κ. Βάγγου». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η
πίστωση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 €. Φορέας υλοποίησης:
Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 Την ένταξη του έργου στο 4ο ΕΑΠ με κωδικό Α.78 και τίτλο «Αποκατάσταση-
συντήρηση δρόμων στην Τ.Κ. Βελιγοστής». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή
και η πίστωση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 €. Φορέας
υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 Την ένταξη του έργου στο 4ο ΕΑΠ με κωδικό Α.80 και τίτλο «Αποκατάσταση
βατότητας επαρχιακής οδού Μεγαλόπολης – Λυκαίου μέσω Θωκνίας». Ο
προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η πίστωση του έργου ανέρχεται στο ποσό
των 500.000,00 €. Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ο κ.Μπόκολας ψήφισε με επιφύλαξη.

Και κατά πλειοψηφία

 Την ένταξη του έργου στο 4ο ΕΑΠ με κωδικό Α.79 και τίτλο «Συντήρηση-
βελτίωση δρόμου στην Τ.Κ. Παλάτου (Δυτική έξοδος προς Τσουράκι –
Ανδρίτσαινα)». Ο προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η πίστωση του έργου
ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 €. Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια
Πελοποννήσου.

Ο κ. Κουρουνιώτης καταψήφισε.

 Για το έργο του 4ου ΕΑΠ με κωδικό ΒΑ.5 και τίτλο « Σύνταξη μελετών για την
αναστήλωση της γέφυρας της Καρύταινας» αύξηση προϋπολογισμού,
συμμετοχής και πίστωσης κατά 75.000,00€. Ο προϋπολογισμός η συμμετοχή
και η πίστωση του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 195.000,00€. Φορέας
υλοποίησης: Δήμος Μεγαλόπολης.

Ο κ. Μπόκολας ψήφισε με επιφύλαξη και ο κ. Κουρουνιώτης καταψήφισε.

 Την αλλαγή φορέα υλοποίησης στο έργο του 4 ου ΕΑΠ με κωδικό Β.10 και τίτλο
«Αναβάθμιση στο Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης του ακτινολογικού μηχανήματος
με ταυτόχρονη ψηφιοποίηση του, την προμήθεια πλήρους οδοντιατρικής έδρας
και αντικατάσταση της γεννήτριας πετρελαίου του κτηρίου»
Από Δήμος Μεγαλόπολης
Σε 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

Ο κ. Κουρουνιώτης καταψήφισε.

 Την τροποποίηση τίτλου του έργου του 4ου ΕΑΠ με κωδικό ΒΒ.5
Από « Ασφαλτόστρωση με αντιολισθητικό τάπητα στην Τ.Κ. Ακόβου »
Σε « Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Οδών στην Τ.Κ. Ακόβου ».

Ο κ. Μπόκολας ψήφισε με επιφύλαξη και ο κ. Κουρουνιώτης καταψήφισε.

 Την ένταξη του έργου στο 4ο ΕΑΠ με κωδικό Β.22 και τίτλο «Αποκατάσταση
βατότητας Δημοτικής Οδού στη θέση Γαρδίκι Τ.Κ. Χιράδων » Ο
προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η πίστωση του έργου ανέρχεται στο ποσό
των 40.000,00 €. Φορέας υλοποίησης: Δήμος Μεγαλόπολης.

Ο κ. Κουρουνιώτης καταψήφισε

 Την ένταξη του έργου στο 4ο ΕΑΠ με κωδικό ΒΒ.6 και τίτλο «Αντιπλημμυρική
προστασία ρέματος “Γριακώσταινα” εντός ορίων οικισμού Τ.Κ. Καμάρας» » Ο
προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η πίστωση του έργου ανέρχεται στο ποσό
των 60.000,00 €. Φορέας υλοποίησης: Δήμος Μεγαλόπολης.

Οι κ. Γκανάς, Αντωνόπουλος και Μπόκολας ψήφισαν λευκό και ο κ.
Κουρουνιώτης καταψήφισε.

 Την ένταξη του έργου στο 4ο ΕΑΠ με κωδικό Α.81 και τίτλο «Αναβάθμιση
υποδομών Κλειστού Δημοτικού Σταδίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης». Ο
προϋπολογισμός, η συμμετοχή και η πίστωση του έργου ανέρχεται στο ποσό
των 60.000,00 €. Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Η πίστωση του έργου θα καλυφθεί από το ποσοστό της Περιφέρειας
Πελοποννήσου .

Ο κ. Κουρουνιώτης καταψήφισε.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Γιαννακούρας Ευάγγελος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Γκανάς Παναγιώτης
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του Πρακτικού της συνεδρίασης Τσιριγώτης Σπύρος
Της Επιτροπής Παρακολούθησης
στις 18 Απριλίου 2018 Φουσέκης Ιωάννης
Τρίπολη, 18-4-2018
Αντωνόπουλος Μιχάλης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρονόπουλος Χαράλαμπος

Κουρουνιώτης Βασίλειος

ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Λυτρίβης Γεώργιος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Μπόκολας Δημήτριος

Γίδης Κωνσταντίνος

Λέπουρας Γεώργιος