You are on page 1of 2

MANAGEMENTUL PALIATIV AL PACIENȚILOR CU CANCER COLORECTAL

AVANSAT - STUDIU CLINIC

M. Mandea (1), Maria Iancu (1), B. Gaspar (2), M. Beuran (2)

(1) Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", București,


România
(2) Secția Clinică de Chirurgie, Spitalul Clinic de Urgență, București, România

Cuvinte cheie: cancer colorectal, terapie paliativă, complicații, chirurgie, tratament


multimodal

Cancerul colorectal în ziua de astăzi se regăsește printre principalele cauze de mortalitate la


nivel mondial. Dintre toți pacienții care se prezintă la medic, aproximativ 20% sunt în stadiul
IV de boală, care se asociază cu morbiditate și mortalitate crescute. Managementul acestor
cazuri presupune o abordare multimodală, intervenția chirurgicală ca singură metodă de
tratament nefiind însoțită de succes. Pe lângă chimioterapie și radioterapie, în această situație
trebuie avută în vedere și îngrijirea pacientului pentru terapia durerii și a complicațiilor
apărute.
Studiul clinic efectuat de tip retrospectiv, randomizat a fost realizat pe un lot de pacienți ai
Spitalului Clinic de Urgență București, secția chirgie generală, între 1 ianuarie 2014 și 31
decembrie 2017. Aceștia au fost incluși pe baza diagnosticului de neoplasm colorectal stadiul
IV la care au fost urmărite localizarea neoplaziei, prezența complicațiilor, supraviețuirea
(măsurată de la momentul diagnosticului), intervențiile chirurgicale realizate și tratamentele,
cu scop paliativ, aplicate.
În urma studiului s-a observat că instituirea unui tratament paliativ corect al pacienților care
se prezintă într-un stadiu avansat de boală duce la îmbunătățirea calității vieții acestora însă
fără o ameliorare semnificativă a supraviețuirii.
Managementul pacienților cu stadii avansate de neoplasm colorectal reprezintă o provocare
terapeutică și presupune nu doar aplicarea unui tratament al bolii, cât și a unui tratament al
pacientului în care este abordată simptomatologia cu care acesta se confruntă. Complicațiile
cele mai frecvente, reprezentate de fenomene obstructive, perforații, hemoragii și durerea
sunt cele care necesită aplicarea de proceduri paliative.

PALLIATIVE MANAGEMENT FOR AVANCED COLORECTAL CANCER - A


CLINICAL STUDY

M. Mandea (1), Maria Iancu (1), B. Gaspar (2), M. Beuran (2)

(1) Faculty of Medicine, "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest,
Romania
(2) General Surgery Department, Emergency Clinical Hospital, Bucharest, Romania

Key words: colorectal cancer, palliative care, complications, surgery, multimodal treatment

Colorectal cancer (CRC) is today among the main causes of mortality in the world. From all
the patients diagnosed with CRC approximately 20 percent have a stage IV illness usually
associated with high mortality and morbidity rates. The management of such cases requires a
multi-disciplinary approach, surgery as a sole option being unsuccessful. Apart from
chemotherapy and radiotherapy most cases require palliative care as well as pain relief
therapy and that of complications.
A randomized retrospective clinical trial has been made on a group of patients from
Bucharest Emergency Clinical Hospital, General Surgery department between the 1st of
January 2014 and 31st December 2017.
The patients were selected based on the stage IV CRC diagnosis on which a close survey was
conducted regarding the cancer localization, the presence of complications, the survival
(rated by the time of the diagnosis) the surgical interventions and treatments, with a palliative
purpose.
Following the clinical trial, it was observed that the establishment of a correct palliative
treatment of the patients who are in an advanced stage of illness leads to an improvement of
the quality of life however without a significant remission of survival.
The management of the advanced stage CRC patients represents a therapeutical challenge and
implies not just the illness’ treatment, but also a patient’s treatment in which the
symptomatology that the patients confront is approached. The most frequent of
complications, represented by obstructive phenomena, perforations, hemorrhages and pain
are the ones who require palliative procedures.