You are on page 1of 1

Havuz Bakımı Nasıl Yapılır?

Birçok birey evinin bahçesinde ya da herhangi bir bölümünde havuzunun olmasını ister. Eski
dönemlerde havuz yapımı lüks bir eylemdi. Fakat yeni dönem ve teknolojinin imkanları ile birlikte
birçok iş kolaylaştı ve basitleşti. Havuz yapmak isteyen bireyler birkaç işlem ve süsleme ile evlerinde
oldukça temiz güzel ve dekoratif havuzlara sahip olabiliyorlar. Bu işlemler ise sırası ile şöyledir;
- Öncelikle havuz için belirli bir alan oluşturulmalı
Havuz yapımı için uygun bir alan belirlenmelidir, bu alanda belirli ölçülerde kazı çalışması yapılarak
havuzun yapılacağı yer ölçülü bir şekilde elde edilmelidir.
- Havuz Döşemesi
Havuz bakımının tamamlanması yerinin elde edilmesinden sonra havuz içerisi ve dışarısı uygun
şekillerde döşenmelidir. Genellik havuz yapımlarında önce kazıdan sonra elde edilen bölgeye beton
dökülür, ardından kalebodur denilen malzeme ile döşeme işlemi yapılır. Döşeme işleminin yapımı
sırasında ise havuzun su alıp boşaltma işlemini yapabilmesi için uygun ekipmanlar elde edilir ve
yerleştirilir.
- Havuz Yapım işleminin Tamamlanması
Havuz yapımı işlemi tamamlandıktan sonra kalite kontrolü yapılmalı, havuz kullanımı sırasında
oluşabilecek olumlu ya da olumsuz faktörler gözden geçirilmelidir. Olumsuz faktörlere önlem
alınmalıdır. Ayrıca yapılan havuzun gerçek bir denizi anımsatabilmesi için Tuz klor jeneratörü
kullanabilirsiniz.
Tuz Klor Jeneratörü Nedir?
Tuz Klor Jeneratörü havuz yapımı sonrasında havuzdaki suyun sağlıklı olmasını kirli ve kirlilik
oluşturacak etmenden bir nebze olsun korunmasını sağlar. Tuz klor jeneratörü aynı zamanda havuz
suyundaki tuz oranını ve klor oranını oluşturur, dengeler.