.

·~llEY

Am.b]}if! f!rn,~ UUiluDJd~ .ID p1Jj ~lbli hed by

"~~'Ipy Pu :~,~ i . ' .. ~ nl'" ] n~~ 11. [ Riv(t.r Sf.

Ho bok@"~! N'J n i&lm~51j 4

,."'_1"", LJ' i '1.....:. ',"I ,"'" 'c'_· '~ rt ,,., • 'I'l! i. . '~_ ,f( u !O.. ..... LI

Pufulls heel b~t '"ij I~y Publis,h'j ~I~., Ine., ~ndia na pt'lUs 'i lIf~dli aaa Pu~ lis hell s lmu I tanee us Iv In Canada

"

~~1 piJJrt' If '~hls J}UbUcid ~un. 11H~~1! h~ lr'elu,(~d~H:~dl '~~[I~' :d h~, a 1:iJ:'~ni'~M~'1 sysh~n~1 nr 1'ra~lIHnl'~ t :d h~ ~~n:r f~HJilJl. tn" b,.,' ,il nJ IlTh,ea us i electron lc I' me ," han-kQ I] :ph\i)'ocopyj ng~ , f2~O rd ~ Hgr. scan rn~n!;t i o.r ot he'li" t~~[s~-"'~ eN~ 'lIJ')" as pf'l'flni roo I,~d ulld~r . cJi~U ~HS 101 Uli ] ~18 td 1 fJl~ ] ~}76 lJun ud S ah:~, CopyrUA:h~ A~·t,! 'Ioi,nh~ ut t"'ai~er th~' ,1,Jlriur wri'~ len

p~ M' ~nls'S in n of ~'he P~blis hell r nf =:u uf. hodzaU n F~ theo ugh p~,ytn~:I,}t, o r ~he ,app~~ n I~'~~ ~ale' per-4i:'O p~' ~ee' to th~' CO~),~Ti~~r[ Cl~aILtUl~'~ C~n'f· if. 22'l It I,Sf:llfOod Driv~ [)~r\l,~r5,~ i~··· It 019'!J~1 ~i,S.ji5~O 1 f~x ~'j&64~U~1.

R ~-lu(~lts, tu nll(~ Puhll bd){I-ri'()t ,1~l~tin~s:S~(i!i" Shulilld tn~~ ad(lf(~!lIt:~ll() tbi:.~' L '~~:ul f](~~lat'~'ii1{~nt". "I'ill,l'~y Puhll~h~m~'j lnc., 104~5, Cro~spIDinl' 'Blvd .. ~ndian~~oH5! IN '4r525~, 3] 1·S72--34,.:~ i, r'aR ,:n ?-57i):-4J,55i er ~m~irle 'f_( h t:p ~ , j

, I, ' ~

"'"""I-;J. • 1,0,,' .Ii ,J: f:"~" u rc r l:r;l ~ ~ ~ • .' ~) t':'.r :1~.:.. ,:J ~ii ~ \~j1n: i"

1rnli(1J~.~- -,: \\iJI~,j.r t~'~€' lAin~y Puhli'~,~]hlg :It!gtl~ FOIf Durnmni'~~~ ~~~ Du~nul~esl M:am~ In~M! A Reference for ~h~ Re'st: o'~ Us!! The Dummies '~I,aYI' DU!111,mie:s D'a.n,Y,. 'T1~e Fu.n. and Easy ~''a,y" [)n.rumm es.com and re~a,)?d hade dress are 'trade]1]ark~ . r~ir:; '~fl:'(~ tr,ad~'ll1Ilalilit~ ~~. j<2hn i!~NUe~1 .& StH~51 hlllc, ,au(I(@ .. ]lil1 ajfin~te5 tn ':llih. -, Unn'ed S~atei and ol'I~~r co~ntrle:s" and ~~ay nor be ~J~~~ Mth{)un~ \~r,lnif.l'~lIJ pE'!I!'nlis·slOIiliI. ,An oth:fo:ll' rfa{jII~lnalfks ~rr= the. pro~~:r~y o~ 'th~h' re,pecUvf" o\'lj:n'e:rs~ \~'iil.f;:y rtl1b1ishin.,g~ lue., is not assoeiated ~'h any '!p!'icdtliIC" or ,rrendIDf' m~lIT!lt >m~~ l ln 1 hrs book,

r { r ge ner a~ inhJ nm a:t"}!D1 ()111 lour 0 their prod I!IDC~~ ,3 nd. se rvlees i, P lease e tH nact 0 tliJr CiU ~,'~l)Jnt:'r Care U~patr:n-=~t M,tl,dn the U_S_ at 8~(l~7E21.2~T·· " oUltsld~ the' u~~~t ,a13 ~ 1~S'i2"ag~3~ Oil lax 31 {+5'l2:4t1fJ:t

r(~ f' t,e(: h~'~ h:;d 51 U I}I~-H r i~ _ Illea!ii e v~s n ~'Ib"""'., ~',i ru. ~ 'I " C('loI':"lI .. ti:'! (:l:,~~ u~ PFH.l .r r.,

U i'l~~CI r'y {I ~ C'i'J n ~f,e~, 5 ('.n;~ 11 trol .•. ~ ~ unbe If·; 20fH:'9 2{ij60 i IS~ N- ru 3~ ~ 'i'~4J11 ,=172 70=i;C;

I· t.1.II~N·· .. ~ ~I If'li: iIili, .,t II ~,i -:0 ~~lr~ iii !oJ'D ,_ W!U! 'Ii.P"""'l ~ ~ ~ ,_.

10 Q 8 7 6 5 1 Bf~rJQl[fQ\~{,' IN

"Iii Ii)! II

, al ,i..;.:. ).

...

"II'

...

••

••

••

••

••

Cha pter 7 ~ AJroun,d 'own ~~. ,~.,. ~ .,~~~,'~,.~ ~ .. +- ~ .• ,~~ ~ ,,-~~~ •• + ••• ,~ ~ ~",-~,.~. ,.+ .,.h ~"",~ ~ e- ~~. ~.,.~ "-",,,~ ~, •. ~~ .+.,. ~ "~~,,,~~,,~ ~ ••• ,. ~ .• ,~~ m21

Chap'l,ell' 8: 'Enjoying YOllls,@I~,: '~,:ecr,@aUo[!l.,.~."". " .. w~'.~.".~,~~"., .~~,.'~~.~.~~., •. '~~"~~"~"'~".""~~'.~"~~'''''.''''~W' 43

Chi] P ("er 9:' Talk i ng: OnJ 'n he rho ne .". ~ ,. , .. ~. ~ ". ~. ~ ~ ". ~ , ~, .. ~. ~ .. ~. , ~ ~ .. ~,. ~.,. ~. ,. , .. ~ ~. ~ ~. ~. ,. , .. ,~. 'm S 51

Ph~In.'f,or "0" AJ the iO:: n~c~ and' A~lli1nd 'Ih~ Ho. 'Ii ii,£': iIiI' . . - .. - _. . - - _. . - ill 61

~ ~~J _~ I'~.. "'~ ." ~. .._ .. ' ,I~i VIIIY.Ii .... ,. _~. . ·u~~ ~"r."!!I·!ll!il!!l!!I!'!'.:P..II.~"!I·"'!!I!lI!!II!I!!I!,!,.!!!.II.~".·"'''!I[!!I!!!I!!I!!,.I.:'Il.~".·"'''!!·!!I!I!!I!!,.I.:P.. '. ,.

It,·,. t··, 1":I"'"l,,':,'ljjj A·,i', ,', ....... ,L_",'~:.:., :,.,:,',' t,"': IG"~, "8·· .. ·'·:',7,.',.'

,,.,-,_,,, ' . u •.. , .:~.,1iII ." . rid v It:: on ,. ,n,' "I O.II1'ill •• ill •• ill ill~;ilI~ iii! ill ," • Iii ill ,.iII'iIi iII!;ilII!!II iii! ;1]' •• ,iI!II1iIII ~ iii .""" Iii ill. ill .' ' ,

C h a pter ,,2: Ask,in g '~'i!lJ r DiJrec lion s '" ,!. ~ • ~ i ,i'" ""''',,,~.' O. ,i" ~Ii" ~'" O,,~., 0." i ~ illi .. ~ i "','~.' 0 ~ i .. illi" ~ ... "' •. , 0 ~ i ,i"'" il ... ", ,!.,,, ~ i ,i .. 2{)5

C h ~'pil.'le'r .,3: Sitay~ n g at a.. H of el ... , ... " .. , "".; . ~. ~ .. , , .. ,. ,.; ... ~. ~ ..... ,. ";' , .... ~, .... "'. ";' , .. ' ,. ~ .. " .. ,";. , .. '. , ... ~ .. " .. , " ", , .. '. ~ .21,7

Ch a pter I 4~ Ge' "u~~~ Il~ro.ln "~ ere' .,0 Th e,r,e: Tra n .. ', po rtatlon iii i ~ M., i ,L ~ il,i ii ~,i ~ ~ 0 J,'''' .Ii ••• ~ ~,i ~ ~ 0" ,i ~.Ii ~23!9i

C~la ~'ler ',5: P,lann~n,g a Tr 1:11,.". ~ .,.~.,.~.~." ";' ~., .•. , .. ~. ~ ~i ,;'.' i',i ~ ., .. ~., i~.,;, ."i~'i ~., .. ~., i:il. ,;"".~ .~~ .. ~ .,i~., ,;,.". ~ ., •• ,. ~~.~." i" ,. ~., •• 216l

Ch a pter ,6: H.'." n em I i l[1i~ 8m IE m e'fgemcy' ,. +. .,'. ~". ~ n ~ •••••• ,'. ~ ,,, u " ~ .", .. ~ " ,~ .J'." u"., ••• " +. .,' ' ~,. ~ ~. , ." +. .,'. ~28l

.-. T"'~ "'~! ~~. - t' ~~ f"· ,"'"' . 2' .~. 9"~ -3-"'

J II,~.: .:".~ I.' I I'~ _," '. .'. I' ~. "I.~·,' __ "'" .= __ .. . ._ ._. __ ._ _ _ _ _ _ _ ._. __ ._ _ _. _.=._ ". '. . :.

_ . • .' a,., ,.~. •. _ e a" o!Il "!! 'iii! 'ill '~!fIII i!!! !ill ii!!! ill 'jiI! lilli' 'lij!1 ~ .., ~;iIi ,iI! !fill !ill 'i!!! o!Il _ 'iiI!;III ill !iI! ~ rI' .. 'jiI! !ill iIIl ~ .., i!!! .. "'!! !ill !III'~'" ~ .' .... , .....

C~' , " "'" .r~~ 1l~,iI' 'P' II ... u~ A n .... • Q'" ~ '"] "19' 5

I .. ~a~)'l,er ,,'~: !~.elil, "I1t{,atys ,,0 .. U[[~ .- P',',,"·f,2iLIllJ'I,C ::".UI('o ' yii~'i"i~""i'.'"iii"i'ii~!ih"'i'.'i".i.~i""i!';i'''i''.i.~'i'i~i'lii, ..... ~:,'i

:C' h ~In,'t,or ." t1' .. Ten Thi'Ii'II;,_'itl!J ~O'" 'U'· S·····.hO",l m,d' ~~,~rv~"· Do. ~n .''!)In A' ~.~ C.': ·0' '.:' '1i'II~'r~ ... ... .. ... .. ·~····9 .. ~1

_ '. u~ 1",,--, "Ofll .. -.Jl~, 'i' "'_'~"' .. " .' ", _, JJ~,.. ._.' .. ' ~,-'I~. '!IG, .. - I. .' ! U .'._.' . _ ,Dl,JIJ).. . ~!,'.ll _ :J' '''·!p.~~t~'~!i>.~!P..'!p' .. , .. ·!P.~~t~~!I'.·!P.!Il . .t. ~

C h a tll,er '~9: Tm I ,t1!V 0 ri't@ ,A"l1'ab,ic ~ p re~~s 'h) ~S"'" W" ~ ~ .". "," ~ ." ..... ~'~~'~ ~'. ~. ~ ~.,,, •• ~ ~ "W .".~ .,,' ".,~ •• '~ ~. w ~'. ~""" .... '. ~ .305

Chapl'er 20: T·._JI. ,Gre'at ,Mabie P,roviE','ltis .. ".,.~ .. ,' ...... ".I!!"." .... ,' 'I!!' '''''I!!''~',"' .~."" .... ".".".'"." ... "''"., ..... ,,~.'"~ ... '''''".,~,,31 I

".;~,p p@ ndix A: Ver'b Tables ~ ~ i ,. ,. ~. ,. ~ .. ~ ~ r'~ ~ i·' •• ~. ,. ~ .. r ~ r~ ~ i·' •••• ,. ~ ."r ~ r r'~ i·' •• ,. ~ .• ~ ."r ~ ~ r'~ ~., •• ,. ~. ~ ."r ~ ~ r'~ ~., •• ,. ~. ,. ~'r ~ ~ r'~ ~, ... ,. ~. ,. ~311

,,·'.'ppen(:'iix B: ,A:f~bi('-~ ",'. ~:I']· s,h Min'~-D:ic.,i:oDairy .... ~."""""."O' .". '~""~II'~',O"'." O'J'~'''.''"' '.11 •• 1I".~~.~~.,.II~.1I~33l

,t\:!(lpe'lf ',d'ix C:' A' l~j'WH!r .'!~y Ii ~,,,,. r. ~ i ,i ii ~~ •• Ii ~ 'n" • ~. ,i.~"" ."i ~ 0" ,., •• ,i. ',IIi" ~ i il' '" ,., r. ' .. i Ii ilIO ~ ~ i "'0", ~,r.., i ~ il,' ~ ~.Ii ~,~.' r. ~ i ,i ii. ~ il.1i ~,,'., r. ~. ,i .345 A]~pellld'~x· ,[): :"': bo'~" ~·h-e CD .• , .. '., .... 'I!! •• " •• "'i·' .~.,.~." •• " •• ,.,., .••• ,.~.'I!!~".".,.,·., •• " ••• n ••• ,,,,.,., .• , •• , •• ,,,,~. ,,, •• ,,, .• , •• ,., ... ,~. ''''''''i .• , •• ,.,.~3,51

Copyrighted material

••••••••••••••••••••

• •

Ii.'·if'·.-·- 'tififi'ti ·fif"'- E' ""2''ti

.. ijif - ii'.'-·7-.'

.- 'k-ili" ._ -·.'tiR-

.- . .,-- .. -" %" '" .- ·k·· s--·" % -;U - ·k 1

2,

Lij-. ' , , 'i 17' " 'f t , f' , , !'-ii---W-!I" , t ' Lji--£"-4-I'iIzi'bI-ii , on t HdHh-WH'---NdidtLlH--Ai·3

II act U:Ar;i.Jbb:. illn +~tiOD s .. ;o"F .. r 3--0' -Us EM ~1bI -_j ~UR EM' ''rl-._-,i;;i,S E.i.£--'-'!-'"-_' ,,;i,p E ...... -r.._. "*S S.i.i

~

" .. +

++++

AJla'b'rr~ II' vuw __ ebi- .. _... .. -. __ -- ..... n • - _p. - . - - .... .,.... n • _ •• _ •• - __ •• _ 11,

A~ ~ abo ul con_s O]l ,all 11!1 ts ,. ~ , .. , ~. ~., .• " .. ' ,. ~ ,,~ ~.,' il ••• ,. ' ... ,' ~ , .. , ~., i il ••• ,. , ... ' ~ il,' ~., i ~., •• ' ." ... ' • ,"" ~., i ~., •• " , .... ,. ~ ,,~ '1.4:

Cil

'D' ~ -h Co • 3~'8

:-·,,!,gWrug lIpl t - ,e 'p!2I!.S·t 'ten·s i~ .,i," • H'. ~ ""'~~ .~i,';· .,.,_, ., ..... "". '. ;.'''''' ,.~" ~ ~''' •• , .... ,." .,.",~ •• " •• , "j.; ,. ".,.~ ",,:.:' :,~';

liM!

II,

[;7'.,"-" ";i; m 'iiD -'Fill iii" ; r" r,eiii'li1'il il ,!!ml 'r \rIR~'1H.1 f'.o'riiffrn 's' ~ ~, , ,~ ~" , ,~~" " , ~ ~ ~" " , ~ ~AI'~;I

,~U.!!.!!.!!,--qj.!!\!". ~~,~ ~J ••• _ " CIi,I~ !;.W. _ ~~ U I.L . __ IHI"J. '.!P."'P~.I!!I .11!t!iI!P.'1I,.!P. ... !tl. 1!!I.II!+.'1'~illr.!P. .. '.!tl.JI!!I illl!+.'1~t!'.!P. .. ,.~. Ii I illp.+.iI'~!lI,.!P.-liJ.!

i~L ',41 3''''' JIll ',," ''', [ ',', "Ii, 'I" ,L '~!!l' II'! ' ·if·' , .

\U~II,_pll~[er'_:~ Ils!""sa,a,lmu l,a,R",l i~ ure~e'dflls i

4",,'91

!J!I ,~ 'I"~ '"

.' , .' '. -

R.'e5:pondJ'~,Irn.'g: 'wi ,c~ .• the possessive ~!'My nilJme is ~ .' r.~ ~".~."~.",~."~r.u- ••• ,,~.,~~.,~5/~ SaYin'n~ ~ t's a. pleasure to ,m'ee!'~ yout'f! ".".~ .. ,.~ ..... , ,~."",~",."~,."~,,,,.,,,,,,~,,,,,~,,,,,,, .. , .... ,~ .... ,54:

• &. Ii

Tat~:nl ,: JOOUlt Coun.,' II "es and, 'a,tjona'_:'~'ies " .. ~.".~~.".'.~"co •••• ,.~~co~., •• "co. ,co"'~"'''''''"CO~'LO".J55

.1\ skh 'iIL1i !;IiRJ~;li"hD~' '" ~-;il'jj, - of'-r 'm' 1I'~I' ~,~

~, '. rnl·.,~ '" 1 :~:re a . e Y~l ~l_ 0 _'_! .1' ~"!II •• J •• J. r.~I.I.,!_~!IIIIIIII •••• 1. r.~I.I.'I:.:-'II!!II •• I.lr.lil~I.I.'I:.I.~!II ••• lr.liI~IIiI.'I:.I.:-'lI!l'II'~~·

T,~,' ,I, 'I~""', '0,' W" ,", e, IF,'~",,' "I am ' ~.. ~~,i!:'

Ih.~ _ iIJ,'_, L ,10m, ~ [Ii I ~liliil.r.ilil]lIi~I[liilllli~ilr.iI.fiililili~.'[liilllli~iI.illiiililili~i'lIiJllli~iIr.ililililili~ilil.lillli~~lliliiliiliJ~j

~i 'l'IJ" A b"';II, !Ii /I' ,'!III

,.- ",- 1 :ii' . ," -I .' -, ,. - I . I' ", . - 't': " ,-.

[ tI, t. : ,. @' ri""~ ,e' "11 ,~I" ,tlll,U ~ @i ~,~,~

,oiii 1!iI:

"~,,:._itiii';jIII~,

5' II I '7

Cll

Talk'ing Abou'l ~!'[)ufsel; and iiour- ,Falniiy I". '''' 1~'J1i~II'''','' '''' '"'Ii~II.'''''',''''' ,1~,~""~~1,.,,,~,"~.~164-

"',' akmg Sm,a~,~ Ta~k on the Job ~-~~ .. " "'G~""'''~''~.'' "., .~.,"' .. ~.~,., ".+..~""' .. ~,.~~., "'+"'G' , .. ~,.~~., "'+"'G~' .68 !!'[alkins A,boufl, ,Ilia bb les ~",,;o,il"".i iiii"i~i""','i ",I.iiiii~,i~. "',i,",iiii iii~i~. ',",",iii.iiiiii~~"·",i' iii.iii .... 'i~"''''i •• ,I.iii 7[J

D i.n. I11Ii er :-. II'! !!I'+: iIl~'!" Ii!! I. ~ I!! I. ~ .'1. II'! •. ~ r. ~'l!" Ii!! • ~ I!! I. II'!.'. ~ II'!~ r. ~ !" ~ Ii ~ I!! I. ~ .". ~ II'! r. r. iI r !" ~ lil~ ~ .• ~ .".:-. II'! !I'+: ill ~ ~ Ii!! Iii ~.:-. .1'.:-' II'! !!I'+: ill ~ ~ Ii!! Iii ~ I!! I. II'!'.:-' II'! •• ~ r. ~ ~ Ii!! Iii ~ I!! I. II'! .,:-.9 2: .Eflija,.rulhg a eal ~l't Hoene, '''.''~. I~""~',.' I ",i~""~~'''''''' .Ii' '~""~~'~I," '''~. '"''~~I~''' ,."~,, .. '~"'~"','.,,~.,,~ •• 92 'D i n ulil.g' O!U t ". I '. ~ "Ii I' ,I" I ~ "I".' ,,, •• ~ II, '", '''' II ~"' ",,"'I> ~ .".,'. " I ~ ""' ~. 1>,. I'" ,r II.' "" ""' ~ ~.,. I '.,' 0",." • '11, '. ~.,. I" ,r = ",. "I" I ~,..,. II, , •• '.,,'" ~ •• 93 Perus ~n:g: t'h,e m ~'rrru,u . '. ~.co~ "~~,,~~,,, ,.~." ~ .... ~.,~ .... , ., •• co ~., .. ~ ~~ .. ~., ".~"~",, ~ ~,,~, ••• '. ~"~~,, ~~,,~ ~ .... '. ~.~~ .. ~!;t3i .I~.~a.r'ing ferur order. i" ,. i,.ii m. ~ ii. ,i ~,i;il ~,i" '"i m .•• ,ii ~,i iIl, • .ii .,.,,," i"i ;;,~~,m iIl,i ", • .ii ~,i Ii '"i ~ ~ •. m ill •• ,," .,,' •• ,'"i ,. iii ... ii ill ".ii ~ i .• '.ii ,. i.Ii;;. ii9 51

r~' '; h ~ " " "', ' "', ~ ' .. ',,' , I~"~ '10 '- .. H '9' 'j!

"IO,S" , Ulg you [, ,~a, anew pay~ng l~: Il , ~,~ .. ·.~,.tt.'~.'.~'~~·~r.,.~~"t.'~.'.'~~'.'~r.,.~~.t.~~.,~~,.,~," ~

91f11i

a II ~ I ~ iii lllli Ililli ~ I Iii ~,tiIl ~ I I ~ Ilili iii ea u I Ii ~ I ~!I I ~ Ilili iii lllli a illii iI I ~ !l111 ~ Illi iii I I!.r III ~ !I ~ ~I I ~ iii Ii ~ Ill_Ii ilil Iii a II ~ I ~ iii lllli Il ~.Ii iii II Iii a I ~ I ~ ~j

Iif, i~· '. . " , ". : l,., '. . 'd' ", ' '"

ll!ll,f. w:IDllf rc I.lltil r; .""1- IS rle:.1i iI i Lilli ii illi iii .. i .ll •.. 1i iI. IIi. iI ii illi ii il i .llll.li iI. i til .. illil illi ii .. i . .Ii i'lli J. i Ii. iI r. i I .. il i . .Ii i'l1i .. 1i illi" iI r. Ii:

M king :_'or a ,P,D; r,. 'i c·. __ ar t,.-':rn ~ , .. ,.,,,,~ .. ,,, .. , ~ ".,"~,,, ... ~ "., ,~~"',. ~ '''' .. ~.,.' ,~~, '" ~,.",~ " '" "~,,, ~~"," ~ , .. , I. '"',~~ 'lli05

Co'mn.~r"n~'J " en: la-noUsel . ..•• '... '... . .• . -- -- . ·illUQ!

• ._!!~ ! u ••• \!.5. '._-"._!!. '._- '_ . I.!_- •• ._- !I.+'''F.t!.'.!P.II'!!I'!li1i 1'!!I.I! .. 'f.t!.'Iii!P. .. 'p!li.I!!I.II!t!iI!P.'1I,.!P. ... !Ii.I!!I.II!+.'1'~illr.!P. .. '.!Ii.JI! !I illl!+,,,>I.t!'.!P.II'!'.!I'!IIJIi I illp.+,,,>I.t! .. · _'_

C() m 'p.a'll'"i n g two 0 r more' 'ite.s '"'"'' 'I" ~, ." "., '''''' ~'" ~, u '" "., '" ~''" "" "'". '" "., '" ~,~ 'I" ~"."'. "' '" ~ 'ill 091

Pmc' ""ing n'D" the' best ~.le.1D .,,,. oj; ."'~""'''~''I. oj .'.'·'~~"'''~'.I. oj ;,.",~~""~,,,,.,,, ;' •• ""~'''~'''''. j ;'.+'."~ m

.. ore Than a. '''lew,:, ,ford s ,All OU: ,H'[ill.y~ng: an d SeUh"l:. ".", .. ". ~ ~. ~ ~ .. ,' ,. ~'fi.,. ~ ~.~ ~ ",, ,. ~'fi ~ 'ill

Sill O,!l pl]1\]j g for C lOilhe:s, ~.". ~ ... , I. '''~ ••••• ". ~ ... , I. " ••• , ••• ",,,." "" •• 0;, •• 0; .". '~.," .~" ••• ,'."., .... ,. " .~;; •• 0;." ~ .... " ~,,~;;

IClt ,pI'lle r JI~: Af[olnll lawn

Arable Ii Iii iii I Iii iI • ll'! !I II III iI • iii lilili iii. Iii iI • Ii !I • iii iI I. iii Ijlli !Ii I Iii iI I lli !I iI ~ilJI.iIi Ii Ii~.lli iI I lli !I iI • !IIi iii 1i1i~.J Ii Ji I lli ~ ill.iliil ~lili~ iii •. lillii ll'! !I II III 'ID.,2 III

r..~ r •••••••• r..~ r..~ ' r..-r.. ~~ •• ~, ••••••• -r.. ~~ •• ~ r. r..~ ~ 'm 38

Ch' ',pl~er I:: [E,'jIOy'iDIL 'Ylo ",r:II(!ill': Rllic·re,lt~:,I1 S,t r ~n£ Out w,runl "_le 'Ver'b!: b:fata (Oi:d.).:nd ",af,a'_u (JOi Do)~.~"" .. ~, ... _ ... u.,_~m4,31

~.:.;: p orttn g a n A'. ~rru le'~ tc S,j dl.~' , .. , ~, " ~ ,,, ... '"~ ~.'!' ~, ;, " ~ ,,, ... '"' ~"!' ~',; ". .• ~ ,,, ... '" .... ." ~. I;"', ~ ,,'. ~ ~ .... ~,~, I; ~, I. ~,. ~ '" •. ~ ~ •.• , I;"" " ~ ill 4:5

JiII,'11 !I;f:-~i

GO'ill g to t he ,1:1 each., ,,,."'~'""'.,,' ''',.~' . "'"'" ."., , ,"" ~ ,,,."'~ '''''' .,,' a e an ... ~ ."" "''''" 'iO""." ~."'''"." '" 'iO"' .. ~.'" '" I." ~".~"~ -49

P[aY~!Iilg >, Jus tea ~ ~. nst -uments U. ~ u.' , '"II ~ ".".,011'.' '''.11 UilU •• ~, ., "'" n,,, ~ ".'" IOJ ",. "., ',"Ii.~ II"" '" ~.'." m,5 '1

1:!Ii;l!iiIliil"II~'~r Hng:.,,'III-.,iim.l~ ~i !&~!

V,pi~lu. "uu ~I~:~'II!!'I.~" .~ .. ,~ ;a..I. ~~ •• ~ !!' ;a..I. ~~.~ ' .. ~ I. ~~ .I ' .. ~ I. ~~ .I.~ ' .. ~ ;a..l!l~ .I.~" .~ .. ~ ;a..I.~.I.~".".w. 1).£

iI' II tl II! II! II! If if I. I!I! II! II! II! . I ,,, Iii! I!I! I!I! iI !l!1 . .1

'DtaUn,g U'p the :Ra:tih:: s ~ ... ~ .. ' . , .. ,.~ ., ..... ~ .... , .... ~ ,,,.~~ .~ .. ~ .,., . ~,,,.~ ~ ."!'. ~.,.~ •• ,,,. ~ ~ ... '" .~.,. ~ .,."'" ~~ ... ~ ••• ,. ~.'!~ ill,55 Beglnntng ,3 p lone cO'" '\l"@~~sa ion .. "~H' ,.i~.".~ ••• "'H~ ••• i~."h •• n~q ,.i,ir-h •• n~,!~ '+'i,i~ m,56 ,J\.s.krnng to speak

M a~ i n.g rlans Over ,t he Pll Q,ne·",. ~ ~. ," .... fi;; ~Ii'" ~ il. "" i I.' Ii;; ~Ii •• 'il i'I"" ," Ii. ~,i ~ ." ••• "'" ," .11. Ii ~ ",. ~.,.,. , .... 11 ~ ill. 581 '-"'.' .akil~g socla ~ PI·~~.1S '. I,"'~~' .... ".~ •• ~. ,"" ~ .""'~,."". ~ " ••• ~~" .. ~ ."' •• ~" ... ~~. ~ ~,.",~ .... " ~ "~,, ~~,.," ~ .,"" ~.,~;; " 158

M'ati '[ , bus ine ~ § B,P poln t m, ertts , .. ~ _' .. ' .. ~", ~~ ~ ", .. ~ _ .. , ~. " .. I. ~ •. ~ "'; ~ ~,._ ~. +. " ~~ ~ ~".~ ~, •. _ ~'~" " ~".~ ~ m 6[J

Leavi ilg .~, M'e's:s:age ~~, ~",,,,., ... ,, ~,,~~ ".~''''~ .. ~,.'' ~ ''''~''''''., .. ~, ,~~"'~ ~ ,~, .. 0'.' ,~~, ~ ~,'~" .... ~ ~ ,,~~, ~~,,. ~ .'., ~ ~,,~~ 'm 62

'D - m' _ . _ r- =~'. h' __ - '[ . t] . C2

.. [eal~ rug W"~· vo ce ma'~ .r.!!!I.,Ir..I!!I··I!I!!·!!r!'I!!!I.r.!!l[.~r.!!I.,I!!I·!!II!!·I!![!!I1!! .1!!!!.1I.!lr.!r'lI!!I!!II!!·II!![!!Ir. !.II.~r.!lIr-r.!!I!!I rl!!![!!I~.I.!.l!l~r..·T..I!!I··II!![!!I~.I.r. u~

Leaving ,dl! m(§lssa_ge wi' h a 1] f!;llr;SO rw ,~~,'~ .• fi •• ~~fi~~.iil.,'~.~fi •.• ~~,.~~ .... ,'~.~fi •.• ,.o;.~~ ... ~',!~fi~','o; mlS31

,I

I~I Iii!!

la..I,lld.i.n.g :lrru,1! :P: .. ~ . [..e [:'I J 0'1). t. ~ ~ .• ,- _'~~ - ~~ ~. t.,~ ~ .• ,- _,~",,, .". ~. t"t.,,~ .• , .. _,~",~ ~~ ~ •. t"t.'~ ., .... ,~ ... ~ ~' •. ~ ~. th ~. - ~ .. ,~ ~'.'~ ~. t. ~ ~ .• ,'" _ m 67'

'aJ agiD:g th.e 'Ol[~ UCle, lEI v1 r.on . en I ...... rn n ~ .". ~,. ~ ~. ' ••• ~'n'~ ~'. ~. ~ ~.".". ~ n ~ ~'.~ .,,' , •• ,~ ,. n ~. rn ~'. ~ ~".; ~ , ••• ~ rn 'm 70 ,n t~ra,[J wn,g wlthyoul" IC:O'~ l€!3,gu es r"'" ••• ," "'. ~ .". ~ r'" " ••• ," ~. ~ .,,' ~ r"" " .... ,. ~ "fi ",' ~ O;U,," .. " ,. ~. fi .. ill 72

Gil v ~ n"g 0 rd e'r,s I. ~. I. ~ ,Il, ~ • ," , ". ,~ , • '" III. ~ "" •• , •• , ~ ". '" ,II. ~ .,,' , " ••• ~ "" '" ~ • ~, " • ", •• ,." '" ~,~" • '" II " ". ~, '" Ii' ~ ~ .... II ". II ~ , '. 77 S, ',' 'Pll ~ ~rriru g yO:U'r otfi C'e ,'~ ".'"'~ ~.,.;., .. ,' ~ ""' .. ~ .~.,.;. ,~. ''"~'''~ ~ '''' '. ;.,~~, .~~ ~ ~'~II .;.,~ ~ ".," ~~.,~ ~ .'j', ~ ~,,'~ n 78

Life lat Hjtll):m e ...... ~.l~. ~ Ii!! I. ~ i Ii .. ill." •. ~ ~ ~,l~ Ii!! • ~ Ii Ii Ii: ill ...... ~ ~!!i.!i Ii!! Ii!! ~ oi Ii Ii: illi .... i: ~ !i .. !i ~ Ii!! l!i ~.i ~ lilt ..... i.~ •. !i Ii!! i! l!i ~ i .. il,i .... i.~.l!i o! Ii!! Ii ~ i Ii .. i ...... ~ ~!i.~ i! l!i ~ Ii Ii Ii: m 81.

. -".~

; .. ,

,

. '

···::f,.l··.I<",'·;iII1 .. A' ."

,ILl . ,.1.' I i! "I'.

·':"·I'·.:'''.·.~; 1_._ .. ,.:"."'.'_.: 't.,'.".,I.··:_·.,'IB .. , , IG·.I:,'.· J1Ii_',.> _.,""'. iIjI,I.· .''''. I"'. iiII·.-~· '"'. ' ... ·.··iii ..... I"', .....

" .... UiIi:f II~; P' .... ,", "'... "", "I< ~ "" "" ~ ~~ ~liI!I >!ilo!i!,1ii .=:'«i",,~;iIj iii iji ~;[Iijl iii! ijlliii:: iIjIi!iil ~jjjlliI!I >!il'.:!Ii

A.~: he 8am" ilillliilili!lillllliilll!l!illiiliilliit.Ii!lillli liilll I! !I Ii iii illlii iii Ii lili.liil I ll! !I ililiilllliilili Ii !Ii I Ii 'llI!l ililiilllii iii Ii Ii !t! 11 liil III !I! illliil lli iii it. Ii !I! 11 Ii • IlI!l!iI Ii ill I iii it. Ii !Ii 11 Ii io!illi I!illiili

O'pen'~'ng a b,atnik account .... ,., .. '., ... ~."'~~.~ .... ' ... ~""~~,~., ... ,.~.~.,,~. ,~., ... ,.~.""'.,~.~.,.".".".,,~'~ 90

Making d@p os its and ,,~.~ hdr aiwa.ls; ~,. ~ .,'. ~,~ 'H' ~ ~ ~. ;b." •• ,~." ... ~.~ _ •• ,.,'.~, ~ "'" ~ ~ ~ ••• ".~ .... m 9:8

U,S:i nu' t ~i1le Ii. ~ f\~ , '. ' .. ," ~ ' ;". " . ~ ~ ~"., ,,~, ~;"'" ' ' ,'" ,;;; ~. ~ ~., , ' ," ~ ' u •• ," ~ 'm 9 8,

,EK.cllJan.e,in,:u' Cur,re'n r:y' ~,. '. ~" .. "_ .. "~,, .. ,.,~. ~"II' -"0' " .. ,~,., .. ~'"II - ... -",.' , ~ ~,- .. ~""II _, ';"'''' ~ ,",_,~ ~'."II _" ,.', .. ,,~ .. ,_ .'~'."II _ _ .. ,,~ ~ t99i

Ci.let 'ill11 to _'J10\D., the. currenetes around tt orru(j1..~~, "~~." ... "" .. ~' .. "~ ""J 99

M'altln,g e:x~L'!lli"ru anges .; .,..~ ~ ..... u •• ,.,.; ••• ~ ~."" •• , ", •• ; .,.".;,,~~ •• ", ; .,." ''''''" .il,,' ... ,. ,. " .••••• ,' ,. ""i • '"',.~ ~2{]©

FOC,llJS:illlg 'Olili . he ~Where"'!' '''.,'.~~.,', .. , .~. ",.".,~~ .. , ... ~, .. , ,~., .. ,~ .. , ... ~ , .... " ... ,~ .. "' .. ~ ~."." ... ~~.,~~ ... ~ " ~~205

A_s kwn,U ~ \!~'fh ere" q u es,. 1005 ... ' "1" ~ ~ _.,.,~ ~,~ ••• ' .',. ~~ ~ _,,_ ~ ~ ,.,. .',. ~. '" ~,_,~ ~ ~ ..... ,.~. ~ ~,_,~ ~." ~, ~. ~ zes

Ai ru' :§.\1\le "j -Ig' ~~"rl~~le re" q uies,'~io,~TIS" ~.,.~ OJ .~. ,,".,., .""." OJ.~.' ,,,.,., '''". ~OJ.~.' '''' ~""~ ... .,. ~ .'"""., ,. ~206

("'I'i" . ~1,...!Ii' '" ··1···' f1.-'[bo"iIF? '2·. ·O···~

~ 0 ULIi •. 1 y. o'u, roe Pc- ea ( '. ~11~a ill.., '. ~ ~~ , ." .". ~ , ~,~ '"' ~ ~,~. '. ~ ~ •• , • '" ~, • .,'. ~ ~ ". '" .. , • .,' c il'

. , ,

U· " ,., d !J:'- ?III2'"

,S:~t ,S, C(},mlnrul.'- ,!l'OiF'.Ins: ~,i" i,' "", '~i,Ii.' ~ ~ ~,i Ii i,' ;il,' , 'i,.','" ~ i .. ~,. '" i .... ", ~,~ ~,i ,i ~,';il i,' ',i,' ~ .,~ ~ i" ~,'" ~,. ,.", i. .,~~;t;;;;]I! ."~;

'DJ S C ove IJ"~ Jrnlg: '0 vd Jffi1 ai~ N'u.='·@r,s .. ~. ~.,.,' .. ~ ~'~'" ~ ~'. ~. ~ ~. , .. '. ~'~'" ~. '. ~. ~ ~ "". ~. ~'~,"'~ ",'. ~ ~ .... , .. '.'~ ~ .'~ ~'. ~ ~." eue ~ .'~ ~2 ~, 4

[p L a· . '--1"'1:: ", ,. ~~, IS; ~ iQ'y"ri -0 g ~'II:' ~i iU --'1 -'. ~ .bIn piller di,., ... m II '. g, g rn me~1

l~i'1' 'J

.' I; llii II II 11 .' .' .' I; Il lii 11 .' .' II! il lii lii 11 f"I [I iil iii Iii 'Ii ,~ rJ rJ [il Ii ,j. 'IIL. . ,I

C'"ho'DS irrug' '~'Ifle Rig' II Accommo{J1LEi'Lion,.'n~.., .. ", .. " .iI •• ~.,..,.,.""" •• ilUU'U.'.",.". "..,n ... ~".;".". n~2'[ l'

'Ois;CllSSlll1g: ili!rnim1101' 'l!"ilDom detai_s, "'"~' ,,, ... 'I'"''''',"~~'·''''' ,,, •• ~.,.~~ •. "" •• ,,,,,,,,~,.~~,,,,,,., '''". ,~2:2.'~

G [r.:'~.tillU '~@ kn()'w direc't 01 ~ i fie ~ m~ r.o:n.@u rr~ S . ~, ... ,. " ... " .• '. ~ ~,.,~ ~,. ~ ~. " .. ,. ~. ~ ... ,~ ~, ... ~, .•. ". ~ ,,~ .. 2:2 3

. . l~ ~.

iaki ng iElj ,:ReSllf' "v'a .. ~O!n, ,_ ~ ~. , __ ~,.,_ ~ ~,_,~,~~ ~ .• + ." ••. _ .. ,~,_, .. _'. ~. ,~." ... _ ~ ~,_ ~ _'. ~ ~. + ." ... _.~ ~,_, .. ~,. ~ ~. +. , ... ,.,~ ~,_,~ ~,. ~ ~. + .". ~,., .. ~2:2'4:

Pigur,~~ ~,U: out ~he ,prif':e' ... ~,., .. ~. ""'i!I' ... ~~., .... , ,+."" .,,~~.,., +",,,,~.,, .. ~,.,., .... ,, ... ,,,~.~," .,.~~ ... ,,,,,~.~ .. 22:···,',

"n d 'i ca,' 'i ng '~'tl. e 'h~ FTh,gt'tI, '0 f y'lO liT'S tay ~ .. P'" ' ••• " ~ •• " •• r •• ",' •• ~. ~ ~ ••• '". ' ~ ~. ~ ~ ••• '. r •• ~22 8,

Sl'- b j ec'Ung, yo~u " 0 ,su lJju_-] C UVI~ vet') 5, .. ,. ',h i,. ••• , ••• , •• h ... " .. " ,. ~h .. h .. , I ... "'" '" ~2J.[l

C~'Thelcking ~n to '~J :e' H:o'~.e'[ "'iI ••• ~ ~ .,.~" ."',, •.• " •• ~.,.~" .~. , ••• " •• ~.,. ~ ~,~., ••.• " •• iI~. ~"'~" ."." ~.r.~ .~~". OJ'''' " •• ~ ~23,2 C'h,e'cking 011': of: ,'hie:~ ot~l, ". '~"'"~'~"." " .. ,~"'"~~''' .... " .. ''''''"~~ .. " ... " .... ~.~~~.,,~ .. ".". ,~.,,~.,"~., ".". ,~235

[CII!". "-, - 'I :i' [~~i ... I~l'Pi'I!.\[11 I.·'. ~I iii e,

'11-39'

'. . I

!! ~ ~! II f!!1 [! !! .I!.' ..... _l. __ ,'

Tra.ve ~llf]!lg' "~:_"'Y 'P'~(,~lIf~ ~ ie ~." ' .... "" .. , ~ ... ~ ." .... '." .. ,., ' ... ~. ' ... ~." .. ," ' .. '." ." ... ~ .. ~. ,., ' .. 'II"'''''''~ •••. , '. r" ~.""" .'''" •• , ' ••• ~ .,23,9 M'ak~n~g :res .·.·r'\I,tr 'i'on's,,, .. ~".'". , ... " .. ," .~"'.~ .. " .... , .. """.~".'".'" ., .. "" .~~.".I' 1 ".". ,,, ...... ,,.,, "'I.'" .~240

Q,!~lting !H)Me ~e,~owk ou~: o~ the 'verb i.'1i} lrav'e'~'~ . ,,..,., ,~. ".~.,,~"".,., """,,..,243, H', g' 1: *'.0 ',t[f '. ·t' 'h" · .. '-'" ., 2'4-'~ ~I

il1i;,!~ .... ~ I So !I[.!I;;r] rI.,~ ,[l. ." e i8li1 iIl',p·rn"r. ., 'H;' .',. ,i ~ .", ~ ~'''' ,; •.• ,. ~.i ~ ." ... ~ ,.~ ~, ••.• ,' ~.i ~ i" ~ •. " ~ ••.• " ~ .• ,. " ~ ,." ~ 'Hi., '" ~.i '" ...... . ":IIi:

U'ioa_lid i. 18 t_he, ,pl,ane ,I". ~. ,i •• ;ii •• , •• ,' ,I,. ~. , ••••• ,~. ~ ,I,.". , ... , .Ii.". , ... '". , ". ~ .. ". '" .. ~ ii' ••• ,' ." ••• ,i .246

i\ ]Ii..;, ... -; d' . .. ... ,~.. .. ... . iI"~ ., IP' ';IIb ,;;j. If .. . ,., .. . ii, qo!ll g

.r!;;. lurle ' .. epa,r~:url@ on It .r1Je ~. ~'I'/ ' ~O la.rr~.ve ~,.~." .... ,~~.~~~~~,.~ ... ~.~~., .. ~.~"".~~.~ ~., .. ~~'"1to1

GiO·'m,I' tbrou,i!L, :i:mrf~m i"gratio,n and cus.o'm,s '''' "",~, .~"'~".~~.~.u."~-~,,.~., ,~".~~24:gi

G·~t~ing Ar'ound on land 'i ; .~.'" ~ .".~~~~."'; .'". '" ~.".~ ~ .~." ;''"~'~'''' ~ ~.~~,,;.," ~ .~ ... ~~.'~ ~ ';' '"~ •• ~ .. ~~ •. ~ ~.", '"~ •• ~2,.) 3:

l~iai~~w1b a t~i,. ,~ .. "."." "".,,, ,~.".". '''01'' .,,, '~"'.~ •• "., I.' •• ''''''.~~.''.I'' .".""'''.~~."." I.,.". '''.'"~."." "".,,, .,,25' "

k' l,., 2!:~:

13 "11'11,1 a 'ILI ILl 5: I~ [II! ~I!I • ~. ~ II i! II! ~II. [Ii !Ill! ~ !l111 ~. Ii 11.1 Ii ~ • [Ii ~ !II! ~ !lIII ~!II! Ii ~. I! ~ II.!! ~ !I ~ !l111 ~!Ii Ii ~ Ill! ~ !III ~ !I ll! !I II ~!Ii. ~ II ill! I • 'I ~ !Ill! ~1."!II!!Ii. ~ II ~ Ii !II II ~ !Ill! ~ " .: J do

... . ..

•• • •• ••

• •

•••••

rabtc, the oUicm,a[ 'l~anbf1Jaee 0' O'V@1r 20 count rtes, t ~b@o'l~,!l1r tongue of ove'_ :Jon mlll:.ou people. Ifg, ,S~~'rO ken Ul r-ougl [out the ~t dale East, f'.rcl:n~.

"£!. Iii"ii;;ii"i< jf;~ 'Ii'A trao - ~d~~~n l~U bees -;c; -',,, b~~ .',;tj, ~Iil ~L'IJ. ru- a',o oM .'hrl':!l. rK'jf;~ ~ iI

,' .. V liv'-.~[Y ~v - _ u~. ~ , I~_~ I _ ~~I' i~.y" _~~i~~ _;;2' Ii'~, __ '-.: ~~ !~_ ~! ,~m~g; .' -S,~' :_' I"~ ~ruru_-

and h~;lam" i,i"s: ~~I[1ers,~ood 'by' more than ru,21~i~~i()J1 ,eop:le aeross the 'world"

Due ,to recen geopoli', ~cal events" ,Arab'm.,t: has ta'aplJilb~d t'o 'the top of' t'lile ~rn:st of ,~m ~liOf tant world, I auguage --.. lE ve n in. C oun t ri es where Ara.bic is ~~ 't tl -, e on ictal langlJJagl@l~ peopl~,I~ a; -1@' scramb nrm,g '~o maJsteu' thts i rportant and vi' 'a'~ g'lobal lam~' - '3 -'f'e

- _' e- -"~-

For '[(.ue![) p te in No'rt h A'm erm e al lInd t.:lU-O'IJ e ~ a. 'j rs '~~ ,g~2JrF!i lee Ara b i C; 5 'E em S I'i lite II d i.'· Uc. m'~'- l~nmu,a,ge to master; alter a._1~! 1-' h5;1ii~' '. _Romance l,a[i~lage and doesn't use the Latin a:!-I habet, Ho,wleve'r~ :~~ke :any other' hiJ~guage~ Arabh: ls ,yovenru.:~d

~"",, 1 ••• ,' -Ii -, ,f -' mi' . ','. d- . . .. "b' , . I I . '. . •. ' : ; ,Ii;- ',- ,I' ~ '" .', ,L·.· .' I .' .; . . 'b- -l'; it] .... .', ... ' .... : ~i_.,

uy a s e It. OJJ. .fIU w es, all W II.e n yo IJJ mas te r mes e ru res ~ yo U . e .a '-. e dl s pea.~

Arab ~c I ike a ,rna UVI@I 51 peak e,r!

A ,1..'. iI!:':' D "[J d t A ~ "A "t-· d- 'I ·"'Ib, J 'lIh- Ii-

~nurc ,~~or .. '· .. ummle~' us ..... e5.gne~~, '1['0 men I ',y an.', e');p~a:n ·.·~I~@' ru es "~~ .. "a.'~' gO'Ve'1!'n

th,f; ,Arab:ruc language 'rn_n the e,~_s'ies' an, most in',er,a,t'Uv-- wa'Y '_,.·oss'~b ~-.,~ oq,' '- 111Ze eaeh c't~al~J- eli in a. ~J;'hraht', Uor':,ard and coherent manner and I] res en '_' the :ma'te'ria.lrnl &1,6 '~Hteract1\r'e and ,engaging' 'way~

U I im~'Fi! ;if'li.-' 'bn;-,- - .• oni Ilh •• ,;I\,--~'~-j'i, '1:·'fiffllll~IIj1I!'IFi!Ai,i".li""·"~o'--.-; 'D-'-' .: .. ,-:' i~ Ap .~f:i"1InII' . ,- '~ ..

-' _.lIl'i;";"~ us. _y·O S •• !II· ~ .. e Hir.a~ l'!;,.,al,mo.~~B;"~i!! i"-'I!·~'y!!l;:iI'l:C ~-I_. r,,~nl~;,ue.s -S "'_1.,.JUe!i!~,~e_ ~.rrn a

wa:y' that g"'v@s ~jron 1:. e 051 t).![::CI'-ra·tr€!' and, ~lU1J-deIDlitt- In[Of:lnatioll ,a'v" nabl~ on the com~,oSi]olll 0 the anlt'ag,e'. T~~u~ book is modllaut i _ natu r!~':' eve1l'Y' ehapter :is ol:~_gan·~ed in, sucl' a waI.~r that IN)lIUI don't ,havi@ to read ~he whcde hook in order to und e rSllatrnd the top tc - ha t's d ~s CUSi s ed, Feel .' 'e~ to J DOl Pi U'FOU -:h c h ap te rs and

s ~c,'l'ion.s ~.(J Slll!] 'yOUJ.r $Ip e·c.Uic n eeds ~ Also ~ ev\ ry fJramm.iJi'1 tea 1,!B.nd. ~i[[lj,fl,OIDS: Ic

~p o'l.nl ,wS ~pll ir-l1e,dI, ~ rn I p~ajll EJ Ig~U, h. ,S o tham: :you earn infO f.ll!,o.ra t,~ the co He ep ~ :innne(Ualel,Y., m 'nook gJl1~al care to ex,_ Jain :.,vrer: concept clear~y and su,c'(rnncUy~

TOI :plf'ovide 1'- e best foundation IIJmld the wiirl,est: usage tor student 5, O'~ In·a.'b~c~

,A ra bit: ,Fu!!' ,Dumm fe,s ~:IO!Cilill .• res on M'od em S:t,8IlD,dard Ara b lc (MSA.) r' 'W,~l i!ch i s t~JH~ mos . \\r'\!fid.r,~y used :"or,m o,~ A. ;,(},'b:ic ~I' the' wor~,~., There are · •. a:s,tr,[d~y f. iree dif'e .-' rent ~,y~n~;s. of' Arabi.c: ,Ko'ranic .Ar,abi~c, locs dia _ er,ts~ and :l\~SA~

~ KO'r.nl'~· Am,b~it is t- e A'r,a b tc us ed ''''0 wt'U e '[b e Kor,aill ~. '~'h e ~!Il) Iy" In [llio'k; ,~,of

J , •

'.~ usltms, 'Thi~, form o( Ar~lbic hs, 'very fl;fd ,a~ld, has'frut~' ('hang,red muc'h since

,t~~,(§! Ko ran was vn'U te n alrp r) roxnna , .•• 131 ill ~ ,5,( ~(] 'yea £5 a,go. Koramc ,Ar:~ib [lib is 'wide1,y used in 'fi!e~~,gi()1JS eieeles ~'O~i' p'rla,ye'~ discussions, 0' I~,~aj'm'~[ :~sSlJeS~ and s e1r,wou~ d ellbera t mo,n s. It~ us,~,g:~ Is li mite d pri m a~ilY' wit h i n ,gj .. s I riC.t, ,reU~i.ous ron text, ~.~s, itltle ,eQuh!,a~enl o~ Ii ib.~,c,a.~ E~~llsh~

,~![h'e' <;' ;~Oitm,fj'~ d~a~ C::Ui'~Th"~ ~'he, - ost Info'rm~'~ it, '~-D: I~":~' AI~.~' :- ,[ ... ~ Tho, ·~'IQmI,.41

_ _ _ _ u ~ I~ _" '!i;,;I!'",!J, __ ~" ~ I~,YIP~·!!;.I!' ,,_'"'u ",e ~ ~y !Il..~ ~,,!J

':'0 ~~'~;~ ~ in: '.[) three geo gra,p':~ rn,c;a ~ ca ,egtl ri es: f he N'ort'f11 ,'Jr'h::3n. dJwah!c t (Morocco, A],ge'f;"~a! T~lrm lsta, and Libya.')~ lh,e .E~I~'lia.f], d·'ale!ct j',E,gyp'i" par-Is 0" S'yrw{j~ Palestine, an, -, Jordan); and G·ut. Ar,abic (ITludj, A'ralflia! .K'u,waU:r

:lr,aJ,!q r.· ~'atat and th e 'Uni ted Arab E. iaj'~.e~)" Ev!elliru though th e words a e pronounced di' :~'ef1en'it, y and so e of the everyday' 'e'~,pr-e1l' nons (ur .. ':f'

or ~ marn ie.fl1lUy' ~'ro~m r!ee:i on to :reuio n, S p@'aker.s fro '. dJUe,re:n t roe,li ens can rillA[~r~,'~'~'nAI ~;>"jj'~'h ~'!"her~ r t: ~O' flI~ 'O"1fiI d .. ' ~Jno· .' m~:n.~irt,.n.r or ' e .. ··; rJ), '~o,: l~

U _ u ~ ~ UJ! U ~ 'Ill.!!! ~ v !I. ~ _ _ _ _ ~ . ..... _ _ _ _ _ _ . _ ~ _ .. i!;[Ij I~. 'Y _ _ _ '"' ~g,_ _ ~ u_

dialects is, ~ha,t t'tw~~tre all bas. :,rl, on ,MS,',~

~ ",' ,oid· m:':;~,iJimi ar' ,i'Fa I' , ,'-Ii, Ji is, 'the mos wjdely used and understood 'for. (d , .... rablr in t' e world, lt's less 'rigid''ha.n Kornnir Arabk but ,m. b.~:~: mare fur naJ. than 'tile, local dialects. ,M.SA ls ~.he .~~D.g:uage tna . ,',' rabte ail'ichors USe. to present-true .rruew,s, prolesstonals use, to dtseuss bus:in ess and ·~·rs ~C'h [i1 teal 1:' S ues, and I',rien ds tallnd. ~a. _ ~'~ ~.@,s ,~=S._' '10' is Ill) c i ii1~~Z @ with on e ano Ulle r ..

~ . ,:aIlluJDJ. I'h: .. I'lL diaJll.u\,U 's: He :e~~, where :you '~e'l '[10 see Arabic il actton ..

These common Arab~c diaioguE's stUJiW you 10'" ~:Q use h~portt'an., ~ ocabulary '",0,.rdl5, an.'d. terms you ~,'hould be aW:'I,re o .. ~ ,.'., Iect Tal jm~ ·b .. · Talk,

di:,dogtues haJve accomp,u ying audio 'l fs:on50 = the book's C[~"

.~' \,.I';roi ·I';O'mo, . '. t,Bet ,0, I'd .. ~ An tmportant part of mas,.'erhrn..g {I new language ,~s becoming famil:ial~' \!I.ith. 'i~~·p·ortant words ,~nd phrases, ,Key term So '~: ha t. I' reeo mm end yo UI [~ .. em 0 rlze a - e '~Irn,lc~'~H;jle,d i'n t h es e sect to n 5 i 'w',-d.C.h presen t t'blf ~ ran So crlp '!!.i,n·ll of' the ,Arab" c wo.rrn.'I ,1 i.~ Il·ronwlcia tlon, and fh ie tran g]~ .. i,ou .

. ~' :F'mn, "if 1<8 -,-".~ 'll,~"",~ ,~·U, ,,-!~ 'The aim of Aii1~!bic For D1Jm'm'lt?s ~s' toe, p you.

t !l:-b ~" ~.' - • " fI. ,. d · \~,r·li-irf..;, iI-~; 4:-

n 35 .er 'II. ~ ~,eti ,~a ~.~ I~C , anguage ~_n ,aliilJ rn.nlte rae rve an·., eng,alIJn~ ·'\ra.y.>~ 'h ~ I, 'IU ta 1:.'

In mlnd, each chapter ends v I't'h at Fun .... ' Games, ·~.b31t lets .y'OU re'view the lite, C!onC)e[llt: covered in the chapter "n ,GIl fun but ieffe'c'Uve WilY.,

___________________________ •. -e'fld .. ·.[~'jom

.3

.

I

.

~~ 'Yo u 've had \~·ery 1i ttle expos til re (or W~ Ofl e ~lt, ,a~ 0 to ·eh e Ara b tc ~Janguage. ~ '\{.o,· u "rl-:- i rnli'~r'~: re'tll*'g;dl in m~ ~,'."Q11j ~ III n: A II"~I b ·'e. -:. 'f or : ~ r, I: b ~ If ners o nal o'r W'; Ifo'f~~ C."I'~"" ~ !ZIII'~

•. o. !!J. . ""'" 1(!Ij;iC , _ "'"" Ij1.I . ~ 10. ~ ~ . . 'U' _ ,. !~ _ ~ t"'. Jl ~ 'U' Q . _ II!J . ~~ ~ _ 'liI' ~I ! G!Ii

reasons.

~ '~o:·· '!! ""Ii!:!; 'lII,n,!I+- l·o·n.l~·lIl'1Id !~h _, 'iI] dr "b. ·00' k o'··[] A"·p'l':ilb··,tt• iClll"·oe ·moe '.~ .I'h W':Ii'·' iIf1L .,i ,.~~ _ . I;'.·.U I, "- IIUIIJ. I ,u,nlu,5, ],uf ,u· I,Y .. " .. I.' ",I ·I,'Ui . ,11j;., ,Bi,la! a ,~ ~ uU ~ ,uu,~" ' U' 11,;;111'

C. ave r Ara.b i e in a. un an" en ga ~~ng 'man n e I~.

,~ Ybuij~~e ~,Oloki,n,g f'o,F 8J, pracUc,a[ C,OUF,S@ that wnl have 'you ~;pe~ak'in,g, basic;

A' -" b" ~, '" 1~1' ra"le In nonmet

, ,-

I:i" ,-",': ::",',

,A nJDic ,fOr Dtuumie« ," S o'rg~nized 'into': rnv!~ din~veJil t parts " 'w~': h each pa r.'

d ivdi~d mto ehapters. The "o'llo,wing 'par'l desc rriptcH'IISi give yiiOU !~ heads-up O~ \1I11;a: ' 'to expect in each pia r ~ ~

p. 1,':

,,- ,,: ' I , iii:

. .' ,

_ II_, t ~ __ .

The If rs' part of Am,~ic ,For ,Dummies ts a Msl .. read If 'You've never been exposed te Arabic",,~ In,."rod.uce' 'iI.h,e .A.r,aJ~~c .' ,r'r,~,pt ,a.~,d, present :1 e 2",".le'.'te.'r~; o~ the Arab:w,r alphabet before expl,~~rn~'run:~ ,'th,e difference bet~-:e,efID ItO ~sonaU'U, and vO!\iyels" '~:hlch have a. vlenry pec_Uar ~i'e'b~iU,orus;'hi:p jill ;·[f'itlbl'irC'. In add,'~,IUon" in tis part ~{U ,ge't, a deta'w ed ailrd t, lOUTUl gil ovef'\ii~'\~1f of ,A,lr'abi~ g:vrnum3,Ucf.d arndilr-

m II~'" "'~iIf! IfliA'ili1C '- Ii1"i Ir~~ !In. Ii' ·'nti"'lianJ"'!le 0' ~'iif1iiAi II"Ii ti' ]iIi"!I. 'ili0' Iil{!" erb ""jjli"il'd adtec

~,!IiolIIla -I...:: ~UJLI.1' fllJh .. ·llolJl',! ['U'I!- t, ..:;pl( " ce, Y ! ,Ii i!W!IWII out ,:u\V JLI U~il ve rus, Will.:: U, .J~',,""-'

'trn,v!~s inte~a,,[t 'M~h each oit:hcr to create phrases and sentences, f~w.,a~IY~ 'you drscower some 0.'" (hie most baste :orMs of g .ie€;t~ ,gs and are il~'~roduced I() baste Wi[) rds and phrases,

T.h,il§ part exposes von ~o :ke~t 'w'O.r-d~, nd :]1:hraJ1H:~s ~ml,a'~ ~UO\V you ','0 :itm~1Ite,IF'LI, wi U ' . rab i e-s pe.a[l( i 1 g' ~ o~ls - n a va ri ey o~ d 'if ~ e;r.€!! (it s e~.Jn gs (,S IlJ ell as in a

T h "~: Ir'rI arl pi",'e· ~ vo : ;1: ~ II til ... f ocls yo ill' III Q,I!'"Jj. '"'1 ~I'O: ita, ke A I~':m b ~~' 0.'.: n ,II he II"~.~ A.; ,'~i t: h VO:'II ~I "

..J! [~u . ~ .......;,. iIj. I~. . It. v ,.;I! , V!!I,J \",.!!or l [Il.. I... Y..!Ior. It. . 'U',"III..111 ~',J'. u

Ir:"ud out how ta open al, DaIIIlk account, trn,o'w' to ]t'~~'D a 'b:ip~ how '.:.'0 Imak:e a rese 'v,ation at" a hotel a. and how In ask tor dlreetlons.

The cha sters ln U,~s :., art 51 are some of the nonver'bal, methods 0: communlca'twon 'Ul.i3;1 he I) you 'to better .rnnteF3[lft w,wlh Arab,ic-spe',akhlg people. r6,' e'xamp,,~e~

, on d tscover ten of the nr@3.· es ~ .Arab'me 1[1' overbs. en d vo M Und 0 ut ~~ ro n ell' 'waus

"". ._- .. - '- .,. if.;!iio- u, _'- - I:"" =. '!- - ;J'_ - '-_- -.lIP' ,v -',:1 .

to ~nb~rac'r \~rDnLh. people ~f' ~tOU~I1:':in an Awa."bic-s,peakiATIlg count~~y~ ~ also sh,a.lli'e .·Y·

r,iOJ~n: f'!IrIi'm' . en ~I "li;'l~i:i"fi:~,' ." .t'fIIn ~~I,~ . , ~ sr wl~r":JP'f" "0":. :!Iii ,r;.,~ Ii~'r~ A' ". ~~~'~.~ iii": ~'!:i;~ ,irnU'iC:'~IJ'R~ as ~ os i~'~' '.'~ iil:i;

. ~r~U~"~"!L .... ~~.~\_~Qll'~V~d~. v ..... ~~!~.~ '_" __ ~ ~~.,~ I: _" U~~,Y.l.~ . I II U_Jly~~ ~~ ~_- . -~~J ~~ ,1!#"v~a ... _.~I~!II

v:-

.

I

1'.h:'s part cWs, a uSie'~u~ reterence :U 'you ~l.E' _d :wnlo:F,.-, .. l~on, 'llUillC'k,~,~l~ One of'lt'lle' apljjelldUxe,s ~n l'll'is ~)~UF~: iii a, detailed 'lis' 0" rl.gu~ar ,~~.c1 rnrre~~r verbs 10 'It lp, '~IOU COlli j, ' gate lle'rft) s ln f~ i~ P last ~ :plr-e s ent ~ Imn d ~~ '. ure ten 5 es ~ m also ." n elude a

, ," - " . ..:1", flo. , .... '. ~ . b -iflo.b .h" .~"', lo. ... "-l:" 'h ,. A e ' :1' 'b A-"" .~ .. ,'" ,,'., .,' . ·t-··,.ai'·· .. ·· " k

,m~r'lliI""'1.ll~Cl~,[,[)nary IF1Il .' Q!IlI!. Mf[a~u:~.:;:.ng, IS , allhJi ~ng!tlSi . =s ,r3urn.( , om. mats ror q,UI!C[·· ..

:re~:[e're nCle'. Fina Uy~ Y'!~'U, Ii nd alii, ;p'p end.or t h a gold es you t hff"Ough the aud lo

t rae ks 61 the CD,".

In (lrde r' to he! ~p 'You g~~t· '~_n an d get OIJJ t o~' • "11WS bo Il)ik' ea s iny and. eU c len IDYi 11 s e icons (-' nle I)j'c,u'res.) t 1 OJ., identify lmportant pleces ol infor,~'( lon by care- 10 r,Y,· The fJ:,o 11,(~)~i.n.1 :" c ons ap pea r in •. his, fb,o-elk:,

'NtI,iren "fIOU see hts ico.Drn .m,ak.if sure y,o~ ,re,atd c;!re:fuUy'. [~ ,p'oints .'0 informa 'ion t ha,'[ 'ri ~'~ d wrec ~t, im.prO\NE;' 'you r At,a [ID ir' kuguage sk i ~ ~3 ~

I .' . ~;h.,... . . t'· '11\,.' . . 'Ii·" . • +"" ·it""·· ..... I. Ii':. . '.' ... ~. tha '. 'd" . 'r" '1'1"'[

use ems rcon ro u nng to you :- a .. .tennon to IrM1110lim.3 li'on w. aL you:e In.le",

wan- '~'O keep 'in mind when s udylng an d pract i!cin,g; Ara bte ~

6 Arlra~c far Dllml!i-s _

.,' :iU' reduce '~lu~ , .. ~·abic s!~rill and present the 281elle ,-,5

... of the A.raibic (bJ~,P~ab€fl1b1ifi~'f:i01ie !e~pll:a~n ing the diUelFle_ID1Ice between consoaants a~1IJd. VOW!f~.S" w,tf,!c,'h :h.(Jve a, vifr~r pecur a f' ,r-e 8" ~ i [Uil S ~rTh i P ~ I. Ara b tc, I: n 18.d diU in 0.., i III lh is, part you g)e'l a ,a.!E'taUe d and r~ CimUlh O\N:~rvh!w' of .Ara.b tc gramma. :i.c.a,1 and.

~i!:--m'lll- .!;I -;- ... :;-- L - .. -~ •• ~~ -. • 1'-1 . ...m -. 'h·---: .., . -I;; - - A

II H Jb- S nc CIO ns rue s ~ JI] I[)t Ii llflh.l 10 U = _ ow In 110 M ns ~ .. e I!.:.!IIS ~ ano

d' ·t~ "Ii- -f ," ili-b - b if-'!Il,;,' - t -]l.,. - - ~

a J€c'_lv'es lli[[1l'!ul~'rac'~, MIIUI!~, ea'C~II, O·,!.~~e'r_o crea e pnrases !([ ·~t

entenees, Finally; you dlseove _. SOJ111e o~ the most baste Iorms 10 It! gw,eel'in,gs and a-'le inl'fochJiCled to baslewords and!. phrases.

••••••••••••••••••••••••••••••••••

• •

I" 'liis "ap'iter

lsc over'ing Englis~rru words dla. , co m,e ,~rom, Ar,£ bh:~

Fi,lu f ing out u~ e ,Ar3 b. te ,~~ p 1,30 b et

S,cuaru~ng Jk,e a Ilat:', ' .... speaker

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"",,~", 1=1,',,' " (," "Ji+..';", "~_:!", ,~, !,~ , ,'" " e) '~, ,~fIi,.."" , 'j "..Ji ',I' I ~'j'" I,d,' ,f A':", blcl

, .',,' ,Da.mth,f,,.~d1~~il~1 ua~t~ we ,come ,,0 l,~"Le wcnl'ler~,u,l, won (h ,ra u:~

, " ,'Ara.bi~c is the o.'l~e.iaJ ~an:gu.ar.e 'Oi~' over 2U f,oUJIT~~rieiS and is spoken by more than 3n:[) .Ii~:lm·rno~, people across the g.oltme~ . ~~s the langu.age :rn.-ru, '\fih.h:: I. 'I:h,f' K'[J ran I' the Holy Book, in. ~sJa.~, 'was, re'v@:a~:@d and i~vr~Jen" ru-rnd fl, ltllrg@ n~8Jjurity of '~:'he over ] ,,3: 'bflU.on 'MusJlhumiS across t' he world 5' ud,~r At'all c ~n Oli",[jer 10 rread the KO'ran and tu f.u un ,',bei~~ f"e i.gjO:~iI.·~ (l~'rulfes." B:y S'~ ,·eak~ngi ,·t,aWLJbc, you g,@.'

';gjj,.", ,(!i'a Il:!' c;' to iil1I ii:!iIf!i; iii; ~,o, and ii'!l ~i,~;;-p; GiS ~'FII!1I; m 'M' ,: iRlI'IIi'O' iil'1i,~ I1t ' n. I iI'1i d iIl"iI lilli Ii:" • "lil (' ro" ',.,.' iTilTi ,jl'!Jj"ii'Q on 'U'1I6 !Ii... '-o<oiJ.!,.ji It·' f""~'Y!1 IWi h,; .... '-it . [pi WI{JJI!I;...!'i..o. II Ji 'tor ,',~ u ~ '. '. lib '"' 'u' U' hi. Y'. """.J; IUI,OJ ,,_II-, r Ii I~I~I U iI'·!Ii... u U

AI' a b" c 's 10 le in h isto r:v~ S ee ,t he s'~ d'e'ba'r' ~ Arab i C·5 ~rru i s ~';[),ri cia lim po r . 'an ee .")

u ~'hls cbaIJ~ei, m ease ylOu. '~.nto A .. nrub.wc. by' sh.()w,hTh.g :you-:o~~~e f:~nn,o;lo;a~' ,E.I.1gUs, \'"ords t~tm,t rraee Uu~',wr roo![s to Ara'bh~. 'Vou cUs,cov'er U~I~' Arab.ic a.1.p.13be'~ :tu_ its, 'beat'li~'u'~ t"'nefs~ and ~ gi:"e you "Ups, Qfiru '~ow to ~:rro::(urnrnj<[:;'~' fhos,'~ ]e.'·~ers 50

th "iIi-'.' ~ ;'J'iii,.' '''iii'1Ii,''- ·~I ~1,"IIt,- . 'n'"'ii, '~.- ': ' .t:i'-' akerl 0. '-, .. if expl ,~I"~'I'f' -, -, l;on~:!f~-~ti1' .. ' ~

. a,11I Y'DU [an 5 u un I!;..W ~ w~~,e a , ,0. Ive .., p ~;mJ,~ .. ~ • ~:~ a lIT 01, !~J( .,wO r I[ ~, aI new IU 6llJia~E ~5

. ...;r)i. ' .. '~' _", .. ,' . . . '[ Ii " .' . d. ',,',", l ' "r: 'I " ',' k~ ,', " , " , I ," , " '" I if'hll if " .'

lW~SCO' er rn,g, a new e !II, fie an . a new wal 0,00 .Iug a. ,lnw,g:s~ :5!0 ~ rJ L . [S lin:,

;('!'k~"1'nf".r.liill" n' Ai, ~,~,,!~r- ,ilrW')r~'1!1!1'TI'm'" ies VOil.iII beg fn 'U'Q,u"r"" 1.....1 lscovery 11i'1ii" ~'ra~",'~:,'" and ,;,iIf'~ ~,l.ll![lr [\;~~Ij uJ ft~'illij!ffi1lll~ .--"U.r ~'U.flf.i~.. l~a"Ji;.r WL~ lllJ~. __ ": 1 ~, ..... - l ,lli.I.JI!'\.-U": L ... r u. In· _tlUl'lIJL '_ U l~~~

unlq ue characnerlstlcs.

I"· , 'nglis,h :iSi yOi tr 'pf,h,~ary lan:gti,~g.e" 'pa'r~ ilTJf' ,~ras;'pi'~g a new ~lJjill!,.·U (,~O~il;;- 1anguag,e') 'is c're~ti.ng' eo ~~lU~~CnO[rns between '. he' ,a~ .0-' (kQ'iT/.·l'e'f!-!,fta,l~t' '.,Jvords)

- - ~

of' ~'b~ .~.' ·i!I!JJlbu.l, in 'th.is: ease AWia'brn,'[':j and Eng,'l[w,h., ¥o'U m,ay' 'be snrpr,ised. to hear

thaJ.'~, 'rq,un,if: 3i ~e.w English words [race their origlltsj '~.o AralJirn,c. Por example, did \/0'0' lO'\i\~' that ·~.~.Tilau~-~ftl:,iinf!1 ~ ~1"CMlI.dY1~' and j~c:oUee"1 are actuallv .Ara'b,ic, 't, ords?

~ ~ ,I

Table I~: ~~'S~$ some ~a~MUar E 19nsJ~ words, w-th ,Arabic orwgl~rms.

d' m rl~ ,J'

Sllfa~

:zero

S·,

•. 'h'r

As· you ea n :9:- e to ~11 U~ e I, 'all,~e~ .' Ira D i C' bBLS ha,d a, Iil~ a] or In f I'en ee 0 n Ulle E~lI gUsh :Ianguag:e. Some ·ngisJ1'~'ords such as ~~adm'~]jal,~ and "arsenal" have an ,indirect Afa,bi,c origin.; wbere,as, others, suchas ~~eof~'ee'~' and '!~cot on." are exact

matchesl The hil,Uuence ti[]ln,s 'the OiUIEHi "fay! (,OO~ espectaJly when i'l comes, '~,O

re'[!a,N,ve_y ccnte ,po:,ary' terms. For exaf[i]j"ph~', the \i-Y'o~d, '1IIlii':fiz]nID, (t(!e-le,~.(eE!~

""a~il:o.f'linn - "'e' ;~,lt:r'~ i nil)' .i:"! n,li .... ~e str ~ in' lit 'f--:n.'m- tne 'W'O fKl !.'I,t el ;O;'i"I\~ ,r Iii"N. "111 ,~. ),\ P' I"" ;ti;, ~ ~, i!\iii - ~dil ~

""~-~;-~iI'(UU~,:_, I., ,,'\. .. I~' v, l'!i;,.,ylt~~ir;...,jJ ...w!J. II 6= ",1"'\:..01" 'II., , !!.JI[\;,., ~"_',"",,h:""~I' ~ 'iil!!' U 11l'""t IU ......

case '"li, h la.n',1:1U'~ag'es~ Ara,b'w,e aod EngUsf' 'I'end .,0 ~nfluencif each 0.' ter, and that's \, ~r~I" m'~ kes ~ ud 'y, I il1lg. the em s iIi"II; m'~1 i'IIfii'~il I~" ~ Iflli I

_ _ gll ~ g !"!l~.~ ~. U . III. iW! v l!J.:l! ~ u.

. '

Un[jkl~ ,Erw~lish and (}'tt~@r ROllllanc-@ languldi,£~~S .. you"~-~ rite and r~ad Ar,a'tiJrn'c iroul 'rig'l~t to left.' wke 'E_lgli'sh, Arabi'c' h,a:s bot'h vowels and c-OlflsoFlJ,~~'lsr 'bl~" t,ne

] ,', A 1 ~ '. '. t rnl 'm ·t iii- R 1-" Ib,' 1m b . th t

'\to'we ,S ,W_11 "r'~~h]:n;: aren " ac ~aWj we 'i~,er'S.'a "~le'f:. ,t, .. ramc vowed;, iLe svm ;0, S ,.a!

you ]~bH:e on top, o~ or be~oufi' cOITIJSO~aliir~,S ''0 c reate certain 50UlUjS. As 'fur consonauts. Al',abic has 28 di',f'er'i~nit !~o~ ·O;rn1tln~~t- and each. OI1@ is represented by a, letter, ln order to vocalize these letters, ~,oUJ place ,lJJ 'vowel above or' below

.he pa,",~,~cular consonant, :f,o,,' exa,m,'~,h:~~ '\f". en you. ~lU~·!·, f~(tl:a,,: a vowet representmg the 1~,iti,b!1 ,so[jnd~~:J)o've ,J,_e conscnant n~pres~n,ting~he letter "b, ~ ,YOU {frAt t ~~[~ ,~O: lUlA, "bah, lit Whe· .• n vou "",::llkQi ~:he~ same .• ~·. eonson ant a nd W:~I~~ ~, 'kaRIr,a~.

fi'lI!r., I'. ~. "'. ~~ .~ __ .!l ~ V~ u.:_ ¥ 'UJ.":l .. ~~ _ .~ '=rV_ riZ' .. _~.":J I _ . Y'!l.1l!~ Y ~

\¥h"~h' 'lPf'l:i;'1iiIi lil"\e··~,;··1 ts 'iii- ~~1<Ii ,I., ·'e·. ':"'! ,!(I!'O.;U· md . V'o. ,"u: 'tiTe .. ,' " il .. ,Q; ,~~' "'n~~ ,I bee ....

__ ,'\."' ,~IC!,lt"!'II!,~e 11i.~ !iUl'IO." ,. oi:ill,",'Ui ;}'~' ,e",. d"", .;,ulil,'U !WI! ,~II

.. ' '1iI~~:f.il['S~':" vWJ·~.ld ..

1'6'"

.. I :' .:: .

" .:."

IlIsml! ,II fDf},i ,Pim'~ll:ln;1.ioD' ,SlfJmltJS like '" ~ ,. lite"

dahd

n . .41 ..... d·i• ....

1M ,,~er~1' UJe sp :., Sl)~nu:

·the e~~i~.~: same :SULI nd

'IlI~, eiI ·S···· '0 d' {~";I';' i!'~ '1"iI .th !I: i~ '1lI;G; ,~ ..,!EII, !W;fit;'!;!I!!ii!1 f,.., . Jhll !J..

~i',..I~ • d

yo~ W~Ha a u mstea

_' it!IJ :01.111

0' .. a~ :\i

Dab'aab

A:::I"IIl.. UI~J"·

b ;'hb; fom'~

,,.,

, 01 f:!q uj"'~llem. in a.rnv' tl

~he Rome nce Ilan01ill age's;. mfO'" U .i!j. e'd' !li.t~h til, ~";!!ii",~ k ~ c·.·. .

11"".". [;., !:!il_ .. Il,;jj'~!Ii;lF\~!IJ~.

ifJ~:he th rD (J~, B re B~ln e

he 8vilV ~ n d e ~ I1S' isle. mly' 1hruugh YIDur eSDph~QU5 ':Ii ~n"~ iI'~'Ii e n I' nte [If-m'' ~ "e I1'fIt'lu

u. jUl'~~ ,' __ , 111_l.!11 l "._". II'L.~'

~ hn k~ [lIFm the ai rf'h:h~' so

ttl at II/au cine aUl' a stac eato

_

norse

T3Uiib

.; ta tI=be e b~' ~ Dc'crt

CHaIn dh'8-/uu: ~,!:1C ~I

Ifaaq

e·faI' ~ ,~:hk'

I a~~

,sounds like, 'the Fre.n eh "r" ~ hariib

~ tah~te slJ·

. - -- -,.

~{_rang F3"

"

t

gha,yen

U k"

ra Iii_:

fllllndu~ teondeJo~j· h'ie~)

qahf

S'" 'I . - I ~~ "k"

,I' '.' ". f· . ~',' ',' , .'

.m~ a~ Ie ~ e enew j'

bu'; pFodu ced I'IUC h

. a rt he If at: the hae k Df 'h e ~~~ ro at; VC U sll' eu Id fa G'I airflWJ b e i n~l co rnstll'i e te d a I the b'il] c k C) f' v~ ur Ih rn ~t

~:ahwa

~ k a h-, ~}lIh~~ It:o::eel~1

L-o if!!, 'iI"aL. ~.~~ ~tlr.IL· .. U

'T'" '·:111 3fllWLE

l~" ",', (I:; ~ , , , d~'· iii., . - Iii!~, ..... - .

..... ,.~ II ·t' , .... , '" ,.: :,. ·J·'i,., , #II: I·,e···-:·C··~: Ij!'I"ie··~·s~··:

.. " .5;! .. ',' , .1'1·",., _" ," Ii.:. "'. ,"

~. I.;' : ,," ~.

1_· Ar b ~ - ····1 " . t "", _ . _ ,'.. 'Ilk . '. .. ar; - . iIi-' "II- h -If I-.; - _ - • '. d' '. ij:' . _" ~

n ,I ~ ~a _ ., c, a IT: a ij:J.j ec iV"e' • us' ee ru_n a~~, eem En '!~' wn '. '~,I ie noun n mo:· I nes .' ..

'I~Oi~h g- ~~Id_~ If and _: lu.r,aIJy;" Ta,bk 2 .. 2 presents some common 3,djiec~ j,\, ~ ': 'b ol'~b t'I~ e h.~lm,:in in e tUl d m as 11t':~) ~ i W!I"e' ~,or ms.

kabi~r

Saghiir

Tawiil~

tafu-wee-,Ia til

qaSiira

" ·'1

. 'rl '.

lam I, a

Da"lIf

Da"'lif~

26-'

. .

.'

:' .....

, ',:', , ,:

"'_' :

a .... :s'~!1'Ii bah

' ,~'I-' '.' ~.- '

'-~ - -' -: . ..,.., - '_ .'~--

'~II.,i'=oilko mali' ~_ ~~~ 1- 0,:,.:111

a l-kahiir

ah-ssh-ree h

the b[ue ~Oll~ ~ t,M)

i I-Iadhiid h

all lalm -zeez

Yo 11 can create ~h'[~;ee 't:Ylle'S, !r.J~ ,P h rases, b~1' maru] pulalin g n Duns, an d ,adje,c'~ iv,es ~ This section exa nl res the 'wa,:ys, yOU c,~~~ m:~a~r un 110rntS, and adlec 'iVf'S to

~. l~J t'" J

C' ,(!'a.te dlefiJ~.n':@i and ,w~Th.d.@ifm~te p~ rases. (La '@',' ,bru, the [1 'ape,r~ ,I s:how :Y'O'l] ~1IJ,O'W

to '~re~,te a, ,col,mp~~l~' semence by ,sh ,pl,y us'i~g ,(1 n(nJI'~ and a;im adj~:c' hN~,,,)

)"deri n',i'tre' ,fr,r.dSl!:S'

One If '1f1Jl.r,;·, most l -', '. 'rt: -,"'I'·"~h·'nI1 . " . r@.~,-'k-r' '~",' 't!- rJo--ns' d'~~- tives

_ --e 0- 1J~~e '~~ , ~]OL, a . __ ,. ~_,-l-_-oS, 0 _ _ , ,llJe_ ,al!!JIO~h ,l, __ ,_ ~' ,~n - au.lt!cljI,-- es

'. "Ii ", iF"ll'b' ~ ~ €!' ,ill, ~ ~i of 'I-- iJi.,. il'i!i!U t:" "'il, f"Iii b b. iiI"I;t iJi". ,...-ill ~iIt lqif'ljl iI'1:l,...-il1 '~ili ~I ,~I ~I Ii -1iI ..-! eli ~ ir1iI jQ..-:1 - ~]; liAli if1F the d !iZ llil ~ te

~U_II; , c,.rui,;,I~ 'I..;!! iUIu.1i. Ii.Wh ... .i. '"'Uti;;" ruiv, W~ lw~Utl~~iy ~.Ilni~iUJI '!~_~!li!WI,-~iln~'!U, li.h,,,iWIl1~~ , n .. ' UW IJL'

(If" i e Ie prefix ali. ' ene et' 0 create an 'i'n de/in lie ph ras e r. all 'you do ts ,,'ak e ,ffi m1 und,e.~.n,ed noun and add to ,it. an uudeftned adjective, For exampleto sa,Y' "a

fee

ee-Ieh

'"0

"

t· •. ·

on

'far froM

r

amaama

a hi- m fa h =·m iii h

"end t-o

~ alJbiut ~:_ ". _'lID' _ al-{I.DaJ€bl",UMi (rJ/4)e(!~'u!t 1Jt;~'a~'-,ma,h ld-mad-m'h-,:st:lIl~· Th~ giro is in ~ron' cd the ~C'm.O(l.~)

,fill' a.T -':08;",-,18,11 "], il1.rtlIirfa~ (alj:-Ia/J-HJe.i!.'_I(lJ~' tee fJ':gn{}r:.la'it' "rt~@1 m'able ls in t~ ,@ room.)

~ a -~l.i~aadba! .'" 'irdi1a;a:m"'~"a~ (al-oos',(J'/I:-z.ah fee a't1ah4']ee~h~- The protessor is, ~1iI 'the urrnivef":dty.) IfF)

~' ai",mD Tam bU~II).'ni,b:~ '.~~In[l]] duq li (al---JT~N~t-i~'dm' be ,"1ah~nee-bef! ,al-lf:JrJ,~--dooll;' T 'e res ~au Il' a.n t Is n exrr 0 U1H;~ hof el, J

,~ ar .. r!aju I. 01 ~ n ~ il.I'":~ r "'ft,. (a/~I·~~·n'1(Jol rneen a 'tl~ree~N,QI-~," The M,an ls '-C r'lo - - " A.'m.~)]'"~,c'a r..l

,~' ;: ~..!m~di'D·, (ln~ : ". !Illig ,g .. , ,.'bi.iJJ' , it" (ati..,"lah-de'f!·,~tJh ,Ii;a~-~~e'...lmh mle,~n ah=s!/~'(jJ~·-tee'h; i'he c'·'~~;r' i_: ctose to '~h-e' lH~~aicb ,J

36'

.' .:: .

. ' ..

. .

. .

...

~P •. II·· '~"""IJ -Sf·II·· '·]ill:I,I. ".:. 11.11"i .. ,'H.,,'t.··.·,: •. -··:·.·,·.In,::' , ... · ..... 11·····,

~,.-~H .. '.',·'.: " c,~'.'~('M."V~ IIV' O'~' ! ••••.. _ .~;Iil' .. ' .

. .

._. -

'. 'llfh . - -(fBi A" - I,",~ - d - - .. -. ~"~fii. 1- ---. - ~it·- m .. -.'l!!' ---(fij 11- . - - - -.[~,," !if. ~_. - -. '- "'1' - - -'~" , ... L_ - ,-

""'10' tougn sraerc ,oes'u II nave a ,,0 ue :re~wil'r vern 'I~O [rea, 'e '" an] or yiou

are" phrases, i1 does, have a verb yOU! _512-0 sa~ll'll am not" o~" '''you are nO-".I. T b is s p eela I, i rn;~,g,u lar ve rh .• ·'~r· . OJ (lu]t-!su/l) e felJles, III eg~ .-ive "to be" s ente:n ees. The' ~'oU.owlrrlg t.abh:~ s ows '~a",s . cOl11jugated using a." the personal pif()nouns.,

FOif.··.·'

jan~, lastu

'au~a lasra

lau'U tsU

ll,UW,ai I.a:,:y sa

~1 :ty a '~a.ys a~:

l1(d~lJ11 u lasnaa

~allt ~,m laslIJ III ~an'hThIrn,nl las turu1I,a ] -\~,~!Il ~,ay$ uu

~~'ru~_nw,lJ, ~,~lS·I~1. antumaa lastumaa

.iDi~! .iN, ,ifir'~,~ Jr,~: let':, I,~r, I-~'~~~~.~~r~;.f .. ~

TiFft nii'Ii(J d'irJl1 '_' a. not

You are FWO~ (:'_5) VOUI are n o~: (_ ~S) He ,ms :_10~'

.•.. ne is net

W: ,ar@ not

8J ~ ~-,n a ~ ~ las-too M .. 'ta h, las .. ta.h

.ID'''~.e,e' tas-tee hoo-w,BiJ h ma:y,-- "all. 'l'lE,f--lva,bJ may,-,sa;r

- lii.' - - -- ~' -

na'tw- n 00 las-nah an·'~oo" . " _5;-:00 -

aJ n -too-na h, las -'~O O-1Jl a ill hoo_~~ _8, -,500

hoo-nah las-n a'~

;a n· [·;:oo~m.ah 'Ias~t() o .. m a h

hoo-'ruah'lay:-,:s,a'h hOG-'mall ary;-,s..tl h-ta li1IJ,

T tri e,_y are [; .. Q'n [ivrp) T h- ,y are oo't (FcP,)

'~, 1.11 are rwo'~ (dlJ1a~l"~P1FP) T.L Y' are n'o't' (dda~JMP)

1" hey' are ,out' (duaJ/f~~)

:tru ~ maa la:ys;i~': . tillu mad la'ys,~ hldlJ

~ ~ianrai1 ~- T'Olal-'bi@ (Q"I'£lra/l' I(lS~(J tail-le,~b; :~ a.m jIOI[~, stud@rnlt)

,~ '. - D~i-, ,:~,;'A, '1Ia- -- - f'~-' s. (: a:, -tall: iafS~ta'~ fi~al~-reed' llOU ,'"' re no ' S ~ckl (- M,)

~ 1 •• iiI ... . QI,n , .. 1 '.1 .• ~ ••• ~, I... • ~J"

,~' lIalkJuu '~. " .na . 01, ,ltd,-'. ~[ '. -as a, (nah-1Joo taso« hi tee ol=nJad-,mh-"s(j,h~' W!e are not m[mj, tbe schoot)

,~' a~"luaTtaf.n, mll,Jla ' _'~a~[d'b a~.fi!ilfut!,Hq,,, (!a't'l~uat·ham laTlI'~ah be,e1:(jili·.r~ee"')ee a'l~fo(JndOOkt- The restaurant ls no~ u!exlt. '10 the ,'O'~,-l)

,~ " _""JD a_ ~a '. ' : .,' " .. a." ' .' a,'b"rilllO:. '" (i~ f·tn(jd~tr1 h-sal~ lay-sal: ka 1~ ... be e-nJh; 1, lie

sc ho o~ is, ,mil 0 t b il~)1

.~ .. RD'I,iI, l ~1i!m ,01-', 'B.],:ud. a{':- SB,gh:iilr., (alJ1al, las-toll a I:'w,a,l~·fad ailTs(J,/~l1".e r; You. are' not the Si,m,m,~~ bo,_-~) (,. S)

,~' a~ .. bi,u'l, a:I .. T,,~ 10 la~.&D.-' ",IJ,'~'~~ ,a,,, (a'l~bef?·~~,(;;t (jJl~'Ito,nc+.l1Je,r.~I'tJh 1'u~Y"'S'Ql du11 "€,fil'" f(l'/l~' The ta I ~ gi I~" b~, not.' weak.)

41

,

i

;E"iog, I ..... il'ii'lii j!' ~ ~.'~~,!!!:

jan aa t,a'ka ~~,a I1iI1iI It ~ ~ aula taka Ila. '~'i~ ~a.nti '~'a'a~lamUi

~ U\1' a tak ~._ ~a,ma ~ wya •. ak~ ~ I!n.nn a~,

na . U! ~ l.aka'llalilua,a, ~ antu m ta ka.lla tum

,a~rrn .. na·~, ',·.a ·1Wr-lta~~iam .. -gO

lan-·tah t,a h-'Ika h-lam- tah

anl.,'t fl' .. a h-ka h=la'~te, .. ~

hoo-wah ltah-k.h-.lah-mal~

iii ee""3rah ta,h.lKath·;i r~ 1~1],a.'~,

na 'W"'liru'OO ~aLh~ h .. lam-nah

I~n .. 'lO'O m tah -kah-lam-tc 0, M an-teo-n a h tah -kah .. lam-too-nah

~a,ntunn.a '_a ··al[a.~.-.~·(unna. ll,um 'm'akaUamu.u.

hU[lrna. taka I a rnlll,a an.uma;a taka ~a mhJmaa,

.. spok:e'

'Vou spo ke (}AS) 'Ybu spa'lce [(FS) lli~ spo;.~~e

She spoke

~Ie spoke

'YOti spa k.e· MP) Vat] spoke (FP) T~rru e'Y sp oke -( ~~'P) TID '. ~'Y sp oke (FP) YOl1 s pokie

(".d' .'. ill ~f~P\ ~uuat J ' r.; : ... "

Th,ey s,po.ke ~durnJr ]~~)

,·h'ey SiP o'k. · Cdua.'UfiP)

I'o'O-l~,~h tal:-,k_a'h-la' ,,-nail. ~t(Hr.ah ta~IJtah-lam,-_,oo--mah

~,u.n1I.aa. ~ aka Ia M.a·

l~· h!f'Fm yo U kn ow h ovV" h), c 0 njh~ga te verbs .~ rrn ,t he pas t tens e, you r s en rene e'bul ~.d.i rn1tg' op. Ions a. F~' e n.dles s ~ Here J;1J re s 0, . e sim ale s enten C€~~ 'tbml c om III lne nouns, ad~ecUves - ,a~d verbs in '~he· P31S,I[ tense:

~ ".~l '_'!t"'t~l1i ~i ' ·.Ai Il.,~, -h.~lba ~,~ ,~.n ~ II_m- ,-_-- ,d·~i.iii!ifi ',,r)) ~:'I~,r1t~I,_'~d'"'7~I,~.I~g Ri~g.it..~·lrj ,ao4 j!,~J,~ I,~,j! ••

_.- 'U "i!r.-' ~JJ'~"_ UI_lI~ I~_ .~_ ~ Q!~~ ~I l __ .. _. !I.~~~M~ '~Ujl~-~ W. ~:I_' . !IJ~ ."_ .S~J lill "lliUi_li Uu;' !I~ !W~ -fi~Ylfllf[lj' IIJInir

nl:(Jd-mh-sah~' The 'boy' went 1-'0 the SC"f) 001".".1

~' , I .. biut '10. a '~a .D~ 61i D~' :[im" (fJl;_'br!~-net t(jJf~~r:d'l-la/J-mat lee (Jl-iee-~em: 'r h e' gl rt ,~ Pi eke :ill ~ h 'rl e ass, roo m i)

,~ "_k _ • II ~,_, T_ .-'a .• un ~ a:d h ~ ~d 'h ~ (all~kal·~'aih· ,tah'~m' la'ff'"z.e~:;!' We ate d@"le- 0 · .. S, food;)

,~' i '.;~II,ab~ . f"~ ." ,]0 ilg .. I .. J .. Rli~'~ .~,. i' ••. oiy,a~,. ('zUh~I(:1I1~flh ah"'ruhjon.' ee-.lah alia/~'~"u!~--!Jh' tee ,tl'h~,'8ahrJtaiii-"(jh'~' The rnarn 'w't~'n-' ;.0 the s,c'hiool in t~ml~ can)

,1: ... - ..... ;"~'-';f:~""'" ,' ..... - t· ,,,,Li8· .. ··· ".·.······IiIi:BiS .. ····,···- nt t Isill-· "$'_:;.

i~"" !'j , ' . ( .,' 'i,:. . ·0: '~'.'. ,: 'ii' ,11;.;.': "" , ·-'II.t'I.I /iG;

. .

C·' n]l( i UiIffi!li ·j':;:lIi"'IiliO! ''IIii'Ll • h ,~, ';I.-"i tJ·]D n "Iii !l'i'.ji, ·f,un·· ~. ~i ts lUi I'~I~ ".''I.","ul·1". '. ,to ~i""': ~ Ii]r]·~i·il-l Air!IliU"lI 'IF' ~ .... , 'Iii. li"i,i!"iI; 11]"" iI D!lii .

" -"-"UII.,. ,~~LJlJlIUIJ.Oi ""if"~ : U1a .I.,lI . -t. ~ lrr-D.a11 ,~, ~~', !IjI . ~JlaJI "~('~I~y' :" I._~ u_~~ JlIU'Ull~!tJjI.1 • lllJl .. ~ !IbU ... J~~ --:-

:1 rn1I g... e 'bSl in 'the pres en . te us e rns aJ. b ~ I t'F'~I'C k if'l. ~!ll S '~e~ad of c ha Imgi n g: ,0,'11 l~(' 'the endl I.g 0.' , he '\rerb, you must also al te ) ~b lm E',~i In:in.!J.~ ~.fI, D.'nIEr 'words,.! 'y 0111 ne·Ed ~tf'io ~t'ri.iOJ ":'!:I; .. ";f:'!);v lO' 'l'iIi' !rfi,:n'~I,yl :..: J h lI"~:D e. . 'rx bl " :'Oil, ~i'~ *h.o; iIf),;~rx ~'h~'~' C';nrr!i!:!i;~W';(fL loi1"il~ to

!!lev ~"'" ilJ!l ~ I . iii. !i;.iI'_. !~., . [t ~ ~ .:iII~.. . _ ~ .. ~ V 1[[. ~ ~f' It , Ii . ~" .IV I !t'4Ji!""vl 'I!;rlloiJi _Y

. .

eac .p ~.O.Il·~ nronoun

~a", ._.'.. ,.'", Il_, ~ '_."~.~ lY __ Y~.J!.' " _. iI

.'fi, pm

~a.naa +,a'b~ru ~ _"ta, ta,l)[id

j~ ll't" '-~~'O;n~~~.'n~ iW .. , ,. , e Jitit lUll , m" ~g

la~l~!nach - h-h ee-ooh laR-'~a,~l t; ].be'~lDllo~l,

!1.dtt1i 'iIi-1::ii I'li:I . - ~ '!'9Ii '!.'i;, Qo~ iI'TI '~l'~ ~~~.""1l\'~'!!;",-'~"tl!ll'"'Uo\,.:!,..:"., ' li!lu ~

m am se m,g

'liou aw,~ sel jng I(='~S) ¥ou are se .• 11 19 '(,FS) He is, selHIf}~

:SlhH2~ ls selllng

We are ,S€! ' 'i:IDilg

'tiou aw·~ ,5e'~ jug (~,~:f) '~ou are se ling (FP) They are s e[nng: !(M P') 'They- ·m.re seU"ng, (,FP)

'!mi ,- a . ,'."1Ilb~'· O!I

I~UW, y~,~1 '

,~ ~ya.'abii'u naH'nu [fiJj,ab ~,~u

hoo .. '\\q'all ya' l ... bee-ooh

Ira ee-yah tah-h ee .. ooh

mil a h -noo rrrua h-bee-ooh ,an-'~,[),orn 'ta h-b -_ e-oo-nah

'annnn aabrl'Wa :trn UJm "a b i i'! uuna h uFlI.na yabi 'na

~

aR-,~~[),[)-fii a h '~,j!]j h~b~i~'h~]ah f'.,oum, yah-b~~~o-uah ,ho'O=.ndhh ]la~ll-b ee-nah an:-i[()'~I!I a : ~ ~,tltl ",bele~h .. nee:

Tn ey a Fe s;,eUing (d~alj ~~P1

T'n e,Y are sel ing (dllalJ.l~P)

'anaa sa'!a.ltiru 'a II, s~~~a.biru

a ~ ~rrn a h s ah-ah .. be e-oo h. ,aum,,,~,_ h saJl·lta'h -b e e-oo h 'illllm,"~ ee sah-tah-b iee~e e-1I1 a h

III 1Ir};.Mi wrn h ~ "\Ji."~..... b o.t'fi ·0· 0 ..... ~ uu·11 '~. aiD iaOJ 0111- .' ~·C·" .: .. " III

~ wlll sen

, IOU WU~ sell ("~~ .)

'yo~_ wwU sen [FS)

hu.w,1\I S!l~ruy,a"lli: ru, :hiya. sa. abll'u 1,1allmlU sanahU.\~

i ~ rtu iit:Iifi !f!! "!!i; +~ I~i/ ~~ ~' n iii - ."', u.1 ~ !~.'!i.;!I. ~!J~!J~, ,,;!I!'U 1l,ii1_~I!JJ!,~ ~ l]J '!.lII_ ~.g

an .. -too m 5 a'ti -'ta -1- b ee-oo-nab '~Q:U 'M ~ ~ s eU (~,~PJ

an .. ~oo","ah la~m .. "ah .. beJiI .. li1J,att '¥[r~ win sell (FP')

C,-h':-"'-"'-p-iJ1Bi-r-3,' iii ~~DiC:: .. ,~~ -1;:I[Dm:-" iI.9~i'!:iii.U i.

________ ,. '_ ."_" "II! !II. ,.gL.oil,. _ ull!U'1 "

~ ~ 'F'n- (1' ;f1"lf'in ",'11"', -e-- ~.1iI 'ii"'~[ ll~ "'.p ~'- -!'Ii I' tt'~1 ~ 'n:-' j'-~ r-~ ~dl!-,iit~ -Il--;-"I!o;;; il-j''II r- w.., r'd .' ~'!'!1;' - [f'fr~ ~ if'" - il~ .;Jull ~ & !5,I~UU!!Uiy . niL , . ",~ !1)ir.~ W . g,l, ~'''''[ L"v 'Ii,i:0iIi !~jIl ~~"a.nll, v " , ,i:!. ,~~I 8 [!I;.o, ..... d 16>;1

because, 'even Jrru~')'g'lill there are diF[~',elreiill- w,a,ys a saly~Iil_g:: :go,odb.Y~f [tt'hey' aren't div',rnded int:o .h.lflDam O:r!1" h:~f~or'mlid (]p't-iun.";" He're are t~e Wiost, IC(]l:~]j]j'm,l[1n, 'ways o-f sa;y i 111 g ,go od by'e in Ar ab lc ~

,~ ma'a a sa aa ~',' r, (m'a~ ass"s,a·,ltill\,o-1ua: go wi'lh peaee, or goodbye" ,~ "Uaa a,~-~~iq.,~a" (e'e~/~'a' d'll.ti~kaa~' un,'~~ nex' ~,Irme)

Mter 'YDI~Ve grnell~d someone by' sa"y~ng ~Wibu] 'Mfit ,!ia'b_lau, O]t ~.~uIJao._lIDll

~[a •• '~:." u~n~ Ulille next _,a~~'h ·of [~UllJ Ar,a'bic glJee in2 ~s' askwlfiUg' 'how t.'he person's dloing'.

T~.,." i'fII,· '.,,-. ",'. : . " .. --., ~,,"'i',,---,.:, -,' I· j' "~' , .... 11, ,"." .• - 'i ,'.-[ .... !III'"' '.' [f'i;

ne ID~~OS.il Icom~~m,on. W[dY 0 .. aSI\.~ng, someor e no ,\I ne S iUl01Flg ,IS ,a,\'" iIJ[r~,,; a "~

(RtJ'-Yt?f (J1~laa')_ W ~u~n you, break do wn. " he ph ras e J''DU dlsc ov er ~~1.a'~ IrIit' rid means ',~@a~~lrw"" and ~_a.,,~' 111eanS ~how. ~ (Th@ preJx lft~- attached b) Haal i:s n, dJ~Unne artiele, 8,01,01 .. H'Da; neans ""t~mle .eal 'h,'I'] Theretore, '~:1l1e phrase 'kll_ .. f u),·

d "' ,

liI,aaI?l U,e'[aUy reans ~i~luw' is lhi~ hea ' I~?,! ~r but for a~~, iut[enfs and :p1J!~-PQiSesi!1

: .. ,. . . .... ~t '.' I· " ~" ,I , " .. ~ "I~' .Ih., ." il.liH ~f' .. '. " .,""

,you can ' .. ansra e li~ H[hO _~mlg.ISn .I2JlS, I, o,~ are you,

'.' '::: "~I' ,a'~"," , .98. is 3 :~)ende[f-fleut .[a~ pl!lr,a~e tor ask ing ~oe!Ollil ,r' 1 ni[)W' they're dO.wngt bu~: you shou ,d also be a:w'ar~ 0(' g@nd~r-d.!~fhlTh.ed. gr'~[~[I~'i:n~' terms, w,hL"ir'~, ,j~r@ d@,r~,v,aattiVi2's. oll[h@ kay,,. IJI-Haa'~ [bM hrase:

~' 1j·NIIl-..,· -, ad ,...:il- . ,,'-d . . .... eo-. II"", 1ii.~ H" ,ceil '~t..- ,EM ... , l"'J!:. ,. '~"" "" ,J ~.' . i~,., ~~~lll1 [3 ufess· De a man, US!~ ,n.,a)',~ ",Wl,ailU~~ t Ra .. ~,·e ~!dln·I;OU·MU'.

'" \~ eo addresslng a woman" USI~ ",rf' [0 luJd I 'k{J~}~e'lluluIl..f'(Ju ... kee} .

.Anotber ','ari,a;tion of ta,.' f ~'. - aal lSI lkay,-" ,aal. t.I~' (k[tl1~(lI'l'lflU-JtJk;' H,o~'V ,is yiour l_eal"llh.!)~~oliu ca use el'UleJr glJOee'Unll bu.~ k,q~'-cl' -.~8H .i,filI, ts 'ireh~r[rie,d ~Jihen you're .ee{UW'rn,~ someone tor Ul~ f,:.s"-, ,llime' b, cause karf~,JB;rdo. _" is, a b:n ,.-ore

1'.'- '-. ' ,~- ~I .. -,",I :c - iii' " '. - ,]

til e rs o ~~~ w anc ~ w~. 0'1" ma .

WlliiI, ..... . ... , . '.' .. '.' ' .. 'k; " '. ~ . " 'IIkI;,O'W -'-1';0'- ro'! ,- d' "I '@i 'l ~[' '~' ", ~ I" '1':1 ", -'~ fi' the '!-"~- - i-

"j~t, "o.nrru, one :as~ _",s, you ,u, __ y, ,U m~OjllO\~ I. YOjJ, re 1!J,l,OlDo ,J~ l~, __ R , rne ,yp,

C, al 'r'ali::""pli"il;iI;'1ilf'ie' II,: .'511 ~"...!II'Ii'li1 I'~ ilil"li,L r.<f('j'I.I!,1"'~I'rfiAhU ie '. 1';i!'7J!"~)" ~]. ailliiTiid'" ,it II l"ilil -, uilQ,l'

". U.l . ~'!i:ii ... IVlljl~< . I"·' Q". iM !U u.. -I .rM!lj_1l l ~J.~' ~.l~~U~_. ~ ll:~_'U~' ."~:":.. "1~~~~~ll~J .... I! U ]-. . .~UI_tl~IL~ ".' 1 _ l _lIr-I'~ ~ ~ to ..... l.-

,(lny m eans I~ P ria ls e hJI c J od, ~ 'bUI 'n, th i S co rI.text. it translates to "I' w d o'inll \1VeU .. ~ ,.yplb::ally~ ~d.fer you :say' [m[UHa.m ,ii~l ah, y~u f'(]!m~o\V up b'.f'saying

["'_JII--""" (s/Jouk~ m~~';' lila" k ,., au J. As' [ 0 U ex nos e' ,you: ,:S; e~': to more [and. ~n ore

5'6····~···

. " ..

' ..

. .

. .

...

al-magh.,rib

Maroc ean [FJ

Ja .. zaa .. a e .rrEJ:e-'ya

. ,

tuums

tuu -nis

T~ rusla

bJilinisii

T WI lflIis i a n ~. r;v1i

miSr

miSrii

m~~~' i!'~~ ~ §~~'II ~~

·'s ~.

ml~ .. nlwa

Iraq

_ _.

L aaqu

i! ~~IE

sauunn

"amriika'~

am- rae -ke e-ya

American ~:Fl

•• •••• •• •••• •• •••• •• ••••

••••••••••••

IH! rllis CIJ'aplfer

~sk in.l' ,5 i m IJ.~e q ues "~ons,

'fa'Uk_g' ,about 'l;'OU~~ fa.[[Tdly~ [ab, and lo;b~h:~'S Cnrnnm,eO'lilm,g: 0.111 the weather

D'i:scovie'r~-:"g the Ar,ab',c nlUm,bet~." s,y,stie'm

So _' t ~n~: O'UI iI, wo,rds, :~'io,r da.ys and ~mo,W1lhs

•••••••••••••••••••••••••••••••••

,,' '. ill '. ,i':!:!11 -'~-, I I· h' "'1 I ~. t: '111 . ,III~ ~"-.. '[1 '~'-I" 'k'~') m

, '.- ~11,B~m _: 'all]. ,(na~'l-',af1 ·n~ !l(da~,'h:ee_.,; sma I 'hl ~" II ~~,eta . y ... ~ g r~ ta ,'_.:, IlhlyS

..... iUl im po rtan t rol e Ii u riO rrn g in t era e t h)n S '\1dth Arah lc s P eskers. So m if ~ ~ m if S you need to engage illl ':'lJif', ',~:-: :i:w1hiem, :you nu~:et, ffilie,op e ~:or the n rrs,l

U m,if;, yo u ,m ay ,kllOW' 'the:i:r i:i. _, (~,~s,~I~~~,~I: ,111,' JJIlI,e)~ but you ',!~,'~,n t ''0 .' "hl d, OU~ rmOfe ,about thr@;ffl! sllicb as, where ,the ""re h'urn and '~Mhat t~\fu~;y d}o, ,k:aJla:~m '-'lfI:afi ;f::J~,OWSI yo,a~, to lind o':'~ 'mo,re ,~ibout' t'h,ie' llerSIOWl yo~u'I're interac'tUml' 'w['tm, as. 'w·,~,n as. ~ets, you 'Ie a ~lt,~e b'l about ]/O'U:YSf ~,. II!t'i!1,'~,ijUj:. ' ~h _ '6'~_( tlLl,a:y also h)-~

lli; I '':Ii ... a, be iIIiU';9an Il"Ii rDjlf'li ~ lie' ''ai-V'~rJiliil'"\, ~'.. ii!'"1i.W ;Q'-:.n h 01'~"'1 ar II.. u.' p' i",a", at 11'" .'fl m ''!li;a il:!' ~iI ,'!:iI, I [I ,~, 'o:lii ~I "1.'Ii

lJP .u'\-'\..-; _'.:~ -I~¥I'-""~~.I ~~'Ur" ,'_ ._._llllJU ~ ,'U ~.~. !6-U}\"J 1 .• -~.l~ llJ. ( ,',.l ~ .. ~ .. ptlU u_ ,'IL .. d'~ JLW . ~!~W t. l lY.

H de Ih,'"iI; ,~, ;ROd '''ill 1 .. ··fi1; d "J re.'I1!iilili"'~·· \ r . '''Iii!l,~ ,m . the Eo"'1\; D ,.,rn'ri! D 'i] "'~ 'h:!' !It.n;, lIPIi([V,31"f' ~11

ore .~:r: to avm - . (1'VI'iW,~F~ '. I ,i~iI"IIi'~~." ,~, (1'~:'~ ve r me "':,8!LS1...!, 'IiW11ilW a. -' hL~J" '11l..'U e'1Ii.uS -5e I

'll lUI : IU1"-'If is l _" po rtan t °

66

•• " J

:' .:." .

' ..

, '

.. :

, ,

, ,

Hamolll

~1fD iJfiIk i"n -h IjJi IJl" ,,!I!]!" IiiI m ,;iiloll-.I!li "':iI;fh!ill r's ~~'WI!i"'l~h~, !W~ IIiIJ [Ii;II, _ ~n~ Q ~,' [ .. ._ ;;Ii

s~tfJe

An. I.iJh E!i t c.- , - s' I a ~ h. ~~-" i!;;!1- ~ rllrl_ ' . ;_. ~ 1- ~i

ste ~sii1e, ' from the llCllhe rs si~e

eiiflli: iifi~r~h ~,jf '~rJi!'iil· . '+~;e'" ifft'ii[il'ii'iI-~1"e' '. r's

~~~ It!'I.!J "-"~" ~~' II', '!o!'i, lUll. ~111['~U, " ,

s[ie

s~e ps isbe Ii ho m th e m n lh [~, r's side

!III

I

~ kUlra1 ~-qt1idlam (k,(}O-,mll" al~(J'~,I-dam';- SOCC,ef) ,~ ',~ ~'ra,a ~ a (ll.ee~,a"I··td,,;' rea,d i n.g:

~ dill! ,9JJm. (id:~h=m h -itJ 11)1' ~td eye 11'11g)

,~' "if:: "",' ,.8" -, 'f , (tob~yail=m,ht wah=jURr'litjle' '11,y~IDJg')

l-k'

- i ' ~-,

. ,.; ...•. ::

V," '~" '---,' , ~ VI'_ i ' '- 'I" ,1'-- 'b,iIlil" ,4r: ',' 'I~' ,'," ' '" ',..;t:., de -,iIi-,,,., '---, --t' ,ii_, 'Ib '- u' ,'", ,- ,',"",~, I~i ass I n ~ fi1 U I o,u 5.!i,l! ~ I,,!M'iIl 0 ~ Ires r1! m e f1I s, !lU·. ' _ e n11U! a" !eI ~ ,r:lI. l ~ 'I ;~,f . ,n Ive rs I 'rJJ.'J ~

,,-_.. d 'h " 'h til h bb .

. . il . .! I\!. .. .. . .. '~. . ~. ... .. " ,." . .., . .

111 tat, t ,:ey ave a 0-- ,y In ,(C'mm1on ..

Vassi'n:

II1IiiI a,1 hi ira h iw lUI ,llu [k,ll'

m -~ ,!"., he" -,a...y',~ '~e, '~_U'~,!!i ~ _Y.':=ril'''-,. _,~:Az"!ht.,~i,k ? I alilfli. .. ~ a .fIr _!I;; ~~u" ~ . g1.·I~ ~uu ~~ r,jl

" -

:W', ':-:-, ~'ii= \~'.fii;I,·r-" 'h"ln'b~:biU'

~.' " .. '", ~~ J' U"-~IIL . U. ,", ",:li [Ii

Vassin:

~'a n,!1i:2t ,-, Ui H 'j b b u Ie: u rat ,1111 .. q,ad II m ~,ay'D,a, " ~

.~!n-n~h,-' o ,fll .. he ~"""~~;i!"ll ,bn;f;i .. r . .:ah'c"t ~/_~'.,..:at..,",IJ~m-,-:i;':lt'i...-....J_ait11i ,I U~' Jj ~j rw. .. r I· "V' .' .~. ," J Uuu [11\ wu J ~i .•.. gl~. ~it~rf.·~ IlJ.f,WJ ... .' ~j.1' U1U~ ',I

I~ ,ra lse like seecerl

V "

_" "," I ",' .•

ouS'se .

v .,

i~,aSSIIi1'~

'1~ilb~i"~'imll

. ~ . .. g g ~ II. III

:,,~,lb_,l..Ci~_~~ ~

~!l-If ~~i" ~'Im

[De:-~ n~': ~)d

r :you "'_ .. zam '~O engage illl ~.mtla.-,-m '~~~;nl~ sheer the breeze, orl c'~U,c'h.[l1~ '\!I;"UI 3J, h:,ie.n,d or sf 'aJl11gifWt ~'.mJjl;d,~~,g: about Ta,iq! (tall-k~Hi~ we'aUlll~'f) Is a PI!"IE':IUy safe "I)D,pjr'+ III conversattoas about Lta,'Is" you're ~wlt@l~' '101 use some 01 ,be foUr),\'Ming' wil,rds:

~'ishwiirn

3D

,lin .~ ~

[:;··0· :3:

sab'liin

10

"E ii·.

us'un

In En,~'nsh!, you add' 'hl@ ,sui ,I , ~t,~ to g@t ~h ~r~.y~ forlY~1 iu~d so o Iii • ln ,. rabiC'. the :~'Il.I.f':fix -i~n, :'I:~lmys, rha t role ~ I~'S in 'OrOOl ~ iiI) [4:0) or '1iJ!lrmum,IUn {50l.

, It.. ii!!iJI'lIi1 UJ"!I;U ~ I!"!f!i: e, i"II iP'? (flif!ii,.r:l '"I'lliI ',' II aa " il1/~: ~, 'U'iIf\;' , iii ~!ii'" iii 1"'IIiil; ~I 'It "!lid:' tl!n ill, n iI!!ii,1!!i! ~ it?,A Ili".fif alll~ I F'iI'

WIII,;.,~'~ s v 1,;.,. ,II. "u,b;'II,..!!;.1 ~,~.. ,ll _1Ii1ll~ J' U'. I lUI ru !lil~lJIi IL ,_ul s U!IiJI 1I!1!Ii;.."-'U IILv 1Jj"'_' _ '"-"~ ,lUI

ce,r~1~dlr.~ d 'ys 0[' the wI"'e-·. or ~non.'~h~", Fo ,'(mlat~ly' "Ib~ d~,ys of the 'ushuu,- (an'i'l~ se/r-boo/r.'" wi~e'-() a' - e n U m'b e r d efh~;j"es ........... '11 at ii ~ t h e,Y· re id efv @:d ~ 10 nil ;.4 r,~b h:: nu.m b ers So r ecof:ln ~!llrru ~~' '~h'r:!' roots o:f th e words ~iO,f day",,~, or t'he' week is kev:

.. .. I !II - - - • ~'!Il. --~"'I~I . .. .. - _ .. ~-= - - ... _ .... _... '. _. .... - - . .... - -- lJ ~

,~' ,~ .. ~laH i' (al~/J~ad;' Sunday)

~ .. , (a l~eth~-1lirJh1~n~~ ,', ouday)

~ ·Ib~'~]hl~ iiUl~; (t",~,JI~of'_),la/~~tlal'l; Tues dray) ,~ .. ~ 1- ~;lirb~aa ~ (a l~l',--m/J·,b@~..(1h;: ~ledn esd ~J.y) ,~ a~~kham ~~, ", (~'4ti.~al,~c,.m'eel~~ Th ru rs day) ,~_~'~~I~"BlO~I,: (t1't-joo-I11:GQ'-{Jh,; Friday)

,~ .. , .. ,' in ,-: (a~grsa/lpbel~,~ I'.,-a~ 1'rday)1

- 'Ih~ ~ .'_'

t' i "

. . ,1., ,:

"1 .'_ "I~"

'. ,

, r:; 1

" .. : ...

•• •••• •• •••• •• •••• •• ••••

••••••••••••

IH! rllis CIJ'aplfer

CoverhThlZ br1eak as' ~ lJlch, i3]'~1Jd d~nner Findi ig y1crur 'WatrY' arowuJ ,th eo lei, ,c'm eli .... Ea inc ,a'l home

D'injB1,g at a restaurant

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

" , ~.iaam (ItJll~rJ~~: ~l10d) is lID. g!ll'ea," 'w,aJ,y re expb1fe, a, new cu ,h]'re~ 'V@u can :f~~,~d OMI, a 101 about. a I}e,oph~ by ep'oriiJilg "'iat. ~hey eat, 'h10w Ithey eat 'i.~~ and 1l0r\V the pr€pan~ :, ~ lik,~ ill. lfulny Orh@f' Ictllii~ur.@s ~ 'T:,,[l':f)iliM, p:la,Ys ,3, c~n'rra] role

'. .'. "b'" ... '11+"",. •. '[, ... 'ilii·~ . -' """~'" , .. ', '-I' '.- ',- " ~I', "" .. ',, ........ b .... ·I- , "witt'h 'ilill...-

,In ,ra_Ie ChIl.ILI11e'., in tnrs C a.li.iLef~ ,yo, !f'X,pa.1 u yOMf'.OCd.U ar,,_,j IIL~ me

A 11'CI,b'il C' W'i[) rd .. h)'1f IS ome 'p 0 pu 'a r 'm eals au d tood s ~ a If1 d 'Y~]U fi~ d '0' 1'1 h 0"" . 0 place .a. , order' ,al~: a restaurent and ~. O'W' to j 01' eract ap'llrOpr;~ale "j(' '\VW. ~rru your wa ]te'l! or wa ru'~res ~I"

~ :fu: · ... m ','~!.oor; bre . ,,'fast) ,~ Ih htamt (gee-dah ~8 lu nell)

,~ '8:;illO.I1" (aiJ-Ctsh(la; :~'j:n.l1W~,[i')

Sometl rM1es,,oI, _-eli} you're feeling a ~ ~.lle Jlaai' (I(JfJj~e~I".- ~rID'lUl~'lfy') [b~f, aren'lt r·,adly for a ~'uU, ,ern rse waj. '1i~1 yo;u .!~y wan" a gaam~ w-j.-,a 1k'ba.'i~: '. (u aj--bah IUJh-ree'· r'(ln;" s nate t) lnstear ' ...

,A""hm-C:--i!:Jjd: ~

.. ~ E

11m Ii ~ I~ iI nlda Ie: S, h,e!f.; nj l' Ih\~llle'e',n ~dah' ... k,alhl ,sh e," .. ,f,flnj':? [Do you nlarve d 101 runs 71

AhiM ,d:

liFiiI,- '~n iFni 11.",- i!'nI iFiI'iiI ','il-O- '~,lh-' ',- ;f'!'-IFilliil,-1 'Ii ~ II[ r.'I'iil';ld" I']'iin ~I"I

II !I CII iiI~!~! I!" 1:'\ ill n ~ II U IIiI ~ e a I ~,~ iii !!!.!!I, __ _ !II! __ ~

n al,h-,a m~ Ie am' m' e-enl :she.i,h='fan=jah tCla-,n!~e-d,e\~-nl~lh (' ¥es .. HIOiW mal~y donuts dial 'y'olu 'wan1r?-

~ II ri i ~ Ul t ha laarth a t 5 h elfa nja m 'ji hi f'a 'D II ii Ik.,.

00 ·',flele"',dolo tha1n,-la'h·,tha t ,51," elh- "" .In~jah me e'," fa,d-Ieek. III ~ d ~ ii k;,e ''lth f1fSIIBI d o n uts p ~ s,as e.

[~h~hvhl.,I.a piece o:f :f:a -Ul .• (fah4~Je€.··/ulh'; ~ru:~'~) such as a, bm :Itnq:-'Jla (orlan~~)@)

O ~ .uf,il£~a -H'- M C"'~' iIf'II fr"II1l.o.'l ;WiIl::" ~I ' A'''!ii 'm Iii "I "Nor ~,.rI]...ft1 ~ t';WIO' iI'!ii '.t"iiJ ''!!ii r"u it'ji"T.'u1:" -8' .I t!iJ .... ot!ii,U Ie- A ifiS""' iaJa 11c .. ;~ -h

III J_ I,> l, '~"i!!!.~'I¥IJ"".I~J ,II~!!!;I!!. I 'Ii;<~~I!I. ~. 1~~.~i,I!I..,l!I.U.,II,~~ VI 19,1,1lI~' ilJll!!!.!I, __ ~.' '~",",I~ ... ;IJ!I;;; ,[1],_, ... '_J_,Il_j,

(fah"i~1a/l-Ree'h'; ,~·,rui'ts.) [[llm~r am tmportant rol.- ~.n ,~n.,Y· ,hlll,I~.th'Y ,m,-'at hJ~r - are S orne 101( the mo r:' c (lffi]j' ,on £aJw'ilmUb!

C:~,--

-----------------------

'anaa ~akaJtu

'an '~!JI O;":l\ Ik ~,'~

Q !t« t;I!! '!;\ , ~'"

~ an'~ ~ ~ alUdt'i ~ UW,(I ~ aka'~a

'11:0;" ~ ~., '!!'Ii, I' ,,- ~ I !1., ~~, ,n!l_J'~, ~~", .~IIIJ.,

1 "'II1l.J!iI"i, III "11 ~l ...... I! la- '!ii,

I g I--;JII :~ II 'r.IIi ltY1 ~I' _.u

'antum 'akaltu ' ~an~ulJ~ a ~a. ~a[unl]a ll,U ~11 'akalou

'II-", 'IFii, iiffii";" r,'."Ii, k?' I' ' ... ' ,~!!JU_~II!~~~ !ir.III, UJ na.

,a'h .. n a'h a~J,lral··;-go ,a'hn-t,mtru ah-kal-teh ahn- - ·ee a.h=kaJ~ ee

h oo-wah t h-ka b-,Ia, h he,,-y'ah ah-kalh-I~t uah-uo 0, a t_'_ ~lkal ... ll,a'l

a hn-too m ,ah-kaJ too

ahn .. too-nah ab-kal ... too-nah hOlo,m, ;a,:h-kah-lo,o,

hOO-:I1~~iT] ,a·ttt-cka~-Ilah

a ' 'rnl-b~l'o--;ma 100] ah-ka -to o-m ah h O~N"m,:1rn. a ~lIFkal,lI.=.lah.

~ O'lt'1I." 1~1i:'i!Ii!i, ~ '!'3,1h,-]I~_a""' .. ~ '!!I;1i..._ -"'!!ii 1i'ri; I~ . _: l~J I~i ~II~ ~ III~. I~ ~~ II It\ m.ll I~,~ I~ u ~ I~

,- -I rlIl n·' - U-

,arlng] - -, RAILI IIIln]111 .'_ ul

"~ ,ai,'e

~ou ate '-[OJ:' S) ;~o u ,CJ1 t'e'. S) He ate

Sh·e at e

,'IOU aile r,-- P) ~Otl ate (FP) They' fj, ~e (MP) l1" h~)1f i9J' e (FP')

V;ou ,S1rt~ ,'rituaI/M, PlFP) They a: 'e (d~~\a~lN~ P) 'They ate (dualJ'FP)

:B ec a IJ se !-OlO eat" is, ,~l r "I~!d~,r verb, you conjugate n, 'luting' he' 'ro:rm, 'y,;t :-:. hll in the rn fIID a f~ , :

~ anaa ~ at kul ], 'an ta, ta 'kulu 'antl m'atkumwrnna 'l, UJW(i, a,~ku.lu,

I~ iya. ta ·uillu

:hum y,a~,',uluuna ]rntUJI[~ ~ a 'J a'k " Ina.

,'!), -na ah-koo-loo

~-, "tJl-, u· ,A "V ,IV U

ahn- tah tah-ko 0;-10'0

'"'1, ~ 0' .. n-e' " ta iI kn 0 I D'e' iit"ii"'-< 11'1

DJI~l 1l.~IJ. .. ~<'· . a j" ,'yl ... ,.. ~ .. '. "~LIDJ l

hoc-wah yah-oo-Ioo nee .. y;ahaJm~k,oo-,loo

lalh~110 0 I'll a iii ... koo- - 00

,tJ]'h n- to Q m. ~,a h - k olD-liD 0-111 a h a hn-to o-n a'~. 'ta h-koo lJ-'lJ1 klih h 00': ya h- ':00-10 o-nah

heo-nal 'Il-.. 'I.. til h

co-nan 'yaJ: I,~H.:OO I,~a. "

~ am eating

You, are ,~a~~n,1 (MS) You 3'l1e I@a"jnb (PS) '~ e is eatl Ilg

_~

She li~ f',a/Ung VV@ a e eating

Vn I II ~ r ~ if.:Ii-='i'~ '"11m ~ [] P')

ruu i\J!! I"", ","Y ~II~ "" ,.,- .)

You a.1~e I _Itl in,g (IT) T'b~y are ieatrnrru:~ (MPJ' T h elY' are eat ~~ru:~: (F,I')

,~'hn-+t"~II"'ii:-iln'!,'li,~ 'ilf!liiiihc-m~cnlifio_i,'!.'Ii.I~...'iit'lii ~R' Y~-'~I~ ,''!!Iii~,~ ( .... I~. -~ ~/,'

u =~= ~i~ .. !"'l-'I ii, ~~, !J.'L'm~IJ. lll\,~~l..!!' 1l1_~,~" n~",", _ yU '!i;llL'",", -« ~~,,i'!!i ". ,IWI.U~ .

" r ' 'P,PP)

T h!ey are iea'Ung: (d.uatll··~ ,-' P)

T hev are le'8,U~r'ru~f

~ l~1

(drr]jf,- )

96'"

, .: :

S-'~[~m' - '.' D.II._-.!

A- 't'·' It" !:!i: II _ ,I _ .1\ ~ .1

W_-:::Ii'I·*II'~a~c:',' - Q_II!._ ~':~!I

A--' 't'~~~ ~.'

1~.Uj.

'W",',,':,::!iI'''liI'It':it''!!.'','

._.g l'-_ .~~p.

Sam:

'~I ~- -i irdl--j,----,- Co, ~ -- - -- -c -c ~ ~c II.., i ~!iii I~.~ 'W m- --- ,--- ,I .,=' ,'--:' d i'i!"7

I~Mn ~ __ B an~ m, _iI lla~ __ _ _ aJ___ _ iI_ iliI __ I,"

,~~ .. r' -- .. ~, ,:hi ... "l1li,;G,iIIili m" -, ,.:51'h" ~ _;i'h .. I - Q,~... ,I ,IJI '~W,' ': 'm:-',' ",a"~ "h·,~r, , "

~~w _, . Uj .. _'~ t'lr .. -.,· __ ~. ,I 1 ..... i~L= __ &'''' .... ~r ~'_ .... _,-J. -. __ ~ ~" ' .. I!i

tD, ", ," '" "',, ' ,'I'" i- ,~., - " , _"e -I I"lb-'-" "ikI,.m, "'d\] ""-*i '-"', - ',", - m,_ ,- ~-t"" - \

,0 YOILI wa 11. mmera ,~-Ch •. ueJ wa lIJ.!l!r or r~gU1~ar \ ~P'~I

w'Grtelr'?

[-----,11---1 il~-, __ ,'-" __ ---,-kr[·! •• U~.~-=-k'--'D'II----- "k""",....iIllll;;.i~-1Ib!II -:'C

n,a ,am~ In~, Jilil,a 11J.iluHun a~y ~ '-- wa li1a~_Wg~'i~ anmar ..

'R'~+-.~m:", I ,IJ1i' ... ,'.,.J!.::iiJ:....,'i!"1iI.~i!..!~ ,Il.'.b" -- z'~Ji..:'""./:;iI...J' ~.i!i,OI'.:3h' ,iiRiIa'~· .. '~ "7 [I ~h!iiM ~.-, ~j ... Ii ", iil', : II!!II ,t;lj1!1W1. Jrl Ii ~IHU f-~ I' ~'._ I ~r~ '",:', " .. w'U ~. iii U ·~-'krU:. !111~'wJf-~ U,.: '. ~

.~,~ -m'- " -ar:, , u~,·~ _ ' .. __ . ,I;

'Ye~i W'e' halve wh~te win e and red v+Ji ne,

,i."''''"ii~iF'iI,,''!SfJ~I~t...lilli h ii"fii" 'b- ;il",'.JIh·· i!!','"'iiH'" 'm-'"IiII• -m"-'''n :ot:- D-:~; •..•.

,,",G1 ~ W~ n.~ll !II.II., ~'" II. , ii, IU . UJ. ,,~.Ii "I, Ilia ,h .~

itr'~L_n;:!li'iIi..._Lno- -", ·n:~,iL - :ikna'7;:!1ih-- - m~r"- 'm'· 'I '[iirn;,iifij;i!i'ii 4.~d--'_'.it~~·!~ ...

~u~ ~'I-,f lirlA·.y' I~ ,~; :~" ,,~, ,,' l~illrf-~ - V. ~ ~:~ IA' .. , a, " . ,~~,~' ,ill I~ 0 " -,r'E~fi iIO

W-- -- 0' 11-- a,.. '![Ii UCIO, -=:Ii....j W,",' -'I~ n--- ,,"," IiiIi I--l-=,,~~Q

~ ~ .. i'lg!ll!1'~ . ~y __ '. _ ... f"""~ ~:i~.~

ili'!i\'!li u __ -"m- - ::!!!il.li51" . !!;.!!!iI' ;ii,aiilr'l·il·[II~iU' ,. -,aq" \I, li~ .. t-iI\"lI'r!!iiIl'!!iil!l; m ,.-~i_q- :!!!i,:!!!iii!·I· m-' ",

Ji.ll. _. _. _. g __ "Ii._ ~ ~ ." pty ... , . ~ ilii, ~I! ~ _ l~1 g g ~.~, .~ ~ ... ~ g~ , ~ II!

,moo,'n- tSi:l', sah ah -·te@-kcom 'wa,l1i-k'e-f I'e'f}-":ak'-rahi-.aih,nee ,€j,{i-,kiEJ! h-ee-mah,.

E'~f:ell--Ifrt lin gi~ve you some th'ft-- '0, ne!ICld through 'the

menu

I ,~I~I ~~~!I

Iii!! Ii,... m ,m fu.1r'l.ai-

1ri/1l~'-WLM"'lJj :lI!!I!!f.

h k

l~ ";', _. .> ~ ~. __ ', .

~ 00,· ran,.

Thank 'y,ou~

Aft!!,,' Sam i~lnd Ati ,.,a pe ·use. the rnenu, '-heylrre lleadY-;Q! .. ·Ia,t'e' their od~'.

A*"~' J~, - -, ,!Ii.,I"\i;i9I]

[ill a ~ ~ a nr1UJ m a a In I1J 5ta ~ i,daJsJ =-_ i I i .. ~· rr I a a il, a'l~ Ia "aliai m ?

I~.~ J .,~ n -t· !o"'iii.ii""ii;_mi--:._,~!b 01-- i~ """s._·*"'L.'"liiih,_ iOia_ . .....iIi~i '~'-n',ii"!Io -,.~;iI!Ii_ iIi!!Ii'.oir#"_I~I·b--,r- ~!~I"I tal_... .y·u ... 'a'" ':., ,UU, _ ~t~"'f, Ifj;'~ U1·u,"j ~ .. _!I::,. ,.~!I;.' ~~~.' . r~ _ .'

.. ::;:'i~ .. t,·a,Llii' m-re"

uf ~ "U"'L~ Iii" .1 .• ~

A -;a, UAIJ ii"i!liaaU tal el ~~ '. \lAII ~ f' nr..,!l,:t:ljr'i .. , .• ;l~II~, ~ II !i!a:._.:.~: 'J/ ,_:._; r' .i~'~ ... I' V~ ~ v~ U!~I::I :~.

'~'O

I' .'.

:' I. ~ .• ',. ('

L you need musa~l.tlada (,n'ao-:sIQ~~iwQl~-ddil~' help,asaUs,~rullc,e), ,sh--piy' res,pond by

Ie'" - -'"rlCif' .. ~ -. ' I, - ,J. .m ~ -e'~ )'" (lCn-r' mnir.'ie 0 . 'hnw' il-n ask ,II; ill' "'lin A Ife '. - --0 . ", AI .

~aYL :5 ,iI11lilli ,-.0 'l'lla,u-a~,~,' j Y'~'"' ''tJl-u' .... I~~ I • " "y,-,:,' 'L,Y' ~,,' ~o~ ;Y.!l~,!UI. 8, ,mU' __ LilI). ,D"'li!lJ.iO,,

s'k j' p ,:0 t h re se ("I io riI Hl As k j'n g' '1,0 r a, Pa r'~ i c u l;j r lt m ~ I! h~ler i I fh 'i s c h (I,P . en)

Otherwls e, n YOlM wa ~l toe ontln u e 'br-ows i rn1 g~ laa ' " (tail shooft--,mn t~ no

that~ k. yo u) s h,ould. do t he '~r,ic k .

. ·"V·· 'U"'" 'n' it/·,.":' t·-IJ·c1e,: 5-"-0'" "'B--

, .1 ,.: .. , .. I, _." I' J • "

..•. , :,_' .. :[ ," : I .~ .. ~ l.-::. l~" ..... :', ._ .... _ ..... , .. _~.,

r" [,til :yu._kim I: '0. ',ilL ,~idJu.[Ij]r1' (hal' ~~loom-Rl(!ie~. ,a~: tot')-!s·tJh·-e'e-dDD=I'Iee~~' ls ~t P'OS" 'i '11 I e 10 f' yo U to h e~ III 'e'?')

,~ " _.~>'UB :~T, .. T18.'h:i,i - al",t8\_,,_w!~17' (~~\~·j!'f:al' (j'h:-ta,il-brsf1'R al-ll,h.'~ll~at IWhl?:re 'is the

UrSI'~: ~_.oor?)

~' "" ,TlI'~Sii'..:IIII' '("- \f'-,.,.,.,t. .. ~' , .. ~d_h J., 'l!~hoi'!i;' . '"I"'" ,'Ik, . .:!oJ. V~""" 0' -?),'

~" .' l~y!D. D iIi-WI~) UI!jJIi,.1 !i!1:. " fliJ_l,n al-mt:'~s" (l:~, "1,,,;;, ie .,!i3 ". I~!II Ie ~,I!ee aiL .

,~ lji a:\', Da I.Jam a 1. ~-'ln,am,oa'lI'~s~! fa' ~ '-noh' mnh'wn't{;d' i(j'/~rrR'fJh7Ja'/~7hees.- ~1 ~rru e re i's Co he

~ ~

s e ~ t lo n fur [Io'~be$?)

,~ fi.i. ",aJ.Y ']'"a.'ba_; :-, ., 'liWhihrij.'~' (f~€ ,a~~·1 ltl,h.=imq llljtlJI.J=ll:all-'ff!l!; ,Orn. w,hic, I. :f'h:u:U'" is J @ j@v)Ed'e r-oca._ed?')

II-_d rs 'IrJ'i tlg JJ ffiwg-=_-e oU'1 whe'r, -" ' h~ (lo1:h~t~g ,!j,ecti 0 n is IQc,j3 :~ed ~ S""" e as,ks til e li;l ttenld ,81 t1Jt at :,he i In 1'0 rrn ii'ti 0"" "" desk fo,r aJ'5S~5ta,l1(e,

hal '~'um:in !fan ~u~aa~"dukj'l

,1<'

1" ~ ~ )f1,il'i;.Il"'Ii ·m·· . _,tf ... ,o. :, n !!5'·n'· #"Ii ,ii"I; _it"!!i"~~ - !i01;t!Ld' "~.,~_ bio,o " Ir'.~,~~1 ·UU.,. ~~'.,'.,~, a.' . U~ ~U'I'~1 L L ',.~U ~l~' ~-.,

".

MI~y ~ help you?

tH. ~ 11 ~i -mi !la' -n~::::iIo "':::::50 ~.I.!..,~;j; [~, - - ~~i n -m-~ H:::::50 II :::::ii I.Jm- ,~II ~ ~ Ii-. rn til:':

.'I~[~ f~ ~ _~"'_~~ ~glil __ ltl;~. __ QIJ!I! _._._~_ ~~ __ ~_ ._. __ .~~.~g_~~

Min'- g' m'~--:- .. 11'-" ne '0-' a'b' ha'h, ·h··tJI-··~-· a"n m~~ ·a'l-. ,Ji-..a IJ'

" • . .', ," " , .... ' .' I ,',"',!II!.,. I .• ' , ,l[' (. l . , .' .. J"~r'-~ ~'~I

~ [._, •.•• I_!I'i '.~_' ••.. - __ ~ _',,' _ .. ..:...~_ .'=-b!! .. ""~' .~_'.j _._'.~_'_. b!!_'._' __ '

al/:..m!ah~lah-,b~e,s"

'V:rn~ ~ ~I' m" r" i~!.::!11 tll"',l1'" iIJ,,;;, il n" "g.. .:~ ii!" it: ~1'!II!e cl n'~I~' '.' n n sect ~ in n' ~ 1 ~~. . .a~~.u ~.fJ"I~.1 :__.' .'V~I .'~ .' ~l!l.~'l ... ':J! l~~i"-. ~u .

'I'. I

l. '.

SliJ I espers 0 n: ;f,aw r'a nl.. ha ~ 'tu r Ii h:t I~ I,aw n kJl1,a al:5,'1 :ta'w"'ran., Illal too .. ,· ··•· .. do 0 la,h ... 'III 11' t,a 5:7'

IR ~i 9 ht lt8iw'a:y,.A re y'D ILl! I DO kl n;1 'fo - a ny p tEll rtii eu ~ a r I[DI[I elr?'

Olmal!":: ,1i1lJ. I iidul rd h.lal~iit: '.

OO"'.rleleloodolO ,zah, ... te~kah lalh""'ah,,,'wenl~ ~l w',a t1l'iIt t'halt eo ~!olr.

saw-dah

velht1W

blUQ

~ISfar

_____________________ Chater J:.' ,'jlIlumd Town

,~ as-SnhD8.H -(al,I,-soi1:·bal,,: m OrIDT] t W1 ~:, Qlr is, U~l rls e "0 ill m. : 59 a ~ m ,.) c~' :, D'.I' .. D'lu'b- · (uhl.zoo--fl'tu:- 0,0.0"," or ru,2:r[l' . ~;.J

~ b II I . 1".'1" 'b' 11_ .... ~.,-4' I '..-." ,~ .. , "'~."'" .. J'f} .. A ~ ,. .

~" na ". :1I'~ .','.,~ ,.', , .' 'uall~a',I' U',hZOukIU:!r; al~i:rnoon~ or ,,£~U ,iL, p,m"

"F!; ,AI.,no P" m )'

l!Y 'IILI;~IU·.: r, Iii:.:

,",.' iii !I, -. ' if,' ,'. ,.i%.- ... II *' ,iii'Iii-' .

,~ all'"' as , \:a' .. ~~ 1-5,18' ~~, !1,3. re a IU remoo

.. ' ···I.[1flII ' Ii" " sunset)

or I.U p. ,,~O si nse ..

,~' :iIi .. ~itllIiO<'5i,'iQ;i,fji [(:,~ tm':i~~I.'~a"J~'" ~V~!U~ 1-:n,©fJ i"fI;,r e~ i1i~~,I~ril: 'ii-I"'II 'W· ... 0.1 ' . ~iIi,ilir,ft': (I,' ter s mset)

_ . _!II ",I' ~!I3-U ,Y' I ~ ~ f ~.,. iII,.~; _ ~ ~l.l! l~!. E!jI11 V ~"I!I!1 ~.;;;I! ~ ~j Iv. . . ,'U"~I!..!1l . II:. ~. @!< lil~!~ , ...... ~ .

~' ill iI 'I (~I' ,~,~ "" vet ii1; ~ f~ Ih t or ,~' - 'fIi c e' . .'. ni tw-n 11- i"l ""1.'" 4+0 ~ - ii'ii; r'!~ ~'\

",' alll-l,lIY, .. 1II.i!! ',JJ~:Y:'n'·~r ,1- '1IIe~L~:,: ,~'tinlll~, :'u " ·'u IO~yUIi~ Il,'.' ~u~,,"w:;;; .... }

:Fo:r exampb,~, i~' 'the 'time is 2:fJ~) p.m.~ then ,~{,OU attaeh btda a. IH~DHuJ'" to -nile

:PI ,:ope: 0, ,-dhru,td., f sunset 'm at. 6:llU p.m. and .i(OU wanl ~o ,say rile tlme's 1::00 P.~I' fhl~n you use a~,.mH9B," and the o .. ,i:nal b@'CilJL1iS@· J.lllL~lla/I' BJPpUes to lhe twoLOUJf period r~ght' m~eli' Shlnse't~.if sunset is ar 6:[10 :pi,lmL, a.ud you W,aml" 'to s,ay I~ile'

,I'·' ,-,"- 9,nn, - 'ft'h, . -c~ -, ,-,' ..... 1111= 11 "'j...:il'-h· ,- .__.]I -"1- 'I!...- ".'- ,-c, . g."1lfif'lil r.;' ,--' if ~'-.,

!WM,~ S ,.' ,;,'\,11,\,' p, '~.~' en YCfU,JS@ UI~_'J~' iUlu_ ",I~ Q.Il,!I,JJ na necause : .Ul~ p.m, 1~(b.S

outstde U1Je scope IO:~ ~tU:~ @v@n~wng C01IV!tntion (see U]: ~~!'reced'wn,g I'ist).

So wh~n som·~one asks you :t~l. ,~so,o'~a~ yot'wr rl~ral 'relJ)ly i:n ,Ar'-'b:~Jt Is ~~fs

f;' ~I iifi!l~-'liiili~ hn-]1Il" "iI!i' ··Ih:.o m~'r--'·'-c. A' ' ... ,~~, " Iii stanc ""1'11''iild ;w'O·,~ml,iI"1I'\"'-'l'j[r are' ,"'''''''iffi.tli O',"·''1io-''Iii~1

III I",,", ~ ~ w m lIj, I .. 1"1',,,", ~ ~.I!i ~ '~HI'!!o;" ,v, 'ill] t_II,6~ ,I y, rn ~ IIj s,!~ ~JI . '!i..' . '. I 1 ~ '!i;; ,~ . "w ~i!ioo!! .~~. ,~I 8,": '~!!i.!'II,!I,~ "'X'imJ m ~ 1Id-'

ples l 0 better inustrl~t"'e responses '-0 ~" ,e lqtles~ion ,"~ .' 3,& .... ,~~,~i!;,

..• a - •. '= "'~.ljo ','M -, rI :<",},8' '.~ .' '(Jh-!~'/l'4Jh al~/lrlll.d,e~F,,~rdl'

.. ~ .. , . . I.. ~ .. ' . .. ...". '" ~ .'" I . , . . , .,' , ,J I

(Jh-~5h~fJh tee tl·,f1'~s.'(Jh,~ba'IJ~' lfs m .I.:O~i ~n 'the ml.'orn:' ng.)

~ a .' saa 'a a -taa i'la ,S~· a~'~'-ia,rl~ Cu/f-!SaIr9rJh i~"i~9~al,~~S:;lJ~I~I~ let! aJI'-ian-;yt!J;' Il'!SI 9:01Ul ~n [at] Lh~ht)

,~' a- c,~ •• ~!,Hrli1br,1l Ii! alIJ..:.;y~-, t .. (oh~s,a;h'-a"hl ah~fJh·,bee-tJh tee ,(}\'.,":UJih~'i~h~· ,Ifs 7'~m] :~n the eve ling.)

Words to Know

'ln T1 laaq een -tee- ~8 k dep'.8IrtL.a re
t anfa I~,qu t.a D'11 ... ta h ~ lee- ko 0' t.o leave
HaafHa ha h-fee- la h bu s'
malHaTT~1 mah -hah-t.a n e,tation
qabla kab-Ia h :b'BfDrie'h~a rtier
bilTas,q_a bee-t ah-ka h t lcket
5t1J.ifwH aah-eeh tlo,ur[:St (MIJ
·'H eiiB h - ee- hah tcu r-i5t (:F)
aaa ~I ia
Safar aah-far tdp
IriHtal reeh ~ I.SI h li/oya~,e'
'_ I .. love m.'IlllS(UmS, becausel clJD.learm. ,S,O mucb about v[r~ul!llr~y' U_·J topic, frol.

I ~~r~ptl on s..ys tems dur'~ "I' It'h e 'RJO 1111 an .[ .,p,i re '~O 'Ih e 'b11~US ~ tec'h nlq'IJes o~ "be' I'm~llf 's:ionis,1t ,.·Usts~ The' '.:a;~ ,,9)J (rnat""ihQ~~ 11]IIJ:sum) p,~ays ,D I.'entil'a~, role :11 'Hie

Ara b Iii" '_ d in D, (Mia1ItMe' w~Qh~' c it~,-.I'; Arab people ba,v. I a deep sense 0'1 'his '~ory

and tllJif,d:r luI· run l~f~, ,lUllIJd, [[J.n'~! w,m:y '~o prl serve ,5,i~'ml~' of' ~~,a·t: hil5"~c'r)'f'1 hll '[he' :~o:rm of

_'i"iii:!l;''!iit .-" "'~i'L ~'iillI...:1~,i.'j' la 'In! 1Ii;:"li orks ii!'ii; i' '!':!ii -,II ~i ifflI"'~ '!'liI,~ Ii ,~ iI!:!i lif!iime-n ts ~Ii!'i;!! IiiiI iiI'-~fflIl ii!!ii iIi;' '-J

-,111~'Ui, '"j,~1 iUj,1jJ m.llui !IJ~~ 1,1I:.,b ... : Wy!: M' i~,~, art wldJJ a,'I!';;~ ru,L:~~: __ ~u "ai ts IJlII, '!lJlIIII~', ia!~" . ~

Here ,11:rll! sOJ:me' .U:td.dh~; ElslrlU museu •. s. \\7o:rlh 'vj,fliti:n·1.1 i.n both '1~1 . 'Un:i'ted. states and U~, ·. __ id,rdJ1e' 'Eas,t:

,~ T' h,e ._ ria b-~m e _ tea 111 :~' U~! €U rnlll ill]] D'~tf\O'~~'i ," jc hil~JIrnJ

,~ ,albllll ra :U't_ eum :n Cal ro, lEgy,prll

,~ B,talhrd,ad. NI.[U:s-u.m. i,n. Bllbda.d.~ mriIJ,q

Words to Know

t·urmidLJ b'a'iildJ

q,arn~ 'aakhlr kat~ij'~lr qalWil1

m u math U m u ma't~lh ~~a m udiiir'

m ILn; h a a hJd muehaahela

t oo- re:e-d,oo bah =·,e,e.d

kah - reeb ah-keer

k a [h ""tih e·6 r ka h - [e~'11

m co- mah-thes I

m O'IO~ mah-thee- la h mao-dc'B'!'" moo-eha-heed hoe- a ha -hee .. dah

t·o' 'want far' clcles

I ,a! :S t./~Ia te e t a ~o·t

a ntt~e a c t,D r a,~trea6 d: iI rsc tor

$, pe,c t·lllt 101 r (MIS) e'p'e,c:ta-t,or (F5)

If: :~tOU ever ge't a. chance to go '10 'Ule' J~ddl,e East, ~. ~'ugl,es't y'OUI vislt some of ttlll!! 'b· a'l~[UfUl]1 rengio- IS S il~'. s tha . are S.PI~· -c: d aero -C'SI the 'l!alrIDtt U ),1:'1-11' Ire 1[1] a

. "wdrdl~ Eas,tIE!'r.n. Of' A1ra,bl ci)f~ b e su re 'b), c be [·t· out a ma ~bl (rnas'~j'eedj~ mosquej, The a "s·esl .• '!C_ a~il- ('n'laJl-~f1/1-jele\tl· mesquesj bll [the Mus,~wm "'0 '"ld aile' '~IO cared rnn .ftJ~ ecca ,~n d ' .e d 'ina ~ 's3iUd il J'\'rab la, and 'in Cas a'b tan ea ~ :i:v~llo:rio eco e

,_ .:150 ,avan- b'l-:

~ Adol~~ton FOf' iDllj,Jlfn m i<~:s D=764·$~54;88:3

~I ne lible, fOIF' Dumml~es ,o.-l·~·:J~S:Jl.Y6·1

V Bu,ddms.m I~o ~ ID UI mn"~es

,i!"II,].e."'1 ill':: lIE ':::!i .lEn ":lI! ~. ~,~~ ...J.I..;I.,.:J::5J ..... ,~

~eilf~ hollki~m IrQ r [[J c.:U mmle.s, o-.1~ S-53,sn -'J

~Ho(k~y FiJI" Dumm-!2~ 0-·115A·:5=5l28~ 7

~ J uds ~slmm Fo~- 0 u m.ies

O "::1'.1.: i!!:' II:' ":ii o!"!In .i::,

-, u '~~;j·.t;'~"..._u

..,.. ~Inu~ ~ A _ IS FOil Ie ~lim ml e 5, 0-1'164·5' as;358- 5:

~PI ~a'le ~ ,Fa r DUMm ~e~, 0-1'lli 1,5-.53911 ~6

~RellUgkJtfrI Fa r CUlm m le s 0- j'6 ',5,..,S·.lfl -s

~each ~m9 Ktd§ to Read ~Dlli D!J m m~~s 0 .. 7'6 s ,043 .. 2

~Weirgll{' Trali-:-IIIFt£l For IDummll!'~ 0- 1'6·.5:'.5: l6~')lI

~©-ga IFa r ,DIU m lin! .' S

0= 1'6 J5.--S·] '11=$,

,AI S,D , vail· Ible~

v- Ala SlkLal - Q If' IDulmm'ue:s D-7~\S~'1116,1, ·9

A'Arlz,Olili!ll fa D'umm1e~ o.1~S~938

J.iii!'C I~O~iI~, ,_lAd 'l,he YII.Jlcaralli1lFol"' DI!Jmm!~e~, D--164·.5-.2:4·37 ~,2

_" C:,y~s:~! 'V~ ylUOIl)'S; [~Dr D IiIDM m[~'s 0=-7~·S~941~

'" BI!JI~pe IF'olli' DIU mlmles o..·1645~54, 56-·S

~Irela~d ~or Oumml~e,s ()'1~S·",5~,$5· .. '1

-LiiU Vegas for Du mmies O"1'1~4,5' s : 48- ,~

,.~ l!Qrndo!n1 FIOII" OlJmml~ ,s, O .. 164,S~4·21'1-.>l:

New ¥tor eltV IFnr ICu-- mIers, 0-'1'16 ~,S,.., 94S-i'

IPalirUls, or Du m m1e:5

0='16 _,SFS ,~'9 -8

_' RV1 Vi!J~aru [O!i1IS FOf D=u fWMmie'5i

n ~'.~- 111:" Ii;::' '" ,.;\ii'~ iill u- ,. u '.JI;-,d!~~~I'~m. ..:JI

~~k' Disney V\brld . ~ = Omfj mao, F, DumMies 0-1'64,~r6~41 ~D

_-JSG, _'va;'I,I~~ I'~~

~ Ad~ Ibi@\ ,A~ mbrlM~: 6 P D' If o Iii r!llJJfiI1 mt'~H1i;· O-164·S~3i,GO~ 1

~ Bu~ ~d I ~,g ~ We b .S,ite lIFo f Du 1m i1ff&e!i o 164·.5~1144""'3

~ D ',-: ilIIM\iVei'.jjVelli MI: c'CU)4· for Du _ 'I:m le:SI 1l=7MS·~j4·2~3

" FlycntPage ,lOO]"o IOU mlmi!'~ o..·16~S-:300:2.,J91

'" H1M l, 4, Fe D LJ mlmies !).7~S;"1199IS: s

"II h.H;~~tJ r '. s for Du m mll'~s ~7~·S rJa~~,x

~Macm~l:ai f~$h Mil( 2lXM mlf' DlJmml~s 0-7'6 _·$c>i4·lS8 x

"Ph ~t'ICH ho P . ., An·!~nj .. On e D~~ k, R '~)2 rem c ~rogr Dum m ~ 5

0=7'16 ,S~'116611: 1

~'Phc't.c:5 ho P cs Y"me,$ i\il"ing Tl : ch n h~lue:s For Dum m,~e5

O~ 71~ ·5,...6i',82~'9

" 'PIHIP 5 For Dummies; 0=116-,5=4,116641:

"'ower1IP'[~ill'n: 20C'3 for Dum m les e-re ~·~·=l'OOlI-6

, Qua f;k:( p~ ss lSI' f;o r Dum m Ie· , (I 1'16 ,5 -.2 5i9~ .. X·

IflI~ "lii""'4!i:' .. .en 5,'j-]~ ~ ~ru I .l}. IQG.~ .'

Also ': 'W '1'1 bl..;~

I!i" A :' I(ira ,. Jrh:atkH~ iFo' IOu m Im~es 0-·1~1 5-4, 1 e'.-J(l

", A~ces,s :2003, AI~i=Onel De:s,k Ae fiere,rii. El' Forr Du m ml~es [Jo..764.l5;oo 3980",4

.~ B.~'~l'i n.m!i~ FIg PmgWii mlfr!l~ fig IFo,!f [!J.WI m m ie.s ~7MS~OO"7'-j§11

~c. For OMI~mie.s,

Q6-·764·5-1058-4

~Rr W1I111'5o FOlr [DYmml s 'U-l~':J' ", 04B!!~

~ Home Ne' wo rldn g IFor CUlm Inls [)..7fi4,S~.2.'Q5

_'" 'N~ _w,;o rk Se cu r'i~' For DIU M,iliinli'f!5 0-76~ 1·5~'1679--,5,

~Nehwdi.ing . or DUMlm iels

0 .. 1'6'-,1,5'· Ifj],"}-9!

~CI~'111 f Fa r IDumm t s

0 .. 7'164,5 '1 '1'II5~O

~BA IFor IJtJllmnties

0-7'6 ',.S;oo3·gS9-2

.', 'Wi reless An I f:t~On~ D@s'k. R@$~'f@IfWI?:

FC1W Dum ml~e s o- zs 1·::i-}··~,~6-.5;

~ nl! 55, "-10 wrne N i'WOrkirtg Fa Du m m" s 0- '1IN5- .5- 3'g'~ [)-!I

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful