You are on page 1of 15

IV Managementul specificațiilor și al proiectelor

11 Managementul specificațiilor și reglementărilor pentru produs – lecția 11

11.1 Managementul specificațiilor unui produs


11.2 Integrarea specificațiilor de produs în întreprinderea virtuală
11.3 Principalele caracteristici PDM privind specificațiile

Scop
Scopul acestei lecții este de a învăța despre cum se gestionează specificațiile de produs
venite din partea clientului și cum se face legătura acestora cu produsul.

Obiective
Obiectivele aceste lecții sunt acelea de a învăța ce reprezintă:
* specificațiile unui produs
* care sunt principalele caracteristici și avantaje ale captării specificațiilor de produs
* cum se integrează specificațiile de produs în întreprinderea virtuală prin intermediul aplicațiilor
PDM
* cum se importă specificațiile unui produs

11.1 Managementul specificațiilor unui produs

În economia globală extrem de dispersată a prezentului, îndeplinirea cerinţelor clienţilor nu


este un lucru uşor. Este posibil să fie nevoie de furnizarea produselor pe pieţele globale în baza
cerinţelor pieţei, profilurilor clienţilor, reglementărilor şi preferinţelor clienţilor în continuă schimbare.
Se pot dezvolta produsele în cadrul unei întreprinderi extinse, care depăşeşte mai multe frontiere
geografice, organizatorice şi tehnologice. Este posibil să fie nevoie să se adapteze proiectele
produselor în mijlocul producţiei pentru a adaptarea la tehnologiilor noi, reglementărilor modificate
sau oportunităţilor noi ce apar pe piaţă.
Într-un astfel de context, aproape fiecare producător se confruntă în cadrul fiecărui program de
dezvoltare a produselor cu perspectiva costurilor necontrolabile, întârzierilor de program, eşecurilor
în privinţa locului de desfacere, confuziilor jenante sau retuşurilor care s-ar putea evita.

Considerând toate aceste aspecte, rolul managementului cerinţelor a devenit mai important
decât niciodată pentru determinarea succesului dezvoltării produselor. Studiile independente au
evidenţiat în mod repetat că niciun proces de dezvoltare nu duce la oferirea unui produs de succes
dacă produsele furnizate nu sunt aliniate riguros la cerinţele pieţei actualizate şi stricte şi la
aşteptările clienţilor.

Cel mai reprezentativ exemplu pentru ceea ce înseamnă cerințele (specificațiile) despre
produs este cel publicat de CNN în data de 23 Sept. 1999 în urma eșecului misiunii NASA pe
Marte.

Page 1 of 15 – Lecția 11 
 
“(CNN Sept. 23, 1999) -- A navigation error
pushed NASA's latest Mars mission fatally
close to the planet Thursday, leaving the
$125 million probe lost in space and
possibly destroyed. Engineers had thought
the Mars Climate Orbiter was approaching
the red planet at the correct altitude before
it fired its engine to slow itself down to
9,840 mph so gravity could pull the craft
into orbit around Mars. The engine fired
properly but the spacecraft was hurtling
along on a course that brought it too close
to the planet's surface and deep into Mars'
atmosphere…where it would have burned
up on entry.”

Pe scurt, în anul 1999 a fost lansată o navă NASA către planeta Marte, aceasta fiind
programată să orbiteze in jurul planetei. La o anumită distanță, motoarele trebuiau să încetinească
nava până în apropiere de planetă, astfel încât, datorită gravitației, aceasta să se poziționeze pe
orbită. Din nefericire, nava s-a apropiat prea mult de atmosfera planetei și s-a prăbușit.
O analiză după acest incident a arătat faptul că la acest proiect au lucrat mai multe echipe
din locații diferite, având specificații despre produs bine definite, dar ... o echipă a lucrat în sistemul
English (inch), iar cealaltă echipă în sistemul metric (milimetri).

Gestionarea cerinţelor în vederea îndeplinirii cerinţelor clienţilor

Aproape toţi producătorii zilelor noastre au nevoie de o soluţie eficientă pentru a permite
produselor să îndeplinească cerinţele clienţilor. Managementul cerinţelor facilitează acest obiectiv
oferind următoarele beneficii de bază.
Comunicări interdisciplinare. Majoritatea companiilor îşi implementează programele de
dezvoltare a produselor în întreprinderi care trec prin mai multe discipline şi traversează mai multe
frontiere organizatorice şi geografice. Cerinţele produselor oferă acestor participanţi diferiţi un limbaj
comun pe care îl pot utiliza pentru a stabili ce îşi doresc clienţii. Un aspect la fel de important este
faptul că cerinţele permit dezvoltatorilor şi altor participanţi la ciclul de viaţă al produsului să
stabilească modul în care abordează aspectele de compromis (precum cost, calitate, program,
constrângeri legate de performanţă şi reglementări) care apar de obicei în timpul dezvoltării
produsului.
Definiţia punctului final. Cerinţele produsului permit dezvoltatorilor să stabilească “momentul în
care au ajuns” la un design optim al produsului, soluţia de fabricaţie sau produsul util. În esenţă,
cerinţele oferă dezvoltatorilor un mijloc cuantificabil de stabilire a ceea ce este “prea mult” sau “prea
puţin” sub aspectul conţinutului produsului. Cerinţele produsului permit dezvoltatorilor să stabilească
“puncte finale” pentru fiecare etapă din ciclul de viaţă al produsului.
Definiţiile calităţii. Conform experţilor în calitate cunoscuţi la nivel internaţional precum Philip
Crosby, “calitatea” este definită precum conformitatea cu cerinţele. Aceasta duce la o întrebare
simplă şi imperativă – cum veţi şti dacă aveţi un produs de calitate, dacă nu înţelegeţi cerinţele
clienţilor dumneavoastră?

Page 2 of 15 – Lecția 11 
 
Rolul managementului cerinţelor
Aplicațiile PLM se adresează necesităţilor oricărei companii de a defini, gestiona şi folosi
spre avantajul lor cerinţele produsului pe o bază repetabilă şi riguroasă oferind capacităţi
neîntrecute de management al cerinţelor. Aplicațiile PLM introduc cerinţele captate direct în ciclul de
dezvoltare al produsului. Drept rezultat, acestea permit echipelor de dezvoltare a produsului să
înţeleagă pe deplin cum evoluează cerinţele produsului în decursul ciclului de viaţă al produsului şi
impactul pe care aceste schimbări îl vor avea asupra designului produsului, precum şi impactul pe
care îl au modificările designului asupra cerinţelor produsului.
Aplicațiile PLM facilitează managementul cerinţelor clientului îndeplinind trei lucruri esenţiale:
* să înţeleagă ce îşi dorește piaţa ţintă şi baza de clienţi sub aspectul aşteptărilor, preferinţelor,
standardelor şi reglementărilor documentate. În plus, permite întreprinderii virtuale să colecteze
aceste informaţii din surse multiple sub formă de cerinţe ale produsului
* să permită legarea acestor cerinţe de elemente de design de fineţe care pot fi urmărite în
decursul configuraţiilor şi definiţiilor produsului, care descriu diferitele etape din ciclul de viaţă al
produsului.
* să susţină feedbackul interdisciplinar cu ciclu închis, recunoscând momentul în care
constrângerile programului sunt în pericol de a fi încălcate, momentul în care apar modificările
aduse cerinţelor produsului şi elementelor de design şi ce impact are modificarea designului asupra
cerinţelor produsului – precum şi impactul cerinţelor modificate asupra designului produsului

Cu ajutorul acestor capacităţi ale aplicațiilor PLM, cerinţele pătrund în procesul de dezvoltare
al produsului şi funcţionează ca bază pentru suportul deciziilor care are influenţe directe asupra:

* proiectării maşinilor-unelte şi asupra deciziilor de amplasare ale fabricii


* interfeţei om-maşină / deciziilor ergonomice
* modernizării deciziilor de proiectare şi management pentru gama de produse
* deciziilor de validare (de ex. cele iniţiate de alarme declanşate în timpul analizei CAE)
* deciziilor legate de program / resurse (de ex. evaluând impacturile asociate cu designul propus /
modificările la nivelul cerinţelor)
* deciziilor de modificare a configuraţiei (de ex. evaluând modificările efectuate în comparaţie cu
modelele actuale ale produselor)
Pentru a optimiza procesul decizional puteţi implementa aplicația PLM pentru a susţine o gamă
variată de iniţiative de afaceri inclusiv:
Dezvoltarea şi introducerea produselor noi, unde societăţile se concentrează asupra creşterii
potenţialului de venituri al produselor pregătite pentru piaţă validând idei noi faţă de oportunităţile
apărute pe piaţă. Această orientare facilitează inovaţiile legate de produs şi service care permit
produselor noi să îşi atingă ţinta înaintea concurenţilor, crescând astfel probabilitatea de achiziţie.
Dezvoltarea globală a produsului, unde companiile extrag avantaje din formarea de echipe
globale pentru a câştiga eficienţe în dezvoltarea produsului 24 ore x 7 zile.
Conformitatea cu reglementările şi managementul materialelor, unde dezvoltatorii captează o
serie de cerinţe de reglementare (precum reglementări în domeniul protecţiei mediului, legislaţia
extinsă privind responsabilitatea producătorului şi directivele privind vehiculele scoase din uz,
precum şi consideraţii de securitate, fiscale şi financiare, medicale) ca bază pentru analiza
produselor la nivel de material, substanţă, piese, ansamblu şi devize acumulate.

Design adaptabil, unde echipele de dezvoltare pot elimina designul supraîncărcat, înţelegând pe
deplin ce îşi doresc clienţii în schimbul unui preţ pe care sunt dispuşi să îl plătească şi
implementând punctele finale pentru fiecare etapă din ciclul de viaţă al produsului.

Page 3 of 15 – Lecția 11 
 
Iniţiativele în materie de calitate (precum Design pentru Six Sigma, ISO şi programe QFD), unde
definiţia iniţială a măsurilor de calitate permite dezvoltatorilor de produse să elimine defectele prin
design şi să îmbunătăţească calitatea.
Managementul familiei de produse permite întreprinderilor să stabilească platforme de produse
cu cerinţe asociate care pot fi gestionate, refolosite şi optimizate în cadrul unor familii întregi de
oferte similare de produse. Producătorii adoptă de obicei aceste iniţiative atunci când doresc să îşi
maximizeze veniturile oferind rapid îmbunătăţiri pentru produse, produse derivate, oferte nişă şi
adaosuri.
Identificare strategică de surse de aprovizionare, unde echipele de achiziţii introduc cerinţele
legate de componente şi definiţiile aferente de design în procese de licitaţie automatizate,
permiţând astfel potenţialilor furnizori să înţeleagă pe deplin necesităţile de dezvoltare şi factorilor
decizionali să evalueze eficient potenţialii furnizori sub aspectul capacităţilor de design,
consideraţiilor de calitate şi al costurilor.
Testarea / integrarea produsului şi validarea prototipului virtual, unde dezvoltatorii de produse
leagă cerinţele individuale direct de procesele de testare şi integrare, astfel încât execuţia testelor
să poată verifica conformitatea produsului.

11.2 Integrarea specificațiilor de produs în întreprinderea virtuală

Având în vedere că se gestionează cerinţele în cadrul unui mediu PLM, se pot obţine
avantaje din aceste cerinţe în decursul întregului ciclu de viaţă al produsului. În final se pot obţine
avantaje din această integrare pentru a crea necesare de resurse care evoluează în etapele ciclului
de viaţă conform cerinţelor, designului, planificării, execuţiei şi întreţinerii.

Aplicațiile PLM folosite pentru managementul cerinţelor utilizează aceleaşi legături cu baza
de date pe care le folosesc și alte sisteme din întreprinderea virtuală. Prin urmare, compania poate
obţine avantaje dintr-o singură sursă de cerinţe, informaţii despre produs şi proces în decursul
întregului ciclu de viaţă al produsului.

Cele mai performante aplicații PLM permit cerinţelor produsului să se desfăşoare de-a lungul
ciclului de dezvoltare, astfel încât echipele de concepție și proiectare să poată lua decizii care
respectă cerinţele produsului cele mai actuale şi riguroase. Pentru că cerinţele clienților sunt în
legătură cu elementele de design gestionate de aplicația PDM, echipele de dezvoltare pot înţelege
proactiv impactul cerinţelor produsului asupra conţinutului designului – precum şi impactul
modificărilor aduse designului asupra cerinţelor produsului.

Page 4 of 15 – Lecția 11 
 
Fig_11_99.tif – Structura cerințelor integrate în sistemul PLM

După integrarea cerinţelor în mediul PLM, compania se află în poziţia de a “împinge” informaţii
referitoare la impact într-o gamă variată de procese care facilitează îmbunătăţirea dezvoltării
produsului, inclusiv:
• Procesul companiei de testare şi integrare. Cu ajutorul aplicației PDM se pot conecta
cerinţele individuale ale produsului direct în procedurile de testare şi integrare. Această
abordare ambiţioasă permite cerinţelor produsului să dirijeze procedurile de testare, astfel
încât execuţia testelor specifice să se asigure că un produs respectă cerinţele la nivel înalt şi
de fineţe. Având în vedere că multe proiecte de dezvoltare sunt în continuă schimbare până
în ultimul moment, testarea şi integrarea apar aproape întotdeauna pe traiectoria critică a
proiectului. Conexiunea între designul produsului şi testare/ integrare asigură
managementului şi dezvoltatorilor de produse vizibilitate liberă asupra impactului rezultatelor
testelor asupra modificării produsului – asigurând de asemenea grupurilor de testare/
integrare vizibilitate spre cerinţele pe care trebuie să le verifice.

• Controalele managementului proiectului şi programului. Cerinţele gestionate de aplicația


PDM pot fi integrate cu soluţii de management al proiectelor, pentru a stabili impactul pe
care îl vor avea modificările cerinţelor asupra proiectului şi planurilor de resurse. În schimb,
legătura între cerinţe şi datele privind resursele / programarea permite analizarea impactului
pe care îl au alocările de resurse în schimbare asupra cerinţelor produsului.

Page 5 of 15 – Lecția 11 
 
• Managementul materialelor / procese de conformitate cu reglementările. Se poate aplica
sistemul PDM procesului decizional privind materialele. Reguli recente de reglementare ale
Uniunii Europene şi SUA impun ca producătorii să îşi asume responsabilitatea pentru
eliminarea produsului. Permiţând companiilor să evalueze şi să ţină cont de aceste cerinţe
de reglementare atunci când se iau deciziile privind materialele, dezvoltatorii pot introduce
conformitatea în ofertele de produse devreme în ciclul de viaţă al produsului – asigurând
astfel conformitatea cu reglementările şi reducând în acelaşi timp la minim costurile de
eliminare. Experienţa recentă a unui producător important de produse electronice
demonstrează aceste economii. În acest exemplu, produsele producătorului au fost
menţinute pe platformele de încărcare timp de două luni până când compania a putut dovedi
conformitatea – o întârziere care a dus la o pierdere estimată de 110 milioane Euro.

Procesele de management al calităţii. Cerinţele gestionate de aplicația PDM pot susţine direct
iniţiativele de calitate, precum Design for Six Sigma (DFSS). DFSS este bazat pe teorema că se pot
realiza câştiguri de calitate importante (capabile să ridice îmbunătăţirea calităţii peste pragul 4-
Sigma), dacă defectele sunt scoase prin design din produs, chiar de la începutul ciclului de viaţă al
acestuia. Aceste îmbunătăţiri DFSS încep prin înţelegerea dorinţelor clienţilor şi descompunerea
acestor cerinţe în parametri esenţiali care parcurg formarea produsului sub formă de funcţii de
transfer. Permiţând cerinţelor să treacă prin aceste funcţii de transfer, compania poate stabili modul
în care modificarea cerinţelor afectează calitatea produsului – precum şi modul în care schimbările
în materie de calitate influenţează cerinţele produsului. Similar, relaţiile procesului influenţează de
asemenea cerinţele esenţiale. De exemplu, aplicația PDM permite luarea în considerare a
capacităţilor maşinii-unealtă din primele etape ale ciclului de viaţă al produsului. Cunoscând acest
lucru, se pot introduce prin proiectare capacităţile maşinii-unealtă în etapele iniţiale ale dezvoltării
produsului – mai degrabă decât așteptarea ca producţia să descopere că un nou produs va
necesita o nouă maşină-unealtă capabilă să suporte toleranţele neaşteptate sub aspectul
designului.

Procesul de verificare a proiectului. Cu ajutorul aplicației PDM, se pot stabili procesele


automatizate care asigură că proiectul produsului respectă cerinţele esenţiale. În procesele de
proiectare dirijate prin aplicațiile CAD, acest nivel de implementare permite echipelor de dezvoltare
să se asigure că materialele, caracteristicile, dimensiunile şi alţi factori de design îndeplinesc
criteriile stabilite de cerinţele gestionate de aplicația PDM. Aceste soluţii pot evidenţia condiţiile
neconforme folosind modele de produs 3D pentru a vizualiza încălcările de proiect referitoare la
cerinţe şi pentru a evalua impactul modificărilor specifice de proiect / cerinţe.

Procesul de identificare strategică a surselor de aprovizionare. Se pot introduce cerinţele


gestionate de aplicația PDM în iniţiativele de identificare strategică a surselor de aprovizionare,
astfel încât să se asigure că elementele achiziţionate de la furnizori îndeplinesc cerinţele pentru
produs la cost total optim. Aplicațiile PDM permit oferirea cerinţele furnizorilor destul de devreme în
ciclul de viaţă al produsului, pentru a le permite acestora să îşi adapteze componentele sau să
sugereze abordări alternative care să îndeplinească cerinţele, satisfăcând în acelaşi timp
obiectivele în materie de costuri.

Page 6 of 15 – Lecția 11 
 
11.3 Principalele caracteristici PDM privind specificațiile

Trasabilitatea cerințelor
Posibilitatea de a stabili un set complet de cerinţe pentru un produs, care se pot urmări până
la sursele lor. Această capacitate este în mod special valoroasă pentru susţinerea conformităţii cu
reglementările, acolo unde producătorii trebuie să poată demonstra organelor de reglementare
modul în care produsele lor – şi substanţele, materialele şi componentele incluse – îndeplinesc
anumite praguri de conformitate la niveluri multiple.

Aplicaţie Web
Natura axată pe web a capacităţilor de management al cerinţelor permite tuturor utilizatorilor
autorizaţi să acceseze cerinţele produsului prin browsere standard de Internet. Natura de
„groupware” a acestor capacităţi asigură că toţi membrii echipei lucrează pornind de la acelaşi set
de cerinţe, asigurând accesul la rapoarte, vizualizarea şi editarea în timp real. Având în vedere că
fiecare cerinţă, funcţie, proprietate şi relaţie dispune de o adresă unică web, se pot crea procese
bazate pe web pentru a obţine avantaje din fiecare cerinţă a produsului.

Interfață Windows desktop


Capacităţile principalelor aplicații PDM de management al cerinţelor sunt complet integrate
în aplicaţii obişnuite Windows desktop, inclusiv Microsoft Word, Excel şi Visio. Prin urmare,
utilizatorii pot înţelege şi obţine avantaje din cerinţele produsului prin aplicaţii desktop pe care le
înţeleg deja. Similar, se pot expune cerinţele gestionate de aplicațiile PDM într-un mediu de
colaborare al comunităţii în timp real, astfel încât membrii echipei invitaţi să poate naviga prin
documentele de cerinţe, edita aceste cerinţe şi folosi şirurile de discuţii ale comunităţii, trimiţând
facilităţi şi liste de elemente de acţiune pentru a susţine sarcinile şi responsabilităţile legate de
cerinţe.

Documentaţie de calitate
Aplicațiile PDM pot genera documentaţie sub formă de produs secundar al arhitecturii
sistemelor şi proceselor de colectare a cerinţelor. Acest lucru permite utilizatorilor să elaboreze
documente de calitate cu trasabilitate completă. În acelaşi context, se pot folosi aplicațiile PDM
pentru a declanşa generarea de rapoarte atunci când apar evenimente legate de proiect. Se pot
include informaţiile referitoare la cerinţe actualizate în aceste rapoarte, în formate definite de
utilizator, inclusiv manipulatoare de tabele şi formate specifice de documente. Această capacitate
este în special valoroasă pentru utilizatorii care doresc să realizeze manipulatoare de tabele “live”
pentru editarea directă a bazei de date cu cerinţe.
Utilizatorii pot defini informaţiile referitoare la cerinţe pe care doresc să le genereze în
documente, precum şi să elaboreze aceste documente în orice format standard Microsoft. De
asemenea aceştia pot asocia un format sau template cu un raport şi genera documente direct din
baza de date cu cerinţe. Aceste documente oferă ferestre “live” în baza de date (de ex. modificarea
documentului modifică de asemenea documentul sursă în baza de date). Având în vedere că
documentele pot fi transmise prin email sau poştă, utilizatorii care deschid aceste documente şi îşi
modifică conţinutul modifică în realitate baza de date.

Page 7 of 15 – Lecția 11 
 
Activitate

Activitatea 11-1: Interfața Teamcenter Requirements Manager


Activitatea 11-2: Crearea unei specificații noi
Activitatea 11-3: Importul unei specificații

În această activitate vom folosi aplicația Teamcenter Requirements Manager pentru a crea
și gestiona specificațiile unui produs. Aplicația ne permite să creăm și să importăm o specificație și
să o legăm de un produs sau de componentele acestuia.

Activitatea 11-1: Interfața Teamcenter Requirements Manager

Adăugăm în lista de aplicații secundare Requirements Manager


* facem click pe butonul Configure Applications
* selectăm Navigation Pane Options...

Fig_11_03.tif – Navigation Pane Options

* selectăm aplicația Requirements Manager din lista aplicațiilor disponibile


* click butonul Add în dreptul aplicațiilor secundare
* click OK

Fig_11_04.tif – Adăugare aplicație secundară

Deschiderea aplicației Requirements Manager se face apăsând butonul din lista cu


aplicații secundare

Page 8 of 15 – Lecția 11 
 
Interfață și butoane

* importul unei specificații pentru produs se face apăsând butonul Import a Requirements
Specification
* crearea unei specificații noi se face apăsând butonul Create a Specification
* crearea unei cerințe se face apăsând butonul Create a new requirement
* crearea unui paragraf nou în cadrul unei specificații se face apăsând butonul Create a new
paragraph
* deschiderea unei specificații existente în baza de date a întreprinderii virtuale se face cu ajutorul
comenzii Open a specification by name
* afișarea specificațiilor în fereastra principală, pentru vizualizare și editare, se face cu ajutorul
comenzii Show/Hide Requirements View/Edit

Fig_11_05.tif – Interfață Requirements Manager

Page 9 of 15 – Lecția 11 
 
Activitatea 11-2: Crearea unei specificații noi

Folosind comanda Create a new specification avem posibilitatea de


a crea în sistem un document în care se regăsesc cerințele de produs.
* în fereastra New Requirements Spec alegem tipul documentului: RequirementsSpec
* CPMarketingBrief – cerințe clienți
* RequirementsSpec – specificații tehnice

Fig_11_06.tif – Tipul documentului

* pentru atribuirea în mod automat a codului (Item ID) și a reviziei (Revision ID), se apasă butonul
Assign
* se completează numele obiectului (specificației despre produs), Name: Specificatii mixer
* opțional se completează descrierea specificației tehnice, Description: Specificație tehnică ce
conține toate funcțiile aparatului mixer

Fig_11_07.tif – Identificarea documentului

Page 10 of 15 – Lecția 11 
 
* click Next pentru a adăuga detalii specificației (opțional)
* se completează Title: Specificatii mixer
* se completează Author: Adrian Dumitrascu
* se completează Subject: Specificatii tehnice pentru produsul mixer

Fig_11_08.tif – Detalii specificație

* click Next pentru a adăuga alte informații (opțional)


* se completează Project ID
* se completează Previous Version ID
* se completează Serial Number
* alte informații

Fig_11_09.tif – Alte informații despre specificație

* click Finish

Page 11 of 15 – Lecția 11 
 
Se crează un nou capitol folosind comanda Create a new requirement . În fereastra
New Requirement:

* se selectează Requirement, click Next


* identificarea specificației (Idem ID / Revision) se face folosind butonul Assign
* se completează numele, Name: Caracteristici generale
* opțional se completează descrierea

Fig_11_10.tif – Creare capitol specificație


* click Finish

Apăsăm butonul Show/Hide Requirements avem posibilitatea de a vizualiza și edita


specificația produsului
* selectăm capitolul „caracteristici generale”
* în fereastra din partea dreaptă completăm textul

Fig_11_11.tif – Completare informații capitol

Page 12 of 15 – Lecția 11 
 
Activitatea 11-3: Importul unei specificații

Folosind comanda Import a specification avem posibilitatea de a


importa specificațiile unui produs care au fost realizate anterior.
* click link-ul import a specification
* în fereastra Import Spec importăm fișierul specificații robinet.docx apăsând butonul și
navigând în folderul c:\specificatii\
* alegem tipul specificației Spec Type: RequirementSpec
* opțional se poate introduce și o descriere a specificației

Fig_11_12.tif – Importul unei specificații


* click Next
* alegem tipul documentului Requirement

Fig_11_13.tif – Tipul specificației

* click butonul Finish pentru a finaliza comanda

Page 13 of 15 – Lecția 11 
 
Apăsăm butonul Show/Hide Requirements avem posibilitatea de a vizualiza și edita
specificația produsului

Fig_11_14.tif – Afișare specificație

Page 14 of 15 – Lecția 11 
 
Rezumat
Produsele sunt realizate pe baza unor cerințe cu specificații stricte. În această lecție am
învățat cum se crează și cum se importă, în baza de date a aplicației Teamcenter, specificațiile
despre produs.
De asemenea am învățat care este rolul specificațiilor în ciclul de viață al produsului.

Page 15 of 15 – Lecția 11