You are on page 1of 1

Trang cung cấp những mẫu sơ yếu lý lịch tiếng việt/tiếng anh chuẩn và độc đáo tại

CV365. Các mẫu sơ yếu lý lịch được thiết kế theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại,
phù hợp với các ngành nghề khác nhau và theo đúng mong muốn của các bạn sinh
viên và người đi làm đang có nhu cầu xin việc có nhu cầu tìm việc! Chi tiết xem tại
đây: https://timviec365.vn/cv365/mau-so-yeu-ly-lich