You are on page 1of 5

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

40 minit

KELAS : TABIKA

TARIKH/HARI : 9.7.2018 / ISNIN

MASA : 11.00 PAGI – 11.30 PAGI

BIL.MURID : 10 Orang

UMUR : 4, 5 dan 6 Tahun

STRATEGI : Bertema

TEMA / TAJUK : Diri Saya

SUBTEMA : Kawan Saya

TUNJANG UTAMA : Matematik Awal

STANDARD
: MA 4.1 Mengecam dan menggunakan
KANDUNGAN

STANDARD
: MA 4.1.3 Menggunakan wang dalam pelbagai aktiviti
PEMBELAJARAN

KD 2.3.1 Bertutur dengan yakin


KESEPADUAN :
TUNJANG

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


OBJEKTIF
: 1. Mengenalpasti penggunaan wang dalam kehidupan seharian
PEMBELAJARAN
2. Bertutur secara kumpulan untuk simulasi jual beli

PENGETAHUAN
: Murid sudah mengenai rupa bentuk wang.
SEDIA ADA

KEMAHIRAN
: Menjana idea
BERFIKIR (KBKK)

PENERAPAN NILAI : Bersungguh-sungguh

FOKUS MULTIPLE
: Linguistik, logik matematik, interpersonal, intrapersonal
INTELEGENCE

BAHAN BANTU Duit dan wang yang dibuat daripada kotak


MENGAJAR (BBM)
saku? SLOT PENGAJARAN HARIAN
4. Guru
2. Siapakah mengaitkan
dapat dengan
mengenal duit pembelajaran
ini berapa? hari ini.

3. Sekiranya
menggunakan
duit palsu, apa
yang akan
berlaku?
Duit dan
Langkah Mari Mengenal Wang 1. Guru wang Fokus MI:
1 memperkenalkan - Logik Matematik
duit dan wang yang - Interpersonal
( 5minit ) berbeza warna dan - Intrapersonal
saiz kepada murid.
KB:
- Menjana idea
2. Murid belajar cara
mengecam duit Nilai:
syiling or duit Bersungguh-
kertas berdasarkan sungguh
kotak yang Tolak ansur
dihasilkan.
Kaedah: soaljawab

Soalan:

1. Selain kotak,
apa yang
boleh
digunakan
untuk
menghasilkan
wang?

Langkah Jom Main 1. 1. Murid dibahagikan Bingkai MI : Linguistik,


2 kepada beberapa duit syiing visual
Langkah: kumpulan. dan duit
( 5 minit) - kertas Nilai : keyakinan
1. Setiap kumpulan 2. Murid
diberi bingkai 5 dikehendaki KBKK: menjana
duit syiling dan 3 menyusun nilai idea
duit kertas yang duit/wang tersebut
berlainan nilai. mengikut urutan nilai Kaedah:
dan dimulakan penerangan,soaljaw
dengan nilai yang ab
Soalan: kecil ke besar.
1. Apakah nilai
yang besar?

2. Manakah nilai
yang kecil?
Langkah ‘Simulasi’ - 1. Guru memberi Duit Nilai : Mendengar
3 penerangan syiling arahan
Jual-beli mengenai aktiviti
( 10 yang akan MI:
minit ) dijalankan. Visual ruang
-
2. Murid Kaedah:
membahagikan Demonstrasi
kepada 3 kumpulan.
Soalan: -
3. Murid berperanan
1. Adakah sesiapa sebagai penjual dan
yang tahu cara pembeli dengan
untuk jual beli? menggunakan duit
syiling yang
2. Apakah bahan disediakan.
yang diperlukan
untuk jual beli?
1.

Penutup - Nilai : keyakinan


Merumus hasil kerja. Mi:interpersonal
(5 1.Murid memberi muzik
minit ) 1) Apakah kegunaan pendapat tentang
duit dalam hasil kerja masing-
kehidupan? masing
2) Apakah yang akan
2 . Murid memberi
berlaku jika tiada
refleksi terhadap
duit ? aktiviti yang
dijalankan
(gembira,seronok,
susah)

Refleksi guru :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Refleksi Pensyarah Pembimbing :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………