You are on page 1of 2

Demers didactic explicit

Disciplina: Informatica

Data: 13.02.2011

Subiectul lecției: Arbori binari

Durata lecției: 45 min

Tipul lecției: Lecție de fixare și consolidare a cunoștințelor

Profesor: Condur Ina

Competențe specifice: ________________________________________________

___________________________________________________________________

Subcompetențe:_____________________________________________________
___________________________________________________________________

Elevii vor fi capabili să: O1: să explice noțiunea de nod;

O2: Să definească noțiunea de arbore binar și arbore vid;

O3: să explice noțiunile rădăcină, subarborele stîng,

subarborele drept, descendent, nivel, nod terminal,

nod neterminal înălțimea arborelui binar;

O4: să debrifeze modurile de creare a arborilor binari;

O5: să elaboreze programe de creare a arborilor binari.

Metode didactice: Explicația, Demonstrarea, Conversația, problematizarea

Forme de organizare: Frontal, individual, grup

Dotare didactică: Manual, calculatoare, compilatorul TURBO PASCAL, prezentare


Power Point
Demers didactic

Etapele lecției Ob Activitatea profesorului Activitatea elevului


.
Salut elevii, stabilesc climatul Pregătesc
Evocarea adecvat pentru inceperea lecției. rechizitele
Solicit raspuns la intrebarile: Ce ati necesare pentru
avut de studiat pentru acasa? Ce începerea lecție.
neclarități au apărut pe parcursul Răspund la
elaborării temei pentru acasa? întrebările date de
profesor
O1 Anunț subiectul lecției și Notează subiectul
O2 obiectivele.Fac o mică recapitulare lecției, ascultă
O3 pentru a introduce tema noua și obiectivele lecției.
O4 anume analizam ce numim
O5 variabile statice și variabile Fac notițe referitor
dinamice. Prin intermediul la noile noțiuni și
Reflexia prezentării definesc noțiunea de solicită răspuns la
O1 nod, arbore binar și arbore vid. neclaritățile
O2 Pentru exemplificare este difuzată apărute pe
fig.6,13 și declarația prin care parcursul predării
poate fi definit un arbore binar. temei noi.
Prin intermediul fig 6,13 explic care
O3 este subarborele stîng și
subarborele drept și care sunt
nivelele unui arbore, care e
parintele, descendentii, nod
terminal și nod neterminal. Aduc la
O4 cunoștința elevilor modurile de
elaborare a arborilor binari cu
ajutorul algoritmilor iterativi și a
algoritmilor recursivi.
Realizarea sensului În continuare vom elabora Elaborează oral
O5 exercitiul Nr. 1 și vom scrie la exercițiul Nr. 1 și
calculator programul de creare a scriu programul pe
unui arbore binar prin metoda suprafața de lucru
algoritmului recursiv. al compilatorului
Ce am realizat astași la lecție? TURBO PASCAL
Acasă:
 De studiat §5.6 pag206
 De elaborat Ex.nr4 pag.212