You are on page 1of 1

RINGKASAN PERSEDIAAN HARIAN

TARIKH 26/7/2016 (SELASA)

Mata Pelajaran BAHASA MELAYU

Nama Kelas/Tahun Tahun 4C Masa 10.50pg-11.50
Tajuk
Nilai Murni Berkerjasama, Tolong-menolong
Kemahiran
Membaca ,kinestetik dan kemahiran menaakul
(Rujuk HSP)
Standard 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara
Pembelajaran mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas
Standard Kandungan
dan intonasi yang betul.

Di Akhir Pelajaran Murid-murid Dapat:
Hasil Pembelajaran I. Membaca bahan yang petikan daripada surat khabar.
II. Menyebut perkataan baru yang dipelajari dengan betul dan jelas.

I. Murid membaca bahan yang petikan daripada surat khabar.
Aktiviti Pembelajaran
II. Murid menyebut perkataan baru yang dipelajari dengan betul dan jelas.

Bahan Bantu Mengajar I. lembaran kerja.
II. Kuiz soalan yang disediakan.

Refleksi Pengajaran

Kehadiran