You are on page 1of 3

TAJUK PROJEK : KOLAM IKAN

TOPIK : BAB 2 TERNAKAN IKAN AIR TAWAR (TINGKATAN 2)

KANDUNGAN :

 Memilih dan menyediakan kolam untuk ternakan ikan air tawar
 Mengenalpasti punca air serta melakukan rawatan air sebelum memasukkan benih ikan.
 Mengenalpasti kualiti benih ikan yang hendak diternak dan kadar pelepasan benih ikan ke
dalam kolam atau tangki.
 Aktiviti memberi makanan dan menukar ganti air didalam kolam.
 Mengenalpasti tanda-tanda ikan berpenyakit, kaedah mengawal dan mencegah penyakit ikan
air tawar.
 Mengenalpasti saiz,berat ikan dan tempohternakan ikan yang dipungut.
 Menyediakan rekod dan membuat pengiraan kos penternakan ikan air tawar.
 Menghias kolam dengan ladskap yang sesuai.

LOKASI :
 Kolam Ternakan, Bengkel KHB

RESOS :
1. Kolam ternakan
2. Motor Kolam
3. Hiasan Kolam
4. Benih ikan
5. Makanan Ikan
6. Pasu
7. Cat

1

Menyediakan bahan. JADUAL PELAKSANAAN 2 . Penyediaan kolam ternakan 7. Pemilihan benih anak ikan. Membuat kertas kerja projek 3. Mesyuarat / perbincangan 2. Memungut hasil ternakan 10.00 BUDGET  Peruntukan Panitia PELAN TINDAKAN 1. 8. 4. Jadual penjagaan kolam (Pemberian makanan dan menukar air kolam) 9. Menyediakan peralatan 6.ANGGARAN KOS BIL ITEM KOS 1 Benih Ikan RM 100 2 Makanan Ikan RM 100 3 Motor Kolam RM 300 4 Hiasan Kolam RM 80 JUMLAH RM 580. Aktiviti jualan. Membeli barang keperluan. 5.

Memungut hasil ternakan 10. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN & CARA PENGGUNAAN BAHAN :  Pelajar akan melakukan aktiviti dengan pemantauan guru mata pelajaran semasa pdpc. Pemilihan benih anak ikan. Jadual penjagaan kolam 9. Membuat kertas kerja projek 3. 5 6 7 8 9 10 11 AKTIVITI BULAN 1. 5. Penyediaan kolam ternakan 7. Menyediakan peralatan 6. Membeli barang keperluan 4.  Pengawasan daripada guru semasa mengendalikan peralatan dan bahan. Mesyuarat / perbincangan 2. 8. JADUAL PENGGUNAAN PUSAT  Sewaktu pdpc bersama-sama guru matapelajaran masing-masing REKOD PENGGUNAAN  Kumpulan pelajar yang melakukan aktiviti akan menulis nama dalam fail yang disediakan. Aktiviti jualan. BAHAN BUKTI  Gambar  Bahan 3 . Menyediakan bahan.