You are on page 1of 2

ACTIVITATEA DE DEPRINDERE REALIZAT

ÎNVĂȚARE
REZULTATUL (DATA)
ACTIVITĂȚII