BORANG SOAL SELIDIK PERKARA 152 BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEBANGSAAN PERLEMBAGAAN NEGARA: KAJIAN TERHADAP TAHAP

PEMAHAMANNYA DI KALANGAN PELAJAR

Assalamualaikum/Salam Sejahtera,
y y y y

Soal selidik ini dibentuk untuk mendapatkan maklumbalas tentang tahap pemahaman terhadap Perkara 152 Pelembagaan Negara di kalangan pelajar. Diharapkan anda menjawab semua soalan dengan ikhlas bagi membantu kami melakukan tinjauan ini. Segala maklumbalas yang diberikan akan diRAHSIAKAN. Kerjasama anda melengkapkan soal selidik ini adalah amat dihargai.

Bahagian A: Latar Belakang Responden Anda dikehendaki menandakan (¥ ) ruang yang telah disediakan di bawah. 1. Jantina: Lelaki ( 2. Tahun: 3. Umur: 4. Agama: Islam ( 5. Bangsa: Melayu ( ) Buddha ( ) Cina ( ) Kristian ( ) India ( ) Hindu ( ) ) Lain-lain ( ) ) Perempuan ( )

) Lain-lain (

6. Fakulti Fakulti Kejuruteraan Elektrik Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Komputer Fakulti Kejuruteraan Pembuatan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi Fakulti Pengurusan Teknologi dan Teknousahawan ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Bahagian B: Pemahaman pelajar Sangat tidak Tidak setuju Tidak pasti Sangat Setuju setuju No Perkara 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Saya pernah mendengar tentang Perkara 152 Saya memahami isi kandungan yang terkandung dalam Perkara 152 Perlembagaan Negara Bahasa Melayu sesuai menjadi bahasa pengantara kepada semua kaum yang terdapat di Malaysia Saya memahami mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dalam Perlembagaan Bahasa Melayu sesuai dijadikan sebagai Bahasa Kebangsaan Malaysia Saya bersetuju bahasa Melayu memupuk perpaduan Orang awam perlu mengetahui perkembangan semasa tentang isu yang melibatkan Perkara 152 Saya berpendapat isu ini penting didedahkan bermula dari sekolah menengah lagi Saya berpendapat tindakan tegas perlu diambil kepada 9 pihak yang mempolitikkan isu bahasa Melayu tanpa mengambil kira Perlembagaan Negara Saya berpendapat perkara ini tidak perlu dipertikaikan 10 oleh ahli politik kerana boleh menimbulkan isu perkauman 11 Perlembagaan Negara Perkara 152 sangat penting untuk keharmonian kaum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 setuju .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful