You are on page 1of 3

Piroska szökdécselve ment az úton, és megpillantott néhány

szép, vadvirágot. – Szedek a nagymamának ajándékba,
biztosan tetszeni fog neki – gondolta.

i.
dn
e
t sz
ágo
vir
ult
nd

s eli
é
ény rôl,
Azzal letért az ösv
– Nagymama, miért olyan nagy a füled? –
kérdezte meglepetten Piroska. – Nagymama, miért olyan nagy a szád? – kérdezte ekkor Piroska.
– Hogy jobban hallhassalak. – Hogy jobban bekaphassalak! – felelte a farkas.

– Nagymama, miért olyan nagy a szemed? – kérdezte Piroska.
– Hogy jobban láthassalak. Majd a következô pillanatban kiugrott az ágyból…
A vadász odarohant a farkashoz, és felvágta Azzal útjára engedték a farkast.
a gyomrát. Piroska és a nagymama abban És ezután soha többé nem látták viszont.
a pillanatban kiugrottak belôle.

Sziasztok!

A nagymama összevarrta a farkas
hasát, és telerakta nagy kövekkel.
– Most majd megtanulod, hogy nem
szabad megenni az embereket! – mondta.