You are on page 1of 4

SJK(C) KEOW MIN

JALAN TEPI SUNGAI


36400 HUTAN MELINTANG
KOD SEKOLAH : ABCB004
TELEFON: 05 – 6414588 NO.FAKS : 05 – 6414588

“BAGAN DATUK 1 TEAM 1 TARGET KE ARAH PPD BAGAN DATUK NOMBOR 1 DI MALAYSIA”

Ruj. Tuan :
Ruj. Kami: SJKCKM/KK/02/03//10 (1)
Tarikh : 15 Januari 2018

Guru Besar,
SJK(C) Keow Min,
Jalan Tepi Sungai,
36400 Hutan Melintang.

Tuan,

PERMOHONAN UNTUK MENUBUHKAN SUKAN/ PERMAINAN

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

1. Sukacita dimaklumkan bahawa kami ingin memohon menubuhkan Kelab Bola Tampar bagi
menjayakan aktiviti kokurikulum sekolah ini pada tahun 2018.

2. Bersama-sama ini disertakan:

a. Draf Perlembagaan
b. Rancangan Aktiviti Kokurikulum
c. Senarai Nama Jawatankuasa

3. Semoga permohonan ini mendapat pertimbangan tuan dan segala kerjasama serta sokongan
padu tuan amat kami hargai.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

....................................................
EN. YAP BOON HUAN
Ketua Guru Penasihat Kelab Bola Tampar,
SJK(C) Keow Min,
Hutan Melintang.
SJK(C) KEOW MIN
JALAN TEPI SUNGAI
36400 HUTAN MELINTANG
KOD SEKOLAH : ABCB004
TELEFON: 05 – 6414588 NO.FAKS : 05 – 6414588

“BAGAN DATUK 1 TEAM 1 TARGET KE ARAH PPD BAGAN DATUK NOMBOR 1 DI MALAYSIA”

Ruj. Tuan :
Ruj. Kami: SJKCKM/KK/02/03//10 (2)
Tarikh : 15 Januari 2018

Guru Besar,
SJK(C) Keow Min,
Jalan Tepi Sungai,
36400 Hutan Melintang.

Tuan,

PERMOHONAN UNTUK MENUBUHKAN SUKAN/ PERMAINAN

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

4. Sukacita dimaklumkan bahawa kami ingin memohon menubuhkan Kelab Badminton bagi
menjayakan aktiviti kokurikulum sekolah ini pada tahun 2018.

5. Bersama-sama ini disertakan:

a. Draf Perlembagaan
b. Rancangan Aktiviti Kokurikulum
c. Senarai Nama Jawatankuasa

6. Semoga permohonan ini mendapat pertimbangan tuan dan segala kerjasama serta sokongan
padu tuan amat kami hargai.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

....................................................
PN. NG BEE LAN
Guru Penasihat Kelab Badminton,
SJK(C) Keow Min,
Hutan Melintang.
SJK(C) KEOW MIN
JALAN TEPI SUNGAI
36400 HUTAN MELINTANG
KOD SEKOLAH : ABCB004
TELEFON: 05 – 6414588 NO.FAKS : 05 – 6414588

“BAGAN DATUK 1 TEAM 1 TARGET KE ARAH PPD BAGAN DATUK NOMBOR 1 DI MALAYSIA”

Ruj. Tuan :
Ruj. Kami: SJKCKM/KK/02/03//10 (3)
Tarikh : 15 Januari 2018

Guru Besar,
SJK(C) Keow Min,
Jalan Tepi Sungai,
36400 Hutan Melintang.

Tuan,

PERMOHONAN UNTUK MENUBUHKAN SUKAN/ PERMAINAN

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

7. Sukacita dimaklumkan bahawa kami ingin memohon menubuhkan Kelab Ping Pong bagi
menjayakan aktiviti kokurikulum sekolah ini pada tahun 2018.

8. Bersama-sama ini disertakan:

a. Draf Perlembagaan
b. Rancangan Aktiviti Kokurikulum
c. Senarai Nama Jawatankuasa

9. Semoga permohonan ini mendapat pertimbangan tuan dan segala kerjasama serta sokongan
padu tuan amat kami hargai.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

....................................................
PN. CHUA GAIK HUAN
Guru Penasihat Kelab Ping Pong,
SJK(C) Keow Min,
Hutan Melintang.
SJK(C) KEOW MIN
JALAN TEPI SUNGAI
36400 HUTAN MELINTANG
KOD SEKOLAH : ABCB004
TELEFON: 05 – 6414588 NO.FAKS : 05 – 6414588

“BAGAN DATUK 1 TEAM 1 TARGET KE ARAH PPD BAGAN DATUK NOMBOR 1 DI MALAYSIA”

Ruj. Tuan :
Ruj. Kami: SJKCKM/KK/02/03//10 (4)
Tarikh : 15 Januari 2018

Guru Besar,
SJK(C) Keow Min,
Jalan Tepi Sungai,
36400 Hutan Melintang.

Tuan,

PERMOHONAN UNTUK MENUBUHKAN SUKAN/ PERMAINAN

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

10. Sukacita dimaklumkan bahawa kami ingin memohon menubuhkan Kelab Olahraga bagi
menjayakan aktiviti kokurikulum sekolah ini pada tahun 2018.

11. Bersama-sama ini disertakan:

a. Draf Perlembagaan
b. Rancangan Aktiviti Kokurikulum
c. Senarai Nama Jawatankuasa

12. Semoga permohonan ini mendapat pertimbangan tuan dan segala kerjasama serta sokongan
padu tuan amat kami hargai.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

....................................................
CIK GOH PEI SHAN
Guru Penasihat Kelab Olahraga,
SJK(C) Keow Min,
Hutan Melintang.