You are on page 1of 1

INSTRUCTIUNI DE APARARE IMPOTRIVA

INCENDIILOR
LA LOCURILE PENTRU FUMAT

 Se interzice aruncarea la intamplare a
resturilor de tigari sau chibrituri arse, acestea
fiind depuse doar in recipientul metalic special
amenajat.
 Este interzisa aruncarea ambalajelor
combustibile, a resturilor menajere sau a
oricarui tip de deseu in recipientele metalice
pentru colectarea separata a resturilor de
tigari, chibrituri.
 La parasirea locului pentru fumat, verificati
stingerea restului de tigara sau a chibritului in
recipintul metalic destinat, completati cu apa
daca se impune.
 In cazul in care observati fum sau flacara in
recipientul destinat ambalajelor combustibile,
interveniti cu apa sau cu un stingator cu
pulbere pentru a stinge focul alarmati imediat
conducerea sectiei/sectorului.
 Pastrati curatenia la locul pentru fumat, luati
atitudine impotriva celor care nu pastreaza
curatenia, nu petreceti mai mult timp dacat
este strict necesar pentru o tigara.